Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThư viện ảnh

Thư Viện Ảnh
Focus on Content 
  Picture
 • Picture
 • Picture
 • Picture
 • Picture
 • Picture
 • Picture
 • Picture
 • Picture
 • Picture
ALBUM ẢNH KHÁC
Ảnh nghệ thuật Long An 
Ngày tạo: 01/03/2017 
Ảnh nghệ thuật Long An 
Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Long An năm 2016 
Tỉnh ủy Long An tổ chức Hop mặt trí thức, Văn nghệ sĩ mừng Đảng, mừng Xuân 2013  
Hội Chăn nuôi thú y tỉnh Long An 
Ngày tạo: 05/11/2014 
Đại hội Hội Chăn nuôi thú y tỉnh Long An 
 
 
 
  
  
Content Type
  
  
  
Mô tả
Edit
Thumbnail
Folder: Ảnh nghệ thuật Long An
  
FolderImage/ThuVienAnh/%E1%BA%A2nh%20ngh%E1%BB%87%20thu%E1%BA%ADt%20Long%20An/Gi%E1%BA%A3i%20Nh%E1%BA%A5t.%20Chu%E1%BB%91i%20xu%E1%BA%A5t%20kh%E1%BA%A9u%20(%C4%90%E1%BA%B7ng%20Thanh%20Ph%C6%B0%C6%A1ng)%20copy.jpg03/03/2017 9:22 SA
Ảnh nghệ thuật Long An
 
Folder: Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Long An năm 2016
  
FolderImage/ThuVienAnh/H%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B%20X%C3%BAc%20ti%E1%BA%BFn%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An%20n%C4%83m%202016/18102016vthuy4.jpg03/03/2017 9:22 SA
Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Long An năm 2016
 
Folder: Hop mặt trí thức, Văn nghệ sĩ mừng Đảng, mừng Xuân 2013
  
FolderImage/ThuVienAnh/Hop%20m%E1%BA%B7t%20tr%C3%AD%20th%E1%BB%A9c%2C%20V%C4%83n%20ngh%E1%BB%87%20s%C4%A9%20m%E1%BB%ABng%20%C4%90%E1%BA%A3ng%2C%20m%E1%BB%ABng%20Xu%C3%A2n%202013/IMG_1214.jpg01/03/2017 11:19 SA
Tỉnh ủy Long An tổ chức Hop mặt trí thức, Văn nghệ sĩ mừng Đảng, mừng Xuân 2013

 
Folder: Hội Chăn nuôi thú y tỉnh Long An
  
FolderImage/ThuVienAnh/H%E1%BB%99i%20Ch%C4%83n%20nu%C3%B4i%20th%C3%BA%20y%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An/IMG_1148.jpg01/03/2017 11:18 SA
Đại hội Hội Chăn nuôi thú y tỉnh Long An
 
Folder: Thành lập chi bộ LHH
  
FolderImage/ThuVienAnh/Th%C3%A0nh%20l%E1%BA%ADp%20chi%20b%E1%BB%99%20LHH/IMG_1313.jpg01/03/2017 11:18 SA
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh công bố Quyết định thành lập chi bộ cơ sở Liên hiệp hội
 
Folder: Giới thiệu Tỉnh Long An
  
FolderImage/ThuVienAnh/H%E1%BB%99i%20th%E1%BA%A3o%20chu%E1%BB%97i%20gi%C3%A1%20tr%E1%BB%8B%20c%C3%A2y%20thanh%20long/IMG_0534.jpg01/03/2017 11:05 SA
Các hình ảnh về khu du lịch tỉnh Long An
 
Folder: Hội thi Sáng tạo kỹ thuật
  
FolderImage/ThuVienAnh/H%E1%BB%99i%20thi%20S%C3%A1ng%20t%E1%BA%A1o%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt/DSC03269.jpg01/03/2017 10:53 SA
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật
 
Folder: Hội thảo Môi trường
  
FolderImage/ThuVienAnh/H%E1%BB%99i%20th%E1%BA%A3o%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/IMG_1130.jpg06/11/2014 9:56 SA
Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Long An tổ chức Hội thỏa "Một số giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp"

 
1 - 8Next

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​