Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 5, Ngày 11/10/2018, 15:00
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
11/10/2018
Qua gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), Đảng ủy khối Các cơ quan (ĐUKCCQ) tỉnh Long An hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình đột phá, nhất là triển khai khá tốt Chương trình số 09-CTr/ĐUK, ngày 21/6/2016 về phối hợp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ khối.

ĐUKCCQ tỉnh-tổ-chức-họp-mặt-biểu-dương-điển-hình-tiên-tiến-học-tập-và-làm-theo-tư-tưởng,-đạo-đức,-phong-cách-Hồ-Chí-Minh.jpg

Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh tổ chức họp mặt biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của ĐUKCCQ tỉnh là giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với đặc điểm đa số đảng viên (ĐV) trong khối là CBCCVC có trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ nên việc triển khai công tác này có nhiều thuận lợi.

Bí thư ĐUKCCQ tỉnh - Phạm Văn Nem cho biết, đầu nhiệm kỳ đến nay, ĐUKCCQ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá tốt việc quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của tỉnh cho 99% cán bộ, ĐV và hơn 97% quần chúng, người lao động trong khối. Qua đó, tác động tích cực đến CBCCVC, ĐV và người lao động, góp phần nâng cao nhận thức, tích cực rèn luyện, giữ gìn đạo đức, lối sống trung thực, giản dị, bản lĩnh chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hầu hết các tổ chức cơ sở Đảng đều tổ chức sinh hoạt học tập và làm theo gương Bác mỗi tháng một lần với những nội dung, hình thức phong phú, phù hợp đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị. Nội dung học tập là nghiên cứu về những bài viết, bài báo, tác phẩm của Bác, kể những mẩu chuyện hoặc xem phim tư liệu về Bác; phổ biến những văn bản liên quan, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. 

Trưởng ban Tuyên giáo ĐUKCCQ tỉnh - Võ Văn Ân thông tin, qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ ĐUKCCQ tỉnh biểu dương 44 cá nhân; khen thưởng 8 tập thể và 6 cá nhân làm theo gương Bác. Đây là những cá nhân, tập thể điển hình, thể hiện trách nhiệm gương mẫu trong chuyên môn, cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng,... 

ĐUKCCQ tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong CBCCVC, ĐV và người lao động toàn khối. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong lao động, học tập, công tác và đời sống, sinh hoạt hàng ngày, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Đảng viên

Nửa nhiệm kỳ qua, ĐUKCCQ tỉnh quan tâm, chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, ĐV có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, năng lực công tác nhằm bố trí, phát triển tài năng, nhất là lực lượng trẻ, nữ. 

Bí thư ĐUKCCQ tỉnh - Phạm Văn Nem cho biết, ĐUKCCQ tỉnh phối hợp ĐUK Doanh nghiệp, Trường Chính trị tỉnh mở 6 lớp bồi dưỡng ĐV mới cho 491 người và 6 lớp nhận thức về Đảng cho 716 quần chúng ưu tú. Theo đó, từ tháng 9/2015 đến tháng 6/2018, Ban Thường vụ ĐUKCCQ tỉnh quyết định kết nạp 495 ĐV, trong đó có 321 đoàn viên, ĐV có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phát huy năng lực sau khi kết nạp.

Làm-theo-gương-Bác,-cán-bộ,-đảng-viên-nâng-cao-ý-thức,-trách-nhiệm-trong-thực-hiện-nhiệm-vụ-chuyên-môn.jpg

Làm theo gương Bác, cán bộ, đảng viên và người lao động toàn khối nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ ĐUKCCQ tỉnh còn quyết định cử 511 cán bộ, ĐV tham gia học tập 17 lớp chính trị hành chính; mở 3 lớp ngoài kế hoạch với 224 học viên tham gia; cử và tạo điều kiện cho nhiều CBCCVC, ĐV tham gia các lớp sau đại học, bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, kiến thức quốc phòng; kịp thời cho ý kiến về tiêu chuẩn chính trị đối với 64 cán bộ, ĐV, giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị đánh giá, nhận xét, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ, ĐV trong khối theo phân cấp và quy định.

Theo Bí thư ĐUKCCQ tỉnh - Phạm Văn Nem, gần nửa nhiệm kỳ còn lại, Ban Thường vụ ĐUKCCQ tỉnh tăng cường lãnh đạo cấp ủy cơ sở tiếp tục chủ động, nâng cao trách nhiệm, phối hợp, tham gia với thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tổ chức các hoạt động, phong trào tự học, tự rèn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, lý luận chính trị,... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và ĐV; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh./.

Theo Báo Long An Online
Lượt người xem:   37
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.​

​Chịu trách nhiệm chính: ông MAI VĂN NHIỀU - Chánh Văn phòng. 

Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552 489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.