Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Liên kết

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 6, Ngày 01/12/2023, 21:00
Kỳ họp lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa X thông qua 43 Nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội
01/12/2023
Sau hai ngày làm việc dân chủ, trách nhiệm, chiều ngày 01/12/2023, Kỳ họp thứ 13 của HĐND tỉnh khóa X đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều chủ tọa kỳ họp

bemac-chutri-1-12-23.jpeg

Chủ tọa kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã phân tích, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Qua đó, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, quyết liệt của UBND tỉnh, các ngành, các cấp về chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh và thống nhất đề ra 21 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội trong năm 2024, trong đó đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) từ 8-8,5%.

Đồng thời, HĐND tỉnh đã đưa ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, định hướng lớn về phát triển kinh tế-xã hội năm 2024; trong đó, trọng tâm là phát động phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện 03 chương trình đột phá, 03 công trình trọng điểm; thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với định hướng cốt lõi là hình thành "3 vùng - 1 trung tâm - 2 hành lang và 6 trục động lực"; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng và cải cách hành chính, nhất là tập trung giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, xác định nghĩa vụ tài chính; rà soát, quản lý, khai thác hiệu quả quỹ đất công để tạo nguồn đầu tư phát triển trong điều kiện nguồn thu ngân sách khó khăn và không phát hành Trái phiếu chính quyền địa phương; đồng thời, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh thực hiện chuyển đối số; phấn đấu cải thiện 3 chỉ số (PCI, PAPI, PAR INDEX) ở nhóm đầu cả nước.

 bemac-chutich-1-12-23.jpeg

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út phát biểu một số nội dung trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024

Trên cơ sở xem xét, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật và yêu cầu thực tiễn, HĐND tỉnh đã thống nhất cao việc thông qua các nghị quyết quan trọng thuộc 10 nhóm lĩnh vực về đầu tư công, tài chính - ngân sách, đất đai, môi trường, nông nghiệp, an sinh xã hội, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông, nội vụ. Trong đó, đặc biệt có một số cơ chế, chính sách mới: về thí điểm tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; thí điểm cơ chế hỗ trợ đầu tư đường trục ấp, liên ấp giai đoạn năm 2024 - 2025; quy định chế độ hỗ trợ giáo viên công tác trong ngành giáo dục và đào tạo; quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh.

bemac-bieuquyet-1-12-23.jpeg 

Đại biểu biêu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được đề nghị sau kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND tỉnh khẩn trương báo cáo cử tri về kết quả kỳ họp; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe và phản ảnh đầy đủ ý kiến của cử tri; kịp thời động viên Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh, các ngành, các cấp sớm có kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết với tinh thần khẩn trương nhất và quyết tâm chính trị cao nhất; chú trọng công tác quán triệt, thông tin tuyên truyền và vận động Nhân dân thông suốt, đồng thuận, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết.

 bemac-phatbieu-1-12-23.jpeg

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được phát biểu bế mạc kỳ họp./.

TL

Lượt người xem:   1008
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Võ Thành Trí

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​