Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Chủ Nhật, Ngày 02/02/2020, 18:00
Ngành tài nguyên và môi trường Long An: Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong năm mới
02/02/2020
Ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) tập trung khắc phục những khó khăn, hạn chế, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trong năm mới.
 Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động xả thải của các đơn vị hoạt động bảo vệ môi trường

Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động xả thải của các đơn vị hoạt động bảo vệ môi trường

Nhiều kết quả tích cực

Theo Giám đốc Sở TN&MT - Võ Minh Thành, dù còn gặp một số khó khăn, hạn chế nhưng với sự cố gắng, nỗ lực, năm 2019, ngành TN&MT hoàn thành nhiều nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra từ đầu năm. 

Công tác thu ngân sách nhà nước lĩnh vực TN&MT đạt gần 4.000 tỉ đồng. Ngành chủ động xây dựng và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thực hiện tại các địa phương. Các văn bản có tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với thực tiễn.

Cải cách hành chính được tập trung thực hiện, ngành đã xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực liên quan.Hoàn thành quy trình xác định hệ số điều chỉnh giá đất/ giá đất bồi thường. Thường xuyên tổ chức giao lưu trực tuyến với người dân, doanh nghiệp nhằm kịp thời giải đáp, tháo gỡ những khó khăn trên lĩnh vực TN&MT. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực TN&MT kịp thời, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong các công việc liên quan. Bộ máy hoạt động của sở ngày càng tinh gọn, phát huy hiệu quả.

Đối với nhiệm vụ chuyên ngành, sở có sự tập trung, chỉ đạo và quyết liệt thực hiện, từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Lĩnh vực đất đai có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất, xác định giá đất; công tác giao nền và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tái định cư trên địa bàn, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thỏa thuận địa điểm đầu tư;…

Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực môi trường được thực hiện nghiêm túc, ngày càng đi vào nền nếp.Sở tập trung giải quyết, xử lý các điểm ô nhiễm môi trường kéo dài, gây bức xúc dư luận trong thời gian qua.

Năm 2019, ngành tiến hành 51 cuộc thanh tra, kiểm tra với 111 tổ chức, 24 cá nhân. Trong đó, xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực TN&MT 55 trường hợp với tổng số tiền hơn 7,6 tỉ đồng. Bên cạnh đó, một số lĩnh vực chuyên ngành khác cũng đạt nhiều kết quả khả quan.

Ngành tài nguyên và môi trường tập trung đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 

Ngành tài nguyên và môi trường tập trung đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ

Tuy đạt kết quả tích cực nhưng công tác quản lý của ngành còn gặp khó khăn, hạn chế nhất định.Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vẫn còn nhiều bất cập, sai sót và gặp vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Một số dự án đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm nhưng năng lực nhà đầu tư hạn chế, chậm triển khai làm hạn chế quyền sử dụng đất của người dân trong vùng dự án. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chậm so với yêu cầu đặt ra. Tình hình đóng bít và trám lấp các giếng khoan chưa bảo đảm theo kế hoạch. Việc xác định nhu cầu khai thác khoáng sản tại các địa phương chưa sát nhu cầu thực tế, vẫn còn nhiều trường hợp khai thác không phép xảy ra. Lĩnh vực môi trường vẫn còn xảy ra ô nhiễm, một số nơi tình trạng này kéo dài, ảnh hưởng đến người dân cũng như gây bức xúc trong dư luận,…

Từ đó, năm 2020, ngành TN&MT đặt ra nhiều phương hướng, giải pháp để khắc phục, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương. Theo đó, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực TN&MT, kịp thời tham mưu ban hành văn bản quy định, hướng dẫn phù hợp với tình hình quản lý thực tế tại địa phương, tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng, công tác bồi thường nhà nước, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tiếp tục kiện toàn bộ máy hoạt động tại các
đơn vị trực thuộc Sở TN&MT.

Đối với lĩnh vực chuyên ngành, sở triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung thực hiện và đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo tinh thần Kết luận 720-KL/TU, ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chủ động hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt hơn công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quản lý đất công, giao đất, cho thuê đất, thỏa thuận địa điểm đầu tư,…Tiếp tục triển khai, đề ra từng giải pháp cụ thể để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản.Khắc phục, xử lý các địa điểm gây ô nhiễm môi trường kéo dài.Đồng thời, công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân giải quyết các khiếu nại tiếp tục được thực hiện nghiêm túc trong năm 2020.

"Với những phương hướng, giải pháp cụ thể đã đề ra, tin tưởng năm 2020, ngành TN&MT sẽ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ do cấp trên giao, góp phần vào phát triển KT-XH địa phương" - ông Võ Minh Thành nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh yêu cầu, ngành TN&MT, các sở, ngành và UBND cấp huyện tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, tập trung thực hiện đồng bộ, chất lượng và hiệu quả các nhóm nhiệm vụ trọng tâm ngành TN&MT; lấy kỷ luật, kỷ cương làm đột phá trong thực hiện nhiệm vụ. 

Ngành TN&MT cần chủ động phối hợp các sở, ban, ngành và địa phương đánh giá, đề xuất chỉ tiêu sử dụng đất vào quy hoạch tỉnh để đáp ứng tình hình phát triển KT-XH của tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời, tham mưu phân bổ chỉ tiêu, hướng dẫn, tổ chức thẩm định và trình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm, theo hướng tập trung phù hợp với quy hoạch tỉnh và định hướng phát triển KT-XH tỉnh. Sớm hoàn thành công tác chỉnh lý biến động, đo đạc hồ sơ địa chính, kiểm kê, thống kê, lập bản đồ địa chính đúng thời gian quy định, từ đó sớm hoàn thành cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh. Tập trung tham mưu thực hiện hiệu quả Kết luận số 720-KL/TU, ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đấu giá quyền khai thác khoáng sản bảo đảm công khai, minh bạch, đẩy nhanh đóng cửa mỏ các hầm đất đã khai thác xong để thu hồi giao cho địa phương quản lý. Kiên quyết trám lấp các giếng khoan ở các khu vực có hệ thống cấp nước đi qua; tham mưu UBND tỉnh tăng cường việc khai thác, sử dụng nước mặt thay cho khai thác nước ngầm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh cho sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh của tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh, nhất là các khu vực thường xuyên xảy ra việc thiếu nước sạch như các huyện vùng hạ của tỉnh.

Tham mưu UBND tỉnh giải pháp hiệu quả để hoàn thành Kế hoạch số 104/KH-UBND của UBND tỉnh nhằm sớm chủ động được việc xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề xuất các giải pháp xử lý chất thải nguy hại trong hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thí điểm và nhân rộng mô hình phân loại rác tại nguồn, phát huy hơn nữa phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh đến từng cơ quan, tổ chức và người dân.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính; giảm hồ sơ trễ hẹn cấp tỉnh dưới 1% và cấp huyện dưới 2%. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành TN&MT. Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, nhất là trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết thủ tục hành chính./.

Theo Báo Long An Online
Lượt người xem:   1082
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​