Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 3, Ngày 07/05/2019, 15:00
Hội nông dân xã tân lân tham gia thực hiện kết luận 62 – KL/TW của bộ chính trị “trong xây dựng phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”
07/05/2019
Thực hiện kết luận 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ chính trị tại xã Tân Lân, luôn được cấp ủy đảng quan tâm để lãnh đạo, chỉ đạo và phân công cán bộ có trình độ, năng lực, uy tín sang làm công tác MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội, đó trở thành một trong những tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng các cấp; tạo điều kiện để MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội (CT-XH) nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Trong đó, vai trò của Hội Nông dân hết sức cần thiết nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về tâm lý, nâng cao nhận thức, thái độ, trách nhiệm; nâng cao hiệu quả và chuyển hướng sản xuất, kinh doanh thật sự phù hợp cho HV-ND.  

Phát huy những thành tích đã đạt được trong 10 năm qua, bên cạnh những thuận lợi còn gặp rất nhiều những khó khăn do sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường; ảnh hưởng bất lợi của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh xảy ra liên tiếp. Trong bối cảnh đó, cán bộ, hội viên, nông dân xã Tân Lân đã nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng Ủy, nghị quyết của HĐND xã hàng năm, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tích, tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào tiếp tục phát triển.

Trong 10 năm qua, được Đảng Ủy, UBND xã chỉ đạo củng cố và đổi mới nhằm tăng cường thông tin phục vụ cho nhu cầu phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản cho nông dân. Hội đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao trình độ cho nông dân về ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; nắm vững các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đẩy mạnh triển khai các chương trình, đề án phát triển kinh tế, tập huấn khuyến nông, hướng dẫn các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn ViệtGAP… đưa phong trào đạt được kết quả thiết thực. Liên kết với các điểm đại lý mua bán thức ăn gia súc gia cầm, thuốc BVTV và giống lúa có chất lượng cao, thuốc thú y giúp nông dân phát triển sản xuất. Cụ thể như đại lý Chị Khâu khu 1C Thị Trấn Cần Đước, Anh Chín Tài ấp Nhà Thờ , Anh Chín  Cưng ấp Nhà Dài, Chị Lùng ấp Nhà Trường..v…v.., hàng năm mỗi đại lý hỗ trợ trả dần không lãi  trên  3 tỷ đồng.

Trong hoạt động tạo vốn, Hội Nông dân Tân Lân đã ký liên tịch với Ngân hàng CSXH Huyện Cần Đước giúp nông dân vay vốn phát triển sản xuất. Đến nay Hội Nông dân xã đã xây dựng được 08 Tổ vay vốn, với 428 thành viên, dư nợ trên 5,370 tỷ đồng; ngoài ra còn tạo điều kiện cho nông dân vay vốn ngân hàng phát triển nông thôn Huyện với hơn 720 thành viên với số nợ dư  trên 30 tỷ đồng. Đồng thời, Hội tích cực vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân luôn đạt và vượt chỉ tiêu do Huyện hội đề ra. Từ nguồn vốn quỹ HTND các cấp từ TW đến Huyện Hội đã giúp cho vay trên 1,3 tỷ đồng với trên 90 lượt hộ vay, chủ yếu tập trung để sản xuất, kinh doanh, đa số các hộ vay đều sử dụng đúng mục đích, đồng thời cũng hoàn vốn đúng thời hạn. Ngoài ra Hội còn được Công Ty GeenFeeed phối hợp với Báo tuổi trẻ và Hội nông dân Tỉnh hỗ trợ cho 17 hộ vay không lãi mỗi hộ 12 triệu đồng và tặng 2 triệu đồng của chương trình " tiếp sức nhà nông đưa con đén trường" giúp bà con tập trung chăn nuôi gà thịt đạt hiệu quả rất cao.Trong 10 năm qua, Hội Nông dân xã đã phối hợp với UBND xã vận động mở được 12 lớp dạy nghề về chăn nuôi gà, chăn nuôi vịt, cách làm nấm rơm, chăn nuôi heo thịt, lớp trồng lúa, lớp nấu ăn …v..v… với trên 340 bà con HV-ND tham gia.  Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào ND SX-KD giỏi của Đảng Ủy, UBND tập trung công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề... cho nông dân đến việc kiểm tra, tổng kết, phong trào đã dần đi vào nề nếp, do vậy việc công nhận các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đã bảo đảm sát thực tế hơn.

 Từ năm 2009 đến nay, hộ hội viên, nông dân đăng ký 9.065 lượt hộ, kết quả sau khi  Hội tổ chức phúc tra, bình xét hàng năm:

- Đạt cấp TW                 :       13             0,14 %

            - Đạt cấp tỉnh                 : 1.070              11,80 %

            - Đạt cấp huyện             : 1.583              17,46 %

            - Đạt cấp xã                              : 5.182              57,16 %

             Tổng cộng                              : Đạt 7.849 hộ / 9.065 hộ = 86,59 % so hộ đăng ký.

  So với hộ nông nghiệp đạt = 121,84 %.

Đã có nhiều tấm gương nông dân không cam chịu đói, nghèo quyết tâm vươn lên, vượt qua khó khăn, thử thách, phát huy lợi thế của địa phương, khai thác mọi tiềm năng đất đai, lao động, tiền vốn để phát triển những mô hình sản xuất hiệu quả; trở thành những hộ sản xuất kinh doanh giỏi, điển hình như hộ anh Dương Văn Tỷ,  anh Đặng Văn Ny ấp Bà Chủ, anh Cưng, anh Phát ấp Nhà Dài, anh Công, anh Bàng ấp Cầu Xây, Chị Cúc, anh Chôm, anh Cuộc ấp ấp Ao Gòn, Chị Lùng ấp Nhà Trường, Chị Gái, Anh Đông, anh Sáng ấp Bà Thoại,....và đặc biệt với sự năng động, cần cù lao động nhiều năm liền, năm 2018 nay anh Nguyễn Thanh Danh là HV-ND ấp Bà Chủ đã nhận được bằng khen của Thủ tướng chính phủ về phong trào này.

hndcđ.jpg 

       Đ/c Thào Xuân Sùng -CT.TW Hội ND VN đến thăm hộ Chị Cúc ấp Ao Gòn chăn nuôi 18.000 con gà đẻ công nghiệp

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã góp phần hình thành vùng sản xuất chuyên canh trồng rau tại các ấp Bà Chủ, Xóm Chùa, Cầu Xây, Rạch Bộng…, xây dựng mô hình cánh đồng lúa chất lượng cao tại ấp Ao Gòn, một số hộ nông dân SXKD giỏi đã góp phần vào việc thành lập được HTX chăn nuôi- dịch vụ ao Ao Gòn chuyên về con gà đẻ công nghiệp, bên cạnh HTX cũng được sự quan tâm của Hội ND tỉnh tập trung đầu tư để xây dựng cho một nhãn hiệu (Logo) và đăng ký  chất lượng sản phẩm để làm nền tảng cho việc sản xuất trứng gà theo tiêu chuẩn VietGAP (đã được công nhận ). Phong trào đã góp phần thúc đẩy việc thành lập các loại hình trang trại, gia trại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay trong toàn xã  có 95 trang trại; và 352 gia trại với tổng đang gia cầm trên 560 ngàn con, trong đó gà đẻ công nghiệp 450.000 con với 95 hộ. Hội Nông dân xã phối hợp với UBND, với khuyến nông Huyện, Khuyến nông Tỉnh để thực hiện tập huấn quy trình Vietgap và cho các chương trình khác như:

            + 22 lớp "1 phải 5 giảm " được 5 buổi x 30 học viên = 3.300 HV-ND dự;

            +24 buổi  cho tổ Lipsap  x  cho 5 tổ x 18 người = 2.160 lượt HV-ND dự.

            + 13 lớp về BVMT cho 755 người tham dự.

            + 140 lớp về hướng dẫn việc sử dụng thuốc BVTV, sử dụng phân hữu cơ trong quy trình trồng lúa có 6.496 lượt người dự và 23 lớp tập huấn về thú y có hơn 1.220 lượt người dự.

Phong trào đã có sức thu hút và tạo sự gắn bó ngày càng chặt chẽ hơn giữa tổ chức Hội với HV-ND góp phần thúc đẩy xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao. Hiện nay 11 chi hội ấp đã có 1.045 Hội viên, thành lập được 03 HTX gồm: HTX nông nghiệp xã Tân Lân; HTX chăn nuôi gà thịt Tân Mỹ và HTX chăn nuôi dịch vụ Ao Gòn, 08 THT theo nghị định 151/CP; 05 tổ hội nghề nghiệp và có 19 tổ Hội liên kết như dịch vụ nông nghiệp, tổ chăn nuôi heo thịt, heo đẻ, chăn nuôi gà thịt,. tổ nuôi ếch, nuôi tôm,…..Trong 10 năm qua đã kết nạp thêm 465 hội viên theo chỉ tiêu Huyện giao cũng như được Hội cơ sở chủ động củng cố các chi, tổ hội. Kết quả phúc tra đánh giá hội cơ sở luôn đạt hội cơ sở vững mạnh, riêng từ năm 2013 đến nay Hội được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, về phong trào NDSXKDG đạt hạng nhất toàn huyện từ năm 2013 đến nay.  Đảng và Nhà nước đã đánh giá cao vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội Nông dân với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện qua việc Hội Nông dân phát huy tốt vai trò tập hợp và vận động nguồn nhân lực quan trọng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt BCH đã vận dụng thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Trong 10 năm qua, các ban, ngành đã tích cực phối hợp với Hội Nông dân xã để triển khai tổ chức vận động, thực hiện một số nội dung, xem việc phối hợp với Hội Nông dân xã là một kênh quan trọng để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nông dân. Trong 10 năm qua HV-ND đã tham gia hiến đất trên 100.000 m2 đất, nạo vét kinh mương nội đồng trên 20 km, láng nhựa kinh 19/5 trên 7,2 km, láng nhựa đường ấp Ao Gòn trên 2,4 km, vận động HV-ND đóng góp xây mới, sửa chữa đường GTNT trên 25 km. Xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội,… cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn về nhà ở trên 100 căn với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng.

Để phong trào tiếp tục có bước phát triển mới về chất, đòi hỏi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao quyết tâm đổi mới, ý chí làm giàu, sáng tạo, phát huy nội lực đẩy mạnh phát triển kinh tế; đồng thời, cần có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong việc hỗ trợ, hướng dẫn nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh bằng những chính sách, những hành động cụ thể để động viên đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tích cực thi đua làm giàu cho gia đình, cho xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn .

Thực hiện kết luận 62-KL/TW ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Bộ chính trị để tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động và qua 10 năm cùng thực hiện đã có nhiều tập thể được biểu dương, khen thưởng, cụ thể hơn là trong phong trào nông dân SXKD giỏi đã được các cấp khen thưởng như: Cấp tỉnh khen thưởng 16 tập thể, 56 cá nhân; cấp huyện 08 tập thể, 32 cá nhân; cấp xã có 84 tập thể và 198 cá nhân, ngoài ra còn được biểu dương khen thưởng những cá nhân luôn thực hiên tốt về việc học tập và làm theo lời Bác

Qua phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi đã tạo điều kiện để người nông dân thoát khỏi cung cách làm ăn nhỏ lẽ, manh mún, giúp người nông dân biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào qui trình sản xuất. Cũng từ phong trào này, Hội Nông dân xã tiếp tục triển khai phát động HV-ND tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn như: Hiến đất tham gia làm đường GTNT, kéo điện kế, thực hiện chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, thắp sáng đèn đường, gia cố kênh mương nội đồng.

Để góp phần thực hiện hiệu quả kết luận 62-KL/TW của Bộ chính trị, thời gian tới Hội nông dân xã không ngừng được củng cố, tăng cường  góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của xã nhà, công tác xây dựng tổ chức hội luôn được quan tâm kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động, vị trí vai trò chủ thể sẽ được khẳng định rõ hơn trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội./.

                                                                                                 Hội Nông dân huyện Cần Đước

 

Lượt người xem:   2554
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​