Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Liên kết

Website

Tin UBND
Thứ 5, Ngày 04/08/2022, 17:00
Tăng cường công tác kiểm soát, giải quyết thủ tục hành chính
04/08/2022
Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống Một cửa điện tử bảo đảm quy định, cơ bản đáp ứng nhu cầu của tổ chức, công dân.

Để tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An tăng cường chỉ đạo, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý trong thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao liên quan đến Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (Kế hoạch số 1753/KH-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh), trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời thao tác, cập nhật đầy đủ quá trình các bước giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thông Một cửa điện tử đảm bảo giải quyết đồng bộ hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử.

Chấn chỉnh tình trạng kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Tuyệt đối không bấm "tạm dừng" thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống một cửa điện tử không đúng quy định. Việc thực hiện quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính phải đúng theo quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh. Nếu còn để xảy ra tình trạng bấm tạm dừng thời gian giải quyết không đúng quy định, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời chỉ đạo xem xét, xử lý trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức có liên quan theo quy định.

Phân công cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên theo dõi tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình được cập nhật, đồng bộ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/p/home/dashboard-chi-tieu.html), phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời xử lý các thông tin, số liệu giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đúng với kết quả giải quyết trên Hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh.

Đối với Sở, ngành tỉnh phải thường xuyên rà soát, theo dõi, cập nhật các quy định công bố thủ tục hành chính của các bộ, ngành chủ quản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia để tham mưu công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung thay thế, bãi bỏ kịp thời (không chờ nhận văn bản giấy hoặc văn bản điện tử).

Kịp thời cập nhật thủ tục hành chính sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố lên Hệ thống Một cửa điện tử, phục vụ việc tiếp nhận, giải quyêt thủ tục hành chính của các cấp, các ngành.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện tốt việc tiêp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, không để tình trạng yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần, kéo dài thời gian giải quyết; kịp thời phản hồi, có văn bản trả lời đối với các trường hợp không đủ điều kiện giải quyết, không để đến khi hết thời hạn giải quyết mới có văn bản trả lời; nếu để xảy ra tình trạng tồn đọng hồ sơ, quá thời hạn giải quyết do lỗi chủ quan thì  xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định. Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định công bố liên thông nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai để có cơ sở pháp lý cho UBND cấp huyện thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đồng bộ đầy đủ thông tin, dữ liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Khẩn trương Hoàn thành hợp nhất Cổng Dịch vụ công của tỉnh với Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh để tạo lập Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh nhằm thống nhất, liên thông giữa các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ./.

TH


Lượt người xem:   82
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​