Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Liên kết

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 3, Ngày 17/05/2022, 22:00
Góp ý dự thảo Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030
17/05/2022
Chiều ngày 17/5/2022, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa chủ trì hội nghị.

17-5-2022-IMG_0512.jpg

Quang cảnh hội nghị

Theo dự thảo Nghị quyết, mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 là xây dựng và phát triển văn hóa, con người Long An toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những tác động to lớn với kinh tế, xã hội và con người của thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Không ngừng nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa vùng nông thôn và đô thị. Xây dựng Long An thành một tỉnh năng động, đa dạng về văn hóa, vững vàng trong hội nhập.

Mọi hoạt động văn hóa hướng vào việc xây dựng con người Long An phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo, tuân thủ pháp luật, có ý thức cộng đồng, lòng nhân ái khoan dung, trọng nghĩa tình, có lối sống văn hóa, quan hệ hài hòa trong gia đình và cộng đồng xã hội làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người tự hoàn thiện nhân cách. Tăng cường đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xóa bỏ những tập quán lạc hậu, nhất là đối với khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.

Đẩy mạnh công tác bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc. Giải phóng mạnh mẽ năng lực và tiềm năng sáng tạo của con người, phát huy cao độ tính sáng tạo của trí thức, văn nghệ sĩ, tạo mọi điều kiện nâng cao mức hưởng thụ và tham gia hoạt động sáng tạo văn hóa của nhân dân. Tăng cường đầu tư của Nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, huy động mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa, xem đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho con người, đầu tư cho phát triển bền vững, gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, làm cho văn hóa trở thành động lực, sức mạnh tác động tích cực vào nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tỉnh Long An giai đoạn năm 2021 – 2025 và những năm tiếp theo.

Theo đó, mục tiêu định hướng cụ thể đến năm 2030, trên 95% người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, nghe, xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình của quốc gia và địa phương; trên 90% cấp xã có Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; trên 90% "Xã đạt tiêu chí văn hóa, nông thôn mới"; 90% "Phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh"; phấn đấu đạt 100% thành phố, thị xã đạt chuẩn đô thị văn minh; trên 90% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; hộ gia đình giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa, tiêu biểu, hạnh phúc; trên 85% ấp, khu phố đạt chuẩn ấp, khu phố văn hóa; Bảo tàng - Thư viện tỉnh thực hiện số hóa tư liệu, hiện vật đạt trên 60%; hoàn thành việc trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa trọng điểm, phát huy tốt các giá trị của di tích, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể; đạt tỷ lệ 0,1% người đọc đến Thư viện; xây dựng hoàn thành Trụ sở Bảo tàng - Thư viện tỉnh mới;…

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia góp ý kiến cho dự thảo Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 như: các chỉ tiêu của Chiến lược phải gắn liền với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI; việc bố trí vốn thực hiện; cần nêu rõ thêm quan điểm phát triển Chiến lược; người làm công tác văn hóa có đặc thù riêng nên việc đào tạo nguồn nhân lực văn hóa phải có tính toán cho phù hợp; bổ sung việc tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa; chỉ tiêu tỷ lệ người đọc đến Thư viện có phù hợp chưa; cần phát triển Thư viện điện tử thay thế Thư viện truyền thống;…

17-5-2022-IMG_0517.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết thúc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp tại hội nghị. Ông đề nghị sau hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần có báo cáo đánh giá về thực hiện Kế hoạch phát triển văn hóa Long An giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020, đây là nền tảng, cơ sở để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá việc xây dựng Nghị quyết; đồng thời tiếp thu tất cả các ý kiến góp ý của đơn vị, địa phương, tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo./.

Khả Tâm


Lượt người xem:   145
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​