Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 3, Ngày 14/01/2020, 10:00
Long An: Chuyển biến tích cực trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
14/01/2020
Ngày 29/3/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 720-KL/TU về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (BT, GPMB, TĐC) trên địa bàn các huyện: Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Thủ Thừa, Tân Trụ và TP.Tân An. Qua kết luận đã chỉ rõ nhiều mặt hạn chế liên quan đến BT, GPMB, TĐC để có giải pháp khắc phục. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019.

​Sau kết luận 720, bồi thường thêm được gần 400ha

Kết luận số 720 yêu cầu, các đơn vị, địa phương, cấp ủy cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, thiếu sót. Từ đó, phải có trách nhiệm, giải pháp thực hiện, chấn chỉnh để công tác BT, GPMB, TĐC tạo được sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, rõ nét trong thời gian tới. Năm 2019 là năm đột phá về BT, GPMB, TĐC.

Sau Kết luận 720, đã bồi thường thêm được gần 400ha 

Sau Kết luận 720, đã bồi thường thêm được gần 400ha

Thực hiện kết luận này, UBND các huyện trọng điểm xây dựng, ban hành các kế hoạch cụ thể, đề ra những giải pháp, mục tiêu để thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến tích cực. Cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng các sở, ngành nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác BT, GPMB, TĐC đối với sự phát triển KT-XH.

Qua đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, nhất là các dự án (DA) trọng điểm và kéo dài nhiều năm. Bước đầu hoàn thiện cơ bản thể chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, TĐC phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Bộ máy làm công tác BT, GPMB được kiện toàn, tăng về số lượng và nâng cao chất lượng. Các vướng mắc đối với một số DA cụ thể bước đầu được tháo gỡ, từ đó, tiến độ bồi thường chuyển biến tích cực. Kết quả, từ sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận 720-KL/TU đến hết tháng 11/2019, đã bồi thường thêm được gần 400ha. 

Sau khi có Kết luận 720, huyện Cần Giuộc thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ với diện tích thu hồi 94,5ha, chủ yếu là các DA: Đường tỉnh 830, đường Tân Tập - Long Hậu, DA Khu đô thị Năm Sao (giai đoạn 2), các DA Cảng - Khu công nghiệp Long An, Thái Sơn Long An, Khu công nghiệp Long Hậu 3; các DA TĐC tại xã Long Hậu (Hòa Thuận Phát, Phố Đông). 

Tại huyện Bến Lức, sau khi có Kết luận 720 đã chi trả bồi thường, hỗ trợ với diện tích thu hồi 45,8ha, chủ yếu các DA Khu dân cư Phước Lợi - Hải Sơn, Khu dân cư Chợ Mới Bến Lức, đường Trần Thế Sinh, đường Kênh Bà Kiểng, đường dây 500kV Mỹ Tho - Đức Hòa, các lộ ra trạm 110kV và đường dây đấu nối,… Ngoài ra, đã bàn giao và bố trí TĐC 134 lô nền cho các hộ dân thuộc DA Khu dân cư Trung tâm thị trấn Bến Lức, Nghĩa trang nhân dân Nhựt Chánh. Đường tỉnh 830 hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thông tuyến.

Trên địa bàn huyện Đức Hòa, sau khi có Kết luận 720 đã thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ với diện tích thu hồi hơn 160ha, gồm các DA Khu công nghiệp Đức Hòa I, Hựu Thạnh (IDICO) và các DA điện,...

Huyện Thủ Thừa cũng thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ với diện tích thu hồi gần 80ha, chủ yếu các DA đường Vành đai TP.Tân An, đường dây 110kV đấu nối Nhà máy Điện mặt trời GAIA vào Trạm biến áp 220kV Long An 2, Khu TĐC thị trấn Thủ Thừa, Khu dân cư thị trấn Thủ Thừa.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là khâu đột phá 

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là khâu đột phá

Chỉ rõ những mặt bằng còn hạn chế để khắc phục

Bên cạnh những kết quả, qua nhìn nhận chung, công tác này vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định. Chính sách bồi thường hoa màu, vật kiến trúc còn bất cập, biến động thường xuyên về giá đất và chủ sử dụng đất, đội ngũ làm công tác BT, GPMB các địa phương mặc dù được củng cố, tăng cường thường xuyên và có nhiều cố gắng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Nguyên nhân DA triển khai nhiều, trình độ chuyên môn còn hạn chế, chưa được đào tạo bài bản trong khi các chính sách, pháp luật liên quan đến công tác bồi thường liên tục thay đổi nên chưa thể theo kịp yêu cầu dẫn đến quá trình thực hiện có sai sót phải điều chỉnh, bổ sung. Từ đó, làm chậm tiến độ trong việc lập hồ sơ bồi thường, diện tích đất GPMB còn chưa theo kịp tốc độ phát triển, một số nhà đầu tư lớn đến rồi đi vì không có mặt bằng sạch đủ lớn để làm DA,…

Theo Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Nguyễn Văn Thông, để phát huy những kết quả đã đạt, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác BT, GPMB, TĐC trên địa bàn tỉnh, sở thường xuyên làm việc với UBND các địa phương để phối hợp theo dõi, nắm bắt thực hiện trình tự, thủ tục BT, GPMB; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các DA kéo dài nhiều năm; rút ngắn thời gian thực hiện công tác xác định giá đất bảo đảm sát với giá thị trường,...

Theo Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc - Nguyễn Tuấn Thanh, thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về BT, GPMB, TĐC. Tiến hành rà soát, phân loại các trường hợp còn lại chưa đồng ý nhận bồi thường ở các DA để có phương án tập trung vận động hỗ trợ, xử lý cụ thể đối với từng trường hợp, trong đó tập trung các công trình, DA trọng điểm. UBND huyện tăng cường công tác quản lý về đầu tư, đất đai, xây dựng, kiểm soát chặt chẽ thị trường bất động sản, kiên quyết xử lý nghiêm
vi phạm;...

Ngành chức năng khảo sát tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng, thực hiện một dự án ở huyện Bến Lức qua mô hình 

Ngành chức năng khảo sát tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng, thực hiện một dự án ở huyện Bến Lức qua mô hình

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - Lê Thành Út, để thực hiện tốt công tác BT, GPMB, TĐC, huyện tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể liên quan. Xác định kê biên, BT, GPMB là trách nhiệm chung của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. UBND huyện tập trung công tác GPMB các DA trọng điểm, tiếp tục củng cố bộ máy thực hiện công tác này bảo đảm về số lượng lẫn chất lượng. "Đặc biệt, phải làm tốt công tác đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân để xử lý đúng quy định. Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng bồi thường cùng tham gia trực tiếp đối thoại với người dân để giải quyết những vướng mắc" - ông Lê Thành Út thông tin thêm.

Ngày 04/10/2019, tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 720, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở và ngành chức năng xem công tác BT, GPMB, TĐC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là khâu đột phá, cấp bách, góp phần cho sự phát triển của các địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung. 

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo từng địa phương có kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể, tập trung cho các công trình, DA dở dang, đang triển khai và cả các DA mới chuẩn bị triển khai trên địa bàn có quy mô lớn, diện tích đất bị thu hồi nhiều, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân. Việc triển khai công tác BT, GPMB phải thực hiện đúng trình tự thủ tục, kiên quyết không để nhà đầu tư hỗ trợ ngoài phương án, quyết liệt trong công tác cưỡng chế thu hồi đất,.../.

Theo Báo Long An online

http://baolongan.vn/long-an-chuyen-bien-tich-cuc-trong-cong-tac-boi-thuong-giai-phong-mat-bang-a88808.html

Lượt người xem:   718
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​