Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Tin tức - Sự kiện
Thứ 3, Ngày 19/06/2018, 15:00
Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy
19/06/2018
Ngày 19/6/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 19/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tham dự Hội nghị trực tuyến có Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh, lãnh đạo các Sở, ban ngành tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Trưởng phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố.

1962018 Quang cảnh Hội nghị trực tuyến sơ kết đáng giá tình hình thực hiện Đề án 02 của Tỉnh ủy.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Kết quả thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy, đến nay, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, các huyện, thị, thành phố đã xây dựng xong kế hoạch hoặc đề án cụ thể hóa thực hiện Đề án của Tỉnh ủy cơ bản đảm bảo tiến độ, yêu cầu nội dung của Đề án đề ra.

Đối với các cơ quan đảng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, đến nay, 10 cơ quan Đảng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp Tỉnh ủy. Kết quả tổng cộng giảm 09/39 đầu mối đơn vị trực thuộc; 07/54 trưởng phòng; 12/67 phó trưởng phòng; 48 biên chế theo lộ trình.

Bên cạnh đó, đối với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, đến nay, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong; kết quả tổng cộng giảm 12/33 đầu mối đơn vị trực thuộc; 05/29 trưởng phòng; 12/31 phó trưởng phòng; 14 biên chế theo lộ trình.

Việc thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện có 4 đơn vị (Cần Đước, Châu Thành, Kiến Tường, Thạnh Hóa) đã đưa vào kế hoạch đăng ký thực hiện mô hình này. Mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã: có 71/192 xã, phường, thị trấn thực hiện mô hình này theo lộ trình. Hiện nay đã thực hiện 7 xã, phường, thị trấn (gồm: Cần Giuộc 4; Bến Lức 1; Châu Thành 1; Cần Đước 1; Vĩnh Hưng 1); đến cuối năm 2018 thực hiện thêm 22 xã, phường, thị trấn. Riêng huyện Châu Thành xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình này ở 13/13 xã, thị trấn.

Mô hình Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện: có 6/15 huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện. Các huyện, thành phố còn lại thực hiện gắn với công tác nhân sự gắn với Đại hội MTTQ năm 2019.

Ngoài ra, việc nhất thể hóa chức danh trưởng ban tuyên giáo cấp ủy đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện: có 15/15 huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện xong mô hình này.

Riêng đối với các cơ quan khối chính quyền thực hiện hợp nhất Văn phòng HĐND, UBND và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh, triển khai thực hiện trong tháng 01/2019.

Đến nay, 19/20 các sở ngành tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong; kết quả tổng cộng giảm 01 đầu mối cấp tỉnh (Văn phòng Ban An toàn giao thông); 34/151 đầu mối đơn vị trực thuộc; 29/143 trưởng phòng; 14/160 phó trưởng phòng; 97 biên chế theo lộ trình.

Đối với việc sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền cấp xã: Các huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành, rà soát xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện bố trí kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách cấp xã, tính đến tháng 5/2018 số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã là 3052 người (so với quy định là 3877 người và so với tháng 3/2018 là 3013) giảm 825 người so với quy định. Bên cạnh đó, đối với việc sắp xếp lại các chức danh ở ấp, khu phố: Tính đến tháng 5/2018 số lượng người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố là 7601 người (so với quy định là 9315 người và so với tháng 3/2018 là 7923 người) giảm 1714 so với quy định.​

Tại hội nghị, các địa phương, sở ngành tỉnh cũng kiến nghị, đề xuất với Ban thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo một số vấn đề như: sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã và quy định khung số lượng cán bộ, công chức cấp xã cho phù hợp theo hướng xác định rõ vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, đặc thù địa phương và đảm bảo biên chế; quy định và thực hiện nghiêm, thống nhất việc khoán chi phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố; sớm ban hành chế độ kiêm nhiệm đối với cán bộ kiêm nhiệm các chức danh sau khi thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động theo Đề án số 02-ĐA/TU trong năm 2018…

1962018 Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Rạnh phát biểu HN trực tuyến sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Đề án 02 của Tỉnh ủy.jpg

Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh yêu cầu các địa phương, sở, ngành tỉnh, các cấp ủy đảng cần thực hiện Đề án 02 phải thật sự với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, hiệu quả, trên cơ sở bám sát chủ trương, quy định, hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của từng cấp, ngành, địa phương trong tỉnh; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, phải thực hiện thường xuyên, liên tục, tích cực, mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình phù hợp. Ngoài ra, phải làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và đồng thuận xã hội.

Lan Vy

Lượt người xem:   6910
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.​

​Chịu trách nhiệm chính: ông MAI VĂN NHIỀU - Chánh Văn phòng. 

Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552 489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.