Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Liên kết

Website

Tin UBND
Chủ Nhật, Ngày 18/09/2022, 06:00
UBND tỉnh chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
18/09/2022
Trong những năm qua, thiên tai trên địa bàn tỉnh Long An diễn biến bất thường, phức tạp, cực đoan gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Qua thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2022, ảnh hưởng của thiên tai đã làm 01 người chết, 02 người bị thương, 02 căn nhà bị sập, 48 căn nhà bị tốc mái và hàng nghìn ha cây trồng bị thiệt hại.

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (gọi tắt Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/6/2022). Nhằm tăng cường tính chủ động, không lúng túng, bị động trong công tác chỉ đạo điều hành ứng phó các tình huống thiên tai, sự cố phức tạp; thực hiện đầy đủ phương châm "4 tại chỗ", tránh tư tưởng chủ quan dẫn tới những thiệt hại đáng tiếc do thiên tai gây ra trong những tháng cuối năm 2022, góp phần đảm bảo ổn định an ninh chính trị, phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh; UBND tỉnh đã ban hành chỉ thị yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực BCH PCTT và TKCN tỉnh)

Nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các cấp, đảm bảo năng lực hoạt động chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống thiên tai ngay tại cơ sở, nhất là các địa bàn xung yếu.

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực Phòng, chống thiên tai, đê điều; Kế hoạch số 148-KH/TU ngày 22/5/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai" và các văn bản có liên quan.

Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch PCTT và TKCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và năm 2023; Rà soát phương án phòng, chống ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai sát với tình hình thực tế và thực hiện có hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) nhất là phương án đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa, lũ năm 2022. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng ứng phó thiên tai, sự cố cho người dân, đa dạng phương thức truyền thông phù hợp với từng đối tượng. Bố trí nguồn lực cho các hoạt động phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó chú trọng đầu tư phòng ngừa rủi ro thiên tai, từng bước hiện đại hóa hệ thống quan trắc, cảnh báo sớm thiên tai. Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Chú trọng đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng trực tiếp tham mưu giúp việc cho BCH PCTT và TKCN các cấp và lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở.

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương có kế hoạch chuyển đổi mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp nhất là ở các vùng thường xuyên bị thiên tai (đặc biệt chú trọng đến vùng bị ảnh hưởng thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt) tổ chức kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm kịp thời và hiệu quả để chủ động thích ứng, giảm thiểu thiệt hai do thiên tai từ đó xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. 

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cấp, khắc phục sự cố công trình thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai do ngành quản lý, đảm bảo an toàn trong mùa mưa, bão, lũ; chỉ đạo xây dựng, triển khai phương án bảo vệ trọng điểm đê điều; rà soát phương án phòng, chống lũ đối với các tuyến sông có đê. Thường xuyên tổ chức, kiểm tra và xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm về khai thác, tập kết cát sỏi trái phép, lấn chiếm, sử dụng trái phép đất ven sông và lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều gây cản trở thoát lũ, đe dọa an toàn công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiện toàn Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Long An theo Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai, đảm bảo Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh hoạt động hiệu quả, đúng quy định.

Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong hoạt động phòng, chống thiên tai. Tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác PCTT và TKCN với các tỉnh, thành trong nước và quốc tế.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Trường hợp có sự cố thiên tai xảy ra, tổng hợp các thông tin liên quan đến diễn biến tình hình tại địa phương xảy ra thiên tai qua Văn phòng Thường trực BCH PCTT và TKCN các cấp và cá nhân, cơ quan, đơn vị để tham mưu chỉ đạo, ứng phó đạt hiệu quả. Trường hợp cần thiết yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố cử lãnh đạo đến trực tiếp địa bàn chủ động xử lý, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền và báo cáo kịp thời về BCH PCTT và TKCN tỉnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ động rà soát, sửa chữa các hệ thống đê ven sông, khu vực dân cư, khu vực sản xuất đảm bảo an toàn cho người dân và khu vực sản xuất khi có thiên tai xảy ra.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan và UBND các địa phương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn khi có sự cố xảy ra; sẵn sàng tham gia các hoạt động cứu hộ, cứu nạn và báo cáo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh khi có yêu cầu. Tổ chức phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng, đơn vị, địa phương, liên tỉnh, liên quốc gia để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn. 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an ninh vùng biên giới. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp tổ chức huấn luyện, đào tạo, diễn tập cho lực lượng tham gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tăng cường đầu tư phương tiện, trang thiết bị, nâng cao năng lực, kỹ năng ứng phó sự cố thiên tai và TKCN cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã đáp ứng yêu cầu thực tế khi có thiên tai xảy ra.

Công an tỉnh chủ trì xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khi xảy ra thiên tai. Kiểm tra, hướng dẫn nhân dân đi lại tại các bến đò ngang, cầu, đường, các điểm sạt lở, xung yếu nguy hiểm khi thiên tai xảy ra; Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để sơ tán dân, tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu. Chủ động phối hợp với các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt phương án phòng cháy, chữa cháy hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Sở Giao thông vận tải

Xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn giao thông thông suốt khi xảy ra thiên tai. Rà soát các công trình giao thông ảnh hưởng đến thoát lũ để có biện pháp xử lý. Kịp thời khắc phục, sửa chữa giao thông đường bộ khi có sự cố, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện vận tải thủy, bộ, hỗ trợ sơ tán, cứu hộ khi cần thiết.

Rà soát chấn chỉnh công tác đăng ký, đăng kiểm, quản lý hoạt động của phương tiện vận tải thủy nhất là các phương tiện vận chuyển hành khách qua sông trong mùa mưa, bão. Thông báo tạm ngưng phương tiện lưu thông tại các đoạn đường bị ngập sâu và thông tin các phương tiện vận chuyển thay thế.

Thường xuyên kiểm tra các tuyến đường giao thông đường đảm bảo cho các phương tiện di chuyển khi có thiên tai xảy ra.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tham mưu UBND tỉnh kịp thời bố trí thời gian nghỉ, thời gian học cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình diễn biến của thiên tai, bão, lũ và dịch bệnh. Phổ biến kiến thức, kỹ năng ứng phó thiên tai trong trường học nhất là giáo dục phổ thông. Xây dựng kế hoạch lồng ghép, tích hợp nội dung phòng, chống thiên tai vào chương trình đào tạo, giảng dạy trong nhà trường; tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về phòng, chống thiên tai; Tổ chức các buổi học ngoại khóa hướng dẫn cho học sinh, sinh viên về các kỹ năng cơ bản cần thiết để tự bảo vệ bản thân và gia đình khi thiên tai xảy ra. Xây dựng phương án bảo vệ cơ sở vật chất trong mùa bão, lũ. Đảm bảo an toàn các kỳ thi THPT quốc gia, tuyển sinh Đại học, Cao đẳng,…

Sở Xây dựng

Chủ trì, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng công trình đúng tiêu chuẩn thiết kế, thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn công trình. Đầu tư xây dựng các công trình công cộng, trụ sở cơ quan, nhà ở, chung cư chú trọng đến khả năng chịu được gió bão, giông lốc.

Tổ chức rà soát, thống kê, hướng dẫn và đánh giá mức độ an toàn chịu lực đối với các công trình đã cũ, xuống cấp, có dấu hiệu mất an toàn để có biện pháp xử lý kịp thời. Chỉ đạo, đôn đốc đẩy mạnh thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng mô hình nhà ở an toàn phòng tránh thiên tai và xây dựng phương án khắc phục tình trạng ngập úng tại đô thị khi xảy ra mưa lớn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với các sở, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra các pa nô, bảng hiệu, áp phích bị hư hỏng, đề nghị tháo dỡ và triển khai phương án đảm bảo an toàn các khu di tích lịch sử, văn hóa phi vật thể hiện có trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ tỉnh 

Xây dựng, cập nhật phương án ứng phó thiên tai gắn với bảo đảm phòng, chống dịch theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện bình thường mới. Chuẩn bị đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư y tế và cơ số thuốc để đáp ứng nhu cầu cứu thương, chăm sóc sức khỏe cho người dân, phòng ngừa dịch bệnh và khắc phục môi trường sau thiên tai để đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang làm tốt công tác kết hợp quân - dân y trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho lực lượng tại chỗ làm công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Sở Công Thương

Chỉ đạo về việc cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết sẵn sàng cung cấp cho vùng bị thiên tai khi có yêu cầu. Phối hợp với các địa phương vận động, tuyên truyền trong dân dự trữ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết ở từng hộ gia đình khi cần thiết; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành liên quan có kế hoạch dự trữ và cung ứng mặt hàng thiết yếu tại chỗ cho vùng bị thiên tai và đảm bảo bình ổn giá khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi thiên tai và chính sách đảm bảo quyền lợi của người tham gia công tác phòng, chống thiên tai. Kịp thời tổ chức thăm hỏi, thực hiện cứu trợ theo chế độ quy định đối với các gia đình, hộ dân gặp khó khăn do bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh. Triển khai thực hiện tốt chính sách trợ giúp xã hội đột xuất, kịp thời, hiệu quả.

Sở Thông tin và Truyền thông

Đảm bảo mạng lưới thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tiếp nhận, xử lý thông tin trong công tác PCTT và TKCN thông suốt trong mọi tình huống. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao kiến thức phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho cộng đồng; Kiên cố hóa hệ thống thông tin liên lạc tại các khu vực trọng điểm thường xuyên xảy ra thiên tai, ưu tiên đầu tư nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc tại các vùng biên giới, đồng thời đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong phòng, chống thiên tai phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và thông tin tuyên truyền nhanh chóng hiệu quả.  

Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Báo Long An và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh

Cập nhật và tăng cường phát truyền tin, dự báo, cảnh báo về diễn biến thời tiết, thiên tai một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác; tăng thời lượng phát sóng các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng, biện pháp phòng ngừa, ứng phó trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra để người dân biết và tự chủ động phòng, tránh bảo vệ tính mạng và tài sản.

Điện lực Long An

Có phương án xử lý ngay các sự cố đường dây tải điện bị hư hỏng, bảo đảm an toàn tuyệt đối, cung cấp điện ổn định, liên tục và an toàn; Có kế hoạch dự phòng máy phát điện tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tổ chức kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn và áp dụng các hình thức xử lý theo quy định đối với các trường hợp tự ý câu nối, kéo đường dây điện để sử dụng cho mục đích cá nhân, nhất là các đường điện cắt ngang sông, rạch, kéo điện xông thanh long,… không an toàn; kiểm tra, sửa chữa, thay thế các trụ điện hư hỏng, đảm bảo độ cao an toàn.

Chủ động, thường xuyên kiểm tra sửa chữa và thay thế các thiết bị điện không đảm bảo an toàn nhằm đảm bảo không xảy ra thiệt hại về điện khi có thiên tai.

Đài Khí tượng Thủy văn Long An

Nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo về khí tượng thủy văn, thiên tai, đặc biệt là dự báo sớm các hình thái thời tiết và các tình huống phức tạp của thời tiết, thiên tai. Cung cấp thông tin số liệu, tài liệu kịp thời phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành trong công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Ưu tiên cân đối bố trí nguồn vốn từ ngân sách tỉnh, ngân sách dự phòng hàng năm cho đầu tư các công trình phòng, chống thiên tai, và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và các nhiệm vụ cấp bách khác nhằm để giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất khi có thiên tai. Giao Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kinh phí phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm kịp thời và có hiệu quả.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn nâng cao kiến thức về phòng, chống thiên tai và cứu nạn cứu hộ cho hội viên, đoàn viên và trong cộng đồng, khuyến cáo người dân quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người già, phụ nữ, trẻ em trong mùa bão, lũ, hướng dẫn các hộ gia đình về kỹ năng phòng tránh thiên tai để chủ động phòng tránh, ứng phó khi giông, lốc, sét xảy ra.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Luật Phòng, chống thiên tai, quy định về đóng góp quỹ PCTT cho công đoàn viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên về ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, tác hại của thiên tai qua đó giúp cộng đồng tự giác bảo vệ môi trường.

Tổ chức vận động nguồn lực, chuẩn bị kinh phí, hàng hóa thiết yếu, các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng cứu trợ khẩn cấp khi thiên tai xảy ra, đồng thời hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định đời sống sau khi kết thúc thiên tại.

Chủ động phòng ngừa và ứng phó thiên tai; phối hợp thực hiện công tác dân vận tại địa phương: nạo vét khơi thông cống rãnh, gia cố nhà cửa, dọn dẹp cây trồng bị gãy đỗ do thiên tai gây ra.

UBND các huyện, thị xã, thành phố 

Chủ động nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trong phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; tránh tình trạng chủ quan, lơ là trong chỉ đạo điều hành gây thiệt hại nghiêm trọng khi thiên tai xảy ra; tổ chức hiệu quả các giải pháp phòng tránh, ứng phó nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai. 

Rà soát, xác định những khu vực nguy hiểm (xung yếu ngập úng, có nguy cơ sạt lở đất; thoát lũ vùng ĐTM...), có khả năng ảnh hưởng thiệt hại khi xảy ra thiên tai để chủ động di dời, sơ tán các hộ dân sống quanh khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Các huyện vùng Đồng Tháp Mười: Tăng cường kiểm tra chủ động gia cố hệ thống ô bao, bờ bao lửng để bảo vệ an toàn diện tích sản xuất, đề phòng lũ lớn có thể xảy ra đột biến; đảm bảo phòng, chống hiệu quả mùa lũ chính trong năm.

Các huyện vùng hạ: thống kê, quản lý chặt chẽ số lượng tàu, thuyền và người dân địa phương có hoạt động đánh bắt thủy hải sản xa bờ. Tổ chức kiểm tra công tác đăng ký, đăng kiểm của tàu cá, tàu vận tải, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị cứu sinh, thông tin liên lạc trước khi ra khơi. Rà soát, gia cố các tuyến đê bao bảo vệ dân sinh và sản xuất đề phòng triều cường cao gây ngập úng cục bộ từ tháng 10 dương lịch đến cuối năm.

Chỉ đạo rà soát quản lý xây dựng, nhất là công trình giao thông, thủy lợi, đê điều các hệ thống tiêu thoát nước, khu dân cư, đô thị, công trình đầu mối, đê bao, bờ bao,... trên địa bàn quản lý để phát hiện, báo cáo kịp thời những khu vực bị hư hỏng, xuống cấp để có biện pháp khắc phục hạn chế tác động do thiên tai; Dự phòng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng để chủ động ứng phó khi có sự cố xảy ra trong mùa mưa, bão, lũ.

Có kế hoạch chủ động hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa; Dự phòng lương thực, chất đốt, nước sạch, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác,… đảm bảo công tác cứu trợ trước, trong và sau thiên tai xảy ra; Tổ chức rà soát chặt, tỉa, dọn dẹp vệ sinh cây xanh ven đường và tại các công viên thuộc địa bàn quản lý; tháo dỡ các tấm panô, áp phích, biển quảng cáo không đảm bảo an toàn.

Thực hiện tốt công tác trực ban nghiêm túc, đúng quy định, chỉ đạo thực hiện thống kê, đánh giá chính xác mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra (theo biểu mẫu của Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra) tổ chức ứng cứu, đề xuất hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời, đúng chính sách, chế độ. Đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai đúng quy định.

Giao Văn phòng Thường trực BCH PCTT và TKCN tỉnh

Theo dõi diễn biến thời tiết, khí tượng thủy văn và các loại hình thiên tai khác để thông tin kịp thời đến các ngành, các cấp chủ động ứng phó; tham mưu giúp BCH PCTT và TKCN tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị và các văn bản của cấp trên; tổng hợp tình hình thiệt hại do thiên tai xảy ra (nếu có), báo cáo, đề xuất các giải pháp ứng phó để thực hiện hiệu quả.

Tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo về Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT và TKCN, Ủy ban Ứng phó sự cố thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn, Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động theo dõi, xây dựng các phương án, kịch bản ứng phó và nghiêm túc triển khai thực hiện, đặc biệt phải chủ động thực hiện ngay từ khi chưa xảy ra thiên tai./.

TH


Lượt người xem:   3326
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​