Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Tin tức - Sự kiện
Thứ 2, Ngày 09/07/2018, 18:00
Văn phòng UBND tỉnh: Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động 6 tháng đầu năm 2018
09/07/2018
Ngày 06/7/2018, Văn phòng UBND tỉnh và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chủ trì hội nghị có Chánh Văn phòng UBND tỉnh – Mai Văn Nhiều, Chủ tịch công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh – Trần Kỳ Đức. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chánh Văn phòng cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động các phòng, trung tâm trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

HN CBCCVC VPUBND tinh 6 thang đau nam 2018672018.jpg

Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Văn phòng (VP) UBND tỉnh đạt được những kết quả như sau: 

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Công tác tham mưu, đề xuất, phối hợp trong 6 tháng đầu năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, trực tiếp tham mưu đề xuất phục vụ hoạt động chỉ đạo điều hành, giải quyết công việc của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Đến nay đã có 61/140 nhiệm vụ đã hoàn thành, đạt 44% so với kế hoạch, đã kiểm tra 08 đơn vị đôn đốc các sở ngành địa phương thực hiện hoàn thành 75.52% nhiệm vụ. Tăng cường, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Sáp nhập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Văn phòng UBND tỉnh theo Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29/12/2017. Sau khi sắp xếp, cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh từ 09 phòng, ban giảm xuống còn 05 phòng, ban (giảm 4 phòng); 08 cấp trưởng, 15 cấp phó giảm xuống còn 5 cấp trưởng và 11 cấp phó (giảm 3 cấp trưởng và 4 cấp phó). Xây dựng Đề án hợp nhất 03 Văn phòng (VP Đoàn ĐBQH, VP HĐND tỉnh và VP UBND tỉnh.

Phân công cán bộ công chức, viên chức và người lao động trực chuyên môn, tự vệ trong dịp nghỉ lễ, Tết; Tổ chức tập huấn Trung đội tự vệ cơ quan; xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy; tổ chức khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Long An cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh. Hoạt động Tiếp Công dân trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Tiếp công dân tỉnh tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ, đối thoại với công dân và giải quyết đơn thư, các khiếu nại không để tồn đọng. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện cho các hoạt động đoàn thể, các phong trào chung của cơ quan; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cán bộ công chức, viên chức và người lao động; thống nhất với các đoàn thể trong các vấn đề  đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, phúc lợi tập thể...​

PCVP Nguyen Van Hoa bao cao Hoat đông VPUBND tinh 6 thang 2018672018.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Hội nghị cũng đề ra 6 nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm như sau: 

Theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, công việc của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở ngành, địa phương. Hoàn chỉnh nội dung để UBND tỉnh tham dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn lần thứ 5 giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh; Chuẩn bị các nội dung tham mưu UBND tỉnh làm việc với Thường trực HĐND tỉnh về thời gian, nội dung chương trình, kỳ họp cuối năm 2018 và kỳ họp bất thường (nếu có). Chuẩn bị nội dung để UBND tỉnh tổ chức họp lệ hàng tháng, quý trong 6 tháng cuối năm 2018; tổ chức họp báo quý III, IV năm 2018. Tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ, đột xuất; giải quyết đơn thư, các khiếu nại không để tồn đọng...​

Thực hiện các Báo cáo định kỳ theo quy định. Xét nâng lương 6 tháng cuối năm 2018. Sinh hoạt chuyên đề quý III, IV năm 2018. Chuẩn bị nội dung báo cáo kiểm điểm Ban lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 2018. Chuẩn bị xét khen thưởng danh hiệu thi đua cho cá nhân, tập thể năm 2018.

Phối hợp xây dựng Đề án sáp nhập 3 Văn phòng (VP Đoàn ĐBQH, VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh) theo Đề án 02-ĐA/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đánh giá kế hoạch hành động cá nhân sau học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học học và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh.

Phối hợp Văn phòng HĐND & UBND thị xã Kiến Tường tổ chức hội thao Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước ngày 28/8. Chuẩn bị Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán năm 2019. Xây dựng Chương trình làm việc Văn phòng UBND tỉnh, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và xây dựng chương trình ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019. Lấy ý kiến thăm dò khách hàng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại Văn phòng UBND tỉnh.

Phát động, tổ chức các phong trào, các đợt thi đua thiết thực chào mừng các sự kiện quan trọng, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra năm 2018...

 CVP UBND tỉnh Mai Văn Nhiều phát biểu HN CBCCVC 6 thang 2018672018.jpg

Đồng chí Mai Văn Nhiều – Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Nhiều - Chánh Văn phòng UBND tỉnh đánh giá cao kết quả Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được. Nhấn mạnh về vị trí quan trọng của Văn phòng UBND tỉnh trong việc tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh lãnh đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, Văn phòng UBND tỉnh cần tiếp tục tập trung, chú trọng đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong công việc, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử tại Văn phòng UBND tỉnh. Phối hợp xây dựng Đề án sáp nhập 3 Văn phòng (VP Đoàn ĐBQH, VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh)... Ngoài ra, Đồng chí còn nhấn mạnh việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan (tổ chức sinh nhật quý, tham quan, tổ chức các hội thao...). Qua đó, xây dựng tình đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị với nhau.

VT

Lượt người xem:   187
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.​

​Chịu trách nhiệm chính: ông MAI VĂN NHIỀU - Chánh Văn phòng. 

Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552 489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.