Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 3, Ngày 09/04/2019, 13:00
Chấn chỉnh, đẩy mạnh việc thực hiện định kỳ chuyển đổi công tác đối với công chức, viên chức theo quy định
09/04/2019
Trong thời gian qua, hầu hết các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã quan tâm và triển khai thực hiện có kết quả việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, trong năm 2018 qua kiểm tra vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chậm thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo kế hoạch đề ra.

Để chấn chỉnh, đẩy mạnh việc thực hiện định kỳ chuyển đổi công tác đối với công chức, viên chức theo quy định, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát và tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Đảm bảo thực hiện tốt việc phổ biến, quán triệt các chủ chương, qui định của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi vị trí công tác, phải làm cho mọi công chức, viên chức nhận thức đây là nhiệm vụ bắt buộc, phải thực hiện thường xuyên để tự giác thực hiện. Trước mắt là rà soát các trường hợp chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo kế hoạch năm 2018 để khẩn trương thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo đúng Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Tăng cường rà soát, hoàn chỉnh đề án vị trí việc làm gắn với xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị năm 2019 đúng, đủ, hiệu quả theo qui định.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ theo dõi, tăng cường công tác thanh tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị; kịp thời kiến nghị chấn chỉnh, xử lý và báo cáo UBND tỉnh đối với các trường hợp chậm thực hiện chuyển đổi so với kế hoạch.

BB

Lượt người xem:   840
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.​​​

​Chịu trách nhiệm chính: ông MAI VĂN NHIỀU - Chánh Văn phòng. 

Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​