Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 5, Ngày 06/12/2018, 11:30
Phát biểu của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh khai mạc kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
06/12/2018
Ngày 6/12/2018, kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX chính thức khai mạc, ông Phạm Văn Rạnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc kỳ họp. Cổng TTĐT tỉnh đăng tải toàn văn bài phát biểu nêu trên:

- Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa IX;

- Kính thưa các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy và HĐND tỉnh;

- Kính thưa các vị đại biểu khách mời, cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Hôm nay, HĐND tỉnh Long An khóa IX khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 12 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2018. Kỳ họp diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Long An đang khẩn trương, tích cực cùng cả nước tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, quyết sách quan trọng của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV vừa qua; đồng thời, đang tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

​​Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh - Chủ tọa kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND, UBMTTQVN tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện cử tri và các vị khách mời tham dự kỳ họp. Xin gửi đến các đồng chí, các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Kính thưa các vị đại biểu, cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Đến thời điểm này, cùng với cả nước, tỉnh Long An chúng ta đã đi qua nửa chặng đường của nhiệm kỳ 2016-2021. Dưới sự lãnh đạo sâu sát, tập trung của Tỉnh ủy; sự đổi mới, hiệu quả trong hoạt động của HĐND tỉnh; sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của UBND tỉnh; sự nỗ lực của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp; sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển và đạt kết quả khá toàn diện: tăng trưởng kinh tế (GRDP) trong 03 năm qua khá cao, đều đạt và vượt kế hoạch (trung bình trên 9,5%/năm); thu ngân sách hằng năm đều vượt dự toán, điều hành chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; an sinh xã hội và đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tiếp nối đà phát triển, tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực: tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 10,36%, mức tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây; có 25/26 chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2018 đạt và vượt kế hoạch; các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, xuất nhập khẩu… tăng khá cao; các chương trình đột phá, công trình trọng điểm tiếp tục được tập trung thực hiện, mang lại hiệu quả; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, huy động tốt các nguồn lực đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe nhân dân; việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được triển khai quyết liệt, đồng bộ, đạt kết quả tích cực bước đầu.

Mặc dù vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, tồn tại, hạn chế, nhất là các vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp chưa thật sự bền vững; công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, môi trường có mặt chưa tốt; việc đối thoại, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, những bức xúc của nhân dân, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tuy được các cấp, các ngành quan tâm nhưng chưa thật sự chuyển biến tích cực…Song, với những thành tựu đạt được trong thời gian qua, trong đó có năm 2018, đã khẳng định hướng đi đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội địa phương; là nguồn cổ vũ, động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà tiếp tục phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Kính thưa các vị đại biểu, cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Theo Chương trình làm việc, tại kỳ họp thứ 12 này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng:

- Thứ nhất, HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018; kết quả công tác năm 2018 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh; xem xét kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri năm 2018; xem xét, đánh giá kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018; nghe thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ảnh tại kỳ họp.

Khi xem xét, đánh giá, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung phân tích sâu những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, khó khăn; chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan; xác định rõ vai trò trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018; đồng thời xác định các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi cho năm 2019 với tinh thần phấn đấu và quyết tâm chính trị cao nhất. Trong quá trình thảo luận, cần bám sát các định hướng lãnh đạo và làm sâu sắc thêm Kết luận của Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X; đồng thời dự báo, định hướng tốt diễn biến tình hình trong thời gian tới.

- Thứ hai, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc chấp hành chính sách, pháp luật trong thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng công nghiệp và dân cư trên địa bàn tỉnh" để tổ chức giám sát trong 6 tháng đầu năm 2019; tiến hành giám sát tại kỳ họp và ban hành nghị quyết chuyên đề "Về đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Long An"; đồng thời xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Kết luận về phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 10 và tiến hành hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 12.

- Thứ ba, HĐND tỉnh sẽ xem xét, ban hành nhiều quyết sách quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội địa phương như thông qua quyết toán, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương; quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2019 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; quyết định danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư; quyết định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; quyết định mức hỗ trợ hoạt động chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hỗ trợ đóng góp bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hỗ trợ các lớp học phổ cập, xóa mù chữ; quyết định đổi tên một số tuyến đường, phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức năm 2019…

Đây là những vấn đề rất quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp, lâu dài đến người dân và sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Trong quá trình xem xét, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, đối chiếu kỹ với các quy định của Trung ương gắn với tình hình thực tế địa phương; cân nhắc sự tác động của từng quyết định đến người dân và các đối tượng có liên quan; khả năng nguồn lực thực hiện, tính khả thi của các phương án để đưa ra các quyết định đúng đắn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà.

- Thứ tư, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thành Văn phòng chung. Đến thời điểm hiện tại, Long An là một trong hai địa phương trên cả nước đã chủ động đề xuất và được Trung ương thống nhất cho thực hiện thí điểm hợp nhất ba Văn phòng (ngoài 10 tỉnh, thành thực hiện thí điểm theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội). Đây là việc làm cần thiết, phù hợp với chủ trương chung hiện nay về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

- Thứ năm, HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng. Trên cơ sở lắng nghe ý kiến của cử tri, từ thực tiễn theo dõi, giám sát của mình, đề nghị từng đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, xem xét kỹ, đánh giá đúng mức, toàn diện kết quả đạt được và hạn chế trong công chuyên môn, việc thực hiện nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo đức, lối sống từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm. Từ đó thể hiện mức độ đánh giá tín nhiệm (tín nhiệm cao/ tín nhiệm/ tín nhiệm thấp) một cách dân chủ, công tâm, khách quan, đúng thực chất.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ quyết định công tác nhân sự. Theo đó, sẽ xem xét, miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối với một đồng chí chuyển công tác. Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện quy trình, thủ tục công tác nhân sự theo luật định.

Kính thưa các vị đại biểu, cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ 12 được xác định có nhiều nội dung quan trọng, HĐND tỉnh sẽ xem xét 25 nghị quyết về kinh tế-xã hội. Thực hiện tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, thời gian qua, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan đã chủ động, tích cực phối hợp chuẩn bị nội dung kỳ họp. Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết đã được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung nghiên cứu, tổ chức họp với chính quyền địa phương nơi ứng cử để thảo luận, lấy ý kiến đóng góp chuyên sâu các nội dung trình tại kỳ họp. Tại kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh kết quả thảo luận của các Tổ đại biểu và UBND tỉnh, các cơ quan liên quan sẽ có giải trình, tiếp thu. Hoạt động thảo luận sẽ thực hiện trên hội trường, tập trung vào các vấn đề quan trọng, còn có ý kiến khác nhau để cùng thống nhất trước khi HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết.

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thể hiện rõ chính kiến, bản lĩnh, trí tuệ của mình khi thảo luận, tranh luận, quyết định các vấn đề quan trọng và thực hiện quyền giám sát, chất vấn tại kỳ họp. Đề nghị các cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và các cơ quan có liên quan, nhất là UBND tỉnh cầu thị lắng nghe, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh và các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp để giải trình, tiếp thu thỏa đáng, hợp lý.

Thường trực HĐND tỉnh mong muốn các vị đại diện cử tri, các vị đại biểu khách mời; cán bộ, công chức, viên chức, cử tri và nhân dân trong tỉnh dành thời gian quan tâm theo dõi, tham gia ý kiến, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX.

Xin trân trọng cảm ơn!

 Lượt người xem:   2727
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.​​​

​Chịu trách nhiệm chính: ông MAI VĂN NHIỀU - Chánh Văn phòng. 

Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​