Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 4, Ngày 13/03/2019, 13:00
Triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ
13/03/2019
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định phê duyệt Đề án văn hóa công vụ. Theo đó, UBND tỉnh Long An ban hành văn bản yêu cầu Thủ trưởng sở, ngành tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau:

Tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Quyết định​ của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử và đạo đức lối sống.

Đồng thời, chỉ đạo rà soát nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị để điều chỉnh, bổ sung các quy định liên quan đến văn hóa công vụ thuộc thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến văn hóa công vụ; xây dựng phong cách, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi công vụ.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về văn hóa công vụ theo quy định. Thường xuyên kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp, cải tiến hình thức lấy ý kiến khách hàng, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc với người dân và doanh nghiệp, khắc phục ngay tình trạng chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện và kết quả thực hiện; nếu để xảy ra vi phạm thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị bị xem xét, xử lý theo quy định./.

BB


Lượt người xem:   264
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.​​​

​Chịu trách nhiệm chính: ông MAI VĂN NHIỀU - Chánh Văn phòng. 

Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​