Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Tin tức - Sự kiện
Thứ 2, Ngày 20/03/2017, 16:00
Triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2017
20/03/2017
Ngày 17/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2017 với các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ngành liên quan.

Sau hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2015, UBND tỉnh có thông báo đánh giá những ưu điểm, tồn tại hạn chế và xác định CCHC là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, nên ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch CCHC năm 2016 để tập trung lãnh đạo, điều hành. Từ đó, các Sở, ngành tỉnh, địa phương đã chủ động ban hành kế hoạch năm và triển khai thực hiện có chất lượng, đúng tiến độ; nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách mới của tỉnh được cụ thể hóa trong các đề án, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp. Cơ chế một cửa, một cử liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ngày càng tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong giao dịch; tinh thần làm việc, thái độ giao tiếp của cán bộ, công chức với nhân dân dần cải thiện tốt hơn. Việc tuân thủ các quy định về TTHC, quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa công sở đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Công tác thanh tra, kiểm tra triển khai nhiệm vụ CCHC được các ngành, các cấp tập trung thực hiện, kết hợp với đẩy mạnh hoạt động kiểm tra công vụ, kiểm tra chuyên ngành; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước ngày càng đẩy mạnh thực hiện.

Hoi nghi cai cach hanh chinh 2017 1732017moi.jpg

Quang cảnh hội ngh   

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC năm 2016 cũng có những hạn chế, khó khăn: công tác chỉ đạo, điều hành CCHC có lúc, có nơi chưa thật sự sâu sát; đội ngũ cán bộ, công chức luôn biến động do sắp xếp tổ chức bộ máy; tỷ lệ cán bộ và những người hoạt động chuyên trách ở cấp xã đạt chuẩn chưa cao; trang thiết bị ở một số Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp, nhất là cấp xã chưa được trang bị đầy đủ; tổ chức, bộ máy tuy có sắp xếp theo hướng quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, giảm đầu mối nhưng chưa đạt mục tiêu tinh gọn; hệ thống phân cấp chức năng, nhiệm vụ của các cấp hành chính ở địa phương chưa được đầy đủ, rõ ràng;...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần đánh giá cao kết quả công tác CCHC đã đạt được trong năm 2016. Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường rà soát, cập nhật việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng, ban hành văn bản theo chương trình năm 2016; rà soát, đơn giản hóa TTHC, cập nhật kịp thời các TTHC khi có thay đổi, bổ sung; tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; rà soát tổ chức, bộ máy, biên chế của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; triển khai mô hình Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện; tăng cường kiểm tra CCHC theo kế hoạch và đột xuất; tiếp tục xây dựng trụ sở UBND cấp xã theo lộ trình đã phê duyệt; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác CCHC theo yêu cầu;…/.                           

T.N​

Lượt người xem:   324
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.​

​Chịu trách nhiệm chính: ông MAI VĂN NHIỀU - Chánh Văn phòng. 

Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552 489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.