Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 5, Ngày 07/03/2019, 17:00
Chỉ thị của UBND tỉnh về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh
07/03/2019
Ngày 06/3/2019, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

8-3-2019-ta-lon-chau-phi.jpg

Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tổ chức hội nghị với lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương nhằm triển khai các hoạt động và giải pháp phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi​. Ảnh TV

Theo thông tin từ Tổ chức Thú y Thế giới (OIE), đến nay đã có 20 quốc gia xuất hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và đã có hơn 1,08 triệu con lợn buộc phải tiêu hủy. Theo thông tin từ OIE và Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) tại Trung Quốc từ ngày 03/8/2018 đến ngày 17/2/2019 đã có 105 ổ Dịch xuất hiện tại 25 tỉnh (trong đó có tỉnh Vân Nam và Quảng Đông gần biên giới với Việt Nam) và đã có hơn 950.000 con lợn các loại buộc phải tiêu hủy.​

Tại Việt Nam, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT từ ngày 01/02/2019 - 03/3/2019, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại 202 hộ, 64 thôn, 33 xã, 14 huyện của 07 tỉnh, thành phố (Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam và Hải Dương). Nhằm ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi lây lan ra diện rộng do việc buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn bệnh, lợn nghi bệnh, lợn chết từ các địa phương có dịch bệnh sang các địa phương chưa có dịch;

Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Công điện khẩn số 1237/CĐ-BNN-TY ngày 22/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm soát buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm lợn để phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn kịp thời không để bệnh dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh tại các công văn số 4301/UBND-KT ngày 10/9/2018 về việc chấn chỉnh công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn và chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Công văn số 4862/UBND-NCTCD ngày 11/10/2018 về việc ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Công văn số 34/UBND-KT ngày 05/01/2019 về việc tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc với quyết tâm cao thực hiện các nhiệm vụ cấp bách của các sở, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã Kiến tường và thành phố Tân An, cụ thể:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cấp tỉnh và hướng dẫn cấp huyện thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cấp huyện; thành lập đoàn công tác các cấp và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên để tổ chức phòng, chống dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại tuyến cơ sở.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định tạm thời kiểm dịch lợn nội tỉnh và xác nhận thông tin nguồn gốc động vật; thành lập các đội phản ứng nhanh, liên ngành để hỗ trợ kịp thời các huyện, thị xã và thành phố khi cần thiết.

Phối hợp Sở Tài chính khẩn trương triển khai Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; triển khai hỗ trợ hóa chất theo quy định cho các địa phương để tổ chức chống dịch bệnh kịp thời và hiệu quả.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng.

Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với các loại lợn, sản phẩm của lợn gửi Phòng thử nghiệp thuộc Cục Thú y để xét nghiệp bệnh, nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tổ chức thông tin, tuyên truyền liên tục để người chăn nuôi và cộng đồng hiểu rõ mức độ nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, các biện pháp xử lý, mức và thời gian hỗ trợ của nhà nước đối với động vật nghi mắc bệnh, đã mắc bệnh, chết và buộc phải tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan; phối hợp với các ngành chức năng liên quan, tổ chức kiểm soát chặt chẽ nơi buôn bán, giết mổ, trung chuyển lợn trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm túc việc kiểm dịch tại gốc; kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng vận chuyển, buôn lậu heo và phẩm lợn theo đúng quy định của pháp luật. Bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ tại các cơ sở thu gom động vật trên địa bàn tỉnh.

Cử lực lượng chuyên ngành phối hợp lực lượng UBND các huyện, thị xã và thành phố kiểm soát nguồn lợn nhập tỉnh.

Hướng dẫn người chăn nuôi, thú y cơ sở thường xuyên theo dõi đàn lợn, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi; vệ sinh, tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, hóa chất; đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

Theo dõi chặt chẽ, tổng hợp diễn biến tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trong nước nhất là các tỉnh phát hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi để có giải pháp quản lý, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhiễm vào tỉnh.

Phối hợp với các sở ngành có liên quan tăng cường rà soát các chợ, điểm trung chuyển, điểm tập kết lợn, cơ sở giết mổ gia súc tập trung, đồng thời xử lý nghiêm khắc các trường hợp buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn không rõ nguồn gốc, không bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

Phối hợp địa phương thành lập các chốt kiểm dịch tạm thời, để tổ chức kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ đối với lợn và sản phẩm lợn ra vào địa bàn tỉnh; bố trí các lực lượng thú y, quản lý thị trường, công an và các lực lượng liên quan để tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, sản phẩm lợn.

Bố trí lực lượng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nguồn lợn tại các điểm trung chuyển trên địa bàn tỉnh.

Thông tin đường dây nóng cho người dân biết để cung cấp thông tin dịch bệnh kịp thời.

Rà soát lại định mức kinh phí cho phù hợp với tình hình thực tế, bố trí đầy đủ công cụ, vật tư, thiết bị cần thiết cho công tác kiểm tra, xét nghiệm đảm bảo nhanh, kịp thời. Tổ chức mua sắm vật tư phục vụ kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh, việc đấu thầu mua thuốc sát trùng để khử trùng, tiêu độc thực hiện theo phương thức chào hàng cạnh tranh trong thời hạn 17 ngày và thời gian tính bắt đầu từ ngày 06/3/2019.

Chỉ đạo các Trạm kiểm dịch tạm thời tại các địa phương có phương án xử lý sản phẩm thịt heo tại chỗ khi phát hiện có dịch bệnh tả lợn Châu Phi.

Bổ sung nhiệm vụ kiểm tra, ngăn chặn dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi cho Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh (Ban chỉ đạo 389) căn cứ từng chức năng nhiệm vụ từng ngành, thành viên có giải pháp tập trung ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm của lợn từ các địa phương khác vào tỉnh. Bổ sung nhiệm vụ kiểm tra, ngăn chặn dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi đối với các tổ công tác về kiểm tra, kiểm soát nguồn lợn trên địa bàn tỉnh nhất là khu vực tuyến biên giới.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường và các sở ngành, địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn không rõ nguồn gốc, không bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

Công An tỉnh khẩn trương bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ của Đội tuần tra phòng chống tội phạm, an toàn giao thông (Đội 09) từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc vận chuyển nguồn lợn trên địa bàn tỉnh. Cử lực lượng tham gia chốt kiểm dịch tạm thời tại các địa phương.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi buôn bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ lợn, sản phẩm lợn nhập lậu; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới về tác hại của việc vận chuyển, kinh doanh lợn, sản phẩm lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, kể cả hình thức cho, tặng của các tổ chức, cá nhân và cư dân khu vực biên giới để người dân hiểu, không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở ngành và địa phương tổ chức kiểm soát các phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy và khách du lịch từ các nước, các tỉnh thành của Việt Nam đã và đang có Dịch tả lợn Châu Phi mang thịt lợn, kể cả các sản phẩm thịt lợn đã qua chế biến chín đến địa bàn tỉnh; xử lý, tiêu hủy toàn bộ lợn, sản phẩm lợn nhập khẩu trái phép (trước khi tiêu hủy lấy mẫu gửi cơ quan thú y để xét nghiệm bệnh).

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường công tác thông tin tuyên truyền kịp thời, chính xác cho người dân về diễn biến tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn, tránh gây hoang mang trong cộng đồng. Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền đến các cơ quan thông tin và gửi tài liệu tuyên truyền đến tận các trang trại và các hộ chăn nuôi.

Sở Y tế chủ trì phối hợp các ngành có liên quan thành lập kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm kiểm tra chặt chẽ tại các chợ, trung tâm thương mại, khu dân cư tập trung, các cơ sở chế biến các sản phẩm từ thịt lợn, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. 

Sở Tài chính phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; đề xuất phương án hỗ trợ kinh phí trong trường hợp phát hiện lợn và các sản phẩm của lợn dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và buộc phải tiêu hủy; rà soát định mức hỗ trợ kinh phí theo quy định của Bộ Tài chính.

Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An và các Đoàn thể các cấp phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo hướng dẫn cơ quan chuyên ngành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:

Thành lập Ban chỉ đạo và có kế hoạch cụ thể phòng, chống dịch bệnh động vật theo Quyết định số 16/2016/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp.

Phối hợp các sở ngành, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại tuyến cơ sở; tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhất là các huyện, xã giáp biên giới, xã giáp ranh tỉnh ngăn chặn mọi hình thức buôn bán, vận chuyển heo và sản phẩm lợn trái phép vào địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo hoạt động của các Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp phải tích cực tham gia công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.

Chủ tịch UBND các huyện Bến Lức, Đức Hòa, Cần Giuộc và thành phố Tân An chỉ đạo các cơ quan liên quan thành lập các chốt kiểm dịch tạm thời và đội kiểm soát động vật lưu động để tổ chức kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ đối với lợn và sản phẩm lợn vào địa bàn tỉnh; bố trí các lực lượng thú y, quản lý thị trường, công an và các lực lượng liên quan để tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, sản phẩm lợn:

Huyện Bến Lức: Trên Quốc lộ 1A; điểm xuống Bến Lức của cao tốc Trung Lương - Hồ Chí Minh (ngõ vào Long An).

Huyện Đức Hòa: Đức Hòa - Hóc Môn (Đường tỉnh 824); Đức Hòa - Thành phố Hồ Chí Minh - Củ Chi (Đường tỉnh 823).

Huyện Cần Giuộc: Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Giuộc (Quốc lộ 50).

Thành phố Tân An: Trên Quốc lộ 1 A (giáp ranh giữa thành phố Tân An và Tiền Giang); Điểm xuống cao tốc Trung Lương - Hồ Chí Minh.

Chức năng chốt kiểm dịch tạm thời:

Kiểm tra chặt chẽ nguồn lợn qua địa bàn tỉnh, nhập tỉnh. 

Tổ chức phun thuốc sát trùng có thu tiền để thực hiện tiêu độc, khử trùng  các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật là lợn đi qua điện bàn tỉnh, nhập tỉnh.

Ngoài các chốt kiểm dịch nêu trên đề nghị các huyện, thị xã và thành phố giao thêm chức năng nhiệm vụ cho Đội tuần tra phòng chống tội phạm và an toàn giao thông của huyện, thị xã, thành phố chức năng kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển lợn trên địa bàn mình.

Thực hiện xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có) trong việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật theo quy định pháp luật hiện hành.

Chủ động chuẩn bị địa điểm chôn xác động vật không rõ nguồn gốc, bị bệnh, bố trí kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh.

Cử đơn vị theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình dịch bệnh kịp thời, đầy đủ về cho Sở Nông nghiệp và PTNT (pdttyccty@longan.gov.vn) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để có giải pháp chỉ đạo kịp thời.

Các sở, ngành có liên quan và địa phương rà soát, củng cố đường dây nóng và tổ chức trực đường dây nóng 24/24 trong suốt thời gian triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống bệnh địch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Nhận được chỉ đạo này, yêu cầu thủ trưởng sở ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố khẩn trương triển khai thực hiện. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT thường xuyên tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT để theo dõi, chỉ đạo kịp thời./.

NT

Lượt người xem:   736
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.​​​

​Chịu trách nhiệm chính: ông MAI VĂN NHIỀU - Chánh Văn phòng. 

Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​