Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Thông báo kết quả hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020Thông báo kết quả hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, ngày 05/4/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, khóa X tổ chức hội nghị lần thứ 11 để thảo luận và thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 trong quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II; bàn một số vấn đề về công tác cán bộ.

biểu-quyết-thông-qua-hội-nghị.jpg

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Phạm Văn Rạnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị. Sau 1 buổi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

1- Về tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2018 trong quý I:

Tỉnh ủy thống nhất đánh giá: 3 tháng đầu năm 2018, trong điều kiện có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có những khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy đạt nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực như sau:

- Lĩnh vực kinh tế tiếp tục phát triển: Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tốt; diện tích, năng suất, sản lượng nhiều loại cây trồng đều tăng; giá cả đầu ra của đa số các mặt hàng nông sản như lúa, thanh long, rau màu, thủy sản… thuận lợi, nông dân sản xuất có lợi nhuận khá cao; chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện, đến cuối quý I, toàn tỉnh có 66 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 39,7%. Công nghiệp-xây dựng phát triển khá tốt; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,1%; thu hút đầu tư có nhiều tiến bộ. Thu ngân sách nhà nước đạt 27,8% so với dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao. Thương mại - dịch vụ ổn định, có bước phát triển, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 được cải thiện tích cực (đạt 66,7 điểm, xếp hạng 4/63 tỉnh, thành cả nước). Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm được tập trung thực hiện; một số chương trình, công trình đạt kết quả bước đầu.

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, mạng lưới trường lớp học được đầu tư xây dựng đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học. Công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, các loại dịch bệnh nhìn chung giảm, thực hiện nghiêm túc chế độ trực khám, chữa bệnh và cấp cứu, đặc biệt trong những ngày lễ, tết. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ngày càng đi vào thực chất, nhất là việc đánh giá, công nhận các danh hiệu về văn hóa. Chính sách người có công và chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ và kịp thời, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

 - Lĩnh vực an ninh-quốc phòng cơ bản ổn định, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự được chú trọng, một số loại tội phạm được kiềm chế, nhất là trong dịp lễ, tết. Việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ thực hiện nghiêm túc. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tập trung lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc. Chủ quyền, an ninh biên giới được giữ vững.

- Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở có sự chuyển biến tích cực. Hầu hết các cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 48-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đạt được kết quả bước đầu; xây dựng kế hoạch, quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW và Chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

- Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy trong quý i năm 2018 còn một số khó khăn, hạn chế cần tập trung chỉ đạo: Triển khai thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tuy đạt kết quả bước đầu nhưng tiến độ còn chậm. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư một số công trình còn chậm. Việc bảo vệ hành lang an toàn giao thông, kiểm soát, quản lý chất thải trong các khu, cụm công nghiệp có mặt chưa tốt. Các công trình trọng điểm: Đường tỉnh 830 (đoạn Bến Lức - quốc lộ 50), Đường Vành đai TP.Tân An và Trục hạ tầng giao thông đô thị Tiền Giang - Long An - TP.HCM tiến độ còn chậm. Cải cách hành chính chưa thật sự tốt, chưa đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. An ninh, trật tự, an toàn xã hội có mặt chưa bảo đảm, giải quyết các vấn đề bức xúc, khiếu nại chưa cơ bản.

2- Về nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018:

Trên cơ sở đánh giá, phân tích tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết trong quý i, Tỉnh ủy thống nhất xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý II/2018; trong đó, tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

(1) Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp để nâng cao năng suất, chất lượng cây lúa; tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhất là chú trọng việc xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình điểm ở từng địa phương, xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã làm nòng cốt cho từng vùng, khu vực. Song song đó, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân về sản xuất ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện Chương trình cũng như xây dựng nông thôn mới.

 (2) Tăng cường nắm tình hình, đối thoại, động viên, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh; đối thoại với các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đường tỉnh 830, công tác giải phóng mặt bằng Đường vành đai TP.Tân An; quy hoạch đường động lực Tiền Giang - Long An - TP.HCM. Phấn đấu vượt thu ngân sách để có đủ nguồn lực tập trung triển khai thực hiện công trình trọng điểm Đường Vành đai TP.Tân An, tiếp tục mở rộng Đường tỉnh 830 (đoạn Bến Lức đến quốc lộ 50) thành 4 làn xe để đồng bộ trên toàn tuyến và tập trung cho một số công trình trọng điểm, bức xúc khác.

(3) Chú trọng việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng. Trọng tâm là tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng chiếm đất công tại xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức.

(4) Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các cấp ủy Đảng. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể bằng các việc làm thiết thực gắn với các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của Đại hội Đảng bộ các cấp. Tiến hành sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị bảo đảm theo tiến độ và lộ trình Đề án số 02-ĐA/Tu của Tỉnh ủy. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, phục vụ nhân dân; thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung lãnh đạo, khắc phục nghiêm túc những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân năm 2017.

3. Về công tác cán bộ:

Trên cơ sở Tờ trình của Ban Thường vụ về công tác cán bộ, Tỉnh ủy tiến hành thảo luận, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020; giới thiệu nhân sự bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Long An tăng cường đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm trong quý II, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018./.

Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Long An

09/04/2018 10:00 SAĐã ban hành
Bí thư Tỉnh ủy Long An - Phạm Văn Rạnh thăm và làm việc tại Khu Công nghiệp Tân ĐứcBí thư Tỉnh ủy Long An - Phạm Văn Rạnh thăm và làm việc tại Khu Công nghiệp Tân Đức
Sáng 17/6, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh đến thăm và làm việc tại Khu công nghiệp (KCN) Tân Đức, huyện Đức Hòa để nắm tình hình đầu tư và hoạt động tại đây. Tham gia cùng đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út, đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh cùng lãnh đạo huyện Đức Hòa.

Khu dân cư – khu đô thị - KCN Tân Đức do Tập đoàn Tân Tạo đầu tư với tổng diện tích trên 1.140ha. Riêng KCN Tân Đức với tổng diện tích 545ha, tính đến tháng 6 năm 2020, KCN Tân Đức đã thu hút 186 doanh nghiệp. Trong đó có 124 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 400 triệu USD và 62 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 7.400 tỉ đồng. Khu dân cư với diện tích 74ha được phân lô thành 2.218 nền tái định cư, đến nay đã có gần 600 hộ dân xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Còn khu đô thị đã hoàn thiện và đi vào hoạt động hệ thống giáo dục và bệnh viện đa khoa,…

Đoàn khảo sát thực tế

Đại diện chủ đầu tư cho biết, hiện nay KCN Tân Đức chỉ còn khoảng 90ha, quỹ đất này chỉ đủ để thu hút các nhà đầu tư trong 2-3 năm nữa, do đó, để có quỹ đất phát triển KCN, công ty đã xin lập đề án đầu tư KCN Sài Gòn – Mekong với diện tích 200ha thuộc xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức. Đề án này đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, qua đây kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế trình Chính phủ chấp thuận đề án đầu tư KCN Sài Gòn – Mekong để triển khai đầu tư dự án trong thời gian sớm nhất.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành và huyện Đức Hòa trao đổi thêm về một số vướng mắc trong khu dân cư; khu tái định cư; khu đô thị liên quan đến giải phóng mặt bằng; kết cấu hạ tầng; điều chỉnh quy hoạch;…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh đề nghị, thời gian tới, Tập đoàn Tân Tạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng KCN để tiếp tục thu hút nhà đầu tư thứ cấp; quan tâm đầu tư hạ tầng thiết yếu về giao thông, điện, nước, hệ thống xử lý nước thải trong khu tái định cư; tiếp tục phát triển thêm nhà ở cho công nhân.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh đề nghị chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện khu công nghiệp để tăng thu hút đầu tư 

Đối với đề án đầu tư KCN Sài Gòn – Mekong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao UBND tỉnh cùng các sở, ngành, huyện Bến Lức tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thủ tục pháp lý để triển khai dự án.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh  - Nguyễn Văn Út cùng lãnh đạo các sở, ngành đã khảo sát thực tế KCN, khu dân cư, tái định cư Tân Đức; đồng thời thăm Nhà máy Meat Sài Gòn của Tập đoàn Masan./.

Theo Báo Long An Online

http://baolongan.vn/bi-thu-tinh-uy-long-an-pham-van-ranh-tham-va-lam-viec-tai-khu-cong-nghiep-tan-duc-a97233.html

18/06/2020 10:00 SAĐã ban hành
Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa IX: thông qua 03 Nghị quyết quan trọng, cấp bách về kinh tế - xã hộiKỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa IX: thông qua 03 Nghị quyết quan trọng, cấp bách về kinh tế - xã hội
Sáng ngày 22/6/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp bất thường, kỳ họp thứ 20 với nội dung xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng, cấp bách về kinh tế - xã hội theo thẩm quyền; thảo luận đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

22-6-2020-IMG_8989.jpg

Chủ tọa kỳ họp

Tham dự kỳ họp có các đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; đại biểu khách mời. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều chủ trì kỳ họp.

22-6-2020-IMG_8997.jpg

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết

Qua thảo luận, xem xét chặt chẽ, bám sát thực tiễn, phù hợp quy định pháp luật đối với các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, Báo cáo thẩm tra, HĐND tỉnh đã nhất trí thông qua 03 Nghị quyết quan trọng, cấp bách về kinh tế - xã hội, đó là: Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 31/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết về việc điều chỉnh quy mô và tên đường Trục kết nối thành phố Hồ Chí Minh – Long An – Tiền Giang thành đường tỉnh 827E và bổ sung đường tỉnh 830E vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ tỉnh Long An đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2020 cho các dự án cấp bách sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019.

22-6-2020-IMG_8994.jpg

Thảo luận tại tổ đóng góp kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đồng thời, tại kỳ họp này, thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và với trách nhiệm của cơ quan dân cử, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, HĐND tỉnh tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

22-6-2020-IMG_8970.jpg

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh nhấn mạnh, các Nghị quyết vừa được thông qua rất quan trọng và có tính cấp bách, vì vậy HĐND tỉnh yêu cầu ngay sau kỳ họp này, đối với các vấn đề về đầu tư công có liên quan nguồn vốn trung ương hỗ trợ giao UBND tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục gửi Trung ương theo quy định. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, UBND tỉnh khẩn trương có kế hoạch cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định, kịp thời, hiệu quả; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phân tích, giải thích để các đối tượng có liên quan, nhất là người dân hiểu, đồng thuận với việc điều chỉnh bảng giá các loại đất.

HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và từng đại biểu HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các cơ quan liên quan trong việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện các Nghị quyết. /.

Khả Tâm

22/06/2020 10:00 CHĐã ban hành
Trung Quốc đột ngột từ chối đơn hàng, giá nếp lao dốcTrung Quốc đột ngột từ chối đơn hàng, giá nếp lao dốc
Trong mười ngày trở lại đây, giá nếp trên địa bàn tỉnh Long An bất ngờ lao dốc khiến thương lái và doanh nghiệp thua lỗ nặng.
​Hầu hết diện tích nếp gần tới ngày thu hoạch đã được thương lái và doanh nghiệp thỏa thuận mua giá cố định là 6.100 đồng/kg và đã đặt tiền cọc từ mức 4-5 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, khi nông dân bắt đầu thu hoạch, giá nếp liên tục giảm mạnh xuống mức 5.200-5.300 đồng/kg. Nếp rớt giá mạnh do thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu. Nhiều doanh nghiệp thu mua vướng cảnh tồn kho, thiếu vốn dự trữ. Ông Đặng Văn Thanh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Thành (thành phố Tân An), cho hay từ trước đến nay, thị trường tiêu thụ hạt nếp thương phẩm chủ yếu là xuất theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc, chiếm 80-90% sản lượng. Tuy nhiên, hai tuần trở lại đây tất cả các đơn đặt hàng từ các đối tác phía Trung Quốc đột ngột từ chối nhận hàng và giá hạt nếp thương phẩm giảm giá quá mạnh. 

Từ mức giá giá 11.000 đồng/kg gạo nếp đã giảm xuống còn 9.600-9.700 đồng/kg, nhưng không có đợn đặt hàng để tiêu thụ. Thị trường Trung Quốc đột ngột không nhập khẩu hạt gạo nếp đã làm cho doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp thu mua chế biến, thương lái thu lỗ nặng, còn nhà nông thì thu hoạch chất đống vì thương lái không thu mua kịp. Theo thống kê của Sở nông nghiệp và P​hát triển Nông thôn tỉnh Long An, vụ Đông Xuân 2017-2018, nông dân đã trồng được 85.000 ha, với năng suất bình quân khoảng 8 tấn/ha. Những năm gần đây, thị trường tiêu thụ gạo nếp khá tốt, giá lúa nếp luôn ở mức cao đã khiến nông dân không chỉ riêng Long An mà cả khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đổ xô vào trồng lúa nếp. 

Tuy nhiên, lúa nếp phụ thuộc phần lớn vào thị trường Trung Quốc. Hiện giá nếp giảm, nông dân không tiêu thụ được, cả thương lái lẫn doanh nghiệp đều không "mặn mà". Điều này khiến cây nếp bấp bênh về đầu ra. Ngành chức năng Long An cần có giải pháp rà soát quy hoạch lại diện tích gieo trồng để đảm bảo cơ cấu gieo trồng nếp, nhằm đảm bảo lợi nhuận lâu dài cho nông dân - đó là mong đợi của nhiều người. Thương lái thu mua nếp bán cho doanh nghiệp cũng lâm vào cảnh thua lỗ tiền tỷ. Giá thỏa thuận 6.100 đồng/kg nếp tươi nhưng giá thực tế thị trường chỉ 5.300 đồng/kg. Nếu chọn phương án thu mua, họ phải thua lỗ 800 đồng/kg. Còn chọn phương án bỏ 4-5 triệu đồng/ha tiền đặt cọc, bình quân một thương lái thu mua nếp ở Long An trong vụ Đông Xuân lỗ từ 500 triệu-1 tỷ đồng. 

Riêng đối với nông dân, giá nếp 5.300 đồng/kg và cộng số tiền thương lái đặt cọc đã bỏ thì bình quân giá nếp vẫn đạt mức 5.700 đồng/kg trở lên. Thương lái Trần Thị Này (ấp 3, xã Thạnh Đức, Bến Lức) hiện đặt cọc khoảng 200 ha, tương đương 500 triệu đồng và xem như mất trắng số tiền này. Bà Này cho biết, các thương lái vay ngân hàng và tiền nhà bỏ ra thu mua để bán cho các doanh nghiệp. Nay doanh nghiệp không thu mua nữa thì thương lái không thể nào cân tiếp số nếp đã đặt cọc và buộc phải bỏ cả số tiền đã đặt cọc này. Có người mua 300-400 ha phải bỏ khoảng 1 tỷ đồng tiền cọc. 

Ông Nguyễn Ngọc Long, Chủ doanh nghiệp Ngọc Long (huyện Thủ Thừa), cho rằng nếp vỏ từ 6.100 đồng/kg hạ giá còn khoảng 5.300-5.500 đồng/kg khiến doanh nghiệp mất tiền bỏ cọc bao tiêu. Nếu cân cũng lỗ mà bỏ thì doanh nghiệp cũng mất một số vốn tiền cọc đáng kể. Trước tình hình biến động giá như hiện nay, nhiều đơn đặt hàng, đơn vị xuất khẩu đã thu hồi toàn bộ, tạm ngưng không mua, chờ giá của đầu ra. Vì vậy, doanh nghiệp không bán được, chịu tồn kho, cũng khó khăn rất nhiều. Ông Long đề xuất các ngành, chính quyền hỗ trợ tìm thị trường nhằm giúp chủ doanh nghiệp và nhân dân tháo gỡ khó khăn./.
Theo TTXVN

09/04/2018 10:00 SAĐã ban hành
Long An phát động Tháng hành động vì An toàn thực phẩmLong An phát động Tháng hành động vì An toàn thực phẩm
Sáng 17/4, tại thị xã Kiến Tường, UBND tỉnh Long An tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì An toàn thực phẩm với chủ đề "Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm".

attp.JPG

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống ký cam kết

Năm 2017, toàn tỉnh xảy ra 4 vụ ngộ độc thực phẩm, với 112 người mắc. Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra, giám sát lấy mẫu kiểm nghiệm, tỷ lệ mẫu thực phẩm chưa đạt khoảng 25%. Nguyên nhân dẫn đến mất an toàn thực phẩm là nguyên liệu chế biến chưa bảo đảm nguồn gốc, xuất xứ, sử dụng nhiều phẩm gia, chất bảo quản,...

Nhằm tăng cường vai trò trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong công tác an toàn thực phẩm, nhất là trong Tháng hành động vì An toàn thực phẩm, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế - Bác sĩ Huỳnh Minh Phúc cho biết: Sở Y tế sẽ phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, UBND huyện, thị xã, thành phố,... đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, các cơ sở kinh doanh thực phẩm phục vụ ăn uống,...

Các cơ sở kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống phải tự chịu trách nhiệm đối với sự an toàn thực phẩm. Người tiêu dùng cần nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm, biết tự bảo vệ sức khỏe chính mình,...".

Tại buổi lễ phát động, đoàn diễu hành xuất phát từ Công viên Văn hóa Núi Đất đến đường 30-4, đường Hùng Vương, đường Lý Thường Kiệt, Quốc lộ 62 và về Công viên Văn hóa Núi Đất ./. 

Báo Long An online     

17/04/2018 4:00 CHĐã ban hành
Long An triển khai đề án đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2020 – 2025Long An triển khai đề án đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2020 – 2025
Chiều ngày 24/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai đề án đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2020 – 2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa dự và chỉ đạo hội nghị.

24-6-2020-IMG_0016.jpg

Quang cảnh hội nghị

Xác định công tác xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp lớn thực hiện chương trình trọng điểm giải quyết việc làm, giảm nghèo ở địa phương, UBND tỉnh đã có Quyết định số 470/QĐ-UBND ban hành Đề án đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tỉnh giai đoạn 2020 – 2025 và thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc thực hiện đề án.

Theo đề án, tỉnh phấn đấu năm 2020 đưa khoảng 500 người; từ năm 2021 – 2025 mỗi năm đưa 1000 lao động đi xuất khẩu lao động. Hiệu quả kinh tế theo ước tính năm 2020 thu nhập của một lao động xuất khẩu bình quân là 1000 USD/tháng; thời gian làm việc bình quân là 36 tháng.

Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội – Nguyễn Đại Tánh cho biết, giai đoạn từ năm 2011 - 2019, tỉnh Long An đã có 1.214 người đi làm việc ở nước ngoài, trong đó thị trường Nhật Bản có 962 người (chiếm khoảng 80% trong tổng số), còn lại là thị trường Hàn Quốc, Đài Loan và một số nước khác. Trong 6 tháng đầu năm 2020, tuy bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19, tỉnh vẫn có 129 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài (thị trường Nhật Bản 120 người, Đài Loan 9 người); ngoài ra có 89 lao động đã đăng ký ở các công ty xuất khẩu lao động (trúng tuyển 40 người, đang học ngoại ngữ 49 người).

Tính đến hiện tại, có 12 doanh nghiệp tham gia đề án đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tỉnh với các đơn hàng tuyển dụng như: chế biến thực phẩm, điện tử, chăn nuôi, thu hoạch hoa quả,…Các doanh nghiệp tham gia đề án là những doanh nghiệp có năng lực, uy tín, có thị trường xuất khẩu lao động ổn định, có đơn hàng phù hợp và cam kết thực hiện đúng các quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

 24-6-2020-IMG_0027.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh, xuất khẩu lao động có thể xem là một giải pháp quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp, hiện đại, đào tạo người lao động tác phong công nghiệp, trình độ tay nghề, ngoại ngữ, có ý thức tổ chức kỷ luật, có điều kiện tạo việc làm và tăng thu nhập, nâng dần mức sống của người dân, giảm nghèo, đóng góp cho xã hội sau khi trở về nước.

Phó Chủ tịch đề nghị sau hội nghị này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu rút kinh nghiệm cách làm trước đây, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh để đưa đi làm việc ở nước ngoài.

Trong đó, cần chú ý thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức để người dân, người lao động biết đầy đủ thông tin về chính sách, điều kiện, tiêu chuẩn, chế độ, quyền lợi, trách nhiệm, thu nhập… của người lao động khi tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến trong các trường học phổ thông, các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học để các em có điều kiện tiếp cận thông tin và có định hướng trong lựa chọn nghề nghiệp.

Đồng thời, quan tâm đến công tác đào tạo nghề và tạo nguồn lao động để tham gia đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tích cực phối hợp và tạo điều kiện cho doanh nghiệp có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khi được giới thiệu về địa phương để tuyển chọn lao động; tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ vay vốn.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ vào nội dung dự kiến ngành nghề đào tạo lao động đi lao động theo hợp đồng ở nước ngoài để chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện để phối hợp liên kết đào tạo.

Trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài sẽ còn gặp nhiều khó khăn, tỉnh vẫn thực hiện các bước chuẩn bị khảo sát, gắn kết đào tạo, sẵn sàng nguồn nhân lực có chất lượng để triển khai công tác xuất khẩu lao động ngay khi các nước tiếp nhận người lao động trở lại bình thường./.

Anh Tuấn 


24/06/2020 2:00 CHĐã ban hành
Bếp gia đình 'đỏ lửa', gắn kết tình thân mùa dịch Covid-19Bếp gia đình 'đỏ lửa', gắn kết tình thân mùa dịch Covid-19
15 ngày cách ly xã hội giúp chúng ta có điều kiện sống chậm lại để cảm nhận nhiều điều ý nghĩa, thiêng liêng nhất trong cuộc sống mà bấy lâu nay nhịp sống hối hả đẩy nó ra xa. Đó có thể là những bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương hay đơn giản, các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau chia sẻ buồn, vui trong cuộc sống.
Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương của gia đình bà Huỳnh Thị Tôn trong đại dịch Covid-19

Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương của gia đình bà Huỳnh Thị Tôn trong đại dịch Covid-19

Yêu thương đong đầy trong từng bữa cơm 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, lúc đầu không ít người cảm thấy khó chịu, gò bó, cuộc sống bị đảo lộn. Thế nhưng, nhiều gia đình thấy được ý nghĩa của việc giãn cách xã hội biến những ngày này thành "thời điểm vàng" để cùng ngồi lại bên nhau, trong đó có những bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương. 

Bà Huỳnh Thị Tôn, ngụ xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An bộc bạch: "Trước đây, bữa cơm gia đình của tôi rất tẻ nhạt, vì chỉ có hai vợ chồng già. Còn những ngày qua, bữa cơm gia đình rất vui, có đầy đủ vợ chồng, con cái sum vầy, không còn cảnh cơm canh úp lồng bàn để nguội lạnh như trước. Để có những món ăn ngon, tôi thường "trưng cầu ý kiến" chồng và các con muốn ăn sáng món gì từ hôm trước, rồi chuẩn bị nguyên liệu sẵn. Đa phần đều là các món truyền thống như bún riêu, phở gà,... Những món không biết làm thì tôi lên mạng tìm hiểu công thức và cách làm. Thấy chồng con ăn ngon là tôi hạnh phúc".

Đến nhà bà Tôn, chúng tôi mới cảm nhận được hết ý nghĩa của bữa cơm gia đình. Đó là hình ảnh các thành viên trong gia đình cùng nhau chuẩn bị bữa ăn, người lặt rau, người chiên cá, người dọn chén,... tiếng nói, cười rôm rả. Đến bữa cơm, các thành viên gia đình quây quần bên nhau vừa ăn, vừa bàn tán về diễn biến của dịch bệnh, rồi cả nhà nhắc nhở nhau hạn chế ra đường, đeo khẩu trang phòng bệnh.

Chị Nguyễn Ngọc Ánh Tuyết (con dâu bà Tôn) vui vẻ nói: "Từ khi về làm dâu đến nay, đây là khoảng thời gian tôi được ở gần chồng và gia đình chồng nhiều nhất. Bình thường, vợ chồng tôi làm việc ở TP.HCM, ít có thời gian về thăm ba mẹ chồng. Công việc bận rộn nên vợ chồng tôi thường đặt thức ăn trên mạng hoặc ăn tiệm. Bởi thế, hương vị của bữa cơm gia đình, những cử chỉ, lời nói âu yếm dành cho nhau của chồng và ba mẹ chồng, tôi cảm thấy rất quý và trân trọng. 15 ngày cách ly xã hội là khoảng thời gian rất có ý nghĩa đối với vợ chồng tôi".

Lâu nay, nhiều người bị cuốn vào guồng quay của công việc, vì thế những bữa cơm gia đình cũng trở nên xa xỉ. Thay vào đó là hình ảnh các ông chồng, bà vợ la cà nhậu nhẹt, cà phê, mua sắm,... với bạn bè, đối tác. Còn bây giờ, họ đã tiến thẳng về nhà chuẩn bị bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương.

Thời gian thực hiện cách ly xã hội, bà Nguyễn Thị Thu Thủy cảm thấy gia đình rất ấm áp và hạnh phúc

Thời gian thực hiện cách ly xã hội, bà Nguyễn Thị Thu Thủy cảm thấy gia đình rất ấm áp và hạnh phúc

Gắn kết tình thân

Khẩu hiệu giản dị của Việt Nam trong phòng, chống đại dịch Covid-19 là "Ở nhà là yêu nước", điều này đã tạo điều kiện cho nhiều người "sống chậm" để vun đắp tình cảm gia đình từ những điều bình dị nhất.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, ngụ xã Long Cang, huyện Cần Đước, cho hay: "Thực hiện biện pháp cách ly xã hội, hạn chế ra đường, tôi cảm thấy gia đình mình ấm áp, đoàn tụ hơn. Bởi bình thường, mỗi người đều có công việc riêng, người đi làm, người đi học. Còn thời gian cách ly, các thành viên trong gia đình cùng nhau làm việc nhà, nấu ăn, chia sẻ buồn, vui trong cuộc sống. Giờ đây, tôi cảm thấy gia đình mình rất hạnh phúc và may mắn hơn so với những chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 phải xa gia đình, ăn vội bữa cơm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Chị Trần Thị Mỹ Dung (bìa phải) tận dụng thời gian cách ly xã hội để gắn kết các thành viên trong gia đình

Chị Trần Thị Mỹ Dung (bìa phải) tận dụng thời gian cách ly xã hội để gắn kết các thành viên trong gia đình

Thông thường, vào buổi sáng, chị Trần Thị Mỹ Dung (con dâu bà Thủy) thức dậy thật sớm mua thức ăn sáng cho các thành viên trong gia đình, sau đó vệ sinh cá nhân cho hai đứa con, rồi đưa con đi học. Những ngày công ty nhiều hàng, chị phải tăng ca đến 9, 10 giờ đêm, thậm chí khi chị về nhà thì mọi người đã chìm sâu trong giấc ngủ. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như thế khiến tình cảm gia đình thiếu gắn kết. Vì vậy, nghỉ ở nhà phòng, chống dịch, chị Dung cảm thấy đây là điều kiện rất tốt gắn kết các thành viên trong gia đình lại với nhau.

Chị Dung chia sẻ: "Mấy tháng nay, công ty hết hàng, tôi được cho nghỉ việc tạm thời nên thu nhập bấp bênh. Tuy nhiên, ở nhà, tôi cũng cảm thấy vui vì có điều kiện vun vén cho mái ấm của mình nhiều hơn".

Rồi dịch sẽ qua đi, hàng quán sẽ lại tấp nập, chúng ta sẽ trở lại nhịp sống trước kia. Những ngày qua, chúng ta cảm nhận rất rõ về hơi ấm của tình thân trong gia đình. Và khi mùa dịch qua đi, chắc chắn điều đọng lại trong chúng ta là thói quen ăn uống lành mạnh, nhất là dành thời gian nhiều nhất cho gia đình khi có thể./.

Theo Báo Long An Online

http://baolongan.vn/bep-gia-dinh-do-lua-gan-ket-tinh-than-mua-dich-covid-19-a93843.html

18/04/2020 10:00 CHĐã ban hành
Tỉnh đoàn Long An sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộTỉnh đoàn Long An sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ
Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy Long An về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của khối cơ quan Tỉnh đoàn.
Nhằm sắp xếp lại bộ máy, tổ chức bên trong cơ quan Tỉnh đoàn theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Kể từ ngày 26/3/2018, tổ chức bộ máy khối Cơ quan Tỉnh đoàn bao gồm 4 ban chuyên môn và 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Theo đó, kể từ ngày 26/3/2018, Tỉnh đoàn Long An gồm 4 Ban và 2 đơn vị trực thuộc, gồm: Ban Tổ chức - Tổng hợp Tỉnh đoàn (sáp nhập Văn phòng và Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn) với 8 biên chế; Ban Công tác Thanh niên Tỉnh đoàn (sáp nhập Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân, Viên chức và Đô thị Tỉnh đoàn và Ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên Tỉnh đoàn) với 7 biên chế; Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn với 5 biên chế; Ban Thanh Thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn với 5 biên chế; Nhà Thiếu Nhi Long An đảm bảo lộ trình đến năm 2021 còn 10 biên chế và Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Long An đảm bảo lộ trình đến năm 2021 còn 12 biên chế.

Chiều ngày 28/3/2018, Tỉnh đoàn Long An tổ chức Lễ công bố trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn. Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quyết định cử đồng chí Võ Trần Tuấn Thanh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn kiêm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Long An; điều động, bổ nhiệm đồng chí Võ Minh Quốc - UV. BTV Tỉnh đoàn - Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức - Tổng hợp Tỉnh đoàn; điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Hậu - UV. BTV Tỉnh đoàn - Phó ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân, Viên chức và Đô thị Tỉnh đoàn giữ chức vụ Trưởng Ban Công tác Thanh niên Tỉnh đoàn; điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Quốc Quân - UV. BTV Tỉnh đoàn -Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn giữ chức vụ Trưởng Ban Thanh Thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn; điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Thị Hồng Kết – Phó Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn. Đồng thời, điều động, bổ nhiệm các Phó Trưởng ban và chuyên viên các Ban của Tỉnh đoàn.
xt1.JPG
Đồng chí Bùi Quốc Bảo – Bí thư Tỉnh đoàn trao quyết định cử đồng chí Võ Trần Tuấn Thanh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn kiêm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Long An
Trước đó, ngày 27/3/2018, tại Nhà Thiếu nhi Long An, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức trao quyết định điều động, bổ nhiệm đối với đồng chí Lê Văn Hùng – UV. BTV – Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn giữ chức vụ Giám đốc Nhà thiếu nhi; điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Hoàng Giang – Trưởng ban Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân, Viên chức và Đô thị Tỉnh đoàn giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà Thiếu nhi Long An. 
xt2.JPG
Đồng chí Lê Thị Cẩm Tú – Phó Bí thư Tỉnh đoàn trao quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Nhà thiếu nhi đối với đồng chí Lê Văn Hùng – UV. BTV – Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn
Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Bùi Quốc Bảo – Tỉnh ủy viên – Bí thư Tỉnh đoàn xác định việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của khối cơ quan Tỉnh đoàn là nhiệm vụ quan trọng của cơ quan Tỉnh đoàn, thể hiện sự tiên phong của tuổi trẻ trong việc thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy. Đồng chí Bùi Quốc Bảo chúc mừng các đồng chí vừa được điều động, bổ nhiệm; đồng thời mong các đồng chí sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, tập trung tinh thần, trí tuệ, phát huy tinh thần đoàn kết cùng với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa đơn vị tiếp tục phát triển, đóng góp tích cực vào công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Long An./.
Bài: XT, Ảnh: MM

29/03/2018 3:00 CHĐã ban hành
Quả ngọt từ một  phong  tràoQuả ngọt từ một  phong  trào
Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (ND SXKDG) thu hút đông đảo hội viên (HV) Hội ND tham gia. Qua đó, những mô hình SXKD hiệu quả, những điển hình vượt khó thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng xuất hiện ngày càng nhiều.

mo hinh san xuat kinh doanh ngay cang nhieu 2832018.JPG

​Mô hình sản xuất,kinh doanh giỏi xuất hiện ngày càng nhiều

Động lực giúp nông dân phát triển kinh tế

Năm 2017, toàn tỉnh có trên 146.000 HV đăng ký tham gia phong trào ND SXKDG các cấp, tăng 1,86% so với năm 2016. Để hỗ trợ ND nâng cao hiệu quả SXKD, các cấp Hội ND trong tỉnh phối hợp các ngành tổ chức nhiều lớp tập huấn, dạy nghề, hội thảo cho HVND. Hội ND tổ chức hơn 2.200 lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật, thu hút trên 67.000 lượt HVND tham gia. Bên cạnh đó, hội còn tổ chức cho cán bộ, HVND trong tỉnh tham quan, học tập những mô hình SXKD tiêu biểu trong và ngoài tỉnh.

Thông qua phong trào ND SXKDG, trong năm, có hơn 88.000 lượt hộ HVND được giúp đỡ bằng nhiều hình thức: Hướng dẫn kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, giống, vốn,... trực tiếp giúp hơn 100.000 lao động có việc làm tại chỗ, góp phần đưa hơn 1.200 hộ HV thoát nghèo, thúc đẩy cơ giới hóa và hợp tác liên kết trong sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản.

Tính đến nay, các cấp Hội ND trong tỉnh nhận ủy thác giúp hơn 1.700 lượt hộ ND vay hơn 30 tỉ đồng vốn ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ ND các cấp và gần 762.000 lượt hộ vay với số tiền hơn 4.500 tỉ đồng từ vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phát triển SXKD, góp phần giải quyết việc làm, cải thiện thu nhập cho HVND.

Xuất hiện nhiều điển hình

Từ phong trào ND SXKDG, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả với quy mô lớn, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đến hàng tỉ đồng mỗi năm.

san xuat chanh khong hat 2832018.JPG

Mô hình sản xuất chanh không hạt mang lại thu nhập cho ông Phạm Văn Sần gần 1 tỉ đồng hàng năm

Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kinh tế gia đình ông Phạm Văn Sần, ngụ ấp 5, xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức, ngày càng đi lên với mô hình trồng chanh không hạt. Bình quân mỗi năm, ông thu nhập gần 1 tỉ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 20 lao động với thu nhập ổn định từ 5-7 triệu đồng/tháng. Nhiều năm liền, ông được công nhận ND sản xuất giỏi cấp tỉnh, nhận nhiều bằng khen, giấy khen các cấp. Ông Sần chia sẻ: "Tôi thường xuyên tìm hiểu, học hỏi những kiến thức, kinh nghiệm sản xuất từ các chuyên gia, mô hình làm ăn hiệu quả và các cuộc tập huấn,... Tôi nghĩ rằng, mình phải học hỏi nhiều hơn nữa để tiếp tục mở rộng, phát triển mô hình trong thời gian tới".

Nguyen Van Vinh đong gop cong tac xa hoi 2832018.JPG

Ông Nguyễn Văn Vĩnh đóng góp hàng chục triệu đồng để làm công tác xã hội mỗi năm

Bằng sự nỗ lực, chí thú làm ăn, đến nay, cuộc sống gia đình ông Nguyễn Văn Vĩnh, ngụ ấp Long Thành, xã Long Trì, huyện Châu Thành, đổi khác. Ông xây nhà khang trang, mua sắm nhiều vật dụng có giá trị cao. Với 8.500m2 đất trồng thanh long, mỗi năm, trừ chi phí, gia đình ông lãi gần 500 triệu đồng. Ông còn thường xuyên hỗ trợ kỹ thuật trồng thanh long cho những người khác, giúp đỡ hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tham gia xây dựng nông thôn mới

Phong trào ND SXKDG còn gắn với xây dựng nông thôn mới. Những ND SXKDG là nhân tố tích cực, góp công, góp tiền xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn như làm cầu, đường, công trình khai thác nước hợp vệ sinh, nước sạch phục vụ sinh hoạt, kéo điện thắp sáng, xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương,... Kết quả, HVND trong toàn tỉnh đóng góp trên 797 tỉ đồng và gần 133.000 ngày công lao động. Sự đóng góp của HVND góp phần phát triển, nâng cấp kết cấu hạ tầng nông thôn, giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản dễ dàng, cải thiện điều kiện sống và phục vụ sản xuất tốt hơn, xây dựng nông thôn mới.

Nhờ sản xuất hiệu quả, ông Nguyễn Văn Vĩnh có điều kiện tham gia công tác xã hội, xây dựng nông thôn mới như làm đường, cầu, hỗ trợ trẻ em nghèo hiếu học, giúp vốn, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho hơn 10 lao động địa phương với thu nhập từ 4-5 triệu đồng/tháng. Ông Phạm Văn Sần cũng tích cực cùng địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới như góp tiền xây dựng đường giao thông liên ấp, đóng góp Quỹ Hỗ trợ ND, giúp đỡ hộ nghèo ở địa phương,...

Chủ tịch Hội ND tỉnh - Phạm Chí Tâm cho biết, phong trào ND SXKDG tác động tích cực đến nhiều mặt đời sống xã hội nông thôn: Thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; hoạt động sản xuất mang tính năng động, hợp tác và hiệu quả hơn; xây dựng các mô hình sản xuất mang tính bền vững nhờ ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật; đẩy nhanh quá trình cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp; góp phần phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn; từng bước nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn thực phẩm cho ND; đồng thời tạo sự đoàn kết, gắn bó nội bộ ND và giúp HVND giảm nghèo hiệu quả; đặc biệt, phong trào tạo điều kiện cho hội đổi mới nội dung, phương thức trong tổ chức và tập hợp ND.

Ông Phạm Chí Tâm cho biết thêm: Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, HVND ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất để đông đảo HVND tiếp tục tích cực tham gia, đưa phong trào thật sự trở thành phong trào thi đua yêu nước của HVND, góp phần tích cực trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Năm 2018, phấn đấu có trên 70.000 HVND đạt danh hiệu ND SXKDG; tăng cường nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ ND

1 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa, mỗi Hội ND cấp huyện xây dựng ít nhất 3 mô hình kinh tế tập thể hiệu quả, thành lập mới 1 hợp tác xã, có ít nhất 1 mô hình ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Năm 2017, toàn tỉnh có hơn 146.000 lượt hộ đăng ký tham gia phong trào ND SXKDG, đạt trên 84% số hộ sản xuất nông nghiệp. Qua bình xét, có 84.139 lượt hộ đạt danh hiệu ND SXKDG các cấp, chiếm 57,5% số hộ đăng ký, tăng 2,3% so năm 2016. Qua phong trào ND SXKDG, có 74 tập thể và 541 cá nhân được khen thưởng. Trong đó, có 15 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 28 tập thể và 184 cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh, 46 tập thể và 342 cá nhân nhận giấy khen của Ban Chấp hành Hội nông dân tỉnh.

Theo Báo Long An 

29/03/2018 3:00 CHĐã ban hành
UBND tỉnh chỉ đạo tuyên truyền bộ phim truyền hình “Huyền thoại 1C”UBND tỉnh chỉ đạo tuyên truyền bộ phim truyền hình “Huyền thoại 1C”

<p style="margin:3pt 0.3pt 0pt 0in;text-align:justify">
<span style="font-size:10pt;font-family:arial">Bộ phim “Huyền thoại 1C” là <span style="color:black">câu chuyện chân thật, xúc động về lớp thanh niên xung phong đã để lại tuổi xuân tươi đẹp trên tuyến đường 1C. Bộ phim<span style="letter-spacing:-0.1pt"> mang tính giáo dục truyền thống cao, nhất là đối với thế hệ trẻ</span>.</span></span>
</p>

Ngày 04/6/2012, UBND tỉnh ban hành công văn số 1867/UBND-VX chỉ đạo Sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố về việc tuyên truyền bộ phim truyền hình “Huyền thoại 1C”, như sau:

Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố cần quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền bộ phim bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và địa phương.

Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh phối hợp Ban Liên lạc Khu đoàn Tây Nam bộ có kế hoạch truyên truyền, quảng bá bộ phim này đến đoàn viên, hội viên trong tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về bộ phim “Huyền thoại 1C” bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú./.

NM

06/06/2012 12:00 SAĐã ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông cần tiếp tục phấn đấu giữ vững vị trí dẫn đầu về cải cách hành chínhSở Thông tin và Truyền thông cần tiếp tục phấn đấu giữ vững vị trí dẫn đầu về cải cách hành chính
Thực hiện kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) năm 2020, ngày 26/6/2020, Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh năm 2020 do Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức làm trưởng đoàn có cuộc làm việc kiểm tra tại Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT). Phó Giám đốc Sở TTTT – Bùi Nguyên Khởi cùng cán bộ công chức các phòng chuyên môn của Sở tiếp và làm việc với đoàn.
26-6-2020-IMG_0113.jpg

Quang cảnh cuộc làm việc

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Phó Giám đốc Sở TTTT – Bùi Nguyên Khởi cho biết, Sở xác định CCHC là một trong các nhiệm vụ trọng tâm nên ngay từ đầu năm đã đưa mục tiêu nâng cao CCHC vào Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức năm 2020, từ đó tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành trong CCHC, ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện.

Hiện Sở TTTT có 38 thủ tục hành chính ở 4 lĩnh vực gồm: xuất bản, in và phát hành; báo chí; phát thanh truyền hình và thông tin điện tử; bưu chính được thực hiện theo cơ chế một cửa. Trong đó, có 26 thủ tục hành chính cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 12 thủ tục hành chính cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Sở TTTT đã thực hiện niêm yết, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính; việc giải quyết thủ tục hành chính đều đúng và sớm hơn thời gian quy định, chưa có hồ sơ trễ hẹn.

Đồng thời, Sở đã thực hiện công khai địa chỉ, hộp thư điện tử, số điện thoại của cơ quan trên Trang thông tin điện tử của Sở; duy trì hoạt động đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về thủ tục hành chính. Từ đầu năm đến nay, Sở TTTT không có phát sinh việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Đối với việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Sở TTTT đã thực hiện giảm 02 phòng, còn lại 04 phòng; giảm 02 cấp trưởng, còn lại 04 cấp trưởng; tổ chức kiện toàn lại một số chức danh cán bộ, lãnh đạo, quản lý nhằm phát huy năng lực, sở trường của từng cá nhân, vận hành đồng bộ bộ máy, đáp ứng yêu cầu công việc chung của cơ quan.

Về ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa nền hành chính, Sở TTTT đã chỉ đạo tăng cường xử lý công việc và trao đổi thông tin trên môi trường mạng nhằm hạn chế thấp nhất việc sử dụng văn bản giấy. 100% cán bộ, công chức, viên chức Sở được trang bị đầy đủ máy tính, máy móc, thiết bị phục vụ cho nhu cầu công việc. Tính đến ngày 19/6/2020, tỷ lệ văn bản đi được phát hành dưới dạng điện tử đến các đơn vị trực thuộc và các cơ quan bên ngoài đạt 100%; tỷ lệ văn bản phát hành đi được ký số đạt 100%; tỷ lệ công chức viên chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong xử lý công việc đạt 100%. Trang thông tin điện tử của Sở được cập nhật thường xuyên, đầy đủ và kịp thời.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác CCHC tại Sở TTTT. Trong bảng xếp hạng chỉ số CCHC năm 2019 các sở ngành tỉnh, Sở TTTT từ vị trí hạng 13 năm 2018 đã vươn lên giữ vị trí đứng đầu hạng 1 năm 2019, cho thấy sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Sở TTTT trong thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả CCHC tại Sở.

Thời gian tới, ông đề nghị Sở TTTT tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực CCHC; tiếp tục  rà  soát các nhiệm vụ chưa thực hiện trong kế hoạch  CCHC năm 2020 của đơn vị; đề  ra phương hướng, giải pháp cụ thể đảm bảo hoàn  thành các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, phấn đấu tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu về cải cách hành chính năm 2020./.

Thanh Nhã


26/06/2020 5:00 CHĐã ban hành
Thanh Bình sẵn sàng thế chỗ Hồng SơnThanh Bình sẵn sàng thế chỗ Hồng Sơn

<p style="margin:6pt 0in;text-align:justify">
<span style="font-size:10pt;font-family:arial">Thủ thành Đà Nẵng được gọi tập trung để chuẩn bị cho phương án chấn thương của Hồng Sơn không kịp bình phục. </span>
</p>

Thủ môn Thanh Bình sẽ có cơ hội thay thế Hồng Sơn. Ảnh: Kỳ Lân.

Chấn thương của thủ môn Dương Hồng Sơn chưa có dấu hiệu tiến triển, vì thế HLV Phan Thanh Hùng quyết định triệu tập bổ sung thủ môn Thanh Bình.

Một ngày sau khi gặp phải chấn thương tại trận đấu với Đà Nẵng, phần đầu gối của Hồng Sơn vẫn bị sưng, đi lại khó khăn. HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Chấn thương của Hồng Sơn chưa được chuẩn đoán và ngày 4/6, Sơn sẽ được bác sĩ đội tuyển là Nguyễn Trọng Hiền khám và chụp phim để xác định cụ thể cậu ấy có tập luyện, thi đấu được không”.

Vì Hồng Sơn đang gặp chấn thương, trong khi quỹ thời gian chuẩn bị cho hai trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam với Trung Quốc, Hong Kong không có nhiều, nên ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam quyết định gọi bổ sung thủ môn Thanh Bình.

Ông Hùng lý giải về quyết định này: “Trước mắt, Hồng Sơn vẫn có tên trong danh sách tập trung lần này, nhưng để đảm bảo quá trình tập luyện được thực hiện đúng kế hoạch, chúng tôi gọi Thanh Bình lên”.

Vào lúc 17h chiều 4/6, tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại khách sạn La Thành.

Theo VnExpress

04/06/2012 12:00 SAĐã ban hành
Hơn 600.000 dân công hỏa tuyến được hưởng chế độ chính sáchHơn 600.000 dân công hỏa tuyến được hưởng chế độ chính sách
Đến nay, hơn 600.000 dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã được hưởng chế độ chính sách. Gần 420.000 dân công hỏa tuyến đang được xem xét để được hưởng chế độ chính sách.
​Ngày 28/3, Ban Chỉ đạo 24/Bộ Quốc phòng (BCĐ24/BQP) tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định 49 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng BCĐ24/BQP – Thượng tướng Lê Chiêm chủ trì hội nghị.
Về phía điểm cầu Long An, Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An cùng các thành viên Ban chỉ đạo 24 tỉnh tham dự hội nghị.

Theo BCĐ24/BQP, chính sách đối với lực lượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu rộng, tác động tích cực đến an sinh xã hội góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội ở các địa phương và cả nước.

Quá trình thực hiện luôn nhận được sự quan tâm vào cuộc và tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và đối tượng chính sách. Đặc biệt các nguồn lực bảo đảm thực hiện chính sách được Nhà nước và các Bộ, ngành, đơn vị, địa phương chuẩn bị chu đáo.
kulilo;.JPG
Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì tại điểm cầu Long An
Theo thống kê của BCĐ24/BQP, sau 2 năm triển khai, tính đến ngày 15/3, các đơn vị, địa phương trong toàn quốc đã xét duyệt, thẩm định, ra quyết định hưởng trợ cấp một lần và cấp giấy chứng nhận cho gần 600.000 đối tượng, đạt 60% so với số lượng dự kiến với số tiền trợ cấp một lần hơn 1.300 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương đã chủ động phối hợp với cơ quan quân sự xem xét cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho gần 79.000 đối tượng, giải quyết mai táng phí cho hơn 4.200 đối tượng đã từ trần sau ngày 1/1/2016. Qua tổng hợp, rà soát từ các địa phương, hiện nay số đối tượng chưa được giải quyết chế độ trợ cấp một lần còn khoảng 420.000 người. Về cơ bản các đối tượng này đã được kê khai, lập hồ sơ và đang trong quá trình xét duyệt, thẩm định ở các cấp.

Riêng tại tỉnh Long An, sau 2 năm thực hiện Quyết định 49, đã giải quyết chế độ cho gần 3.700 đối tượng với số tiền trên 8 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 53,91%. Hiện tại tỉnh Long An vẫn còn khoảng trên 3.100 đối tượng chưa được giải quyết chế độ, hiện các hồ sơ này vẫn đang trong quá trình xét duyệt tại các cấp. Dự kiến đến Quý IV/2018 sẽ hoàn thành. Theo đánh giá của BCĐ24/BQP, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì trong quá trình thực hiện Quyết định 49 tại các đơn vị, địa phương vẫn còn những hạn chế nhất định.

Nhất là về công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách ở một số đơn vị, địa phương chưa được tiến hành thường xuyên, sâu rộng. Bên cạnh đó, việc xác định các đợt, số lượng tham gia dân công hỏa tuyến, hướng dẫn, tổ chức lập hồ sơ ở cấp xã một số nơi chưa chặt chẽ, cụ thể, tỷ mỷ. Một số giấy tờ trong hồ sơ xét duyệt có nội dung chưa thống nhất, tẩy xóa, sửa chữa phải làm đi, làm lại gây phiền hà cho đối tượng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chính sách…

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng BCĐ24/BQP – Thượng tướng Lê Chiêm đề nghị các địa phương đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, nâng cao chất lượng xét duyệt, thẩm định ở các cấp, thực hiện đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ, chính xác, dân chủ, minh bạch, công khai. Bên cạnh đó, ông cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương cần rà soát chặt chẽ những đối tượng dân công hỏa tuyến chưa được hưởng chế độ chính sách xã hội để có hưởng dẫn làm hồ sơ chi trả kịp thời các chế độ chính sách, tri ân người có công với cách mạng./.​​
 Báo Long An online     

29/03/2018 9:00 SAĐã ban hành
Huỳnh Đức lo sốt vó vì Merlo nghi đứt dây chằngHuỳnh Đức lo sốt vó vì Merlo nghi đứt dây chằng

<p style="margin:6pt 0in;text-align:justify">
<span style="font-size:10pt;font-family:arial">Rất hiếm khi Gaston Merlo bị chấn thương ở mùa giải năm nay, nhưng điều tồi tệ đã xảy ra trong trận đấu gặp Sài Gòn Xuân Thành. </span>
</p>

Merlo là một nửa sức mạnh của Đà Nẵng. Ảnh: TTVH

Merlo luôn khiến người ta phải nhắc đến anh như một “hung thần”. Cứ ra sân là ghi bàn, mùa này Merlo đóng góp tới 16 trong 33 bàn thắng cho Đà Nẵng. Có một điều rất đáng khen ngợi với chân sút người Argentina này, là dù đội bóng sông Hàn ở hoản cảnh nào, anh vẫn ghi bàn đều đặn.

Lối chơi dưới thời HLV Lê Huỳnh Đức xây dựng, luôn tập trung mọi cơ hội để mình Merlo ghi bàn. Tuy nhiên nếu tiền đạo người Argentina này không có kỹ năng ghi bàn thật sự, bàn thắng đã không đến nhiều và đều đặn với đội bóng sông Hàn như thế.

Kể từ khi xuất hiện tại V-League, đã nhiều lần Merlo đoạt danh hiệu vua phá lưới của mùa giải. Còn danh hiệu cầu thủ xuất sắc tháng, không biết đã bao nhiều lần tiền đạo này được bầu chọn. Nói không quá khi cho rằng, Merlo chính là một nửa sức mạnh của đội bóng Đà Nẵng. Còn với các đối thủ, anh luôn trở thành mối đe dọa lớn.

CĐV Đà Nẵng có thể vui khi thấy Merlo “nổ súng” liên tiếp, nhưng không khỏi lo khi đội bóng của mình quá phụ thuộc vào tiền đạo này. Trận làm khách trên sân HAGL mấy vòng trước, Merlo không ra sân, ngay lập tức thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức tịt ngòi ngay. Ngay sau khi trở lại, Merlo lại đã có cú hattrick vào lưới Hải Phòng.

Nhưng cuối cùng điều tồi tệ đã xảy ra khi chiều qua, đội bóng sông Hàn đón nhận “hung tin” với chấn thương của tiền đạo người Argentina. Trong một tình huống đột phá trong vòng cấm và dưới sự tác động của thủ môn Minh Nhựt bên phía Sài Gòn Xuân Thành, Gaston Merlo bị ngã. Nhiều người đã thấy Merlo lăn lộn trên sân vì quá đau.

Theo chẩn đoán của các bác sĩ, Gaston Merlo bị nghi đứt dây chằng đầu gối. Hôm nay, tiền đạo này sẽ được đi chụp phim để xác định độ nặng nhẹ của chấn thương. Nếu đúng là Merlo bị đứt dây chằng đầu gối, tiền đạo này sẽ phải nghỉ đến hết mùa giải. Đang trong giai đoạn quyết định tới ngôi vô địch, chắc chắn Đà Nẵng sẽ “gặp hạn” nếu vắng chân sút người Argentina, cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại V-League.

Theo VnExpress

 

28/05/2012 12:00 SAĐã ban hành
Trao học bổng “Thắp sáng ước mơ” cho 3 em học sinh có hoàn cảnh khó khănTrao học bổng “Thắp sáng ước mơ” cho 3 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Ngày 28/3/2018, Tỉnh đoàn Long An phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Long An, Đài Phát thanh Truyền hình Long An trao học bổng cho 3 học sinh: Phạm Ngọc Lĩnh, lớp 12A1, Trường THPT Thạnh Hóa; Nguyễn Huỳnh Minh Thư, lớp 7A1, Trường THCS Gò Đen, Bến Lức; Nguyễn Tấn Mỹ, lớp 11A1, Trường THPT Đức Huệ.

THAP SANG UOC MO.jpg

Trao học bổng cho em Nguyễn Tấn Mỹ lớp 11A1, Trường THPT Đức Huệ
Với mỗi suất học bổng “Thắp sáng ước mơ” trị giá 7.000.000 đồng - do NHNN&PTNT Việt Nam chi nhánh Long An tài trợ, sẽ góp phần giúp các em vượt qua khó khăn trong học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Đây cũng là hoạt động an sinh xã hội thiết thực chào mừng 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2018) và 30 năm Ngày thành lập ngân hàng Agribank (26-3-1988 – 26-3-2018) của 2 đơn vị.
Xuân Thịnh

29/03/2018 4:00 CHĐã ban hành
HLV Phan Thanh Hùng có thể gọi Phước Vĩnh, Bật HiếuHLV Phan Thanh Hùng có thể gọi Phước Vĩnh, Bật Hiếu

<p style="margin:6pt 0in;text-align:justify">
<span style="font-size:10pt;font-family:arial">Hai trung vệ từng dính chàm ở SEA Games 2005 nằm trong kế hoạch của HLV tạm quyền đội tuyển Việt Nam. </span>
</p>

Phước Vĩnh chơi ổn định trong màu áo Đà Nẵng. Ảnh: TTVH

Theo quan điểm của ban huấn luyện với HLV Phan Thanh Hùng, các trợ lý Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Văn Sỹ và Nguyễn Văn Phụng, vì thời gian tập trung cho hai trận giao hữu (với Trung Quốc và Hong Kong) khá ngắn, nên sẽ không có nhiều biến động trong bản danh sách (dự tính 22 cầu thủ, trong đó có 2 thủ môn) tập trung vào đầu tháng 6 tới để đảm bảo tính ổn định xuyên suốt từ đôi ba năm qua.

Để lấp vào các vị trí của Phước Tứ chưa hoàn toàn bình phục chấn thương và Đình Luật ít thi đấu trong thời gian qua, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã đề xuất Phước Vĩnh (Đà Nẵng) và Bật Hiếu (Thanh Hóa) làm phương án thay thế. Và nếu không có biến động nào quá lớn vào phút cuối, nhiều khả năng hai cầu thủ từng “dính chàm” ở SEA Games 2005 sẽ được cất nhắc lần đầu tiên sau 7 năm. Nó là sự ghi nhận rất đúng mực, chứ không phải một ân huệ.

Kể từ sau khi trở lại sau án treo giò, Phước Vĩnh đã luôn là trụ cột gần như không thể thay thế trong màu áo Đà Nẵng, từng một lần đăng quang với ngôi vương năm 2009 và đang tranh chấp quyết liệt ngôi đầu với các đối thủ Hà Nội T&T, cũng như Sài Gòn Xuân Thành ở mùa giải năm nay. Vĩnh thậm chí còn là đội trưởng của Đà Nẵng (cùng Quang Cường) trước khi Minh Phương cập bến sông Hàn. Sự ổn định và lợi thế hình thể là những điểm nổi bật của trung vệ này.

Trong khi đó, Bật Hiếu cũng lại là một đội trưởng khác nữa trong màu áo Hải Phòng trước đây và lúc này là Thanh Hóa. Khác với dáng vẻ thư sinh bề ngoài, Bật Hiếu có phong cách thi đấu dũng mãnh, hiếu chiến, không ngại va chạm và khá tinh quái. Hậu vệ xứ Thanh còn khá chính xác trong những lần dâng cao tham gia tấn công như một “libero” cổ điển của bóng đá Đức. Việc Hiếu được cấp “quota” quay trở lại đội tuyển lần này phải là sự ghi nhận, chứ không phải ân huệ hay đặc cách nào cả.

Ngoài Phước Vĩnh và Bật Hiếu, trong 7 cái tên thuộc biên chế U23 Việt Nam đá SEA Games 2005 từng nhúng “chàm”, Quốc Anh (Đà Nẵng) cũng rất xứng đáng được cất nhắc, nhưng cũng chỉ còn có vậy, bởi trong số còn lại, Văn Quyến không bao giờ lấy lại được hình ảnh của mình như ngày nào, còn Quốc Vượng giờ không biết lang bạt ở đâu. Hải Lâm dù được đánh giá cao về chuyên môn nhưng từ hai mùa bóng gần đây, Lâm không còn chơi chính trong màu áo Đà Nẵng nữa, Văn Trương phập phù ở HAGL.

Minh Phương đã nói lời giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, Tài Em xuống sức thấy rõ và chắc chắn sẽ không có tên trong lần tập trung tới đây, nhưng hàng tiền vệ của đội tuyển quốc gia không hề chịu một cuộc khủng hoảng nào, khi vẫn còn đó Thanh Hưng, Tấn Tài, Trọng Hoàng, Thành Lương, Văn Quyết… và thêm ít nhất vài cái tên nữa của Hà Nội T&T. Không nói chắc tất cả đều đã ngờ ngợ đó là Sỹ Cường, Duy Nam và Ngọc Duy. Đó đều là những tên tuổi quen thuộc.

Có thể nói, so với 3 tuyến còn lại, hàng tiền vệ của đội tuyển quốc gia là nơi mà ban huấn luyện yên tâm bậc nhất. Nó là sự phát triển có căn cơ, khi rất thường xuyên các chân sút nội khó cạnh tranh vị trí chính thức trên hàng công, còn ở trung tâm hàng phòng ngự, nhiều CLB đang thi đấu ở V-League và giải hạng Nhất, vẫn trung thành với phương án “một nội, một ngoại”. Tính chiến đấu và cả sức sáng tạo của những cầu thủ chơi ở tuyến 2, với những cái tên như vừa nhắc, là gần như bất tận.

Trong tiềm thức, HLV Thanh Hùng cũng muốn xây dựng lối chơi tổng thể của đội bóng dựa trên nền tảng kỹ năng kiểm soát bóng với những đường ban nhỏ liên tục. Thế nên, nếu lối chơi của đội tuyển quốc gia trong tương lai gần có mang hơi hướng của… Hà Nội T&T, nó không phải là số đông những con người của đại diện thủ đô được tập trung ở khu vực này, mà đó là quan điểm chuyên môn của HLV Thanh Hùng. Tính ra, ngay cả Sỹ Cường và Ngọc Duy cũng khó có cơ hội đá chính.

Theo VnExpress

24/05/2012 12:00 SAĐã ban hành
FC Hà Thăng vô địch giải bóng đá mini Hà NộiFC Hà Thăng vô địch giải bóng đá mini Hà Nội

<p style="margin:6pt 0in;text-align:justify">
<span style="font-size:10pt;font-family:arial">Đội tuyển FC Hà Thăng chiến thắng thuyết phục đội Quận Ba Đình ở trận chung kết cúp vô địch Bóng đá mini Larue Cup 2012, diễn ra hôm qua 20/5.</span>
</p>

Đội FC Hà Thăng giành được giải thưởng trị giá 30 triệu đồng

Hơn 1.000 khán giả có mặt tại Cung thể thao Quần Ngựa đã chứng kiến những pha ghi bàn đẹp mắt của cả 2 đội chơi. Với tinh thần thi đấu quyết tâm cao, đội FC Hà Thăng đã thắng đội Quận Ba Đình với tỷ số 4-1, và giành giải thưởng trị giá 30 triệu đồng cùng nhiều phần quà hấp dẫn từ Biere Larue.

Lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội, giải bóng đá mini Larue Cup 2012 đã thu hút sự tham gia của hơn 100 đội bóng phong trào đến từ khắp các quận huyện, trường học của địa bàn thủ đô. Vòng loại là cuộc chạm trán của 24 đội bóng, với hình thức đấu loại trực tiếp.

Ông Larry Lee, Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhà máy bia Châu Á Thái Bình Dương Hà Nội (Biere Larue) chia sẻ: “Sự cổ vũ của khán giả hâm mộ, sự cống hiến của 24 đội bóng là thành công lớn nhất của chúng tôi trong giải đấu này”.

Biere Larue với biểu tượng con cọp, là nhãn hiệu bia mang phong cách châu Âu ra đời tại Việt Nam từ năm 1909

Theo VnExpress

22/05/2012 12:00 SAĐã ban hành
Lãnh đạo tỉnh Long An chúc mừng các cơ quan báo chí nhân ngày 21/6Lãnh đạo tỉnh Long An chúc mừng các cơ quan báo chí nhân ngày 21/6
Ngày 17/6, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An – Nguyễn Văn Được làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được chúc mừng Báo Long An nhân ngày 21/6

Đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với đội ngũ người làm báo. Đồng thời, báo cáo tình hình hoạt động đến lãnh đạo tỉnh.

Thời gian qua, các cơ quan báo chí trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền theo Luật Báo chí, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Nội dung tuyên truyền tập trung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác lãnh đạo và hoạt động của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban, ngành, địa phương;… đáp ứng tính thời sự; chất lượng tác phẩm báo chí không ngừng được nâng cao. 

Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Long An đề xuất những khó khăn, vướng mắc của đơn vị đến lãnh đạo tỉnh  

Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, chú trọng tổ chức nhiều hoạt động nghiệp vụ thiết thực. Hội chỉ đạo các chi hội, hội viên nhà báo tích cực hoạt động nghiệp vụ báo chí, thông tin tuyên truyền kịp thời các sự kiện thời sự chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước,...

Đại diện các đơn vị cũng đề xuất những khó khăn trong thời gian qua, nhất là những vấn đề về nhân sự, tài chính để được kịp thời hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí hoàn thành tốt công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thông tin ngày càng cao của độc giả, khán thính giả.

Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Long An - Lê Hồng Phước thông tin tình hình hoạt động của đơn vị 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được ghi nhận những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong thời gian qua; đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong tham gia phát triển KT-XH, đóng góp cho sự thành công chung của tỉnh. Dịp này, ông chúc đội ngũ người làm báo nhiều sức khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Theo Báo Long An Online

http://baolongan.vn/lanh-dao-tinh-long-an-chuc-mung-cac-co-quan-bao-chi-nhan-ngay-21-6-a97246.html

18/06/2020 3:00 CHĐã ban hành
Nữ thanh niên công nhân noi gương BácNữ thanh niên công nhân noi gương Bác
​Chị Văn Ngô Thụy Diễm vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Long An tuyên dương Thanh niên (TN) tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2018-2020 và là 1 trong 6 đại biểu đại diện tuổi trẻ của tỉnh dự Đại hội TN tiên tiến làm theo lời Bác Toàn quốc lần thứ VI, do Trung ương Đoàn vừa tổ chức tại tỉnh Nghệ An - quê hương Bác Hồ kính yêu.
Chị Văn Ngô Thụy Diễm tổ chức hoạt động tặng quà cho người bệnh tâm thần, không nơi nương tựa

Chị Văn Ngô Thụy Diễm tổ chức hoạt động tặng quà cho người bệnh tâm thần, không nơi nương tựa

Tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật dệt, may, sau một thời gian làm việc tại nhiều công ty (Cty) ở TP.HCM, chị trở về Long An đóng góp sức trẻ cho sự phát triển của quê nhà. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn là tham mưu nghiệp vụ quản lý nhân sự tại Cty Cổ phần May Xuất khẩu Long An, chị còn là Bí thư Đoàn cơ sở có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển của đơn vị.

Nhận thấy đặc thù hoạt động gia công sản xuất hàng dệt, may thu hút nhiều lao động nhưng lại thường xuyên biến động về số lượng với nhiều nguyên nhân khác nhau. Từ năm 2018, chị đã đề xuất thực hiện công trình TN mang tên Tổ tư vấn, giải đáp pháp luật lao động, chế độ bảo hiểm và bản thân chị cũng là một thành viên của tổ. Theo đó, tổ sẵn sàng tư vấn, giải đáp cho người lao động (NLĐ) về các chế độ, chính sách, nghĩa vụ và quyền lợi của NLĐ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành về Luật Lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, An toàn vệ sinh thực phẩm,…  Qua đó, giúp NLĐ giải đáp thắc mắc và an tâm làm việc, tăng năng suất lao động, hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị. 

Bên cạnh đó, chị thường xuyên đổi mới hoạt động Tổ phát thanh nội bộ, Fanpage của Đoàn cơ sở Cty trên Facebook nhằm giúp NLĐ cập nhật những thông tin KT-XH, chính trị từ các nguồn thông tin chính thống. Đặc biệt, thời gian qua, Fanpage của Đoàn cơ sở Cty và Tổ phát thanh nội bộ đã phát huy tối đa, hiệu quả trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến tất cả NLĐ nói chung, TN công nhân nói riêng trong đơn vị.

Được biết, Cty Cổ phần May xuất khẩu Long An hiện có gần 1.000 công nhân, lao động (CNLĐ), trong đó có nhiều CNLĐ nhập cư; 150 CNLĐ trong độ tuổi đoàn viên. Sau giờ tan ca, CNLĐ chỉ quanh quẩn trong các khu nhà trọ, thiếu những hoạt động vui chơi, giải trí,... Vì vậy, tùy vào tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Cty, chị Diễm thường xuyên đề xuất tổ chức các hoạt động thể dục - thể thao, văn nghệ, hội thi, chương trình giao lưu kết nghĩa,… giúp CNLĐ phần nào giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi, tạo cơ hội giao lưu, rèn luyện sức khỏe, tái sản xuất sức lao động; từng bước xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, lối sống lành mạnh trong CNLĐ. 

Giai đoạn 2018-2020, chị Diễm phối hợp tổ chức 4 hội thao bóng đá, 5 hội diễn văn nghệ, 6 hội thi, 2 chuyến Về nguồn, 4 hoạt động chăm sóc thiếu nhi là con của CNLĐ Cty, kết nghĩa nhiều đơn vị trên địa bàn. Đồng thời, chị luôn theo dõi hoạt động các chi đoàn, nắm bắt tình hình đoàn viên, kịp thời đề xuất Đoàn cấp trên tặng hàng trăm phần quà ý nghĩa cho TN công nhân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kinh phí xây dựng mái ấm TN, nhằm tiếp thêm động lực cho đoàn viên, TN công nhân vươn lên vượt khó, gắn bó lâu dài cùng doanh nghiệp.

"Bản thân sẽ luôn cố gắng phấn đấu, không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, noi theo tấm gương của Bác qua từng hành động cụ thể, thiết thực trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày; thường xuyên tự phê bình và phê bình để hoàn thiện bản thân và góp phần giúp đỡ mọi người xung quanh, nhất là giới trẻ trong Cty phấn đấu phát triển ngày một tốt hơn" - chị Diễm thổ lộ.

"Bản thân sẽ luôn cố gắng phấn đấu, không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, noi theo tấm gương của Bác qua từng hành động cụ thể, thiết thực trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày..."./.

Chị Văn Ngô Thụy Diễm

Theo Báo Long An Online

http://baolongan.vn/nu-thanh-nien-cong-nhan-noi-guong-bac-a97640.html


26/06/2020 3:00 CHĐã ban hành
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động và Chỉ thị 03 về đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động và Chỉ thị 03 về đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Ngày 25/6/2020, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH (Nghị quyết 6b) về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ (Chỉ thị 03) về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010 – 2020.
25-6-2020-IMG_0092.jpg

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An – Nguyễn Văn Quí nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng cho Liên đoàn Lao động tỉnh Long An là đơn vị xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2010 - 2020

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03 đã thể hiện rõ sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động đối với công tác phụ nữ. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã tăng cường tuyên truyền về "Công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" một cách đồng bộ và sâu rộng giúp các chị em hiểu rõ hơn và tự giác hưởng ứng tham gia phong trào; trở thành nguồn động lực thúc đẩy các chị em vượt qua mọi khó khăn, phát huy tài năng trí tuệ.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An – Nguyễn Văn Quí cho biết, trong 10 năm qua, đã có hơn 700 nghìn lượt nữ đoàn viên công đoàn đăng ký danh hiệu thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Việc thực hiện Chỉ thị 03 về phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ đã góp phần tích cực vào việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Thành tích của phong trào chính là kết quả tổng hợp yếu tố nội lực của các chị em và sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, qua đó thu hút ngày càng đông nữ CNVCLĐ tham gia và phong trào phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, thể hiện qua số lượng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến hàng năm đều tăng.

25-6-2020-IMG_0106.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tổ chức công đoàn các cấp trong 10 năm qua. Thời gian tới, các cấp công đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ CNVCLĐ, quan tâm các hoạt động cải thiện đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CNVCLĐ. Đồng thời, các cấp công đoàn cần tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền cùng với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Hội Phụ nữ đồng cấp, các ban ngành đoàn thể liên quan  trong công tác vận động nữ, nhằm góp phần đưa phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công tỉnh nhà tiếp tục phát triển bền vững.

25-6-2020-IMG_0103.jpg

Các tập thể nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2010 - 2020 do Liên đoàn Lao động tỉnh Long An trao tặng

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh vinh dự nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân được nhận cờ thi đua, bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh vì có thành tích tốt trong thực hiện Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03./.

Khả Tâm

25/06/2020 6:00 CHĐã ban hành
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch Covid-19      Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch Covid-19     
Ngày 14/02/2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) quốc gia về phòng, chống dịch Covid - 19 chủ trì hội nghị trực tuyến với 25 tỉnh biên giới về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tại Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa, Phó Trưởng BCĐ tỉnh chủ trì cùng các thành viên BCĐ tỉnh và BCĐ các huyện, thị xã biên giới tham dự hội nghị.

Phó TT Vũ Đức Đam 14-02-20.jpg

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị

Theo thông tin tại hội nghị, đến 17 giờ ngày 13/02/2020, thế giới đã ghi nhận 60.374 trường hợp mắc Covid-19 tại 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, 1.369 trường hợp tử vong, trong đó tại Trung Quốc đã ghi nhận 59.804 trường hợp mắc tại 31/31 tỉnh, thành phố, 1.367 trường hợp tử vong. Tại Việt Nam ghi nhận 16 trường hợp mắc Covid-19, trong đó tại tỉnh Vĩnh Phúc 11 trường hợp; đã thực hiện xét nghiệm 856 mẫu, trong đó ngoài 16 mẫu dương tính có 840 mẫu âm tính với covid-19. Hiện còn 83 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly, theo dõi.

Đối với các tỉnh biên giới, nguy cơ lây nhiễm và lan truyền dịch Covid-19 rất cao, trong những ngày qua, cùng với các địa phương trong cả nước, các tỉnh biên giới đã tập trung tăng cường các biện pháp phòng dịch tại các cửa khẩu, áp dụng nhiều biện pháp phòng chống sự xâm nhập, lây lan của virus Covid-19 với tinh thần là chủ động, vì sức khỏe và sự an toàn của người dân. Tại Hội nghị, đại diện một số tỉnh biên giới đã báo cáo tình hình dịch Covid-19, đồng thời kiến nghị về các nội dung liên quan tới công tác phòng, chống dịch tại cơ sở.

Long An 14-02-20.jpg 

Các đại biểu tại điểm cầu Long An tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương những nỗ lực của các tỉnh, thành phố, nhất là các tỉnh biên giới trong công tác phòng chống, ngăn ngừa dịch Covid-19. Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người dân tự phòng tránh, tự nhận thức, không hoang mang, lo lắng; tập trung giám sát, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ để cách ly, khoanh vùng, không để dịch lan rộng; phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cả về môi trường trong trường học lẫn an tâm tâm lý của phụ huynh, học sinh trước khi học sinh trở lại học tập;.../.

T.N

14/02/2020 8:00 CHĐã ban hành
Thăm, tặng quà và chúc tết lực lượng vũ trang tỉnh Prey Veng và Svey Rieng nhân tết Chol Chnam ThmayThăm, tặng quà và chúc tết lực lượng vũ trang tỉnh Prey Veng và Svey Rieng nhân tết Chol Chnam Thmay
Nhân Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của Campuchia năm 2018. Vừa qua, ngày 6-4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉn Long An tổ chức đoàn công tác do Đại tá Phạm Phú Phước - Tỉnh ủy viên - Chỉ huy BĐBP Long An làm trưởng đoàn đã sang thăm, chúc tết và tặng quà lực lượng Công an, Quân sự và Hiến binh tỉnh Prey Veng. 

Tại chuyến thăm và chúc mừng lãnh đạo hai bên đã đánh giá cao công tác phối hợp cũng như vai trò trách nhiệm của lực lượng vũ trang hai bên trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, góp phần xây dựng biên giới ổn định,  đoàn kết,  hữu nghị,  hợp tác và phát triển. Phát huy kết quả đạt được hai bên thống nhất công tác phối hợp thời gian tới cần tăng cường, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác phòng chống các loại tội phạm; tích cực, chủ động hợp tác trong công tác bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.

Thay mặt Đoàn công tác, Đại tá Phạm Phú Phước - Chỉ huy trưởng BĐBP Long An đã tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sĩ của 3 lực lượng, chúc tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai quốc gia, hai dân tộc và lực lượng vũ trang hai nước nói chung, lực lượng bảo vệ biên giới hai nước nói riêng ngày càng bền chặt.

Cùng ngày đoàn công tác BĐBP tỉnh Long An do đại tá Pham Văn Phúc - Phó chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Long An làm trưởng đoàn đã sang thăm, chúc tết và tặng quà lực lượng Công an, Quân sự và Hiến binh tỉnh Svay Rieng.

 Trong không khí cởi mở, thắm tình hữu nghị, đại diện Ty Công an, Tiểu khu Quân sự và lực lượng Hiến binh tỉnh PreyVeng và Svey Riêng, vương quốc Campuchia đã chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của BĐBP tỉnh  Long An trong thời gian qua; đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới, lực lượng vũ trang hai bên tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, xây dựng biên giới ổn định, đoàn kết, hòa bình hữu nghị, hợp tác và  phát triển./.

Minh Luận

08/04/2018 4:00 CHĐã ban hành
Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tích cực phòng, chống dịch Covid-19Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tích cực phòng, chống dịch Covid-19
Mỗi ngày, cửa khẩu quốc gia Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An,
có trên 1.000 người qua lại, do đó, công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) được cán bộ, chiến sĩ chú trọng thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

​​

Ngày 13/02, Đại tá Đoàn Văn An (bên phải) - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại Trạm Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây

Thiếu tá Cao Xuân Hiền - Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp và ngành Y tế triển khai nhanh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đơn vị quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ của Đồn và các Trạm Biên phòng đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống dịch bệnh".

Được biết, thành viên Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng đều đứng chân trong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh huyện Đức Huệ và 2 xã địa bàn đóng quân (xã Mỹ Quý Tây và Mỹ Quý Đông), qua đó, kịp thời triển khai các chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

 

Cán bộ Đồn Biên phòng hướng dẫn hành khách rửa tay trước khi làm thủ tục xuất nhập cảnh

Đại úy Nguyễn Văn Quyết - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây thông tin: Đến thời điểm này có 20 trường hợp người qua lại biên giới bị cách ly tại nhà. Đây là những người từng qua lại vùng dịch, có Quốc tịch Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc nay trở về Việt Nam. Những người này được theo dõi, cách ly tại nhà, áp dụng các quy định của ngành Y tế và đo thân nhiệt thường xuyên, hiện tại chưa có ai bị sốt. Ngoài ra, qua kiểm tra, đo thân nhiệt của hành khách làm thủ tục xuất nhập cảnh tại Trạm Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã phát hiện 1 hành khách có thân nhiệt 38,4oC; để phòng ngừa dịch bệnh lây lan qua biên giới, đơn vị nhắc nhở hành khách này tạm dừng xuất nhập cảnh, quay lại Campuchia để điều trị.

 

Loa phóng thanh tại Trạm Quân dân y kết hợp Ba Thu thường xuyên phát thông tin về phòng, chống dịch Covid-19

Đồn Biên phòng phối hợp UBND các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở và vận động nhân dân khu vực biên giới thực hiện các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang chỗ đông người, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và dung dịch sát khuẩn, theo dõi chặt chẽ người có biểu hiện bệnh để đến khám bệnh và thực hiện cách ly. Khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây có nơi rửa tay, phòng cách ly, hành khách qua lại cửa khẩu thường xuyên được nhắc nhở đeo khẩu trang và đo thân nhiệt.

 

Các biện pháp phòng tránh lây nhiễm Covid-19 được dán tại nơi dễ nhận biết, hành khách làm thủ tục qua cửa khẩu cũng được nhắc nhở về phòng dịch bệnh

Tại khu vực Đồn Biên phòng quản lý, các chiến sĩ treo pa nô, áp phích, tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi có đông người qua lại như Trạm Quân dân y kết hợp Ba Thu, khu vực Trạm cửa khẩu Mỹ Quý Tây,… Đơn vị treo 2 băng rôn, 8 bảng và in 20 tờ tuyên truyền theo khuyến cáo của Bộ Y tế ở những địa điểm dễ nhìn, dễ đọc để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện. Đơn vị lựa chọn khẩu hiệu "Chủ động phòng, chống viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra là trách nhiệm của mọi người" để tuyên truyền.

 

Khẩu hiệu tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh được treo tại Trạm Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây

Theo số liệu của Đồn Biên phòng, đến thời điểm này, đơn vị tự trang bị 700 khẩu trang y tế, vận động hỗ trợ 200 khẩu trang để cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ sử dụng 24/24h và tặng cho người dân vùng biên, hành khách qua lại cửa khẩu. Cấp trên giao cho đồn 5 máy đo thân nhiệt, đơn vị tự trang bị thêm 2 máy để đo thân nhiệt cho cán bộ, chiến sĩ và hành khách qua lại biên giới. Đơn vị phối hợp chính quyền 2 xã Mỹ Quý Tây và Mỹ Quý Đông phát 300 tờ rơi đến từng hộ gia đình; thường xuyên tuyên truyền nội dung phòng, chống dịch bệnh trên 3 cụm loa đối ngoại để người dân 2 bên biên giới biết và phòng tránh. Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục lắp pano, phát tờ rơi (bao gồm cả chữ Campuchia) đến các hộ dân khu vực biên giới.

 

Phòng cách ly tại Trạm Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây

Đồn Biên phòng  phối hợp UBND 2 xã Mỹ Quý Tây và Mỹ Quý Đông thành lập 2 Tổ tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vận động 2 xã thành lập Tổ phản ứng nhanh và trưng dụng khu vực cách ly (trạm y tế xã) nếu phát hiện người có dấu hiệu nghi nhiễm bệnh. UBND 2 xã tổ chức phun xịt thuốc khử trùng tại 18 vị trí tập trung đông người; thường xuyên tuyên truyền trên loa phóng thanh biện pháp phòng, chống dịch bệnh để nhân dân biên giới nắm bắt.

Tổ chức đo thân nhiệt cho cán bộ, chiến sĩ 2 lần/ngày, thường xuyên xịt thuốc khử trùng tại Đồn Biên phòng và các Trạm Biên phòng, triển khai 4 vị trí thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ rửa tay trước khi làm nhiệm vụ và ăn cơm.

Thiếu tá Cao Xuân Hiền cho biết thêm, đơn vị sẽ đẩy mạnh các công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến khi công bố hết dịch.

Đại tá Đoàn Văn An - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Đội biên phòng tỉnh Long An yêu cầu các đồng chí làm nhiệm vụ phải hết sức nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm những chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên và ngành Y tế để làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới./.

Theo Báo Long An Online

http://baolongan.vn/don-bien-phong-cua-khau-my-quy-tay-tich-cuc-phong-chong-dich-covid-19-a90350.html

14/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh đến chào xã giao lãnh đạo tỉnhTổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh
Sáng ngày 06/4, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh do ông Lim Jae-Hoon đến thăm và chào xã giao lãnh đạo tỉnh Long An. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh tiếp đoàn.

Tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ niềm vui mừng khi Ngài Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm tỉnh Long An. Đồng chí giới thiệu với đoàn công tác về những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Long An; đồng thời nêu những nét nổi bật về môi trường đầu tư, những chính sách, ưu đãi trong các lĩnh vực đang kêu gọi đầu tư ở Long An như: phát triển nông nghiệp công nghệ cao; liên kết vùng trong việc phát triển đầu tư hạ tầng giao thông, liên kết hợp tác TP Hồ Chí Minh… Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư hiệu quả trên địa bàn.

Tiep-tong-lanh-su-HQ-2018.jpg

Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh (trái) chào xã giao Bí thư Tỉnh Ủy

Tính đến nay, tỉnh Long An đang có 160 dự án đầu tư của Hàn Quốc, vốn đăng ký 598 triệu USD. Hàn Quốc đứng thứ 2 về số dự án và số vốn trong 37 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Được và đại diện lãnh đạo Sở ngành tỉnh tiếp đoàn đến chào xã giao. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông khái quát về tình hình hợp tác kinh tế giữa tỉnh Long An và Hàn Quốc trong thời gian qua, một số dự án lớn của Hàn Quốc tại tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Ngài Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tiếp tục làm cầu nối gắn kết tỉnh với các doanh nghiệp Hàn Quốc; giới thiệu cho tỉnh những doanh nghiệp có năng lực và công nghệ cao đầu tư trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, y tế…; thúc đẩy mối quan hệ với tỉnh Kellabuk-do để hai tỉnh đi đến ký kết thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới.

Tiep-tong-lanh-su-HQ-2018-1.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh

Ngài Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh chân thành cảm ơn sự đón tiếp chân tình của lãnh đạo tỉnh Long An. Giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang có mối quan hệ đối tác chiến lược, Ngài hy vọng mối quan hệ đó ngày càng phát triển tốt đẹp hơn nữa góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của hai nước. Được biết tỉnh Long An thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động trên địa bàn tỉnh để ghi nhận những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp và chỉ đạo các ngành chức năng giải đáp, tháo gỡ để hoàn thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư của tỉnh. Ngài hy vọng trong thời gian tới, tỉnh Long An sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư ngày càng nhiều tại tỉnh. 

TV 

07/04/2018 11:00 SAĐã ban hành
Long An: Bảo đảm cấp đủ điện cho các doanh nghiệp chế biến và kho lạnh bảo quản nông sảnLong An: Bảo đảm cấp đủ điện cho các doanh nghiệp chế biến và kho lạnh bảo quản nông sản
Phó Giám đốc Công ty Điện lực Long An (PCLA) - Lê Hoàng Oanh thông tin, ngành điện triển khai các giải pháp bảo đảm cấp đầy đủ điện cho các doanh nghiệp chế biến và bảo quản nông sản sau thu hoạch trong kho lạnh, giúp cho việc tiêu thụ nông sản thuận lợi, vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 gây ra.

 

Bảo đảm cấp đầy đủ điện cho các doanh nghiệp chế biến và kho lạnh bảo quản nông sản

Theo đó, công ty yêu cầu các điện lực trực thuộc, các phòng, đội tiến hành rà soát, thống kê, lập danh sách các khách hàng doanh nghiệp có kho lạnh bảo quản nông sản sau thu hoạch và các nhà máy sản xuất, chế biến nông sản trên địa bàn, xác định các đối tượng khách hàng cần bảo đảm cấp điện trong thời gian tới.

Triển khai thực hiện bảo đảm cung ứng điện đầy đủ cho các khách hàng nêu trên (bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm cấp điện cho khách hàng quan trọng; các trạm bơm, tưới tiêu phục vụ chống hạn và xâm nhập mặn; các trạm cấp nước sinh hoạt tại các địa phương; các cơ sở y tế;…).

PCLA lưu ý Điện lực trực thuộc phải rà soát bảo đảm cấp điện cho các doanh nghiệp có quy mô tiêu thụ nông sản lớn để chế biến thực phẩm, có thể giúp tiêu thụ được nông sản của người dân trên địa bàn tỉnh.

Hạn chế tối đa việc cắt điện theo kế hoạch và rút ngắn thời gian cắt điện (nếu có), tăng cường kiểm tra lưới điện, xử lý các khiếm khuyết. Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, vật tư, lực lượng để xử lý nhanh các sự cố. Thông báo mất điện cho khách hàng theo đúng quy định, giải quyết các khiếu nại liên quan./.

Theo Báo Long An Online

http://baolongan.vn/long-an-bao-dam-cap-du-dien-cho-cac-doanh-nghiep-che-bien-va-kho-lanh-bao-quan-nong-san-a90353.html

14/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm giải quyết các khó khănNêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm giải quyết các khó khăn
Đó là yêu cầu của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh đối với các đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) lần thứ 11, tổ chức vào sáng ngày 05/4.

bí-thư-tỉnh-ủy.jpg

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh yêu cầu, các đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tận tâm giải quyết các khó khăn

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy trong quí I, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quí II/2018. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện các Ban Xây dựng Đảng Trung ương.

Trong quí I, việc thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2018 đạt kết quả khá tốt, nhất là trên lĩnh vực kinh tế: Giá cả đầu ra của đa số các mặt hàng nông sản như: Lúa, thanh long, rau màu, thủy sản,… thuận lợi, nông dân có lợi nhuận khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,1% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) là 45.300 tỉ đồng, đạt 21,3% kế hoạch, tăng 16,1%. Phần lớn các nhóm sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 được cải thiện tích cực (đạt 66,7 điểm, xếp hạng 4/63 tỉnh, thành cả nước, thuộc nhóm tốt).

Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm được tập trung thực hiện, một số chương trình, công trình đạt kết quả bước đầu. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, an ninh-quốc phòng cơ bản ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm. Hầu hết các cấp ủy lãnh đạo xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể hóa thực hiện nghiêm túc Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 48-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc Chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, việc thực hiện nghị quyết vẫn còn một số hạn chế: Dịch bệnh, sâu rầy trên cây lúa diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng lúa vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh (nhất là sâu năn, rầy nâu). Thu hút đầu tư còn thấp cả về số lượng và quy mô vốn. Số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động còn cao. Các chương trình xúc tiến thương mại và khuyến công chưa thực hiện và triển khai nhiều. Đường tỉnh 830 (đoạn Bến Lức - Quốc lộ 50), Đường Vành đai TP.Tân An và Trục hạ tầng giao thông đô thị Tiền Giang - Long An  TP.Hồ Chí Minh thuộc 3 công trình trọng điểm của Đại hội X Đảng bộ tỉnh tiến độ còn chậm.

Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục toàn diện có mặt còn hạn chế, nhất là giáo dục đạo đức, kỹ năng sống. Công tác hướng nghiệp hiệu quả chưa cao. Tình trạng bệnh viện tuyến tỉnh quá tải chưa khắc phục được. Hiệu quả hoạt động của các cơ sở y tế chưa phát huy đúng mức. An ninh, trật tự, an toàn xã hội có mặt chưa bảo đảm. Việc lấn, chiếm đất công còn xảy ra. Tội phạm về ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp. Tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, đình công, lãn công vẫn xảy ra.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận xác định nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đưa ra nhiều giải pháp khắc phục, nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết năm 2018 đề ra. Trong đó, tiếp tục phát huy, phấn đấu nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI) năm 2018. Tập trung chỉ đạo chặt chẽ công tác thu-chi ngân sách Nhà nước, phấn đấu vượt thu 500 tỉ đối với phần thu của tỉnh và 250 tỉ đồng đối với phần thu của cấp huyện, để tập trung cho Đường Vành đai TP.Tân An, mở rộng Đường tỉnh 830 (đoạn Bến Lức - Quốc lộ 50) thành 4 làn xe và một số công trình bức xúc khác...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh biểu dương những kết quả đã đạt trong quí I, đồng thời đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, bảo đảm đều khắp các địa phương, các nhóm sản phẩm chủ lực của tỉnh; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là giải quyết vướng mắc giữa nhà đầu tư hạ tầng và các doanh nghiệp thứ cấp (liên quan đến giá thuê đất, giá nước trong các khu cụm công nghiệp,...).

Song song đó, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các ghi nhớ, cam kết hợp tác, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại; theo dõi, đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư khai thác, phát huy hiệu quả Cảng Quốc tế Long An; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tập trung giải quyết dứt điểm việc chiếm đất công tại xã Thạnh Lợi (huyện Bến Lức); khẩn trương tiến hành sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị bảo đảm theo tiến độ và lộ trình Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy...

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, là năm có ý nghĩa quan trọng tạo đà, tạo lực cho những năm tiếp theo. Với ý nghĩa đó, ông Phạm Văn Rạnh yêu cầu, các đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tận tâm giải quyết các khó khăn, vận dụng những kinh nghiệm hay trong thực tiễn để đóng góp nhiều hơn, hiệu quả hơn vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà, tạo ra sự thay đổi thực chất, căn bản và toàn diện hơn./.

 Báo Long An online     

06/04/2018 9:00 SAĐã ban hành
Năm 2020 Mặt trận các cấp phải “thuộc bài và làm đúng vai” trong thực hiện nhiệm vụNăm 2020 Mặt trận các cấp phải “thuộc bài và làm đúng vai” trong thực hiện nhiệm vụ
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2020. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Long An, 30 đại biểu là cán bộ chủ chốt của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tham dự.

Hội nghị triển khai các nội dung trọng tâm của công tác Mặt trận năm 2020 như tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; hướng dẫn thực hiện các nội dung quan trọng của công tác dân chủ - pháp luật, công tác phong trào, đối ngoại nhân dân và công tác tổ chức.

 

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2020

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Hầu A Lềnh quán triệt Quy định 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; Công văn số 77-CV/TW, ngày 21/01/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về việc thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng; Thông báo số 160-TB/TW, ngày 15/01/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị.

Ngoài ra, các đại biểu còn được quán triệt các nội dung: Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của đất nước trong giai đoạn hiện nay; Thực hiện dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường giám sát, phản biện xã hội; Tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhấn mạnh năm 2020 là năm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2020), Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Hầu A Lềnh đề nghị Mặt trận các cấp đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động ý nghĩa này, từ đó đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; tuyên truyền, phổ biến các mô hình, điển hình tiên tiến trong xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những việc làm hay, giải pháp tốt trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trên cơ sở củng cố khối liên minh công - nông - trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng...

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Trần Thanh Mẫn đề nghị, ngoài triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, MTTQ Việt Nam các cấp cần phối hợp chặt chẽ ngành y tế giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 79, ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi-rút Corona gây ra tại mỗi địa phương. Tiếp tục đổi mới hoạt động các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; triển khai mạnh mẽ các hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, không để xảy ra tình trạng bị động trước các sự việc phức tạp, kéo dài trên địa bàn. Bên cạnh đó, cán bộ Mặt trận tích cực tham gia góp ý văn kiện và kiện toàn bộ máy nhân sự trước thềm Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Mặt trận các cấp phải "thuộc bài và làm đúng vai" trong thực hiện những nhiệm vụ then chốt của năm 2020. Mỗi cán bộ mặt trận cần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trên tinh thần "quyết tâm, quyết liệt, quyết đoán, quyết làm" để công tác Mặt trận đạt kết quả cao./.

Theo Báo Long An Online

http://baolongan.vn/nam-2020-mat-tran-cac-cap-phai-thuoc-bai-va-lam-dung-vai-trong-thuc-hien-nhiem-vu-a90293.html


14/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
Xã biên giới Thạnh Trị về đích nông thôn mớiXã biên giới Thạnh Trị về đích nông thôn mới
​Ngày 26/6, UBND thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An tổ chức lễ công bố xã Thạnh Trị đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa đến dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Phạm Tấn Hòa (thứ 4, trái qua) trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của UBND tỉnh cho xã Thạnh Trị

Thạnh Trị là 1 trong 3 xã biên giới của thị xã Kiến Tường. Khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới xã có xuất phát điểm thấp 5/19 tiêu chí, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Xác định xây dựng nông thôn mới là chương trình phát triển nông thôn toàn diện, là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, địa phương đã phát huy tốt vai trò chủ thể của mọi tầng lớp nhân dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhằm mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn. Đến nay, xã Thạnh Trị đã hoàn thành 19/19 tiêu chí của xã nông thôn mới. 

Tính đến cuối năm 2019, tổng nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Thạnh Trị đạt trên 123 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước trên 110 tỉ đồng, vốn doanh nghiệp trên 10 tỉ đồng, nhân dân đóng góp trên 2,5 tỉ đồng. Toàn xã có trên 6km đường trục xã được nhựa hóa, 100% đường trục ấp và đường ngõ xóm đã được cứng hóa đạt chuẩn, 100% đường trục chính nội đồng đã được cứng hóa bảo đảm vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm. Cuối năm 2018, xã Thạnh Trị vinh dự được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn văn hóa, đây là điều kiện thuận lợi để địa phương đẩy nhanh tiến trình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Tại lễ công bố, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Phạm Tấn Hòa trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của UBND tỉnh cho xã Thạnh Trị. Nhiều tập thể và cá nhận được nhận bằng khen, giấy khen vì có nhiều đóng góp xây dựng xã Thạnh Trị đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019./.

Theo Báo Long An Online

http://baolongan.vn/xa-bien-gioi-thanh-tri-ve-dich-nong-thon-moi-a97709.html


26/06/2020 3:00 CHĐã ban hành
Ồ ạt nuôi cá tra giống, rủi ro khó lườngỒ ạt nuôi cá tra giống, rủi ro khó lường
Chỉ một thời gian ngắn, số hộ chuyển từ trồng lúa sang đào ao nuôi cá tra giống tại huyện Tân Hưng, tỉnh Long An tăng rất nhanh vì có lãi nhiều. Tuy nhiên, theo nhận định của chính quyền địa phương cũng như người nuôi, nghề nuôi cá tra giống rủi ro khó lường.

Nuôi-cá-tra-giống.jpg

Nuôi cá tra giống mang lại lợi nhuận cao nhưng tiềm ẩn những rủi ro khó lường

Kẻ lỗ, người lời
Mùa này, trên tuyến đường cặp kênh KT9 từ xã Hưng Hà đến Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, nhiều chuyến xe tải ngược xuôi chở thức ăn chăn nuôi và cá tra giống đến các tỉnh miền Tây. Trên đồng, những chiếc kobe múc đất để nông dân làm ao nuôi cá. Dọc tuyến kênh KT9, cứ 10 hộ thì có khoảng 5-7 hộ chuyển từ trồng lúa sang nuôi cá. Phong trào nuôi cá tra giống “nở rộ” tại các xã biên giới của huyện Tân Hưng chỉ trong thời gian ngắn.

Bà Diệp Thị Nguơn, ngụ ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền B, chia sẻ: “Nuôi cá tra giống tuy mới nhưng mang lại lợi nhuận cao. 1ha nuôi cá tra giống, nếu trúng giá, lợi nhuận cao gấp 10 lần so với trồng lúa. Vụ vừa rồi, gia đình tôi bán cá với giá 71.000 đồng/kg (loại 35 con/kg), lãi trên 300 triệu đồng/ha. Hiện, gia đình tôi mở rộng diện tích nuôi cá tra lên 3,5ha”. Cũng theo bà Nguơn, nuôi cá tra giống tuy không khó nhưng tiềm ẩn không ít rủi ro. Chu kỳ nuôi cá tra giống từ 60-70 ngày. Giai đoạn đầu, cá con dễ nhiễm bệnh, nếu không biết cách phòng thì nguy cơ thất bại rất lớn, trong khi chi phí đầu tư gần 200 triệu đồng/ha.

Hiện nay, không phải ai nuôi cá tra giống cũng thành công. Thấy nhiều hộ dân ồ ạt đào ao nuôi cá tra giống, lãi hàng trăm triệu đồng, thời gian thu hồi vốn lại ngắn nên anh Lê Trường An, ngụ ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền B, làm theo. Vay mượn tiền gia đình, anh đầu tư hơn 1ha ao nuôi cá nhưng lỗ gần 140 triệu đồng vì thiếu kinh nghiệm. “Tôi thả hơn 10 xilanh (loại 10ml) giống, 3 ngày sau, dùng vợt kiểm tra, số lượng cá tra bột gần như không còn. Tôi phải xả hết nước, xử lý lại ao nuôi. Có hộ thả 5-6 lần mới được. Nuôi cá tra giống cũng bấp bênh vì giá cả, đầu ra chưa ổn định, đa phần người nuôi tự tìm thị trường tiêu thụ hoặc phụ thuộc thương lái các tỉnh: Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang” - anh An lo lắng.

Anh Trần Tuấn Anh, ngụ xã Hưng Điền B, cho biết: Nghề nuôi cá tra giống chủ yếu chạy theo phong trào. Nhiều hộ bỏ lúa, đầu tư nuôi cá, còn nhiều hộ bắt đầu cho thuê ao nuôi.

Địa phương không khuyến khích
Cũng theo anh Trần Tuấn Anh, mặc dù địa phương không khuyến khích chuyển đổi từ trồng lúa sang nuôi cá tra giống nhưng nhiều hộ dân vẫn bất chấp đào ao. “Có thời điểm, số lượng máy kobe hoạt động hết công suất cũng không đủ phục vụ nhu cầu đào ao nuôi cá tra giống của người dân. Có hộ phải chờ nửa tháng mới thuê được kobe. Khi đào ao, nhiều hộ dân bị lập biên bản nhưng khi chính quyền địa phương rời đi, họ lại tiếp tục”.

Việc tự phát chuyển đổi đất trồng lúa sang nuôi cá tra giống tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trường, nguồn nước. Ông Nguyễn Văn Thành, ngụ xã Hưng Điền B, bức xúc: “Hiện, người dân ồ ạt đào ao nuôi cá ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và những hộ trồng lúa xung quanh. Nước từ ao cá xả ra kênh không qua xử lý có màu xanh, không biết có nhiễm hóa chất, gây hại cho cây lúa hay không nhưng chắc chắn về lâu dài, nguồn nước tự nhiên sẽ ảnh hưởng”.

Theo thống kê chưa đủ của ngành nông nghiệp, hiện tại, diện tích nuôi cá tra bột trong toàn tỉnh gần 1.000ha, trong đó, trên 80% diện tích này là của huyện Tân Hưng, nhiều nhất là xã Hưng Điền B. Chủ tịch UBND xã Hưng Điền B - Nguyễn Vũ Linh cho biết: “Mặc dù nuôi cá tra giống mang lại thu nhập cao gấp nhiều lần so với trồng lúa nhưng địa phương không khuyến khích vì lo sợ, khi nuôi ồ ạt, đầu ra sẽ khó. Chúng tôi tập trung tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, không tự ý chuyển mục đích đất lúa thành ao nuôi cá. Điều này ảnh hưởng đến quy hoạch và nguy cơ ô nhiễm môi trường tự nhiên”.

Còn theo Chủ tịch UBND xã Hưng Điền - Trương Đông Hồ, hầu hết diện tích ao nuôi cá tra giống tại địa phương đều là nông dân tự ý chuyển đổi, không nằm trong quy hoạch của xã. “Đối với các ao nuôi cá, địa phương cử cán bộ rà soát, lập biên bản đề nghị các hộ dân phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Nếu các hộ dân không đồng ý, chúng tôi sẽ đề nghị khôi phục lại hiện trạng như ban đầu” - ông Hồ cho biết.

Thị trường tiêu thụ phụ thuộc vào thương lái, đầu ra không ổn định, nghề nuôi cá tra giống tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường. Và, nếu thất bại, nông dân muốn trở lại trồng lúa cũng hết sức khó khăn. Vì vậy, nông dân cần thận trọng trước khi quyết định đầu tư nuôi cá tra giống.
Mặc dù nuôi cá tra giống mang lại thu nhập cao gấp nhiều lần so với trồng lúa nhưng địa phương không khuyến khích vì lo sợ, khi nuôi ồ ạt, đầu ra sẽ khó. Chúng tôi tập trung tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, không tự ý chuyển mục đích đất lúa thành ao nuôi cá. Điều này sẽ ảnh hưởng đến quy hoạch và nguy cơ ô nhiễm môi trường tự nhiên”./.
 Báo Long An online     

05/04/2018 4:00 CHĐã ban hành
Vận động hơn 10 tỉ đồng chăm lo cho các nạn nhân chất độc da cam/DioxinVận động hơn 10 tỉ đồng chăm lo cho các nạn nhân chất độc da cam/Dioxin
Ngày 11/02/2020, Hội Nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin tỉnh tổ chức tổng kết công tác hội năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Hội Nạn nhân chất độc Da cam (CĐDC) /Dioxin tỉnh có 98 hội cơ sở, liên chi hội cơ sở ở 109/192 xã, phường, thị trấn với tổng số 4.699 hội viên. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.455 nạn nhân CĐDC/Dioxin. Ngoài công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội và vận động chăm sóc nạn nhân, Hội nạn nhân CĐDC tỉnh còn chú trọng công tác giám sát kiểm tra, đối ngoại, thông tin tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Hội và Tạp chí Da cam Việt Nam.

 

Các đại biểu tham dự tại hội nghị

Trong năm 2019, Hội đã hoàn thành tốt chương trình công tác hội, vận động các cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ hơn 10 tỉ đồng để hỗ trợ cho các nạn nhân chất độc da cam, trong đó tặng hơn 26 ngàn suất quà, xây mới và sửa chữa 16 ngôi nhà; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; tặng 170 suất học bổng, 110 xe lăn, 60 xe lắc cho hội viên,...  

 

Chủ tịch Hội Nan nhân CĐCD/Dioxin tỉnh - Lê Thị Thu Hồng trao tặng cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh - Lê Thị Thu Hồng yêu cầu các cấp Hội tiếp tục vận động các cơ quan, doanh nghiệp gây quỹ giúp đỡ nạn nhân, tạo điều kiện để các gia đình nạn nhân có cuộc sống ổn định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết hợp tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của hội viên, nạn nhân CĐDC/Dioxin trong cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường. Ngoài ra, cần kiểm tra, giám sát công tác chăm sóc nạn nhân, đảm bảo việc thực hiện chế độ, chính sách đúng quy định.

Dịp này, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh trao tặng cờ và giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội./.

Theo Báo Long An Online

http://baolongan.vn/van-dong-hon-10-ti-dong-cham-lo-cho-cac-nan-nhan-chat-doc-da-cam-dioxin-a90211.html

12/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
1 - 30Next

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​