Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Tin tức - Sự kiện
Thứ 6, Ngày 29/06/2018, 16:00
Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
29/06/2018
Ngày 29/6/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì.

0629.jpg

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; và một số vấn đề quan trọng khác…

Với 2 trọng tâm xây dựng cán bộ cấp chiến lược và bí thư cấp ủy, người đứng đầu đi đôi với phân cấp, phân quyền và tăng cường kiểm tra, giám sát kiểm soát quyền lực; Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo cơ chế, môi trường sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám đột phá vì lợi ích chung; và 5 đột phá đặt ra là đổi mới công tác đánh giá cán bộ; kiểm soát quyền lực, chấm dứt chạy chức, chạy quyền; thực hiện bí thư tỉnh, huyện không là người địa phương; cải cách chính sách tiền lương, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và nhà ở; hoàn thiện cơ chế để cán bộ Đảng viên gắn bó mật thiết với nhân dân.

Mục tiêu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển KTXH và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng XHCN, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

 LTV

Lượt người xem:   454
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.​

​Chịu trách nhiệm chính: ông MAI VĂN NHIỀU - Chánh Văn phòng. 

Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552 489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.