Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin UBND
Thứ 4, Ngày 18/03/2020, 08:00
Đẩy nhanh việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước
18/03/2020
Thực hiện Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; nhằm phấn đấu giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước (KBNN) đạt kết quả tốt theo lộ trình triển khai của Chính phủ, Bộ Tài chính và KBNN, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

​​Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc tiếp tục khẩn trương nghiên cứu các văn bản liên quan đến triển khai DVCTT trong lĩnh vực hoạt động KBNN đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử KBNN tại địa chỉ http://vst.mof.gov.vn/webcenter/portal/dvc_kbnn; rà soát, kiểm tra các điều kiện tham gia DVCTT KBNN như: Thiết bị máy tính kết nối internet, tốc độ đường truyền, máy scan, chứng thư số, địa chỉ thư điện tử liên lạc với KBNN… đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật sử dụng DVCTT KBNN; tổ chức phối hợp chặt chẽ, kịp thời, đầy đủ với KBNN tỉnh Long An và KBNN cấp huyện thuộc hệ thống  KBNN Long An để triển khai các nội dung quy định về giao dịch điện tử  trong hoạt động nghiệp vụ KBNN đúng thời gian và lộ trình thực hiện được quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ, Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. Chỉ đạo đơn vị thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản LGSP tỉnh Long An bằng các văn bản điện tử có ký số thay cho văn bản giấy.

Đối với các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước có quan hệ giao dịch với KBNN chưa triển khai DVCTT: Thủ trưởng, Kế toán trưởng và những người được ủy quyền của các ĐVSDNS làm thủ tục đăng ký chứng thư số để đăng ký và ký chữ ký số trên hệ thống DVCTT của KBNN; chuẩn bị hệ thống đường truyền kết nối internet, máy tính, máy scan, chứng thư số, địa chỉ thư điện tử; có thông báo tham gia sử dụng hệ thống DVCTT với KBNN qua trang thông tin tại địa chỉ http:/vst.mof.gov.vn theo quy định tại Thông tư số 133/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo đến 31/3/2020, hoàn thành triển khai DVCTT tại tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có giao dịch với Kho bạc Nhà nước tỉnh Long An, KBNN thị xã Kiến Tường; đến 31/12/2020, triển khai tại tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có giao dịch với các đơn vị Kho bạc Nhà nước cấp huyện thuộc hệ thống KBNN Long An./.

BB

Lượt người xem:   299
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​