Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021Toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Sáng nay (ngày 12/7/2018), HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc Kỳ họp thứ 10-Kỳ họp lệ giữa năm 2018. Đồng chí Phạm Văn Rạnh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu khai mạc quan trọng. Cổng thông tin điện tử tỉnh Long An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu trên.

Kính thưa: 

- Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX;

- Các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Các vị đại biểu khách mời, cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX khai mạc kỳ họp thứ 10 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2018. Kỳ họp diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Long An đang khẩn trương, tích cực cùng cả nước tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, quyết sách quan trọng, đột phá của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (khóa XII) và kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV vừa qua; đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018.​

Phát biểu của CT HĐND tỉnh Phạm Văn Rạnh tại kỳ họp HĐND tỉnh kỳ họp thứ 101272018.jpg

Đồng chí Phạm Văn Rạnh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Kính thưa các vị đại biểu, cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Trong 6 tháng đầu năm 2018, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Long An phát triển tích cực, đạt nhiều kết quả rất phấn khởi. Kinh tế tăng trưởng đạt mức cao nhất kể từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đến nay (đạt 10,96%/cùng kỳ là 8,81%) và tương đối đều ở cả 3 khu vực. Khu vực I (nông, lâm, thủy sản) được tập trung chỉ đạo chặt chẽ, tăng trưởng khá cao (đạt 5,12%)Chương trình đột phá phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt kết quả tích cực, người dân quan tâm ứng dụng các phương pháp, công nghệ sản xuất tiên tiến, tăng cường liên kết hợp tác trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi theo hướng có giá trị kinh tế cao. Chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung thực hiện theo hướng nâng cao chất lượng, đã xây dựng bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Công nghiệp - xây dựng duy trì mức tăng trưởng cao, đạt 15,72%; phần lớn các nhóm sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng so cùng kỳ. Tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình đột phá huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm và 03 công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Thương mại-dịch vụ phát triển khá tốt, đạt mức tăng trưởng 9,12%. Các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiếp tục được đẩy mạnh. Giáo dục đào tạo, văn hóa, xã hội, y tế ngày càng tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác quốc phòng, an ninh được thực hiện khá tốt. Hệ thống chính trị tiếp tục được tập trung sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy, hiệu lực, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng lên.

Thay mặt Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp trong tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2018; biểu dương tinh thần phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà đã khắc phục khó khăn, đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh trong thời gian qua.

Kính thưa các vị đại biểu, cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh Long An cũng gặp không ít khó khăn, hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2018: Sản xuất nông nghiệp chưa thật sự bền vững; một số nơi chưa chủ động quản lý sản xuất theo quy hoạch, còn tình trạng sản xuất tự phát nên hiệu quả không cao, gây nhiều rủi ro. Thu hút đầu tư trong và ngoài nước chưa đạt yêu cầu đề ra. Công tác kê biên, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư còn chậm, nhất là tiến độ triển khai xây dựng hạ tầng các khu tái định cư chưa có nhiều chuyển biến. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ hành lang an toàn giao thông, kiểm soát ô nhiễm môi trường chưa tốt, còn nhiều bất cập. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu. Thu ngân sách phần thu cân đối chưa đạt, nợ cụm tuyến dân cư vượt lũ quá hạn còn nhiều. Nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là cho các công trình bức xúc phát sinh. Chất lượng giáo dục toàn diện và đào tạo nghề cho lao động nông thôn có mặt còn hạn chế. Phát triển du lịch chưa tương xứng tiềm năng; xây dựng ấp, xã văn hóa có nơi chưa thực chất, còn chạy theo thành tích. Tình trạng bệnh viện tuyến tỉnh quá tải vẫn còn, kêu gọi xã hội hóa còn chậm. An ninh, trật tự, an toàn xã hội có mặt chưa đảm bảo, phát sinh một số điểm nóng diễn biến phức tạp nhưng công tác chỉ đạo, phối hợp xử lý còn bị động, lúng túng. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn trong thực hiện nhiệm vụ của một số ngành, địa phương có mặt chưa kịp thời, chưa sâu sát, chưa quyết liệt và thiếu tính chủ động.

Những khó khăn, hạn chế nêu trên đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà phải phát huy tinh thần đoàn kết, nắm bắt tốt thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức; có những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, đột phá hơn nữa trong lãnh đạo, giám sát, điều hành kinh tế-xã hội trong thời gian tới. Với vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chung và với vị trí quan trọng của kỳ họp lệ giữa năm 2018, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung đánh giá nghiêm túc, toàn diện, đúng mức các kết quả đạt được, đi sâu phân tích những khó khăn, tồn tại, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm để cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của cả năm 2018, tạo đà và khí thế hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cho cả giai đoạn 2016-2020.

Trong quá trình thảo luận và quyết định, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bám sát các định hướng lãnh đạo và làm sâu sắc thêm Kết luận của Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X vừa qua; đồng thời dự báo, định hướng tốt diễn biến tình hình trong thời gian tới.

Kính thưa các vị đại biểu, cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Bên cạnh việc đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, theo chương trình làm việc, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành giám sát qua việc xem xét, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh; xem xét kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri, kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận về chất vấn, giám sát trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018; xem xét, đánh giá kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại 6 tháng đầu năm 2018; nghe thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp.

Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh" để tổ chức giám sát trong 6 tháng cuối năm 2018; tiến hành giám sát tại kỳ họp và ban hành nghị quyết chuyên đề "Về kết quả giám sát và tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh" - vấn đề mà cử tri và dư luận xã hội rất quan tâm trong thời gian qua khi thực hiện chủ trương, quan điểm phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường bền vững; xem xét, quyết định Chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Về chức năng quyết định, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, ban hành nhiều quyết sách quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội địa phương như: Quyết định các vấn đề liên quan đến tài chính-ngân sách, đầu tư công, quy hoạch xây dựng, đất đai phát sinh giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân; quyết định bổ sung danh mục kêu gọi xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp năm 2018; quyết định việc phân cấp thẩm quyền mua sắm, thuê tài sản, xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; quyết định việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; quyết định danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp và danh mục dự án cần thu hồi đất trong năm 2018; quyết định mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020; quyết định mức thu học phí năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp công lập; quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quy định số lượng Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã, chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh; quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 158/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố và lực lượng Công an bán vũ trang ở các xã biên giới.

Khi xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng trên, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu kỹ, đối chiếu với các quy định của Trung ương gắn với tình hình thực tế địa phương và Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; cân nhắc sự tác động của từng quyết định đến người dân và các đối tượng có liên quan; khả năng nguồn lực thực hiện, tính khả thi của các phương án để đưa ra các quyết định đúng đắn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà.

Kính thưa các vị đại biểu, cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ 10 có nhiều nội dung quan trọng, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, thông qua 19 nghị quyết. Thực hiện tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, thời gian qua, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan đã chủ động, tích cực phối hợp chuẩn bị nội dung kỳ họp. Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết đã được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung nghiên cứu, tổ chức họp với chính quyền địa phương nơi ứng cử để thảo luận, lấy ý kiến đóng góp chuyên sâu các nội dung trình tại kỳ họp. Tại kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh kết quả thảo luận của các Tổ đại biểu và UBND tỉnh, các cơ quan liên quan sẽ có giải trình, tiếp thu. Hoạt động thảo luận sẽ thực hiện trên hội trường, tập trung vào các vấn đề quan trọng, còn có ý kiến khác nhau để cùng thống nhất trước khi Hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thể hiện rõ chính kiến, bản lĩnh, trí tuệ của mình khi thảo luận, tranh luận, quyết định các vấn đề quan trọng và thực hiện quyền chất vấn tại kỳ họp. Đề nghị các cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và các cơ quan có liên quan, nhất là Ủy ban nhân dân tỉnh cầu thị lắng nghe, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp để giải trình, tiếp thu thỏa đáng, hợp lý.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh mong muốn các vị đại diện cử tri, các vị đại biểu khách mời; cán bộ, công chức, viên chức, cử tri và nhân dân trong tỉnh dành thời gian quan tâm theo dõi, tham gia ý kiến, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

Xin trân trọng cảm ơn!

BBT Cổng Thông tin điện tử tỉnh

12/07/2018 11:00 SAĐã ban hành
Đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc giaĐẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia
Những năm qua, phong trào Thi đua Quyết thắng của Bộ đội biên phòng tỉnh Long An đã có nhiều chủ trương, biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng; Đảng ủy, BCH BĐBP tỉnh và Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã triển khai toàn diện công tác Thi đua, khen thưởng, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu.

​Thực sự là động lực to lớn cổ vũ cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, thử thách vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nét nổi bật là trong phong trào thi đua, đó là sự kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên và thi đua đột kích, các phong trào thi đua chuyên ngành, chuyên đề gắn với thực hiện tốt các Cuộc vận động; thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn và tham gia phát triển kinh tế, xã hội ở khu vực biên giới. Công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện có nhiều chuyển biến tích cực; đã xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, khen thưởng thường xuyên, đột xuất đạt hiệu quả kịp thời cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị khắc phục khó khăn vươn lên, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn thường xuyên triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, nắm chắc mọi tình hình không để bị động bất ngờ, khắc phục khó khăn gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, mưu trí, sáng tạo trong tuần tra, kiểm soát, phát hiện ngăn chặn có hiệu quả với các hoạt động vi phạm, góp phần giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; tiêu biểu như Phòng Tham mưu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây…; chủ động làm tốt các mặt công tác nghiệp vụ, tích cực triển khai kế hoạch, chuyên án đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm nhất là buôn lậu, gian lận thương mại. Tiêu biểu Phòng Trinh sát, Phòng phòng chống TP &MT, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây cụ thể: Trong những năm qua, bắt giữ 683 vụ/639 đối tượng, tang vật thu giữ 1177.4378g ma túy các loại, 726.668 bao thuốc lá ngoại, 43.250kg đường cát Thái Lan, 23 xe ô tô, 214 xe mô tô 2 bánh, 2.790 kg quần áo đã qua sử dụng, 382 kg thuốc tân dược, 18 xuồng máy; xử lý vi phạm hành chính 164 vụ/345 đối tượng với tổng số tiền nộp ngân sách Nhà nước 1.004.350.000 đồng...

Thông qua các hoạt động thi đua các cơ quan đơn vị đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, triển khai thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hổ". Qua phong trào thi đua các tập thể, cá nhân cụ thể hóa chức trách nhiệm vụ được giao thành nội dung, chương trình hành động, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ với nhiều cách làm hay sáng tạo, có sức thuyết phục và lan tỏa sâu rộng, đồng thời định hướng, thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trước những diễn biến phức tạp; nắm, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo sự ổn định vững chắc trong đơn vị. Cán bộ chiến sĩ trong đơn vị luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước, giữ vững phẩm chất cách mạng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống.

Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình phối hợp với các ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Đề án, nhất là Đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, chương trình "Xóa đói giảm nghèo", thực hiện tốt phong trào thi đua "Bộ đội Biên phòng Long An chung sức xây dựng nông thôn mới"; phong trào thi đua "Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau",  Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới" đã có 317 tập thể, 1.549 hộ và 21.291 cá nhân đăng ký tham gia. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập mới 104 chi bộ, củng cố 241 chi bộ, kết nạp 1285 đảng viên, kiện toàn 93 chi hội phụ nữ, phát triển 1.700 hộ viên, củng cố 63 chi hội nông dân...triển khai thực hiện về kết nghĩa nhân dân hai bên biên giới. Thực hiện Mô hình "Mỗi tuần một địa chỉ" các Đồn biên phòng đã cử 415 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp đỡ 28 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, người già, neo đơn, trích 1,2 tấn gạo từ quỹ "Hũ gạo tình thương" cho 164 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn; phối hợp Sở giáo dục và Đào tạo tổ chức trực tiếp đứng lớp giảng dạy 7 lớp học tình thương cho 90 em học sinh là con em người Việt Nam di cư tự do từ Campuchia về cư trú trên địa bàn biên giới và con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện chương trình "Nâng bước em đến trường" giai đoạn 2013 -2018, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã hỗ trợ học bổng cho 195 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (trong đó có 57 em học sinh ngoại biên – PV) với số tiền 1,1 tỷ đồng do cán bộ, chiến sĩ đóng góp,...

Phối hợp cấp ủy, chính quyền các ban ngành đoàn thể, các lực lượng tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng, hộ nghèo trên biên giới trong dịp Lễ, Tết trị giá 1 tỷ 500 triệu đồng; tổ chức 74 đợt khám, cấp thuốc miễn phí cho 54.750 lượt dân nghèo trị giá 1 tỷ 800 triệu đồng....Tổ chức tuần tra kiểm soát, đăng ký kiểm chứng chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa ra vào làm ăn trên địa bàn, đảm bảo đúng quy trình thủ tục pháp luật.

Với cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình từng đơn vị, phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã mang lại hiệu quả thiết thực không chỉ trong phạm vi các Đồn Biên phòng mà còn có ảnh hưởng tích cực đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới. Bên cạnh việc nắm chắc tình hình, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng còn tham gia nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội như giúp dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chương trình mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo; chương trình tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tê - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh,v.v... đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.

Với những kết quả trên, Phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 05 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 29 tập thể, 40 cá nhân, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen cho 25 tập thể, 17 Cá nhân; Bộ đội Biên phòng tỉnh khen thưởng đột xuất cho 97 tập thể, 255 cá nhân; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng cờ Quyết thắng năm 2015, 2017; 24 đơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng"; 190 dơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị tiên tiến", Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khen thưởng cho 238 cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở". 1.152 cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ tiên tiến"./.

Hùng Hoàng

14/11/2018 3:00 CHĐã ban hành
Tài trợ 50% tiền du lịch - chiêu lừa mới khiến nhiều người sập bẫyTài trợ 50% tiền du lịch - chiêu lừa mới khiến nhiều người sập bẫy
Sau khi tổ chức nhiều chuyến tham quan, du lịch với giá rẻ cho nhiều cán bộ hưu trí (CBHT) trong tỉnh Long An, những người đứng ra tổ chức hứa sẽ tiếp tục tổ chức các tour du lịch với giá vé chỉ bằng 50% giá thị trường, khiến hàng trăm người tin tưởng giao tiền trước nhưng không được đi du lịch.
​​​Công văn của Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, nêu cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới này

Công văn của Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, nêu cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới này

Tổ chức đi du lịch giá rẻ để tạo niềm tin

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh nổi lên hình thức đi du lịch với giá rẻ. Hàng trăm người đã được hưởng dịch vụ du lịch với giá rẻ chưa từng thấy. Theo bà N.T.B., khoảng tháng 5/2017, một CBHT tại huyện Châu Thành giới thiệu có ông N.V.N.  (ngụ huyện Cần Giuộc) thường xuyên tổ chức các đoàn đi tham quan, du lịch trong và ngoài nước với giá rất ưu đãi. Đặc biệt, đối với các đoàn là CBHT khi đăng ký đi sẽ được giảm 50% giá vé cho cả lịch trình ăn, ở, đi và về.

Liên hệ với ông N. thì bà B. được ông khẳng định tour du lịch vẫn giữ chất lượng như bình thường, sở dĩ giá vé giảm 50% do có nguồn tài trợ từ một Việt kiều muốn làm công tác xã hội. Do đó, nhiều CBHT trong tỉnh đã tin tưởng đăng ký tham gia. Đợt đầu tiên vào tháng 9/2017, có 44 CBHT đăng ký tham gia với tour đi 4 tỉnh: Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng và Đà Lạt, chỉ 1,5 triệu đồng/người. Tour du lịch này được tổ chức thành công nên tất cả những người tham gia đều tỏ ra tin tưởng người đứng ra tổ chức, đồng thời giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia - bà B. cho biết.

Sau chuyến đi thành công đó, số người đăng ký tham gia ngày càng nhiều hơn, địa điểm tham quan, du lịch cũng mở rộng hơn, thậm chí đi du lịch cả nước ngoài. Tổng cộng đã có 10 chuyến đi được thực hiện với số lượng người tham gia gần 500 người. Có nhiều người tham gia từ 2-3 chuyến đi.

Đóng tiền nhưng không được đi

Theo bà B., do chi phí đi du lịch quá rẻ, nhu cầu cao nên sau các chuyến đi, số lượng người đăng ký tham gia ngày một tăng, riêng số tiền những CBHT, người thân đăng ký qua bà lên đến hơn 6 tỉ đồng, các đợt đóng tiền đi du lịch bắt đầu từ tháng 7/2018.

Theo đó, số người đóng tiền để đi du lịch Hà Nội là 103 người, giá vé 4,5 triệu đồng/người, tổng số tiền 463,5 triệu đồng; đi Đài Loan 2 chuyến 48 người, giá vé 6,8 triệu đồng/người, tổng số tiền 326,4 triệu đồng; đi Nhật Bản 197 người, giá vé 13,5 triệu đồng/người, tổng số tiền trên 2,6 tỉ đồng. Bên cạnh đó, còn có 124 người đăng ký đi du lịch tại 3 nước châu Âu với tổng số tiền trên 2,7 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền hơn 6,15 tỉ đồng được bà B. chuyển cùng hồ sơ visa cho ông N.V.N. Ngoài ra, ông N. còn mượn của bà B. số tiền riêng 1,35 tỉ đồng để tạm ứng thanh toán cho các đoàn du lịch trước đó chưa thanh toán.

Tuy nhiên, trái với mong đợi, sau khi đóng tiền, ông N. hứa lần hồi, rồi đến nay vẫn không tổ chức cho mọi người đi du lịch như thỏa thuận. Theo bà B., do đóng tiền nhưng không được đi du lịch nên nhiều người liên hệ với bà để xin nhận lại số tiền đã đóng và chính bà cũng liên hệ với ông N. rất nhiều lần xin nhận lại số tiền đã đưa trước đó để trả cho những người từng đóng nhưng đến nay ông N. vẫn khất lần, chưa trả được.

Theo thông tin chúng tôi nhận được, vụ việc không chỉ có CBHT tại TP.Tân An mà ngay cả một số câu lạc bộ hưu trí cấp huyện cũng là nạn nhân khi được phía ông N. hứa hỗ trợ 50% chi phí du lịch. Theo nguồn tin của phóng viên, tổng số tiền ông N. nhận của bà B. và những cá nhân khác đóng góp đi du lịch trên 10 tỉ đồng.

Cần nêu cao tinh thần cảnh giác

Ngay sau khi nhận được phản ánh, ngày 23/10/2018, Tỉnh ủy Long An đã có công văn gửi các địa phương, ban, ngành, đoàn thể đề nghị nêu cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo tinh vi này. Theo đó, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về thủ đoạn lừa đảo mới của các đối tượng trên. Từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng, chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, yêu cầu lực lượng Công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tích cực nắm tình hình, tập trung thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, hồ sơ để phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

Theo nguồn tin riêng, sau vụ việc đóng tiền nhưng không được tổ chức đi du lịch, nhiều bị hại đã làm đơn tố cáo gửi đến Công an huyện Cần Giuộc. Quá trình điều tra, xử lý, hiện vụ việc được Công an huyện chuyển về Công an tỉnh thụ lý điều tra theo thẩm quyền./.​

Theo Báo Long An Online

16/11/2018 3:00 CHĐã ban hành
Trọn vẹn vì dânTrọn vẹn vì dân
Giờ đây về Châu Thành, đường bêtông chạy vào từng ngõ xóm; nhà mới đua nhau “mọc lên”. Châu Thành đang nỗ lực hoàn thành huyện nông thôn mới (NTM). Góp phần vào những kết quả trên chính là sự tận tâm của những người đứng trong hàng ngũ của Đảng.
 

Với sự chung sức, chung lòng của Đảng bộ và nhân dân Châu Thành, huyện đang từng bước hoàn thành huyện nông thôn mới (Trong ảnh: Đường giao thông nông thôn tại Châu Thành)

Tận tụy vì công việc

Hòa Phú là một trong những xã xây dựng thành công NTM đầu tiên của tỉnh Long An. Với xuất phát điểm ban đầu khá thấp, là một "điểm đen" về tệ nạn xã hội, Hòa Phú nỗ lực vươn lên và trở thành xã NTM. Giờ đây, xã tiếp tục tiên phong xây dựng NTM kiểu mẫu. Kết quả đó từ sự đồng tâm, hiệp lực của toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã.

Chúng tôi đến ấp 1, xã Hòa Phú, gặp Trưởng ấp Lâm Thành Trung. Ông Trung được lãnh đạo xã đánh giá là một trong những người tận tụy nhất trong mọi hoạt động của địa phương. Đối với ông Trung, làm trưởng ấp nghĩa là không giới hạn thời gian làm việc. Khi nào công việc cần, người dân cần là ông đi, bất kể lúc nào, dù buổi tối hay cuối tuần. Ông nói: "Được người dân tín nhiệm, tổ chức giao nhiệm vụ thì mình làm. Làm thì phải đàng hoàng, dân mới tin, mới nghe theo!".

Hiện tại, Hòa Phú đang xây dựng NTM kiểu mẫu, đòi hỏi một số tuyến đường giao thông nông thôn được bêtông hóa trước đây cần phải mở rộng. Vận động người dân tiếp tục đóng góp đất và kinh phí mở rộng đường không phải là điều dễ dàng. Ông Trung giải thích: "Có hộ cho rằng, đường như hiện nay tốt lắm rồi, không cần mở rộng. Đối với những hộ như vậy, chỉ có cách kiên trì vận động. 1 lần không được thì 2 lần, 3 lần. Có trường hợp phải lui tới trên 10 lần".

Chính vì vậy mà khi đến nhà, hầu như ít gặp được ông Trung. Ông đến thăm hộ này, gặp gỡ hộ kia để tranh thủ vận động. Ông còn phải "xắn tay áo" cùng người dân trồng cây, trồng hoa dọc các tuyến đường trong ấp, tạo cảnh quanmôi trường xanh, sạch, đẹp. Mỗi tuyến đường có cây nở hoa, ông lại cẩn thận chụp và rửa ảnh rồi treo ở Nhà Văn hóa ấp. Ông nói, chính những hình ảnh ấy là lời vận động hiệu quả nhất cho người dân. Để dân tin, dân nghe thì trước hết phải làm cho dân thấy. Chỉ có cách duy nhất là làm thật tốt, thật tận tâm thì mới được lòng dân. Và đó cũng là phương châm của đảng viên (ĐV) Lâm Thành Trung.

Tại xã Phước Tân Hưng cũng có một ĐV rất uy tín với dân. Đó là Bí thư Chi bộ ấp 6 - Nguyễn Thị Út Nhì. Trong câu chuyện bên bàn trà về cuộc bầu cử trưởng ấp vừa diễn ra, chúng tôi nghe mọi người "chắc mẻm" rằng, bà Út Nhì sẽ trúng cử trưởng ấp trong nhiệm kỳ mới. Một người khẳng định: "Chắc chắn sẽ là cô Út Nhì, ở ấp 6 này, có ai uy tín hơn cô!". Uy tín đó được người nữ ĐV gầy dựng bằng chính sự tận tâm, tận lực cho những lợi ích chung của người dân trong ấp. Thấy dân cần nước tưới, cô đứng ra vận động, đi đầu đóng góp kinh phí làm đường ống dẫn nước thay cho kênh thủy lợi để lấy nước tưới.

Ông Nguyễn Tấn Đạt, ở ấp 6, cho biết, công trình trên vừa bảo đảm đủ nước tưới, vừa giúp người dân giảm thiệt hại về cây trồng khi nạo vét kênh thủy lợi. Rồi sau đó, hàng loạt công trình ích lợi khác được khởi công và tất nhiên, đều có "dấu ấn" của Bí thư Chi bộ - Út Nhì: Đài nước qua lắng lọc, đường đê trong ấp,... Nói về cô Út Nhì, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phước Tân Hưng - Đỗ Văn Sơn nhận xét: "Cô Út Nhì là Bí thư Chi bộ tiêu biểu và rất có uy tín tại địa phương!".

Cống hiến hết mình

Giữ lời hứa cống hiến hết sức mình phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân nên dù ở tuổi nghỉ hưu, những người đứng trong hàng ngũ của Đảng vẫn tiếp tục cống hiến sức lực, vì lợi ích chung của mọi người. ĐV Đỗ Hữu Thọ, ở ấp Xuân Hòa 2, xã Thanh Vĩnh Đông, là một điển hình như thế! Mặc dù nghỉ hưu nhiều năm nhưng ông Thọ hầu như chưa lúc nào thật sự nghỉ ngơi. Ở độ tuổi xấp xỉ 70, ông vẫn tích cực tham gia hoạt động tại địa phương, tiếp tục góp phần công sức xây dựng xã nhà.

 

Dù nghỉ hưu, ông Đỗ Hữu Thọ vẫn không ngừng làm việc, cống hiến cho xã hội. (Trong ảnh: Ông Thọ đang xem lại sổ sách về các khoản vận động cho Hội Khuyến học)

Rời vị trí Bí thư Đảng ủy xã, ông Thọ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội Khuyến học xã, Bí thư Chi bộ ấp Xuân Hòa 2. Từ đó, ông vận động kinh phí cho Hội Khuyến học hỗ trợ học sinh khó khăn trong xã. Dù tuổi cao, việc đi lại ít nhiều gặp khó khăn nhưng ông vẫn nỗ lực không ngừng. Với uy tín sẵn có, ông tham gia vận động nhiều tổ chức, cá nhân trong, ngoài địa phương để hỗ trợ học sinh khó khăn trong xã được đến trường. Hàng năm, Hội Khuyến học xã đều tặng học bổng, quà cho học sinh khó khăn.

Nhằm kéo giảm tình trạng học sinh bỏ học, ông cùng với chính quyền đến tận nhà học sinh vận động các em đi học lại. Rồi ông tìm hiểu hoàn cảnh, hỗ trợ tập, viết để các em có điều kiện tiếp tục đến trường. Giờ đây, Thanh Vĩnh Đông không còn học sinh bỏ học. Kết quả đó có một phần công sức đóng góp của ĐV cao tuổi Đỗ Hữu Thọ.

Chúng tôi lại đến thăm nhà ĐV Bùi Văn Chà, ở ấp 4, xã Hòa Phú. Là cán bộ xã tận tâm lúc còn đương chức, khi nghỉ hưu, ông vẫn giữ vẹn nguyên sự gương mẫu nên rất có uy tín ở địa phương. Nói về xây dựng NTM, ông Chà chỉ sang hệ thống lắng lọc nước ngay bên cạnh, trên phần đất con trai ông đã hiến, tươi cười nói với chúng tôi: "Giờ xã có 16 giếng nước qua lắng lọc rồi! 5 ấp trong xã, ấp nào cũng có. Chắc cũng hơn 80% dân có nước qua lắng lọc xài rồi đó!".

Được biết, không chỉ phần đất đó, gia đình ông Chà từng hiến hơn 1.000m2 đất để làm đường giao thông. Nói về chuyện hiến đất làm đường, ông tươi cười: "ĐV mà, làm gì cũng phải đi đầu, phải xung phong, nói sao làm vậy thì dân mới tin. Hiến đất làm đường, hễ cần tới đâu, tôi hiến tới đó, hỏi tôi đã hiến bao nhiêu, thực sự tôi cũng không nhớ chính xác nữa!".

Câu chuyện của ông Chà khiến chúng tôi suy nghĩ sâu sắc thêm về vai trò gương mẫu của ĐV. Nhờ những con người hết mình vì việc chung như ông Thọ, ông Chà, cô Út Nhì, ông Trung và nhiều đảng viên khác mà Châu Thành thuận lợi hơn trên đà xây dựng huyện NTM./.

Theo Báo Long An Online

24/09/2017 7:00 SAĐã ban hành
Hội thánh cao đài Tây Ninh tỉnh Long An sống “tốt đời, đẹp đạo”Hội thánh cao đài Tây Ninh tỉnh Long An sống “tốt đời, đẹp đạo”
Ngày 25/10, Ban đại diện Hội thánh cao đài Tây Ninh tỉnh Long An do Giáo sư Thượng Đảnh Thanh - Trưởng ban đại diện làm Trưởng đoàn đến chào, thăm lãnh đạo tỉnh Long An. Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần tiếp đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần tiếp Giáo sư Thượng Đảnh Thanh 25102018.JPG

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần tiếp Giáo sư Thượng Đảnh Thanh

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần biểu dương những đóng góp của các họ đạo, chức sắc, chức việc, tín đồ cao đài Tây Ninh tỉnh Long An trong tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đồng thời, yêu cầu ban đại diện tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc, nâng cao trách nhiệm công dân trong xây dựng mỗi họ đạo trở thành cơ sở tôn giáo văn minh, tiêu biểu cho sự đoàn kết, đạo đức, lối sống của người dân địa phương.

Ông Trần Văn Cần cũng chúc mừng Giáo hữu Thái Cảnh Thanh vừa được Ban đại diện Hội thánh cao đài Tây Ninh tỉnh Long An bổ nhiệm giữ chức phó trưởng ban.

 Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm Ban đại diện Hội thánh cao đài Tây Ninh tỉnh Long An 25102018.JPG

Ban đại diện Hội thánh cao đài Tây Ninh tỉnh Long An đến chào, thăm lãnh đạo tỉnh Long An

Giáo sư Thượng Đảnh Thanh cảm ơn lãnh đạo tỉnh Long An quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các họ đạo hoạt động theo Hiến chương của Hội thánh, pháp luật Nhà nước; đồng thời, hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tôn chỉ của đạo, thực hiện đường hướng hành đạo "nước vinh, đạo sáng", sống "tốt đời, đẹp đạo", đoàn kết đạo - đời cùng nhau thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Hội thánh cao đài Tây Ninh tỉnh Long An có 34 họ đạo với 52 cơ sở thờ tự, 185 chức sắc, 1.500 chức việc, hơn 35.000 tín đồ. Hàng năm, các họ đạo, chức sắc, chức việc, tín đồ thực hiện tốt hoạt động từ thiện xã hội: Tặng quà, khám chữa bệnh cho người nghèo, người già neo đơn, xây cầu giao thông nông thôn,… trị giá hàng tỉ đồng./.

​ Theo Báo Long An Online

25/10/2018 3:00 CHĐã ban hành
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm giám sát tại Cần ĐướcPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm giám sát tại Cần Đước
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Đỗ Hữu Lâm làm Trưởng đoàn có cuộc giám sát về công tác dân vận, dân tộc - tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện Cần Đước.

PBT Đo Huu Lam giám-sát-cần-đước2552018.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm phát biểu kết luận tại cuộc giám sát

Thời gian qua, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện đạt kết quả cao. Các mô hình quy chế dân chủ gắn xây dựng nông thôn mới, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, góp phần vào sự phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội,... Công tác tôn giáo - dân tộc được quan tâm. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo - dân tộc. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo có nhiều chuyển biến, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tổ chức tôn giáo, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm đánh giá cao kết quả của huyện trong 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời đề nghị, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện cần chủ động làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết các cấp, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường công tác vận động quần chúng,... Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, ban chỉ đạo công tác tôn giáo - dân tộc phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, góp phần nâng chất huyện văn hóa, hướng đến xây dựng thành công huyện nông thôn mới./.

Theo Báo Long An Online

25/05/2018 11:00 SAĐã ban hành
Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội dự Lễ khánh thành Trường Tiểu học thị trấn Thủ ThừaThứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội dự Lễ khánh thành Trường Tiểu học thị trấn Thủ Thừa
Ngày 22/9, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Lê Tấn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần và các đại biểu cấp tỉnh, huyện dự Lễ khánh thành Trường Tiểu học thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa.
​​

Đại biểu cắt băng khánh thành Trường Tiểu học thị trấn Thủ Thừa

Dự án Trường Tiểu học thị trấn Thủ Thừa đạt chuẩn Quốc gia là công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Công trình gồm 30 phòng học, các khối phòng chức năng phục vụ học tập và quản lý, trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cấp nước, nhà xe, cây xanh,…

Khuôn viên trường có diện tích 13.596m2. Tổng vốn đầu tư gần 65 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, do UBND huyện Thủ Thừa làm chủ đầu tư. Công trình khởi công ngày 19/9/2016; hoàn thành, đưa vào sử dụng ngày 14/8/2018, bảo đảm kế hoạch đề ra, phục vụ năm học 2018 - 2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần chúc mừng khánh thành trường

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần chúc mừng giáo viên, học sinh dạy và học trong ngôi trường mới, đạt chuẩn trong năm học này. Ông yêu cầu tập thể nhà trường cố gắng hoàn thành tốt công tác giảng dạy. Đồng thời, chỉ đạo UBND huyện quan tâm hơn nữa nhằm phát huy hiệu quả công tác giáo dục, góp phần nâng cao nguồn nhân lực phục vụ đất nước.

 

Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Lê Tấn Dũng trao học bổng cho học sinh

Dịp này, Thứ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội - Lê Tấn Dũng trao 60 suất học bổng cho học sinh nghèo của trường.

Năm học 2018 - 2019, Trường Tiểu học thị trấn Thủ Thừa có 30 lớp với tổng số 1.100 học sinh (mỗi khối gồm 6 lớp)./.

22/09/2018 6:00 CHĐã ban hành
Chủ động ứng phó với lũChủ động ứng phó với lũ
Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, nhất là bão, lũ, nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm ổn định đời sống, sản xuất, thời gian qua, các cấp, các ngành chủ động ứng phó với thiên tai.

​Gia cố đê, bảo vệ sản xuất

Hiện nay, toàn tỉnh Long An gieo sạ trên 23.000ha lúa Thu Đông 2018, tập trung chủ yếu ở các huyện: Tân Thạnh, Tân Hưng và thị xã Kiến Tường. Trước tình hình lũ diễn biến phức tạp, tỉnh không chủ trương gieo sạ lúa vụ 3 ở những vùng đê bao không bảo đảm an toàn.

Tuy nhiên, ở nhiều địa phương, nông dân vẫn tự ý gieo sạ. Số diện tích này có nguy cơ bị ảnh hưởng khi mực nước tiếp tục tăng nhanh.

 

Tập trung gia cố đê bao bảo vệ lúa Thu Đông 2018

Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Tân Hưng, tỉnh Long An - Trần Tấn Tài cho biết: "Từ đầu năm đến nay, khí tượng - thủy văn diễn biến phức tạp, tại địa phương, mùa mưa đến sớm hơn trung bình nhiều năm, kết hợp lũ gây ngập úng cục bộ một số khu vực, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân.

Qua theo dõi của huyện, nước lũ bắt đầu đổ về từ đầu tháng 7 làm cho mực nước trên các kênh, rạch dâng cao. Hiện nay, nước đang dâng bình quân 3-5cm/ngày đêm. Theo dự báo của Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam, ngày 22-8-2018, mực nước lũ tại trạm Tân Hưng có khả năng trên mức 2,8m.

Trước tình hình lũ diễn biến phức tạp, huyện có Công văn số 631/UBND-KT về việc vận động nông dân không gieo sạ lúa vụ 3. Tuy nhiên, nông dân tự phát gieo sạ 2.885ha lúa vụ 3, tập trung ở các xã: Vĩnh Bửu (733ha), Vĩnh Châu A (2.020ha), Vĩnh Đại (105ha), Vĩnh Lợi (27ha). Hiện, trà lúa được 25-50 ngày tuổi, phát triển tốt. Toàn bộ diện tích lúa vụ 3 nằm trong vùng đê bao lửng, độ cao đê bao bình quân 30-50cm.

Nếu theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở Tân Hưng xuất hiện đỉnh lũ giữa tháng 10 đạt cao trình +3.00m thì toàn bộ diện tích này có khả năng bị ảnh hưởng. Hiện, UBND huyện tập trung chỉ đạo các xã có lúa vụ 3 vận động người dân hiến đất nâng cao các tuyến đê bao để bảo vệ lúa".

"Hiện nay, huyện phối hợp xã Vĩnh Bửu thi công 3 tuyến đê: Kênh Đoạn Vy, kênh 7 Thước, kênh 6 Bô; xã Vĩnh Châu A thi công 3 tuyến đê: Kênh số 13, kênh Ven Lửa, kênh Hậu Phước Xuyên và 2 đập ở kênh số 8, số 11. Đồng thời, UBND huyện chỉ đạo UBND các xã có lúa vụ 3 vận động nông dân thường xuyên theo dõi diễn biến lũ để bảo vệ lúa nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do lũ gây ra" - ông Tài thông tin thêm.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Châu A - Nguyễn Văn Lợi cho biết: "Trước tình hình trên, xã chủ động triển khai họp dân ở các khu vực có gieo sạ lúa vụ 3 để vận động người dân hiến đất gia cố các tuyến đê xung yếu. Vì nếu mực nước cứ tiếp tục lên nhanh thì có nhiều tuyến đê không bảo đảm, có nguy cơ vỡ và nước tràn vào ruộng".

 

Số diện tích thu hoạch xong, nông dân tiến hành trục, ngâm lũ. Ảnh: Võ Văn Huy

Ông Trương Văn Thanh, ngụ xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng, chia sẻ: "Theo dự báo, năm nay, nước lũ về sớm và chính quyền địa phương không khuyến cáo gieo sạ lúa vụ 3 nên sau khi thu hoạch lúa Hè Thu, gia đình tôi không gieo sạ tiếp để tránh thiệt hại như những năm trước. Nhiều ngày qua, trên loa truyền thanh xã có thông tin tình hình mưa, lũ và kêu gọi người dân chủ động ứng phó. Dù mấy năm qua, nhà tôi không bị ngập lũ nhưng năm nay, tôi nâng cao tinh thần cảnh giác, di dời đồ đạc lên cao, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với lũ".

Đến nay, huyện Tân Thạnh gieo sạ khoảng 17.000ha lúa Thu Đông năm 2018, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra và còn tiếp tục xuống giống. Đây là vụ sản xuất được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn do gieo sạ quá trễ, thời gian thu hoạch vào khoảng nửa cuối tháng 10-2018, trùng vào thời kỳ mưa nhiều và xuất hiện đỉnh lũ.

Nhằm bảo vệ lúa Thu Đông không bị thiệt hại do sâu, bệnh và lũ gây ra, Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Trí Dũng yêu cầu Phòng NN&PTNT phối hợp UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan theo dõi sát tình hình nông dân gieo sạ lúa Thu Đông, nắm chắc diện tích từng khu vực, từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa để có chỉ đạo chính xác trong phòng trừ dịch hại và phòng, chống lũ đạt hiệu quả cao nhất.

Trước mắt, tập trung tuyên truyền để nông dân nâng cao ý thức chủ động phòng, chống thiên tai, bảo vệ sản xuất; vận động nông dân kiểm tra các tuyến đê bao xung yếu để chủ động gia cố, không nên chờ đến khi có lũ, đe dọa vỡ đê mới thực hiện, nhất là bảo vệ an toàn diện tích cây ăn quả, ao nuôi thủy sản.

Đồng thời, phối hợp Trạm Quản lý khai thác công trình thủy lợi rà soát các khu, ô đê bao đang sản xuất lúa Thu Đông chưa bảo đảm an toàn trong mùa lũ, tổng hợp đề xuất UBND huyện tổ chức gia cố, nâng cấp trước khi lũ tràn về.

Nhiều diện tích lúa vụ 3 có nguy cơ bị ảnh hưởng do lũ 

Nhiều diện tích lúa vụ 3 có nguy cơ bị ảnh hưởng do lũ

Theo dõi chặt chẽ

Giám đốc Sở NN&PTNT - Lê Văn Hoàng đề nghị: "Các địa phương cần theo dõi sát tình hình thời tiết, thủy văn, thực hiện tốt công tác điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo tình hình thủy văn để phục vụ việc chỉ đạo xuống giống và triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo vệ sản xuất; kịp thời thông báo cho người dân biết để chủ động phòng tránh. Đối với những vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng, lên phương án thu hoạch dứt điểm lúa và hoa màu ở vùng trũng và vùng ngoài đê bao.

Bên cạnh đó, các địa phương bố trí lực lượng tuần tra các tuyến đê bao xung yếu, tăng cường kiểm tra đê bao, gia cố ngay những đoạn đê bao cống đập còn thấp, chuẩn bị các trang thiết bị, máy bơm sẵn sàng ứng phó khi sự cố xảy ra.

Huy động mọi nguồn lực trong cộng đồng thực hiện phương châm "4 tại chỗ" (lực lượng tại chỗ, bảo đảm chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ), "3 sẵn sàng" (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả), kịp thời bảo vệ sản xuất nông nghiệp khi tình trạng ngập lũ xảy ra.

Đồng thời, tập trung vận động các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao di dời nhà cửa, tài sản đến nơi an toàn; thông báo rộng rãi tình hình mưa, lũ để người dân chủ động gia cố, chằng chống nhà cửa, bảo đảm an toàn"./.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 2-3 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm, sau đó lên lại.

Đến ngày 24/8/2018, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 3,8m (dưới báo động 2 là 0,2m); tại Châu Đốc lên mức 3,3m (dưới báo động 2 là 0,2m). Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao các tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Long An.

Theo Báo Long An Online
22/08/2018 12:00 CHĐã ban hành
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Được trao quà Tết Trung thu cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Kiến TườngPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Được trao quà Tết Trung thu cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Kiến Tường
Ngày 19/9, tại UBND xã Tuyên Thạnh, Thị xã Kiến Tường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được đến thăm và trao tặng 110 phần quà Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 2 xã Tuyên Thạnh và Thạnh Hưng.

19-9-2018-tet trung thu kien tuong-2.jpg

Thời gian qua, tuy điều kiện kinh tế tỉnh nhà còn khó khăn nhưng các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội luôn quan tâm chăm lo, dành cho các cháu thiếu nhi tình yêu thương, sự quan tâm sâu sắc, tổ chức nhiều chương trình hành động nhằm bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, giúp các em vượt qua tình trạng hiện tại, vươn lên hòa nhập cộng đồng.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Được cho biết: Trung thu năm nay, tất cả các cháu thiếu nhi trong tỉnh đều được tổ chức vui Tết, đặc biệt là ở những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Đồng chí mong muốn các cháu hãy phấn đấu tích cực hơn nữa trong học tập, rèn luyện, phụ giúp gia đình, vượt khó học tốt để trở thành con ngoan trò giỏi. Đồng hành cùng các cháu, các cô chú luôn bên cạnh để lắng nghe, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu thực hiện những ước mơ, hoài bảo của mình. Chúc các cháu thiếu nhi vui Tết Trung đầm ấm, tràn đầy hạnh phúc và tình yêu thương.

19-9-2018-tet trung thu kien tuong-1.jpg

TV

20/09/2018 9:00 SAĐã ban hành
Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Long AnĐoàn doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Long An
Ngày 07/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Được có buổi tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Long An.

Quang cảnh buổi làm việc

Hiện tại, quốc gia Hàn Quốc đứng thứ 2 trong tổng số 37 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, với 173 dự án, tổng vốn đầu tư 666 triệu USD.

Tại buổi tiếp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu khái quát về môi trường đầu tư tại tỉnh Long An với các nhà đầu tư. Một số lĩnh vực đề nghị hợp tác đầu tư như: công nghiệp (công nghiệp phụ trợ, sản xuất linh kiện điện tử, sán xuất máy nông cụ…), nông nghiệp (hợp tác trồng trọt, chế biến, bảo quản nông phẩm phục vụ trong nước và xuất khẩu, phát triển khu nông nghiệp công nghệ cao…), dịch vụ (logistics, dịch vụ hậu cần gắn với Cảng Long An, phát triển đô thị - bất động sản gần thành phố Hồ Chí Minh), hợp tác đào tạo lao động có kỹ thuật cao, hợp tác xuất khẩu lao động.

7-9-2018-tiep-Han-Quoc-2.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Được (trái) tặng quà lưu niệm cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Đoàn nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc gồm nhiều doanh nghiệp kinh doanh các ngành nghề như: kinh doanh trực tuyến, phát triển mạng lưới logistics, phụ kiện điện thoại di động, xây dựng cơ sở xử lý nước thải tiên tiến, sản xuất máy móc thiết bị môi trường…phù hợp với các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp đều bày tỏ mong muốn tiếp xúc và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh.

7-9-2018-tiep-Han-Quoc.jpg

Chụp hình lưu niệm cùng đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Được khẳng định tỉnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh tại Long An. Long An – Điểm đến đầu tư thân thiện và hiệu quả.

TV

07/09/2018 9:00 CHĐã ban hành
UBND tỉnh họp phiên tháng 10 năm 2018UBND tỉnh họp phiên tháng 10 năm 2018
Ngày 02/11, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần chủ trì phiên họp UBND tỉnh lệ kỳ tháng 10 năm 2018 với lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh buổi họp

Trong 8 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực. Tổng sản phẩm (GRDP) năm 2018 theo giá so sánh 2010 ước thực hiện 77.704,28 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng ước đạt 10,50%, (kế hoạch là 9,4%, năm 2017 tăng 9,53%), gồm: khu vực I tăng trưởng 3,48% (kế hoạch 1,5%, năm 2017 tăng 1,19%), khu vực II tăng 15,31% (kế hoạch 14,65%, năm 2017 tăng 15,83%) và khu vực III tăng 9,13% (kế hoạch 7,6%, năm 2017 tăng 6,96%). GRDP bình quân đầu người ước đạt 68,34 triệu đồng, tăng 7,08 triệu đồng so cùng kỳ, kế hoạch năm 2018 đặt ra 68 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế vẫn duy trì ở mức ổn định: khu vực I chiếm 17,95% (giảm 0,60 điểm %), khu vực II chiếm 46,07% (tăng 1,79 điểm %), khu vực III chiếm 35,98% (giảm 1,19 điểm %).

Công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, các chương trình liên kết trong sản xuất nông nghiệp được thực hiện tốt; tình hình tiêu thụ nông sản tốt hơn so với cùng kỳ. Dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi được phòng trừ kịp thời, không xảy ra dịch trên diện rộng. Năm 2018 diện tích lúa gieo sạ ước đạt 515.178 ha, bằng 97,81% (giảm 11.540 ha) so với năm 2017. Năng suất thu hoạch ước đạt 54,3 tạ/ha, tăng 4,1 tạ/ha so với năm trước. Sản lượng ước tính đạt 2.783.995 tấn, đạt 103% kế hoạch, tăng 4,1 tạ/ha so với năm 2017. Trong đó sản lượng lúa chất lượng cao đạt 1,3 triệu tấn, chiếm 46,7% tổng sản lượng. Một số cây trồng như: thanh long, chanh có diện tích và sản lượng tăng so với cùng kỳ (sản lượng thanh long tăng 16,2%, chanh tăng 14,3%). Thị trường tiêu thụ nội địa ổn định, không thiếu hàng, sốt giá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2018 la 76.600 tỷ đồng, xấp xỉ 100% kế hoạch, tăng 15,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 16,2%). Tỉnh đã tổ chức đoàn công tác xúc tiến đầu tư, thương mại trong nước; hỗ trợ lập các thủ tục đầu tư đối với các dự án lớn như Vingroup, Vsip,… Chỉ số tiêu dùng tháng 10/2018 tăng 3,42% so với tháng 12/2017 và tăng 3,56% so với cùng kỳ. Trung tâm hành chính công bước đầu hoạt động có hiệu quả, phối hợp giữa các ngành và địa phương tốt hơn.

 Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, kinh tế xã hội của tỉnh năm 2018 còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể như sau: Sản xuất nông nghiệp chưa ổn định, chuyển đổi cây trồng tự phát vẫn còn, không đảm bảo tính ổn định, lâu dài; việc triển khai Chương trình đột phá phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình xây dựng nông thôn mới có mặt còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra; tiêu thụ nông sản còn khó khăn, chưa ổn định. Sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp còn khó khăn; một số dự án khu, cụm công nghiệp và dự án đầu tư chậm triển khai thực hiện; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư thực hiện chậm. Công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, bảo vệ hành lang an toàn giao thông, kiểm soát ô nhiễm môi trường chưa tốt. Kinh tế hợp tác có phát triển nhưng hiệu quả chưa cao. Đầu tư công tiến độ ở một số chủ đầu tư còn chậm. Vốn đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển…

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công tác trọng tâm trong tháng 11 và những tháng còn lại của năm 2018. Qua đó, theo dõi chặc chẽ tình hình thời tiết, khí hậu, thủy văn thời thông tin để nhân dân chủ động đối phó, tổ chức sản xuất nông nghiêp, tập trung thực hiện các giải pháp chống biến đổi khí hậu; tập trung kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư, xử lý theo đúng pháp luật các dự án chậm, dự án treo; giải quyết tốt hạ tầng các khu tái định cư; hỗ trợ kịp thời, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp; phấn đấu có thêm khu, cụm công nghiệp đi vào hoạt động trong năm 2019; cải tiến nâng cao hiệu quả chủ trương tiếp nhận đầu tư vào tỉnh Long An, phấn đấu nâng cao tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp, trong năm 2019 có 400 ha khu, cụm công nghiệp được lấp đầy; tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đã đề ra với mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đầu tư kinh doanh, giảm tối đa chi phí khởi nghiệp, giảm chi phí đầu vào, khuyến khích đổi mới công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, nâng cao hoạt động của Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, đảm bảo giải quyết kịp thời, đúng quy định hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, công dân theo chế độ một cửa liên thông, nâng cấp độ dịch vụ công trực tuyến; thực hiện tốt các nhiệm vụ về an ninh, quốc phòng, nội chính, đối ngoại giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

NL

03/11/2018 9:00 SAĐã ban hành
Ban chỉ đạo 389 quốc gia sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017Ban chỉ đạo 389 quốc gia sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017
Ngày 20/7/2017, Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tại Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Liên chủ trì cùng các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và đại diện các ngành liên quan tham dự hội nghị.

chinh phu.jpg

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì  hội nghị

Theo báo cáo của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng và các địa phương đã bám sát các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tuy nhiên, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa vẫn diễn biến phức tạp, trọng điểm là tại các khu vực đường mòn, lối mở, kênh, rạch, sông, suối biên giới. Hàng hóa vi phạm đa dạng, tập trung nhiều vào các nhóm mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng có thuế suất cao, hàng cấm như ma túy, vật liệu nổ, pháo nổ, rượu ngoại, thuốc lá điếu ngoại, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2017, các cơ quan chức năng trong cả nước đã phát hiện 88.564 vụ vi phạm, trong đó đã khởi tố 1.189 vụ, 1.372 đối tượng, thu nộp ngân sách Nhà nước từ tiền vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu và công tác thanh tra, kiểm tra, truy thu thuế đạt gần 8.000 tỷ đồng.

quang canh.jpg

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Long An

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia biểu dương những kết quả mà BCĐ 389 từ trung ương đến các địa phương đạt được trong 6 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành và các địa phương cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo 389 quốc gia; xác định công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong tình hình mới; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo của Ban chỉ đạo 389 quốc gia để có thông tin kịp thời, chính xác phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với các hình thức phong phú, sinh động; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, bao che, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chủ động xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch nhằm tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời khen thưởng, nêu gương đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống buôn lậu. Các cơ quan chức năng cần cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chỉ để phản ảnh, thông tin kịp thời đối với những hành vi buôn lậu, gian lận thương mại;…/.

T.N


21/07/2017 3:00 CHĐã ban hành
Thăm, tặng quà trung thu cho trẻ em nghèo tại TP. Tân AnThăm, tặng quà trung thu cho trẻ em nghèo tại TP. Tân An
Ngày 23/9, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội – Lê Tấn Dũng thăm và tặng quà trung thu cho trẻ em nghèo trên địa bàn TP.Tân An, tỉnh Long An.
Dịp này, Thứ trưởng tặng 50 phần quà cho trẻ em nghèo tại khu phố Xuân Hòa 1, phường 6, TP.Tân An. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Tấn Dũng tặng quà Trung thu tại TP Tân An 2392018.JPG

Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội – Lê Tấn Dũng tặng quà trung thu cho trẻ em nghèo phường 6, TP.Tân An

Ông Lê Tấn Dũng cho biết, thăm, tặng quà là hoạt động thường niên của ngành, giúp các cháu thiếu nhi được hưởng trọn niềm vui của Tết Trung thu. Nhân dịp, ông gửi lời thăm hỏi sức khỏe, mong muốn các cháu chăm ngoan, học giỏi, trở thành người có ích cho đất nước.

Đồng thời, ông nhấn mạnh các sở, ngành, địa phương phải quan tâm chăm sóc và hỗ trợ trẻ em, nhất là các cháu có hoàn cảnh khó khăn./.

Theo Báo Long An Online

23/09/2018 5:00 CHĐã ban hành
Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo ngành Giao thông Vận tải phát huy vai trò mũi nhọn để phát triển KT-XH tỉnh nhàBí thư Tỉnh ủy chỉ đạo ngành Giao thông Vận tải phát huy vai trò mũi nhọn để phát triển KT-XH tỉnh nhà
Vì Sở Giao thông Vận tải đảm nhận triển khai thực hiện 3 công trình trọng điểm và các công trình trong chương trình đột phá của Ngành Giao thông theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X đã đề ra.

bi tu tinh uy lam viec so giao thong van tai 18112016.jpg

Bí thư Tỉnh ủy – Phạm Văn Rạnh cùng Đoàn kiểm tra làm việc với Đảng ủy và lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải

Ngày 18/11/2016, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An do Bí thư Tỉnh ủy – Phạm Văn Rạnh làm trưởng đoàn đến kiểm tra, làm việc với Đảng ủy và lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X của đơn vị.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Đặc biệt là việc Sở triển khai thực hiện 3 công trình trọng điểm và các công trình trong chương trình đột phá của Ngành Giao thông theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra.

Bên cạnh báo cáo những kết quả, Sở kiến nghị tỉnh cần chỉ đạo quyết liệt với các huyện, thị xã, thành phố trong việc giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao để các đơn vị thi công thực hiện các công trình, bảo đảm triển khai đúng tiến độ theo kế hoạch, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa địa phương với các ngành liên quan trong công tác hành lang đường bộ, bảo đảm an toàn giao thông.

khoi cong nang cap duong tinh 824 bi thu tinh uy lam viec 18112016.jpg 

Khởi công nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 830 và Đường tỉnh 824 – là 1 trong 3 công trình trọng điểm của Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Ngọc Lan

Kết thúc buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy – Phạm Văn Rạnh đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X thực hiện tốt, đặc biệt đã tham mưu tích cực cho tỉnh để thực hiện đúng tiến độ các công trình trọng điểm, chương trình đột phá, góp phần vào việc nỗ lực thực hiện công việc chung của tỉnh. Ngành Giao thông cần phát huy vai trò mũi nhọn, đi trước để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tuy đạt kết quả bước đầu, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh Ngành Giao thông cần tìm hiểu nguồn gốc khó khăn, vướng mắc để tham mưu tỉnh có những biện pháp kịp thời tháo gỡ. Bên cạnh đó, ngành cần phối hợp hơn nữa với các ngành liên quan trong việc lựa chọn, đánh giá năng lực của các nhà thầu khi thực hiện các công trình. Sở phải rà soát lại quy hoạch giao thông trên toàn địa bàn và tiếp tục tham mưu để tỉnh phân công cụ thể cho từng sở, ban, ngành, địa phương để thực hiện thành công các công trình theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Ngoài ra, các công trình trọng điểm giao thông theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần IX, các công trình kết nối với TP.HCM chưa hoàn thành, ngành Giao thông báo cáo tiến độ, tham mưu các biện pháp để tỉnh chủ động tháo gỡ, nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đưa vào sử dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Bí thư Tỉnh ủy – Phạm Văn Rạnh nhấn mạnh thêm./.

Theo Báo Long An Online

 

18/11/2016 6:00 CHĐã ban hành
Bí thư Tỉnh ủy Long An – Phạm Văn Rạnh: Tham quan, học tập kinh nghiệm về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ caoBí thư Tỉnh ủy Long An – Phạm Văn Rạnh: Tham quan, học tập kinh nghiệm về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Ngày 21/02, Đoàn cán bộ tỉnh Long An do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh làm Trưởng đoàn đến làm việc tại tỉnh Trà Vinh.

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh – Trần Trí Dũng tiếp và làm việc với đoàn. Lãnh đạo 2 tỉnh thông tin những kết quả nổi bật của 2 địa phương trong hoạt động kinh tế, nhất là lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, đặc biệt giới thiệu, chia sẻ các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả của 2 tỉnh nhờ ứng dụng công nghệ cao, hiện đại.

Bi thu Pham Van Ranh tham va lam viec tai Tra Vinh 2122017.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Long An – Phạm Văn Rạnh (thứ 3, trái qua) làm việc tại tỉnh Trà Vinh

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh – Trần Trí Dũng cho biết: Trà Vinh là tỉnh thuần nông, thời gian qua, tỉnh ban hành nhiều cơ chế để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp: Sản xuất, tiêu thụ rau an toàn; thuê đất để sản xuất tập trung quy mô lớn; hỗ trợ liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cây trồng chuyển đổi hàng năm trên đất lúa kém hiệu quả;…

Bí thư Tỉnh uỷ Long An - Phạm Văn Rạnh cũng thông tin với tỉnh bạn một số nét về tình hình kinh tế - xã hội của Long An. Thông qua cuộc làm việc, lãnh đạo 2 tỉnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác hỗ trợ lẫn nhau nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về kinh tế cũng như công tác quy hoạch, triển khai thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. 

Bi thu Pham Van Ranh xem cac san pham tap doan Rynan2122017.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Long An xem triển lãm các sản phẩm của Tập đoàn Rynan AgriFoods

Dịp này, Đoàn đến thăm và tham quan Tập đoàn Rynan AgriFoods (Cù lao Long Trị, xã Long Đức, TP.Trà Vinh) và Tập đoàn Mỹ Lan nằm trong KCN Long Đức TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Tại đây, Chủ tịch HĐQT, Tiến sĩ khoa học - Nguyễn Thanh Mỹ giới thiệu với lãnh đạo tỉnh Long An về mô hình "Ứng dụng công nghệ thông minh trong nông nghiệp và quản lý nước".

Rynan AgriFoods là công ty chuyên về công nghệ cao áp dụng vào 5 khâu: Vật tư đầu vào, sản xuất, chế biến, phân phối và tiêu thụ nông sản, góp phần giảm khí thải nhà kính, ứng phó biến đổi khí hậu, tạo ra nông sản sạch. Qua đó, giúp nông dân không những tiết kiệm chi phí, tăng năng suất, tăng giá trị mà còn bảo vệ môi trường.

tham quan cong ty Rynan Tra Vinh 2122017.jpg

Tham quan quy trình sản xuất của các công ty trong Tập đoàn Rynan AgriFoods

Công ty có rất nhiều sản phẩm phục vụ nông nghiệp, đặc biệt là sản phẩm phân bón thông minh được thử nghiệm thành công chuẩn bị đưa ra thị trường mỗi năm khoảng 20.000 tấn giúp giảm 50% chi phí so với phân thông thường, tăng 10% năng suất và chỉ bón 1 lần thay vì 4 lần.

Ngoài ra, công ty còn hướng đến mô hình nông nghiệp thông minh với các sản phẩm ứng dụng internet và điện toán đám mây cho đo đạc chất lượng, phân phối và quản lý nước trong nông nghiệp giúp tự động hóa trong canh tác và tiết kiệm nước, năng lượng, sức lao động. Bên cạnh đó, sản phẩm bao bì cao cấp đa lớp của công ty sẽ góp phần tăng thời gian bảo quản nông sản mà không cần dùng hóa chất.

Thông qua chuyến tham quan thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Long An – Phạm Văn Rạnh đánh giá cao kết quả nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm công nghệ cao phục vụ yêu cầu của nền nông nghiệp hiện đại. Đồng thời, ông cũng có lời mời Chủ tịch HĐQT Rynan AgriFoods, tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ sớm đến thăm và tham quan thực tế lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của tỉnh Long An, đồng thời, có buổi nói chuyện, trao đổi với lãnh đạo các địa phương trong tỉnh về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và buổi nói chuyện chuyên đề với thanh niên Long An về Chương trình khởi nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Long An cũng kêu gọi tập đoàn Rynan AgriFoods nghiên cứu đầu tư xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh./.

Theo Báo Long An Online

21/02/2017 5:00 CHĐã ban hành
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phúc được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Long AnĐồng chí Nguyễn Thị Hồng Phúc được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Long An
Ngày 14/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPN VN) tỉnh Long An tổ chức cuộc họp bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và Chủ tịch Hội LHPN VN tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải đến dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm bầu bổ sung vào Ban Chấp hành

Trước đó, vào ngày 13/9, Chủ tịch Hội LHPN VN tỉnh - Nguyễn Hồng Mai được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, thời gian 5 năm, từ ngày 01/10/2018.

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, bảo đảm hoạt động của Hội LHPN VN tỉnh, cuộc họp Ban Chấp hành Hội LHPN VN tỉnh lần này thống nhất giới thiệu và bầu bổ sung các đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN VN tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021) gồm Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa - Nguyễn Thị Hồng Phúc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Lê Thị Thu Cúc và Chủ tịch Hội LHPN VN huyện Vĩnh Hưng - Phạm Thị Kiều Phương.

Đồng thời, các đồng chí trong Ban Chấp hành cũng bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phúc vào Ban Thường vụ Hội LHPN VN tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phúc cũng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN VN tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Trong thời gian tới, đồng chí Phúc hứa sẽ phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN VN tỉnh đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo công tác Hội và phong trào PN ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm khẳng định, việc sắp xếp, bố trí cán bộ của Tỉnh ủy, nhất là cán bộ nữ trong thời gian gần đây nhằm chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 sắp tới. Ông mong rằng, trên cương vị mới, đồng chí Phúc nỗ lực lãnh đạo, củng cố cơ sở Hội vững mạnh, phát triển hội viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước phân công./.

Theo Báo Long An Online

14/09/2018 6:05 CHĐã ban hành
Phó Thủ tướng kiểm tra việc phòng chống lũ ở Đồng bằng sông Cửu LongPhó Thủ tướng kiểm tra việc phòng chống lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long
Ngày 23/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến thị sát, kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng, chống lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long.

ttxvn_PTT Trịnh Đình Dũng khao sat lu tai cac tinh ĐBSCL 2392018.jpg

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến thăm chốt cứu hộ, cứu nạn tại xã Tân Hội, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thị sát các chốt cứu hộ, cứu nạn, điểm giữ trẻ tập trung và tuyến dân cư trên địa bàn thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. 

Sau khi tiến hành kiểm tra thực tế tại các điểm trọng yếu, Phó Thủ tướng đã làm việc với lãnh đạo 4 tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Long An và Kiên Giang.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, ông Trần Quang Hoài, Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, cho biết mực nước lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long cao nhất tại một số trạm thượng nguồn tính đến ngày 3/9/2018 ở mức cao và xấp xỉ với mực nước lũ năm 2000.

Tuy nhiên, sau ngày 3/9, mực nước có sự biến đổi chậm. Mực nước cao nhất ngày 21/9 trên sông Tiền tại Tân Châu là 3,97m (dưới báo động 2 là 0,03m), trên sông Hậu tại Châu Đốc là 3,58m (trên báo động 2 là 0,08m). 

Dự báo, mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên theo kỳ triều cường và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 26 - 27/9, trên sông Tiền tại Tân Châu lên mức 4,15m (trên báo động 2 là 0,15m), trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 3,75m (trên báo động 2 là 0,25m), sau đó xuống chậm.

Theo ông Trần Quang Hoài, lũ lớn năm 2018 đã ảnh hưởng chủ yếu đến 4 tỉnh: Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và Long An. Tuy chưa thiệt hại về người nhưng tính đến thời điểm hiện tại, lũ ảnh hưởng đến việc đi lại của hơn 5.200 học sinh; lũ cũng đã gây thiệt hại hơn 1.700ha lúa, hơn 177 hoa màu và gây ra sự cố sạt lở bờ bao, bờ sông ở một số địa phương như Đồng Tháp, An Giang...

Là một trong những địa phương đầu nguồn của Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Đồng Tháp cũng chịu tác động lớn do lũ năm 2018. 

Ông Văn Dương - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, lũ đã làm tình hình sạt lở trên sông Tiền, sông Hậu diễn biến phức tạp; gần 450 ha sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản bị thiệt hại, ước thiệt hại trên 7 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho rằng lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 đến sớm, nhanh, kéo dài và có diễn biến bất thường so với mọi năm.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt và quyết tâm của các địa phương nên thiệt hại về người và cơ sở vật chất, mùa màng được giảm đến mức tối đa. Sau nhiều năm vắng lũ, lũ thấp, mùa lũ năm 2018 khá lớn là một tín hiệu về nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên, cải tạo đất đai từ lượng phù sa màu mỡ... Mặt khác, lũ lớn cũng đặt ra những thách thức lớn cho các tỉnh trong việc ứng phó với lũ.

Theo Phó Thủ tướng, Đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước những thách thức to lớn về biến đổi khí hậu. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của lũ, xây dựng phương án ứng phó với phương án tối ưu. Các địa phương tập trung mọi nguồn lực, vật lực để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của người dân trong vùng lũ, đặc biệt là trẻ em.

 PTT Trịnh Đình Dũng làm việc với các tỉnh ĐBSCL về tình hình lũ2392018.jpg

Quang cảnh buổi làm việc của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về công tác ứng phó lũ 2018 với lãnh đạo các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang và An Giang, tại thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)

Phó Thủ tướng đề nghị các tỉnh phải gấp rút triển khai chỉ đạo công tác di dân ở khu vực có nguy cơ cao sạt lở về các tuyến khu dân cư; đối với các điểm tái định cư, cần rà soát cuộc sống người dân, hỗ trợ lương thực với quyết tâm không để người dân đói do lũ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh trước thực trạng diễn biến lũ hiện nay, từng địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long cần phải quy hoạch lại kết cấu hạ tầng để đảm bảo ổn định dân cư và sản xuất. 

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các bộ, ngành liên quan lập đoàn khảo sát tình hình lũ lụt ở Đồng bằng sông Cửu Long, xây dựng phương án, chương trình kiểm soát lũ hiệu quả, bền vững./.

Theo TTXVN

24/09/2018 11:00 SAĐã ban hành
Sử dụng u rê trong chăn nuôi trâu, bòSử dụng u rê trong chăn nuôi trâu, bò
Cách đây hơn 50 năm, 2 nhà hóa học người Phần Lan là A.I.Virtanen và Nobel Laureate đã nghiên cứu đưa u-rê và một số chất dạng đạm phi protein (Non Protein Nitrogen - NPN) vào khẩu phần nuôi bò sữa, bò thịt nhằm thay thế một phần thực liệu thức ăn chứa nhiều đạm để giảm chi phí thức ăn. Trong đó, có nghiệm thức sử dụng đến 600 gram u-rê/con/ngày nhưng vẫn không có bất kỳ dấu hiệu ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, sản lượng, thành phần sữa, khả năng sinh sản và tăng trọng của bò.

​Như chúng ta biết, u-rê {(NH2)2CO} là một hợp chất thuộc nhóm NPN sử dụng phổ biến làm phân bón cho cây trồng, còn trong chăn nuôi đã được các nhà nghiên cứu sử dụng như nguồn thức ăn cung cấp chất đạm rẻ tiền cho các loại gia súc nhai lại như bò sữa, bò thịt, trâu, dê … dựa vào đặc điểm của hệ vi sinh vật trong dạ cỏ liên quan với sự phân giải, chuyển hóa nguồn ni-tơ trong u-rê trở thành chất đạm có lợi cho vật nuôi hấp thụ. Các thử nghiệm cho thấy bò sữa, bò thịt tầm vóc lớn có thể tiêu thụ ít nhất 200 gram u-rê trong khẩu phần hàng ngày, lượng u-rê này cung cấp khoảng 90 gram nitrogen tương ứng khả năng tạo ra 200 kg đạm thô.

Các loại thức ăn chứa nhiều đạm hoặc thức ăn thuộc nhóm NPN khi vào dạ cỏ thì 60% lượng đạm thô được chuyển hóa sang dạng acid béo bay hơi và amnoniac bởi tác động từ men của vi sinh vật, 40% còn lại được hấp thu ở ruột. Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy để đảm bảo hơn nữa sự an toàn cho vật nuôi khi sử dụng thực liệu nguồn đạm NPN (chủ yếu tránh tạo ammoniac quá nhanh) nên đã sản xuất ra sản phẩm Starea. Thành phần của Starea có 20-30% u-rê, số còn lại có: bột lúa mì (hoặc cám gạo), bột khoai, bột cỏ và để cung cấp thêm một số khoáng vi lượng, Starea được bổ sung thêm một tỷ lệ nhỏ đất sét bentonite để cung cấp thêm một số chất khoáng vi lượng. Phần tinh bột trong Starea dưới tác động của nhiệt độ sẽ bị gelatin hóa tạo thành một khối đồng nhất nên khi vào dạ cỏ sẽ phân giải dần và u-rê được phóng thích từ từ từng lượng nhỏ nên vật nuôi hấp thu được hiệu quả và an toàn.

Như đã đề cập, các loài gia súc nhai lại đều có thể hấp thụ ni-tơ từ u-rê liên quan với đặc điểm tiêu hóa tự nhiên vốn có hệ vi sinh vật nơi dạ cỏ; tuy nhiên bê, nghé dưới 6 tháng tuổi thì chưa nên cho ăn u-rê do ở độ tuổi này hệ vi sinh vật dạ cỏ chưa phát triển đầy đủ.  

Trong thực tế chăn nuôi trâu, bò ở nhiều địa phương, u-rê lâu nay đã được sử dụng làm nguồn cung cấp đạm cho trâu, bò qua kỹ thuật ủ với rơm khô, cỏ khô hoặc pha với rỉ mật đường cho uống hoặc trộn với các nguyên liệu khác đóng ép thành khối cứng được gọi là "bánh dinh dưỡng". Tựu chung, việc sử dụng u-rê bằng các cách nêu trên hoặc trộn với các loại thức ăn tinh trong khẩu phần của bò sữa, bò thịt, trâu đều áp dụng được và đem lại hiệu quả tốt trong việc cung cấp chất đạm chi phí thấp cho vật nuôi.

Các nghiên cứu sử dụng u-rê với liều lượng cao trong khẩu phần theo tỷ lệ 1 gram u-rê/1 kg thể trọng gia súc; thí dụ một bò nặng 300 kg có thể đưa vào khẩu phần đến 300 gram u-rê; cho thấy vẫn an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên để người chăn nuôi trâu, bò an tâm khi đưa u-rê vào khẩu phần (trộn với thức ăn tinh) chúng ta có thể gia giảm lượng u-rê sử dụng chỉ còn khoảng 20 gram/ngày cho trâu, bò từ 9 tháng - 12 tháng tuổi, 30 - 40 gram cho trâu, bò từ 13 - 24 tháng tuổi và tối đa 50 gram cho trâu, bò trên 24 tháng tuổi./.   

Lương Lễ Dũng

15/11/2018 8:00 SAĐã ban hành
Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2018Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2018
Ngày 16/11/2018, Ban chỉ đạo thông tin đối ngoại tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2018.

Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, đồng chí Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy – Đinh Ngọc Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại góp phần phục vụ quan trọng đối với sự nghiệp của đất nước nói chung và của từng địa phương nói riêng. Những năm qua dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền công tác thông tin đối ngoại của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả và đi đúng chủ trương, quan điểm của Đảng, định hướng của Trung ương xác với nhiệm vụ chính trị của tỉnh phù hợp với thực tiễn. Kết hợp giữa thông tin đối nội và đối ngoại đảm bảo truyền tải những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến tận cán bộ Đảng viên và nhân dân tạo được sự thống nhất trong cán bộ, đồng thuận trong xã hội góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.


Quang cảnh buổi tập huấn

Tại hội nghị tập huấn, Tiến sĩ Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao giới thiệu những nét về tình hình biển Đông hiện nay, định hướng công tác thông tin tuyên truyền đấu tranh bảo vệ biển đảo; tình hình thế giới, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và tác động đến Việt Nam. Công tác thông tin đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Bên cạnh đó học viên còn được thông tin về tình hình quốc tế, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; đánh giá trọng tâm công tác thông tin đối ngoại năm 2018, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập kế hoạch công tác thông tin đối ngoại

Hội nghị đã cung cấp những thông tin bổ ích; cập nhật các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thông tin đối ngoại cho đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh. Từ đó hạn chế những thông tin sai lệch, góp phần làm tốt công tác thông tin đối ngoại trong tình hình hiện nay.

NL

16/11/2018 9:00 SAĐã ban hành
UBND tỉnh họp thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh khóa IXUBND tỉnh họp thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh khóa IX
Ngày 06/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần chủ trì cuộc họp thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 12 – Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã trình bày các tờ tình: Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về việc quy định mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng, tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân đối với người đi cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở công lập; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về việc phân bổ ngân sách tỉnh hỗ trợ hoạt động chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và giảm nguy cơ trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Long An năm 2019; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về phê duyệt biên chế công chức năm 2019; Tờ trình quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2018-2020; Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết đổi tên các tuyến đường huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định chế độ thực hiện công tác phổ cập  giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Long An…

Sau phần thảo luận của các đồng chí dự họp về các nội dung có liên quan, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng chí đề nghị các Sở ngành rà soát lại các khoản phí của Sở ngành gửi về Sở Tài chính trong thời gian sớm nhất để kịp thời bổ sung nếu có phát sinh; Sở ngành soạn thảo cần tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh các dự thảo Nghị quyết để trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân sắp tới.

NL

07/11/2018 8:00 SAĐã ban hành
Khai mạc Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2018Khai mạc Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2018
Tối ngày 5/9, tại sân khấu Đoàn nghệ thuật Cải lương Long An, Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An tổ chức lễ khai mạc Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2018.

khai-mac-lien-hoan-cai-luong.jpg

Văn nghệ khai mạc liên hoan

Phát biểu khai mạc liên hoan, đồng chí Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Lê Quang Tùng cho biết Bộ luôn xác định bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật của sân khấu cải lương là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên hàng đầu. Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2018 là ngày hội lớn để các nghệ sĩ, diễn viên cùng nhau gìn giữ và phát triển nghệ thuật cải lương, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Liên hoan năm nay với 32 vở diễn của 25 đơn vị với sự tham gia gần 1500 nghệ sĩ, diễn viên, trong đó có mặt tranh tài của 8 đơn vị ngoài công lập. Điểm mới của liên hoan năm nay là không có sự phân biệt giữa các đoàn nghệ thuật công lập và ngoài công lập, nhằm hướng tới mục tiêu chất lượng nghệ thuật, tạo ra sân chơi cho những nghệ sĩ yêu nghề. Với sự đa dạng trong đề tài, mỗi vở diễn tham gia liên hoan mang sắc thái, diện mạo riêng, kết tinh của nghệ thuật dân tộc với phản ánh sinh động đời sống thực, nét đẹp cuộc sống và tâm hồn người Việt Nam. Đồng chí tin tưởng các nghệ sĩ, diễn viên sẽ không ngừng sáng tạo, cống hiến cho khán giả cả nước những vở diễn ấn tượng với nhiều cung bậc cảm xúc.

khai-mac-lien-hoan-cai-3.jpg 

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Lê Quang Tùng phát biểu khai mạc liên hoan

​Năm 2018 là năm đầu tiên Liên hoan Cải lương toàn quốc được tổ chức tại Long An. Tỉnh Long An được xem là "cái nôi" của nghệ thuật đờn ca tài tử, góp phần tạo dựng bộ môn nghệ thuật cải lương truyền thống của dân tộc. Đặc biệt, vào tháng 4/2018, nhân kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển cải lương Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp tỉnh tổ chức công diễn vở cải lương Thầy Ba Đợi. Vở diễn ca ngợi công lao của Đức nghệ nhân Nhạc sư Nguyễn Quang Đại (tức Thầy Ba Đợi) - nhạc quan của triều đình nhà Nguyễn có công khai sáng và truyền dạy nhạc lễ và nhạc tài tử Nam bộ, tiền thân bộ môn nghệ thuật cải lương bây giờ.

khai-mac-lien-hoan-cai-4.jpg 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh phát biểu tại buổi khai mạc liên hoan

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An– Phạm Văn Cảnh bày tỏ niềm vui mừng khi tỉnh Long An vinh dự đăng cai tổ chức Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2018. Cuộc thi là dịp để những người làm công tác nghệ thuật giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng sáng tác và biểu diễn nhằm phát huy vai trò của loại hình nghệ thuật cải lương truyền thống phục vụ có hiệu quả các hoạt động chính trị, xã hội, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân. Bên cạnh đó, việc đăng cai tổ chức liên hoan tại tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong tỉnh thưởng thức những vở diễn hay tại địa phương. Đây cũng là cơ hội để giới thiệu, quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa và những điểm du lịch trên địa bàn tỉnh với các tỉnh, thành toàn quốc.

khai-mac-lien-hoan-cai-6.jpg 

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia liên hoan 

khai-mac-lien-hoan-cai-7.jpg 

Ban tổ chức tặng hoa cho Hội đồng nghệ thuật

Sau khai mạc, Đoàn nghệ thuật Cải lương Long An biểu diễn đầu tiên với vở Cuộc đời của mẹ (soạn giả, đạo diễn: Hoàng Song Việt - NSƯT Triệu Trung Kiên). Vở diễn dựa trên câu chuyện có thật của người con quê hương Cần Giuộc, tỉnh Long An.

TV​

05/09/2018 10:00 CHĐã ban hành
Tin an ninh trật tự ghi nhận trong ngày 03/10/2012, 04/10/2012, 05/10/2012, 06/10/2012Tin an ninh trật tự ghi nhận trong ngày 03/10/2012, 04/10/2012, 05/10/2012, 06/10/2012

<font face=Arial size=2>Tin an ninh trật tự ghi nhận trong ngày 03/10/2012, 04/10/2012, 05/10/2012, 06/10/2012 như sau:</font>

ANTT NGÀY 03/10/2012

-1 vụ trộm cắp tài sản (Thủ Thừa),  hồi 2h ngày 30/9/2012 tại nhà anh P.T.G, ngụ ấp 2, xã Long Thạnh, Thủ Thừa có 03 đối tượng đột nhập vào lấy trộm 01 xe môtô Future Trung Quốc BKS 62M3-3768 rồi chạy về hướng thị trấn Thạnh Hoá. Khi đến nhà anh Đ.P.D ngụ ấp Bà Luông – xã Thuận Nghĩa Hoà - huyện Thạnh Hoá – Long An thì 03 đối tượng trên tiếp tục đột nhập vào nhà anh D tìm tài sản để lấy trộm thì bị anh D phát hiện truy hô, quần chúng nhân dân và lực lượng Công an huyện Thủ Thừa bắt được P.M.P, sinh năm 1993, P.L.X, sinh năm 1994 và N.M.H sinh năm 1992 cùng ngụ ấp 3 – xã Long Thuận - huyện Thủ Thừa cùng tang vật là chiếc xe môtô đã trôm của anh P.T.G. Qua đấu tranh làm rõ, các đối tượng khai nhận trong năm 2012 đã thực hiện tổng cộng 21 vụ TCTS trên địa bàn huyện Thủ Thừa (gồm 13 vụ trộm cắp xe môtô; 08 vụ trộm xe đạp Martin). Ngoài ra còn trộm 02 xe môtô trên địa bàn huyện Thạnh Hoá. Số xe môtô trộm được bọn chúng đem bán cho tên Đ.V.T, sinh năm 1980 ngụ ấp 6 – xã Xuân Thới Sơn - huyện Hóc Môn – TP Hồ Chí Minh 07 chiếc, giá bán từ 800.000đ đến 2.000.000đ/1 chiếc. Tên Đ.V.T đã bán lại cho tên T.M.H, sinh năm 1984, ngụ ngụ thị trấn Cần Thạnh - huyện Cần Giờ - TP Hồ Chí Minh tổng cộng 04 chiếc với giá từ 1.000.000đ đến 2.500.000đ. Công an huyện Thủ Thừa đã thu hồi được 06 xe môtô. Số xe môtô và xe đạp còn lại P, H, X đã bán vào các tiệm ve chai trên địa bàn huyện Thủ Thừa và Bến Lức.

 Nội vụ bắt khẩn cấp 3 đối tượng, tiếp tục điều tra làm rõ. 

-Tuần tra kiểm soát phát hiện 324 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt 225,030 triệu đồng, tước 31 GPLX.

ANTT NGÀY 04/10/2012

           
-3 vụ trộm cắp tài sản (Thủ Thừa 2, TPTA 1), thiệt hại 3 xe mô tô và 37 triệu đồng. Nội vụ đã làm rõ 2 vụ , thu hồi 1 xe mô tô và 34 triệu đồng, bắt 4 đối tượng.

+vụ 1: hồi 12h30 ngày 3/10/2012, tại ấp 1, xã Long Thạnh, Thủ Thừa,  đối tượng: L.V.T (1964), ngụ ấp Vàm Kinh, xa Bình An, phát hiện chị L.K.N (1957), ngụ địa chỉ trên, có để số tiền 37 triệu đồng treo trên vách trong buồng ngủ và lấy trộm. (T là thầu xây dựng nhà cho chị N). Qua điều tra làm rõ, đ/t T đã khai nhận có lấy số tiền trên. Nội vụ tiếp tục làm rõ, xử lý.

+vụ 2: Hồi 0h30 ngày 3/10/2012, tại số nhà 14 đường Phong Sắc, phường 4, TPTA, lợi dụng đêm khuya mưa lớn đối tượng đã bẻ khóa cửa nhà phía sau của M.T.K.L, ngụ địa chỉ trên, lấy trộm 2 xe mô tô AirBlack BKS: 62B1-059.67 và BKS: 62M2-3798 (tổng  trị giá 60 triệu đồng), tẩu thoát. Nội vụ đang điều tra làm rõ.

 -Chống buôn lậu, buôn bán hang cấm, tang vật thu giữ: 500 bao TLN.

 -Tuần tra kiểm soát TTATGT phạt 314 trường hợp vi phạm, thu 181,705 triệu đồng. Tước 29 GPLX

ANTT NGÀY 05/10/2012

-1 vụ trộm cắp tài sản (Đức Hòa), thiệt hại 1 xe mô tô.

-1 vụ chết đuối (Mộc Hóa), nạn nhân là nam giới từ 45 dến 50 tuổi (chưa rõ lai lịch). Nội vụ đã khám nghiệm tử thi.

-1 vụ tai nạn giao thông đường bộ (Thạnh Hóa), bị thương 1 người.

-Tuần tra kiểm soát TTATGT phạt  257  trường hợp vi phạm, thu 150,51 triệu đồng. Tước 34 GPLX.

ANTT NGÀY 06/10/2012

-1 vụ trộm cắp tài sản (Mộc Hoá), thiệt hại 1 xe mô. Nội vụ đã làm rõ, bắt 1 đối tượng, thu hồi tài sản.

-2 vụ TNGT đường bộ (Vĩnh Hưng, Đức Hoà), chết 2 người, bị thương 4 người, hỏng 3 xe mô tô.

-1 vụ TNGT đường thuỷ (Đức Huệ), chết 1 người.

-Tuần tra kiểm soát phát hiện 126 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt 77,110 triệu đồng, tước 11 GPLX.

Công an Long An

08/10/2012 12:00 SAĐã ban hành
Bí thư Tỉnh ủy Long An gặp gỡ các linh mụcBí thư Tỉnh ủy Long An gặp gỡ các linh mục
Chiều 14/9, Bí thư Tỉnh ủy Long An - Phạm Văn Rạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh, đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ,...có cuộc gặp gỡ, trao đổi với các linh mục một số thông tin trong tỉnh.
​​

Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh (thứ 6, từ phải qua) gặp gỡ các linh mục

Thời gian qua, đồng bào Công giáo trong tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới, hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", sống "Tốt đời, đẹp đạo". Các giáo xứ, giáo họ tích cực vận động, đóng góp kinh phí, ngày công lao động, xây dựng nhiều công trình phúc lợi xã hội,…

Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Chánh xứ Tân An - Linh mục Nguyễn Văn Nhạn cho rằng, đồng bào Công giáo trong tỉnh sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Ông mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các linh mục, tu sĩ và giáo dân phát huy tấm lòng "Kính Chúa, yêu nước"; thực hiện việc đạo, việc đời gắn với dân tộc; thực hiện tốt phong trào "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào";...

Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh thông tin đến các linh mục tình hình phát triển KT-XH, văn hóa của tỉnh trong thời gian gần đây. Ông khẳng định, sự phát triển của tỉnh, ngoài sự phấn đấu của hệ thống chính trị còn có sự chung tay, đóng góp từ đồng bào Công giáo. Ông hy vọng thời gian tới, đồng bào Công giáo trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng quê hương./.

Theo Báo Long An Online

14/09/2018 9:00 CHĐã ban hành
Hội thảo khoa học về tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng bộ tỉnh Long An trong sạch, vững mạnhHội thảo khoa học về tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng bộ tỉnh Long An trong sạch, vững mạnh
Ngày 06/9/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học về tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng bộ tỉnh Long An trong sạch, vững mạnh do ông Đỗ Hữu Lâm – Phó Bí thư Thường vụ Tỉnh ủy, ông Đinh Ngọc Lâm – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng chủ trì hội thảo.

180906a.jpg

Lãnh đạo tỉnh đồng chủ trì hội thảo

Tại hội thảo, ông Đinh Ngọc Lâm – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua Báo cáo Hội thảo khoa học về tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng bộ tỉnh Long An trong sạch, vững mạnh.

Vận dụng những giá trị to lớn của tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc", nhất là các nội dung về cách lãnh đạo là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, nhằm luôn đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp làm việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị địa phương, cơ sở.

180906b.jpg 
Quang cảnh hội thảo thảo luận ý kiến

Hội thảo thảo luận tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" về ý nghĩa thực tiễn trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp công tác của Đảng hiện nay; về vận dụng đạo đức cách mạng trong tác phẩm vào việc giáo dục, rèn luyện nâng cao y đức cho đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế hiện nay; việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình; hay việc vận dụng tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" vào công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ, đoàn viên, thanh niên hiện nay của ông Bùi Kim Bảo – Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Long An đã phát biểu tham luận…

180906c.jpg
Ông Đỗ Hữu Lâm – Phó Bí thư Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu kết thúc hội thảo

Ông Đỗ Hữu Lâm – Phó Bí thư Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" giúp cán bộ, Đảng viên nhận thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa to lớn của tác phẩm đối với các vấn đề xây dựng Đảng, về phẩm chất đạo đức của cán bộ, Đảng viên; nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống; chống bệnh chủ quan, hẹp hòi, thói ba hoa trong cán bộ, Đảng viên; tăng cường công tác cải cách hành chính, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ; ngăn chặn biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong từng tập thể và mỗi cá nhân, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh…

LTV​

06/09/2018 4:00 CHĐã ban hành
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Khuyến mại Đồng Nai 2017Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Khuyến mại Đồng Nai 2017
Với mục tiêu phát triển thị trường bền vững trong xu thế hội nhập, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh giới thiệu các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ với giá ưu đãi đến người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại – Sở Công Thương Đồng Nai phối hợp với Công ty Cổ phần Quảng cáo & Xúc tiến Thương mại Thiên Việt tổ chức “Hội chợ Khuyến mại Đồng Nai 2017”.

​Hội chợ là cơ hội cho các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp quảng bá tiềm năng, lợi thế, thương hiệu và tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết, hợp tác phát triển quan hệ thương mại và mở rộng thị trường, đồng thời kích cầu tiêu dùng trong xã hội và phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân, thu hút khách hàng đến tham quan, mua sắm, góp phần thúc đẩy và duy trì tăng trưởng kinh tế xã hội.

- Thời gian: từ ngày 18/10/2017 đến ngày 24/10/2017.

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Tổ chức Sự kiện tỉnh Đồng Nai, Số 01 đường Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

- Ngành hàng tham gia: Thực phẩm - Đồ uống - Thời trang, dệt may - Giầy dép - Ôtô, xe máy - Điện, điện máy,điện tử - Viễn thông - Đồ gia dụng - Thủ công mỹ nghệ - Hóa mỹ phẩm - Trang trí nội, ngoại thất -Bất động sản -
Tài chính - Du lịch …

 - Số lượng gian hàng dự kiến: 300 gian hàng

Doanh nghiệp trong tỉnh Long An có nhu cầu đăng ký tham gia xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm xúc tiến thương mại Đồng Nai

Địa chỉ: Số 02 - Nguyễn Văn Trị - P. Thanh Bình - TP. Biên Hòa - Đồng Nai

Điện thoại: 0251.3822.220 - Fax: 0251.3840.518

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Long An

Địa chỉ: 112, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 1, Tp. Tân An, Long An

ĐT: 2072 3 526806 – Fax: 2072 3 553595./.

Hoàng Việt-Trung tâm XTTM

19/09/2017 9:40 SAĐã ban hành
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An: trao Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tỉnh ủyBan Thường vụ Tỉnh ủy Long An: trao Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Sáng ngày 13/9/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An tổ chức trao Quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Nguyễn Hồng Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Long An. Đồng thời trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hồng Mai, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đến công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 01/10/2018.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Rạnh trao quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Mai (phải)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Rạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã nêu quá trình phấn đấu và cống hiến của đồng chí Nguyễn Hồng Mai đã trải qua nhiều cương vị công tác, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng trong thời gian tới đồng chí Nguyễn Hồng Mai tiếp tục phát huy năng lực hoàn thành tốt hai trọng trách mới là Tỉnh ủy viên và Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Hồng Mai phát biểu ghi nhận sự đánh giá và tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khi giao nhiệm vụ mới đối với bản thân đồng chí, đồng thời hứa sẽ nỗ lực phấn đấu cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Thanh Hùng

13/09/2018 7:45 SAĐã ban hành
UBND tỉnh Long An đối thoại gần 100 doanh nghiệp tại Đức Hòa, Đức HuệUBND tỉnh Long An đối thoại gần 100 doanh nghiệp tại Đức Hòa, Đức Huệ
Ngày 09/11, gần 100 doanh nghiệp (DN) trong và ngoài nước tại Đức Hòa, Đức Huệ, tỉnh Long An dự Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp do Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được chủ trì.

Đại diện doanh nghiệp nêu ý kiến kiến nghị tại Hội nghị

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành tiếp thu, giải trình trực tiếp một số kiến nghị từ năm 2017 chưa được giải quyết triệt để như Đường tỉnh 818 thi công chậm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc lưu thông của DN và người dân; tình trạng ùn tắc giao thông, kẹt xe tại nút giao giữa Long An - TP.HCM (đoạn kênh Thầy Cai); đề nghị xem xét đơn giá đất bồi thường của dự án KCN Anh Hồng tại thị trấn Hiệp Hòa; sự cố mất điện đột xuất ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh,...

Ngoài ra, lãnh đạo UBND huyện giải trình những vấn đề DN đề xuất tại hội nghị: Giải quyết dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường; quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động; tình trạng kẹt xe, tai nạn giao thông do đường xấu,...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được đề nghị lãnh đạo địa phương, ngành chức năng tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị của các DN. Đối với những vấn đề chưa giải trình trực tiếp tại hội nghị, cần trả lời bằng văn bản cho DN trong thời gian sớm nhất. Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN, nhà đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; đồng thời, DN cần thực hiện nghiêm các cam kết đã ký khi đầu tư vào địa bàn 2 huyện Đức Hòa, Đức Huệ./.

Theo Báo Long An Online

10/11/2018 10:00 SAĐã ban hành
10 tháng, các khu công nghiệp tỉnh Long An thu hút 127 dự án mới10 tháng, các khu công nghiệp tỉnh Long An thu hút 127 dự án mới
Trong 10 tháng năm 2018, các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Long An thu hút đầu tư 127 dự án mới (tăng 10 dự án so với cùng kỳ năm 2017).

​Cụ thể, có 70 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) và 57 dự án đầu tư trong nước (DDI) với tổng vốn đầu tư cấp mới 172 triệu USD và 7.138 tỉ đồng.

 

10 tháng, các khu công nghiệp tỉnh Long An thu hút 127 dự án mới

Ngoài ra, trong các KCN, có 84 dự án điều chỉnh vốn. Trong đó, có 60 dự án FDI điều chỉnh với tổng vốn điều chỉnh tăng 126 triệu USD và 24 dự án DDI điều chỉnh với tổng vốn điều chỉnh tăng 1.281tỉ đồng.

Như vậy, từ khi có KCN cho đến nay, trên địa bàn tỉnh thu hút tổng số 1.401 dự án (631 FDI và 770 DDI) với tổng vốn đầu tư (đầu tư mới và tăng vốn) 3.715 triệu USD và 77.247 tỉ đồng. Đến nay, có 422 dự án thuê nhà xưởng với tổng diện tích nhà xưởng 1.450.424 m2. Tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt 80,98%. So với cuối năm 2017, diện tích đất công nghiệp lấp đầy tăng thêm trong năm 2018 là 160,9 ha.

Bên cạnh thu hút đầu tư, tỉnh cũng thực hiện thủ tục chấm dứt 38 dự án. Trong đó có 21 dự án DDI chấm dứt với tổng vốn đầu tư 1.745 tỉ đồng, tổng diện tích 34,5ha đất, 6.660m2 nhà xưởng và 17 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 102,5 triệu USD, tổng diện tích 10,98ha đất và 16.932m2 nhà xưởng.

Để tiếp tục thu hút đầu tư, lấp đầy các KCN, Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp tục rà soát, giải quyết khó khăn, vướng mắc của các công ty hạ tầng và doanh nghiệp thứ cấp. Đồng thời, giải quyết các thủ tục hành chính, bảo đảm thời gian giải quyết đúng hạn và thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cũng như hỗ trợ DN đang hoạt động giải quyết những khó khăn, vướng mắc để DN kinh doanh hiệu quả./.

Theo Báo Long An Online

16/11/2018 9:35 SAĐã ban hành
Thăm, tặng quà trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Hòa, Đức HuệThăm, tặng quà trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Hòa, Đức Huệ
Ngày 20/9, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An – Trương Văn Nọ cùng đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đến thăm, tặng 300 phần quà trung thu cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Đức Hòa và Đức Huệ. Mỗi phần quà trị giá 350.000 đồng.
​​

Tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Huệ

Tại mỗi nơi đến, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An – Trương Văn Nọ ân cần hỏi thăm, tặng quà và chúc các em đón Tết Trung thu vui vẻ, an toàn và lành mạnh. Ông đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể 2 huyện đặc biệt quan tâm đến trẻ em mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn để các em có cơ hội phát triển toàn diện.

 

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An – Trương Văn Nọ ân cần hỏi thăm, tặng quà và chúc các em đón Tết Trung thu vui vẻ, an toàn và lành mạnh

Hoạt động thăm, tặng quà cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Dịp này, Đoàn trao 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Đức Huệ./.

Theo Báo Long An Online

20/09/2018 6:00 CHĐã ban hành
 Tân Trụ phát triển thủy sản từ chương trình nông thôn mới Tân Trụ phát triển thủy sản từ chương trình nông thôn mới
Thực hiện kế hoạch hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thủy sản thuộc chương trình nông thôn mới năm 2017 của Trung tâm Khuyến nông Long An.

​Trạm Khuyến nông Tân Trụ phối hợp cùng UBND xã Bình Trinh Đông triển khai chương trình với mô hình nuôi ghép các loại cá như: rô phi, cá mùi, cá trê lai, cá hô. Với 8 hộ tham gia thực hiện mô hình, mỗi hộ tham gia có diện tích ao nuôi từ 1.000 - 1.500 m2, được tập huấn kỹ thuật nuôi, hỗ trợ 100% cá giống (40 kg cá rô phi, 20 kg cá mùi, 25 kg cá trê lai, 15 con cá hô) và 30% thức ăn, chế phẩm sinh học với tổng giá trị là 10 triệu đồng/hộ. 

Mô hình này được triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất trên diện tích ao nuôi, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới của xã đạt kết quả tốt. Đến cuối năm 2017, Trạm Khuyến nông sẽ tổ chức tổng kết đánh giá và nhân rộng mô hình./.

Trạm Khuyến nông Tân Trụ

11/09/2017 4:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.​

​Chịu trách nhiệm chính: ông MAI VĂN NHIỀU - Chánh Văn phòng. 

Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552 489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.