Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 5, Ngày 12/07/2018, 10:00
Khai mạc Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX
12/07/2018
Sáng ngày 12/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) khai mạc Kỳ họp thứ 10 để xem xét thông qua một số tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh.

​Tham dự và chủ tọa kỳ họp có  đồng chí Phạm Văn Rạnh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Cang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Tham dự kỳ họp có các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An; các đồng chí là Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố; đại diện cử tri tỉnh và 56/58 đại biểu HĐND tỉnh khóa IX.

quang cảnh kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa IX 1272018.jpg

Quang cảnh kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh nhấn mạnh: Các nội dung thảo luận, thông qua tại kỳ họp lần này là những vấn đề quan trọng, có ảnh hưởng trước mắt và lâu dài đến sự phát triển của tỉnh và đời sống nhân dân. ​Khi xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng trên, đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu kỹ, đối chiếu với các quy định của Trung ương gắn với tình hình thực tế địa phương và Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; cân nhắc sự tác động của từng quyết định đến người dân và các đối tượng có liên quan; khả năng nguồn lực thực hiện, tính khả thi của các phương án để đưa ra các quyết định đúng đắn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà. ​

Đại biểu tham dự kỳ họp HĐND tỉnh khóa IX  kỳ họp thứ 10 1272018.jpg 

Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ nghe các Báo cáo: Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề "Việc chấp hành chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh"; Dự thảo nghị quyết về chuyên đề giám sát; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX; Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 (có lồng ghép báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách, xây dựng cơ bản, phòng, chống tham nhũng). 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét thông qua các Tờ trình như: Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh"; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về bổ sung danh mục kêu gọi xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2018; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê tài sản; xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An; Phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dânt tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp và danh mục dự án cần thu hồi đất, mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về quy định mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về mức thu học phí năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về quy định số lượng Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã; chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 158/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh về quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố và lực lượng Công an vũ trang ở các xã biên giới. ​

Chương trình kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX diễn ra trong thời gian 1,5 ngày, từ ngày 12/7/2018 đến ngày 13/7/2018. Chiều cùng ngày, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ sẽ tiếp tục báo cáo tiếp thu, giải trình các vấn đề của đại biểu HĐND tỉnh đặt ra qua thảo luận, đóng góp ý kiến tại các Tổ trước kỳ họp và thông qua 19 dự thảo nghị quyết.​

 Lan Vy

Lượt người xem:   721
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.​

​Chịu trách nhiệm chính: ông MAI VĂN NHIỀU - Chánh Văn phòng. 

Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552 489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.