Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Liên kết

Website

Tin UBND
Thứ 5, Ngày 16/06/2022, 22:00
UBND tỉnh chỉ thị về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp tỉnh năm 2022
16/06/2022
Ngày 16/6/2022, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 1838/CT-UBND về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp tỉnh năm 2022.

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022; Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT.

Để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại tỉnh Long An diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn, khách quan, công bằng, đúng quy chế, hiệu quả, tiếp theo Công văn số 4950/UBND-VHXH ngày 03/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau: 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

Chỉ đạo và kiểm tra các trường có cấp trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật tổng hợp thực hiện đầy đủ, đúng chương trình và kế hoạch dạy học các bộ môn; tổ chức ôn tập hiệu quả, quản lý học sinh đảm bảo an toàn. Tổ chức phổ biến đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh về quy chế thi, những điểm mới của kỳ thi năm nay; chuẩn bị tốt cho học sinh về kỹ năng làm bài thi và tâm lý trước khi bước vào kỳ thi. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ và quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. 

Chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức kỳ thi và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ thi theo đúng quy chế và hướng dẫn thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo; dự báo những khó khăn, tình huống có thể xảy ra, phương án xử lý các tình huống trong quá trình tổ chức kỳ thi. 

Tăng cường công tác truyền thông; chủ động phối hợp với cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình cung cấp thông tin về kỳ thi kịp thời, tạo niềm tin, sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, nhân dân và toàn xã hội.

Chủ trì xây dựng phương án tổ chức Hội đồng thi tại tỉnh Long An đảm bảo an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan, đúng quy chế ở tất cả các khâu: in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo và xét công nhận tốt nghiệp; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy chế thi và an ninh, trật tự kỳ thi; bố trí cán bộ, giáo viên có đủ tiêu chuẩn làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi, thanh tra thi.

Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh; đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tạo điều kiện thuận lợi nhất về giao thông, đi lại cho thí sinh dự thi; không để thí sinh phải bỏ thi vì điều kiện khó khăn hoặc do yếu tố khách quan. 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nơi đặt các điểm thi chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các điều kiện theo quy định, đảm bảo an ninh, an toàn để tổ chức kỳ thi.

Mỗi điểm thi phải bố trí phòng thi, cán bộ coi thi dự phòng đối với thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện kịp thời việc khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, giáo viên, thí sinh trong phạm vi quyền hạn quy định; đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định quy chế thi và các quy định của pháp luật đối với những người tham gia làm công tác thi. 

Là đầu mối theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức kỳ thi của các cơ quan, ban, ngành; thường xuyên tổng hợp tình hình kết quả báo cáo UBND tỉnh. 

Công an tỉnh

Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác bảo mật đề thi, sao in đề thi; giữ gìn an ninh trật tự tại các điểm coi thi, chấm thi; bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi; bảo đảm an toàn giao thông thông suốt trong các ngày diễn ra kỳ thi. 

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi, đặc biệt là công tác bảo vệ an toàn đề thi, vận chuyển bài thi, coi thi, chấm thi; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tập trung đông người xung quanh khu vực thi trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi. 

Chủ động ngăn chặn, xử lý các thông tin bịa đặt, sai lệch về kỳ thi, các sự cố về an toàn, an ninh của kỳ thi. 

Thanh tra tỉnh 

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch thanh tra; cử cán bộ có chuyên môn phù hợp tham gia các đoàn thanh tra công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế thi, đảm bảo kỳ thi nghiêm túc, an toàn, khách quan. 

Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin đảm bảo các điều kiện về cơ sở hạ tầng; cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin nhanh chóng, chính xác, an toàn, tạo thuận lợi cho thí sinh đăng ký, xét tuyển sinh, công bố kết quả thi, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và chuyển phát hồ sơ nhập học của thí sinh.

Sở Giao thông vận tải 

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện để quá trình vận chuyển đề, bài thi được an toàn, thuận tiện; không để xảy ra ách tắc giao thông ảnh hưởng đến việc tổ chức kỳ thi. 

Sở Y tế 

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án hỗ trợ ngành giáo dục tổ chức thi cho các thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bảo đảm sức khỏe cho thí sinh và những người tham gia làm công tác thi; cử cán bộ y tế trực tiếp tham gia cấp cứu kịp thời những trường hợp cán bộ, giáo viên, học sinh ốm đau bất thường trong khi diễn ra kỳ thi.

Chỉ đạo các cơ sở y tế, bệnh viện tuyến huyện và các trung tâm y tế chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời các yêu cầu chữa trị, chăm sóc y tế; có phương án hỗ trợ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đề phòng, ngăn ngừa các loại dịch bệnh (đặc biệt là dịch Covid-19) ở các nơi tổ chức điểm thi, in sao đề thi, chấm thi. 

Công ty Điện lực Long An 

Chỉ đạo các Điện lực trực thuộc có kế hoạch điều phối nhằm bảo đảm nguồn điện trong thời gian tổ chức kỳ thi. Đặc biệt ưu tiên đảm bảo cung cấp điện trong những ngày in sao đề thi tại điểm in sao, các điểm thi trong thời gian thi, địa điểm chấm thi, phúc khảo trong thời gian tổ chức chấm thi, phúc khảo. 

Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện việc chi trả các chế độ đối với những người tham gia làm công tác thi. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Xây dựng kế hoạch và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai kế hoạch tuyển sinh các trình độ của giáo dục nghề nghiệp; hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công khai đề án và thực hiện công tác tuyển sinh đảm bảo công bằng, minh bạch và hiệu quả.

Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An 

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin về kỳ thi.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo để có kế hoạch tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, nhân dân, phụ huynh học sinh về ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; chỉ đạo các đài truyền thanh địa phương thực hiện tốt công tác truyền thông để nhân dân cùng quan tâm, hỗ trợ tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, hiệu quả. 

Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm, không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm do thức ăn, nước uống tại các hàng quán làm ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh và những người tham gia kỳ thi. 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tại địa phương tạo điều kiện về cơ sở vật chất, nơi ăn, ở và đảm bảo an toàn cho cán bộ giáo viên đến coi thi tại điểm thi đặt tại địa phương; bảo đảm về an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra kỳ thi tại các nơi tổ chức thi, gồm: in sao đề thi, các điểm coi thi, chấm thi, phúc khảo. 

Chỉ đạo UBND cấp xã cấp giấy xác nhận thí sinh thuộc diện F0 đối với trường hợp đang cách ly, điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú để làm căn cứ xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cho thí sinh thuộc diện F0.

Các sở, ngành, đoàn thể có liên quan

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm tích cực phối hợp, chủ động tham gia với Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai tổ chức kỳ thi; thực hiện tốt những nhiệm vụ được Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất, kiến nghị trong kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi. 

Tỉnh Đoàn

Chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai chương trình "Tiếp sức mùa thi năm 2022" nhằm hỗ trợ kịp thời cho các thí sinh tham dự kỳ thi./.

TH


Lượt người xem:   346
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​