Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Tin tức - Sự kiện
Thứ 4, Ngày 13/06/2018, 11:00
Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (giai đoạn 2016-2020)
13/06/2018
Ngày 12/6/2018, Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và sơ kết thực hiện Đề án công tác cán bộ của tỉnh (giai đoạn 2016-2020) do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh chủ trì.

0611a1 HNTK 10n.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Việc thực hiện Nghị quyết này được gắn kết chặt chẽ với thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định, chỉ thị của Trung ương về xây dựng Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị sô 105/CT/TW của Bộ Chính trị, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Nhiều tổ chức cơ sở Đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Mô hình tổ chức cơ sở Đảng từng bước hoàn thiện, đồng bộ, thống nhất với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội.

Trên các địa bàn dân cư, nhất là vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa đều có tổ chức Đảng; việc thành lập tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị xã hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước bước đầu có kết quả. Số lượng tổ chức Đảng tăng, chất lượng tổ chức Đảng được nâng lên. Nhiều mô hình thí điểm theo chỉ đạo của Trung ương được triển khai và có kết quả bước đầu. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho cán bộ, Đảng viên được quan tâm. Chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, năng lực công tác từng bước đáp ứng yêu cầu chức trách nhiệm vụ được giao.

Công tác đánh giá cán bộ đổi mới, có bước chuyển ở cấp tỉnh, cấp trưởng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ 5,88% năm 2011 xuống còn 1,17% năm 2017. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Cụ thể, giai đoạn 2011-2018, có hơn 6.700 cán bộ được đào tạo lý luận chính trị, đào tạo sau đại học hơn 1.000 người,...

0611a2 HNTK 10n.jpg 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

​Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nề nếp, trở thành công việc thường xuyên của từng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, Đảng viên. Công tác kết nạp Đảng viên được thực hiện chặt chẽ, số lượng tăng, đảm bảo chất lượng, từng bước thực chất hơn.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh đề nghị, các cấp chính quyền, đoàn thể của tỉnh thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết 18, 19, 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 và Đề án số 02 của Tỉnh ủy; Ông Phạm Văn Rạnh nhấn mạnh, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các địa phương, đơn vị cần quyết liệt hơn nữa trong thực hiện đề án công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập và phát triển tỉnh nhà./.

LTV

Lượt người xem:   3968
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.​

​Chịu trách nhiệm chính: ông MAI VĂN NHIỀU - Chánh Văn phòng. 

Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552 489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.