Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Liên kết

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 3, Ngày 19/10/2021, 21:00
Long An nỗ lực xây dựng chính quyền số
19/10/2021
Tại Long An, trong nhiều năm qua, từ chính quyền tỉnh đến các cơ quan sở, ngành, địa phương không ngừng tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số.

chuyendoiso.jpg

Khai trương Trung tâm giám sát và điều hành ATTT các hệ thống dùng chung của tỉnh

Trong những năm gần đây, tỉnh Long An xác định công cuộc số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu, kết nối, chia sẻ dữ liệu là bước tiến quan trọng trong tiến trình xây dựng chính quyền số. Vì vậy, Long An đã tập trung hoàn thành xây dựng Bộ phần mềm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) phục vụ chia sẻ, kết nối các hệ thống ứng dụng CNTT, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong tỉnh và giữa tỉnh với các bộ ngành.

Với sự hỗ trợ tích cực của Cục Tin học hóa – Bộ TTTT và các Bộ ngành liên quan, đến nay, Long An đã đưa vào vận hành nhiều dịch vụ: dịch vụ liên thông một cửa – dịch vụ công; các dịch vụ khai thác CSDL/Hệ thống thông tin quốc gia (Kết nối hộ tịch điện tử, Khai thác CSDL doanh nghiệp quốc gia, Cấp mã số đơn vị có quan hệ với Ngân sách, Dịch vụ công quốc gia, Danh mục dùng chung quốc gia, Khai thác CSDL BHXH quốc gia; Dịch vụ Hành chính công); …. Long An đồng thời kết nối và đưa vào vận hành dịch vụ, nền tảng thanh toán trực tuyến quốc gia (Paygov) tích hợp vào Cổng Dịch vụ công tỉnh, sẵn sàng phục vụ cho việc thanh toán trực tuyến đối với các thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

 "Trái ngọt" cho những nỗ lực bền bỉ

Đặc biệt, từ năm 2020 khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện và có nhiều diễn biến phức tạp, những nỗ lực của Long An trong chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số đã thật sự phát huy hiệu quả, phục vụ đắc lực cho chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; đạt nhiều kết quả ấn tượng cụ thể sau:

Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cấp xã (với trên 9.300 tài khoản đã được cấp). Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử giữa các CQNN đạt tỷ lệ 100% (với khoảng 180.000 VB đi trong 9 tháng đầu năm 2021). Có 3.545 chứng thư số của Chính phủ được cấp cho 100% UBND các cấp, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và 100% lãnh đạo các cơ quan từ tỉnh đến xã. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử có ký số cấp tỉnh và huyện đạt 99,29% trong tổng số văn bản phát hành.

Hệ thống Hội nghị trực tuyến phát huy hiệu quả triệt để, hầu hết các cuộc họp của tỉnh, sở ngành đến huyện đều họp trực tuyến. Song song đó, Sở TTTT chủ động thiết lập nền tảng họp trực tuyến (https://htt.longan.gov.vn) phục vụ cho Ban chỉ đạo Covid tỉnh họp nhanh khi cần mà không phải họp trực tiếp tại phòng họp trực tuyến tỉnh, đảm bảo công tác phòng chống dịch, Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ cho các huyện (chưa có hệ hống họp trực tuyến 2 chiều đến cấp xã), các sở ngành họp giao ban trực tuyến, làm việc với các doanh nghiệp, chuyên gia ngoài tỉnh. Tổng số cuộc họp qua nền tảng trực tuyến đến nay có trên 110 cuộc họp.

Tỉnh tập trung triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, với 161 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (đạt 8,7%) và 1.421 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (đạt 76%, tăng 59% so năm 2020, vượt mục tiêu tỉnh đề ra trong năm 2021), hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4. Trong thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, huyện không nhận hồ sơ trực tiếp, thì Cổng Dịch vụ công trực tuyến (https://dichvucong.longan.gov.vn/) và dịch vụ bưu chính công ích là cầu nối, hỗ trợ hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ. Kết quả tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng hạn công bố trên Cổng dịch vụ công của tỉnh được duy trì tốt với 99%. Đáng chú ý, trong 10 tháng đầu năm 2021, có trên 87.000 hồ sơ nộp trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (tăng gấp 3 lần so với cả năm 2020).

Ngoài ra, hàng ngày, người dân Long An đều có thể cập nhật những thông tin chính thống, kịp thời về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh qua kênh Zalo "Chính quyền điện tử tỉnh Long An" và bản đồ Covid của tỉnh. Thông qua kênh Zalo "Chính quyền điện tử tỉnh Long An", người dân cũng thuận tiện tìm hiểu thông tin, đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, tra cứu hồ sơ theo mã số hoặc QR code để biết tình trạng hồ sơ,…

Hạ tầng CNTT tại Long An cũng đang từng bước được đầu tư bài bản. Mạng truyền số liệu chuyên dùng được triển khai đồng bộ cho 100% sở, ngành, huyện, xã và kết nối Internet tốc độ cao. Công tác đảm bảo an toàn thông tin luôn được chú trọng, giám sám 24/24, kịp thời khắc phục những lỗ hổng, phát hiện, ngăn chặn các cuộc tấn công, đảm bảo các hệ thống ứng dụng CNTT luôn hoạt động thông suốt.

Tận dụng cơ hội chuyển đổi số, đẩy mạnh xây dựng chính quyền số

Dịch Covid-19 bùng phát gây ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống. Tuy nhiên, đại dịch cũng là "đòn bẩy" cho những thói quen tiêu dùng, sử dụng dịch vụ trực tuyến, các hoạt động trên mọi mặt cuộc sống. Vì vậy, đây chính là cơ hội để địa phương tạo bước đột phá trong chuyển đổi số, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Để bắt kịp những cơ hội, thể hiện quyết tâm cao của lãnh đạo đảng và nhà nước, cuối tháng 8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An thông qua, ký ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TU về Chuyển đổi số tỉnh Long An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, với mục tiêu chuyển đổi số đồng bộ trên 3 trụ cột: Xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên phạm vi toàn tỉnh, phấn đấu trụ vững trong nhóm tỉnh, thành phố có thứ hạng cao về chuyển đổi số. Đồng thời, Nghị quyết nhấn mạnh 8 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 Long An phải hoàn thành gồm: đạt trên mức trung bình cả nước đối với các chỉ tiêu chuyển đổi số đề ra trong chương trình chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện được cung cấp mức độ 4; hoàn thành xây dựng Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh; tỷ trọng kinh tế số chiếm 10% GRDP; hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình và 100% xã; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh.

Với quyết tâm đó, ngày 08/10/2021 UBND tỉnh Long An đã ban hành Chương trình số 3288/CTr-UBND Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Long An với những mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cụ thể trên cả 03 trụ cột để tạo bước đột phá trong xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số trên phạm vi toàn tỉnh. Đảm bảo hoàn thành các định hướng, mục tiêu chung theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 về phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, tỉnh đang tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó có thể kể đến là: tập trung xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở của tỉnh; Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) tập trung, đa nhiệm của tỉnh và phát triển một số dịch vụ ĐTTM đô thị thông minh thiết yếu; đẩy mạnh cung cấp, tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (dichvucong.longan.gov.vn); ….

Song song đó, Long An cũng xác định triển khai thí điểm chuyển đổi số ở 3 đơn vị cấp xã, gồm: 2 xã (thuộc huyện Cần Giuộc, Châu Thành) và 1 phường (thuộc TP. Tân An) và Sở Thông tin và Truyền thông. Thực hiện mô hình điểm hoàn thành triển khai các dịch vụ đô thị thông minh cơ bản tại TP. Tân An nhằm đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn để làm cơ sở triển khai đồng bộ Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Long An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030./.

Ngọc Em - Phòng CNTT


Lượt người xem:   227
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Võ Thành Trí

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​