Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 7, Ngày 25/01/2020, 23:20
Quyết tâm tạo đột phá, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội X Đảng bộ tỉnh Long An
25/01/2020
Một mùa xuân nữa lại về, vùng đất Long An "Trung dũng, kiên cường" hân hoan trong sắc màu tươi mới của đất trời. Đây cũng chính là thời khắc thích hợp để chúng ta cùng nhìn lại năm 2019 đã qua về những kết quả đạt được và những điều chưa làm được, để toàn Đảng bộ thêm tự hào, phấn khởi, tiếp tục khẳng định niềm tin và ý chí bước vào năm mới - 2020 với khí thế mới, đồng tâm hiệp lực, quyết tâm tạo đột phá, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh cùng nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang và nguyên lãnh đạo tỉnh thăm Khu di tích Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Hành chính Kháng chiến Nam bộ. Ảnh: Giảng Thanh Sơn

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh cùng nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang và nguyên lãnh đạo tỉnh thăm Khu di tích Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Hành chính Kháng chiến Nam bộ. Ảnh: Giảng Thanh Sơn

Nhiều kết quả nổi bật

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định trong việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Đại hội lần thứ XII của Đảng. Trong bối cảnh, tình hình có nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu đạt kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có 18/21 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đạt 9,41%, góp phần cho tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2019 đạt khoảng 9,65%, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng bình quân 5 năm của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh (từ 9% đến 9,5%); cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, nông - lâm - thủy sản. Đời sống người dân được cải thiện rõ nét khi thu nhập bình quân đầu người đạt 72,67 triệu đồng/năm, tăng 7,14 triệu đồng so với năm 2018; hộ nghèo hiện còn 1,52%, hộ cận nghèo còn 2,71%.

Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp được quan tâm lãnh đạo; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và đạt kết quả tốt. Đầu tư, xây dựng nông thôn mới tiếp tục hướng vào thực chất, trong năm đã công nhận thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn trong toàn tỉnh lên 77 xã; nổi bật với thành tích của huyện Châu Thành và thành phố Tân An khi tiên phong trong hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Công nghiệp - xây dựng tiếp tục tăng trưởng tốt, phát huy vai trò động lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh; đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư theo tinh thần Kết luận số 720-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung thực hiện theo kế hoạch, bố trí vốn cơ bản cân đối, khả thi, ưu tiên các công trình trọng điểm, bức xúc; trong đó, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm và 03 công trình trọng điểm đạt những kết quả tích cực. Công tác thu hút đầu tư của tỉnh đạt khá, trong năm đã tiếp nhận đầu tư 109 dự án FDI với số vốn đăng ký hơn 320 triệu USD, lũy kế đến nay đã thu hút được hơn 1000 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký trên 6,18 tỉ USD. Thu ngân sách tiếp tục vươn cao với con số ấn tượng khoảng 18.000 tỉ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ, đưa Long An trở thành địa phương đứng đầu các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long về thu ngân sách. 

Hoạt động văn hoá - xã hội phát triển khá toàn diện, các vấn đề xã hội được quan tâm giải quyết hiệu quả, an sinh xã hội bảo đảm, đời sống văn hoá, tinh thần trong cộng đồng dân cư nâng lên rõ nét. Công tác quân sự, quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ngày càng tiếp tục được chú trọng gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện để ngày càng đi vào thực chất. Việc sắp xếp, tinh gọn theo Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy đạt kết quả bước đầu tích cực. Hoạt động của hệ thống chính trị tiếp tục có sự đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ nhân dân; thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp, công nhân để tháo gỡ những khó khăn, bức xúc. Qua đó, người dân, cộng đồng doanh nghiệp ngày càng tin tưởng, đồng thuận hơn vào đường lối, sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu, nghị lực vươn lên góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền xây dựng quê hương Long An ngày một giàu đẹp hơn.

Diện mạo quê hương không ngừng đổi mới. Ảnh: Hồng Anh 

Diện mạo quê hương không ngừng đổi mới. Ảnh: Hồng Anh

Mặc dù vẫn còn những tồn tại, bất cập trên con đường phát triển, nhưng có thể khẳng định những thành tựu nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực đã  góp phần làm cho diện mạo của quê hương Long An từ vùng nông thôn đến thành thị chuyển mình, khởi sắc rõ nét theo hướng văn minh, hiện đại, xanh - sạch - đẹp hơn; Long An đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những thành viên năng động, tích cực Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của cả nước.

Quyết tâm tạo đột phá trong năm mới

Năm Kỷ Hợi - 2019 qua đi trao lại cho năm mới Canh Tý - 2020 những hành trang quan trọng về các kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm quý báu; đồng thời, cũng phó thác một trọng trách cần gánh vác hết sức to lớn đối với những gì còn chưa làm được, đặc biệt là những vấn đề mới nảy sinh cần phải tiếp tục giải quyết. Bên cạnh đó, năm 2020 là năm có ý nghĩa quyết định trong lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020 có ý nghĩa quan trọng, góp phần đạt và vượt ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh nhà trong thời gian tới. 

Sản lượng lúa cả năm đạt kế hoạch đề ra là 2,75 triệu tấn. Ảnh: Hồng Anh 

Sản lượng lúa cả năm đạt kế hoạch đề ra là 2,75 triệu tấn. Ảnh: Hồng Anh

Yêu cầu đó đòi hỏi toàn hệ thống chính trị và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh một tinh thần kiên định, đoàn kết thống nhất, thể hiện ý chí quyết tâm cao nhất trong việc phát huy những thành tựu và ưu điểm, nghiêm khắc nhìn nhận và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc nhằm tạo nên một sự đột phá mới, nhất là liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, những bất cập trong công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, kiểm soát môi trường, xử lý rác thải trong sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và công nghiệp... Tập trung, dồn sức cho các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020 đã xác định, trên tinh thần phấn đấu tăng trưởng kinh tế (GRDP) duy trì ở mức cao, đồng thời coi trọng chất lượng và hiệu quả, chỉ như vậy mới đảm bảo sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh nhà. Huy động mọi nguồn lực triển khai đạt kết quả các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của nghị quyết đại hội đảng các cấp, trọng tâm là 02 chương trình đột phá, 03 công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh. 

Song song đó, phải hết sức quyết liệt trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thuận lợi nhất cho người dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp trong khởi nghiệp, đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Cần đề cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, phát huy tối đa vai trò lãnh đạo, chỉ huy, điều hành của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; thật sự gương mẫu, đi đầu trong công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Ngoài ra, rất cần sự tham gia, đóng góp, đồng hành của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ hưu trí, người dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay, góp sức vì sự phát triển chung của quê hương Long An.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ chốt dẫn dắt mức tăng trưởng chung của toàn khu vực và toàn nền kinh tế của tỉnh. Ảnh: An Kỳ 

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ chốt dẫn dắt mức tăng trưởng chung của toàn khu vực và toàn nền kinh tế của tỉnh. Ảnh: An Kỳ

Trong năm 2020, các cấp, các ngành cần tập trung lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc Chuyên đề về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, xem đây là dòng chủ đạo trong công tác tư tưởng và là kim chỉ nam hành động trong toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Phát huy cao nhất vai trò của người đứng đầu các cấp, các ngành trong việc thực hiện các giải pháp để tạo sự chuyển động xuyên suốt trong hệ thống chính trị về tinh thần cách mạng tiến công, về sự quyết liệt trong hành động, về nhất quán trong lãnh đạo, điều hành tổ chức thực hiện. Tập trung lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong tỉnh, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI theo kế hoạch đề ra.

Mùa Xuân mới sắp đến đánh dấu sự khởi đầu cho chặng đường về đích của nhiệm kỳ 2015 - 2020, chúng ta một lần nữa khẳng định rằng, với nền tảng là những thành tựu quan trọng đạt được trong những năm qua, cùng với truyền thống cách mạng hào hùng, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, nhất định Đảng bộ, quân và dân Long An sẽ tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020 trên mọi lĩnh vực, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo. Mừng Đảng quang vinh tròn 90 tuổi, mừng Xuân mới Canh Tý 2020, từ những chủ trương đúng đắn cùng với những giải pháp hữu hiệu, khả thi, tin chắc rằng, Đảng bộ Long An sẽ góp phần làm nên nhiều mùa Xuân tươi đẹp cho nhân dân tỉnh nhà./.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh

Lượt người xem:   169
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​