Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin UBND
Thứ 4, Ngày 03/06/2020, 08:00
Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh
03/06/2020
An toàn thực phẩm là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt vì nó ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến sức khỏe của con người, bên cạnh đó còn có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 11/7/2016, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Long An.

Từ đó đến nay, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm được nâng lên rõ rệt; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tốt các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng; người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến việc lựa chọn các sản phẩm chất lượng, an toàn. Tuy nhiên, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định, cụ thể: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ vẫn còn nhiều; chưa quản lý được hết các hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ; tình trạng thực phẩm lậu, thực phẩm giả, thực phẩm sản xuất không đảm bảo an toàn vẫn còn nhiều trên thị trường; các hoạt động kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng vi phạm pháp luật, đặc biệt trên mạng xã hội diễn biến phức tạp, khó quản lý.

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; nhằm tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh có Chỉ thị số 11/CT-UBND chỉ đạo như sau:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; tăng cường công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, kể cả về hình sự các tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm; biểu dương các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn; công khai tổ chức, cá nhân vi phạm an toàn thực phẩm bị xử lý theo quy định.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp về vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, chú trọng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho nhiều người, căn tin các trường học, các khu, cụm công nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ.

Đảm bảo nguồn lực cho công tác an toàn thực phẩm theo đúng quy định.

Sở Y tế

Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm thuộc phân công, phân cấp quản lý.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, chú trọng công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cơ sở chế biến suất ăn sẵn chú ý đến nguồn gốc nguyên liệu đầu vào; chủ động phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết nối các nông sản, thủy sản được kiểm soát theo chuỗi, đảm bảo nguồn gốc cho các bếp ăn tập thể, đặc biệt là các bếp ăn tập thể tại căn tin các trường học, các khu, cụm công nghiệp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tiếp tục phát triển vùng sản xuất nông sản thực phẩm an toàn; hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn tham gia xây dựng và nhân rộng phát triển mô hình chuỗi cung cấp sản phẩm an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, nông nghiệp hữu cơ,..., thực hiện truy xuất nguồn gốc, điểm bán sản phẩm an toàn, làng nghề thực phẩm.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi,...; hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ; các sản phẩm nông sản thực phẩm có dấu hiệu vi phạm, không đảm an toàn theo quy định của pháp luật; rà soát xây dựng mạng lưới cơ sở giết mổ tập trung gắn với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch vùng và cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.

Sở Công Thương

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Tân An sớm hoàn thành xây dựng mô hình chợ đảm bảo an toàn thực phẩm; phát triển hệ thống phân phối thực phẩm an toàn; chủ trì, phối hợp các ngành liên quan trong công tác quản lý an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh.

Quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử đối với thực phẩm, chú trọng nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tăng cường chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, căn tin trường học.

Cục Quản lý thị trường

Tăng cường công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng,… lưu thông trên thị trường. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh

Tăng cường chỉ đạo điều tra, xử lý hình sự đối với các vụ việc do tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm theo đúng quy định pháp luật. Phối hợp với các sở, ngành trong thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm, kiểm soát ngăn chặn việc vận chuyển tiêu thụ thực phẩm kém chất lượng và thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Sở Tài chính

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với các sở, ngành liên quan để thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến đảm bảo an toàn thực phẩm.

Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan có liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường truyền thông, giáo dục kiến thức, pháp luật về an toàn thực phẩm; đưa tin biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phê phán các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật về thông tin, quảng cáo thực phẩm. Xử lý nghiêm các hành vi đăng tin, quảng cáo thực phẩm vi phạm pháp luật trên báo chí, truyền thông và môi trường mạng.

Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện quản lý chất lượng thực phẩm và nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch hàng hóa thực phẩm.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh

Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa, xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu thực phẩm, đặc biệt là thịt gia súc, gia cầm bị nhiễm bệnh qua biên giới.

Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An

Tăng cường thời lượng thông tin, tuyên truyền về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, lựa chọn, tiêu dùng thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm; chú trọng truyền thông để chuyển đổi hành vi, hướng vào đối tượng sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tăng cường tuyên truyền, vận động và giám sát công tác quản lý an toàn thực phẩm; vận động nhân dân tham gia triển khai các mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An nghiêm túc triển khai thực hiện, trước ngày 02 tháng 12 hàng năm gửi báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị về Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 

BB

Lượt người xem:   218
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​