Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Liên kết

Website

Tin UBND
Thứ 3, Ngày 26/10/2021, 18:00
Long An: điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
26/10/2021
Ngày 26/10/2021, UBND tỉnh Long An có văn bản số 10555/UBND-VHXH về việc điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế, ngày 25/10/2021 UBND tỉnh đã có Thông báo số 3440/TB-UBND xác định tình hình dịch bệnh trên địa tỉnh Long An đang ở cấp độ 1. Trước thực tế trên, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện như sau:

I. Kể từ 00 giờ ngày 27/10/2021, áp dụng tạm thời các biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trên phạm vi toàn tỉnh cho đến khi có thông báo mới, cụ thể như sau:

1. Tổ chức hoạt động tập trung trong nhà[1], ngoài trời[2] đảm bảo phòng, chống dịch: Không hạn chế số lượng người tham gia, nhưng người tham gia phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: Đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19[3] hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 06 tháng[4] hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ (trừ người dưới 18 tuổi chưa tiêm vắc-xin, người chống chỉ định tiêm chủng, người tạm hoãn tiêm chủng).

2. Hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải; lưu thông, vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh: Hoạt động bình thường nhưng phải đáp ứng các điều kiện, quy định theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Y tế[5].

Giao Sở Giao thông vận tải có văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể.

3. Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

3.1. Đối với các cơ sở sản xuất, đơn vị thi công các dự án, công trình giao thông, xây dựng:

Tiếp tục hoạt động theo Kế hoạch số 3222/KH-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh về việc phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An và các quy định khác có liên quan; trong đó lưu ý các cơ sở, đơn vị phải có phương án, kế hoạch hoạt động gắn với công tác phòng, chống dịch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Riêng yêu cầu về xét nghiệm: thực hiện theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

3.2. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ:

- Đối với Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối, chợ truyền thống: Hoạt động bình thường, nhưng người bán và người phục vụ (đối với Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích) phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: Đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 06 tháng hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ (trừ người dưới 18 tuổi chưa tiêm vắc-xin, người chống chỉ định tiêm chủng, người tạm hoãn tiêm chủng).

Chủ các cơ sở chịu trách nhiệm tổ chức xét nghiệm định kỳ cho nhân viên (người bán và ngừi phục vụ) theo quy định tại Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; đồng thời có kế hoạch và triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định[6].

Giao Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao phối hợp với cơ quan y tế có phương án tổ chức, quản lý hoạt động của từng chợ truyền thống thuộc thẩm quyền quản lý, đảm bảo chặt chẽ, an toàn.

- Đối với nhà hàng/quán ăn, quán giải khát: Hoạt động bình thường, nhưng người phục vụ phải đáp ứng các điều kiện sau: Đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 06 tháng hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ (trừ người dưới 18 tuổi chưa tiêm vắc-xin, người chống chỉ định tiêm chủng, người tạm hoãn tiêm chủng).

Chủ các cơ sở chịu trách nhiệm tổ chức xét nghiệm định kỳ cho nhân viên (người bán và người phục vụ) theo quy định tại Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; đồng thời có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định[7].

3.3. Đối với các cơ sở kinh doanh các dịch vụ như vũ trường, karaoke, mát xa, quán bar, xông hơi, internet, trò chơi điện tử, câu lạc bộ khiêu vũ, các tụ điểm hát với nhau: Được phép hoạt động, nhưng phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Đảm bảo không quá 50% công suất.

- Người phục vụ phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: Đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 06 tháng hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ (trừ người dưới 18 tuổi chưa tiêm vắc-xin, người chống chỉ định tiêm chủng, người tạm hoãn tiêm chủng).

Chủ cơ sở chịu trách nhiệm tổ chức xét nghiệm định kỳ cho nhân viên theo quy định tại Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; đồng thời có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

3.4. Đối với các cơ sở kinh doanh các dịch vụ như phòng tập thể hình (gym), yoga, làm tóc (bao gồm cắt tóc), câu lạc bộ bida, làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu: Hoạt động bình thường, nhưng phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đảm bảo không quá 70% công suất.

- Người phục vụ phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: Đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 06 tháng hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ (trừ người dưới 18 tuổi chưa tiêm vắc-xin, người chống chỉ định tiêm chủng, người tạm hoãn tiêm chủng).

Chủ cơ sở chịu trách nhiệm tổ chức xét nghiệm định kỳ cho nhân viên theo quy định tại Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; đồng thời có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

3.5. Đối với hoạt động bán hàng rong, vé số dạo…: Hoạt động bình thường, nhưng người bán phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: Đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 06 tháng hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ (trừ người dưới 18 tuổi chưa tiêm vắc-xin, người chống chỉ định tiêm chủng, người tạm hoãn tiêm chủng).

Chủ cơ sở kinh doanh vé số (đại lý cấp 1, cấp 2) chịu trách nhiệm tổ chức xét nghiệm định kỳ cho nhân viên theo quy định tại Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; đồng thời có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

4. Hoạt động giáo dục, đào tạo:

- Học sinh cấp trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, học viên trường nghề, sinh viên cao đẳng, đại học: tiếp tục thực hiện dạy và học trực tuyến kết hợp với dạy và học trên truyền hình cho đến ngày 14/11/2021.

- Học sinh cấp trung học cơ sở: tiếp tục thực hiện dạy và học trực tuyến kết hợp với dạy và học trên truyền hình cho đến ngày 30/11/2021.

- Học sinh tiểu học và mầm non: tạm thời chưa đến trường[8] (học sinh tiểu học xem bài dạy trên truyền hình; phụ huynh học sinh chăm sóc các cháu mầm non tại nhà theo sự hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo).

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan:

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục, các địa phương triển khai thực hiện các hình thức dạy và học theo chủ trương trên của UBND tỉnh và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo[9].

- Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống Covid-19 tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông để có kế hoạch tổ chức dạy và học trực tiếp trong thời gian tới (trong đó lưu ý việc áp dụng linh hoạt các hình thức dạy và học theo từng địa bàn và từng khối lớp tương ứng với từng cấp độ dịch và việc bố trí, trang bị cơ sở vật chất và các trang thiết bị đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch tại các trường…).

- Có kế hoạch và tổ chức thực hiện xét nghiệm ngẫu nhiên định kỳ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

5. Hoạt động của các cơ quan, công sở[10]: Hoạt động bình thường, nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống, dịch theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 về Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị. Riêng yêu cầu về xét nghiệm: thực hiện theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

6. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự: Hoạt động bình thường, nhưng người tham gia phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: Đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 06 tháng hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ (trừ người dưới 18 tuổi chưa tiêm vắc-xin, người chống chỉ định tiêm chủng, người tạm hoãn tiêm chủng).

Giao Sở Nội vụ cập nhật hướng dẫn của Bộ Nội vụ để có văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể.

7. Đối với cơ sở nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm tham quan du lịch: Hoạt động bình thường, nhưng người phục vụ phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: Đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 06 tháng hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ (trừ người dưới 18 tuổi chưa tiêm vắc-xin, người chống chỉ định tiêm chủng, người tạm hoãn tiêm chủng).

Chủ cơ sở chịu trách nhiệm tổ chức xét nghiệm cho nhân viên theo quy định tại Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; đồng thời có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

8. Đối với bảo tàng, triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim; cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật: Hoạt động bình thường, nhưng phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đảm bảo không quá 70% công suất.

- Người phục vụ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 06 tháng hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ (trừ người dưới 18 tuổi chưa tiêm vắc-xin, người chống chỉ định tiêm chủng, người tạm hoãn tiêm chủng).

Chủ cơ sở chịu trách nhiệm tổ chức xét nghiệm cho nhân viên theo quy định tại Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; đồng thời có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

9. Đối với hoạt động thể dục, thể thao: Hoạt động bình thường, nhưng người tham gia phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: Đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 06 tháng hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ (trừ người dưới 18 tuổi chưa tiêm vắc-xin, người chống chỉ định tiêm chủng, người tạm hoãn tiêm chủng).

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cập nhật hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch[11] để có văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể.

10. Đối với việc quản lý thông tin người vào/ra các cơ sở, địa điểm kinh doanh, cơ quan, công sở: Chủ cơ sở, địa điểm kinh doanh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nhà nước có trách nhiệm tạo mã QR địa điểm trên ứng dụng PC-Covid hoặc website https://qr.tokhaiyte.vn, in dán mã QR và yêu cầu người lao động, khách hàng quét mã khi vào/ra cơ sở, địa điểm kinh doanh để quản lý thông tin.

11. Tổ chức xét nghiệm

- Sở Y tế hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch xét nghiệm ngẫu nhiên, định kỳ tại các khu vực có nguy cơ cao, khu vực tập trung đông người và các nhóm nguy cơ theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

- Chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch vụ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nhà nước có trách nhiệm tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên định kỳ cho nhân viên theo quy định tại Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

12. Đối với người dân

- Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động, linh hoạt và động viên người thân cùng gia đình tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và sống an toàn.

- Thực hiện nghiêm 5K (Khẩu trang - Khoảng cách - Khai báo y tế - Khử khuẩn - Không tụ tập đông người), đặc biệt là khi tham gia các hoạt động tập trung đông người.

- Sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin (như ứng dụng PC-COVID, ứng dụng VNEID, ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử…) để khai báo y tế, đăng ký tiêm chủng vắc-xin, khám, chữa bệnh (nếu có điện thoại thông minh).

- Tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế[12].

Riêng đối với người dưới 18 tuổi chưa tiêm vắc-xin, người chống chỉ định tiêm chủng, người tạm hoãn tiêm chủng: ngoài việc tuân thủ tốt các quy định, biện pháp phòng, chống dịch nêu tại mục 12 của văn bản này thì hạn chế đến nơi đông người để đề phòng nguy cơ lây nhiễm bệnh.

II. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ động phối hợp triển khai thực hiện và có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định, biện pháp phòng, chống dịch tại mục I của văn bản này, đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả.

2. Sở Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình bệnh để đánh giá, xác định cấp độ dịch của từng địa phương, toàn tỉnh và đề xuất UBND tỉnh công bố mức độ dịch và các biện pháp áp dụng tương ứng khi có sự thay đổi về cấp độ dịch (trường hợp không thay đổi cấp độ dịch thì Sở Y tế chủ động công bố định kỳ vào sáng thứ hai hàng tuần).

- Rà soát, tham mưu UBND tỉnh thực hiện điều chỉnh các tiêu chí phân loại và điều chỉnh cấp độ dịch phù hợp với diễn biến tình hình dịch, độ bao phủ vắc-xin, điều kiện thực tế và thực tiễn triển khai; chậm nhất ngày 01/11/2021 trình UBND tỉnh.

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung, điều trị và kế hoạch đảm bảo số giường hồi sức cấp cứu (ICU) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả y tế tư nhân) sẵn sàng đáp ứng tình huống dịch ở cấp độ 4[13], chậm nhất ngày 28/10/2021 trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Xây dựng mô hình và hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thành lập các trạm y tế lưu động, tổ chức chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng và có kế hoạch cung cấp oxy y tế cho các Trạm Y tế cấp xã trên địa bàn để đáp ứng khi có dịch xảy ra (trong đó lưu ý xác định rõ về nhân sự, trang thiết bị và quy trình chuyên môn, nghiệp vụ)[14]; chậm nhất ngày 28/10/2021 báo cáo UBND tỉnh.

- Rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, đảm bảo sát hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và của từng địa phương.

- Rà soát, hướng dẫn các địa phương và các đơn vị liên quan tập trung hoàn thành việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên (đặc biệt là người có bệnh nền và người từ 50 tuổi trở lên); đồng thời có phương án tổ chức tiêm chủng cho trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi khi được Bộ Y tế phân bổ.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ động, thường xuyên rà soát, cập nhật đánh giá, xác định cấp độ dịch của từng địa phương trên địa bàn và xác định các biện pháp áp dụng tương ứng, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Y tế) trước khi triển khai.

- Tổ chức thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng với từng cấp độ dịch tại địa phương theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

Trường hợp, địa phương triển khai áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch cao hơn mức độ áp dụng chung của tỉnh thì UBND các huyện, thị xã, thành phố phải báo cáo, xin ý kiến thống nhất của UBND tỉnh trước khi thực hiện.

- Có kế hoạch tăng cường năng lực kiểm soát trên địa bàn (củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo cấp xã, Tổ Covid cộng đồng) đáp ứng yêu cầu mở rộng các hoạt động trong điều kiện mới, đảm bảo kiểm soát dịch đến từng hộ gia đình.

- Rà soát các đối tượng thuộc từng nhóm tuổi để kiểm soát việc tiêm vắc-xin đầy đủ, chính xác.

- Rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo thực hiện phương án cách ly F1 và điều trị F0 tại nhà theo hướng dẫn của Sở Y tế.

- Tập trung rà soát, triển khai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo không bỏ sót, bỏ lọt đối tượng và đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch và đúng đối tượng.

- Tăng cường tổ chức các lực lượng tiến hành kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu kinh tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ sở, địa điểm kinh doanh tạo mã QR địa điểm để quản lý thông tin người vào/ra địa điểm công cộng, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, các địa điểm sản xuất, kinh doanh, sự kiện đông người.

- Hướng dẫn Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức biên tập nội dung để thông tin, tuyên truyền đến tất cả người dân và các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh kịp thời, đầy đủ, chính xác chủ trương trên của tỉnh để nắm biết và thực hiện tốt các quy định tại văn bản này.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo trong hệ thống đẩy mạnh việc vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tự giác thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Văn bản này thay thế Văn bản số 10151/UBND-VHXH ngày 15/10/2021 và Văn bản số 10207/UBND-VHXH ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh. Các văn bản trước đây của UBND tỉnh liên quan đến việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 có nội dung trái với văn bản này thì thực hiện theo văn bản này./.

10555_PC-COVID_26-10-2021.pdf

TH

[1] Hội họp, tập huấn, hội thảo,…

[2] Hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng; xúc tiến thương mại (bao gồm hội chợ, triển lãm, hội nghị-sự kiện kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm); thể dục, thể thao; tham quan du lịch, nghỉ dưỡng; đám cưới, đám tang…

[3] Giấy chứng nhận tiêm chủng do cơ sở tiêm chủng cấp hoặc Giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19 được in từ kết quả tiêm chủng tra cứu trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 (https://tiemchungcovid19.gov.vn) hoặc Các ứng dụng công nghệ được cài đặt trên điện thoại thông minh (như: ứng dụng PC-COVID, ứng dụng VNEID, ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử).

[4] Giấy chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng kể từ ngày được cơ quan y tế có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

[5] Quyết định 10906/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và các văn bản khác liên quan.

[6] Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/05/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng.

[7] Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/05/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng và các quy định khác có liên quan.

[8] Học sinh tiểu học xem bài dạy trên tivi, phụ huynh học sinh chăm sóc các cháu mầm non tại nhà theo sự hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

[9] Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

[10] Bao gồm: Cơ quan, đơn vị nhà nước (kể cả các cơ quan, đơn vị của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh), Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm hành chính công cấp huyện.

[11] Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

[12] Công văn số 8318/BYT-DP ngày 03/10/2021 của Bộ Y tế về xét nghiệm, cách ly phòng chống dịch Covid-19 với người di chuyển giữa các vùng nguy cơ; Công văn số 8399/BYT-DP ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các văn bản khác có liên quan.

[13] UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 10314/UBND-VHXH ngày 15/10/2021.

[14] UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 10314/UBND-VHXH ngày 15/10/2021. 


Lượt người xem:   299
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​