Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 3, Ngày 29/10/2019, 14:10
Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa IX: quyết định một số vấn đề quan trọng, cấp bách về kinh tế - xã hội
29/10/2019
Sáng ngày 29/10/2019, tại Hội trường Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp bất thường, kỳ họp thứ 16 với nội dung xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng, cấp bách về kinh tế - xã hội và thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; các vị đại biểu khách mời. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang chủ trì kỳ họp.

29-10-2019-ky-hop-160-2.jpg

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp lần này, để đáp ứng kịp thời công tác quản lý, điều hành tại địa phương, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, HĐND tỉnh xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến đầu tư công, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển hợp tác xã, quy hoạch, đất đai, phí, lệ phí, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các đại biểu HĐND tỉnh khi xem xét cần bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, tính khả thi, tính hiệu quả, đặc biệt là khả năng cân đối nguồn lực thực hiện để đưa ra các quyết định đúng đắn, phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân, góp phần khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy địa phương phát triển.

Một nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 16 lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. HĐND tỉnh đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Tiều – nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (do nghỉ hưu) và ông Võ Thành Trí – nguyên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (do chuyển công tác, nhận nhiệm vụ mới); bầu bổ sung bà Nguyễn Hồng Mai - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm Ủy viên UBND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng thời, bầu ông Mai Văn Nhiều - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

29-10-2019-mai-van-nhieu.jpg

Ông Mai Văn Nhiều được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sau khi thảo luận, xem xét chặt chẽ, bám sát thực tiễn, phù hợp quy định pháp luật đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra, HĐND tỉnh đã nhất trí thông qua 22 nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội, gồm:

29-10-2019-ky-hop-16-1.jpg

Các đại biểu thực hiện biểu quyết trên máy tính bảng

(1) Nghị quyết về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 cho các dự án: Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - tiểu dự án thành phố Tân An; Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 tỉnh Long An (Trường THCS và THPT Bình Phong Thạnh, Trường THCS phước Vĩnh Đông, Trường THCS và THPT Hưng Điền B); Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (Vnsat).

(2) Nghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2020 gửi Trung ương.

(3) Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Văn hóa thể thao và Nhà thiếu nhi huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

(4) Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt nam - Tiểu dự án thành phố Tân An, tỉnh Long An (Tiểu dự án giải phóng mặt bằng Đường vành đai TP. Tân An).

(5) Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Mua sắm thiết bị cho các trường đăng ký đạt chuẩn quốc gia năm 2020.

(6) Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường và trong công tác đổi mới quản lý giáo dục năm 2020.

(7) Nghị quyết về điều chỉnh phân bổ vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 của Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 12/3/2019 của HĐND tỉnh.

(8) Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình cấp nước nông thôn kế hoạch năm 2020 từ nguồn Xổ số kiến thiết.

(9) Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình Cấp nước nông thôn hoàn thành tiêu chí 17.1 xã nông thôn mới theo kế hoạch năm 2020 từ nguồn vốn Chương trình MTTQ Xây dựng nông thôn mới.

(10) Nghị quyết về điều chỉnh Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với Tái cơ cấu ngành nông nghiệp (chuyển đổi vùng sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao của thành phố Tân An từ xã An Vĩnh Ngãi sang xã Hướng Thọ Phú).

(11) Nghị quyết về hỗ trợ vốn đối ứng cho các hợp tác xã tham gia dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, tỉnh Long An (VnSAT).

(12) Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh.

(13) Nghị quyết về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp và danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019 của tỉnh Long An.

(14) Nghị quyết về bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất (tháng 10/2019) trên địa bàn tỉnh Long An.

(15) Nghị quyết về điều chỉnh phụ lục Nghị quyết số 240/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Long An năm 2016.

(16) Nghị quyết về quy hoạch chung xây dựng dọc trục động lực kết nối thành phố Hồ Chí Minh - Long An - Tiền Giang.

(17) Nghị quyết về thông qua điều chỉnh đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Cầu Tràm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

(18) Nghị quyết về thông qua đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Đức Hòa I mở rộng, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

(19) Nghị quyết về quy định một số nội dung chi, mức chi việc sử dụng nguồn kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Long An.

(20) Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung khoản 3, mục IV phụ lục A mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh.

(21) Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 50/2007/NQ-HĐND ngày 09/7/2007 của HĐND tỉnh về việc trợ cấp tạm thời cho giáo viên, y - bác sĩ được điều động làm công tác quản lý thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, Y tế trên địa bàn tỉnh.

(22) Nghị quyết về tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

29-10-2019-ky-hop-16.jpg

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh nhấn mạnh các Nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua là rất quan trọng, có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của địa phương trong thời gian tới. Vì vậy, HĐND tỉnh yêu cầu ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh và các ngành liên quan sớm có kế hoạch cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết đảm bảo đúng quy định; cân đối nguồn lực hợp lý để thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và lan tỏa trong nhân dân và các đối tượng có liên quan, cùng góp phần thực hiện hiệu quả các nghị quyết.

Đồng thời, đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và từng đại biểu HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các cơ quan liên quan trong việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nghị quyết. Việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua và trong 9 tháng đầu năm 2019 tỉnh Long An đã đạt được nhiều kết quả tích cực, phấn khởi; tuy nhiên cũng còn gặp không ít khó khăn, tồn tại, hạn chế. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các cấp, các ngành tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hơn nữa, quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất, chất lượng nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và cả giai đoạn 5 năm 2016-2020; tập trung, quyết liệt hơn nữa trong giải quyết các vấn đề bức xúc, bất cập, còn hạn chế, nhất là trên lĩnh vực đất đai, môi trường, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, thu hút đầu tư, sản xuất nông nghiệp,...triển khai hiệu quả các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua./

Anh Tuấn

 

Lượt người xem:   1704
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​