Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 6, Ngày 09/11/2018, 09:00
Đưa pháp luật vào cuộc sống
09/11/2018
Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh mang lại nhiều kết quả. Cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp tuyên truyền, PBGDPL bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật (PL) của người dân.

Đa dạng các mô hình

Hầu hết các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh đều tổ chức quán triệt, phổ biến các nội dung cơ bản của các văn bản PL trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là các văn bản PL mới ban hành nhằm tuyên truyền, phổ biến PL đến người dân.

Hưởng ứng Ngày PL nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09-11), trong tuần lễ cao điểm, các cơ quan, đơn vị đồng loạt tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt; sinh hoạt Ngày PL định kỳ; nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt tiết PL trong nhà trường; thi tìm hiểu PL; tổ chức phiên tòa giả định; lồng ghép các cuộc họp của cơ quan, đơn vị; sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể; sinh hoạt câu lạc bộ PL,... Nội dung, hình thức, phương pháp PBGDPL từng bước được quan tâm đổi mới. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao chất lượng công tác và ý thức tôn trọng PL của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong từng cơ quan, đơn vị.

Phiên-tòa-giả-định-tại-xã-Bình-Hòa-Trung,-huyện-Mộc-Hóa.jpg

Phiên tòa giả định tại xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa

Trong bối cảnh công nghệ thông tin và mạng xã hội ngày càng tác động mạnh mẽ đến nhận thức, lối sống và ý thức tuân thủ PL của thanh, thiếu niên thì công tác tuyên truyền, PBGDPL cho nhóm đối tượng này được chú trọng và đổi mới. Tại huyện Mộc Hóa, trên cơ sở các vụ án có thật xảy ra trên địa bàn huyện được các cơ quan chức năng xét xử, sau đó được biên soạn thành những vở kịch sinh động, Phòng Tư pháp huyện phối hợp các ngành chức năng xây dựng mô hình Phiên tòa giả định. Ngày 05-10 vừa qua, tại Trường THCS&THPT Bình Phong Thạnh, phiên tòa giả định thu hút đông đảo người dân, đoàn viên, thanh niên, học sinh đến xem, theo dõi diễn biến.

Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Bình Phong Thạnh - Trần Minh Trung cho biết: "Mô hình Phiên tòa giả định lấy đối tượng thanh, thiếu niên làm trung tâm với cách thức triển khai sáng tạo, đa dạng, đặc biệt là có sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng xử PL trong đời sống cho thanh, thiếu niên, để chấp hành nghiêm PL, trở thành công dân hữu ích, tích cực trong xã hội".

Tuyên truyền phổ biến pháp luật tại Bến Lức 8112018.gif

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại khu nhà trọ công nhân trên địa bàn huyện Bến Lức

Không chỉ ở Mộc Hóa, tại huyện Bến Lức, nhiều mô hình tuyên truyền, PBGDPL được thành lập, tổ chức: Tủ sách PL cấp xã, ấp, khu phố để phục vụ nhu cầu tìm hiểu PL của cộng đồng, trung bình, mỗi tủ sách có trên 100 đầu sách các loại; mô hình Điểm PBGDPL; mô hình PBGDPL Cà phê doanh nhân góp phần nâng cao ý thức chấp hành PL cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp trong việc cung cấp, tư vấn các nội dung thông tin cần thiết, đặc biệt là về PL, thủ tục hành chính, cơ hội đầu tư kinh doanh,... Bên cạnh đó, mô hình tuyên truyền, PBGDPL trong các khu nhà trọ công nhân được triển khai sâu, rộng trong công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ). Thông qua các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, Công đoàn tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức cho CNVCLĐ học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Công đoàn. Có trên 90% công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền với trên 17.652 lượt cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ,... qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm trong công tác, lao động, sản xuất. Vừa qua, Hội đồng Tuyên truyền, PBGDPL huyện kịp thời triển khai định hướng nhiệm vụ tuyên truyền hàng tháng cho các công đoàn cơ sở, trong đó chú trọng tuyên truyền, giải thích những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng, làm rõ sự cần thiết, mục đích ban hành và ý nghĩa của luật này trong CNVCLĐ,... Đồng thời, tăng cường nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng của công nhân. Qua công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Trưởng phòng Tư pháp huyện Bến Lức - Huỳnh Thanh Tâm cho biết: "Qua tuyên truyền, PBGDPL trong công nhân, CNVCLĐ luôn an tâm công tác, tin tưởng vào đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, luôn có ý thức cao trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, PL của Nhà nước".

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện Đề án 03-1133 về "Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021", thông qua các câu lạc bộ, trung tâm tư vấn PL, thành lập các tổ tuyên truyền PL hoạt động 2 buổi/tuần nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn vùng biên giới về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, PL của Nhà nước về biên giới, khu vực biên giới,... Đặc biệt, trong công tác tuyên truyền, lực lượng biên phòng phối hợp tích cực cùng chính quyền địa phương vận động người dân chấp hành nghiêm PL, nhất là trong công tác phòng, chống buôn lậu, triển khai 14 cụm loa tại 14 trạm kiểm soát biên phòng hàng ngày phát các bản tin tuyên truyền trong các khung giờ cố định đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Công tác trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở được triển khai kịp thời và hoạt động hiệu quả, bảo đảm những đối tượng là hộ nghèo, hộ có công với cách mạng và một số người dân thuộc 20 xã biên giới đều được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí,...

Bên cạnh những kết quả đã đạt, việc thực hiện các đề án trong tăng cường công tác PBGDPL tại một số nơi trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại. Đó là, công tác ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo có lúc chưa kịp thời, nhận thức và ý thức trách nhiệm của một số cơ quan, đơn vị về công tác PBGDPL chưa cao; nhận thức của một bộ phận nhân dân, cán bộ còn hạn chế, chưa quan tâm đến giá trị của nhận thức PL; sự phối hợp giữa một số ngành, địa phương chưa thường xuyên, chặt chẽ; điều kiện và nguồn lực để triển khai thực hiện đề án còn thiếu.

Theo Giám đốc Sở Tư pháp - Trần Minh Mẫn, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh có bước phát triển kể từ khi Luật PBGDPL có hiệu lực thi hành. Các cấp, các ngành, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác PBGDPL nói chung và triển khai Luật PBGDPL nói riêng, góp phần sớm đưa luật vào cuộc sống. Từ đó, nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân được nâng lên; người dân được thông tin PL. Nội dung PBGDPL luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương; cán bộ và người dân trong tỉnh đã hình thành ý thức chủ động tìm hiểu PL, từ đó nâng cao hiểu biết, tôn trọng và chấp hành PL.

Thời gian tới, cần câng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong công tác PBGDPL, góp phần tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn; quan tâm đến công tác triển khai, hướng dẫn thực hiện chính sách xã hội hóa hoạt động PBGDPL nhằm thu hút, huy động mọi nguồn lực xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện công tác PBGDPL,...

Toàn tỉnh xây dựng được 192 tủ sách pháp luật ở 192 xã, phường, thị trấn, đạt 100%; 853 tủ sách pháp luật trang bị tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học (cấp tỉnh và huyện) và 100% cơ sở giáo dục trực thuộc có ngăn sách pháp luật được trang bị tại các thư viện trường học.

Theo Báo Long An Online

Lượt người xem:   233
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.​​​

​Chịu trách nhiệm chính: ông MAI VĂN NHIỀU - Chánh Văn phòng. 

Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​