Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 5, Ngày 29/11/2018, 08:30
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
29/11/2018
Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 của Quốc hội Khóa 14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.
Để hướng dẫn cho các cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến các hoạt động lâm nghiệp tại Việt Nam. Nhằm đảm bảo cho Luật Lâm nghiệp được triển khai thực hiện ngay sau khi Luật có hiệu lực, ngày 16/11/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 156/2018/NĐ-CP​ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp cụ thể:

1. Tiêu chí xác định rừng, phân loại rừng và Quy chế quản lý rừng.

Nghị định quy định rõ tiêu chí xác định, phân loại rừng và Quy chế quản lý rừng: Rừng tự nhiên, rừng trồng và rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất.

- Trong tiêu chí xác định, phân loại và quản lý rừng đặc dụng nêu rõ cho từng đơn vị, loại rừng đặc dụng: Vườn quốc gia, Khu dự trữ thiên nhiên, Khu bảo tồn sinh cảnh, Khu bảo vệ cảnh quan, Khu rừng nghiên cứu thực nghiệm khoa học, Vườn thực vật quốc gia, Rừng giống quốc gia.

- Trong tiêu chí xác định, phân loại và quản lý rừng phòng hộ nêu rõ cho từng đơn vị, loại rừng phòng hộ: Rừng phòng hộ đầu nguồn; rừng bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư; rừng phòng hộ biên giới; rừng phòng hộ chắn gió chắn cát bay; rừng phòng hộ chắn sóng lấn biển.

Quy chế quản lý rừng hướng dẫn trình tự thủ tục thành lập và sử dụng các khu rừng đặc dụng, phòng hộ; sử dụng bảo vệ quản lý rừng sản xuất từ rừng trồng và rừng tự nhiên; quy định rõ trình tự, thủ tục đóng mở của rừng tự nhiên và việc cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

2. Giao rừng, cho thuê rừng sản xuất, chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng.

Chính phủ quy định rõ trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng thống nhất, đồng bộ với giao đất, cho thuê đất; Quy định phương án, trình tự thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; trình tự thủ tục thu hồi, bồi thường chuyển đổi rừng sang mục đích khác.

​3. Phòng cháy và chữa cháy rừng.

Chính phủ quy định rõ trách nhiệm lập phương án phòng cháy và chữa cháy; điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với đặc điểm và tính chất của từng loại rừng; Trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy rừng của chủ rừng.

4. Đối tượng, hình thức chi trả, mức chi trả dịch vụ môi trường rừng và điều chỉnh, miễn, giảm mức chi trả dịch vụ môi trường rừng; quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng.

Chính phủ quy định rõ đối tượng, hình thức, mức chi trả dịch vụ môi trường rừng; xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng, quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng ủy thác qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; nêu rõ nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức và quản lý sử dụng nguồn tài chính của Quỹ  Bảo vệ và Phát triển rừng.

5. Chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng.

Chính phủ nêu rõ chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư cho công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Chính phủ quy định chuyển tiếp đối với các chương trình, dự án và hoạt động bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản được Nhà nước đầu tư, hỗ trợ đầu tư và ưu đãi đầu tư theo các chính sách hiện hành được tiếp tục thực hiện cho đến khi Chính phủ, Thủ tướng ban hành chính sách mới.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019, khi có hiệu lực sẽ bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật tại Phụ lục 1 kèm theo Nghị định (37 văn bản quy phạm pháp luật). ​

Nguyễn Thị Minh - Cố Thị Lệ Quyên

Lượt người xem:   480
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.​​​

​Chịu trách nhiệm chính: ông MAI VĂN NHIỀU - Chánh Văn phòng. 

Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​