Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Tin tức - Sự kiện
Thứ 5, Ngày 12/07/2018, 11:00
Toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
12/07/2018
Sáng nay (ngày 12/7/2018), HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc Kỳ họp thứ 10-Kỳ họp lệ giữa năm 2018. Đồng chí Phạm Văn Rạnh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu khai mạc quan trọng. Cổng thông tin điện tử tỉnh Long An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu trên.

Kính thưa: 

- Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX;

- Các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Các vị đại biểu khách mời, cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX khai mạc kỳ họp thứ 10 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2018. Kỳ họp diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Long An đang khẩn trương, tích cực cùng cả nước tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, quyết sách quan trọng, đột phá của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (khóa XII) và kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV vừa qua; đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018.​

Phát biểu của CT HĐND tỉnh Phạm Văn Rạnh tại kỳ họp HĐND tỉnh kỳ họp thứ 101272018.jpg

Đồng chí Phạm Văn Rạnh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Kính thưa các vị đại biểu, cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Trong 6 tháng đầu năm 2018, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Long An phát triển tích cực, đạt nhiều kết quả rất phấn khởi. Kinh tế tăng trưởng đạt mức cao nhất kể từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đến nay (đạt 10,96%/cùng kỳ là 8,81%) và tương đối đều ở cả 3 khu vực. Khu vực I (nông, lâm, thủy sản) được tập trung chỉ đạo chặt chẽ, tăng trưởng khá cao (đạt 5,12%)Chương trình đột phá phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt kết quả tích cực, người dân quan tâm ứng dụng các phương pháp, công nghệ sản xuất tiên tiến, tăng cường liên kết hợp tác trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi theo hướng có giá trị kinh tế cao. Chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung thực hiện theo hướng nâng cao chất lượng, đã xây dựng bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Công nghiệp - xây dựng duy trì mức tăng trưởng cao, đạt 15,72%; phần lớn các nhóm sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng so cùng kỳ. Tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình đột phá huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm và 03 công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Thương mại-dịch vụ phát triển khá tốt, đạt mức tăng trưởng 9,12%. Các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiếp tục được đẩy mạnh. Giáo dục đào tạo, văn hóa, xã hội, y tế ngày càng tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác quốc phòng, an ninh được thực hiện khá tốt. Hệ thống chính trị tiếp tục được tập trung sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy, hiệu lực, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng lên.

Thay mặt Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp trong tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2018; biểu dương tinh thần phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà đã khắc phục khó khăn, đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh trong thời gian qua.

Kính thưa các vị đại biểu, cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh Long An cũng gặp không ít khó khăn, hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2018: Sản xuất nông nghiệp chưa thật sự bền vững; một số nơi chưa chủ động quản lý sản xuất theo quy hoạch, còn tình trạng sản xuất tự phát nên hiệu quả không cao, gây nhiều rủi ro. Thu hút đầu tư trong và ngoài nước chưa đạt yêu cầu đề ra. Công tác kê biên, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư còn chậm, nhất là tiến độ triển khai xây dựng hạ tầng các khu tái định cư chưa có nhiều chuyển biến. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ hành lang an toàn giao thông, kiểm soát ô nhiễm môi trường chưa tốt, còn nhiều bất cập. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu. Thu ngân sách phần thu cân đối chưa đạt, nợ cụm tuyến dân cư vượt lũ quá hạn còn nhiều. Nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là cho các công trình bức xúc phát sinh. Chất lượng giáo dục toàn diện và đào tạo nghề cho lao động nông thôn có mặt còn hạn chế. Phát triển du lịch chưa tương xứng tiềm năng; xây dựng ấp, xã văn hóa có nơi chưa thực chất, còn chạy theo thành tích. Tình trạng bệnh viện tuyến tỉnh quá tải vẫn còn, kêu gọi xã hội hóa còn chậm. An ninh, trật tự, an toàn xã hội có mặt chưa đảm bảo, phát sinh một số điểm nóng diễn biến phức tạp nhưng công tác chỉ đạo, phối hợp xử lý còn bị động, lúng túng. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn trong thực hiện nhiệm vụ của một số ngành, địa phương có mặt chưa kịp thời, chưa sâu sát, chưa quyết liệt và thiếu tính chủ động.

Những khó khăn, hạn chế nêu trên đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà phải phát huy tinh thần đoàn kết, nắm bắt tốt thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức; có những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, đột phá hơn nữa trong lãnh đạo, giám sát, điều hành kinh tế-xã hội trong thời gian tới. Với vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chung và với vị trí quan trọng của kỳ họp lệ giữa năm 2018, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung đánh giá nghiêm túc, toàn diện, đúng mức các kết quả đạt được, đi sâu phân tích những khó khăn, tồn tại, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm để cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của cả năm 2018, tạo đà và khí thế hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cho cả giai đoạn 2016-2020.

Trong quá trình thảo luận và quyết định, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bám sát các định hướng lãnh đạo và làm sâu sắc thêm Kết luận của Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X vừa qua; đồng thời dự báo, định hướng tốt diễn biến tình hình trong thời gian tới.

Kính thưa các vị đại biểu, cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Bên cạnh việc đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, theo chương trình làm việc, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành giám sát qua việc xem xét, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh; xem xét kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri, kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận về chất vấn, giám sát trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018; xem xét, đánh giá kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại 6 tháng đầu năm 2018; nghe thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp.

Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh" để tổ chức giám sát trong 6 tháng cuối năm 2018; tiến hành giám sát tại kỳ họp và ban hành nghị quyết chuyên đề "Về kết quả giám sát và tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh" - vấn đề mà cử tri và dư luận xã hội rất quan tâm trong thời gian qua khi thực hiện chủ trương, quan điểm phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường bền vững; xem xét, quyết định Chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Về chức năng quyết định, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, ban hành nhiều quyết sách quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội địa phương như: Quyết định các vấn đề liên quan đến tài chính-ngân sách, đầu tư công, quy hoạch xây dựng, đất đai phát sinh giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân; quyết định bổ sung danh mục kêu gọi xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp năm 2018; quyết định việc phân cấp thẩm quyền mua sắm, thuê tài sản, xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; quyết định việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; quyết định danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp và danh mục dự án cần thu hồi đất trong năm 2018; quyết định mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020; quyết định mức thu học phí năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp công lập; quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quy định số lượng Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã, chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh; quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 158/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố và lực lượng Công an bán vũ trang ở các xã biên giới.

Khi xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng trên, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu kỹ, đối chiếu với các quy định của Trung ương gắn với tình hình thực tế địa phương và Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; cân nhắc sự tác động của từng quyết định đến người dân và các đối tượng có liên quan; khả năng nguồn lực thực hiện, tính khả thi của các phương án để đưa ra các quyết định đúng đắn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà.

Kính thưa các vị đại biểu, cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ 10 có nhiều nội dung quan trọng, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, thông qua 19 nghị quyết. Thực hiện tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, thời gian qua, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan đã chủ động, tích cực phối hợp chuẩn bị nội dung kỳ họp. Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết đã được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung nghiên cứu, tổ chức họp với chính quyền địa phương nơi ứng cử để thảo luận, lấy ý kiến đóng góp chuyên sâu các nội dung trình tại kỳ họp. Tại kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh kết quả thảo luận của các Tổ đại biểu và UBND tỉnh, các cơ quan liên quan sẽ có giải trình, tiếp thu. Hoạt động thảo luận sẽ thực hiện trên hội trường, tập trung vào các vấn đề quan trọng, còn có ý kiến khác nhau để cùng thống nhất trước khi Hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thể hiện rõ chính kiến, bản lĩnh, trí tuệ của mình khi thảo luận, tranh luận, quyết định các vấn đề quan trọng và thực hiện quyền chất vấn tại kỳ họp. Đề nghị các cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và các cơ quan có liên quan, nhất là Ủy ban nhân dân tỉnh cầu thị lắng nghe, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp để giải trình, tiếp thu thỏa đáng, hợp lý.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh mong muốn các vị đại diện cử tri, các vị đại biểu khách mời; cán bộ, công chức, viên chức, cử tri và nhân dân trong tỉnh dành thời gian quan tâm theo dõi, tham gia ý kiến, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

Xin trân trọng cảm ơn!

BBT Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Lượt người xem:   724
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.​

​Chịu trách nhiệm chính: ông MAI VĂN NHIỀU - Chánh Văn phòng. 

Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552 489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.