Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Tin tức - Sự kiện
Thứ 6, Ngày 09/12/2016, 10:00
Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh khóa IX
09/12/2016
Sau 03 ngày làm việc, kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành tốt đẹp nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Phạm Văn Rạnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu bế mạc kỳ họp. Cổng thông tin điện tử tỉnh xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Kính thưa: 

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa IX;

- Các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;

- Các vị đại biểu khách mời và đại diện cử tri. 

Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm, HĐND tỉnh đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc của kỳ họp thứ 4, với nhiều nội dung quan trọng được xem xét, quyết định.

Ong Pham Van Ranh phat bieu be mac ky hop (1).jpg

Đồng chí Phạm Văn Rạnh - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

HĐND tỉnh tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới, đoàn kết, trách nhiệm với cử tri và nhân dân tỉnh nhà, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến phản ảnh tâm tư, nguyện vọng của cử tri trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương và thực hiện chức năng giám sát. Đã xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016 của tỉnh và thống nhất nhận định tuy gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng với sự tập trung nỗ lực, quyết tâm của các ngành, các cấp, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt kế hoạch 9,0%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được chú trọng. Cải cách hành chính công gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, tạo hình ảnh địa phương được tăng cường, mang lại tín hiệu mới, tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế, bất cập và nguyên nhân của các cấp, các ngành, các lĩnh vực; đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, trong đó đặt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) ở mức hợp lý là 9,2%. Yêu cầu UBND tỉnh, các ngành, các cấp phải thể hiện sự năng động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tập trung khắc phục khó khăn, hạn chế. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế. Nghiên cứu sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp tự chủ và xã hội hóa các đơn vị có đủ điều kiện nhằm góp phần giảm áp lực chi ngân sách nhà nước, tập trung thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển và an sinh xã hội; tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi xã hội hóa các lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông vận tải, hạ tầng phục vụ xuất nông nghiệp, giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường… để tăng thêm nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng các lĩnh vực này. Tích cực hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp; tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tập trung kiện toàn, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo Đề án của Tỉnh ủy nhằm tăng hiệu quả hoạt động. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao năng lực, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực và cương quyết loại bỏ những người cản trở, trục lợi, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

HĐND tỉnh đã xem xét nghiêm túc báo cáo công tác của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh; các báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại năm 2016. Qua đó phân tích, đánh giá sâu sắc, toàn diện những mặt được, mặt chưa được của công tác tư pháp và thực thi pháp luật năm 2016, kiến nghị những giải pháp thiết thực để khắc phục những bất cập, hạn chế trong lĩnh vực này. 

HĐND tỉnh đã xem xét, đánh giá báo cáo công tác năm 2016 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh. Qua đó, đánh giá cao sự chủ động, tích cực, đổi mới, đảm bảo liên tục, nhịp nhàng, hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh vào thời điểm chuyển giao nhiệm kỳ và triển khai các quy định của pháp luật vừa có hiệu lực liên quan đến hoạt động HĐND. HĐND tỉnh đã nghe báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; thống nhất cao với báo cáo kết quả giám sát, yêu cầu UBND tỉnh, các ngành liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các đề xuất, kiến nghị trong kết luận giám sát.

Kính thưa các vị đại biểu và đại diện cử tri !

Với việc xem xét kỹ, bám sát thực tiễn, phù hợp quy định của pháp luật, HĐND tỉnh đã nhất trí thông qua 35 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, như về quyết toán, dự toán, phân cấp, phân bổ ngân sách nhà nước theo quy định; về thu phí, lệ phí; về kế hoạch đầu tư công năm 2017 và cả giai đoạn 2016-2020; về thông qua báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - tiểu dự án thành phố Tân An; về chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư; về quy hoạch tài nguyên nước mặt, quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp cửa khẩu Bình Hiệp, mở rộng địa giới hành chính thị trấn Cần Giuộc; về một số chế độ, chính sách cho đại biểu HĐND, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động có liên quan; về biên chế công chức và viên chức năm 2017,….

Đây là những vấn đề quan trọng, có ảnh hưởng trước mắt và lâu dài đến sự phát triển của tỉnh, nhất là vấn đề về tài chính và đầu tư công mang tính tổng thể theo giai đoạn, gắn kết chặt chẽ với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 5 năm tiếp theo. Vì vậy, để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng ý chí, nguyện vọng của nhân dân và yêu cầu phát triển, HĐND tỉnh yêu cầu ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh, các cấp, các ngành và Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng nhiệm vụ tổ chức cụ thể hóa, triển khai thực hiện, giám sát kịp thời, sâu sát; đồng thời tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân cùng tham gia thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh đã xem xét, giám sát việc thực hiện nghị quyết về chất vấn - trả lời chất vấn và việc thực hiện các kiến nghị của cử tri; nghe báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ảnh trước và sau kỳ họp lệ giữa năm 2016. Đánh giá cao sự nghiêm túc, trách nhiệm của UBND tỉnh, các ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện các cam kết khi trả lời chất vấn và kiến nghị của cử tri, báo cáo đến HĐND tỉnh (lần này, UBND tỉnh đã báo cáo rất cụ thể, chi tiết, làm rõ nhiều vấn đề, cơ bản đáp ứng yêu cầu của đại biểu HĐND tỉnh và cử tri - cả hai báo cáo trên 100 trang, được gửi kịp thời đến đại biểu tiếp xúc cử tri).

Qua đó cho thấy, nhiều vấn đề khó khăn, bức xúc từng bước được tháo gỡ, tạo niềm tin với nhân dân và cử tri tỉnh nhà. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các ngành liên quan tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các vấn đề còn tồn đọng, bức xúc, nhất là vấn đề về chống buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo an toàn thực phẩm, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, cung cấp nước hợp vệ sinh cho người dân vùng hạ, vùng xâu, vùng xa, ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết,....

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã chất vấn trực tiếp Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh về một số vấn đề bức xúc liên quan đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách, dự án cấp nước hợp vệ sinh, nước sạch cho người dân thuộc vùng hạ của huyện Cần Giuộc, Cần Đước; việc nợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp; công tác xét xử của ngành Tòa án. Yêu cầu UBND tỉnh và các ngành liên quan thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các cam kết, lời hứa tại phiên chất vấn và các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp, để báo cáo HĐND tỉnh và cử tri tiến độ, kết quả thực hiện tại kỳ họp lệ giữa năm 2017.

HĐND tỉnh đã thực hiện công tác nhân sự đúng quy trình, thẩm quyền, miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Phạm Văn Trấn; ghi nhận sự cố gắng của ông trong thời gian qua, chúc ông hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới. HĐND tỉnh chúc mừng các ông Nguyễn Văn Học, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Thanh Tiệp, Đỗ Thành Sơn được bầu làm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tín nhiệm cao; tin tưởng và đề nghị các ông phát huy năng lực, trách nhiệm, cùng tập thể UBND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kính thưa các vị đại biểu và đại diện cử tri !

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX đã thành công tốt đẹp với nhiều quyết sách quan trọng được thông qua, sẽ tạo hành lang pháp lý và động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội tỉnh nhà phát triển trong thời gian tới. Sau kỳ họp này, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh khẩn trương thực hiện tiếp xúc cử tri, để báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp; tuyên truyền, phổ biến, vận động cử tri và nhân dân thực hiện và giám sát các cơ quan chức năng triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi hoan nghênh tinh thần làm việc tích cực, trách nhiệm của các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh, Thư ký kỳ họp; ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo, phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; cảm ơn UBMTTQVN các cấp và đồng bào cử tri tỉnh nhà đã đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị rất quý báu, thiết thực gửi đến kỳ họp; cảm ơn sự tham dự và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực của các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, đại diện cử tri và đại biểu khách mời; cảm ơn các cơ quan, phóng viên báo, đài trong và ngoài tỉnh đã thông tin, tuyên truyền kịp thời về diễn biến và kết quả kỳ họp.

HĐND tỉnh tiếp tục khẳng định quyết tâm đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ và kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh quyết tâm cao, nỗ lực lớn; vững tin vượt qua mọi khó khăn, thử thách; bắt nhịp vào xu thế phát triển của tỉnh nhà; tất cả phấn đấu hoàn thành thắng lợi nghị quyết Tỉnh ủy và HĐND tỉnh năm 2017, tạo nền tảng vững chắc, khí thế mạnh mẽ cho các năm tiếp theo và chuẩn bị đón mùa Xuân mới - Xuân Đinh Dậu 2017 với niềm tin mới, sức bật mới, thắng lợi mới.

Với niềm tin và phấn khởi đó, tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX.

Xin trân trọng cảm ơn!

Lượt người xem:   16001
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.​

​Chịu trách nhiệm chính: ông MAI VĂN NHIỀU - Chánh Văn phòng. 

Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552 489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.