Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức - Sự kiện

Liên kết

Website

 
Tin tức - Sự kiện - Tin UBND
 
Ngày 12/01/2022, UBND tỉnh Long An ban hành văn bản số 270/UBND-VHXH về việc tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trên địa bàn tỉnh. 
 
Ngày 10/1/2022, UBND tỉnh Long An có Chỉ thị số 99/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 
 
Ngày 30/12/2021, UBND tỉnh Long An có văn bản số 13464/UBND-VHXH về việc học tập của trẻ em mầm non và học sinh tiểu học. 
 
Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, Thông báo số 4875/TB-LĐTBXH ngày 10/12/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc Tết Dương lịch năm 2022 như sau: 
 
Theo ghi nhận của các cơ quan thông tin đại chúng, gần đây đã có nhiều vụ việc sai phạm liên quan đến việc lợi dụng công tác phòng, chống dịch để trục lợi cho bản thân, gây thất thoát tài sản, kinh phí của nhà nước...  
 
Thực hiện Công điện số 1677/CĐ-TTg ngày 04/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm soát, phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống Nhân dân, Công điện số 1988/CĐ-BYT ngày 06/12/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến chủng mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2. Theo đó, UBND tỉnh Long An vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. 
 
Nhằm tạo thuận lợi trong việc triển khai thực hiện phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An, UBND tỉnh có văn bản số 12318/UBND-KTTC điều chỉnh, bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung được quy định tại Kế hoạch số 3222/KH-UBND ngày 04/10/2020, cụ thể như sau: 
 
Ngày 29/11/2021, UBND tỉnh Long An có văn bản số 12019/UBND-VHXH về việc tổ chức cho học sinh, sinh viên và học viên trên địa bàn tỉnh học trực tiếp trở lại. 
 
Ngày 19/11/2021, UBND tỉnh Long An có thông báo số 3771/TB-UBND về việc dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong thời điểm tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19. 
 
Sáng 02/11, UBND tỉnh Long An tổ chức Lễ Khánh thành và đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử Khu tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 263 hy sinh trong trận Cầu Ván ngày 03/5/1968. 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Góp ý dự thảo Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030NewGóp ý dự thảo Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030
Chiều ngày 17/5/2022, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa chủ trì hội nghị.

17-5-2022-IMG_0512.jpg

Quang cảnh hội nghị

Theo dự thảo Nghị quyết, mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 là xây dựng và phát triển văn hóa, con người Long An toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những tác động to lớn với kinh tế, xã hội và con người của thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Không ngừng nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa vùng nông thôn và đô thị. Xây dựng Long An thành một tỉnh năng động, đa dạng về văn hóa, vững vàng trong hội nhập.

Mọi hoạt động văn hóa hướng vào việc xây dựng con người Long An phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo, tuân thủ pháp luật, có ý thức cộng đồng, lòng nhân ái khoan dung, trọng nghĩa tình, có lối sống văn hóa, quan hệ hài hòa trong gia đình và cộng đồng xã hội làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người tự hoàn thiện nhân cách. Tăng cường đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xóa bỏ những tập quán lạc hậu, nhất là đối với khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.

Đẩy mạnh công tác bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc. Giải phóng mạnh mẽ năng lực và tiềm năng sáng tạo của con người, phát huy cao độ tính sáng tạo của trí thức, văn nghệ sĩ, tạo mọi điều kiện nâng cao mức hưởng thụ và tham gia hoạt động sáng tạo văn hóa của nhân dân. Tăng cường đầu tư của Nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, huy động mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa, xem đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho con người, đầu tư cho phát triển bền vững, gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, làm cho văn hóa trở thành động lực, sức mạnh tác động tích cực vào nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tỉnh Long An giai đoạn năm 2021 – 2025 và những năm tiếp theo.

Theo đó, mục tiêu định hướng cụ thể đến năm 2030, trên 95% người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, nghe, xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình của quốc gia và địa phương; trên 90% cấp xã có Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; trên 90% "Xã đạt tiêu chí văn hóa, nông thôn mới"; 90% "Phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh"; phấn đấu đạt 100% thành phố, thị xã đạt chuẩn đô thị văn minh; trên 90% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; hộ gia đình giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa, tiêu biểu, hạnh phúc; trên 85% ấp, khu phố đạt chuẩn ấp, khu phố văn hóa; Bảo tàng - Thư viện tỉnh thực hiện số hóa tư liệu, hiện vật đạt trên 60%; hoàn thành việc trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa trọng điểm, phát huy tốt các giá trị của di tích, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể; đạt tỷ lệ 0,1% người đọc đến Thư viện; xây dựng hoàn thành Trụ sở Bảo tàng - Thư viện tỉnh mới;…

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia góp ý kiến cho dự thảo Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 như: các chỉ tiêu của Chiến lược phải gắn liền với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI; việc bố trí vốn thực hiện; cần nêu rõ thêm quan điểm phát triển Chiến lược; người làm công tác văn hóa có đặc thù riêng nên việc đào tạo nguồn nhân lực văn hóa phải có tính toán cho phù hợp; bổ sung việc tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa; chỉ tiêu tỷ lệ người đọc đến Thư viện có phù hợp chưa; cần phát triển Thư viện điện tử thay thế Thư viện truyền thống;…

17-5-2022-IMG_0517.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết thúc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp tại hội nghị. Ông đề nghị sau hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần có báo cáo đánh giá về thực hiện Kế hoạch phát triển văn hóa Long An giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020, đây là nền tảng, cơ sở để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá việc xây dựng Nghị quyết; đồng thời tiếp thu tất cả các ý kiến góp ý của đơn vị, địa phương, tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo./.

Khả Tâm


17/05/2022 10:00 CHChờ ban hành
Tập trung sản xuất lúa Hè Thu 2022NewTập trung sản xuất lúa Hè Thu 2022
Đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn tỉnh Long An gieo sạ lúa Hè Thu (HT) 2022 được 157.554/214.000ha, đạt 73,6% kế hoạch, bằng 121,9% so cùng kỳ năm 2021. Hiện số diện tích gieo sạ sớm đã cho thu hoạch, do chi phí đầu tư tăng cao, nông dân có lợi nhuận thấp. Để sản xuất vụ HT đạt hiệu quả, ngành chức năng khuyến cáo nông dân tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh gây hại lúa.

Nông dân có lợi nhuận không cao

Theo số liệu của Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), đến thời điểm này, nông dân thu hoạch lúa vụ HT 2022 sớm gần 31.000ha, tập trung nhiều ở huyện Tân Thạnh, Tân Hưng và thị xã Kiến Tường, năng suất ước đạt 52,9 tạ/ha, sản lượng 163.526 tấn, giá lúa dao động từ 5.500 - 6.000 đồng/kg, tùy từng loại giống. Do giá cả vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xăng, dầu,...) tăng cao nên số diện tích đã cho thu hoạch đạt lợi nhuận thấp.

Đến thời điểm này, nông dân thu hoạch được gần 31.000ha lúa Hè Thu 2022

Nông dân huyện Tân Hưng gieo sạ cơ bản dứt điểm lúa vụ HT 2022. Các giống chủ yếu được chọn sử dụng trong vụ này là ST24, OM 4900, IR50404, Đài thơm 8, Nàng Hoa 9, Jasmine 85,... Số diện tích gieo sạ sớm đến nay đã cho thu hoạch hơn 5.000ha, tập trung nhiều ở các xã: Vĩnh Châu A, Vĩnh Bửu, Vĩnh Đại, với năng suất từ 6 - 7 tấn/ha (lúa tươi), giá lúa dao động từ 5.500 - 6.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, nông dân có lợi nhuận từ 7-10 triệu đồng/ha.

Ông Nguyễn Văn Tạo (xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng) cho biết, trong vụ sản xuất này, nông dân gặp nhiều khó khăn, chi phí tăng, năng suất lúa giảm dù đã chủ động phòng trừ sâu, bệnh gây hại. Hơn 3ha lúa của gia đình thu hoạch cho năng suất gần 6 tấn/ha, giá bán đối với giống OM 4218 là 5.600 đồng/kg. Với giá lúa này, mỗi hécta lúa của gia đình ông cho lợi nhuận hơn 7 triệu đồng. Theo nhiều nông dân, vụ này, đối với các giống lúa năng suất đạt trung bình so với mọi năm, giá lúa không cao so với năm trước, trong khi đó, chi phí đầu tư tăng cao nên nhiều hộ dân sản xuất có lợi nhuận thấp.

Anh Nguyễn Văn Thanh (xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường) thu hoạch hơn 3ha nếp với năng suất gần 6 tấn/ha, giá bán 5.600 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, có lợi nhuận hơn 25 triệu đồng. Còn anh Nguyễn Văn Phúc (xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng) cũng vừa thu hoạch hơn 2ha lúa OM18, năng suất đạt 5,8 tấn/ha, với giá bán 5.800 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, có lợi nhuận hơn 10 triệu đồng/ha. Hiện còn 2ha anh đang tích cực chăm sóc để thu hoạch trong vài ngày tới.

Nông dân chuẩn bị xuống giống lúa Hè Thu 2022

Theo Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tân Hưng - Phạm Thanh Hùng, vụ lúa HT 2022, toàn huyện xuống giống hơn 37.000ha. Đến thời điểm này, nông dân đã thu hoạch được hơn 5.000ha, năng suất trung bình 6 - 7 tấn/ha (lúa tươi), giá bán đối với giống IR 50404 từ 5.500 - 5.600 đồng/kg; các giống OM 4900, OM 5451, OM 6976, Nàng Hoa 9, Đài thơm 8 dao động từ 5.600 - 6.000 đồng/kg. Số diện tích còn lại trong giai đoạn mạ, đẻ nhánh, đòng trổ, nông dân tích cực chăm sóc.

Sâu, bệnh gây hại ít

Theo ngành chuyên môn, tình hình sâu, bệnh có xuất hiện trên lúa HT 2022 (bệnh đạo ôn, bọ trĩ, rầy nâu, ngộ độc phèn,...) nhưng với mật độ, tỷ lệ nhẹ nên không gây ảnh hưởng nhiều đến sự sinh trưởng, phát triển của cây lúa. Theo thống kê, hiện có 1.740ha nhiễm bệnh đạo ôn lá, tỷ lệ bệnh phổ biến 3 - 5%, bệnh xuất hiện trên lúa giai đoạn đẻ nhánh ở các huyện: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa và thị xã Kiến Tường; 1.685ha nhiễm ốc bươu vàng, mật độ từ 1 - 3 con/m2, tập trung chủ yếu trên trà lúa giai đoạn mạ ở các huyện: Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Hưng, Đức Huệ, Tân Trụ và thị xã Kiến Tường. Ngoài ra, các đối tượng sâu đục thân, chuột gây hại trên trà lúa mạ, đẻ nhánh ở các huyện: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Đức Huệ và thị xã Kiến Tường.

Sâu, bệnh gây thiệt hại không đáng kể, nông dân tích cực chăm sóc lúa

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng - Võ Văn Bảo, vụ lúa HT 2022, nông dân trên địa bàn huyện xuống giống 28.699/28.300ha, lúa đang phát triển tốt (chủ yếu giai đoạn đẻ nhánh); tuy nhiên, do ảnh hưởng thời tiết, một số diện tích bị sâu, bệnh gây hại. Hiện có gần 200ha lúa bị sâu, bệnh gây hại, trong đó, 100ha lúa bị sâu đục thân, 30ha bệnh sâu cuốn lá, 20ha bị đạo ôn lá. Anh Lê Văn Hồng (xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng) cho biết: "Hiện 5ha lúa của gia đình bị sâu cuốn lá gây hại nhưng mật độ không đáng kể. Tôi chủ động phun xịt thuốc phòng trị để có vụ mùa thắng lợi".

Còn tại thị xã Kiến Tường, đến thời điểm này đã hoàn thành gieo sạ 14.466ha lúa HT 2022, trong đó, giai đoạn mạ hơn 5.600ha, đẻ nhánh gần 7.000ha, đòng trổ và chín gần 2.000ha. Dịch bệnh gây hại chủ yếu là đạo ôn lá, sâu cuốn lá, sâu đục thân với gần 1.000ha, trong đó, đạo ôn lá gần 500ha, sâu cuốn lá 300ha, sâu đục thân gần 200ha; các loại sâu, bệnh khác gây hại không đáng kể.

Để có một vụ mùa bội thu

Theo dự báo của ngành chuyên môn, thời gian tới, rầy nâu xuất hiện rải rác, bệnh đạo ôn lá, sâu cuốn lá nhỏ, ốc bươu vàng, bọ trĩ, sâu đục thân,... phát sinh và gia tăng diện tích nhiễm trên giai đoạn lúa mạ và đẻ nhánh. "Để vụ HT thắng lợi trên cả 3 mặt: Diện tích, năng suất, sản lượng, huyện chỉ đạo các ngành liên quan theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến sâu, bệnh để hướng dẫn, tuyên truyền nông dân phòng trừ hiệu quả các loại sâu, bệnh gây hại. Bên cạnh đó, tập trung kiểm tra, có giải pháp nạo vét các tuyến kênh bị bồi lắng bảo đảm đủ nguồn nước phục vụ tưới, tiêu cho sản xuất và gia cố các hệ thống đê bao lửng ở các xã vùng thấp của huyện để tránh lũ chụp vào cuối vụ" - ông Võ Văn Bảo cho biết.

Nông dân tập trung chăm sóc lúa Hè Thu 2022

Theo Phó Giám đốc Sở NN&PTNT - Nguyễn Chí Thiện, để bảo đảm sản xuất vụ HT 2022 đạt thắng lợi, các cơ quan chuyên môn phối hợp ban, ngành tỉnh tham mưu thực hiện các giải pháp sản xuất nông nghiệp đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; xuống giống đợt 2 lúa HT 2022 từ ngày 18 đến 28/5 cho tất cả huyện, thị trên địa bàn tỉnh và từ ngày 15 đến 25/6 tại các vùng không chủ động nguồn nước, các huyện phía Nam.

Đồng thời, đẩy mạnh liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; thực hiện Đề án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025; liên kết sản xuất theo chuỗi giữa nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu bao tiêu sản phẩm, hình thành vùng sản xuất hàng hóa lớn, tăng hiệu quả sản xuất. Bên cạnh đó, theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu, bệnh gây hại trên đồng ruộng như rầy nâu, bệnh đạo ôn lá, bệnh cháy bìa lá, sâu cuốn lá,... từ đó hướng dẫn nông dân các biện pháp quản lý, phòng trừ hiệu quả và an toàn. Các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra hệ thống thủy lợi, củng cố, cải tạo hệ thống thủy lợi nội đồng, đê bao, bờ bao; công tác chuẩn bị ứng phó mưa, lũ bất thường.

Trên cơ sở khuyến cáo của ngành chuyên môn, nông dân cần chủ động hơn trong việc chăm sóc, bảo vệ đồng ruộng của mình bằng việc thăm đồng thường xuyên, kịp thời phát hiện sâu, bệnh gây hại để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả./.

Theo Báo Long An Online

https://baolongan.vn/tap-trung-san-xuat-lua-he-thu-2022-a135573.html


17/05/2022 5:00 CHĐã ban hành
'Khắc tinh' của tội phạm trộm, cướpNew'Khắc tinh' của tội phạm trộm, cướp
Bất bình trước hoạt động của các đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản, năm 2011, anh Châu Ngọc Bảo Sơn (SN 1973, ngụ ấp Chợ, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) tham gia vào Đội Dân phòng xe Honda khách phòng, chống tội phạm huyện, nay là Đội Dân phòng liên xã huyện Bến Lức. Gần 11 năm tham gia, anh Bảo Sơn cùng Đội Dân phòng liên xã được xem là "khắc tinh" của tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản.

Anh Châu Ngọc Bảo Sơn (bìa phải)thường xuyên cùng anh em dân phòng trao đổi về các đối tượng nghi vấn được các địa phương khác thông tin, nhờ hỗ trợ

Anh Châu Ngọc Bảo Sơn (bìa phải)thường xuyên cùng anh em dân phòng trao đổi về các đối tượng nghi vấn được các địa phương khác thông tin, nhờ hỗ trợ

Huyện Bến Lức giáp ranh với TP.HCM nên các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp giật trên các tuyến đường diễn biến phức tạp. Đây cũng là cửa ngõ giao thông huyết mạch nên nhiều tội phạm tẩu thoát từ miền Tây lên TPHCM. Khi tham gia Đội Dân phòng liên xã, anh Sơn cùng các thành viên trong Đội chốt chặn, truy bắt nhiều đối tượng trộm cắp, cướp giật trên địa bàn và từ các tỉnh miền Tây tẩu thoát qua địa bàn. Khi Đội Dân phòng xung kích phòng, chống tội phạm xã Phước Lợi được thành lập, anh Sơn được tín nhiệm làm Đội phó.

Là bộ đội xuất ngũ, từng được rèn luyện trong môi trường quân đội cùng sự quan sát, kinh nghiệm tích lũy được trong công việc, anh Sơn ngày càng nhạy bén hơn trong việc đề phòng, cảnh giác, phát hiện các đối tượng khả nghi, cùng anh em trong đội dân phòng thông tin, tổ chức truy bắt các đối tượng trộm cắp, cướp giật. Với anh Sơn hay bất kỳ anh em trong Đội, khi hỏi về số lần tham gia truy bắt các đối tượng, các anh chỉ mỉm cười và nói: "Không nhớ nổi". Chỉ cần nhận được thông tin hay phát hiện đối tượng nghi vấn, các anh cố gắng, không ngại nguy hiểm để bắt được đối tượng và trả lại tài sản cho người bị mất là vui rồi.

Anh Sơn chia sẻ: "Tham gia truy đuổi các đối tượng cũng khá nguy hiểm nhưng thấy tội phạm cướp giật lộng hành, xem thường pháp luật, tôi muốn góp sức để bắt giữ những đối tượng này. Được gia đình ủng hộ, nhất là vợ nên tôi càng có động lực gắn bó với công việc".

Chỉ tính riêng trong năm 2020-2021, anh Sơn cùng Công an xã tham gia tuần tra phòng, chống tội phạm trên 180 cuộc, đã đẩy đuổi, giải tán được trên 20 nhóm/ 92 thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya trên các tuyến giao thông và trên 12 nhóm có biểu hiện đua xe; tham gia cùng lực lượng Công an xã bắt được 7 vụ/14 đối tượng, nhiều nhất là đối tượng trộm cắp tài sản, qua đó thu hồi 4 xe môtô các loại cùng nhiều tài sản có giá trị khác như tiền, trang sức,... Ngoài ra, anh Sơn còn tham gia bảo vệ hiện trường trên 20 vụ va chạm giao thông.

Đại úy Trịnh Minh Nghĩa - Phó Trưởng Công an xã Phước Lợi, cho biết: "Anh Bảo Sơn rất tích cực, nhiệt tình hỗ trợ lực lượng Công an truy bắt nhiều đối tượng phạm tội. Đặc biệt, anh có thành tích xuất sắc trong những vụ truy bắt các đối tượng trộm nóng xe môtô trên địa bàn huyện cũng như các tỉnh miền Tây tẩu thoát qua địa bàn".

Nếu không có sự gan dạ, không có nhiệt huyết thì không thể làm được công việc như anh Sơn nói riêng và các thành viên đội dân phòng nói chung. Nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, trong và ngoài tỉnh trao tặng cho anh Sơn là sự ghi nhận, biểu dương cho những đóng góp của anh Sơn và cũng là sự khích lệ tinh thần, tạo động lực cho anh cố gắng nhiều hơn trong công việc của mình. Anh đang được đề nghị Bộ Công an tặng bằng khen vì có những đóng góp xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

Theo Báo Long An Online

https://baolongan.vn/khac-tinh-cua-toi-pham-trom-cuop-a135574.html


17/05/2022 5:00 CHĐã ban hành
'Cầu nối' giữa nông dân và doanh nghiệpNew'Cầu nối' giữa nông dân và doanh nghiệp
Thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Long An hình thành nhiều liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ. Trong đó, các hợp tác xã (HTX) sản xuất nông nghiệp luôn đóng vai trò làm "cầu nối" giữa nông dân với doanh nghiệp (DN), từ đó góp phần nâng cao giá trị nông sản, từng bước khắc phục tình trạng "được mùa, mất giá" trong sản xuất nông nghiệp.

Hợp tác xã cần làm tốt vai trò trung gian trong kết nối doanh nghiệp và nông dân

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, ngành Nông nghiệp tỉnh đẩy mạnh ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng, hạ giá thành nông sản như áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, sử dụng phân bón hữu cơ, sinh học, sản xuất theo hướng an toàn, VietGAP, GlobalGAP, áp dụng quy trình canh tác lúa "3 giảm, 3 tăng", "1 phải, 5 giảm", quản lý dịch hại tổng hợp IPM,...

Qua đó, đã hình thành các vùng nguyên liệu đạt chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh phần lớn vẫn còn mang tính nhỏ, lẻ, thiếu liên kết, tách rời khâu sản xuất, chế biến với khâu tiêu thụ, dẫn tới hiệu quả kinh tế chưa cao.

Để khắc phục tình trạng "được mùa, mất giá", việc tạo dựng liên kết giữa nông dân với DN, hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ được xem là yếu tố then chốt. Dẫu vậy, các DN và nông dân rất khó tiếp cận và gầy dựng niềm tin với nhau. Trong khi đó, các HTX là tổ chức có đầy đủ tư cách pháp nhân, có khả năng tập trung đất đai, lao động, tổ chức sản xuất hoàn toàn có thể làm tốt vai trò "cầu nối" trong mối liên kết này.

Đánh giá về vai trò kết nối của HTX, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT - Nguyễn Chí Thiện cho biết: Vai trò của HTX trong liên kết "4 nhà" (Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà DN), đặc biệt là liên kết giữa HTX với DN được thể hiện ở khả năng tổ chức, quản lý sản xuất của HTX. Cụ thể, các HTX có khả năng tích tụ ruộng đất, lao động để tạo ra sản lượng hàng hóa đủ lớn. Đồng thời, thông qua việc quản lý chặt chẽ từ vật tư đầu vào, kỹ thuật chăm sóc, chất lượng đầu ra, các HTX hoàn toàn có thể đảm bảo được chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của DN. Nói cách khác, trong mối quan hệ này, HTX sẽ giữ vai trò trung gian, vừa cam kết về chất lượng sản phẩm đối với DN, vừa cam kết đầu ra cho nông dân.

Xây dựng và phát triển các chuỗi liên kết giá trị để nâng cao lợi nhuận cho nông dân

Một trong những HTX đã và đang làm tốt vai trò cầu nối này là HTX Rau an toàn Mười Hai (xã Long Khê, huyện Cần Đước). Từ nhiều năm nay, HTX đã trở thành đối tác đáng tin cậy của nhiều DN. Được biết, mỗi năm, HTX cung ứng ra thị trường hơn 300 tấn rau các loại. Thị trường tiêu thụ của HTX khá đa dạng và ổn định từ siêu thị lớn tại TP.HCM, Đồng Nai cho đến các cửa hàng rau, quả trong, ngoài tỉnh.

Theo Giám đốc HTX Rau an toàn Mười Hai - Lê Văn Giấy, sự tin tưởng của nông dân và DN chính là yếu tố quan trọng giúp HTX làm tốt vai trò "cầu nối" của mình. Muốn được như vậy, HTX phải không ngừng nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, chất lượng sản phẩm. Khi nhận được sự tin tưởng của DN với những hợp đồng bao tiêu sản phẩm lớn, lâu dài cũng là lúc tạo được đầu ra ổn định và giá trị kinh tế thiết thực cho nông dân.

Giữ vị thế quan trọng là vậy, song thực tế, số lượng các HTX đã và đang làm tốt vai trò "cầu nối" này lại chưa nhiều. Nhìn chung, số HTX liên doanh, liên kết với các đơn vị kinh tế khác còn ít, chưa kết nối được chuỗi giá trị, sức cạnh tranh yếu. Hầu hết HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh mới chỉ thực hiện được một số dịch vụ đầu vào của sản xuất, ít tổ chức tiêu thụ sản phẩm cho thành viên. Trình độ năng lực của cán bộ quản lý, điều hành ở nhiều HTX còn hạn chế; tư duy phát triển sản xuất, kinh doanh chưa theo kịp với sự phát triển của cơ chế thị trường, thiếu tính nhạy bén và năng động trong tổ chức, điều hành. Do đó, ngoài việc nâng số lượng các HTX, thì việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các HTX càng cần được chú trọng.

Ông Nguyễn Chí Thiện thông tin: "Củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, nhất là các loại hình HTX sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp là một trong những mục tiêu hàng đầu mà ngành Nông nghiệp tỉnh đang hướng đến. Song song đó, ngành Nông nghiệp tỉnh cũng tiếp tục triển khai, thực hiện các giải pháp, chương trình phát triển nông nghiệp nhằm vừa nâng cao chất lượng nông sản, vừa thúc đẩy việc xây dựng và phát triển các chuỗi liên kết giá trị với sự tham gia của HTX và DN"./.

Theo Báo Long An Online

https://baolongan.vn/cau-noi-giua-nong-dan-va-doanh-nghiep-a135580.html


17/05/2022 5:00 CHĐã ban hành
Những hạt nhân nòng cốt trong bảo vệ biên cương Tổ quốc (Bài 1)NewNhững hạt nhân nòng cốt trong bảo vệ biên cương Tổ quốc (Bài 1)
Cùng với lực lượng bộ đội biên phòng, những năm qua, hàng trăm người dân sinh sống trên tuyến biên giới của tỉnh Long An đã trở thành những hạt nhân nòng cốt, gắn bó với lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương trong thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bài 1: Người cố cựu ấp Bình Bắc

Tháng 7/2015, sự kiện cột mốc 202, 203 xảy ra trên tuyến biên giới Long An, ông Trương Văn Rương (Năm Rương) ngày nào cũng có mặt trên tuyến biên giới, sát cánh với nhân dân, lực lượng biên phòng tham gia hòa giải, vận động người dân nước bạn để giữ vững mối quan hệ hữu nghị giữa chính quyền, nhân dân 2 nước. Đồn Biên phòng (ĐBP) Thạnh Trị (thị xã Kiến Tường) khẳng định ông là một trong những hạt nhân tích cực tham gia bảo vệ biên giới nhưng ông chỉ khẽ cười và nói mình là người cố cựu trên mảnh đất quê hương.

Sống, gắn bó với Bình Bắc

Cuối tháng 4, khi các cửa khẩu trên tuyến biên giới Long An được mở trở lại, khôi phục các hoạt động giao thương giữa nhân dân 2 nước, chúng tôi có dịp đi trên tuyến biên giới Long An. Câu chuyện ngắn ngủi trong cuộc điện thoại, Thiếu tá Vũ Duy Ngọc - Chính trị viên ĐBP Thạnh Trị, nhắn lại: "Các chú định viết bài, ghé đơn vị, anh dẫn đi gặp chú Năm Rương, ấp Bình Bắc. Chú cứ đến rồi biết".

Ông Năm Rương gắn bó với biên giới, lực lượng biên phòng và nhân dân Campuchia

ĐBP Thạnh Trị nay đã khang trang, đường đi cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Song, từ đồn đến ấp Bình Bắc dài gần 20km vẫn còn nhiều đoạn đường đất đỏ, sình lầy khi đón những cơn mưa đầu mùa. Có hẹn với ông Năm Rương, chúng tôi đến ngay Chốt kiểm soát biên phòng và phòng, chống dịch Covid-19 số 1, ĐBP Thạnh Trị được đặt trên đường tuần tra biên giới, sát với cột mốc 203. Căn chốt nhỏ được dựng khá khang trang ngay từ những ngày đầu chống dịch. Dọc đoạn đường biên giới do chốt phụ trách quản lý, cứ vài trăm mét lại có một căn chòi nhỏ đã được dựng cách nay hơn 7 năm. Có điều lạ, những căn chòi dù nhỏ nhưng được dựng rất chắc chắn, khác xa với rất nhiều điểm chốt khác trên tuyến biên giới chúng tôi từng đi qua.

Trò chuyện cùng mấy anh em biên phòng chừng vài phút, ông Năm Rương đã chạy xe tới. Nước da rám nắng, dáng người gầy nhưng giọng nói khỏe khắn và tiếng cười đầy hào sảng khiến ai cũng sẽ ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhà ông Năm Rương cách cột mốc 203 gần 2km, có đất cặp đường biên nên hầu như ngày nào ông cũng có mặt trên tuyến biên giới vừa để sản xuất và "nhìn ngó" biên giới cùng lực lượng biên phòng. "Từ nhỏ, gia đình tôi sống ở đây nên gắn bó với biên phòng. Điện thoại của tôi trừ vài người thân, bạn bè thì đa số là của cán bộ biên phòng. Đó không chỉ là số của anh em trong đồn mà còn có nhiều số của những thế hệ đã từng công tác tại ĐBP Tà Lọt trước đây (nay là ĐBP Thạnh Trị)" - ông Năm Rương cho biết.

Cái nắng gắt sau cơn mưa đêm trước khiến ông Năm Rương người đầy mồ hôi nhưng khi được hỏi về người dân ấp Bình Bắc với lực lượng biên phòng, ông rất tự hào. "Ấp Bình Bắc có bao nhiêu người thì từng ấy đều gắn bó với biên phòng. Khi người dân chúng tôi có việc cần thì lực lượng biên phòng không nề hà cho người xuống giúp. Cán bộ, chiến sĩ (CBCS), dù mới, dù cũ tôi cũng xem như con, cháu trong nhà. Tình cảm, gắn bó nên mỗi người dân chúng tôi cũng ý thức được trách nhiệm cùng tham gia bảo vệ biên giới quốc gia.

Năm 2015, khi sự kiện cột mốc 202, 203 xảy ra, người dân ấp Bình Bắc chúng tôi tự tay dựng 8 căn chòi nhỏ, nay là các điểm chốt và cùng với chính quyền, lực lượng biên phòng tham gia hòa giải, vận động giữ vững mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân 2 nước. Cột mốc 202, 203 cũng như là minh chứng cho nghĩa tình của người dân ấp Bình Bắc trên biên giới" - ông Năm Rương khẳng định. Cũng vì vậy, khi chúng tôi xin ông được chụp tấm hình, ông khẽ cười và nói: "Cho chú ra chụp bên cột mốc 203, đó là chủ quyền biên giới, đại diện cho tình hữu nghị giữa nhân dân 2 nước và cũng là một phần trong cuộc sống thường ngày của tôi".

"Tôi là người hòa giải"

Năm 1966, khi Mỹ - ngụy ồ ạt đổ quân vào chiến trường Kiến Tường - Long An, chiến tranh trở nên khốc liệt, cha mẹ ông Năm Rương tham gia kháng chiến, 5 tuổi ông phải chạy giặc sang lánh nạn ở xã Tà Nốt. 10 năm trên đất bạn cho ông tình cảm gắn bó với nhân dân Campuchia. Hầu như phong tục, tập quán bên đó ông đều nắm trong lòng bàn tay. "Tôi nói chứ, hầu như người dân xã Tà Nốt ai cũng biết Năm Rương. Bạn bè bên đó cũng nhiều lắm, chỉ có điều 2 năm nay dịch bệnh tôi chưa qua được bên đó thôi" - ông Năm Rương nói.

Ông Năm Rương cùng lực lượng biên phòng bên cột mốc 203

Biết tiếng Campuchia, gắn bó với nước bạn lại có nhiều mối quan hệ, ông Năm Rương được xem là một trong những người có uy tín tại địa phương. Vì thế, mỗi dịp có sự kiện giao lưu, đối ngoại, ông như một phiên dịch viên của chính quyền và lực lượng biên phòng. "Năm 2015, khi xảy ra sự kiện liên quan đến cột mốc 202, 203, lực lượng biên phòng được huy động trên tuyến biên giới để bảo đảm an ninh, trật tự, tôi cùng tất cả người dân ấp Bình Bắc cũng tình nguyện tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Sẵn biết tiếng Campuchia, lại có nhiều bạn bè bên nước bạn nên tôi được ĐBP Tà Lọt nhờ tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân nước bạn cùng bảo vệ tình hữu nghị nơi biên giới. Như chiều ngày 04/7/2015, chúng tôi đang xịt thuốc, rải phân bón cho lúa thì phát hiện một nhóm nhỏ người dân từ xã Tà Nốt tiến về cột mốc 202. Ngay lập tức, chúng tôi thông báo cho lực lượng biên phòng và tham gia ngăn chặn. Hôm đó, tôi thức trắng đêm để cùng chính quyền, người dân 2 xã giải quyết kịp thời vụ việc. Rồi khi một số phần tử quá khích cố tình xâm lấn khu vực cột mốc 203, tôi và người dân ấp Bình Bắc thay nhau bám biên giới cùng lực lượng biên phòng giải quyết ổn thỏa tình hình" - ông Năm Rương cho biết.

Trong sự kiện cột mốc 202, 203 năm đó, biết có một số người bạn bên xã Tà Nốt đi theo đám đông tới cột mốc 203 nhưng sau này khi gặp lại ông không hề giận mà còn tận tình khuyên bảo. Ông kể: "Sau đó vài tháng, tôi có qua xã Tà Nốt, mấy người từng tham gia sự kiện đó có gặp hỏi tôi: Chúng tôi làm vậy, anh có giận không? Tôi chỉ khẽ cười nói: Mình làm ruộng, làm ăn thì lo làm ăn thôi chứ đừng có theo phe này, phe kia lại mất thời gian, công sức. Tôi nói xong, mấy bạn bên đó cười xòa, xin lỗi rồi cùng nói câu samaki". Dù có nhiều đóng góp trong xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị nơi biên giới nhưng khi hỏi, ông chỉ tự nhận mình là một người cố cựu hay một người hòa giải trên ấp Bình Bắc.

Theo ông Năm Rương, để giữ chắc tình hữu nghị, đoàn kết, bao năm gắn bó với biên giới, lực lượng biên phòng và nhân dân Campuchia, trong những cuộc trò chuyện với bạn bè nước bạn, chưa bao giờ ông nói chuyện chính trị mà chỉ nói chuyện bạn bè, cuộc sống và trao đổi những kinh nghiệm trong sản xuất. "Người dân bên đó rất thương tôi" - ông Năm Rương cho biết thêm. Cũng vì thế, từ bao năm qua, người dân xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa với người dân xã Tà Nốt, huyện Kompong Ro, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia luôn gắn bó với nhau bền chặt, xây dựng biên giới hữu nghị, cùng phát triển.

Thiếu tá Vũ Duy Ngọc - Chính trị viên ĐBP Thạnh Trị, cho biết: "Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngoài sự nỗ lực của mỗi CBCS, ĐBP Thạnh Trị còn nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của nhân dân. Ngoài tham gia tích cực trong phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, người dân biên giới xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường và xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa còn là những hạt nhân giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao mà chú Năm Rương là điển hình tiêu biểu"./.

Những ngày dịch Covid-19 bùng phát, CBCS ĐBP Thạnh Trị được huy động tối đa trên tuyến biên giới để thực hiện nhiệm vụ. Song, từ sự giúp đỡ của nhân dân, chính quyền, các chốt kiểm soát lần lượt được lập trên tuyến biên giới. Trung úy Đỗ Công Quân - Chốt trưởng Chốt số 1, cho biết: "Đơn vị thành lập Chốt số 1 trên ấp Bình Bắc có nhiều thuận lợi khi người dân trong ấp có truyền thống giúp đỡ bộ đội biên phòng. Nhiều người dân sẵn sàng cho mượn đất để chúng tôi lập chốt. Như anh Trương Văn Điệp (con chú Năm Rương) cho mượn đất dựng chốt chính, bà Đặng Thị Dứng cho mượn đất dựng chốt phụ. Những ngày dịch căng thẳng, chúng tôi cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của người dân. Từ đó, giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

(còn tiếp)

Theo Báo Long An Online

https://baolongan.vn/nhung-hat-nhan-nong-cot-trong-bao-ve-bien-cuong-to-quoc-bai-1--a135582.html


17/05/2022 5:00 CHĐã ban hành
Năm 2021, người dân cung cấp hơn 5.500 nguồn tin về ANTT có giá trị  NewNăm 2021, người dân cung cấp hơn 5.500 nguồn tin về ANTT có giá trị 
Ngày 16/5, UBND tỉnh Long An tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2021.

Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa; Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Thế Chi – Phó Cục Trưởng Cục Xây dựng phong trào BVANTQ Bộ Công an và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh dự.

Thực hiện công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ, trong năm 2021, các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động được 25.629 cuộc với nhiều hình thức, phương thức. Trong đó, tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ qua các ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội như zalo, facebook.

Từ nhiều cách làm đã huy động, phát huy được vai trò của quần chúng nhân dân. Cụ thể, trong năm 2021, người dân đã cung cung cấp 6.786 nguồn tin liên quan đến ANTT, trong đó có 5.598 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an làm rõ, xử lý 1.333 vụ, 3.143 đối tượng vi phạm pháp luật trên lĩnh vực ANTT; nhân dân trực tiếp tham gia bắt 48 vụ, 68 đối tượng phạm tội quả tang, có hành vi cướp giật, trộm cắp tài sản, bàn giao đối tượng cho Công an xử lý.

Đặc biệt, công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ còn gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể đã thực hiện xây dựng, xã phường, thị trấn trở thành "pháo đài", người dân là "chiến sĩ" trong phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng mô hình "Phong trào toàn dân bảo vệ "Vùng Xanh" phòng, chống dịch Covid-19" trên địa bàn 188/188 xã, phường, thị trấn.

Cùng với tuyên truyền pháp luật, giữ gìn ANTT, đã tuyên truyền, vận động, gửi 4.000 thư ngỏ đến chủ nhà trọ chung tay chia sẻ khó khăn cho người ở trọ trong tình hình dịch Covid-19. Kết quả có 3.791 chủ nhà trọ đồng ý miễn, giảm cho 90.391 người ở trọ với số tiền giảm gần 23 tỉ đồng; tặng quà, nhu yếu phẩm cho trên 90.000 người ở trọ có hoàn cảnh khó khăn với trị giá hàng chục tỉ đồng. Đặc biệt, đã mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động phong trào toàn dân chung sức, đồng lòng, tham gia quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, với số tiền hơn 103 tỉ đồng.

Trong năm 2021, Ban chỉ đạo xây dựng phong trào TDBVANTQ tỉnh đã nhân rộng và nâng cao chất lượng các mô hình tiên tiến, có hiệu quả theo hướng xã hội hóa ngày càng cao với nhiều hình thức "tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải" về an ninh trật tự ở cơ sở, từ trong gia đình đến cộng đồng dân cư phù hợp với từng địa phương. Trong năm đã tổ chức sơ kết, thông báo nhân rộng 8 mô hình hoạt động có hiệu quả; triển khai, xây dựng 39 mô hình mới trên địa bàn tỉnh. Trong cơ quan, doanh nghiệp củng cố "Chốt Dân phòng đảm bảo ANTT trong khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp FDI"; triển khai các mô hình bảo đảm ANTT tại các ngân hàng; phòng, chống tội phạm trộm, cướp tại các tiệm vàng; phối hợp với các công ty dịch vụ bảo vệ trao đổi thông tin, giữ gìn ANTT,...

Thừa ủy quyền, Giám đốc Công an tỉnh Long An trao bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể

Qua đánh giá của Ban chỉ đạo tỉnh, thực hiện phong trào TDBVANTQ năm 2021, có 13/15 huyện, thị xã, thành phố xếp loại vững mạnh tiêu biểu; 93/188 xã, phường, thị trấn xếp loại vững mạnh; xét và công nhận 947/996 khu dân cư, 179/188 xã, phường, thị trấn và 915 cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn "an toàn về ANTT".

Tại hội nghị, UBND tỉnh trao Cờ thi đua cho 7 tập thể và trao bằng khen cho 49 tập thể và 28 cá nhân vì đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào TDBVANTQ năm 2021. Ngoài ra, tại hội nghị đã công bố quyết định và tặng bằng khen của Bộ Công an cho 15 tập thể.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa đánh giá cao những kết quả xây dựng phong trào TDBVANTQ năm 2021 mà các cấp, các ngành, doanh nghiệp đã thực hiện. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có sự chủ động trong thực hiện xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm; trong đó nổi bật là mô hình "Năm lực lượng cùng quản người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư"; mô hình "Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước cổng trường học" được Bộ Công an đánh giá cao.

Trong thời gian tới, ông đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục phát huy tốt những kinh nghiệm, đổi mới quản lý, điều hành trong xây dựng, thực hiện phong trào TDBVANTQ; trong thực hiện phải thực chất, hiệu quả và có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành, đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền công tác BVANTQ bằng nhiều hình thức phong phú, nhằm tạo sự lan tỏa, hiệu quả với từng địa bàn, khu vực và phát huy tốt hơn nữa vai trò của người dân trong bảo đảm ANTT tại địa bàn. Mặt khác, thường xuyên quan tâm củng cố, xây dựng nhân rộng các mô hình hiệu quả, phù hợp với đặc thù của từng địa bàn, cơ quan, doanh nghiệp./.

Theo Báo Long An Online

https://baolongan.vn/nam-2021-nguoi-dan-cung-cap-hon-5-500-nguon-tin-ve-antt-co-gia-tri-a135554.html


17/05/2022 5:00 CHĐã ban hành
Người chăn nuôi gặp khó do giá thức ăn tăngNewNgười chăn nuôi gặp khó do giá thức ăn tăng
Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch tả heo châu Phi, người nuôi heo lại phải tiếp tục đối mặt với bài toán chi phí sản xuất tăng cao, nhất là giá thức ăn gia súc. Trong khi đó, giá heo hơi lại không tăng dẫn đến tình trạng người nuôi heo bị thua lỗ, ngại tái đàn.

Nhiều nông dân chỉ nuôi cầm chừng, không dám tăng đàn

Nhiều nông dân chỉ nuôi cầm chừng, không dám tăng đàn

Xuất bán lứa heo 10 con hơn 1 tấn với giá 55.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, anh Bùi Tấn Đạt (xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ) chỉ huề vốn. Hơn nữa, giá thức ăn cho heo đồng loạt tăng từ 20.000-30.000 đồng/bao (loại 25kg) khiến anh ngại tái đàn. Anh Đạt cho biết: "Người chăn nuôi gặp khó đủ bề, dù giá heo hơi tăng nhẹ nhưng thức ăn gia súc lại tăng cao hơn. Heo xuất chuồng, gặp lúc giá cao thì còn có lãi thấp, ngược lại thì lỗ nặng".

Theo nhiều người nuôi heo, nuôi một con heo đạt trọng lượng từ 90-100kg, phải tốn công 4 tháng chăm sóc và khoảng 8 bao thức ăn. Trước đây, thức ăn ở mức 250.000-300.000 đồng/bao, con giống 500.000-600.000 đồng/con, người nuôi heo có lợi nhuận. Hiện tại, giá heo giống từ 1-1,2 triệu đồng/con, thức ăn dao động từ 520.000-570.000 đồng/bao (loại 25kg), tính ra để heo đạt trọng lượng 100kg thì chi phí hơn 5 triệu đồng, chưa tính đến yếu tố rủi ro bị dịch bệnh thì coi như mất trắng.

Bà Đặng Thị Liên (ấp Gò Gòn, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng) cho biết: "Đầu tư nuôi 10 con heo giống, chỉ cần hao hụt 1 con là người nuôi đã lỗ. Còn nếu tỷ lệ đầu con đạt nhưng giá thức ăn tăng như hiện nay thì cũng không có lãi. Vì vậy, người nuôi heo hiện rất ngại tái đàn". Để giảm chi phí sản xuất, nhiều hộ nuôi heo áp dụng các biện pháp như cho ăn độn thêm các loại rau, củ, thức ăn thừa hay nấu rượu lấy hèm cho heo ăn. Tuy nhiên, những cách làm này tiềm ẩn rủi ro xảy ra dịch bệnh".

Theo Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Hưng - Lê Văn U Thanh, toàn huyện còn khoảng 260 hộ nuôi heo với tổng đàn 5.400 con, giảm khoảng 10% so cùng kỳ. Nguyên nhân là giá heo hơi tăng nhẹ nhưng chi phí thức ăn tăng cao; dịch tả heo châu Phi chưa có thuốc đặc trị nên rủi ro rất cao, đa phần người chăn nuôi heo đều không có lợi nhuận. Thời gian tới, ngành khuyến cáo người dân nuôi theo kiểu liên kết với các công ty để được đầu tư về con giống, thức ăn, khi xuất bán sẽ mua lại với giá ổn định, tạo điều kiện cho nông dân có lợi nhuận.

Theo nhận định, nếu giá thức ăn chăn nuôi còn duy trì ở mức cao như hiện nay thì tình trạng "treo chuồng" sẽ phổ biến. Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến hoạt động chăn nuôi. Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh - Lê Thị Mai Khanh cho biết: Giá thức ăn chăn nuôi tăng không chỉ tác động đến chăn nuôi heo mà cả chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hiện nay, để tiết giảm chi phí, ngành khuyến cáo người dân tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để giảm thiểu rủi ro.

Với giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tăng cao từ năm 2021 đến nay nên giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm cũng tăng nhiều lần khiến lợi nhuận của người chăn nuôi giảm mạnh bởi chi phí thức ăn chăn nuôi chiếm 65-70% giá thành sản xuất. Do đó, ngành chăn nuôi tỉnh đề nghị các địa phương và các đơn vị trực thuộc thực hiện đồng bộ giải pháp để tiếp tục phát triển các chuỗi liên kết trong chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi; bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh,... để giảm rủi ro, tăng lợi nhuận cho người nuôi./.

Theo Báo Long An Online

https://baolongan.vn/nguoi-chan-nuoi-gap-kho-do-gia-thuc-an-tang-a135579.html


17/05/2022 4:00 CHĐã ban hành
Trạm trưởng biên phòng hết lòng vì nhiệm vụNewTrạm trưởng biên phòng hết lòng vì nhiệm vụ
Trung úy Mai Hoàn Hảo - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Bưng Ràm, Đồn Biên phòng (ĐBP) Sông Trăng (xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An), là cán bộ trẻ gương mẫu, không ngừng trau dồi, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, xung kích trong mọi hoạt động, góp phần giữ vững bình yên biên giới.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ giàu truyền thống cách mạng, Mai Hoàn Hảo luôn khao khát trở thành người chiến sĩ biên phòng. Năm 2016, sau khi tốt nghiệp THPT, anh thi đậu vào ngành Quản lý, bảo vệ biên giới, Học viện Biên phòng. Tốt nghiệp vào cuối năm 2020, anh được phân công về công tác tại ĐBP Cửa khẩu Cảng Bến Lức, trên cương vị Đội trưởng Đội Kiểm soát hành chính. Nhận trọng trách mới khi tuổi đời còn rất trẻ, kinh nghiệm quản lý đội, công tác chỉ huy, điều hành còn hạn chế, ban đầu, anh Hảo không khỏi lo âu.

Tuy nhiên, với sự quyết tâm phấn đấu, biết phát huy khả năng, vận dụng kiến thức, chịu khó học hỏi từ đồng nghiệp, từ khi nhận nhiệm vụ, anh cùng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đội Kiểm soát hành chính giải quyết thủ tục xuất, nhập khẩu bảo đảm chặt chẽ, kịp thời và đúng quy định. Ngoài ra, anh còn làm tốt công tác tham mưu chỉ huy đơn vị nắm chắc tình hình, giữ gìn an ninh, trật tự ở khu vực cửa khẩu,...

Trung úy Mai Hoàn Hảo nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác

Tháng 3/2021, Trung úy Mai Hoàn Hảo được điều động về công tác tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đảm nhiệm Trung đội trưởng. Đến tháng 7/2021, anh tiếp tục được điều động về công tác tại ĐBP Sông Trăng, đảm nhiệm chức vụ Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Bưng Ràm cho đến nay. Với sự chịu khó học hỏi, chỉ sau một thời gian ngắn, dù ở cương vị nào, sĩ quan trẻ Mai Hoàn Hảo cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp ủy, chỉ huy đơn vị cũng như chính quyền địa phương đánh giá cao và đồng chí, đồng đội thương yêu, quý mến.

Trên cương vị trạm trưởng, Trung úy Hảo luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, gương mẫu trước tập thể, nói đi đôi với làm; tích cực tham mưu, đề xuất cấp ủy, chỉ huy đơn vị các giải pháp thực hiện tốt chức năng quản lý biên giới quốc gia. Anh cùng CBCS tại Trạm và phối hợp lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, địa bàn, giữ gìn an ninh, trật tự, kịp thời giải quyết các vụ việc, không để xảy ra điểm nóng ở khu vực được đơn vị phân công phụ trách.

Năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt của đời sống. Xác định phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ cao cả, trách nhiệm của người lính trên tuyến đầu biên giới, anh cùng đồng đội không quản nắng mưa, ngày đêm tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối tắt nhằm ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại trên đoạn biên giới dài hơn 5km do trạm quản lý.

Ngăn chặn kịp thời các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép

Thời gian qua, Trung úy Hảo tham gia hàng trăm lượt tuần tra, kiểm soát, kiên quyết không để sót lọt trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Năm 2021, anh trực tiếp tham gia bắt 15 vụ, 63 đối tượng, trong đó, xuất, nhập cảnh trái phép 9 vụ/60 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 243 triệu đồng; 5 vụ buôn lậu, tang vật thu giữ hơn 2,2 tấn đường cát, hơn 4.000 gói thuốc lá ngoại và 400 chai thuốc trừ cỏ; khởi tố 1 vụ/3 đối tượng về tội đưa rước người xuất, nhập cảnh trái phép.

Đơn cử, lúc 22 giờ ngày 10/9/2021, tổ tuần tra, kiểm soát của ĐBP Sông Trăng do Trung úy Hảo phụ trách, phối hợp tổ công tác của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và phòng, chống dịch Covid-19. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đến khu vực giữa cột mốc 230/2 và 230/3 (ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng), anh phát hiện 2 đối tượng vác 2 bao tải màu vàng từ sông Cái Cỏ lên bờ phía Nam Việt Nam. Khi tổ công tác phát tín hiệu dừng kiểm tra, 2 đối tượng bỏ lại 2 bao tải, chạy thoát; qua kiểm tra, phát hiện bên trong chứa 1.250 gói thuốc lá ngoại.

Trung úy Mai Hoàn Hảo (bìa phải) cùng đồng đội tuần tra, kiểm soát đoạn biên giới phụ trách

Hay lúc 0 giờ 30 phút ngày 05/8/2021, tổ công tác do Trung úy Hảo phụ trách phối hợp lực lượng quân sự xã Hưng Điền B tổ chức tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, đến khu vực mốc 230/3 (ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B), phát hiện 5 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên mời về làm việc. Các đối tượng khai nhận đi từ nội địa phía Campuchia lên biên giới, sau đó nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Các đối tượng đã bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Song song với hoạt động tuần tra, kiểm soát, Trung úy Hảo cùng CBCS của Trạm còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân biên giới nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh; tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, buôn lậu; không tiếp tay cho các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép; bảo vệ biên giới;... Nhờ đó, thời gian qua, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới được giữ vững ổn định. Trạm cũng thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ, thăm tặng quà những hộ có hoàn cảnh khó khăn, giúp người dân ổn định cuộc sống và an tâm sinh sống lâu dài trên tuyến biên giới cũng như thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó quân - dân.

Anh Lê Tuấn Kiệt (ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B) cho biết: "Người dân sinh sống trên tuyến biên giới thường xuyên được CBCS Trạm Kiểm soát biên phòng Bưng Ràm tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, từ đó tự giác chấp hành, chung tay bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh, trật tự trên tuyến biên giới; không tiếp tay, bao che cho hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa và xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới".

Trung tá Nguyễn Văn Hội - Đồn trưởng ĐBP Sông Trăng, cho biết: "Gần 1 năm công tác tại đơn vị, đồng chí Hảo luôn chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời với cấp ủy, chỉ huy đơn vị về chủ trương, giải pháp hay trong công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới; duy trì tốt mối quan hệ công tác với lực lượng bảo vệ biên giới cũng như với các cấp chính quyền địa phương và người dân trên địa bàn".

Những việc làm của Trung úy Mai Hoàn Hảo góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời, góp phần với đơn vị xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia./.

Theo Báo Long An Online

https://baolongan.vn/tram-truong-bien-phong-het-long-vi-nhiem-vu-a135584.html


17/05/2022 4:00 CHĐã ban hành
Ngày thi đấu chính thức thứ 4, Đoàn Việt Nam giành thêm 20 HCVNewNgày thi đấu chính thức thứ 4, Đoàn Việt Nam giành thêm 20 HCV
Kết thúc ngày thi đấu 16/5, đoàn Việt Nam giành được 88 Huy chương vàng, 54 Huy chương bạc, 55 Huy chương đồng.

Ngày 16/5 là tiếp tục là ngày "Vàng" thể thao Việt Nam. Pencak silat giành tới 5/6 HCV ở các hạng cân đối kháng nam và nữ. Những người mang giải Vàng về cho Tổ quốc là Quàng Thị Thu Nghĩa, Trần Đình Nam, Lê Văn Toàn, Nguyễn Tấn Sang, Nguyễn Duy Tuyến.

Khuất Phương Anh chiến thắng ở nội dung 800m nữ.

Điền kinh là một lĩnh vực ấn tượng với 4 HCV. Đó là Khuất Phương Anh chiến thắng ở nội dung 800m nữ, Vũ Thị Ngọc Hà lần đầu giành ngôi đầu nhảy xa, Lê Tiến Long về nhất với màn nước rút ngoạn mục ở chung kết 3.000m nam vượt chướng ngại vật, Bùi Thị Nguyên giành HCV nội dung 100m rào nữ. 

Chỉ trong buổi chiều, đội tuyển Taekwondo Việt Nam mang về 4 HCV. Trong đó, 3 giải Vàng ở các nội dung: Quyền sáng tạo đồng đội, Quyền đồng đội nam, Quyền đồng đội nữ. HCV cá nhân do Phạm Quốc Việt giành được ở nội dung Quyền cá nhân nam. 

Trong ngày thi đấu hôm nay, Đinh Phương Thành là vận động viên nổi bật khi đánh bại đương kim vô địch thế giới Carlos Yulo để giành 2 tấm HCV trong môn thể dục dụng cụ. Tiếp đó là "kình ngư" Huy Hoàng khi anh phá kỷ lục SEA Games với 3 phút 48 giây 06 tại môn thi bơi 400m tự do nam.

Khuất Phương Anh vỡ oà cảm xúc khi chiến thắng.

Những tấm HCV khác của Việt Nam hôm nay đến từ Đinh Thị Như Quỳnh (xe đạp địa hình băng đồng), đội tuyển đấu kiếm (đồng đội nam kiếm chém), Hà Minh Thành (bắn súng 25m), Trần Hưng Nguyên (bơi 200m ngửa nam).

Tuyển bơi Việt Nam giành thêm 2 HCV

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games 400m bơi tự do nam trong khi Trần Hưng Nguyên cũng cán đích ở vị trí số 1 nội dung 200m bơi ngửa trong ngày thi đấu thứ 3 của môn bơi.

Nguyễn Huy Hoàng khởi đầu không tốt. Kết thúc 100m đầu tiên, anh đứng thứ 2, và kém VĐV người Malaysia là Hoe Yean Khiew 0,54 giây. Ở 50m tiếp theo, Huy Hoàng thu hẹp xuống chỉ còn 0,01 giây.

Từ thời điểm này, Nguyễn Huy Hoàng bắt đầu tăng tốc rất tốt, vượt lên dẫn trước Hoe Yean Khiew, rồi dần dần nới rộng cách biệt. 

Tuyển bơi Việt Nam giành thêm 2 HCV.

Ở nửa quãng đường đua sau, Huy Hoàng bỏ xa Hoe Yean Khiew tới cả vài mét bể. Giữ tốc độ ổn định, Nguyễn Huy Hoàng về đích đầu tiên, phá kỷ lục SEA Games với thời gian 3 phút 48 giây 06, còn Hoe Yean Khiew về thứ 2 với gần 4 giây nhiều hơn kình ngư Việt Nam.

3 năm trước, tại SEA Games 30 trên đất Philippines, Huy Hoàng về nhất ở cự ly này sau 3 phút 49 giây 08, phá kỷ lục SEA Games do Sim Welson nắm giữ tới thời điểm đó.

Kình ngư Huy Hoàng chia sẻ: "Đây là một niềm vui đối với em, ban đầu em nghĩ mình sẽ có một đối thủ rất mạnh từ Malaysia, em cố gắng làm sao mình phải giành được HCV, còn kỷ lục thì cố gắng làm sao để phá được. Em nghĩ không phải là thi đấu mà đó là sự chuẩn bị, không phải một tháng, 2 tháng mà là quá trình rất nhiều năm. Đó là một sự kiên trì đối với em, em rất vui khi làm được điều đó và em sẽ cố gắng làm sao vươn xa hơn nữa. Em rất khao khát vì lâu lắm rồi chưa phá được kỷ lục của mình và lần này em rất vui khi làm được điều đó".

Sau chiến thắng của Huy Hoàng, các kình ngư Việt Nam liên tiếp thi đấu không thành công. Lần lượt Trần Thị Hồng Gấm, Đặng Ái Mỹ, Trần Thị Hồng Gấm, Lê Nguyễn Paul, Đỗ Ngọc Vinh hay Vũ Thị Phương Anh thất bại trong hành trình săn huy chương.

Phải đợi tới nội dung thứ 5, khán giả Việt Nam tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình mới được ăn mừng. Sau khi phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 400m hỗn hợp, Trần Hưng Nguyên tiếp tục tỏa sáng với tấm HCV 200m bơi ngửa. Hưng Nguyên khởi đầu không tốt và thậm chí chỉ đứng thứ 4 sau vòng bơi đầu tiên, nhưng anh không hề mất tinh thần và có một cú bứt tốc ngoạn mục ở những mét cuối và giành chiến thắng.

Ở nội dung cuối cùng, đội bơi tiếp sức 4x100m gồm Lê Nguyễn Paul, Phạm Thanh Bảo, Hoàng Quý Phước và Lương Jeremie Loic đã xuất sắc giành tấm HCB, xếp sau đội bơi Singapore. Kết quả này đúng dự đoán bởi Singapore vẫn cực mạnh ở các nội dung bơi tiếp sức đồng đội. 

"Màn trình diễn hôm nay của đội tuyển bơi Việt Nam thực sự rất xuất sắc, mọi người đều bơi rất tốt để giành được tấm HCB này. Đây cũng là tấm HCB đầu tiên của 4x100m hỗn hợp từ trước đến nay, thành tích cao nhất hồi xưa của Việt Nam chỉ là  HCĐ thôi, hôm nay đã vươn lên được tấm HCB và cách biệt rút ngắn hơn với đội về đầu là Singapore rất nhiều. Em cũng rất vui và chúc mừng cho thành tích đó", Hoàng Quý Phước chia sẻ. 

Kết thúc ngày thi đấu thứ 3 của môn bơi tại SEA Games 31, các kình ngư Việt Nam đã giành được tổng số 6 HCV, 7 HCB và coi như đã hoàn thành chỉ tiêu giành từ 6 đến 8 huy chương Vàng đặt ra trước thềm Đại hội./.   

Theo VOV Online


17/05/2022 4:00 CHĐã ban hành
Hội nghị tiếp xúc giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với các Sở, ngành tỉnh trước Kỳ họp thứ 3-Quốc hội khóa XVNewHội nghị tiếp xúc giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với các Sở, ngành tỉnh trước Kỳ họp thứ 3-Quốc hội khóa XV
Sáng ngày 17/5/2022, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa Đoàn ĐBQH với các sở, ngành tỉnh trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh - Nguyễn Thanh Hải chủ trì hội nghị. Tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út  cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

369.jpg 

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông tin về kết quả hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh trước Kỳ họp thứ 3-Quốc hội khóa XV. Theo đó, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức 15 cuộc tiếp xúc cử tri với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, đã có trên 1.600 cử tri tham dự với 140 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri và của các cơ quan, tổ chức liên quan đến các lĩnh vực xây dựng pháp luật, công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, công tác an sinh xã hội, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19,…

Tại hội nghị, đại diện các sở ban, ngành thuộc thẩm quyền của mình đã giải trình các vấn đề mà cử tri quan tâm như: các dự án "treo" trên địa bàn các huyện nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh; vấn đề tiêu thụ, giá cả đầu ra nông sản còn bấp bên, việc tăng giá xăng, dầu, giá điện; công tác quản lý về giá cả vật tư nông nghiệp; tình hình tăng giá phân bón, thuốc trừ sâu, phòng chống xâm ngập mặn, biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh; đầu tư, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường động lực đi qua địa bàn tỉnh Long An như Quốc lộ N2, Quốc lộ 62, đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa bàn huyện Đức Hòa) và đường Vành đai 3; công tác xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt, đặc biệt là tại các khu, cụm công nghiệp.

Bên cạnh việc giải trình những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, các sở, ban, ngành đã trình bày những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động hiện nay như kiến nghị sửa đổi hoàn thiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập cho phù hợp với quy định của Nghị định số 89 của Chính phủ để phù hợp với địa phương; Bộ ngành trung ương sớm đàm phán, hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng 03 cầu trên tuyến ĐT.827E (cầu Cần Giuộc, Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây). …

chu hai pb sáng 17-5-2022.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh - Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh - Nguyễn Thanh Hải ghi nhận những ý kiến đóng góp thiết thực, cụ thể của các sở, ngành, đơn vị; mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành và những ý kiến xác thực từ các ngành, các cấp./. 

Ngọc Lan

17/05/2022 3:00 CHĐã ban hành
Đoàn công tác Thương vụ Đại sứ quán Áo tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Long AnNewĐoàn công tác Thương vụ Đại sứ quán Áo tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Long An
Sáng ngày 17/5/2022, Đoàn công tác Thương vụ Đại sứ quán Áo tại thành phố Hồ Chí Minh do ông Dietmar Schwank – Tham tán Thương mại Thương vụ Đại sứ quán Áo tại thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, cùng các doanh nghiệp Áo đến thăm và làm việc tại tỉnh Long An. Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út cùng lãnh đạo một số Sở, ngành tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác.

17-5-2022-IMG_0492.jpg

Quang cảnh cuộc làm việc

Ông Dietmar Schwank – Tham tán Thương mại Thương vụ Đại sứ quán Áo tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Áo (01/12/1972 – 01/12/2022), đoàn có chuyến công tác tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đến làm việc với UBND tỉnh Long An. Đoàn công tác mong muốn tìm hiểu định hướng, ưu tiên phát triển và kế hoạch của tỉnh Long An về lĩnh vực công nghệ xanh và một số hạ tầng cơ sở liên quan đến môi trường như: cung cấp nước, xử lý nước, nước thải, chất thải, kiểm soát không khí, chất lượng không khí, sử dụng năng lượng hiệu quả,…

17-5-2022-IMG_0500.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út (phải) tiếp và làm việc với đoàn công tác

Tại cuộc làm việc, các doanh nghiệp Áo cũng chia sẻ thông tin về các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, công nghệ giải pháp về các lĩnh vực công nghệ xanh và hạ tầng. Qua đó, tìm hiểu cơ hội hợp tác kết nối giữa doanh nghiệp Áo và doanh nghiệp tỉnh Long An.

Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út bày tỏ niềm vui mừng tiếp đón đoàn công tác đến thăm, làm việc tại tỉnh. Ông chia sẻ về bức tranh chung, kế hoạch sắp tới của tỉnh. Theo đó, tỉnh Long An đang tập trung phát triển mạnh các khu công nghiệp, đầu tư hạ tầng giao thông kết nối Long An với các vùng lân cận, vấn đề nước sạch và môi trường xanh cho đô thị.

17-5-2022-IMG_0505.jpg

Chụp ảnh lưu niệm

Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út mong muốn Thương vụ Đại sứ quán Áo tại thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp Áo quan tâm tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Long An. Tỉnh cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư để thúc đẩy hoạt động giao lưu, hợp tác, nhất là trên lĩnh vực công nghệ xanh, môi trường và hạ tầng. Sau buổi gặp gỡ, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ làm cầu nối giữa doanh nghiệp Áo và tỉnh nhằm kết nối, xúc tiến đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội địa phương và vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa 2 quốc gia./.

Anh Tuấn


17/05/2022 1:00 CHĐã ban hành
Hội thảo lấy ý kiến về các nội dung của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)NewHội thảo lấy ý kiến về các nội dung của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Chiều ngày 16/5/2022, Đoàn công tác Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) do Thứ trưởng Bộ TN&MT – Lê Minh Ngân làm trưởng đoàn, đến làm việc với UBND tỉnh Long An về nội dung dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Tiếp và làm việc với Đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út, cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương.

hoi thảo bộ nn chiều 16-5-2022.jpg

Quang cảnh hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ TN&MT - Lê Minh Ngân đề nghị các đại biểu quan tâm thảo luận một số vấn đề có tính đặc thù trên địa bàn tỉnh, như: thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu quyền sử dụng đất; chế độ sử dụng đất trồng lúa và điều kiện chuyển mục đích đất lúa sang mục đích khác. Cũng như cho ý kiến về một số định hướng dự kiến sửa đổi Luật Đất đai, như: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về thu hồi đất; về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;…

chu ut pb 16-5-2022.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út phát biểu tại hội thảo

Tại buổi hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út cũng đã thông tin thêm với Đoàn về kết quả thực hiên Luật Đất đai 2013 trên địa bàn tỉnh trong thời qua. Đáng chú ý, gần 10 năm triển khai, Long An đã cấp giấy chứng nhận lần đầu đạt tỷ lệ trên 98% so với tổng diện tích cần cấp; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư đảm bảo đúng quy định; công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất luôn được công khai, minh bạch, qua đó thu nghĩa vụ tài chính đất đai tăng theo từng năm.

Tại hội thảo, các đại biểu nhất trí với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ TN&MT xây dựng và cho rằng các quy định của dự thảo sẽ tháo gỡ, xử lý được các bất cập trong thực tiễn, giải quyết được các vấn đề trong Luật Đất đai với các Luật liên quan. Đồng thời, các đại biểu đã cho ý kiến, kiến nghị như: cách tính chi phí lãi vay đầu tư xây dựng công trình theo phương pháp thặng dư; hướng dẫn đối với chi phí đầu tư xây dựng công trình; hướng dẫn việc xác định số tiền sử dụng đất của loạt đất trước khi chuyển mục đích; không giải quyết thủ tục đất đai, cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp nhiều người nhận chuyển quyền sử dụng mà không có mối quan hệ theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình;…

Tiếp thu ý kiến của Thứ trưởng và Đoàn công tác, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được cảm ơn sự quan tâm của Bộ TN&MT đối với tỉnh trong thời gian qua, đồng thời, tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của Bộ TN&MT để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai./.

 Ngọc Lan

17/05/2022 8:00 SAĐã ban hành
Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Luật Thanh tra (sửa đổi)NewHội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Luật Thanh tra (sửa đổi)
Ngày 16/5/2022, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An – Lê Thị Song An chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Luật Thanh tra (sửa đổi).

gopyluat-quangcanh-16-5-22.jpg

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất sự cần thiết ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng, phát huy rộng rãi dân chủ với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"; đại biểu đề nghị bổ sung nội dung "Nhân dân có quyền thụ hưởng thành quả trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở" (tại Điều 4) để bảo đảm đầy đủ quyền của công dân; bổ sung quy định "Không thực hiện hoặc làm trái các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân" vào một trong các hành vi bị nghiêm cấm, nhằm bảo đảm tính khả thi của Luật.

Đối với dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi), đại biểu cho rằng cần nghiên cứu, có giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động phù hợp với việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và khắc phục những bất cập, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

gopyluat-phatbieu-16-5-22.jpg 

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Luật

Theo đó, ý kiến đóng góp của các đại biểu được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, tổng hợp và trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV sắp tới./.   

TH

17/05/2022 8:00 SAĐã ban hành
Từ ngày 09-15/5, Long An ghi nhận 10 ca mắc Covid-19 mớiNewTừ ngày 09-15/5, Long An ghi nhận 10 ca mắc Covid-19 mới
Từ ngày 09-15/5, Long An ghi nhận 48.797 ca mắc Covid-19 mới. 8 địa phương không có ca mắc mới trong ngày là TP.Tân An, Cần Đước, Kiến Tường, Thủ Thừa, Thạnh Hóa, Tân Hưng, Tân Thạnh, Mộc Hóa.


16/05/2022 10:00 CHĐã ban hành
An toàn trên những tuyến đường quêAn toàn trên những tuyến đường quê
Diện mạo xã Long Khê, huyện Cần Đước, tỉnh Long An ngày nay có nhiều thay đổi, nhất là những tuyến đường giao thông nông thôn (GTNT) được địa phương đầu tư xây dựng giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân thuận lợi hơn. Không chỉ vậy, vào ban đêm, nhiều tuyến đường có đèn điện thắp sáng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) nông thôn.

Nhiều công trình thắp sáng đường quê được hoàn thành đúng ý nguyện người dân xã Long Khê

Những ngày này, dọc các tuyến đường GTNT trên địa bàn xã Long Khê không còn cảnh tối tăm như trước. Nhiều con đường "tối đen như mực" trước đây nay được thắp sáng bằng hệ thống đèn điện trải dài dọc các tuyến đường. Bà Nguyễn Thị Kiều (ấp 4, xã Long Khê) phấn khởi: "Từ khi địa phương thực hiện mô hình Ánh sáng ANTT, tai nạn giao thông, trộm cắp vặt trên địa bàn giảm rõ rệt. Người dân chúng tôi mừng lắm! Việc bảo trì, giữ gìn công trình được người dân thực hiện tốt".

Tuyến đường GTNT tại ấp 3, xã Long Khê vừa được đầu tư bêtông hóa. Để việc đi lại của người dân được an toàn hơn, xã triển khai, thực hiện mô hình Ánh sáng ANTT trên tuyến đường với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Vào ban đêm, ánh sáng 2 bên đường tạo không gian đẹp mắt, thắp sáng vùng quê yên bình.

Chị Trần Thị Thanh Hương (ấp 3, xã Long Khê) chia sẻ: "Tôi làm công nhân tại Khu công nghiệp Thuận Đạo (huyện Bến Lức). Hôm nào tăng ca, khoảng 20 giờ tôi mới về tới nhà. Trước đây, mỗi lần đi làm về trễ, tôi thường nhờ người thân ra rước vì đoạn đường gần nhà không có đèn đường, lo sợ gặp các đối tượng xấu. Hiện nay, đoạn đường này đã có đèn chiếu sáng nên tôi có thể an tâm tự chạy xe về nhà".

Cổng an ninh, trật tự giúp phòng ngừa tội phạm

Mô hình Ánh sáng ANTT được triển khai không những góp phần làm đẹp đường làng, ngõ xóm, phục vụ việc đi lại thuận tiện cho người dân mà còn góp phần bảo đảm ANTT, an toàn giao thông trên địa bàn xã. Thiếu tá Phan Anh Hào - Trưởng Công an xã Long Khê, cho biết: "Mô hình Ánh sáng ANTT xuất phát từ nhu cầu của người dân nên nhận được sự đồng thuận cao.

Bên cạnh đó, trên địa bàn xã có nhiều mô hình hiệu quả, đặc biệt là mô hình Camera an ninh với 42 mắt camera được lắp trên các tuyến đường trên địa bàn xã; Cổng ANTT; Ánh sáng văn hóa ANTT; Đường dây tố giác tội phạm; Câu lạc bộ Nhà trọ bảo đảm ANTT;... Năm 2021, Công an xã phối hợp UBMTTQ Việt Nam xã vận động xã hội hóa, tiếp tục duy trì mô hình Camera an ninh trên tuyến Đường tỉnh 835, kết quả lắp được 2 camera dùng để soi biển số xe vào ban đêm và 6 camera gắn trên các tuyến đường GTNT trên địa bàn xã. Qua đó, góp phần bảo đảm ANTT, xây dựng nông thôn mới của xã".

Để mô hình Ánh sáng ANTT thật sự phát huy hiệu quả, thời gian tới, Công an xã Long Khê phối hợp các ban, ngành, đoàn thể xã tuyên truyền, vận động người dân tích cực hưởng ứng, duy trì thực hiện hiệu quả và nhân rộng mô hình; đồng thời, vận động các hộ dân trên các tuyến đường tham gia vào quá trình vận hành, bảo quản để duy trì dài lâu.

Với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân, nhiều công trình thắp sáng đường quê được hoàn thành đúng ý nguyện người dân xã Long Khê. Việc thắp sáng đường quê theo hướng bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn ANTT, an toàn xã hội không chỉ mang lại những hiệu quả thiết thực, cuộc sống yên vui cho người dân mà còn là minh chứng khẳng định tinh thần đoàn kết, nỗ lực của người dân chung tay cùng địa phương trong xây dựng nông thôn mới./.

Theo Báo Long An Online

An toàn trên những tuyến đường quê - Báo Long An Online (baolongan.vn)


16/05/2022 4:00 CHĐã ban hành
Tập trung củng cố và phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác lĩnh vực nông nghiệpTập trung củng cố và phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác lĩnh vực nông nghiệp
Để kinh tế tập thể (KTTT) ngày càng phát triển hiệu quả, Liên minh Hợp tác xã (LMHTX) tỉnh Long An triển khai nhiều giải pháp củng cố và phát triển các HTX, tổ hợp tác (THT) lĩnh vực nông nghiệp; đồng thời, phối hợp các sở, ngành, địa phương kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá chất lượng hoạt động của các HTX, THT trên địa bàn.

Nâng cao năng lực quản lý

Những năm gần đây, KTTT, HTX của tỉnh có bước phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đóng góp vào sự phát triển KT - XH của địa phương. Tuy nhiên, các HTX, THT còn gặp khó khăn trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài, tình hình thời tiết diễn biến thất thường. Một số HTX ngừng, tạm ngừng hoạt động do khó khăn trong tổ chức thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh; huy động góp vốn, tìm kiếm thị trường, đối tác tiêu thụ và nhân sự còn hạn chế. Một số HTX chưa tổ chức được đại hội thành viên thường niên để xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh và báo cáo tài chính hàng năm.

Trước thực tế đó, LMHTX tỉnh triển khai nhiều giải pháp nhằm củng cố và phát triển các HTX, THT lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, LMHTX tỉnh chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, thành viên HTX, nhất là đội ngũ trí thức trẻ để phát huy năng lực, sở trường, thúc đẩy các HTX phát triển bền vững.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh tích cực phối hợp các sở, ngành, địa phương khảo sát, đánh giá chất lượng hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác

Phó Chủ tịch LMHTX tỉnh Long An - Trần Quốc Toản cho biết: "LMHTX tỉnh đang tập trung hỗ trợ củng cố, hướng dẫn các HTX trên địa bàn tỉnh về công tác nhân sự, thực hiện đúng theo Luật HTX năm 2012 về việc tổ chức đại hội thành viên thường niên, hướng tới tổ chức và hoạt động với mô hình quản lý 2 bộ máy HTX (chủ tịch hội đồng quản trị riêng, giám đốc riêng). Từ đầu năm 2022 đến nay, LMHTX tỉnh chủ trì, phối hợp Trường Trung cấp Nghề và Đào tạo HTX miền Nam tổ chức được 2 lớp đào tạo tư vấn viên và tuyên truyền viên về Luật HTX năm 2012 cho cán bộ Nông dân, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và quản lý KTTT trên địa bàn huyện Đức Hòa và Thủ Thừa; tuyên truyền, vận động phát triển HTX, liên hiệp HTX được 9 lớp; cung cấp thông tin, tư vấn quy định của pháp luật về HTX cho các sáng lập viên và người dân trước khi thành lập HTX được 4 cuộc. Đồng thời, LMHTX tỉnh hỗ trợ thành lập được 10 liên hiệp HTX, HTX".

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong việc tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX là một trong những giải pháp thiết thực. Qua đó, trang bị kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm,... để cán bộ quản lý HTX áp dụng vào thực tiễn trong quá trình tổ chức hoạt động, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Hướng dẫn, đánh giá chất lượng hoạt động

Bên cạnh việc nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý HTX, LMHTX tỉnh tích cực phối hợp các sở, ngành, địa phương khảo sát, đánh giá chất lượng hoạt động của các HTX, THT trên địa bàn tỉnh. Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của các HTX, đề ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của HTX theo Luật HTX năm 2012. Theo ông Trần Quốc Toản, việc củng cố, nâng chất hoạt động của HTX, THT trong lĩnh vực nông nghiệp là việc làm vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính thường xuyên, lâu dài.

Vừa qua, LMHTX tỉnh phối hợp các sở, ngành liên quan có cuộc làm việc với UBND huyện Cần Giuộc và Cần Đước về việc củng cố, phát triển KTTT, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, đoàn khảo sát tình hình hoạt động của các HTX, THT, thống nhất các số liệu HTX trên địa bàn; củng cố và giải thể các HTX ngưng hoạt động; tình hình liên kết sản xuất giữa các HTX với doanh nghiệp; công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực KTTT tại địa phương;...

Hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn huyện Cần Đước bước đầu đáp ứng nhu cầu của các thành viên

Qua báo cáo kết quả rà soát, hiện huyện Cần Đước có 1 liên hiệp HTX, 19 HTX nông nghiệp (trong đó có 1 HTX ngừng hoạt động) và 29 THT đang hoạt động. Trong đó, có 7 HTX ứng dụng công nghệ cao với 142 thành viên, diện tích sản xuất 51,9ha. Tất cả HTX được chuyển đổi đăng ký lại hoặc đăng ký mới theo Luật HTX năm 2012. Thành viên HTX thu được lợi nhuận từ 50-70 triệu đồng/năm/ha. Hầu hết HTX, THT đều ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ nông sản với các bếp ăn tập thể, công ty, nhà hàng, khách sạn, các chợ nông sản đầu mối, chợ truyền thống,... Nhìn chung, hoạt động HTX bước đầu đáp ứng nhu cầu của các thành viên và góp phần phát triển KT-XH địa phương.

Huyện Cần Giuộc được đánh giá là một trong những địa phương có điểm sáng về phát triển KTTT của tỉnh. Tính đến tháng 4/2022, huyện có 31 HTX, 102 THT lĩnh vực nông nghiệp. Số HTX ứng dụng công nghệ cao là 21 HTX, 11 HTX liên kết với doanh nghiệp, 3 HTX liên kết theo chuỗi giá trị an toàn, 10 HTX được cấp giấy chứng nhận VietGAP. Huyện có 1 liên hiệp HTX và 3 HTX đang tiến hành làm thủ tục giải thể tự nguyện do hoạt động không hiệu quả.

Trước đó, đoàn đã khảo sát tình hình hoạt động của các HTX, THT trên địa bàn các huyện: Bến Lức, Thủ Thừa, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Thạnh Hóa, Đức Huệ. Bên cạnh những kết quả đã đạt, nhìn chung, năng lực nội tại của HTX còn yếu về nhân lực, tài chính. Một số HTX chưa thể hiện tốt vai trò kết nối với các doanh nghiệp trong việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho thành viên và nông dân trên địa bàn. Môi trường hoạt động của HTX chưa hấp dẫn để thu hút đội ngũ trẻ về làm việc tại các HTX. Trong khi đó, năng lực của cán bộ quản lý HTX còn rất nhiều hạn chế, thiếu chuyên môn, nghiệp vụ, còn hoạt động theo kinh nghiệm tự có, chưa có tâm huyết gắn bó lâu dài với HTX.

Để HTX, THT hoạt động ngày càng hiệu quả, các địa phương cần đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn để xây dựng, phát triển các HTX, THT; đồng thời, kiến nghị cấp trên quan tâm, hỗ trợ HTX, THT tham gia xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực của HTX, hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là tại các xã thuộc vùng ứng dụng công nghệ cao còn khó khăn,...

Phát triển KTTT, HTX là xu hướng tất yếu, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực KTTT, HTX cũng như nâng cao năng lực quản lý nhà nước, kiên quyết giải thể những HTX yếu, kém, tập trung nguồn lực phát triển KTTT, HTX gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới,... đóng vai trò quan trọng.

Thời gian tới, LMHTX tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX; củng cố, tổ chức lại hoạt động của các HTX, liên hiệp HTX, THT hiện có; phối hợp chặt chẽ các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện giải thể các HTX ngừng hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả, không có khả năng phục hồi./.

Theo Báo Long An Online

Tập trung củng cố và phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác lĩnh vực nông nghiệp - Báo Long An Online (baolongan.vn)


16/05/2022 4:00 CHĐã ban hành
Giá lúa Hè Thu đầu vụ không cao, nông dân lo ngạiGiá lúa Hè Thu đầu vụ không cao, nông dân lo ngại
Vụ lúa Hè Thu (HT) năm nay, nông dân trên địa bàn tỉnh Long An gieo sạ hơn 133.200ha. Hiện tại, một số cánh đồng được xuống giống sớm đã bắt đầu thu hoạch. Tuy nhiên, theo nhiều nông dân, hiện không khí mùa vụ không mấy sôi động vì phải đối mặt với nhiều bất lợi từ khi xuống giống đến thu hoạch.
Lúa Hè Thu đầu vụ, năng suất và giá bán đều không cao

Lúa Hè Thu đầu vụ, năng suất và giá bán đều không cao

Qua ghi nhận thực tế tại nhiều cánh đồng lúa HT sớm đã và đang thu hoạch trên địa bàn tỉnh, số diện tích canh tác giống lúa OM18 và OM5451, năng suất đạt khoảng 7 - 8 tấn/ha, riêng giống lúa IR 50404 chỉ đạt 4 - 5 tấn/ha. Không chỉ năng suất giảm mà giá lúa cũng thấp,… trong khi chi phí sản xuất tăng cao, nông dân vì thế không có lãi. Ông Nguyễn Văn Hào (xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh) cho biết: "Vụ này, lợi nhuận thấp hơn nhiều so với các vụ trước do chi phí sản xuất tăng cao. Điều mong mỏi nhất của nông dân hiện nay là giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sớm bình ổn để sản xuất nông nghiệp có lợi nhuận".

Cùng tâm trạng lo ngại khi đang thu hoạch lúa Hè Thu sớm, ông Lê Quang Minh (xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh) chia sẻ: "Vụ lúa này, do giá vật tư nông nghiệp tăng mạnh, trong đó, giá các loại phân bón tăng gấp 3 lần. Ngoài ra, chi phí xăng, dầu bơm nước và giá thuê nhân công ở các khâu cũng tăng nên chi phí đầu tư cho vụ lúa HT tương đối cao - khoảng 20 triệu đồng/ha. Do đó, nếu lúa đạt năng suất 7 - 8 tấn/ha thì có lãi nhưng không cao, còn năng suất từ 4 - 5 tấn/ha thì thua lỗ".

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh đã thu hoạch hơn 9.300ha lúa Hè Thu, năng suất khô ước đạt 52,9 tạ/ha, sản lượng 49.150 tấn. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nguyễn Chí Thiện cho biết, vụ HT năm nay, thời tiết tương đối thuận lợi, đa số nông dân sử dụng giống xác nhận nên hạn chế sâu, bệnh gây hại. Mặt khác, giá phân bón tăng cao nên nông dân áp dụng biện pháp sạ thưa, sạ hàng, cân đối phân bón để giảm chi phí, vì vậy năng suất lúa vẫn ổn định. Tuy nhiên, do giá vật tư nông nghiệp tăng gấp 3 lần so cùng kỳ ngay từ đầu vụ nên đã ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận của nông dân./.

Theo Báo Long An Online

Giá lúa Hè Thu đầu vụ không cao, nông dân lo ngại - Báo Long An Online (baolongan.vn)


16/05/2022 4:00 CHĐã ban hành
Hướng đến thu gom và xử lý rác thải khu vực đô thị đạt 100% vào năm 2025Hướng đến thu gom và xử lý rác thải khu vực đô thị đạt 100% vào năm 2025
Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường, Long An vừa ban hành Kế hoạch quản lý thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Công nhân Công ty Cổ phần Đô thị Tân An thu gom rác thải trên địa bàn thành phố

Trong đó, tỉnh đặt mục tiêu thu gom và xử lý rác thải khu vực đô thị đạt 100% và khu vực nông thôn đạt 95%. Kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp chính quyền, từ cấp tỉnh đến cấp xã đối với công tác quản lý thu gom, vận chuyển và xử lý CTR trên địa bàn tỉnh; tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức của cộng đồng về hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, chất thải, góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm do rác thải hiện nay; huy động mọi lực lượng tham gia hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý CTR phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Công tác tổ chức và thực hiện phải đồng bộ, hiệu quả: Bảo đảm giữ gìn vệ sinh và cảnh quan môi trường khu vực công cộng, đô thị và nông thôn luôn xanh, sạch, đẹp; xử lý rác thải phát sinh tại các khu dân cư tập trung từ thành thị đến nông thôn, góp phần bảo vệ môi trường bền vững trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đề ra mục tiêu chung, cơ bản lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại khu vực đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh được phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý tại các khu xử lý rác thải tập trung của tỉnh; rác thải công nghiệp phát sinh trên địa bàn tỉnh được phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý tại các nhà máy xử lý chất thải; chấm dứt tình trạng vứt rác bừa bãi xuống ao, sông, hồ, kênh, rạch, mương và nơi công cộng, ven các trục đường giao thông; xử lý triệt để các điểm tập kết, tồn lưu rác thải không đúng nơi quy định.

Để thực hiện hiệu quả, tỉnh yêu cầu các cấp chính quyền nâng cao vai trò lãnh, chỉ đạo, tăng cường sự phối hợp, phát huy hiệu quả trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh. Tập trung giải quyết vấn đề rác thải gây ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư tập trung, các trục đường giao thông từ thành thị đến nông thôn, rác thải tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại từng địa phương.

Xây dựng các tuyến thu gom, vận chuyển tại các huyện, thị xã, thành phố; rác thải phải được thu gom, vận chuyển, xử lý tại khu xử lý rác thải tập trung theo đúng quy định; hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng xả rác thải ra các khu vực công cộng, ven các trục đường giao thông, các dòng sông, kênh, rạch,... xóa các điểm tồn lưu rác thải không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tập trung một số giải pháp cụ thể: Bố trí, xây dựng các điểm tập kết, trung chuyển rác thải; xây dựng các khu xử lý rác thải tập trung (lò đốt rác, nhà máy xử lý rác) và tổ chức thu gom, xử lý đạt theo kế hoạch đề ra./.

Theo Báo Long An Online

Hướng đến thu gom và xử lý rác thải khu vực đô thị đạt 100% vào năm 2025 - Báo Long An Online (baolongan.vn)

16/05/2022 4:00 CHĐã ban hành
Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm tốc độ khi tham gia giao thôngTăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm tốc độ khi tham gia giao thông
Điều khiển phương tiện tham gia giao thông chạy quá tốc độ quy định là một trong những nguyên nhân chính xảy ra tai nạn giao thông (TNGT). Những vụ TNGT do chạy quá tốc độ thường dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Tai nạn giao thông do chạy quá tốc độ thường gây ra hậu quả rất nghiêm trọng

Tai nạn giao thông do chạy quá tốc độ thường gây ra hậu quả rất nghiêm trọng

Thời gian qua, hành vi vi phạm tốc độ của người tham gia giao thông vẫn còn nhiều, không chỉ trên tuyến quốc lộ, đường nội thị mà cả các tuyến giao thông nông thôn. "Lưu thông trên đường, tôi thường xuyên bắt gặp nhiều người trẻ tuổi điều khiển xe chạy trong nội thành, khu dân cư với tốc độ cao hơn nhiều so với quy định. Đã thế, có trường hợp còn nẹt pô ầm ĩ, lạng lách, đánh võng, chạy lấn làn đường gây nguy hiểm cho người khác" - bà Lê Thị Lan, ngụ xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết.

Còn ông Nguyễn Văn Tuấn, ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, kể: "Nhiều lần chứng kiến người điều khiển xe máy đi trong đường nhỏ ra đường lớn nhưng vẫn chạy với tốc độ cao. Có những lần gặp tình huống đó, tôi cũng hoảng sợ, tay lái có lúc bị loạng choạng và xém bị té ngã".

Những thực tế này cho thấy, hành vi điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ là rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT. Thế nhưng, có những người vi phạm bị nhắc nhở hoặc bị cảnh sát giao thông (CSGT) dừng xe xử phạt lại đưa ra đủ các lý do để bào chữa: Nào là do có công việc gấp, trễ thời gian hẹn,... để lực lượng CSGT thông cảm. Điều đó cho thấy ý thức chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông của không ít người còn thấp, mang tính đối phó.

Do đó, xử lý vi phạm tốc độ được xác định là một trong những chuyên đề lớn được lực lượng CSGT trong tỉnh chú trọng, thực hiện thường xuyên, liên tục, nhằm kịp thời ngăn chặn nguy cơ TNGT xảy ra. Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh, 4 tháng đầu năm 2022, CSGT toàn tỉnh kiểm tra, phát hiện và lập biên bản gần 1.000 trường hợp vi phạm về tốc độ (xe khách gần 30; xe tải 115; xe con 444; xe môtô 413).

Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm, góp phần kiềm chế TNGT, thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tổ chức nhiều đợt ra quân tuần tra, xử lý vi phạm, sử dụng tối đa các trang thiết bị (máy đo tốc độ, camera, máy ghi hình) để xử lý. Trong đó, tập trung vào các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT như vi phạm tốc độ, nồng độ cồn,... Đồng thời, thành lập các tổ công tác thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tốc độ trên tuyến giao thông trọng điểm.

Lực lượng CSGT tăng cường phối hợp cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho người dân với nhiều hình thức như tuyên truyền lưu động trên tuyến giao thông, cụm loa phát thanh ở một số nút giao thông; lắp đặt biển báo ghi tốc độ quy định, biển cảnh báo đoạn đường nguy hiểm, thường xuyên xảy ra TNGT, giảm tốc độ,...

Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh, để hạn chế các vụ TNGT do phóng nhanh, vượt ẩu, không làm chủ tốc độ, CSGT tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý tốc độ tại các tuyến đường trên địa bàn, nhất là những điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Mức xử phạt hành chính đối với hành vi điều khiển phương tiện xe cơ giới tham gia giao thông chạy quá tốc độ được quy định rõ theo Nghị định số 123/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, theo đó, đối với xe ôtô, phạt tiền từ 800.000-1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h; phạt tiền từ 4-6 triệu đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10-20km/h và người điều khiển phương tiện còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1-3 tháng; phạt tiền từ 6-8 triệu đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 20-35km/h và phạt tiền từ 10-12 triệu đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35km/h. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2-4 tháng.

Đối với xe môtô, xe gắn máy, phạt tiền từ 300.000-400.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h; phạt tiền từ 800.000-1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10-20km/h; phạt tiền từ 4-5 triệu đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2-4 tháng./.

Theo Báo Long An Online

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm tốc độ khi tham gia giao thông - Báo Long An Online (baolongan.vn)


16/05/2022 4:00 CHĐã ban hành
TP. Tân An dành trọn bộ huy chương vàng môn cờ vuaTP. Tân An dành trọn bộ huy chương vàng môn cờ vua
TP. Tân An thâu tóm toàn bộ huy chương vàng trong 4 bộ huy chương môn cờ vua Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX.

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, môn cờ vua Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX năm 2022 chính thức khép lại tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh - Nguyễn Hoàng Công trao huy chương cho các kỳ thủ nội dung cá nhân nam

Sau 7 ván đấu hệ Thụy Sỹ, kỳ thủ Phan Minh Nhựt, đơn vị TP. Tân An xuất sắc giành huy chương vàng (HCV), Huy chương bạc (HCB) cũng thuộc về kỳ thủ Ngô Trung Tín của TP. Tân An và huy chương đồng (HCĐ) thuộc về kỳ thủ Bùi Tuấn Anh, đơn vị huyện Đức Hòa.

Ở nội dung cá nhân nữ, HCV thuộc về kỳ thủ Bùi Thị Mỹ Hằng, HCB thuộc về kỳ thủ Nguyễn Hồng Phúc cùng của đơn vị TP. Tân An. Kỳ thủ Nguyễn Lê Mỹ Quyền, huyện Châu Thành giành HCĐ.

Đoàn TP. Tân An khẳng định thế mạnh khi thâu tóm toàn bộ số HCV tại môn cờ vua

Bên cạnh đó, với sự xuất sắc của các kỳ thủ, TP. Tân An giành luôn 2 HCV đồng đội nam và nữ. HCB đồng đội nam được trao cho các kỳ thủ huyện Đức Hòa và huyện Cần Đước giành HCĐ. Nội dung đồng đội nữ, HCB thuộc về Châu Thành và HCĐ được trao cho huyện Cần Đước.

Môn cờ vua Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX năm nay thu hút 97 kỳ thủ đến từ 15 đơn vị huyện, thị xã Kiến Tường và TP. Tân An tham gia tranh tài./.

Theo Báo Long An Online

TP. Tân An dành trọn bộ huy chương vàng môn cờ vua - Báo Long An Online (baolongan.vn)

16/05/2022 4:00 CHĐã ban hành
Thông tin cần biết về chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyệnThông tin cần biết về chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là một trong những chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, là loại hình dịch vụ công, hoạt động phi lợi nhuận, lấy hiệu quả xã hội làm mục đích. Đây là loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức.

Đối tượng tham gia: Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc nhóm người tham gia BHXH bắt buộc.

Lợi ích của việc tham gia BHXH tự nguyện: Được lựa chọn mức đóng theo điều kiện kinh tế của bản thân; Được hưởng lương hưu khi về già; Được cấp thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí trong suốt quá trình hưởng lương hưu, với mức quyền lợi hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh là 95%; Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng; Thời gian tham gia BHXH được cộng dồn để tính hưởng chế độ BHXH; Người tham gia BHXH tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên và người đang hưởng lương hưu không may qua đời thì thân nhân được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ sở; Người đang đóng BHXH tự nguyện, người đang bảo lưu thời gian tham gia BHXH và người đang hưởng lương hưu khi chẳng may qua đời thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất.

Mức đóng: Mức đóng hằng tháng của người tham gia BHXH tự nguyện bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia lựa chọn có sự hỗ trợ của Nhà nước. Trong đó:

Mức thu nhập lựa chọn thấp nhất là 1.500.000 đồng, cao nhất là 29.800.000 đồng. Kể từ ngày 01/01/2022, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất là 330.000 đồng/người/tháng; mức đóng BHXH tự nguyện cao nhất là 6.556.000 đồng/người/tháng.

Mức hỗ trợ đóng của Nhà nước theo từng nhóm người, cụ thể: 30% đối với người thuộc hộ nghèo, 25% đối với người thuộc hộ cận nghèo và 10% với nhóm khác. Như vậy, số tiền đóng BHXH tự nguyện mức thấp nhất đối với người lao động thuộc Hộ nghèo là 231.000đồng/người/tháng; hộ cận nghèo là 247.500 đồng/người/tháng; nhóm khác là 297.000 đồng/người/tháng.

Người tham gia được giảm trừ ngay số tiền Nhà nước hỗ trợ khi đóng BHXH tự nguyện. Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm.

Phương thức đóng: Người tham gia có thể lựa chọn đóng hàng tháng, đóng 3 tháng/lần, 6 tháng/lần, 12 tháng/lần, đóng 1 lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm 1 lần. Đặc biệt, người tham gia có thể đóng 1 lần cho những năm còn thiếu (không quá 10 năm) để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Nơi đăng ký tham gia: Người lao động tự do có thể thực hiện các thủ tục đăng ký tại cơ quan BHXH nơi mình cư trú hoặc các đại lý thu BHXH, BHYT của UBND xã, phường, thị trấn, Bưu điện, Hội đoàn thể,....

"Vì cuộc sống ấm no, không lo tài chính khi hết tuổi lao động, hãy tham gia BHXH tự nguyện ngay hôm nay"./.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh


16/05/2022 11:00 SAĐã ban hành
​  Bệnh tay chân miệng: Nguyên nhân, triệu chứng và các biện pháp phòng ngừa​  Bệnh tay chân miệng: Nguyên nhân, triệu chứng và các biện pháp phòng ngừa
Không chỉ bệnh sốt xuất huyết, các ca bệnh tay chân miệng ở trẻ em cũng đang gia tăng đáng kể. Trước mối lo ngại này, điều cần thiết là bố mẹ phải theo dõi sức khỏe của con mình, biết về các triệu chứng và các biện pháp phòng ngừa bệnh.

Bệnh tay chân miệng là một bệnh nhiễm trùng phổ biến ở trẻ em gây ra các vết loét bên trong hoặc xung quanh miệng và phát ban hoặc mụn nước trên bàn tay, bàn chân, cẳng chân hoặc mông. Tình trạng này có thể gây đau đớn, rất dễ lây lan nhưng không nghiêm trọng.

Nguyên nhân của bệnh tay chân miệng

Bệnh tay chân miệng do virus thuộc chủng Enterovirus gây ra, thường là coxsackievirus A16 và enterovirus 71.

Ai cũng có thể mắc bệnh này, nhưng trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 5 tuổi có khả năng mắc bệnh cao nhất. Bệnh có xu hướng dễ lây lan vào mùa hè và mùa thu.

Ảnh: Cleveland Clinic

Các triệu chứng bệnh tay chân miệng

Các triệu chứng ban đầu có thể bao gồm: Sốt, đau họng, các vết phồng rộp gây đau bên trong miệng của trẻ, thường ở phía sau hoặc trên lưỡi, khó chịu, chán ăn, mệt mỏi, cáu kỉnh, chảy nước dãi, đau đầu.

Một hoặc hai ngày sau, phát ban và mụn nước xuất hiện trên bàn tay, bàn chân hoặc miệng, hoặc có các nốt phẳng, vết loét trên đầu gối, khuỷu tay hoặc mông,

Các vết loét ở miệng sẽ khiến trẻ khó nuốt. Nếu trẻ ăn hoặc uống ít hơn bình thường, thì bạn nên theo dõi tình trạng ở miệng. Đảm bảo con bạn nhận đủ chất lỏng và chất dinh dưỡng.

Bệnh tay chân miệng lây lan như thế nào?

Bệnh tay chân miệng lây lan khi tiếp xúc trực tiếp với nước bọt, phân, dịch tiết từ các vết phồng rộp, giọt bắn đường hô hấp sau khi ho hoặc hắt hơi, bề mặt có dấu vết của virus, tiếp xúc gần gũi như hôn, ôm, dùng chung cốc hoặc dùng chung đồ dùng.

Các biến chứng của bệnh tay chân miệng

Các triệu chứng của bệnh tay chân miệng thường tự khỏi trong vòng từ 7-10 ngày.  Nếu các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hoặc không khỏi trong 10 ngày, hãy đưa trẻ đi khám để tránh gặp các biến chứng.

Các biến chứng hiếm gặp có thể bao gồm:

- Mất nước nếu lở miệng gây khó nuốt chất lỏng

- Viêm màng não do virus

- Viêm não

- Viêm cơ tim

- Tê liệt

Cách điều trị bệnh

Không có thuốc đặc trị hoặc vaccine cho bệnh tay chân miệng. Tuy nhiên, bạn có thể giảm các triệu chứng của virus bằng các cách sau:

- Dùng thuốc giảm đau không kê đơn như ibuprofen, acetaminophen hoặc thuốc xịt làm tê miệng. Không sử dụng aspirin vì nó có thể gây bệnh nghiêm trọng cho trẻ em.

- Đồ ăn lạnh như kem, sữa chua hoặc sinh tố để làm dịu cơn đau họng. Tránh đồ ăn, nước uống có tính axit như nước cam vì chúng có thể gây kích ứng vết loét.

- Kem dưỡng da chống ngứa, như calamine dành cho phát ban.

- Trẻ lớn hơn và người lớn cũng có thể giảm bớt sự khó chịu khi súc miệng bằng nước muối.

Phòng chống bệnh tay chân miệng

Thực hiện các bước sau để giảm nguy cơ nhiễm lây lan bệnh tay chân miệng:

- Rửa tay sạch sẽ thường xuyên, đặc biệt là sau khi thay tã hoặc lau mũi cho trẻ; giúp trẻ giữ tay sạch sẽ.

- Dạy trẻ che miệng và mũi khi hắt hơi hoặc ho.

- Làm sạch và khử trùng các bề mặt và các vật dụng dùng chung như đồ chơi và tay nắm cửa.

- Không ôm hoặc hôn người bị bệnh tay chân miệng; không dùng chung cốc hoặc đồ dùng với họ.

- Không cho con bạn đến trường học hoặc nhà trẻ cho đến khi các triệu chứng biến mất./.

Theo VOV.VN

https://vov.vn/suc-khoe/benh-tay-chan-mieng-nguyen-nhan-trieu-chung-va-cac-bien-phap-phong-ngua-post943971.vov


16/05/2022 9:00 SAĐã ban hành
Quê hương Long An trong ca daoQuê hương Long An trong ca dao
Long An nằm ở cửa ngõ nối liền miền Đông Nam bộ với vùng đất chín rồng. Nơi đây có phong cảnh thiên nhiên hữu tình, trù phú với những cánh rừng tràm bạt ngàn, đồng ruộng tươi tốt, những vườn cây trái xum xuê, những dòng sông uốn lượn. Cùng với thiên nhiên đa dạng, con người Long An cũng thật hồn hậu, chân tình, anh dũng, kiên trung, mến khách. Vẻ đẹp của đất và người Long An từ lâu đã đi vào những câu ca dao ngọt ngào, trữ tình, thông qua đó, người dân Long An từ xa xưa đã bày tỏ niềm mến yêu sâu sắc đối với quê hương, niềm tự hào về những phẩm chất tốt đẹp của người Long An xuyên suốt chiều dài lịch sử.

Bằng cảm hứng ngợi ca và cách nói dung dị, các tác giả dân gian vô cùng khéo léo khi đưa những địa điểm nổi tiếng, những cái tên gợi nhớ đến Long An anh hùng vào ca dao. Đó là dòng sông Vàm Cỏ chảy xuôi cùng lịch sử: Anh muốn về Long An, Vàm Cỏ. Mấy lời em to nhỏ, anh bỏ sao đành hay địa danh Tầm Vu, Thủ Thừa qua câu ca dao: Gái Tầm Vu đồng xu ba đứa. Trai Thủ Thừa cưỡi ngựa xuống mua... Mỗi câu ca dao, địa danh được nhắc đến với một đặc trưng không thể lẫn lộn với bất kỳ vùng đất nào khác, mỗi địa danh như một sợi chỉ quý giá thêu dệt nên bức tranh Long An muôn màu muôn vẻ, đa dạng, phong phú.

Đôi dòng Vàm Cỏ huyền thoại với vẻ đẹp tuyệt vời gắn liền với mảnh đất Long An anh hùng đã khơi nguồn bất tận cho văn thơ, nhạc, họa. Bên cạnh bài thơ Vàm Cỏ Đông (Hoài Vũ), bài tân cổ ngọt ngào Dòng sông quê em (thơ: Hoài Vũ, tân nhạc: Trương Quang Lục, vọng cổ: Huyền Nhung), ca dao còn có câu: Sông Vàm Cỏ nước trong thấy đáy. Dòng Cửu Long xuôi chảy dịu dàng. Ai về Mỹ Thuận, Tiền Giang. Có thương nhớ gã đánh đàn năm xưa hay Sông Vàm Cỏ lưới bỏ trôi xuôi. Thúy Kiều xa Kim Trọng như tôi xa mình. Đi vào ca dao, con sông ấy lúc nào cũng mang vẻ đẹp mỹ miều, uốn lượn, trong xanh, tựa như vẻ đẹp của người thiếu nữ Long An nghiêng mình đón khách. Đôi dòng Vàm Cỏ đã sống trong tâm thức của bao người, trở thành một hình tượng đẹp trong văn chương, một biểu tượng thiên nhiên của Long An.

Đôi dòng Vàm Cỏ - dòng sông huyền thoại với vẻ đẹp tuyệt vời gắn liền với mảnh đất Long An anh hùng đã khơi nguồn bất tận cho văn, thơ, nhạc, họa

Nhắc đến Long An không thể bỏ qua những đặc sản nổi tiếng từ thiên nhiên hoặc được tạo thành từ đôi bàn tay khéo léo, tài hoa của người nông dân trong cuộc sống lao động bình dị. Có thể kể đến rượu đế Gò Đen - loại rượu trắng nổi tiếng được sản xuất theo phương pháp truyền thống tại quê hương Gò Đen, Bến Lức. Ca dao có câu: Ăn nem Thủ Đức, uống rượu Bến Lức Gò Đen. Qua ca dao, tiếng tăm của loại rượu trứ danh Long An sẽ càng lan xa hơn. Đó là một trong những cách thức độc đáo để người lao động quảng bá đặc sản quê nhà, góp phần thúc đẩy sự phát triển của du lịch vùng đất này.

Cũng như những miền đất khác, Long An là quê hương của nhiều lễ hội đặc sắc. Một trong những lễ hội nổi tiếng ở huyện Châu Thành được duy trì qua nhiều năm là Lễ hội Làm Chay: Dù ai buôn bán bộn bề. Làm Chay - mười sáu, nhớ về Tầm Vu. Lễ hội này thể hiện sự hòa hợp dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, góp phần gìn giữ và bảo tồn những bản sắc văn hóa truyền thống, thể hiện lòng biết ơn đối với tiền nhân, những người có công khai hoang mở cõi. Năm 2014, Lễ hội Làm Chay được Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hình ảnh con người Long An hiện lên thật độc đáo trong ca dao. Mỗi câu ca dao là một phác họa về ngoại hình hoặc tính cách, phẩm chất tốt đẹp của con người nơi đây. Để ngợi ca sự vui vẻ, hồn hậu, nồng nhiệt của con người trong cuộc sống vất vả, ca dao đặc biệt chú ý đến nụ cười Mỹ An (một xã thuộc huyện Thủ Thừa) - dấu ấn sâu đậm trong lòng người xa xứ: Anh đi anh nhớ Tháp Mười. Nhớ canh bông súng, nhớ nụ cười Mỹ An.

Trong những phẩm chất của người Long An, sự thủy chung, bền chặt trong tình yêu lứa đôi là phẩm chất vô cùng đáng quý. Với cách nói vô cùng thông minh kết hợp với việc lồng ghép những hình ảnh quen thuộc ở Long An vào lời lẽ trữ tình, câu ca dao sau đã nói lên khát vọng được gắn bó trọn đời với người yêu của chàng trai Long An hào hiệp: Anh muốn về Long An, Vàm Cỏ. Mấy lời em to nhỏ, anh bỏ sao đành. Chừng nào chiếc xáng nọ bung vành. Núi kia hết đá, anh mới đành xa em.

Thông qua những bài ca dao trên, vẻ đẹp của đất và người Long An được thể hiện rất nghệ thuật, sinh động. Từ những bài ca dao đó, mỗi người (không chỉ riêng người Long An) sẽ đem lòng yêu mến thiết tha mảnh đất và con người nơi đây, cũng như khát khao một lần được trải nghiệm Long An để cảm nhận vẻ đẹp riêng của vùng đất cửa ngõ miền Tây xinh đẹp./.

Theo Báo Long An Online

https://baolongan.vn/que-huong-long-an-trong-ca-dao-a135393.html


16/05/2022 9:00 SAĐã ban hành
 Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31: Việt Nam hơn Thái Lan 41 HCV Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31: Việt Nam hơn Thái Lan 41 HCV
Đoàn thể thao Việt Nam đang đứng đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 với 68 huy chương Vàng, bỏ xa đoàn thứ 2 là Thái Lan đến 41 huy chương Vàng.

Wushu giành 6 huy chương Vàng ở nội dung tấn thủ. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Đoàn thể thao Việt Nam đã trải qua ngày thi đấu chính thức thứ ba tại SEA Games 31 (ngày 15/5) vô cùng ấn tượng khi giành đến 29 tấm huy chương Vàng.

Đội tuyển Wushu gây ấn tượng nhất khi giành đến 7 tấm huy chương Vàng, trong đó phải kể đến 6/7 chiến thắng ở các trận chung kết nội dung tán thủ.

Các vận động viên giành Vàng gồm có Hoàng Thị Phương Giang, Ngô Thị Phương Nga, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Trang, Bùi Trường Giang, Trương Văn Chưởng và Nguyễn Văn Tài.

Điền kinh tiếp tục "bội thu" với 5 tấm huy chương Vàng của Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Lai, Phạm Thị Diễm và Nguyễn Tiến Trọng.

Đội tuyển Dancesports cũng ra quân đầy ấn tượng với 5 tấm huy chương Vàng, trong đó cặp đôi Nguyễn Đoàn Minh Trường-Đặng Thu Hương đã giành được "hat-trick Vàng," còn cặp Nguyễn Trung Kiên-Phạm Hồng Anh thì lập cú đúp.

Các vận động viên Jujitsu Việt Nam cũng đã thi đấu xuất sắc để mang về cho đoàn nước nhà hai huy chương Vàng của Phùng Thị Huệ và Đào Hồng Sơn.

Thể hình cũng giành "cú đúp Vàng" trong ngày cuối với màn thi đấu thành công của Đinh Kim Loan, Trần Hoàng Duy Thuận-Bùi Thị Thoa.

Ngoài ra, đoàn Việt Nam còn giành thêm 8 tấm huy chương Vàng khác của Phạm Tiến Sản (Duathalon), Nguyễn Minh Nhật Quang-Hà Văn Tiến (Cờ tướng), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Cờ Vua), Bùi Thu Hà (Đấu kiếm), Đặng Ngọc Xuân Thiện (Thể dục dụng cụ), Nguyên Hưng (Bơi) và đội tuyển eSports.

Thành tích ấn tượng của các vận động viên giúp đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục đứng đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 với 68 huy chương Vàng, 46 huy chương Bạc và 43 huy chương Đồng, bỏ rất xa các đoàn thể thao khác.

Đoàn Thái Lan hiện đang đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp với 27 huy chương Vàng, 24 huy chương Bạc và 42 huy chương Đồng.

Đoàn Philippines đứng thứ 3 với 20 huy chương Vàng, 27 huy chương Bạc và 39 huy chương Đồng, tiếp đến là Indonesia (19, 28, 20), Malaysia (16, 13, 31), Singapore (15, 20, 19), Myanmar (4, 5, 9), Campuchia (1, 4, 10), Brunei (1, 1, 1), Lào (1, 10) và Timor Leste (1 huy chương Bạc).

Với những gì đã thể hiện, đoàn thể thao Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục "bội thu" trong ngày thi đấu hôm nay (16/5).

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 (tính đến sáng 16/5).

Theo Vietnam+

https://www.vietnamplus.vn/bang-tong-sap-huy-chuong-sea-games-31-viet-nam-sap-can-moc-70-hcv/790472.vnp


16/05/2022 9:00 SAĐã ban hành
Thí điểm khai cấp hộ chiếu phổ thông qua cổng dịch vụ côngThí điểm khai cấp hộ chiếu phổ thông qua cổng dịch vụ công
Khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, người dân sẽ giảm thiểu số lần đi lại, thời gian chờ đợi nộp hồ sơ, nhận kết quả.


(Nguồn: Vietnam+)

Thông tin từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cho biết, bắt đầu từ ngày 15/5, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thực hiện thủ tục khai cấp hộ chiếu phổ thông (hộ chiếu không gắn chip điện tử) trên Cổng dịch vụ công quốc gia http://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an http://dichvucong.bocongan.gov.vn

Sau khi thí điểm tại Hà Nội, dự kiến, từ ngày 1/6 sẽ chính thức triển khai dịch vụ công trên toàn quốc.

Đây là dịch vụ công mức độ 4, phục vụ công dân Việt Nam đăng nhập vào Cổng dịch vụ Công Chính phủ hoặc dịch vụ công của Bộ Công an, đăng ký hồ sơ, thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hộ chiếu qua bưu chính hoặc đến nhận trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khi có kết quả.

Đối tượng áp dụng là công dân Việt Nam ở trong nước có căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc căn cước công dân 12 số còn giá trị, có tài khoản hợp lệ trên Cổng dịch vụ công Chính phủ, có khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến qua hệ thống thanh toán điện tử Chính phủ.

Khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, người dân sẽ giảm thiểu số lần đi lại, thời gian chờ đợi nộp hồ sơ, nhận kết quả. 

Qua các phương tiện kết nối Internet (máy tính, điện thoại smartphone, máy tính bảng…), người dân có thể chủ động thực hiện giao dịch vào bất kỳ thời gian nào trong ngày, tại bất kỳ nơi đâu có Internet. 

Ngoài ra, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, hồ sơ được số hóa sẽ giảm áp lực giấy tờ lên cơ quan nhà nước, giảm thiểu việc tiếp xúc trực tiếp với cán bộ, phòng tránh và hạn chế được tiêu cực, phiền hà, đồng thời, tăng tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính.

Trong thời gian đầu triển khai, bên cạnh việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu ở dịch vụ công mức độ 3 như hiện nay, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ, khuyến khích người dân thực hiện mức độ 4 ngay tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, 44 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa (Hà Nội), đảm bảo tiến độ và trả kết quả tận nhà người dân.

Về quy trình trình thực hiện, công dân truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an, đăng nhập, điền đầy đủ thông tin đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu X01, địa chỉ email, upload ảnh chân dung (để in trên hộ chiếu), lựa chọn hình thức nhận hộ chiếu (qua dịch vụ bưu chính hoặc đến cơ quan xuất nhập cảnh nhận trực tiếp), địa chỉ nhận hộ chiếu, thanh toán lệ phí trực tuyến khi được cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi yêu cầu.

Trường hợp công dân không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ công mức độ 4 hoặc có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp thì áp dụng quy trình đăng ký, tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp hộ chiếu hiện hành.

Toàn bộ thao tác này đều được thực hiện trên môi trường Internet và có thể sử dụng các máy tính tiếp nhận hồ sơ có của đơn vị.

Với việc triển khai cấp hộ chiếu qua Cổng dịch vụ công cấp độ 4, công dân có thể chủ động khai tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu qua mạng Internet vào bất cứ kỳ thời gian, địa điểm nào, bằng các phương tiện có kết nối Internet mà không phải đến trực tiếp cơ quan xuất nhập cảnh để xếp hàng nộp tờ khai, chụp ảnh. 

Triển khai mạnh mẽ Đề án 06

Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông qua dịch vụ công trực tuyến nhằm thực hiện Đề án của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (gọi tắt là Đề án 06) và Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công an năm 2022.

Cùng với thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông (không gắn chip điện tử) qua dịch vụ công trực tuyến, tính đến tháng 5/2022 Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã triển khai thực hiện được 8 thủ tục ở mức độ 4: Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua trang thông tin điện tử thực hiện tại Công an cấp tỉnh; kiểm tra, xét duyệt nhân sự, cấp phép nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam qua giao dịch điện tử tại Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh Việt Nam; Xét duyệt nhân sự, cấp phép cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên chưa có hiện diện thương mại hoặc đối tác tại Việt Nam đăng ký tài khoản điện tử; cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử./.

Theo Vietnam+

https://www.vietnamplus.vn/thi-diem-khai-cap-ho-chieu-pho-thong-qua-cong-dich-vu-cong/790390.vnp


16/05/2022 9:00 SAĐã ban hành
Thầy tổng phụ trách hơn 30 năm gắn bó với công tác ĐộiThầy tổng phụ trách hơn 30 năm gắn bó với công tác Đội
Bên cạnh các môn học văn hóa, tham gia phong trào Đội tại nhà trường còn giúp học sinh phát triển kỹ năng sống, thêm năng động, tự tin. Trong đó, phải kể đến vai trò quan trọng của Tổng phụ trách Đội. Tại Trường Tiểu học Tân An, khi nhắc đến thầy Nguyễn Văn Thu, dù không dạy học trực tiếp trên lớp nhưng nhiều thế hệ học sinh của nhà trường đều nhớ đến và dành tình cảm quý mến, kính trọng bởi sự nhiệt huyết của thầy dành cho công tác Đội.

Thầy Tổng phụ trách Đội - Nguyễn Văn Thu (bìa trái) thường xuyên quan tâm, thực hiện các chương trình giáo dục đạo đức, lịch sử, truyền thống cho học sinh

Thầy Nguyễn Văn Thu tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm vào năm 1982. Sau khi ra trường, thầy được phân công về giảng dạy bộ môn Toán tại huyện Tân Thạnh. Đến năm 1988, thầy làm Tổng phụ trách Đội của Trường Tiểu học Nhơn Thạnh Trung (TP.Tân An) và đến năm 1991, thầy công tác tại Trường Tiểu học Tân An cho đến ngày nay. Như vậy, đến nay, thầy đã có hơn 30 năm gắn bó với công tác Đội.

Thầy Thu chia sẻ, không giống với những giáo viên giảng dạy bộ môn, giáo viên Tổng phụ trách Đội có những chức năng đặc thù nhưng đều có điểm chung là phải thực sự tâm huyết, yêu nghề, mến trẻ. Với giáo viên phụ trách Đội, nhiệm vụ của họ là những công việc "không tên" nhưng đều mang lại những giá trị, hiệu quả nhất định, từ việc rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, truyền thống cho học sinh đến việc quan tâm, giúp đỡ cho các đội viên có hoàn cảnh khó khăn,…

Thầy Tổng phụ trách Đội thường xuyên tổ chức cho các em tham gia các hoạt động ngoại khóa, đọc sách báo, phát triển kỹ năng sống

Liên đội Trường Tiểu học Tân An có nhiều phong trào hoạt động sôi nổi, tích cực và là một trong những đơn vị có thành tích dẫn đầu của Hội đồng Đội TP.Tân An, nhất là với cuộc thi Nghi thức Đội. Để đạt được và duy trì những thành quả này là sự nỗ lực, chung sức của tập thể thầy và trò nhà trường, trong đó có vai trò của thầy Nguyễn Văn Thu. Thầy thường xuyên tìm hiểu, phát hiện những học sinh, đội viên có tố chất để tăng cường rèn luyện, bồi dưỡng, nhất là chọn các em tham gia đội Nghi thức, phong trào văn nghệ,…

Dưới sự hướng dẫn của thầy, nhiều em ban đầu còn rụt rè, nhút nhát đã trở nên dạn dĩ, tự tin hơn rất nhiều, phát huy được năng khiếu cá nhân, trở thành những chỉ huy đội giỏi, có em còn phát triển khả năng ca hát, biểu diễn, vẽ tranh, dẫn chương trình,… Bên cạnh học tập văn hóa, chính sự tự tin, năng động khi tham gia phong trào Đội là những yếu tố quan trọng góp phần giúp các em thành công hơn nữa trong tương lai.

Em Trần Nguyễn Linh Đan (học sinh lớp 5/2) – Liên đội phó Liên đội Trường Tiểu học Tân An cho biết: "Nhờ sự bồi dưỡng, hướng dẫn của thầy Thu mà em biết được những khả năng của mình với thế mạnh về văn nghệ, nghi thức Đội,… Khi đứng trước đám đông biểu diễn văn nghệ hay đánh trống trong các buổi chào cờ đầu tuần, tham gia cuộc thi nghi thức, em không còn lo lắng mà rất dạn dĩ. Em cũng tích cực tham gia các hoạt động phong trào do nhà trường, Liên đội phát động. Với em, sự tự tin, kỷ luật, tác phong nghiêm túc là những kỹ năng bổ ích mà em có được khi tham gia phong trào Đội".

Tương tự, em Mai Như Ý (lớp 5/2) - Ủy viên Ban Chỉ huy Liên đội cũng trưởng thành hơn rất nhiều khi tham gia công tác Đội. Với Như Ý, thầy Nguyễn Văn Thu vừa nghiêm khắc nhưng rất yêu thương các học trò. "Thầy luôn quan tâm, tìm hiểu và động viên để các bạn có thể phát huy, bộc lộ được năng khiếu của bản thân. Thầy cũng thường xuyên tổ chức, phát động các cuộc thi bổ ích, hấp dẫn cho học sinh. Dù thường xuyên hoạt động các phong trào nhưng chúng em luôn sắp xếp thời gian hợp lý, khoa học, không để ảnh hưởng đến việc học. Hơn nữa, tham gia công tác Đội còn giúp chúng em trở nên gương mẫu, tự giác rèn luyện bản thân để làm gương cho các bạn, phải nỗ lực duy trì thành tích học tập thật tốt qua các năm học".

Thời gian qua, các phong trào, hoạt động Đội của Trường Tiểu học Tân An luôn đạt được những thành tích đáng tự hào

Quả thật, nhờ sự quan tâm, bồi dưỡng của thầy Thu, nhiều thế hệ học trò của nhà trường đã trưởng thành, nhiều người sau này trở thành những người thành đạt, gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Sau này, nhiều học trò cũ gặp lại thầy vẫn nhớ và rất kính trọng người thầy nghiêm khắc nhưng luôn ân cần, quan tâm từng học sinh và thực sự tâm huyết với nghề.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân An – Trần Thị Thi nhận định, thầy Nguyễn Văn Thu là một Tổng phụ trách Đội trách nhiệm, luôn tận tình với nhiệm vụ được phân công. Thầy luôn hòa nhã, thân thiện với đồng nghiệp, thương yêu các học trò. Nhờ có thầy mà thời gian qua, các phong trào, hoạt động Đội của trường luôn đạt được thành tích cao, mang lại nhiều giải thưởng, uy tín cho nhà trường.

 Liên đội Trường Tiểu học Tân An liên tục nhiều năm liền giữ vững danh hiệu Liên đội mạnh

Chỉ còn 1 năm học nữa là thầy Nguyễn Văn Thu đến tuổi nghỉ hưu, trong cả cuộc đời theo nghề giáo, hầu hết thời gian thầy đã gắn bó với công tác Đội. Dưới sự dìu dắt của thầy, Liên đội Trường Tiểu học Tân An liên tục nhiều năm liền giữ vững danh hiệu Liên đội mạnh, nhiều lần được Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn khen thưởng về các thành tích trong phong trào Đội. Dù sau này không còn tiếp tục công việc Tổng phụ trách Đội, thầy vẫn luôn dõi theo, truyền lửa cho thế hệ giáo viên trẻ, các học sinh nối tiếp truyền thống của nhà trường, duy trì và phát huy những thành tích đáng tự hào trong thời gian qua./.

Theo Báo Long An Online16/05/2022 9:00 SAĐã ban hành
Bắt giữ 2 vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ  Bắt giữ 2 vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ 
​Công an huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ 2 vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Các phương tiện chở hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Cụ thể, vào lúc 1 giờ 45 phút, ngày 03/5/2022, Công an huyện Vĩnh Hưng phối hợp Đồn Biên phòng Long Khốt tuần tra phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới. Tại đường tuần tra biên giới thuộc ấp Trung Chánh, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 1 ô tô tải biển kiểm soát 67H-016.80 đang vận chuyển hàng hóa gồm nhiều thùng giấy carton, bên trong chứa chén, dĩa, ly,... các loại đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, có trọng lượng khoảng 5 tấn.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế xe đã bỏ trốn, không có mặt tại hiện trường. Đến ngày 04/5/2022, tài xế xe tên Nguyễn Thanh Tiền (SN 1997, ngụ ấp Tân Hòa Thuận, xã Tân Hội, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đến Công an huyện Vĩnh Hưng để làm việc. Hiện, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Vĩnh Hưng đang tiếp tục xác minh làm rõ.

Vào lúc 3 giờ, ngày 12/5/2022, Đội Cảnh sát giao thông phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Vĩnh Hưng tuần tra phòng, chống tội phạm trên địa bàn xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng. Khi đến đoạn đường bờ nam Kênh 28, thuộc ấp Gò Cát, phát hiện 1 ô tô tải biển kiểm soát 48C-062.70 do tài xế Phan Trung Lợi (SN 1993, ngụ thôn Thuận Đạo, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định), điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện trên ô tô tải có 45 dàn lạnh máy điều hòa đã qua sử dụng, 1 tủ lạnh đã qua sử dụng, 22 giảm sốc xe mô tô, 12 túi nylon bên trong có nhiều dây công tắc, 1 tấm pin năng lượng mặt trời, 2 đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời, 60 thùng dầu gió xanh gồm 8.638 chai, 8 cục pin đã qua sử dụng. Tổng giá trị tài sản bị tạm giữ ước tính khoảng 1 tỉ đồng.

Hiện, Công an huyện Vĩnh Hưng tạm giữ tang vật, phương tiện nêu trên, tiếp tục xác minh, điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Theo Báo Long An Online

https://baolongan.vn/bat-giu-2-vu-van-chuyen-hang-hoa-khong-ro-nguon-goc-xuat-xu-a135458.html


16/05/2022 9:00 SAĐã ban hành
 Điều trị hậu COVID bằng y học cổ truyền Điều trị hậu COVID bằng y học cổ truyền
​Số ca mắc COVID-19 tăng cao đỉnh điểm trong đợt bùng phát thứ tư vừa qua, vấn đề người bệnh quan tâm hiện nay là hậu COVID, với nhiều triệu chứng bất thường xuất hiện sau một thời gian khỏi bệnh

Tại nhiều bệnh viện đã thiết lập thêm giường bệnh để điều trị cho bệnh nhân hậu COVID. Trong đó, điều trị hậu COVID, y học hiện đại khuyến cáo dùng vitamin tổng hợp như vitamin nhóm B như magieB6 và vitamin C từ 20-30 ngày dù người bệnh có hay không có triệu chứng sau khi khỏi.

Bên cạnh đó, khuyến cáo tăng cường ăn nhiều hoa quả, nước ép, ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và tập các bài tập hỗ trợ để phục hồi đường hô hấp, tiêu hóa...

Bệnh nhân điều trị hậu COVID tại Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Quân Y 354.

Với y học cổ truyền, có rất nhiều bài tập khí công dưỡng sinh để phục hồi cho bệnh nhân liên quan đến vấn đề hô hấp, bệnh nhân đau nhức xương khớp, bệnh nhân mất ngủ do stress... Đồng thời, liệu pháp xoa bóp bấm huyệt, châm cứu, ngâm chân xông hơi thuốc bắc... sẽ điều trị các triệu chứng hậu COVID với hiệu quả cao. 

Đại tá, ThS.BS Quách Quang Tho, Chủ nhiệm Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Quân Y 354, cho biết, thời điểm các bệnh viện trở lại tiếp nhận người bệnh theo trạng thái "bình thường mới", có tới hơn một nửa số ca vào điều trị tại khoa là do hậu COVID. Các triệu chứng phổ biến là người bệnh đau đầu mất ngủ, ho kéo dài...

Mỗi đợt điều trị kéo dài 2 tuần, tuy nhiên, tùy từng trường hợp bệnh nhân, có người xuất viện trở về với công việc chỉ sau một tuần và có người sau 2 tuần lại tái nhập viện để điều trị. 

"Thông thường người bệnh mất ngủ sẽ sinh ra đau đầu, đau mỏi cơ khớp... Người bệnh vào viện sẽ được điều trị kết hợp Đông y và Tây y. Khi vào viện, tâm lý người bệnh đã yên tâm hơn. Với triệu chứng mất ngủ, chúng tôi dùng các bài thuốc Đông y để điều trị chứng mất ngủ. Bệnh nhân đau mỏi cơ khớp được điều trị xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu, ngâm chân xông hơi thuốc bắc giúp người bệnh thư giãn và sức khoẻ dần trở lại bình thường", Ths.BS Quách Quang Tho cho biết.

Theo BS Tho, thời kỳ chưa mắc COVID-19, người bệnh không có các triệu chứng mất ngủ, đau đầu, đau mỏi xương khớp..., nhưng sau khi khỏi các triệu chứng này xuất hiện và được xác định là hậu COVID. Điều trị hậu COVID, Đông y có những bài thuốc cổ phương và các kỹ thuật không dùng thuốc. Cụ thể tùy theo triệu chứng của người bệnh: Bệnh nhân mất ngủ được điều trị bằng các vị thuốc an thần, bệnh nhân đau mỏi xương khớp có các bài thuốc lưu thông khí huyết và dưỡng khớp. Với đau đầu có vị thuốc giảm đau tăng tuần hoàn não..."

Ths.BS Quách Quang Tho, Chủ nhiệm Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Quân Y 354.

Từ tháng 4/2022 đến nay, Khoa Y học cổ truyền tiếp tục tiếp nhận 116 bệnh nhân, trong đó có trên 1/3 người bệnh nhập viện do hậu COVID. Số bệnh nhân còn lại nhập viện do thiểu năng tuần hoàn não, thoái hóa cột sống cổ, đau lưng cấp, viêm loét dạ dày, viêm tràn dịch khớp gối, suy tĩnh mạch chi... và người bệnh mất ngủ không do hậu COVID.

Ths BS Quách Quang Tho cũng lưu ý số bệnh nhân trẻ tuổi nhập viện chiếm khoảng 25%, khi thoái hóa xương khớp đang dần trẻ hóa, thậm chí bị thoát vị địa đệm, tràn dịch khớp vai và tràn dịch khớp gối, không như trước đây phải trên 50-60 tuổi mới gặp phải./.

Theo VOV.VN

https://vov.vn/suc-khoe/dieu-tri-hau-covid-bang-y-hoc-co-truyen-post943747.vov


16/05/2022 9:00 SAĐã ban hành
'Sao vuông' biên giới trong mùa luyện quân'Sao vuông' biên giới trong mùa luyện quân
Long An có đường biên giới dài hơn 134km, với 20 chốt dân quân thuộc 20 xã đã góp phần tạo nên thế trận quốc phòng, thế phòng thủ liên hoàn trên tuyến biên giới. Xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) chốt dân quân biên giới không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên thao trường luyện quân, những chiến sĩ "sao vuông" "vượt nắng, thắng mưa, say sưa rèn luyện" với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt thành tích cao.

Trên thao trường chốt điểm

Chúng tôi đến Chốt dân quân thường trực biên giới xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ vào một ngày tháng 5. Đây là chốt vinh dự được Quân khu 7 chọn xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh chọn làm điểm để các huyện, thị xã biên giới của tỉnh về tham quan, học tập, nhân rộng mô hình. Đạt kết quả đó, bên cạnh sự quan tâm của cấp trên, sự chăm lo của cấp ủy, chính quyền địa phương, còn là bước đột phá vượt bậc được phát huy từ tinh thần đoàn kết, trí tuệ, sức lực của những chiến sĩ "sao vuông" nơi vùng biên giới còn nhiều khó khăn. 

Chốt trưởng Chốt dân quân thường trực biên giới xã Mỹ Bình - Đặng Quốc Dương cho biết: Bên cạnh tích cực trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, canh gác góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới, công tác huấn luyện cũng được chốt chú trọng và duy trì thường xuyên. Sau mỗi buổi huấn luyện, chúng tôi đều đánh giá rút kinh nghiệm. Vì vậy, kiểm tra kết thúc từng nội dung huấn luyện trong từng giai đoạn đạt yêu cầu 100%, trong đó từ 75% khá, giỏi trở lên. Hiện chốt tập trung chuẩn bị huấn luyện một số nội dung sẵn sàng tham gia diễn tập chiến đấu phòng thủ của xã sắp tới. 

Cán bộ, chiến sĩ Chốt dân quân Mỹ Bình huấn luyện công cụ hỗ trợ trong xử lý tình huống A2

Thời tiết mùa này mưa, nắng thất thường nhưng CBCS chốt Mỹ Bình vẫn khẩn trương, quyết liệt tham gia huấn luyện các nội dung của giai đoạn trong năm. Tranh thủ buổi sáng trời không mưa, trên thao trường, dưới hệ thống giao thông hào, các chiến sĩ dân quân nhanh nhẹn cơ động đến vị trí chiến đấu. Với sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí chốt trưởng, chiến sĩ nắm vững các yếu lĩnh, thuần thục từng thao tác. Tiếng khẩu lệnh dõng dạc, những ánh mắt hướng về mục tiêu, những bước chân vững chắc chạy dưới giao thông hào,... làm không khí thao trường nóng lên từng giờ.

Buổi chiều, chốt tranh thủ chuyển sang nội dung huấn luyện công cụ hỗ trợ. CBCS tích cực luyện tập từ thao tác mang mặc quân phục hỗ trợ đến thống nhất từng động tác trong xử lý tình huống xảy ra biểu tình bạo loạn. Đây là nội dung huấn luyện rất vất vả, đòi hỏi chiến sĩ có sức khỏe tốt. Dù dưới trời nắng nóng, trong trang phục huấn luyện kín như bưng, mặc mồ hôi tuôn, các anh vẫn miệt mài luyện tập trên nền sân xi măng bỏng rát dưới cái nắng vùng biên.

Kết thúc ngày huấn luyện đầy trách nhiệm và hiệu quả, chiến sĩ Lê Thanh Phong - dân quân thường trực xã biên giới Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, phấn khởi nói: "Nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình, tôi ra sức học tập, rèn luyện để khi nắm được thông tin hay có lệnh là sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Vững vàng nơi biên cương

Dọc theo bờ kênh Cái Cỏ, trên con đường tuần tra biên giới, chúng tôi đến Chốt dân quân Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng. 10 năm đứng chân nơi đây, chốt được chính quyền và người dân vùng biên tin tưởng, quý mến. Suốt nhiều năm liền, chốt là đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh; là đơn vị tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hàng năm, công tác huấn luyện của dân quân tại chốt bảo đảm đúng theo chương trình, nội dung và sát thực tế. Bên cạnh huấn luyện kỹ chiến thuật chiến đấu, phương án bảo vệ chốt, bảo vệ địa bàn, chốt còn thường xuyên huấn luyện bơi, luyện tập phương án cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn sông nước. Được huấn luyện nên lực lượng dân quân của chốt tham gia môn bơi vũ trang và hội thi bơi xuồng ba lá cấp tỉnh đạt thành tích cao. Chốt trưởng Lê Văn Thả khẳng định: Bên cạnh nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, chốt còn huấn luyện sát với địa bàn. Mỗi CBCS đều phát huy tinh thần nghiêm túc trong học tập, rèn luyện, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, phấn đấu đạt kết quả cao.

Bên cạnh không ngừng huấn luyện nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, CBCS Chốt dân quân Khánh Hưng chấp hành nghiêm chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ phối hợp tuần tra, canh gác; thường xuyên tuần tra biên giới, nắm bắt tình hình nội, ngoại biên, góp phần bảo vệ vững chắc tuyến biên giới.

Phát huy tốt vai trò tại chỗ của lực lượng dân quân trên chốt biên giới trong công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh./.

Theo Báo Long An Online

https://baolongan.vn/sao-vuong-bien-gioi-trong-mua-luyen-quan-a135394.html


16/05/2022 9:00 SAĐã ban hành
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An: Chú trọng công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo nghềTrường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An: Chú trọng công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo nghề
Xác định đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó triển khai, thực hiện Nghị quyết số 12, ngày 15/4/2021 của Tỉnh ủy về đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp là then chốt, thời gian qua, tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An, công tác tuyển sinh học nghề có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng đào tạo một số ngành nghề được cải thiện, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp có việc làm hoặc tự tạo việc làm ngày càng tăng với mức thu nhập khá.

Áp dụng lý thuyết vào thực hành một cách thuần thục giúp học sinh sau khi tốt nghiệp dễ tìm việc làm với tay nghề vững chắc

Xem công tác tuyển sinh là trọng tâm, ngay từ đầu năm, nhà trường tập trung nguồn lực và đề ra các kế hoạch, chương trình cụ thể. Các hoạt động tuyển sinh được triển khai bằng nhiều hình thức, nhiều kênh thông tin như phát thanh; panô, áp phích; băng rôn; phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THCS, THPT tại các địa phương trong tỉnh để có kế hoạch tuyển sinh phù hợp với nhu cầu của từng ngành nghề.

Trường đang đào tạo 25 lớp trình độ trung cấp, có 662 học sinh với 9 ngành/nghề: Công nghệ ôtô, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Điện công nghiệp và dân dụng, Kế toán doanh nghiệp, Công nghệ hàn, Vẽ và thiết kế trên máy tính, Công nghệ may và thời trang, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Kỹ thuật chế biến món ăn. Bên cạnh đó, trường luôn quan tâm nâng cao năng lực cho đội ngũ nhà giáo về chuyên môn, kỹ năng sư phạm; tự tổ chức các lớp tập huấn cho giáo viên mới bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện nhà trường; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đúng quy định, đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Thầy Trần Văn Đồng - giáo viên môn Công nghệ ôtô, chia sẻ: Giáo viên tìm tòi phương pháp giảng dạy mới, hay nhằm giúp học sinh tiếp thu kiến thức nhanh và nắm chắc các kiến thức đã học, từ đó áp dụng lý thuyết vào thực hành một cách thuần thục. Đây cũng là điều kiện giúp các em sau khi tốt nghiệp có việc làm với tay nghề vững chắc.

Học sinh Cao Văn Trí, lớp Công nghệ ôtô, cho biết: "Phương pháp mà giáo viên truyền đạt rất dễ hiểu và áp dụng vào thực hành tốt hơn nên em cảm thấy tự tin hơn. Qua đó, giúp em có được tay nghề tốt và dễ tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp".

Tiếp tục phát huy những thế mạnh, cùng sự lãnh, chỉ đạo sâu sát của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, năm 2022, Ban Giám hiệu cùng tập thể viên chức nhà trường quyết tâm tăng quy mô đào tạo lẫn đa dạng về ngành nghề, quy mô tuyển sinh 350 học sinh trình độ trung cấp với 14 ngành: Công nghệ ôtô; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Điện công nghiệp và dân dụng; Kế toán doanh nghiệp; Công nghệ hàn; Vẽ và thiết kế trên máy tính; Công nghệ may và thời trang; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Kỹ thuật chế biến món ăn; Quản trị khách sạn; Quản lý lao động tiền lương và bảo trợ xã hội; Kỹ thuật rau, hoa công nghệ cao; Trồng trọt và bảo vệ thực vật; Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An - Lê Văn Thạnh cho biết: Năm 2022, trường tích cực phối hợp các ngành đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh đào tạo trình độ trung cấp; cùng với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS và THPT tham gia học nghề; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh trung cấp với 350 học sinh cho 14 ngành/nghề. Trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, cung cấp nhân lực có tay nghề cao cho phát triển công nghiệp và nông nghiệp theo Nghị quyết số 12 của Tỉnh ủy. Thời gian tới, trường tăng cường mối liên kết với doanh nghiệp cùng tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giúp người học có được kiến thức, kỹ năng, môi trường làm việc thực tế và có thể tham gia làm việc tại doanh nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp./.

Theo Báo Long An Online

Chú trọng công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo nghề - Báo Long An Online (baolongan.vn)


15/05/2022 12:00 SAĐã ban hành
1 - 30Next

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​