Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Tin tức - Sự kiện
Thứ 4, Ngày 31/07/2019, 11:00
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Nội vụ
31/07/2019
Chiều ngày 31/7/2019, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Nội vụ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc

Thời gian qua, lãnh đạo Sở Nội vụ và các cơ quan, tổ chức thuộc ngành Nội vụ đã tập trung chỉ đạo, điều hành, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước ngành Nội vụ, thể hiện quyết tâm đổi mới trong tham mưu, đề xuất và quyết liệt trong triển khai thực hiện. Đặc biệt là việc tập trung rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm quy đinh về quản lý biên chế công chức, viên chức; triển khai thực hiện nghiêm túc, nhất quán nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự đảm bảo kinh phí hoạt động đối với các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh; đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển và thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh (thi trên máy tính), góp phần tăng cường công khai, minh bạch, tiết kiệm chi phí tổ chức.

Về thực hiện tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập cơ cấu bên trong các cơ quan hành chính trong tỉnh bước đầu đã thu được kết quả tích cực: giảm được 65 tổ chức trực thuộc (cấp tỉnh 50, cấp huyện 15), giảm 49 chức danh cấp trưởng (cấp tỉnh 34, cấp huyện 15), giảm 35 chức danh cấp phó (cấp tỉnh 18, cấp huyện 17). Các đơn vị sự nghiệp công lập đã giảm 115 đơn vị, trong đó đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh giảm 37 đơn vị; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố giảm 78 đơn vị (trong đó đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo giảm 49, đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp giảm 14, đơn vị sự nghiệp văn hóa, thông tin giảm 15). Đối với cấp xã thực hiện bố trí kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách đến 20/12/2019, trung bình chung của tỉnh giảm 51,49% tương ứng giảm 2.000 người so với quy định. Đối với ấp, khu phố bố trí chức danh ở ấp, khu phố giảm 2.218 người, tương ứng giảm 37,21%.

Công tác tuyển dụng công chức, viên chức, tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức được triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định. Trong giai đoạn 2015 – 2019 tỉnh có 507 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; trong đó cấp sở 77, cấp phòng 430 trường hợp. Cơ bản hoàn thành việc xây dựng Đề án vị trí việc làm, bảng mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Trên cơ sở thực tế hoạt động, lãnh đạo Sở Nội vụ kiến nghị, đề xuất với tỉnh một số vấn đề để ngành thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới. Về việc giải quyết chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã khi sắp xếp tổ chức bộ máy theo Đề án 02 của Tỉnh ủy, Sở Nội vụ đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy sắp xếp chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã thực hiện theo đúng lộ trình đến hết năm 2020, không rút ngắn thời gian thực hiện, chỉ thực hiện rút ngắn lộ trình đối với các địa phương đủ điều kiện thực hiện.

Theo kiến nghị, phản ánh của các huyện, thị xã, thành phố; nhằm phát huy tính chủ động, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Sở ngành tỉnh, UBND cấp huyện trong công tác tiếp nhận công chức không qua thi tuyển; chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện; đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác cán bộ của cơ quan, đơn vị. Sở Nội vụ đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét ủy quyền cho Giám đốc Sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện quy trình trên. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tiếp nhận.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần đánh giá cao sự cố gắng và kết quả đạt được của ngành Nội vụ trong thời gian qua. Thời gian tới, ngành cần tiếp tục tập trung đổi mới trong tham mưu, đề xuất về lĩnh vực Nội vụ, đặc biệt là tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ công chức, viên chức; tham gia các Đề án thí điểm của Trung ương; tiếp tục nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị tỉnh có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới; đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ tỉnh./.

TV

Lượt người xem:   637
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.​​​

​Chịu trách nhiệm chính: ông MAI VĂN NHIỀU - Chánh Văn phòng. 

Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​