Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Liên kết

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 5, Ngày 30/03/2023, 17:00
Long An đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
30/03/2023
Quý I năm 2023, các sở, ngành, địa phương và cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử đúng theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ.

Các TTHC khi tiếp nhận đều được Bộ phận một cửa các cấp thực hiện scan, số hóa để phục vụ cho việc tái sử dụng dữ liệu theo quy định tại Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện quán triệt công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm hành chính công cấp huyện, Bộ phận Một cửa cấp xã thực hiện có hiệu quả việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuẩn hóa dữ liệu hộ tịch; số hóa dữ liệu chứng thực trên địa bàn tỉnh và tập trung triển khai Đề án 06 của Chính phủ về việc triển khai số hóa hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo số liệu thống kê tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 17/3/2023, toàn tỉnh tiếp nhận 129.963 hồ sơ trực tuyến, trong đó: cấp tỉnh có 12.473 hồ sơ, cấp huyện có 48.968 hồ sơ, cấp xã có 68.522 hồ sơ. Tổng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn tỉnh đạt 97,05% trên tổng số 133.907 hồ sơ của các dịch vụ công trực tuyến (bao gồm cả trực tuyến và trực tiếp).

30-3-2023-IMG_5830.jpg

Long An đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Tính đến nay, số lượng thủ tục được công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh là trên 1.800 TTHC, trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ngành tỉnh là hơn 1.400 TTHC, UBND cấp huyện là 194 TTHC, UBND cấp xã là 93 TTHC, TTHC thực hiện tại nhiều cấp/ nhiều ngành là 51 TTHC; đối với TTHC của cơ quan hành chính nhà nước thuộc ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh được đưa vào Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã là 69 TTHC. Hiện tại có 1.465 dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đối với việc triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công, UBND tỉnh đã chỉ đạo sở ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện đúng quy định tại Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP, không được yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong giải quyết TTHC và giao dịch dân sự sau ngày 31/12/2022. Bộ phận Một cửa các cấp đã tra cứu, khai thác dữ liệu dân cư để giải quyết các TTHC, dịch vụ công. Tính đến ngày 17/3/2023 có hơn 3 triệu lượt tra cứu, khai thác Cơ sở dữ liệu dân cư.

Nhiệm vụ quý II, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành thường xuyên rà soát bộ TTHC các cấp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và quyết định công bố TTHC của các bộ ngành, kịp thời tham mưu công bố áp dụng thực hiện tại địa phương. Thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết TTHC theo đúng quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ, hạn chế thấp nhất việc giải quyết TTHC trễ hạn. Đồng thời, yêu cầu thực hiện đúng quy định về xin lỗi khi giải quyết TTHC trễ hạn; tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh./.

TH


Lượt người xem:   234
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​