Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Liên kết

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 2, Ngày 18/10/2021, 21:00
Hướng dẫn tạm thời quy trình xử lý khi có F0 tại cộng đồng và doanh nghiệp
18/10/2021
Thực hiện Công văn số 9603/UBND-VHXH ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19; ngày 18/10, Sở Y tế ban hành văn bản số 7162/SYT-NV hướng dẫn tạm thời quy trình xử lý khi có F0 tại cộng đồng và doanh nghiệp trong bối cảnh “bình thường mới”, cụ thể như sau:

1. Tại cộng đồng

1.1. Quy định chung: Thực hiện xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên hoặc xét nghiệm định kỳ cho các đối tượng có nguy cơ cao theo quy định, xử lý đúng quy trình khi phát hiện trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real-time RT-PCR (F0).

1.2. Quy trình xử lý F0 tại cộng đồng

* Bước 1: Cách ly tạm các trường hợp có kết quả xét nghiệm SarS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc RT- PCR mẫu gộp tại khu cách ly của địa phương hoặc tại nhà dương tính; lấy mẫu đơn làm xét nghiệm RT-PCR để khẳng định .

* Bước 2: Bác sĩ đánh giá tình trạng sức khỏe của F0

- Nếu phát hiệu F0 có dấu hiệu suy hô hấp hoặc có bệnh lý nền (thở nhanh hoặc khó thở hoặc Sp02 dưới 96%): cho thở oxy và liên hệ Trung tâm Y tế huyện, thành phố, thị xã hoặc Trạm Y tế xã, phường, thị trấn hoặc Trạm Y tế lưu động (gọi tắt là cơ quan y tế địa phương) nơi F0 cư trú để cơ quan quản lý thực hiện chuyển F0 đến bệnh viện có chức năng thu dung điều trị COVID-19 trên cùng địa bàn, hoặc chuyển đến bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 gần nhất bằng xe cấp cứu.

- Nếu F0 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ:

+ Nếu đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà: Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố phân công cho Trạm Y tế phường, xã, thị trấn hoặc Trạm Y tế lưu động nơi F0 cư trú quản lý chăm sóc và điều trị F0 tại nhà theo quy định Bộ Y tế.

+ Nếu không đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà: Trạm Y tế phường, xã, thị trấn hoặc Trạm Y tế lưu động nơi F0 cư trú báo cáo về Trung tâm Y tế huyện, thành phố, thị xã để Trung tâm Y tế báo cáo Tiểu ban điều phối và điều trị F0 điều chuyển F0 đến bệnh viện có chức năng thu dung điều trị COVID-19 trên cùng địa bàn, hoặc chuyển đến bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 gần nhất bằng xe cấp cứu hoặc bằng xe chuyên dụng vận chuyển F0.

* Bước 3: Chăm sóc F0

- Trường hợp F0 cách ly, điều trị tại nhà: thực hiện chăm sóc theo hướng dẫn tại Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà".

- Trường hợp F0 cách ly, điều trị tại cơ sở cách ly tập trung: áp dụng cho các trường hợp F0 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà; chăm sóc và điều trị các bệnh lý nền kèm theo nếu có; khuyến khích các cơ sở triển khai các biện pháp nâng cao thể trạng hoặc áp dụng các bài thuốc điều trị kết hợp đông-tây y, các bài thuốc y học cổ truyền theo hướng dẫn Bộ Y tế.

- Trường hợp F0 cách ly điều trị tại bệnh viện dã chiến hoặc bệnh viện điều trị COVID-19: chăm sóc, điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19".

* Bước 4: Điều tra dịch tễ, xử lý ổ dịch theo quy định.

2. Tại doanh nghiệp

2.1. Quy định chung:

- Tại mỗi doanh nghiệp thành lập Bộ phận Y tế, bố trí khu cách ly tạm thời theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 3222/KH-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh về việc phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

- Thực hiện xét nghiệm sàng lọc, xét nghiệm định kỳ cho người lao động theo hướng dẫn tại Công văn số 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021 của Bộ Y tế và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19". Doanh nghiệp tự chi trả chi phí xét nghiệm cho người lao động.

- Cơ quan y tế địa phương luôn giử vững quan điểm, nguyên tắc phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2.2. Quy trình xử lý khi phát hiện trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh

* Bước 1: Bộ phận Y tế thực hiện tách nhanh và cách ly tạm F0 tại khu cách ly tại cơ sở sản xuất hoặc doanh nghiệp và thông báo ngay cơ quan y tế của địa phương, Ban Quản lý khu kinh tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương theo phân công quản lý để được hỗ trợ:

- Đối với khu, cụm công nghiệp: liên hệ Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố hoặc Trạm Y tế phường, xã, thị trấn hoặc Trạm Y tế lưu động nơi doanh nghiệp đang hoạt động.

- Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh khác: liên hệ Trạm Y tế phường, xã, thị trấn hoặc Trạm Y tế lưu động.

* Bước 2: Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được tin báo có phát sinh F0 của doanh nghiệp, cơ quan y tế địa phương đến trực tiếp doanh nghiệp để phối hợp với Bộ phận Y tế đánh giá tình trạng sức khỏe của F0 và lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR để khẳng định nếu trước đó chỉ làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên.

- Nếu F0 có dấu hiệu suy hô hấp (thở nhanh hoặc khó thở hoặc Sp02 < 96%), có thai, bệnh lý nền hoặc có các dấu hiệu, triêu chứng thuộc tầng 2, tầng 3 của tháp điều trị thì xử lý sơ cấp cứu ngay và liên hệ cơ quan y tế địa phương nơi F0 đang làm việc hoặc lao động để cơ quan quản lý thực hiện chuyển F0 đến bệnh viện có chức năng thu dung điều trị COVID-19 trên cùng địa bàn hoặc chuyển đến bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 gần nhất.

- Nếu F0 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ: Tiếp tục thực hiện theo quy định của Kế hoạch số 3222/KH-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh về việc phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

* Bước 3: Bộ phận Y tế phối hợp với cơ quan y tế địa phương tiến hành điều tra dịch tễ, xử lý ổ dịch theo quy định.

- Nếu phát hiện F0 trong cùng 01 phân xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí việc làm: đưa F0 tới khu vực cách ly tạm thời, tạm ngưng dây chuyền sản xuất tại chỗ để tiến hành vệ sinh khử khuẩn, sau đó tiếp tục sản xuất lại. Phối hợp cơ quan y tế địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch còn lại, bao gồm điều tra dịch tễ, giám sát phát hiện ca bệnh mới.

- Nếu phát hiện F0 ở ít nhất 02 dây chuyền sản xuất của cùng một phân xưởng: tạm ngưng hoạt động phân xưởng và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, bao gồm vệ sinh khử khuẩn, điều tra dịch tễ, giám sát phát hiện ca bệnh mới. Thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR (mẫu gộp không quá 10) cho toàn bộ người lao động còn lại của phân xưởng, nếu âm tính thì hoạt động lại. Bộ phận Y tế tăng cường giám sát người có triệu chứng nghi ngờ trong vòng 14 ngày để làm xét nghiệm, kịp thời cách ly.

- Nếu phát hiện F0 ở ít nhất 02 phân xưởng: tạm ngưng hoạt động cả cơ sở sản xuất để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định đối với toàn bộ cơ sở sản xuất. Trong vòng 24 giờ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của doanh nghiệp phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố để phân tích và đánh giá tình hình dịch, xây dựng kế hoạch kiểm soát dịch để sớm đưa một phân xưởng hoặc toàn bộ cơ sở sản xuất trở lại hoạt động.

- Về xử lý các trường hợp F1 tiếp xúc gần với F0 với khoảng cách dưới 2m (đứng cạnh F0 trong dây chuyền sản xuất, ngồi cùng bàn ăn, ngồi cùng bàn trong cùng phòng làm việc …): thực hiện cách ly y tế theo quy định (trước khi đưa đi cách ly tập trung cần làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR mẫu đơn). Nếu sau đó F1 có kết quả xét nghiệm dương tính thì tiến hành xử lý theo quy định.

- Doanh nghiệp phối hợp cơ quan y tế địa phương tiếp tục truy vết F2 theo quy định.

- Sau khi xử lý xong F0, F1, Doanh nghiệp báo cáo kết quả xử lý y tế về Cơ quan quản lý, Sở Y tế, UBND huyện/thị xã/thành phố để giám sát và hỗ trợ xử lý dịch .

Lưu ý: Doanh nghiệp tự chi trả chi phí xét nghiệm, cách ly, điều trị …theo quy định tại Kế hoạch số 3222/KH-BYT ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh về việc phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

2.3. Trường hợp doanh nghiệp tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người lao động trước khi trở lại làm việc, khi phát hiện F0 thì xử lý theo quy trình xử lý F0 tại cộng đồng. Doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo ngay cơ quan y tế của địa phương, Ban Quản lý khu kinh tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương theo phân công quản lý để được hỗ trợ.

Trên đây là hướng dẫn tạm thời quy trình xử lý F0 tại cộng đồng và doanh nghiệp trong bối cảnh "bình thường mới". Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có các quy định mới hoặc các tình huống phát sinh cần điều chỉnh, bổ sung nội dung trên Sở Y tế sẽ xem xét thực hiện cho phù hợp, hoặc các doanh nghiệp nếu có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ, số điện thoại: 02723.824.387 hoặc địa chỉ mail: pnvsyt@longan.gov.vn) để được hướng dẫn./.

TH


Lượt người xem:   165
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​