Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Sớm ban hành Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc vì đây là mô hình mang tính đột phá, là động lực trong chiến lược phát triển kinh tếSớm ban hành Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc vì đây là mô hình mang tính đột phá, là động lực trong chiến lược phát triển kinh tế
Tiếp tục ngày làm việc thứ ba (ngày 23/5/2018), buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, dưới sự điều hành phiên thảo luận của Phó chủ tịch Uông Chu Lưu.

bo truong bo khđt giai trinh2352018.jpg

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Nguyễn Chí Dũng​ giải trình

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết: dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc là dự án luật khó, có nhiều chính sách mới mang tính thử nghiệm, đột phá khác với pháp luật hiện hành. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, dự thảo luật đã được chỉnh lý, làm rõ hơn một số chính sách, bổ sung nhiều nội dung quy định mới so với dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4. Chính phủ đã xây dựng và gửi Quốc hội báo cáo về kế hoạch triển khai thi hành luật và 3 dự thảo đề án thành lập 3 đặc khu để các vị đại biểu Quốc hội có thêm thông tin khi xem xét thảo luận về dự án luật này.

Sau khi Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Quốc hội tiến hành thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật (về các vấn đề trong đề án; về công tác chuẩn bị thành lập đặc khu tại các địa phương, về ngành nghề ưu tiên phát triển tại các đặc khu, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cơ chế chính sách ưu đãi, chính sách ưu đãi về thuế, quyền sử dụng đất, hiệu quả và lợi ích khi phát triển các đặc khu, cấp giấy phép đầu tư theo thủ tục rút gọn, về vấn đề quy hoạch, thẩm quyền của người đứng đầu đặc khu…..).

Tham gia thảo luận, Nguyễn Ngọc Phương - Quảng Bình đồng tình việc ban hành Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc vì đây là mô hình mang tính đột phá, là động lực trong chiến lược phát triển kinh tế mà nhiều nước trên thế giới đã làm và cũng là chiến lược phát triển kinh tế phù hợp cho mục tiêu, định hướng với những ngành nghề ưu tiên, có lợi thế vượt trội, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới, là bước đột phá cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam từ kinh nghiệm và việc làm trong sự nghiệp đổi mới. Đồng thời, đề nghị Ban soạn thảo cần tiếp tục thẩm định đánh giá và tiếp thu những ý kiến của các đại biểu đóng góp để làm rõ loại hình kinh doanh nào đủ sức cạnh tranh, loại nào chưa đủ sức cạnh tranh, điểm khác biệt nào của khu kinh tế hành chính đặc biệt so với các khu kinh tế khác.

Đại biểu Võ Thị Như Hoa - TP Đà Nẵng cho rằng việc thực hiện cấp giấy chứng nhận đầu tư theo thủ tục rút gọn (Điều 22) là cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu sớm triển khai dự án đầu tư. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư dự án mới là điều quan trọng, nhất là khâu tiền kiểm, do đó cần có sự đánh giá kỹ lưỡng trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, vì vậy không nên chỉ vì để đảm bảo tiến độ mà không đánh giá đầy đủ tính khả thi, hiệu quả của dự án đầu tư, điều này có thể dẫn đến dự án không thể triển khai được do nhà đầu tư không đủ năng lực, hoạt động đầu tư không hiệu quả, thậm chí gây ra những hệ lụy nhất định. Do đó, việc loại bỏ nội dung đánh giá nào cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Tại khoản 1 Điều 22 đối với dự án đầu tư không đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho thuê mặt nước, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu thực hiện đánh giá nội dung quy định tại các điểm c, d, e, g, k khoản 4 Điều 21 luật này. Điều này có nghĩa là không cần phải đánh giá về thông tin nhà đầu tư, mục tiêu, quy mô, địa điểm, tiến độ thực hiện dự án, khả năng tạo ra việc làm và đóng góp ngân sách nhà nước của dự án, đánh giá về công nghệ đối với dự án có khả năng sử dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, việc không đánh giá đầy đủ những nội dung này mà đã quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là không đảm bảo vì những nội dung này rất cần thiết để có cơ sở cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Giả sử không đánh giá thông tin về nhà đầu tư thì làm sao có thể khẳng định nhà đầu tư có đủ năng lực, điều kiện, tư cách pháp lý để thực hiện dự án đầu tư, không đánh giá mục tiêu, quy mô, địa điểm, tiến độ thực hiện dự án thì làm sao có thể biết được mục tiêu dự án có phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của đặc khu, làm sao biết được địa điểm thực hiện dự án có phù hợp với quy hoạch hay không, nếu không đánh giá về công nghệ thì làm sao biết được công nghệ đó lạc hậu hay tiên tiến, có bị hạn chế chuyển giao hay không, một khi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư có quyền thực hiện dự án đầu tư với những nội dung đã thể hiện trong giấy chứng nhận, khi đó nếu việc thực hiện dự án không đúng như quy định, định hướng phát triển của đặc khu gây ra những hệ lụy cho xã hội thì sẽ phải xử lý như thế nào. Chính vì vậy, đối với những trường hợp này, chỉ những nội dung không cần thiết đánh giá, không ảnh hưởng tới dự án thì mới không đánh giá, còn những nội dung có liên quan thì đều phải đánh giá, ví dụ như thông tin về nhà đầu tư là nội dung cần thiết phải đánh giá đối với mọi dự án, dự án không sử dụng đất thì có thể không cần đánh giá nội dung liên quan đến sử dụng đất. Do vậy, nên quy định việc thực hiện thủ tục rút gọn theo hướng rút ngắn thời gian, thực hiện đồng bộ đồng thời nhiều nội dung chứ không nên lược bỏ nội dung đánh giá. Đề nghị xem xét tương tự đối với các trường hợp còn lại tại Điều 22 của dự thảo.

Tại điểm d khoản 1 Điều 30 của dự thảo quy định: Nhà đầu tư chiến lược có quyền được tham gia trong quá trình lập quy hoạch, xây dựng chính sách áp dụng tại đặc khu. Tuy nhiên, việc cho nhà đầu tư chiến lược quyền này mà không có những giới hạn nhất định thì có thể khiến cho nhà đầu tư chiến lược có thể chi phối hoạt động hoạch định chính sách chiến lược phát triển đặc khu theo hướng có lợi cho nhà đầu tư và làm hạn chế khả năng cạnh tranh của các nhà đầu tư khác. Vì vậy, nhà đầu tư chiến lược cũng phải bình đẳng với các nhà đầu tư khác trong việc tham gia vào công tác lập quy hoạch, xây dựng chính sách. Do đó, việc trao quyền cho nhà đầu tư chiến lược như nêu trên là chưa phù hợp, thay vào đó nên quy định nhà đầu tư chiến lược sẽ được hưởng những cơ chế ưu đãi nhất định trong việc thực hiện dự án đầu tư. Còn trong việc lập quy hoạch, xây dựng chính sách nhà đầu tư chiến lược cũng phải bình đẳng với các nhà đầu tư khác.

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư. Đất đai là một tài sản quan trọng đối với người dân, gắn liền với cuộc sống của người dân, do đó việc thu hồi đất của người sử dụng đất sẽ gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người sử dụng đất. Chính vì vậy tại khoản 3 Điều 54 Hiến pháp năm 2013 đã quy định: "Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng". Việc giới hạn thu hồi đất là cần thiết, nhằm bảo đảm quyền của người dân.

Đại biểu Nguyễn Thị Phúc - Bình Thuận đồng tình ý kiến của đại biểu Ngọc Phương, đề nghị việc thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia cộng đồng nên điều chỉnh theo hướng căn cứ quy hoạch sử dụng đất đặc khu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất của dự án đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu thực hiện thu hồi đất, tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải quyết nhu cầu chính đáng của người bị thu hồi đất, để giao đất cho thuê đất đối với từng dự án.

Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: đề nghị bổ sung thêm một điểm tại khoản 2 Điều 43 với nội dung "Thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt của dự án tại điểm a khoản 5 Điều 3 của luật này được áp dụng thuế suất 17% trong thời hạn 5 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế nhưng không quá 2035"

Về ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt (khoản 3 Điều 44) quy định: Dịch vụ kinh doanh casino, kinh doanh đặt cược, kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng được áp dụng mức thuế suất tiêu thụ đặc biệt 15% trong thời hạn 10 năm kể từ khi có doanh thu từ dịch vụ. Hết hạn 10 năm các dịch vụ này được áp dụng mức thuế suất tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Quy định như thế là chưa phù hợp, vì hiện tại các dự án casino tại các đặc khu bị rằng buộc bởi điều kiện về quy mô vốn đầu tư tối thiểu là 45.000 tỷ đồng và không quy định thời hạn giải ngân vốn thực hiện dự án. Việc đề xuất ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các dự án đã được Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tính toán, cân nhắc thận trọng, có khống chế thời gian 10 năm, sau đó áp dụng theo quy định hiện hành của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Nếu áp dụng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 15% thì sẽ không tạo được sự khác biệt cạnh tranh với các dự án tương tự đang triển khai tại các nước khác trong khu vực do có chính sách ưu đãi và cơ sở hạ tầng tốt hơn, như vậy sẽ tác động ảnh hưởng rất lớn tới tính khả thi trong triển khai dự án đầu tư có động lực của đặc khu.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Nguyễn Chí Dũng tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội và sẽ phối hợp với ban soạn thảo hoàn chỉnh trình UBTVQH theo quy định.

Buổi chiều, Quốc hội làm việc tại hội trường để nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch; sau đó, thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch; dự án Luật Trồng trọt./.

                                                                                                                                            Kim Hoa

24/05/2018 7:00 SAĐã ban hành
8 ca khúc mới về thiếu nhi được khen thưởng8 ca khúc mới về thiếu nhi được khen thưởng
Chiều 18/11, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, Nhà Thiếu nhi Long An tổ chức tổng kết Cuộc thi Sáng tác ca khúc thiếu nhi năm 2018.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Long An - Lê Thị Cẩm Tú trao thưởng cho 2 tác giả đoạt giải nhì

Sau hơn 1 năm phát động, Cuộc thi Sáng tác ca khúc thiếu nhi năm 2018 thu hút sự tham gia dự thi của 19 tác giả là cá nhân, tổ chức, giới văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh với 46 tác phẩm.

Nội dung các ca khúc phản ánh đời sống, khát vọng, mơ ước của thiếu nhi đối với quê hương, trường lớp, ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè,… nhất là đối với Bác Hồ kính yêu, sự quan tâm của Đảng, tổ chức Đoàn, Đội đối với thiếu niên, nhi đồng.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải thưởng cho 8 ca khúc của 7 tác giả sáng tác về thiếu nhi xuất sắc nhất, gồm: 2 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích. 2 giải nhì thuộc về 2 tác giả: Diệp Vàm Cỏ (phường 2, TP.Tân An) với tác phẩm Đằng sau viên phấn trắng; Nguyễn Quốc Phong (Chi hội Âm nhạc Long An) với tác phẩm Quý hơn bạc vàng.

 

Các tác giải đoạt giải chụp hình lưu niệm cùng thành viên Ban Tổ chức và đại diện lãnh đạo một số các ban, ngành tỉnh

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh - Lê Thị Cẩm Tú, hội thi nhằm bồi dưỡng cho thiếu nhi tình yêu quê hương, đất nước, tự hào dân tộc; lòng biết ơn vô hạn đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, đây cũng là dịp các cấp, các ngành, giới văn nghệ sĩ học hỏi, trau đổi kinh nghiệm lẫn nhau, tiếp tục quan tâm, sáng tác nhiều ca khúc mới dành cho lứa tuổi thiếu nhi./.

Theo Báo Long An Online

http://baolongan.vn/8-ca-khuc-moi-ve-thieu-nhi-duoc-khen-thuong-a85624.html

19/11/2019 10:00 SAĐã ban hành
Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016 – 2020Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016 – 2020
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1434/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Ảnh có tính chất minh họa-Nguồn Internet

Chương trình nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển bền vững ngành Thủy sản, phấn đấu trở thành ngành sản xuất hàng hóa lớn, có cơ cấu và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, hội nhập vững chắc vào nền kinh tế quốc tế gắn với bảo vệ nguồn lợi, môi trường sinh thái, từng bước nâng cao thu nhập và mức sống của ngư dân và góp phần bảo vệ quốc phòng, an ninh trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Phấn đấu đến năm 2020 tốc độ tăng giá trị sản xuất thủy sản bình quân hằng năm đạt 6,0%; tổng sản lượng thủy sản đạt từ 6,5 đến 7 triệu tấn; giá trị xuất khẩu thủy sản đạt từ 8 đến 9 tỷ USD.

Một trong những nhiệm vụ của Chương trình là đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản. Theo đó, nội dung, nhiệm vụ đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản và giống thủy sản triển khai theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CPngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản và các Quyết định số 332/QĐ-TTg ngày 3/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến 2020 và Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020.

Cụ thể, nâng cao năng lực nghiên cứu, từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa hệ thống sản xuất giống thủy sản hàng hóa, giống các đối tượng chủ lực (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra, rô phi, ngao), trong đó, đầu tư hạ tầng cơ sở nghiên cứu, vùng sản xuất giống tập trung, phát triển đàn tôm bố mẹ, cá tra, rô phi chất lượng kháng bệnh.

Mở rộng ứng dụng thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (GAP) các vùng nuôi thâm canh các đối tượng nuôi chủ lực, có cơ sở hạ tầng đồng bộ tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng và các tỉnh duyên hải miền Trung với đối tượng nuôi chủ lực (cá tra, tôm lợ, nhuyễn thể, rô phi) để đảm bảo 100% cơ sở nuôi, vùng nuôi các đối tượng chủ lực đạt tiêu chuẩn tiên tiến về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đầu tư hạ tầng phát triển vùng nuôi biển phù hợp với điều kiện môi trường và kinh tế xã hội ở các vùng ven biển, đảo (tôm hùm, cá biển, nhuyễn thể một hai mảnh vỏ); đầu tư hệ thống quan trắc môi trường và cảnh báo dịch bệnh thủy sản (3 trung tâm tại 3 vùng).

Kiểm soát chất lượng và sử dụng hợp lý thức ăn, chế phẩm sinh học, thuốc hóa chất trong nuôi trồng thủy sản, cụ thể, đầu tư xây dựng Trung tâm kiểm định, kiểm nghiệm và khảo nghiệm vật tư, giống thủy sản cho nuôi trồng thủy sản theo yêu cầu thực tiễn, đảm bảo yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm hợp chuẩn, hợp quy để phục vụ quản lý vật tư, giống đưa vào nuôi trồng thủy sản.

Về phát triển chế biến, thương mại thủy sản, phát triển chế biến sản phẩm có giá trị gia tăng từ nguyên liệu là các đối tượng nuôi và khai thác chủ lực có tỷ trọng lớn của Việt Nam; xây dựng và phát triển một số thương hiệu mạnh trước mắt là tôm, cá tra, nhuyễn thể, rô phi, cá ngừ đại dương; nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; đồng thời khôi phục và phát triển các làng nghề chế biến thủy sản truyền thống; kiểm soát, quản lý chất lượng các sản phẩm chế biến thủy sản đáp ứng yêu cầu thị trường trong và ngoài nước; phát triển thị trường, tháo gỡ các rào cản thương mại.

Nhiệm vụ khác của Chương trình là đầu tư phát triển khai thác thủy sản; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản./.

Hoàng Việt-Trung tâm XTTM

26/09/2017 9:30 SAĐã ban hành
Cơ bản đã khống chế được các dịch bệnh gia súc, gia cầmCơ bản đã khống chế được các dịch bệnh gia súc, gia cầm
Theo Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến thời điểm này đã cơ bản khống chế được các loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

Cán bộ thú y phun khử trùng cho nhà dân khu vực xung quanh ổ dịch cúm A/H5N6 tại xã An Hồng, An Dương, Hải Phòng. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Cả nước hiện không còn ổ dịch cúm gia cầm, tai xanh, lở mồm long móng nào. Tuy nhiên Cục Thú y cũng đưa ra cảnh báo, các dịch bệnh trên có thể bùng phát bất cứ lúc nào nếu lơ là trong phòng, chống dịch. Đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi đang xuất hiện tại nước láng giềng Trung Quốc, do đó nguy cơ xâm nhiễm sang Việt Nam là rất cao.

Do đó, Cục Thú y đã tăng cường hệ thống giám sát, cảnh báo sớm và ứng phó các trường hợp khi có dịch xảy ra. Năng lực của tám phòng thí nghiệm chủ lực của Cục Thú y đã được tập huấn, cung cấp đủ nguyên vật liệu và có đủ kỹ năng và được chỉ định xét nghiệm bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Cục Thú y cho biết hiện Trung Quốc đã và đang quyết liệt triển khai nhiều biện pháp kiểm soát dịch bệnh; trong đó có việc đóng các cửa chợ buôn bán lợn sống, không cho phép vận chuyển lợn và các sản phẩm của lợn ra khỏi địa bàn các tỉnh có bệnh; đồng thời thiết lập các vùng bị dịch đe dọa là 3km và vùng bảo hộ là 10km; Trung Quốc cũng có chính sách hỗ trợ tài chính với mức khoảng 115 USD/con lợn (không phân biệt lợn to nhỏ).

Bên cạnh đó, Trung Quốc đã tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình dịch bệnh tại hơn 23.000 địa điểm, bao gồm cả việc chủ động lấy mẫu của lợn chết, lợn bệnh. Kết quả, các cơ quan của Trung Quốc đã phát hiện được 120 mẫu dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi trong số hơn 9.900 mẫu xét nghiệm.

Tính từ cuối năm 2017 đến ngày 15/9/2018, đã có 19 quốc gia báo cáo bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tổng số lợn bệnh là 309.452 con, số lợn chết vì bệnh là 100.139 con, tổng đàn lợn có nguy cơ, đã buộc phải tiêu hủy là 704.588 con.

Tại Trung Quốc, theo thông tin cập nhật từ Tổ chức Thú y thế giới (OIE) và Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), tính từ đầu tháng 8/2018 đến ngày 14/9/2018, Trung Quốc báo cáo tổng cộng có 20 ổ dịch xuất hiện tại sáu tỉnh (bao gồm An Huy, Hắc Long Giang, Hà Nam, Liêu Ninh, Giang Tô và Chiết Giang). Tổng cộng đã có hơn 50.000 con lợn các loại đã buộc phải tiêu hủy.

Cục Thú y đang phối hợp với FAO để tăng cường năng lực chẩn đoán, xét nghiệm, giám sát, cảnh báo nguy cơ và xây dựng kế hoạch ứng phó nếu phát hiện có bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đồng thời, Cục Thú y thường xuyên và kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông để tuyên truyền, đưa tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Đối với Cúm gia cầm, tai xanh và lở mồm long móng, Cục Thú y cũng đưa ra cảnh báo bùng phát dịch bệnh ở mức cao. Do đó, các địa phương cần chủ động phòng, chống dịch bệnh; tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm việc nhập lậu gia cầm, gia súc, giám sát chặt địa bàn để phát hiện và xử lý ổ dịch kịp thời; chủ động triển khai giám sát dịch bệnh để phát hiện sớm, cảnh báo và thực hiện các biện pháp ứng phó kịp thời khi phát hiện có dịch bệnh./.

Theo TTXVN

21/09/2018 4:00 CHĐã ban hành
Tạm dừng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đến hết ngày 30/4Tạm dừng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đến hết ngày 30/4
Hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sẽ tạm dừng do dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp.
Lao động đi làm việc ở nước ngoài sẽ tạm dừng xuất cảnh đến hết ngày 30/4. (Ảnh minh họa: TTXVN)


Lao động đi làm việc ở nước ngoài sẽ tạm dừng xuất cảnh đến hết ngày 30/4. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa có công điện gửi các đơn vị trực thuộc Bộ cùng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong đợt cao điểm.

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội yêu cầu Cục Quản lý lao động ngoài nước chỉ đạo các doanh nghiệp tạm dừng tổ chức xuất cảnh cho người lao động đến hết ngày 30/4.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội yêu cầu các Ban Quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài tuyên truyền, vận động người lao động Việt Nam yên tâm ở lại và chấp hành quy định của nước sở tại về phòng, chống dịch COVID-19, không di chuyển, không đến các địa bàn có dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài cần tăng cường công tác quản lý, nắm tình hình, đảm bảo quyền lợi của người lao động trong trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội giao Cục Quản lý lao động ngoài nước khẩn trương hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến đăng ký hợp đồng cung ứng lao động kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Về các hình thức hỗ trợ cho lao động đang làm việc ở nước ngoài bị thôi việc, mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19, theo quy định, người lao động sẽ được hoàn trả các khoản chi phí tiền môi giới, tiền dịch vụ và hỗ trợ từ nguồn kinh phí Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Ngoài ra, người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong một số trường hợp rủi ro khách quan khác thì sẽ được Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước hỗ trợ với mức tối đa 5 triệu đồng/trường hợp. Tùy theo tình hình dịch bệnh, mức độ, số lượng người lao động bị ảnh hưởng, cơ quan chức năng hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khi cần thiết./.

Theo TTXVN

https://www.vietnamplus.vn/tam-dung-dua-lao-dong-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-den-het-ngay-304/632512.vnp

05/04/2020 10:00 CHĐã ban hành
Cần Giuộc nỗ lực nâng cao chất lượng dân sốCần Giuộc nỗ lực nâng cao chất lượng dân số
Chiến dịch truyền thông vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình (SKSS SKSS -KHHGĐ) trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dân số.
 

Tư vấn và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ xã Mỹ Lộc

Năm 2018, Chiến dịch truyền thông vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ SKSS SKSS -KHHGĐ đợt 1 diễn ra từ ngày 15/3 đến 30/4, tập trung tại các xã khó khăn, nơi có mức sinh và sinh con thứ 3 trở lên cao, địa phương có nhiều khu, cụm công nghiệp. Đối tượng được khám và điều trị là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 1 hoặc 2 con trở lên chưa thực hiện biện pháp tránh thai hiện đại; phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện biện pháp tránh thai nhưng bị viêm nhiễm đường sinh dục; nam, nữ chuẩn bị kết hôn;...

Trong chiến dịch đợt 1, huyệ n phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu: Khám phụ khoa 2.300 ca, sàng lọc trước sinh 750 ca, sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại 1.900 ca, 95% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp đầy đủ thông tin về chăm sóc SKSS SKSS -KHHGĐ.

Chiến dịch góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc SKSS SKSS và việc thực hiện KHHGĐ, nâng cao chất lượng dân số, thực hiện mục tiêu giảm sinh và giảm sinh con thứ 3 trở lên./.

​Theo Báo Long An Online

03/04/2018 9:20 SAĐã ban hành
Từ 06/4/2020, Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ liên quan đến thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảoTừ 06/4/2020, Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ liên quan đến thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo
Để đáp ứng giải quyết nhu cầu thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức liên quan đến việc đăng ký giao dịch đảm bảo trong thời gian các Trung tâm hành chính công trên địa bàn tỉnh tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 (chuyển sang tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích).

Ngày 05/4/2020, UBND tỉnh có văn bản số 1790/UBND-VHXH chỉ đạo giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở tổ chức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký giao dịch đảm bảo trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Đối với tổ chức: Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: số 137, Quốc lộ 1A, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Đối với hộ gia đình, cá nhân: Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện, trực thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh.

Trong đó, lưu ý việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính nêu trên cho cá nhân, tổ chức phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch theo quy định. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 06/4/2020./.

BB

05/04/2020 8:00 CHĐã ban hành
Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 tại biên giớiChủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 tại biên giới
Ngày 06/4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành đến kiểm tra hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại các đồn biên phòng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường. Đồng thời, trực tiếp thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt phòng, chống dịch.

Kiểm tra hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại các đồn biên phòng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới

Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", thời gian qua, các đơn vị xây dựng kế hoạch phối hợp các địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; giám sát theo dõi chặt chẽ sức khỏe của bộ đội và nhân dân. Đồng thời, tổ chức các điểm chốt trực 24/24 trên biên giới và tăng cường tuần tra, kiểm soát cả ngày lẫn đêm, bảo đảm quản lý chặt chẽ trên biên giới, kiên quyết ngăn chặn các hoạt động xâm nhập qua biên giới.

Các đơn vị cũng thực hiện đo thân nhiệt và khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam; làm tốt công tác tiêu độc khử trùng, bảo đảm khẩu trang, nước rửa tay và vật dụng y tế cần thiết cho cán bộ, chiến sĩ.

Thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt phòng, chống dịch

Qua kiểm tra, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần đánh giá cao công tác phối hợp của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong việc kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động xuất/nhập cảnh tại khu vực cửa khẩu, các chốt chặn và đường mòn, lối mở.

 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần nhấn mạnh: "Giữ gìn biên giới là nhiệm vụ thiêng liêng. Để bảo đảm an toàn khu vực biên giới, thời điểm này các đơn vị cần thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 1665/CĐ-UBND của UBND tỉnh; không được chủ quan, lơ là, tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, quyết tâm không để dịch bệnh lây nhiễm giữa nước ta với nước bạn và ngược lại. Các đơn vị cần bảo đảm việc trực y tế, sẵn sàng chủ động ứng phó với mọi tình huống. Lực lượng Bộ đội Biên phòng cần tăng cường ngăn chặn tình trạng buôn lậu; kiên quyết xử phạt hành chính và đưa đi cách ly đối với trường hợp nhập cảnh trái phép".

Dịp này, đoàn lãnh đạo tỉnh gửi tặng kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị nhằm động viên tinh thần lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới./.

Theo Báo Long An Online

http://baolongan.vn/chu-tich-ubnd-tinh-long-an-tran-van-can-kiem-tra-phong-chong-dich-covid-19-tai-bien-gioi-a93113.html

06/04/2020 2:00 CHĐã ban hành
Quyết liệt trên mặt trận chống buôn lậuQuyết liệt trên mặt trận chống buôn lậu

<p style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 10pt">
<span style="line-height:115%;font-family:'arial','sans-serif';font-size:10pt">Long An là địa bàn tiếp giáp Campuchia và các tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống sông rạch và đường xá phát triển, giao thông thuận lợi. Với đặc điểm địa lý như trên, Long An là địa bàn mà đối tượng buôn lậu, buôn bán hàng cấm lợi dụng hoạt động với phương thức thủ đoạn khá tinh vi: có đối tượng canh chừng lực lượng chống buôn lậu, vận chuyển hàng bằng xe ô tô, mô tô, xuồng máy, trên tuyến đường sông, lẫn đường bộ.</span>
</p>

Thuốc lá ngoại nhập lậu bị Công an huyện Đức Hòa bắt giữ

Trước tình hình phức tạp như đã nêu trên, những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các ngành, các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu. Lực lượng Công an đã đóng vai trò nòng cốt, phối hợp với các lực lương liên quan tiến hành thực hiện các biện pháp nhằm đấu tranh phòng chống hiệu quả nạn buôn lậu một cách quyết liệt. Trong đó, bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ điều tra trinh sát, triệt phá, biện pháp tuần tra, còn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng không tham gia, không tiếp tay buôn lậu.

Tính từ đầu năm 2012 đến nay, các lực chống buôn lậu trong tỉnh đã bắt trên 500 vụ buôn lậu, buôn bán hàng cấm, thu giữ hàng hóa trị giá hàng chục tỷ đồng. Trong đó có đến trên 400 vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá ngoại nhập lậu, thu 838 ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại; tạm giữ 8 xe ô tô, 306 xe mô tô, 21 xuồng máy cao tốc là phương tiện đối tượng dùng để vận chuyển hàng cấm.

Từ đầu năm 2012 đến nay, lực lương Công an đã khởi tố 25 vụ, 28 bị can, đề nghị truy tố trước pháp luật với các tội danh buôn bán, vận chuyển hàng cấm; xử phạt hành chính 127 đối tượng, thu 1,2 tỷ đồng.

Riêng địa bàn huyện Đức Huệ, lực lượng chức năng phát hiện bắt 59 vụ, 31 đối tượng, thu giữ hàng hóa tổng trị giá trên 3 tỷ đồng. Trong đó gồm 91. 697 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, 739 chai rượu ngoại, 136 điện thoại di động…Gần đây, Công an huyện Đức Huệ thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, tiến hành các biện pháp triệt xóa tụ điểm buôn lậu trên tuyến Cầu Đất, Cầu Tiếu và Bến Kênh ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, bắt 8 vụ vận chuyển hàng cấm, thu giữ 43.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, 14 bao quần áo may sẳn, 130 chai rượu ngoại, tạm giữ 17 xe mô tô, 1 xuồng máy cao tốc.

Mới đây, Công an huyện Đức Huệ bắt quả tang một xe tải vận chuyển hàng trăm chai rượu ngoại nhập lậu các loại. Đối tượng vận chuyển số hàng lậu nêu trên là Trần Minh Lắng, sinh năm 1987, ngụ ấp 1 xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ khai nhận đang vận chuyển 121 chai rượu ngoại trị giá trên 100 triệu đồng từ biên giới về nội địa tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Rượu ngoại và thuốc lá ngoại nhập lậu bị Công an huyện Đức Huệ bắt giữ

Trong khi đó, từ đầu năm 2012 đến nay các lực lượng chống buôn lậu huyện Đức Hòa đã bắt trên 90 vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, thu giữ trên 200.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại, tạm giữ 2 xe ô tô, 69 xe mô tô, 2 xuồng máy là phương tiện vận chuyển hàng cấm. Khởi tố 10 vụ, 10 bị can, xử phạt hành chính 16 đối tượng với số tiền trên 300 triệu đồng. Điển hình như:

Ngày 2-1-2013, triệt phá tụ điểm buôn bán hàng cấm ở ấp 2, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, thu giữ 7 800 gói thuốc lá ngoại nhập lậu; triệt phá tụ điểm ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, thu 7200 gói thuốc lá ngoại nhập lậu và một xuồng máy cao tốc; Ngày 31-7-2012, bắt vụ vận chuyển hàng cấm ở Bến đò Lộc Giang, thu giữ 13. 650 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Ngày 18-1-2013, triệt xóa tụ điểm tàng trữ, vận chuyển hàng cấm ở Thị trấn Hiệp Hòa, thu 22.792 gói thuốc lá nhập lậu các loại, tạm giữ 1 xe ô tô là phương tiện vận chuyển. Ngày 21-1-2013, triệt xóa địa điểm trung chuyển hàng lậu tại khu vườn xoài, ở ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, thu giữ 16.640 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, tạm giữ 11 xe mô tô là phương tiện vận chuyển. Tích cực đấu tranh phòng chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm trong thời điểm giáp tết Nguyên đán, Công an huyện Đức Hòa đã bắt được nhiều vụ buôn bán, vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu. Trong đó chỉ riêng hai vụ Nguyễn thanh Phú, ngụ thị trấn Hiệp Hòa và Huỳnh Ngọc Khánh, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, thu giữ hàng chục ngàn gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Với những nỗ lực đấu tranh phòng chống quyết liệt như đã nêu trên, tình trạng buôn lậu, buôn bán hàng cấm ở địa bàn Long An giảm đáng kể. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chức năng thì tình hình buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm vẫn còn diễn biến phức tạp. Lực lượng Công an sẽ tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan, tiếp tục thực hiện  các biện pháp tích cực, hữu hiệu hơn nhằm đấu tranh hiệu quả với nạn buôn lậu, buôn bán hàng cấm thời gian tới.

Công Xi

28/01/2013 12:00 SAĐã ban hành
Giám sát công tác thu thập thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019Giám sát công tác thu thập thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Trong 3 ngày (từ 09-11/4/2019), Đoàn công tác của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương do chuyên viên chính Vụ Thống kê Dân số và Lao động (thuộc Tổng Cục Thống kê) - Nguyễn Văn Hưng làm Trưởng đoàn đến giám sát, kiểm tra công tác thu thập thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại Long An.

 

Đoàn giám sát, kiểm tra công tác thu thập thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa

Theo đó, đoàn đến giám sát, kiểm tra tại 3 huyện: Châu Thành, Mộc Hóa và Thạnh Hóa về thuận lợi, khó khăn, kết quả thực hiện công tác thu thập thông tin. Qua đó, nhằm bảo đảm kịp thời thực hiện các nhiệm vụ của tổng điều tra và hệ thống thông tin liên lạc trong quá trình triển khai trên địa bàn.

Tổng số người tham gia cuộc tổng điều tra gần 3.000 người, trong đó số lượng điều tra viên và tổ trưởng huy động là 2.347 người. Toàn tỉnh có 474.703 hộ dân cư, tính đến thời điểm hiện nay, tiến độ điều tra đạt trên 63%.

Ông Nguyễn Văn Hưng đánh giá cao công tác triển khai điều tra của Ban Chỉ đạo các cấp. Ông đề nghị: "Các điều tra viên và tổ trưởng cần nêu cao trách nhiệm thu thập thông tin; rà soát danh sách bản kê, tránh trùng và sót hộ điều tra nhằm điều tra đúng, đủ đối tượng, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc TĐT DS và nhà ở năm 2019"./.

Theo Báo Long An Online

11/04/2019 8:00 CHĐã ban hành
Bộ đội Biên phòng Long An kiểm tra chốt chặn phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giớiBộ đội Biên phòng Long An kiểm tra chốt chặn phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An do Thượng tá Đàm Quang Ngoạt - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại 34 chốt kiểm soát, chốt chặn phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An kiểm tra công tác chốt chặn, phòng, chống dịch Covid -19 trên biên giới

Tại các chốt kiểm tra, công tác bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị vật tư y tế, phương tiện nghe, nhìn cơ bản đáp ứng nhu cầu của bộ đội.

Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị chấp hành nghiêm chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về việc triển khai phòng, chống dịch Covid-19. Các đơn vị xác định khu vực trọng điểm, tập trung tối đa lực lượng, thành lập các tổ ngăn chặn, tuần tra lưu động phối hợp lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở; làm tốt công tác tiêu độc khử trùng, bảo đảm khẩu trang, cồn rửa tay và các vật dụng y tế cần thiết cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, các đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin với lực lượng quản lý biên giới của Campuchia trong phòng, chống dịch; ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền cho nhân dân về phòng, chống dịch bệnh.

Thượng tá Đàm Quang Ngoạt biểu dương sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ chốt chặn, phòng, chống dịch Covid -19; yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm và những kết quả đạt được trong thời gian qua.

Đặc biệt, cần chú trọng triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình từ xa, từ bên ngoài biên giới để chủ động có phương án xử lý; tăng cường tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Khi phát hiện các trường hợp nghi vấn, cần kịp thời báo cáo, tham mưu cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và chính quyền địa phương nắm và xử lý,.../.

Theo Báo Long An Online

http://baolongan.vn/bo-doi-bien-phong-long-an-kiem-tra-chot-chan-phong-chong-dich-covid-19-tren-bien-gioi-a92588.html

28/03/2020 9:50 CHĐã ban hành
Lương Hòa giữ vững tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn vùng giáoLương Hòa giữ vững tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn vùng giáo
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trong phát triển KT-XH, Công an xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An tích cực tham mưu chính quyền địa phương, phối hợp các ngành, đoàn thể xây dựng, củng cố mối đoàn kết lương - giáo, làm hạt nhân giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn.

Mô hình Cổng rào phòng, chống tội phạm ở vùng đồng bào có đạo trên địa bàn xã Lương Hòa phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông ở địa bàn cơ sở

Mô hình Cổng rào phòng, chống tội phạm ở vùng đồng bào có đạo trên địa bàn xã Lương Hòa phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông ở địa bàn cơ sở

Trên địa bàn xã Lương Hòa hiện có trên 2.600 hộ dân, trong đó, số hộ dân theo đạo Công giáo chiếm trên 40%. Địa bàn xã có nhà thờ Lương Hòa Hạ tại ấp 7 có đông giáo dân nhất với gần 2.000 tín đồ.Bên cạnh đó, địa bàn có 68 khu nhà trọ với trên 1.700 nhân khẩu lưu trú. Xuất phát từ đặc điểm tình hình trên, Công an xã xây dựng các mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Đến nay, ở Lương Hòa xây dựng được các mô hình: Chốt phòng, chống tội phạm; Cổng rào ANTT;... Đó là quyết tâm của Công an xã không để lọt lưới đối tượng phạm tội và khả nghi nếu có hành vi vi phạm pháp luật. Theo Công an xã, trước khi thành lập các cổng rào, địa phương tổ chức những buổi họp dân lấy ý kiến. Sau khi nghe lực lượng chức năng đánh giá về hiệu quả của mô hình Cổng rào ANTT, đa số người dân đồng tình, phấn khởi. Các mô hình này đang phát huy vai trò tích cực trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn cơ sở. Để các mô hình hoạt động hiệu quả, công an tăng cường công tác tuyên truyền, vận động giáo dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện các nội dung, quy chế hoạt động mô hình trên cơ sở tự phòng, tự quản, tự bảo vệ; tích cực tham gia công tác bảo đảm ANTT ở địa phương. Bên cạnh đó, các hộ gia đình giáo dân nắm để ký cam kết bảo đảm ANTT gắn với các tiêu chí về xây dựng gia đình văn hóa, gia đình đạt chuẩn về ANTT, chấp hành tốt các quy định của địa phương.

Ông Ngô Thành Hiệp, ngụ ấp 7, cho biết: "Thời gian qua, giáo dân luôn nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, vận động nhau tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua ở địa phương, vận động giáo dân sống "Tốt đời, đẹp đạo", tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, không để các đối tượng xấu kích động, lôi kéo gây rối ANTT".

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đồng bào có đạo đã cung cấp nhiều tin tố giác tội phạm, trong đó nhiều nguồn tin có giá trị trong công tác bảo đảm ANTT. Qua sự tham mưu của công an, chính quyền địa phương tổ chức hơn 200 cuộc tuyên truyền với hơn 5.000 lượt người dân, phần lớn đồng bào giáo dân tham gia.

Vừa qua, thông qua nguồn tin của người dân, lực lượng Công an xã chốt chặn và truy bắt vụ trộm xe môtô, đối tượng Nguyễn Hoàng Đức (SN 1996, ngụ ấp 9, xã Lương Hòa) thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Vụ việc giao Công an huyện Bến Lức tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lực lượng công an cũng thường xuyên tổ chức các cuộc họp dân để trao đổi tình hình, thông tin liên quan đến lĩnh vực ANTT cũng như thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm cũng như giúp đỡ lực lượng công an trong công tác bảo đảm ANTT địa bàn. Qua đó, tạo sự đồng thuận, gắn kết giữa chính quyền và nhân dân, vận động giáo dân kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin liên quan đến ANTT cho lực lượng công an .

Chủ tịch UBND xã - Ngô Tấn Thời cho biết: "Để phát huy hiệu quả các mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở vùng đồng bào có đạo, Công an xã luôn chú trọng việc xây dựng, duy trì hoạt động của các mô hình gắn với xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua khác ở địa bàn dân cư, nhằm huy động được sức mạnh tổng hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các chức sắc, tín đồ tôn giáo tham gia đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội".

Thực tế cho thấy, các mô hình phòng, chống tội phạm ở vùng đồng bào có đạo trên địa bàn xã Lương Hòa phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm ANTT, an toàn giao thông ở địa bàn cơ sở, hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật; giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội./.

Theo Báo Long An Online

04/05/2019 3:00 CHĐã ban hành
Đội K73 Long An 100% âm tính với Covid-19Đội K73 Long An 100% âm tính với Covid-19
Theo kế hoạch công tác đợt 2 giai đoạn XIX từ ngày 13/2/2020 đến ngày 30/6/2020 trên địa bàn 3 tỉnh Svayrieng, Battambang, Pailin – Vương quốc Campuchia. Nhưng do diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại Campuchia ngày càng phức tạp, Đội K73 Long An đã rút ngắn thời gian công tác được lệnh hành quân về nước ngày 21/3/2020 và thực hiện cách ly tập trung toàn đơn vị để ngăn ngừa, phòng chống, chăm sóc tốt sức khỏe của bộ đội, không để dịch bệnh lây lan trong đơn vị.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh, toàn Đội K73 thực hiện cách ly phòng dịch ngay tại doanh trại. Để đảm bảo an toàn khu vực cách ly, đơn vị phối hợp với Trung tâm y tế thị xã Kiến Tường thực hiện các quy trình chuyên môn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ diễn biến sức khỏe của bộ đội; thực hiện xét nghiệm chuẩn đoán Covid-19 cho cán bộ chiến sỹ.

5-4-2020-IMGP1800.jpg

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trao chứng nhận hoàn thành cách ly phòng chống dịch Covid-19 cho cán bộ chiến sỹ Đội K73

Hằng ngày, tổ y tế kiểm tra thân nhiệt bộ đội 2 lần, phun thuốc khử trùng toàn bộ khu vực cách ly, theo dõi giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe cán bộ chiến sỹ để có thể kịp thời phát hiện, chuyển tuyến điều trị. Sau 14 ngày cách ly kết quả 2 lần xét nghiệm 100% quân số của đơn vị âm tính với dịch Covid-19.

Được biết, ngay sau tết, Đội K73 Long An đã nhanh chóng củng cố tổ chức biên chế, trang thiết bị chuyên dùng, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật và lên đường làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện Việt Nam đợt 2 giai đoạn XIX. Trong thực hiện nhiệm vụ đợt này, đơn vị chủ yếu tổ chức cất bốc lại các khu vực mộ mà trước đây Đội K71 tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm nhiều lần nên gặp rất nhiều khó khăn về thông tin mộ liệt sỹ. Nhờ thực hiện tốt công tác đối ngoại, công tác dân vận nên đợt 2 giai đoạn XIX từ ngày 13/2 đến ngày 21/3/2020, Đội K73 Long An đã quy tập được 22 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia hồi hương về nước./.

Trung Dũng

05/04/2020 10:00 CHĐã ban hành
Long An: Trên 800 triệu đồng hỗ trợ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”Long An: Trên 800 triệu đồng hỗ trợ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”
Chương trình này được phát động trong thời gian 3 năm (từ 2018 đến 2020), nhằm hưởng ứng 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2019) và 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN VN (20/10/1930 - 20/10/2020).

Thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", Hội LHPN VN tỉnh Trà Vinh trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An

Tại Long An, Hội LHPN VN tỉnh chọn xã biên giới Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ làm điểm thực hiện chương trình. Ngoài ra, Hội phát động Hội LHPN VN cấp huyện (không giáp biên giới) đăng ký hỗ trợ, đỡ đầu các xã biên giới. Đến nay, có 11/20 xã biên giới được các cấp Hội nhận đăng ký hỗ trợ với nhiều hoạt động: Tập huấn về kiến thức, trồng cây, tiếp sức đến trường, trao mái ấm tình thương, tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm,…với tổng kinh phí trên 800 triệu đồng.

Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm khơi dậy ý chí vươn lên, phát huy nội lực cũng như huy động sự chung  tay, góp sức của cộng đồng nhằm chia sẻ một phần khó khăn của nhân dân, phụ nữ tại các xã biên giới./.

Theo Báo Long An Online

29/08/2018 9:00 SAĐã ban hành
Khai mạc Giải bóng đá Cúp Báo Long An lần thứ X năm 2018Khai mạc Giải bóng đá Cúp Báo Long An lần thứ X năm 2018
Chiều 16/9, tại sân phụ sân vận động Long An diễn ra lễ khai mạc Giải bóng đá Cúp Báo Long An lần thứ X năm 2018, chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội bóng

Phó Tổng Biên tập Báo Long An – Châu Hồng Khá cho biết: Đây là giải đấu thường niên do Báo Long An phối hợp với Hội Bóng đá TP. Tân An tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho người lao động, gắn kết các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục - thể thao trên địa bàn tỉnh.

 "Tôi chúc các đội bóng thi đấu hết mình, trung thực, cao thượng và đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận đấu hay và đẹp mắt." – ông Châu Hồng Khá phát biểu tại buổi lễ.

 

Phó Tổng Biên tập Báo Long An – Châu Hồng Khá tặng hoa cho nhà tài trợ

Giải đấu năm nay diễn ra từ ngày 16/9 – 13/10 với sự góp mặt của 5 đội gồm Đội FC Dũng Phong, Đội Tuyển trẻ Long An, Đội Tuyển trẻ Đồng Tháp, Đội Tuyển trẻ Tiền Giang và Đội Tuyển trẻ Vĩnh Long.

Ở trận đầu ra quân trước lễ khai mạc, Đội Tuyển trẻ Long An để thua 4-3 trước Đội Tuyển trẻ Đồng Tháp. Và ở trận 15 giờ 30 phút, Tiền Giang gặp FC Dũng Phong.

 

Ở trận đầu ra quân trước lễ khai mạc Đội Tuyển trẻ Long An (áo trắng) gặp Đội Tuyển trẻ Đồng Tháp

 

Dù dẫn trước nhưng Đội Tuyển trẻ Long An (áo trắng) lại để thua 4-3 ở trận gặp Đội Tuyển trẻ Đồng Tháp

Chiều 23/9, giải sẽ tiếp tục thi đấu vào lúc 13 giờ 30 phút, trong đó, Đội Tuyển trẻ Tiền Giang gặp Đội Tuyển trẻ Vĩnh Long và ở trận 15 giờ 30 phút FC Dũng Phong gặp Đội Tuyển trẻ Đồng Tháp./.

Lịch thi đấu:

16/9: 13 giờ 30 phút: Đội Tuyển trẻ Long An – Đội Tuyển trẻ Đồng Tháp

         15 giờ 30 phút: Đội Tuyển trẻ Tiền Giang – FC Dũng Phong

23/9: 13 giờ 30 phút: Đội Tuyển trẻ Tiền Giang – Đội Tuyển trẻ Vĩnh Long

          15 giờ 30 phút: FC Dũng Phong -  Đội Tuyển trẻ Đồng Tháp

30/9: 13 giờ 30 phút: Đội Tuyển trẻ Tiền Giang – Đội Tuyển trẻ Long An

          15 giờ 30 phút: Đội Tuyển trẻ Vĩnh Long – FC Dũng Phong

7/10: 13 giờ 30 phút: Đội Tuyển trẻ Vĩnh Long – Đội Tuyển trẻ Long An

         15 giờ 30 phút: Đội Tuyển trẻ Tiền Giang – Đội Tuyển trẻ Đồng Tháp

13/10: 13 giờ 30 phút: Đội Tuyển trẻ Vĩnh Long – Đội Tuyển trẻ Đồng Tháp

           15 giờ 30 phút: FC Dũng Phong – Đội Tuyển trẻ Long An

Theo Báo Long An Online
17/09/2018 9:00 SAĐã ban hành
Thủ tướng yêu cầu làm nhanh gói hỗ trợ vì “cuộc sống người dân không thể chờ đợi hơn”Thủ tướng yêu cầu làm nhanh gói hỗ trợ vì “cuộc sống người dân không thể chờ đợi hơn”
Chiều ngày 5/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu việc chi trả hỗ trợ phải thuận lợi cho người lao động, người gặp khó khăn. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Dự thảo Nghị quyết đã được đưa ra thảo luận tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020 vào ngày 1/4 vừa qua và được Chính phủ thống nhất cao. Thủ tướng đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với một số bộ, ngành liên quan rà soát kỹ, tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để trình Thủ tướng ký ban hành.

Tại cuộc họp hôm nay, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trình bày báo cáo kết quả rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ cần phải được triển khai ngay vì đời sống người dân và người lao động đang rất khó khăn. Đồng thời phải tính độ trễ của việc ban hành và tổ chức thực hiện các quy định, nhằm bảo đảm tính kịp thời, hiệu quả của chính sách. "Khi dịch bệnh lây lan thì tình người cũng lan tỏa, đó là giải pháp không có trong mọi kế hoạch nhưng luôn phải được thực thi một cách nhanh chóng", Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.

Tại cuộc họp, các bộ, ngành liên quan thảo luận về báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tập trung vào các nội dung: Mức hỗ trợ, thời gian, nguồn và đối tượng hỗ trợ. Các ý kiến đều cho rằng hỗ trực tiếp và càng sớm thì càng tốt. Đối tượng hỗ trợ là người dân bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, không đảm bảo mức sống tối thiểu do tác động trực tiếp bởi dịch bệnh. Các ý kiến thảo luận về việc có còn thiếu nhóm đối tượng nào gặp nhiều khó khăn nhưng chưa thuộc diện hỗ trợ hay không với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, Thủ tướng cho rằng, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người yếu thế trong xã hội, những người có thu nhập thấp, mất việc. Do đó, Nhà nước, với các nguồn lực khác nhau, phải tìm mọi cách để hỗ trợ các đối tượng yếu thế vượt qua khó khăn, bảo đảm cuộc sống tối thiểu, không để "đói cơm lạt muối" cũng như dưỡng sức cho người lao động để tiếp tục công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bên cạnh nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, vấn đề bảo đảm an sinh xã hội để bảo đảm cuộc sống tối thiểu, tái sản xuất sức lao động cho người dân có ý nghĩa quan trọng.

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng đề nghị các Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Lao động, Thương binh và Xã hội; Tài chính; Tư pháp; Ngân hàng Nhà nước phối hợp tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện báo cáo theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan. Thủ tướng cũng giao các bộ liên quan xây dựng báo cáo tổng quát trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xin ý kiến về những vấn đề cần thiết thuộc thẩm quyền.

Về đối tượng, Thủ tướng cho biết, cơ bản các ý kiến thống nhất với các nhóm đối tượng mà các bộ đề xuất, trong đó có 6 nhóm đối tượng mà ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp, 1 nhóm đối tượng là doanh nghiệp được vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với lãi suất 0% để hỗ trợ người lao động. "Nhân vô thập toàn, nếu còn sót đối tượng này, đối tượng kia mà xã hội quan tâm thì tiếp tục bổ sung". Thủ tướng cũng lưu ý việc hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất việc làm, không bảo đảm mức sống tối thiểu, trong đó có nhóm đối tượng người nghèo, cận nghèo, người có công, lao động có hợp đồng bị nghỉ việc không lương, lao động tự do mất việc làm…

Về thời gian hỗ trợ, phương pháp hỗ trợ, các ý kiến cũng nhất trí với tinh thần Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình ra. Thủ tướng nhấn mạnh, việc chi trả làm sao phải tạo thuận lợi cho người lao động, người gặp khó khăn, chứ không phải tháng nào cũng phải chạy đi xin.

Về nguồn để sử dụng cho việc hỗ trợ, Thủ tướng nêu rõ, có nguồn từ tiết kiệm chi thường xuyên như giảm chi cho hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài, giảm tổ chức các lễ hội. Bên cạnh đó, có nguồn từ tăng thu 2019 và sử dụng nguồn dự phòng ngân sách năm 2020 và các nguồn hợp pháp khác.

Thủ tướng lưu ý, phải nêu rõ số tiền từng nguồn, ngân sách Nhà nước và ngân sách địa phương phân bổ thế nào, "các cấp đều phải có trách nhiệm chứ không chỉ Trung ương".

Các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chuẩn bị kỹ việc hướng dẫn các địa phương, cơ quan liên quan triển khai thực hiện, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thuận lợi để người dân biết, các cơ quan đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát thực hiện, chống tiêu cực, tham nhũng, xử lý nghiêm các vi phạm, "chứ không phải cứ lòng vòng mãi mà không nhận được tiền". "Ai chịu trách nhiệm cái này, có phải Chủ tịch UBND tỉnh và dưới tỉnh là huyện, xã, phường không?", Thủ tướng nêu rõ việc giao quyền, trách nhiệm cụ thể cho cấp cơ sở.

Nhấn mạnh các doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ đời sống nhân dân, Thủ tướng cho biết, riêng ngành điện lực đã hỗ trợ gần 12.000 tỷ đồng về giá điện, ngành viễn thông cũng hỗ trợ gần 15.000 tỷ đồng…

"Phải làm nhanh hơn vì cuộc sống người dân không thể chờ đợi hơn", Thủ tướng nói.

Theo Chinhphu.vn

http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Thu-tuong-yeu-cau-lam-nhanh-goi-ho-tro-vi-cuoc-song-nguoi-dan-khong-the-cho-doi-hon/392051.vgp

05/04/2020 6:00 CHĐã ban hành
Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ được triển khai thực hiện nghiêmChỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ được triển khai thực hiện nghiêm


Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 1665/CĐ-UBND của UBND tỉnh Long An về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, các cơ quan, đơn vị và hầu hết người dân tại vùng biên giới của tỉnh nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Các điểm kinh doanh có điều kiện tạm thời đóng cửa

Từ ngày 01/4, thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn các huyện biên giới của tỉnh nghiêm túc thực hiện. Ghi nhận của phóng viên, tại nhiều khu vực trên địa bàn các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, các hoạt động thường ngày của người dân giảm thiểu đáng kể, hầu hết mọi người đều ở nhà để bảo đảm an toàn sức khỏe, phòng tránh dịch bệnh lây lan trong thời gian này.

Bà Đặng Thị Gẩm, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng cho biết, được thông tin trên đài về hạn chế việc ra đường, những ngày này, tôi chủ yếu ở nhà giữ cháu nội, những lúc đi chợ phải tuân thủ việc đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Người dân chấp hành khá tốt việc đeo khẩu trang nơi công cộng

Tại khu vực trung tâm các huyện, các trục đường, ngày thường giao thông đi lại tấp nập nhưng sau ngày 01/4, số lượng phương tiện giao thông qua lại giảm đáng kể. Nhiều cửa hàng, dịch vụ không nằm trong danh mục thiết yếu đều đóng cửa, tạm dừng các hoạt động kinh doanh.

Bà Thiều Thị Kim Chiều, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng cho biết, khi có thông báo dừng kinh doanh, cửa hàng chấp hành ngay. Đây là việc nên làm trong lúc tình hình dịch bệnh phức tạp.

Các ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc luân phiên, bố trí người trực cơ quan, còn lại tất cả cán bộ, công chức sử dụng hệ thống điện tử và điều hành làm việc tại nhà.

Các huyện phân công nhiệm vụ cho các đơn vị như Y tế, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thanh tăng cường lực lượng sẵn sàng ứng phó với trường hợp khẩn cấp về dịch; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đẩy mạnh tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Chủ động phòng ngừa dịch bệnh

Theo Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng - Bùi Văn Hiệu, thực hiện chỉ đạo về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, địa phương tạm dừng việc tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 và từ khi có Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, địa phương bố trí cán bộ, công chức, viên chức thay phiên bảo đảm trực giải quyết các công việc hành chính, một số bộ phận khác làm việc tại nhà nhưng bảo đảm công việc được giao. Ngoài ra, còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân thực hiện việc cách ly xã hội, hầu hết người dân chấp hành tốt.

Giám đốc điện lực Tân Hưng - Lý Quốc Tâm cho biết, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, đơn vị chỉ bố trí khoảng 50% nhân viên trực để tiếp nhận hồ sơ của khách hàng khi đến liên hệ trực tiếp, đồng thời thông tin cho khách hàng biết sau ngày 15/4 mới giải quyết các yêu cầu cấp điện mới và các dịch vụ liên quan đến hợp đồng. Ngoài ra, người trực còn tiếp nhận thông tin của khách hàng thông qua mạng di động và kết nối với điện lực cấp trên qua hệ thống công nghệ thông tin.

Thành lập các chốt trên tuyến biên giới nhằm ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép, buôn lậu

Các địa phương cũng thực hiện tốt việc cách ly tập trung, tại nhà đối với những trường hợp người Việt Nam và người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Các lực lượng Công An, Quân sự, Biên phòng thành lập các chốt trên tuyến biên giới, túc trực 24/24 nhằm ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại,…

Vần còn tình trạng thiếu ý thức trong phòng chống dịch, không đeo khẩu trang khi ra đường. Ảnh chụp vào trưa 06/4

 

Bến đò ngang còn hoạt động đưa đón khách sang sông. Trong ảnh: Bến đò bắc qua kênh 28 từ xã Khánh Hưng (huyện Vĩnh Hưng) qua xã Hưng Hà (huyện Tân Hưng), ngày 06/4

Theo ghi nhận, hầu hết người dân chấp hành khá tốt Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện 1665 của UBND tỉnh trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, còn một số người dân chưa chấp hành tốt chỉ đạo này. Cụ thể, còn tình trạng người dân không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông, ở nơi công cộng, còn tụ tập động người nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, một số bến đò ngang vẫn còn hoạt động./.

Theo Báo Long An Online07/04/2020 5:00 CHĐã ban hành
Long An họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020Long An họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020
Ngày 11/01/2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An long trọng tổ chức họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình, cùng lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương qua các thời kỳ đến dự buổi họp mặt.

11-1-2020-IMG_3471.jpg

Các đại biểu dự họp mặt

Tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh vui mừng báo tin cho các đại biểu những thành tựu quan trọng tỉnh đã đạt được trong năm 2019, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đạt mức khá tốt (9,41%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; khu vực công nghiệp – xây dựng, thương mại – dịch vụ vươn lên khẳng định vị thế chủ lực của nền kinh tế với tỷ trọng lần lượt là 50% và 34%; GRDP bình quân đầu người đạt gần 73 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 7 triệu đồng so với năm 2018; thu ngân sách đạt khá tốt, đạt 18.243 tỷ đồng, tăng hơn 20% so cùng kỳ; chi ngân sách chặt chẽ, từng bước tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển.

Hệ thống chính trị của tỉnh được sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu lực; các cơ quan, đơn vị được sắp xếp đã đi vào hoạt động ổn định. Công tác quốc phòng an ninh được giữ vững và củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo; an ninh biên giới, chủ quyền biên giới được giữ vững.

11-1-2020-IMG_3466.jpg 

Chương trình văn nghệ đặc sắc

Năm 2020, Tỉnh ủy biểu quyết thông qua 21 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có những chỉ tiêu cần sự nỗ lực lớn như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức 9,5 – 9,6%; tỷ lệ vốn đầu tư phát triển xã hội trên GRDP đạt 31 – 33%; GRDP bình quân đầu người đạt 80 – 85 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng 10% so với năm trước. Để đạt được những mục tiêu và thực hiện có kết quả các mục tiêu quan trọng trên, đòi hỏi các cấp, các ngành phải tập trung trong lãnh đạo, quyết liệt trong hành động; phát huy tối đa vai trò tiên phong trong chỉ đạo, quản lý, điều hành của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

11-1-2020-IMG_3474.jpg 

​Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh phát biểu tại buổi họp mặt

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy – Phạm Văn Rạnh trân trọng cảm ơn những đóng góp, to lớn, quan trọng của các cấp, các ngành, các thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong toàn tỉnh, sự quan tâm, hỗ trợ của các đồng chí là đồng hương Long An đang sinh sống, công tác ngoài tỉnh trong việc giúp tỉnh hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2019 vừa qua; tiếp tục xây dựng hình ảnh quê hương Long An "Trung dũng kiên cường", với khát vọng vươn cao, phát triển mạnh mẽ, trở thành một điểm đến hấp dẫn với nhiều cơ hội phát triển mới trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước.

Dịp Tết nguyên đán Canh Tý đang cận kề, cấp ủy, chính quyền các cấp phải quan tâm thực hiện việc tổ chức tết năm 2020, chuẩn bị các điều kiện để mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc đến các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ hưu trí, các đồng chí đồng hương Long An, các đại biểu, toàn thể đồng bào, đồng chí trong tỉnh lời chúc một năm mới "gia đình an khan – hạnh phúc, năm mới – thắng lợi mới"./.

Tiểu Lam

11/01/2020 4:00 CHĐã ban hành
Thủ tướng: Việt Nam giờ đã là một “công xưởng lớn” của thế giớiThủ tướng: Việt Nam giờ đã là một “công xưởng lớn” của thế giới
Thủ tướng cho biết, Việt Nam giờ đã là một “công xưởng lớn” của thế giới và là một điểm tựa cho nhiều tập đoàn lớn xuyên quốc gia cung ứng sản phẩm.

Sáng 04/12 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam, gọi tắt là VBF, với chủ đề: Chia sẻ cơ hội trong xu thế chuyển dịch thương mại toàn cầu.

Diễn đàn được tổ chức thường xuyên trong 20 năm qua, là kênh đối thoại giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp.​

Việt Nam là một công xưởng lớn của thế giới 512018.jpg 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam

Tại Diễn đàn, các nhà đầu tư nêu lên những vấn đề quan tâm về cơ chế chính sách thuế, hải quan, ngân hàng, thị trường chứng khoán, năng lượng, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác công-tư, tận dụng cơ hội của hợp tác thương mại...

Ông Kyle Kelhofer - Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IFC) phụ trách Việt Nam, Campuchia và Lào, cho rằng, trong bối cảnh các nền kinh tế đang hướng đến kết nối thương mại và đầu tư mạnh mẽ, thì Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn.

Thế giới thay đổi nhanh chóng, đặc biệt là các vấn đề thương mại, vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với Việt Nam. Cơ hội thấy rõ là các quốc gia trên thế giới đang tăng cường các quan hệ thương mại để đảm bảo các hỗ trợ các nền kinh tế của họ.

Đặc biệt việc Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và sẽ sớm được thông qua Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) là những đối tác rất quan trọng. Đây là xúc tác quan trọng để cải cách hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế, trong đó có thúc đẩy hợp tác công-tư, hướng tới một nền kinh tế số.

"Cánh cửa cơ hội lớn đang mở ra cho Việt Nam trong bối cảnh các nước tăng cường hợp tác và Việt Nam là một điểm đến, là nơi lựa chọn của nhiều nhà đầu tư" - ông Kyle Kelhofer cho biết.

Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, cơ quan này đã tiến hành khảo sát các doanh nghiệp và các doanh nghiệp đánh giá, môi trường đầu tư kinh doanh đang chuyển biến mạnh mẽ.

Rõ nhất là việc thành lập doanh nghiệp và tiếp cận điện năng đã dễ dàng hơn nhiều. Có khoảng 13% số doanh nghiệp thực hiện đăng ký thủ tục kinh doanh trực tuyến. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong phá sản, thủ tục xuất nhập khẩu...

Trong khi đó, ông Tony Foster - Trưởng nhóm cơ sở hạ tầng đánh giá cao việc Chính phủ đã ban hành nhiều quy định tạo thuận lợi cho hợp tác công-tư, song vẫn còn một số khó khăn cần tháo gỡ. 

Liên quan đến quy trình hợp tác công-tư (PPP), theo ông cần đảm bảo khuôn khổ các chương trình và quy định để đáp ứng được yêu cầu thúc đẩy hợp tác công-tư.

"Chính phủ đã có những dự án điển hình trong lĩnh vực hợp tác này với sự tham gia của tư nhân. Tuy vậy, Việt Nam vẫn cần có lực lượng các chuyên gia để hỗ trợ dự án PPP. Nhóm công tác cơ sở hạ tầng chúng tôi cũng có chuyên gia với nhiều dự án mẫu. Đây là thời điểm để giải quyết các tồn tại trong PPP, nhất là việc ban hành Luật về hợp tác công-tư. Dự thảo Luật cần có sự tham gia của các chuyên gia để hoàn thiện nhất, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư" - ông Tony Foster nói.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Đăng Trương -Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết, Dự thảo Luật về hợp tác công-tư sẽ được trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 7 tới, và nếu được chấp thuận thì sẽ được thông qua vào kỳ họp thứ 8. 

Đồng tình với các diễn giả về việc cần hoàn thiện nội dung về quy định trong Luật hợp tác công-tư, ông Nguyễn Đăng Trương cho rằng, đây là Luật phức tạp liên quan đến nhiều quy định về áp dụng các cơ chế bảo đảm, bảo lãnh, các cam kết của Chính phủ trong phân chia các rủi ro.

Do đó, cần có các dự án thực tiễn để có kinh nghiệm và chuyển hóa vào các quy định của Luật, nhằm xây dựng Luật có tính khả thi cao. Ông cũng đồng tình các quan điểm cần sử dụng đội ngũ chuyên gia, nhất là chuyên gia quốc tế, đảm bảo xây dựng Luật phù hợp với thông lệ tốt của quốc tế và bảo đảm theo nguyên tắc thị trường.

Ông Nguyễn Đăng Trương cũng cho biết, tính đến cuối tháng 10 vừa rồi, Việt Nam đã có 289 dự án PPP với số vốn huy động được là 54 tỉ USD. 

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các nhà đầu tư nêu ý kiến thể hiện sự tâm huyết, trăn trở và khát vọng lớn lao muốn đóng góp cho sự phát triển hùng cường của Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, chính tinh thần doanh nhân và khí thế của các nhà đầu tư là "liều thuốc" tinh thần động viên Chính phủ phải hành động mạnh mẽ hơn, đổi mới hơn và nhanh hơn nữa. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các ý kiến này để báo cáo Thủ tướng giải quyết các vướng mắc mà nhà đầu tư nêu ra.

Mặc dù đánh giá thương mại thế giới đang đứng trước nhiều thử thách lớn, trong đó có sự nổi lên của tư tưởng bảo hộ, chiến tranh thương mại, nhưng Thủ tướng nhấn mạnh, vẫn luôn tìm thấy các cơ hội hợp tác rộng mở với dòng chảy chính vẫn là hòa bình, hợp tác và toàn cầu hóa. Chính với niềm tin đó, kinh tế Việt Nam đã đạt nhiều kết quả ấn tượng năm 2018. Sự lạc quan bao trùm nền kinh tế Việt Nam, trong đó có các nhà đầu tư.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng nhấn mạnh, với 16 hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã và đang ký kết hoặc đang đàm phán, Việt Nam như một cửa ngõ quan trọng bậc nhất được mở để các nhà đầu tư vào Việt Nam và thị trường toàn cầu.

Thủ tướng yêu cầu Bộ ngành địa phương quan tâm đến doanh nghiệp 5122018.jpg

Thủ tướng đề nghị các bộ ngành và địa phương ưu tiên đưa các quan tâm của doanh nghiệp vào trong các chương trình nghị sự của mình

Thủ tướng cho biết, Việt Nam giờ đã là một "công xưởng lớn" của thế giới và là một điểm tựa cho nhiều tập đoàn lớn xuyên quốc gia cung ứng sản phẩm, dịch vụ cạnh tranh tại khu vực và trên toàn cầu. Sự hiện diện của nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới ở Việt Nam như Samsung, Intel, Canon, Fujitsu, Toyota,... là bảo chứng cho chất lượng môi trường đầu tư và triển vọng tăng trưởng của Việt Nam.

Nêu lên những cơ hội mở ra đối với nền kinh tế Việt Nam và các nhà đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, với chủ đề của Diễn đàn lần này: Sự dịch chuyển của thương mại toàn cầu, cần xem đây như là sự dịch chuyển tự nhiên của những dòng hải lưu. Có những dòng hải lưu lạnh và cũng có những dòng hải lưu nóng, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng những dòng "hải lưu thương mại" này để đẩy con thuyền đi nhanh hơn đến đích.

Điều này đã được chứng minh bằng thực tiễn 3 thập niên đổi mới của Việt Nam. Những thành quả kinh tế của Việt Nam gắn liền với tự do hóa kinh tế, các dòng chảy thương mại và hội nhập kinh tế. Việt Nam xem hội nhập là động lực và phương tiện thúc đẩy cải cách, tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo bền vững.

Để các nhà đầu tư nắm bắt được các cơ hội và hợp tác thành công, Thủ tướng cho rằng, cần có sự hợp tác ba bên. Trong đó, trước hết là sự nỗ lực của chính các doanh nghiệp Việt Nam, phát huy lợi thế so sánh, một yếu tố rất quan trọng để thành công. Cùng với đó là cần có sự hợp tác và chia sẻ cơ hội của các doanh nghiệp FDI. Việc mở cánh cửa cho chuỗi cung ứng sẽ giúp giảm chi phí và đa dạng hóa hệ sinh thái chuỗi cung ứng cũng chính là cách nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế của chính các doanh nghiệp FDI.

Thủ tướng cũng nêu một yếu tố quan trọng nữa chính là thúc đẩy vai trò kiến tạo phát triển và đồng hành của Chính phủ. Theo đó, Chính phủ ưu tiên tập trung ổn định chính trị và nền tảng vĩ mô; tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia...:

Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 139 về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Nếu thực hiện tốt Chương trình hành động này sẽ giúp giảm được tối thiểu 10% chi phí cho doanh nghiệp. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy cải cách hệ thống thuế theo hướng đơn giản, minh bạch, hiệu quả trên tinh thần giảm tối đa gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp.

"Thủ tướng đề nghị các bộ ngành và địa phương ưu tiên đưa các quan tâm của doanh nghiệp vào trong các chương trình nghị sự của mình, phải đưa vấn đề của doanh nghiệp lên trang đầu trong quyển sổ tay điều hành của lãnh đạo" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho biết, yếu tố quan trọng đối với cả Việt Nam, các nhà đầu tư và đối với hòa bình toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đó là Việt Nam luôn nỗ lực giữ gìn môi trường hòa bình, đảm bảo các nguyên tắc tự do hàng hải và hàng không, tự do thương mại.

Với những khát vọng chính đáng và những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả Việt Nam và các nhà đầu tư, Thủ tướng tin tưởng, tương lai sẽ được đền đáp bằng "cây lành, trái ngọt"./.

Theo Vũ Dũng/VOV.VN

05/12/2018 9:00 SAĐã ban hành
Giữ môi trường học đường an toànGiữ môi trường học đường an toàn
Thời gian học sinh (HS) tạm nghỉ, các trường tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm bảo vệ sức khỏe HS và môi trường học tập an toàn khi các em trở lại trường.

Trường học được phun thuốc diệt khuẩn, khử trùng nhằm bảo đảm môi trường an toàn cho học sinh


Trường học được phun thuốc diệt khuẩn, khử trùng nhằm bảo đảm môi trường an toàn cho học sinh

Duy trì vệ sinh trường, lớp

Dù HS đang tạm nghỉ nhưng các trường học vẫn duy trì vệ sinh các phòng học, phòng chức năng, đồ dùng dạy học, đồ dùng đồ chơi và khuôn viên trường học nhằm bảo đảm môi trường sư phạm an toàn.

Tại Trường THCS Nguyễn Trung Trực (xã Thanh Phú, huyện Bến Lức), từ khi HS tạm nghỉ đến nay, trường vẫn duy trì vệ sinh toàn bộ khuôn viên, đặc biệt là các lớp học, đồ dùng dạy học. Theo đó, trường tiến hành phun thuốc diệt khuẩn khử trùng và lau dọn bằng dung dịch javen và nước sạch. Trong quá trình vệ sinh, trường đặc biệt chú trọng vệ sinh kỹ những chỗ HS dễ chạm tay vào như tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, bàn, ghế trong lớp học,…

Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trung Trực - Nguyễn Thành Dững cho biết: "Vệ sinh trường, lớp là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của nhà trường. Môi trường học tập an toàn, HS trở lại trường cũng an tâm hơn".

Ngoài vệ sinh trường lớp, trường còn chuẩn bị các điều kiện khác góp phần phòng, chống dịch bệnh trong trường học. Theo đó, trường trang bị 5 máy đo thân nhiệt và tiếp tục đặt mua thêm 5 máy. Khi HS đi học trở lại, trường tiến hành đo thân nhiệt các em trước khi vào cổng trường, những HS có triệu chứng sốt sẽ được y tế kiểm tra sức khỏe và nghỉ học để theo dõi bệnh. Trường làm thêm 2 hệ thống bồn rửa tay trước cổng trường và khu vực căng tin, nâng tổng số vòi rửa tay của trường lên 78 vòi, đáp ứng như cầu rửa tay thường xuyên của HS. "Ngoài ở nhà vệ sinh, trường lắp đặt thêm bồn rửa tay có xà phòng và nước sạch trước cổng trường và căng tin nhằm nhắc nhở các em rửa tay khi vừa vào cổng trường và trước, sau khi ăn, uống.

Trường cũng chuẩn bị nước rửa tay khô để ở các phòng cho giáo viên (GV), HS sử dụng; trang bị khẩu trang y tế để phát cho những HS, GV nếu cần" - thầy Dững nói thêm.

Thời gian tới, trường tiếp tục chú trọng những công tác này nhằm bảo đảm môi trường học tập an toàn cho HS và sẵn sàng đón các em trở lại trường khi có thông báo đi học lại.

Vệ sinh khuôn viên trường học Các trường thường xuyên vệ sinh đồ dùng, đồ chơi của học sinh

Vệ sinh khuôn viên trường học Các trường thường xuyên vệ sinh đồ dùng, đồ chơi của học sinh

Giữ liên lạc với phụ huynh

Cùng vệ sinh trường lớp để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào môi trường học tập của HS, các trường còn chú trọng giữ liên lạc với phụ huynh và HS để cập nhật thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh và hướng dẫn HS tự học. Ngoài sổ liên lạc điện tử, nhiều trường tạo nhóm trên Zalo để liên lạc thường xuyên với phụ huynh và HS.

Tại Trường THPT Thạnh Hóa (huyện Thạnh Hóa), khi HS tạm nghỉ, GV tải bài giảng vào kho học liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn HS vào học. Ngoài ra, nhiều GV còn tạo nhóm trên Zalo cho mỗi lớp để hướng dẫn bài mới và giao bài tập cho các em. Hiệu trưởng Trường THPT Thạnh Hóa - cô Phùng Thị Bích Thủy chia sẻ: "Hầu hết HS cấp 3 đều có sử dụng điện thoại thông minh và có kết nối Internet. Đó cũng là lợi thế của trường khi giữ liên lạc và hướng dẫn các em tự học. 

Theo đó, GV chọn cách tạo nhóm trên Zalo để ôn tập, hướng dẫn bài mới và giao bài tập cho các em. GV theo sát và sẵn sàng hỗ trợ khi các em gặp khó khăn. Nhờ cách làm này, HS duy trì thói quen học tập khi đang tạm nghỉ, đặc biệt là HS lớp 12".

Không chỉ giữ liên lạc để hướng dẫn HS tự học, trường còn thường xuyên tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho phụ huynh và HS. Theo đó, trường dặn kỹ HS các nội dung: Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch; thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay nắm cửa, vệ sinh các vật dụng bằng chất tẩy rửa; tập thể dục thường xuyên; ăn chín, uống chín và đủ chất để tăng cường sức khỏe; tăng cường lưu thông không khí trong nhà; che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang nơi công cộng; tránh tiếp xúc với người bệnh hoặc người có biểu hiện cúm; khi có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh không nên đi đến nơi đông người; đến ngay các cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở;… Đồng thời, trường yêu cầu HS cung cấp thông tin khi có lịch sử di chuyển đến vùng có dịch hoặc từng tiếp xúc với nguồn lây bệnh.

Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", các trường học đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch, chung tay đẩy lùi Covid-19 để HS an tâm trở lại trường học tập./.

Theo Báo Long An Online

http://baolongan.vn/giu-moi-truong-hoc-duong-an-toan-a92709.html

30/03/2020 10:00 CHĐã ban hành
Cần tư duy mới trước những điều chỉnh toàn cầu sau đại dịch COVID-19Cần tư duy mới trước những điều chỉnh toàn cầu sau đại dịch COVID-19
(Chinhphu.vn) – Trong bối cảnh lúc này, an sinh xã hội là vấn đề cấp bách nhất với người dân, tuy nhiên còn những vấn đề khác phải tính đến và chúng ta cần một tư duy mới, cách tiếp cận mới theo hướng tích cực nhằm đủ sức tham gia ngay các trật tự mới, cấu trúc mới của thế giới sau khi hết đại dịch - dự kiến sẽ diễn ra rất nhanh.


Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Ngày 6/4, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã ký báo cáo của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, bối cảnh lúc này, an sinh xã hội là vấn đề cấp bách nhất với người dân, tuy nhiên còn những vấn đề khác phải tính đến, đó là: xác định những việc cần làm ngay trong thời điểm hiện nay để có những phản ứng chính sách kịp thời; chủ động xây dựng kịch bản phát triển quốc gia đón đầu sự phục hồi nền kinh tế sau đại dịch.

Đây là những vấn đề lớn nhằm hiện thực hóa được các mục tiêu: giảm tối đa ảnh hưởng của dịch lên nền kinh tế, các ngành, lĩnh vực và đời sống nhân dân; đánh giá và dự báo những xu hướng thay đổi cũng như trật tự trong khu vực và trên thế giới từ tác động của dịch; đồng thời, tận dụng cơ hội và xu thế mới trong phát triển để chuẩn bị ngay những giải pháp, kịch bản cho phát triển kinh tế nhanh và bền vững của đất nước.

Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, cần một tư duy mới, cách tiếp cận mới theo hướng tích cực qua đại dịch COVID-19 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái, sản xuất kinh doanh đình trệ, lao động mất việc làm, chuỗi cung ứng, mạng sản xuất bị đứt gãy. Theo đó, các cấu trúc kinh tế (sản xuất, thương mại, đầu tư…) và trật tự thế giới sẽ có sự điều chỉnh và thay đổi sâu sắc.

"Đây cũng là cơ hội đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế đang thực hiện lâu nay, bổ sung các ngành nghề, chuỗi cung ứng mới để tăng cường năng lực chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc về dịch bệnh toàn cầu; hoàn thiện thể chế, cơ chế phối hợp toàn cầu và khu vực trong xử lý các cú sốc kiểu COVID-19", Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng nhấn mạnh, đây sẽ là cơ hội cho Việt Nam nắm lấy để có các quyết sách đúng đắn và kịp thời. Theo đó, phải đẩy nhanh việc cải cách, cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực và toàn bộ nền kinh tế, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, nâng cao sức cạnh tranh… nhằm đủ sức tham gia ngay các trật tự mới, cấu trúc mới sau khi hết dịch (dự kiến sẽ diễn ra rất nhanh).

Những vấn đề này sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư công trong thời gian tới và nghiên cứu, chuẩn bị các Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ để chủ động tổ chức thực hiện.

"Một miếng khi đói bằng một gói khi no"

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng nêu ra quan điểm của đối với việc dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, trước hết là quan điểm xây dựng chính sách tiếp thu kinh nghiệm quốc tế và phù hợp với định hướng của Chính phủ.

Trước tình hình diễn biễn và ảnh hưởng của dịch COVID-19, các quốc gia trên thế giới có cùng hành động là: ưu tiên cao nhất cho ngăn chặn và dập dịch sớm nhất có thể; triển khai tất cả các biện pháp để giảm thiểu tối đa tác động của dịch; các quốc gia sử dụng tất cả các biện pháp, từ nới lỏng tiền tệ, tài khóa, tăng chi tiêu chính phủ, tới quản lý hành chính...

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, dự thảo Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở 6 quan điểm của Chính phủ Việt Nam là: xây dựng và tổ chức thực hiện ngay các chính sách; kịp thời hỗ trợ cuộc sống người lao động, người dân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cùng với đó, tiêu chí, cách làm phải đơn giản, dễ hiểu, dễ triển khai và quản lý, giám sát; đồng thời, tăng cường phân cấp cho địa phương trong tổ chức thực hiện; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và nền tảng số.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng chỉ ra, các mục tiêu các chính sách cần bao trùm và nhân văn như: Thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới các đối tượng thuộc nhóm yếu thế trong xã hội nhằm giảm bớt khó khăn trong cuộc sống gồm 4 đối tượng: người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Theo rà soát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các chính sách hỗ trợ phòng, chống, giảm thiểu ảnh hưởng của dịch COVID-19 hiện nay chưa có chính sách nào của Nhà nước hỗ trợ thêm cho các đối tượng thuộc nhóm yếu thế, người khuyết tật.

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho rằng, cần tăng cường khả năng tiếp cận nguồn tín dụng (như tín dụng từ các ngân hàng chính sách, gói tín dụng ưu đãi) và khuyến khích người sử dụng lao động chi trả đủ lương theo đúng quy định cho người lao động có hợp đồng ký kết nhưng bị ngừng việc. Việc này giúp doanh nghiệp duy trì lực lượng lao động, sẵn sàng hoạt động bình thường trở lại khi dịch kết thúc, giảm chi phí tuyển dụng, đào tạo lại lao động.

Đối với trường hợp người sử dụng lao động không có khả năng trả lương (kể cả trong trường hợp sau khi được vay ưu đãi nêu trên), khuyến khích họ cam kết hoặc thỏa thuận với người lao động tạm ngừng, tạm hoãn hợp đồng và không hưởng lương, không đuổi việc người lao động. Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí cuộc sống cho người lao động, khi có điều kiện, người lao động có thể quay trở lại làm việc ngay.

Ngoài ra, cần hỗ trợ hộ kinh doanh và người lao động phi chính thức có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và tác động của các biện pháp cách ly, hạn chế đi lại, để bảo đảm an sinh cuộc sống; đồng thời, góp phần duy trì tổng cung và tổng cầu cho nền kinh tế.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ cần phải được triển khai ngay vì đời sống người dân và người lao động đang rất khó khăn, cũng cần tính độ trễ của việc ban hành và tổ chức thực hiện các quy định, nhằm bảo đảm tính kịp thời, hiệu quả của chính sách.

Dẫn câu nói "Chén cơm cho người nghèo lúc khốn khó quý hơn ngàn lần những luận bàn cao siêu", và "một miếng khi đói bằng một gói khi no", Bộ trưởng cho rằng, gói hỗ trợ cho người nghèo, người yếu thế, người lao động… chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có ý nghĩa vô cùng lớn trong việc bảo đảm an sinh, góp phần giữ vững ổn định xã hội, đồng thời thể hiện cam kết một "Chính phủ hành động" như phương châm nêu tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/1/2020 của Chính phủ.

Theo Báo Chính Phủ Online

http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Can-tu-duy-moi-truoc-nhung-dieu-chinh-toan-cau-sau-dai-dich-COVID19/392222.vgp?fbclid=IwAR2DdZYF4-nWgf9he_3fN2_FDcol-wX_xgDmbXJcy4X0bKMOLwDNocXRVpo


07/04/2020 4:00 CHĐã ban hành
Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh covid-19 tại nơi làm việcHướng dẫn phòng chống dịch bệnh covid-19 tại nơi làm việc
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất nơi làm việc. Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người trên địa bàn tỉnh Long An hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc như sau:

Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức

Trước khi đến nơi làm việc phải:

- Tự theo dõi sức khỏe bản thân, nếu có sốt hoặc ho, khó thở, mệt mỏi thì chủ động ở nhà theo dõi sức khỏe và thông báo cho đơn vị quản lý.

 - Không được đi làm nếu đang trong thời kỳ cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan y tế.

 - Thực hiện các biện pháp vệ sinh  cá nhân theo khuyến cáo của Bộ Y tế (rửa tay thường xuyên nước sạch với xà phòng ít nhất 30 giây hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn trên 60 độ cồn khi không có điều kiện rửa tay bằng xà phòng, giữ vệ sinh khi ho, hắt hơi…)

 - Thực hiện khai báo y tế đầy đủ theo qui định.

Tại nơi làm việc

 - Rửa tay thường xuyên bằng nước sạch với xà phòng ít nhất 30 giây hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn trên 60 độ cồn khi không có điều kiện rửa tay bằng xà phòng.

 - Rửa tay tại các thời điểm: Trước khi vào làm việc, sau giờ nghỉ giải lao, trước và sau ăn, sau khi đi vệ sinh.

 - Che mũi miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp ra không khí. Bỏ khăn giấy che mũi, miệng vào túi đóng kín để vứt vào thùng rác đúng nơi qui định và rửa tay với xà phòng.

 - Tránh đưa tay lên mũi, miệng và dụi mắt để tránh lây nhiễm bệnh. Nghiêm cấm hành vi khạc, nhổ tại nơi làm việc.

 - Nếu phát hiện bản thân hoặc người cùng làm việc có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở thì bản thân hoặc hướng dẫn người cùng làm việc hạn chế tiếp xúc với người xung quanh và báo ngay cho người quản lý, y tế địa phương để được tư vấn.

 - Không nên kỳ thị và phân biệt đối xử tại nơi làm việc đối với các trường hợp đã hoàn thành cách ly y tế hoặc đi công tác đến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

 Khi kết thúc thời gian làm việc

 - Dọn dẹp vệ sinh và vứt bỏ túi chứa khăn giấy, khẩu trang, vật dụng đã sử dụng vào thùng rác đúng nơi qui định và rửa tay bằng xà phòng.

 - Tham gia tích cực các hoạt động vệ sinh môi trường tại nơi làm việc.

 - Thực hiện việc tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho gia đình và người xung quanh.

 Trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan, đơn vị

 - Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bao gồm nội dung cần triển khai cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc, người chịu trách nhiệm thực hiện, người chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát thường xuyên.

 - Bố trí nhân lực tại cổng ra vào để nhắc nhở giám sát việc đeo khẩu trang, rửa tay, đo thân nhiệt (nếu có) trước khi vào cơ quan.

 - Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bố trí nhân sự sàng lọc, phân loại,  hướng dẫn và phân luồng bệnh nhân tránh để lây nhiễm trong cơ sở. 

 - Hạn chế cuộc họp, hội nghị, tâp trung đông người.

 - Khuyến khích cán bộ, viên chức trao đổi công việc qua điện thoại, email,…Hạn chế người không phận sự vào khu làm việc.

 - Bố trí đầy đủ khu vực rửa tay, nhà vệ sinh và đảm bảo luôn đủ nước và xà phòng.

 - Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy.

 - Đối với cơ quan đơn vị có bộ phận tiếp tân, tiếp dân, cán bộ công chức tiếp xúc nhiều người thì cung cấp khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn tại khu vực tiếp.

 - Tăng cường thông khí nơi làm việc bằng cách tăng thông gió, hoặc mở cửa sổ, cửa ra vào hoặc sử dụng quạt hạn chế sử dụng điều hòa.

 - Khi có trường hợp khách đến có biểu hiện sốt, ho hoặc khó thở, cán bộ quản lý phải báo ngay cho cơ quan y tế địa phương, đồng thời cung cấp khẩu trang và hướng dẫn đeo đúng cách.

Vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại nơi làm việc

- Thường xuyên khử khuẩn nơi làm việc bằng chất tẩy rửa thông thường như dung dịch tẩy rửa đa năng hoặc dung dịch tẩy rửa có chứa 0,05% Clo hoạt tính, nước javel…ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa.

- Vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại nơi làm việc.

- Làm tốt công tác vệ sinh môi trường tại nơi làm việc: Đối với nền nhà, tường, bàn ghế, các đồ vật trong phòng, khử khuẩn một lần/ngày; đối với vị trí tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, bàn phím vi tính, điện thoại dung chung, khử khuẩn ít nhất hai lần/ngày.

 - Tăng cường thông khí tại các địa điểm làm việc bằng cách thông gió hoặc mở cửa ra vào cửa sổ, sử dụng quạt, hạn chế sử dụng điều hòa.

 - Chất thải phải được thu gom và xử lý hàng ngày.

Đối với phương tiện vận chuyển

Thường xuyên vệ sinh, dọn rửa, lau khử khuẩn bề mặt tay nắm cửa xe, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe, điều hòa trong xe và các vị trí không đảm bảo vệ sinh bằng dung dịch khử khuẩn thông thường./.

BB

05/04/2020 11:00 CHĐã ban hành
Thủ tướng: Thần tốc, tranh thủ từng giờ, từng phút chống dịch COVID-19Thủ tướng: Thần tốc, tranh thủ từng giờ, từng phút chống dịch COVID-19
Nhắc lại câu "hiểu ta, hiểu địch, trăm trận trăm thắng", Thủ tướng cho rằng, lần này, dịch đến từ nhiều nguồn, nhiều hướng, mức độ phức tạp hơn, cần triển khai cùng lúc nhiều mặt trận; phải theo dõi, sàng lọc 40.000 người vào ra Bệnh viện Bạch Mai thời gian qua, xử lý bệnh nhân 178 (khai báo vòng vo, thiếu trung thực) để răn đe giáo dục.
Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này tại cuộc họp và thị sát qua hệ thống trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương vào sáng nay, 29/3.

Cùng dự có các Phó Thủ tướng ở điểm cầu truyền hình trụ sở Chính phủ và lãnh đạo các địa phương tại các điểm cầu: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn.

Xử lý bệnh nhân 178 để răn đe, giáo dục

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng đánh giá cao lãnh đạo, nhân dân các thành phố lớn đã đóng góp quan trọng vào phòng chống dịch COVID-19 ở nước ta, đặc biệt là triển khai nghiêm túc Chỉ thị 15 như cách ly, giãn khoảng cách, không được tụ tập đông người, dừng các dịch vụ không cần thiết, khoanh lại các ổ dịch kịp thời. Việc cung ứng các hàng hóa thiết yếu cho người dân được bảo đảm, đã dự trữ nhiều hơn 4-5 lần so với bình thường. Đánh giá cao việc xử lý nghiêm vi phạm, Thủ tướng lấy ví dụ về trường hợp ở Hà Nội, một cá nhân bị xử phạt 200 nghìn đồng vì không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Nhân dịp này, Thủ tướng đồng ý việc Bộ Y tế, Bộ Công an phối hợp xử lý bệnh nhân 178 (khai báo vòng vo, thiếu trung thực) để răn đe giáo dục.

Nhắc lại quan điểm đây đang là "thời điểm vàng", "giờ vàng" trong phòng chống dịch, Thủ tướng nhấn mạnh, cần tập trung cao độ hơn trong chỉ đạo, điều hành, không được chủ quan, "chống dịch như chống giặc". Việt Nam có 12 ngày đêm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không năm 1972, giờ đây chúng ta có 15 ngày hoặc hơn thế nữa để chiến thắng dịch bệnh, không để bùng nổ ở Việt Nam nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân. "Đây là trách nhiệm nặng nề, vinh dự của tất cả hệ thống của chúng ta".

Thủ tướng cũng nhấn mạnh tinh thần như trong bức điện của Bộ Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày 7/4/1975, là "thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng!". Tinh thần này cần được vận dụng công cuộc phòng chống dịch bệnh hiện nay của nước ta.

Căn cứ vào diễn biến dịch bệnh, Thủ tướng đề nghị, cần xác định cụ thể các giải pháp phù hợp, riêng cho từng thành phố, từng địa bàn, khu dân cư. Ưu tiên tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra ở những nơi rủi ro cao như cao ốc văn phòng, khu dân cư tập trung, chợ dân sinh, trung tâm mua sắm, các bệnh viện, khu đô thị mới với mật độ dân cư cao, đầu mối giao thông vận tải…

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Nhất trí tạm dừng dịch vụ xổ số kiến thiết

Tiếp tục "đi từng ngõ, gõ từng nhà", tất cả mọi người từ nơi khác đến khu dân cư phải được giám sát, khai báo cụ thể. Phải bảo đảm phân lập tuyệt đối vùng có người lây nhiễm với vùng chưa có người nhiễm để ngăn chặn ngay lập tức, khoanh vùng, dập dịch với phương châm "4 tại chỗ" phù hợp. Cấp nào quá tải cần thông tin kịp thời để điều phối, chi viện.

Đặc biệt, phải có biện pháp mạnh mẽ, toàn diện đối với các ổ dịch đã được thảo luận tại cuộc họp, nhất là ở Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội và quán bar Buddha ở TP. Hồ Chí Minh. Phải tìm được những người (khoảng 40.000 người) vào ra Bệnh viện Bạch Mai thời gian qua để theo dõi, sàng lọc, xử lý cụ thể từng trường hợp.

Vì vậy, phải tăng cường năng lực xét nghiệm tại chỗ, chẩn đoán nhanh các ca nghi ngờ. Tập trung nâng cao năng lực điều trị cho tất cả các tuyến, tập huấn điều trị cho bác sĩ, nhân viên y tế, kể cả nhân viên y tế đã về hưu.

Cần thiết lập hệ thống trung tâm của từng thành phố để theo dõi diễn biến phòng chống dịch và điều trị bệnh. Phải sẵn sàng mọi điều kiện, bảo đảm ứng phó ngay lập tức với tình huống xấu nhất như lương thực, thực phẩm, bệnh viện dã chiến, lực lượng dự phòng, kể cả khả năng tình trạng khẩn cấp và cao hơn.

Tăng cường huy động thêm các bệnh viện khác để điều trị bệnh nhân COVID-19 ở một số  địa phương.

"Các đồng chí phải tiếp tục rà lại, bổ sung năng lực y tế của thành phố về nhân lực, trang thiết bị, về con người, khả năng cung ứng dịch vụ và khả năng huy động tại chỗ", Thủ tướng nói.

Thủ tướng đồng ý dừng các chuyến bay chở khách đến Việt Nam và hạn chế tối đa các chuyến đến và đi từ Hà Nội, TP. HCM đến các sân bay tỉnh trong 2 tuần tới.

Ngoài cơ sở vật chất, ngành y tế và các địa phương cần quan tâm hơn đến sự an toàn của các cán bộ đang trên tuyến đầu chống dịch; các lực lượng này đều phải đề phòng lây nhiễm trong nội bộ. Kịp thời tuyên dương, khen thưởng những gương điển hình, huy động lực lượng y bác sĩ đã về hưu để chia sẻ gánh vác khi cần thiết.

Các thành phố lớn là nơi tập trung các doanh nghiệp sản xuất có nhiều lao động, nhất là các khu công nghiệp, cần có giải pháp bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động như một số thành phố đã làm.

Thủ tướng đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài chính, theo tinh thần Chỉ thị 15, là tạm dừng dịch vụ xổ số kiến thiết trong 15 ngày, bắt đầu từ  đầu tháng tới.

Thủ tướng yêu cầu các thành phố lớn đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, coi đây là nhiệm vụ bắt buộc trong thời kỳ dịch bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại buổi làm việc. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Các địa phương, các thành phố lớn tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về Chỉ thị 15 của Thủ tướng, phải làm cho nhân dân hiểu được, dự báo được những tình huống xấu nhất để chuẩn bị phương án tốt nhất và hạn chế thấp nhất hậu quả, tránh hiểu sai, hiểu nhầm, lợi dụng xuyên tạc, gây hoang mang tâm lý trong nhân dân. Làm sao từng người dân hiểu rõ, đồng tâm ủng hộ lãnh đạo chính quyền các cấp và Chính phủ trong đợt cao điểm này.

Thủ tướng nhắc lại, với trường hợp Bệnh viện Bạch Mai và quán bar Buddha phải có phương án riêng trên tinh thần tìm ra, khoanh lại, cách ly quyết liệt, diện rộng bằng công nghệ và các phương pháp khác để giảm thiểu lây nhiễm từ các ổ dịch này.

Nhắc lại câu "hiểu ta, hiểu địch, trăm trận trăm thắng", Thủ tướng cho rằng, trận đầu chúng ta đã thắng nhờ nhận diện dịch như giặc và chủ động tất công giặc, lần này, dịch đến từ nhiều nguồn, mức độ phức tạp hơn, đến từ nhiều hướng và vì vậy, cần triển khai cùng lúc nhiều mặt trận. Điều hệ trọng lúc này là trên dưới đồng lòng, anh em đoàn kết, tất cả cùng hiệp đồng tác chiến, phản ứng nhanh hơn nữa, hiệu quả hơn nữa với từng tình huống xảy ra trên từng địa bàn thành phố. "Có như vậy, chúng ta có niềm tin chiến thắng đại dịch COVID-19 ở các thành phố lớn của Việt Nam và thành công của các thành phố lớn chính là thành công cho cả nước", Thủ tướng nói.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các thành phố báo cáo tình hình phòng chống dịch, khẳng định sẽ triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

Từ các khu cách ly tại 5 thành phố lớn, cán bộ, chiến sỹ, nhân viên đều khẳng định tinh thần làm việc cao nhất vì cộng đồng, vì người dân, bảo đảm an toàn cho công dân.

Theo cán bộ tại khu cách ly ở TP. Đà Nẵng, khu cách ly có nhiều đối tượng như sinh viên, người lớn tuổi, trẻ em, tu sĩ nhưng cán bộ, chiến sĩ đều cố gắng đáp ứng yêu cầu của công dân. Có trường hợp gặp khó khăn như một công dân quê ở Nghệ An khi nghe tin bố qua đời thì có ý định rời khỏi khu cách ly, các cán bộ đã gặp gỡ, thăm hỏi, giúp anh lập bàn thờ thắp hương cho bố.

Đại diện lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly TP. Cần Thơ cho biết, bà con đánh giá cao tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, chiến sĩ và khẳng định bảo đảm chăm lo tốt đời sống cho bà con, luôn ân cần phục vụ người cách ly.

Theo Chinhphu.vn

http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Thu-tuong-Than-toc-tranh-thu-tung-gio-tung-phut-chong-dich-COVID19/391298.vgp

29/03/2020 9:00 CHĐã ban hành
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp tặng khẩu trang y tế cho Đồn Công an Cửa khẩu Quốc Tế PrayVoĐồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp tặng khẩu trang y tế cho Đồn Công an Cửa khẩu Quốc Tế PrayVo
Ngày 29/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (Bộ đội Biên phòng Long An) tổ chức trao tặng 1.000 chiếc khẩu trang y tế và nước sát khuẩn cho lực lượng Đồn Công an Cửa khẩu Quốc tế Pray Vo, tỉnh Svay Rieng (Campuchia) để phục vụ công tác phòng, chống dịch CoVid - 19.

Đồn Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp tặng 1.000 khẩu trang y tế  và nước sát khuẩn cho Đồn Công an Cửa khẩu Quốc tế Pray Vo phòng, chống dịch Covid - 19

Tại buổi tiếp nhận, Thiếu tướng Pang Leng, Đồn Trưởng Đồn Công an Cửa khẩu Pray Vo cảm ơn sự giúp đỡ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, đồng thời khẳng định trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp tích cực tuyên truyền người dân tại khu vực biên giới các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Thiếu tướng Pang Leng mong muốn thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác, trao đổi thông tin, phối hợp xử lý, giải quyết có hiệu quả các vụ việc xảy ra trên biên giới.

Theo Trung tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đồn phối hợp chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền về tác hại và cách phòng, chống dịch bệnh, tổ chức được 32 cuộc với gần 300 lượt người dự, cấp phát 1.750 khẩu trang cho người dân nghèo 2 xã biên giới Bình Hiệp và Bình Tân, thị xã Kiến Tường. Đồng thời, phối hợp lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn duy trì các chốt trạm dọc tuyến biên giới để tiếp tục tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình xuất nhập cảnh trái phép, phòng, chống buôn lậu, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia nơi đơn vị đóng quân./.

Theo Báo Long An Online

http://baolongan.vn/don-bien-phong-cua-khau-quoc-te-binh-hiep-tang-khau-trang-y-te-cho-don-cong-an-cua-khau-quoc-te-pray-a92641.html

29/03/2020 10:00 CHĐã ban hành
Nặng nợ với nghiệp đờnNặng nợ với nghiệp đờn
Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống về nhạc lễ, Nghệ nhân ưu tú (NNƯT) Nguyễn Tấn Khoa (63 tuổi), ngụ ấp Vàm Kinh, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An được nuôi dưỡng tâm hồn với những giai điệu du dương của tiếng đờn. Và rồi, tiếng đờn như trở thành một phần máu thịt của ông. Dẫu có trải qua bao thăng trầm, tiếng đờn vẫn "níu chân" người nghệ nhân ở lại.
Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Khoa


Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Khoa

Tuổi thơ với tiếng đờn

"Mùa nước nổi, tôi mang đờn trên vai cùng người bạn thân - nhạc sĩ Huỳnh Khải băng qua những cánh đồng mênh mông nước để đến những gia đình có đám tiệc chơi đờn cho mọi người hát đờn ca tài tử (ĐCTT). Mặc cho có thể gặp rắn khi băng qua những cánh đồng ấy nhưng vì đam mê được đánh đờn mà chúng tôi có thêm "mấy cái gan" nữa. Vậy đó, dù mùa nào cũng không ngăn được đam mê đờn, hát của người dân Vàm Thủ xứ này. Cứ xóm trên có đám tiệc thì xóm dưới đến phụ và ngược lại, công được trả là niềm vui, tiếng cười, được đờn, hát và thỏa đam mê. Tôi bắt đầu có những buổi rong ruổi như vậy khi mới 10 tuổi. Và, chơi đờn nó trở thành "cái máu" trong người tôi" - NNƯT Tấn Khoa trải lòng.

Có được "cái máu" như vậy là nhờ NNƯT Tấn Khoa được sinh ra và lớn lên trong gia đình chơi nhạc lễ và ĐCTT. Theo đó, ông nội của ông chuyên chơi nhạc lễ tại huyện Thủ Thừa, cha của ông cũng tiếp nối truyền thống gia đình chơi nhạc lễ và ĐCTT. Thêm vào đó, các anh em trong gia đình, bạn bè trang lứa cũng đam mê đờn. Vậy là tình yêu với đờn như ăn sâu vào máu thịt của ông từ lúc nào không hay. Càng chơi, ngón đờn của ông càng điêu luyện và chắc nhịp. Kinh nghiệm chơi đờn giúp ông "rước" được những người hát chưa hay, chưa chuyên nghiệp.

Dù đi học hay phụ giúp gia đình, tuổi thơ của NNƯT Tấn Khoa cũng không rời cây đờn. Lúc thì kìm, khi thì guitar, lúc lại là cò,… dù là đờn gì, ông cũng thích vì được thỏa đam mê chơi đờn của mình.

NNƯT Tấn Khoa tâm sự: "Dù ông và cha là thầy đờn nhưng tôi không được "cầm tay chỉ việc" mà chỉ được hướng dẫn những cái cơ bản. Vì được nghe quá nhiều và đam mê với đờn quá lớn nên tôi học nhanh. Thêm vào đó, tôi tự mày mò, học hỏi và trau dồi cùng anh em, bạn bè nên ngày càng tiến bộ. Khoảng 10 tuổi, tôi biết chơi đờn kìm và một số đờn khác".

 Hai người con trai của NNƯT Tấn Khoa cũng được sinh ra và lớn lên trong tiếng đờn. Dù không được gia đình định hướng theo nghề nhưng họ cũng quyết định nối nghiệp cha để thỏa đam mê với chơi đờn. Theo đó, người con lớn của ông đang chơi nhạc lễ và ĐCTT; còn người con nhỏ hiện là sinh viên năm 3 của Nhạc viện TP.HCM với bộ môn theo đuổi là Nhạc dân tộc.

Đi đâu rồi cũng về

Nhắc đến NNƯT Tấn Khoa, trong giới ĐCTT của tỉnh nghĩ ngay đến ngón đờn điêu luyện, ít ai sánh bằng với những âm thanh say đắm lòng người. Ông cũng có thể chơi được rất nhiều loại nhạc cụ như kìm, guitar, cò, sến, hạ uy di,… Trong đó, đờn kìm không chỉ là thế mạnh mà còn góp phần làm nên tên tuổi của ông. 

Dẫu danh tiếng thầy đờn Tấn Khoa được nhiều người biết đến trong giới ĐCTT nhưng cũng có khoảng thời gian 8-9 năm, NNƯT Tấn Khoa phải tạm gác đam mê ĐCTT mà tập trung vào nhạc lễ để lo cho cuộc sống gia đình.

"Đam mê ĐCTT đến độ tưởng không thể tách rời nhưng vì gia đình khó khăn tôi quyết định tạm gác đam mê để vật lộn với cuộc sống, kiếm tiền lo cho gia đình. Thời gian đó, tôi rời dàn đờn của ĐCTT và tập trung làm nhạc lễ. Buồn lắm nhưng phải chịu vì mình là trụ cột gia đình" - NNƯT Tấn Khoa thổ lộ.

Tưởng chừng phải dừng đam mê ĐCTT ở giai đoạn ấy vì "duyên mỏng" nhưng nhờ "nợ dày" nên "níu chân" người nghệ nhân trở về với đúng nơi mình thuộc về. NNƯT Tấn Khoa nhận lời cộng tác về ĐCTT với Đài VTV tại Cần Thơ rồi nhận lời dạy ĐCTT trên phát thanh của tỉnh Bình Dương và tham gia dạy các lớp về ĐCTT ở Long An. Vậy là, ông trở lại với ĐCTT bằng tất cả đam mê, nhiệt huyết và tình yêu nghề như bù đắp cho khoảng thời gian vắng bóng.

NNƯT Tấn Khoa tâm sự: "Số phận đã gán ghép đời mình với ĐCTT thì tôi nghĩ đi đâu rồi cũng trở về. Hơn 50 năm nặng nợ với nghiệp đờn, tôi mong trao truyền được nhiều hơn nữa cho thế hệ trẻ để ĐCTT không bị lãng quên".

Được biết, NNƯT Tấn Khoa cùng nhạc sĩ Huỳnh Khải và Tiến sĩ, Nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng tham gia thâu tư liệu về 20 bản hậu tổ cho Viện Nghiên cứu âm nhạc do Nhạc viện TP.HCM tổ chức. Bên cạnh đó, NNƯT Tấn Khoa cũng đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi toàn quốc và khu vực, trong đó, Huy chương Vàng độc tấu đờn kìm, song tấu tranh kìm tại Festival ĐCTT toàn quốc tại Bình Dương,.../.

Theo Báo Long An online

http://baolongan.vn/nang-no-voi-nghiep-don-a90504.html

19/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
Tín đồ các tôn giáo chung tay phòng, chống dịch bệnhTín đồ các tôn giáo chung tay phòng, chống dịch bệnh
Sáng 29/3, TP.Tân An, tỉnh Long An có một ngày chủ nhật rất khác, thay cho sự náo nhiệt và đông đúc là sự bình yên và tĩnh lặng. Cổng nhà thờ, thánh thất cao đài, chùa đóng chặt và các tín đồ cũng ít lui tới, bởi ai cũng đặt sức khỏe lên hàng đầu để cùng đoàn kết, chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nhà thờ Tân An đóng cổng (ảnh chụp vào ngày 29/3)

"Tạm ngưng thánh lễ có giáo dân tham dự cho đến khi có thông báo mới" là nội dung thông báo được ghi rõ tại 2 bên cổng Nhà thờ Tân An, TP.Tân An. Giáo dân cũng không đến nhà thờ thời gian này để tránh tụ tập đông người. Bầu không khí Nhà thờ Tân An vắng vẻ, yên tĩnh như thầm lặng chung tay phòng, chống dịch bệnh.

Nhà thờ thông báo trước cổng lớn về tạm ngưng tổ chức thánh lễ có giáo dân  (ảnh chụp vào ngày 29/3)

Cứ mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, chị Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1963, ngụ phường 4 đều đi lễ tại nhà thờ. Việc làm ấy trở thành nếp sinh hoạt không thể thiếu rất nhiều năm nay. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19, chị Lan quan tâm bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng nhiều hơn. Chị tạm gác việc đi lễ và ở nhà, hạn chế ra ngoài.

Chị Lan tâm sự: "Tôi rất đồng tình việc nhà thờ thông báo tạm ngưng thánh lễ. Bởi, tụ tập đông người rất nguy hiểm, nếu ai có bệnh thì nguy cơ lây lan rất cao. Thay cho đi lễ, tôi đọc kinh và cầu nguyện ở nhà".

Chùa Thiên Châu đóng cổng, hạn chế phật tử đến cúng, viếng từ ngày 28/3 đến khi có thông báo mới

Cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An cũng thông tin, tuyên truyền đến phật tử không tụ tập đông người, chú ý bảo vệ sức khỏe và ở nhà, hạn chế ra đường thời điểm này. Nhiều chùa cũng đóng chặt cổng để hạn chế phật tử đến viếng, cúng. Trong đó, Chùa Thiên Châu đóng cổng, không đón phật tử từ ngày 28/3 đến khi có thông báo mới.

Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An – Hòa thượng Thích Minh Thiện cho biết: "Giáo hội rất quan tâm tuyên truyền phòng, chống dịch cho các phật tử. Và hiện nay là lưu ý các phật tử không nên tụ tập trên 10 người, phải mang khẩu trang khi ra ngoài, thường xuyên rửa tay và chú ý bảo vệ sức khỏe như ăn chín, uống chín, tập thể dục. Ngoài ra, chiều 30/3, Giáo hội sẽ tổ chức tọa đàm với hình thức quay video để nói về tính chất dịch bệnh, giải pháp phòng, chống; tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Long An và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về phòng, chống dịch bệnh; giải đáp những thắc mắc và động viên các tăng ni, phật tử. Trong đó, Giáo hội đặc biệt quan tâm việc nâng cao ý thức của các tăng ni, phật tử để cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh, chú ý không hoang mang nhưng không lơ là".

Các lễ tại Thánh thất chỉ dưới 10 người  (ảnh chụp vào sáng 29/3)

1 tuần nay, đặc biệt là 3 ngày gần đây, Thánh thất Long An cũng rất khác. Tiếng kẻng thông báo lễ không còn vang như mọi ngày trước đây. Lễ cửu, Tiểu tường, Đại tường đều không quá 10 người. Trong đó, gia đình có tang chỉ đại diện 1 người đến làm lễ và những người tiến hành lễ cũng là thành viên của Ban Đại diện Hội thánh và Ban Cai quản ở tại thánh thất Họ đạo phường 2, không có đồng đạo bên ngoài tham gia.

Cổng Thánh thất khóa chặt, hạn chế tập trung đồng đạo  (ảnh chụp vào sáng 29/3)

Giáo Hữu Thượng Thuần Thanh xử lý thường vụ Trưởng Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tỉnh Long An – Đặng Đức Thuần chia sẻ: "Với tình hình dịch bệnh hiện nay, công tác bảo vệ sức khỏe của đồng đạo là nhiệm vụ quan trọng nhất. Ban Đại diện Hội thánh tiến hành thông báo đến 34 họ đạo trên địa bàn tỉnh thông qua điện thoại, nhóm zalo và đi trực tiếp về việc chung tay phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là không tổ chức lễ quá 10 người.

Dù không đi lễ, các tín đồ tôn giáo cũng có thể hiện lòng tín ngưỡng tại gia. Đó cũng là một trong những việc làm thiết thực cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19./.

Theo Báo Long An Online

http://baolongan.vn/tin-do-cac-ton-giao-chung-tay-phong-chong-dich-benh-a92640.html

29/03/2020 11:00 CHĐã ban hành
Chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh trên diện rộngChuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng
Cả nước đã bước vào giai đoạn cao điểm, có ý nghĩa quyết định phòng, chống dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các ngành, các cấp trong cả nước nhất là 5 thành phố trực thuộc Trung ương tập trung cao độ, thần tốc hơn nữa, tranh thủ từng giờ, từng phút thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch đã đề ra; đồng thời tích cực chuẩn bị mọi điều kiện về nhân lực, vật chất sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng bảo đảm phương châm 4 tại chỗ.

Bộ Y tế, Bộ Công an, UBND TP Hà Nội, UBND TP Hồ Chí Minh tập trung, dồn lực xử lý triệt để các "ổ dịch" như tại Bệnh viện Bạch Mai, quán bar Buddha

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với 5 thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống dịch COVID-19.

Thông báo nêu rõ, đến nay, công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã được triển khai rộng khắp, quyết liệt trên cả nước và đạt được kết quả ban đầu quan trọng. Các biện pháp phòng, chống dịch đã được đề ra kịp thời, phù hợp và được thực hiện có kết quả. Đã phát hiện và điều trị 179 ca nhiễm bệnh, đã có 28 người khỏi bệnh, đặc biệt không để xảy ra trường hợp tử vong vì COVID-19; các ca bệnh nặng đều có tiến triển về sức khỏe. Đã khẩn trương, kiên quyết khoanh vùng, kịp thời cách ly các "ổ dịch" được phát hiện. Phương tiện, trang bị, vật tư y tế cho phòng, chống dịch cơ bản được bảo đảm. Vấn đề đời sống, bảo đảm an toàn cho lực lượng phòng, chống dịch được quan tâm. Nhân dân đồng tình, ủng hộ và tin tưởng các biện pháp phòng, chống dịch đang được triển khai; nhiều doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân tích cực ủng hộ nguồn lực cho phòng, chống dịch.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và biểu dương lãnh đạo, nhân dân 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã quyết liệt thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn. Nhiều đồng chí lãnh đạo đã rất sâu sát, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với trách nhiệm cao, cách làm sáng tạo, nhất là trong thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đóng góp quan trọng vào kết quả phòng chống dịch của cả nước, được nhân dân ủng hộ.

Cả nước đã bước vào giai đoạn cao điểm, có ý nghĩa quyết định phòng, chống dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các ngành, các cấp trong cả nước nhất là 5 thành phố trực thuộc Trung ương tập trung cao độ, thần tốc hơn nữa, tranh thủ từng giờ, từng phút thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch đã đề ra; đồng thời tích cực chuẩn bị mọi điều kiện về nhân lực, vật chất sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng bảo đảm phương châm 4 tại chỗ; kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa người từ vùng có dịch đến các vùng khác; sẵn sàng hỗ trợ, chi viện cho các địa phương quá tải khi có yêu cầu.  

Bộ Y tế, các Bộ liên quan và các địa phương trong cả nước cần rà soát, cập nhật phương án huy động nhân lực, cơ sở vật chất, bảo đảm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu khi dịch lây lan trên diện rộng.

Các thành phố trực thuộc Trung ương là địa bàn tập trung đông dân cư và các hoạt động kinh tế - xã hội, mật độ giao lưu lớn hơn rất nhiều các địa phương khác. Kết quả phòng, chống dịch tại các thành phố này có ý nghĩa quyết định đến thành quả chung của cả nước.

Ủy ban nhân dân các thành phố phải có phương án, giải pháp phòng, chống dịch phù hợp đặc thù của địa phương mình, tập trung và ưu tiên đối với các khu vực, địa bàn nhiều nguy cơ như chung cư, cao ốc, văn phòng, chợ dân sinh, bệnh viện, đầu mối giao thông. Tiếp tục phát huy cả hệ thống chính trị, trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống dịch.

Chính quyền cấp cơ sở phải đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để phát hiện sớm nhất các nguồn lây; đề nghị mọi người dân khai báo y tế và thực hiện giám sát chặt chẽ các trường hợp có nguy cơ. Có giải pháp bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động tại các thành phố. Khẩn trương thiết lập hệ thống chỉ đạo, điều hành theo dõi diễn biến, phòng chống dịch và điều trị bệnh của từng thành phố. Sẵn sàng mọi điều kiện (nhân lực, phương tiện, bệnh viện dã chiến, lương thực thực phẩm…) cho mọi tình huống, bảo đảm ứng phó ngay lập tức, kể cả khi áp dụng tình trạng khẩn cấp về dịch hoặc khi phải áp dụng các biện pháp như giới nghiêm, thiết quân luật.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh rà soát, cập nhật phương án phòng, chống dịch trên địa bàn, bảo đảm sẵn sàng cho cả phương án cách ly toàn thành phố. Đảm bảo nguồn lực, nhất là lương thực, thực phẩm cho nhân dân trong mọi tình huống. Xử lý nghiêm đầu cơ tăng giá vật tư y tế và lương thực thực phẩm.

Dồn lực xử lý triệt để các "ổ dịch" 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tập trung, dồn lực xử lý triệt để các "ổ dịch" như tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), quán bar Buddha (thành phố Hồ Chí Minh); khẩn trương truy vết, áp dụng ngay các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh, người qua lại "ổ dịch" theo đúng quy định.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan phối hợp chặt chẽ với các Bộ và 2 Thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Bộ Y tế, các Bộ liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung tăng cường năng lực xét nghiệm tại chỗ để xét nghiệm nhanh các ca nghi ngờ, quan tâm tập huấn nghiệp vụ, phác đồ điều trị cho lực lượng y tế, kể cả cho cán bộ y tế đã nghỉ hưu; quan tâm động viên, chú ý bảo đảm trang bị, trang phục phòng hộ cho cán bộ y tế, quân đội, công an… trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, ngăn ngừa lây nhiễm chéo; tăng cường huy động các bệnh viện để tham gia điều trị bệnh COVD-19.

Hạn chế tối đa các chuyến bay từ TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đến các địa phương khác và ngược lại

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo dừng các chuyến bay vận chuyển hành khách đến Việt Nam và hạn chế tối đa các chuyến bay vận chuyển hành khách từ Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến các địa phương khác và ngược lại trong vòng 2 tuần tới, trừ trường hợp đặc biệt; giãn cách, giảm mật độ vận chuyển hành khách bằng xe lửa, xe khách, xe bus; áp dụng chặt chẽ việc kiểm tra y tế và các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh trên các phương tiện giao thông công cộng.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ Chỉ thị  số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tuyên truyền các giải pháp của Chỉ thị này, dự báo cả tình huống xấu nhất để có chuẩn bị tốt nhất và đạt hiệu quả phòng chống dịch cao nhất; tập trung thông tin tạo sự đồng thuận, tin tưởng và tự giác tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch của nhân dân; kịp thời biểu dương và khen thưởng các điển hình tiên tiến, làm lan tỏa mạnh mẽ các hoạt động chia sẻ, hỗ trợ và các giá trị tốt đẹp của dân tộc, tránh gây tâm lý hoang mang trong nhân dân.

Các Bộ: Y tế, Công an và các cơ quan liên quan phối hợp xử lý nghiêm, kể cả về hình sự các trường hợp không khai báo, khai báo không đúng, không chấp hành cách ly, trước mắt xem xét xử lý nghiêm việc khai báo không trung thực của bệnh nhân số 178. Xử lý những trường hợp bịa đặt làm ảnh hưởng tâm lý người dân.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, tăng cường các hoạt động trực tuyến; rà soát cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản thủ tục hành chính; có chế độ làm việc phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch; tạm dừng dịch vụ xổ số, trò chơi có thưởng, hoạt động casino trong vòng 15 ngày, kể từ ngày 1/4/2020.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xử lý vấn đề người nhập cảnh không trở về Campuchia khi hết thời hạn cách ly tập trung.

Theo Chinhphu.vn

http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Chuan-bi-moi-dieu-kien-san-sang-ung-pho-voi-dich-benh-tren-dien-rong/391324.vgp

29/03/2020 11:10 CHĐã ban hành
Khi tình làng, nghĩa xóm thắt chặtKhi tình làng, nghĩa xóm thắt chặt
​Những năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An phát triển mạnh mẽ. Nhắc đến Thanh Phú là nhắc đến tổ nhặt rác được duy trì bền bỉ, những hoạt động từ thiện, xã hội của các đoàn thể, nhắc đến cuộc sống người dân bình an, thoải mái ở một vùng cửa ngõ.
Tại nhiều tuyến đường ấp ở Thanh Phú, đường bêtông trải dài, ôtô đi lại thuận lợi


Tại nhiều tuyến đường ấp ở Thanh Phú, đường bêtông trải dài, ôtô đi lại thuận lợi

"Đường tới đâu là đèn tới đó"

Được hàng xóm nhờ, chị Đặng Thị Ngọc Nhung, ngụ ấp Thanh Hiệp, xã Thanh Phú, vội sang giúp nấu mâm cơm nhỏ cho ngày giỗ. Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên lễ giỗ cũng đơn sơ, tính cả gia chủ thì chỉ có 4 người, cùng nhau làm vài món đơn giản. Những người phụ nữ vừa làm, vừa trò chuyện. Chị Nhung kể: "Ở đây, hàng xóm láng giềng thân thiết lắm, có việc gọi nhau một tiếng là chị em xúm lại. Khi thì đám tiệc, lúc tổ chức văn nghệ, thể thao. Năm nay, dịch bệnh nên các hoạt động tạm hoãn, không thì thời gian này đã tổ chức đá bóng rồi". 

Năm nào xã Thanh Phú cũng đều tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, người dân luôn nhiệt tình tham gia. Chị Nhung nói: "Thường các hoạt động tổ chức buổi tối, cuối tuần, lúc mọi người đều được nghỉ. Đông đủ và vui lắm!". Hàng năm, Thanh Phú tổ chức 10-15 giải thể thao cấp xã, tham gia nhiều giải thể thao cấp huyện.

Chị Nhung (trái) khẳng định: “Ở ấp này, xã này, hàng xóm láng giềng gắn bó với nhau lắm nên không phải lo tệ nạn, an ninh, trật tự luôn bảo đảm”

Chị Nhung (trái) khẳng định: "Ở ấp này, xã này, hàng xóm láng giềng gắn bó với nhau lắm nên không phải lo tệ nạn, an ninh, trật tự luôn bảo đảm"

Tại các ấp, phong trào cũng diễn ra sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Những hoạt động đó cũng là động lực gắn kết tình làng, nghĩa xóm. Người dân giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới, từng bước kéo giảm các tệ nạn xã hội: Rượu chè, cờ bạc, ma túy, bạo lực gia đình,… Chị Nhung khẳng định: "Ở ấp này, xã này, hàng xóm láng giềng gắn bó với nhau lắm nên không phải lo tệ nạn, an ninh, trật tự luôn bảo đảm". 

Khi đời sống được bảo đảm, người dân quan tâm hơn đến việc chung tay xây dựng quê hương. 100% tuyến đường trục ấp và ngõ xóm được bêtông hóa. Dọc các tuyến đường trong xã, đường bêtông trải dài, nhiều tuyến đường ấp ôtô đi lại thuận lợi. Đèn được lắp dọc suốt các tuyến đường. Trưởng ấp Thanh Hiệp - Bùi Văn Được ví von: "Ở đây, có thể nói đường tới đâu là đèn tới đó". Không chỉ chung tay thực hiện, người dân còn tham gia nhiệt tình vào quá trình bảo quản các công trình. Trên đường đi công việc, thấy Trưởng ấp Ba Được, một hộ dân ghé vào chào hỏi. Qua đôi ba câu chuyện, anh biết có một số bóng đèn trên tuyến đường ấp bị hỏng, chưa có kinh phí thay mới. Anh vui vẻ nói: "Vậy anh Ba để em. Chút em cũng đi ngang đó, em mua thay luôn cho". Xong anh lại vội vã lên đường vì "công việc đang chờ". 

Thanh Phú giờ đây không còn tình trạng đánh bắt cá mang tính hủy diệt nữa. Người dân đánh bắt cá sông chủ yếu bằng cách giăng lưới hoặc câu

Thanh Phú giờ đây không còn tình trạng đánh bắt cá mang tính hủy diệt nữa. Người dân đánh bắt cá sông chủ yếu bằng cách giăng lưới hoặc câu 

Chung tay phòng,chống dịch Covid-19

Thanh Phú là địa phương nổi tiếng với tổ nhặt rác hoạt động hiệu quả và duy trì nhiều năm liền. Bằng việc làm của mình, tổ nhặt rác vừa giữ vệ sinh các tuyến đường trong xã, vừa góp phần thay đổi nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường. Chỉ xuống dòng kênh sạch, mát mẻ chạy dọc tuyến đường trong ấp, ông Được kể: "Trước đây, khu vực này rác nhiều lắm, nhưng giờ người dân ở đây kỹ lắm, thấy một miếng rác trôi là vớt lên liền. Với những hộ ở bên kia sông, thuộc xã khác thì ban ấp trực tiếp nhắc nhở để cùng nhau giữ vệ sinh chung". Dưới sông, con thuyền nhỏ từ từ trôi qua, một hộ dân đi giăng lưới cá. Thanh Phú không còn tình trạng đánh bắt cá mang tính hủy diệt nữa. Người dân đánh bắt cá sông chủ yếu bằng cách giăng lưới hoặc câu. Nguồn lợi thu được không nhiều nhưng bền vững. Cuộc sống Thanh Phú vì vậy bình yên hơn. 

Những ngày này, khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cả hệ thống chính trị và người dân Thanh Phú đồng lòng bên nhau chống dịch. Đoàn Thanh niên xã phát động phong trào may khẩu trang tặng cho người cần được đông đảo người dân ủng hộ. Mỗi gia đình nhận về ít vải, may 20-30 cái khẩu trang, thanh niên trong xã chia nhau mỗi người một việc. Trong vài ngày, hơn 1.000 chiếc khẩu trang được hoàn thành, phát miễn phí cho người dân kèm thông tin phòng dịch. Lực lượng Công an xã, ban ấp luôn giám sát chặt chẽ tình hình tại địa phương, tuyên truyền nâng cao ý thức tại các khu nhà trọ nhằm quản lý chặt chẽ người từ địa phương khác đến.

Với những nỗ lực của mình, Thanh Phú được đánh giá là địa phương nổi bật của Bến Lức trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Chủ tịch UBND xã Thanh Phú - Lê Văn Lộc cho biết, chính sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương. Đó là nền tảng giúp người dân Thanh Phú có cuộc sống thoải mái, vui tươi, lành mạnh và hạnh phúc./.

Theo Báo Long An Online

http://baolongan.vn/khi-tinh-lang-nghia-xom-that-chat-a92708.html


30/03/2020 5:00 CHĐã ban hành
Điểm sáng trong nâng cao chất lượng gia đình văn hóaĐiểm sáng trong nâng cao chất lượng gia đình văn hóa
Xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An được chọn là xã điểm thực hiện mô hình Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây cũng là địa phương nói không với bạo lực gia đình, ly hôn, tảo hôn và ma túy. Một nỗ lực đáng được ghi nhận.
Dọc theo trục đường chính của xã Bình Tân, nhiều gia đình trồng hàng rào cây xanh, hoa trước cửa nhà nhìn rất đẹp mắt, giữ màu xanh mát quanh nhà và dọc tuyến đường


Dọc theo trục đường chính của xã Bình Tân, nhiều gia đình trồng hàng rào cây xanh, hoa trước cửa nhà nhìn rất đẹp mắt, giữ màu xanh mát quanh nhà và dọc tuyến đường

Không có người ly hôn, nghiện ma túy

20 năm làm Trưởng ấp Gò Tranh, ông Trương Văn Thường (Tám Thường) từng hòa giải cho nhiều cặp vợ chồng khi có mâu thuẫn, bất hòa. Không cần họ phải đưa nhau đến nhà ông nhờ phân giải, không cần đến những chuyện "động tay, động chân", chỉ cần biết được gia đình nào vợ chồng thường xuyên không hòa thuận là ông có mặt. Trước uống ly trà cùng gia chủ, sau là khuyên giải thiệt hơn bằng tình cảm của người láng giềng, người lớn tuổi, uy tín của địa phương. Được ông sẻ chia, giảng giải, nhiều cặp vợ chồng hiểu nhau hơn, cùng nhau dựng xây mái ấm, ngăn chặn được những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra. Nhờ sự nhiệt tình, tâm huyết và uy tín của mình, ông được người dân ấp Gò Tranh giới thiệu là địa chỉ tin cậy trong ấp, để nếu ấp có xảy ra bạo lực gia đình, nạn nhân có thể tìm đến ngay nhà ông tạm lánh và bình tâm suy nghĩ. Ông nói: "Cũng may là từ khi thành lập địa chỉ tin cậy ở nhà tui đến nay, chưa lần nào bà con cần dùng đến. Ở đây, các gia đình đều cư xử có chừng mực, gia đình có bất hòa nhưng đến mức cầu cứu địa chỉ tin cậy thì lâu lắm rồi không có". Phó Chủ tịch UBND xã Bình Tân - Nguyễn Thanh Bình cho biết, nhiều năm trở lại đây, Bình Tân không xảy ra tình trạng bạo lực gia đình, ly hôn, tảo hôn hay xâm hại tình dục. Bình Tân còn là địa bàn hoàn toàn không có ma túy. Nhờ vậy, chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng tốt hơn. 

Bình Tân ngày nay có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, điều kiện kinh tế của người dân được nâng lên rõ rệt. Nếu như cuối năm 2018, toàn xã có 33 hộ nghèo thì đến cuối năm 2019 chỉ còn 20 hộ. Đường sá rộng, đẹp hơn, nhà dân khang trang hơn. Đặc biệt, người dân quan tâm đến đời sống tinh thần. Dọc theo trục đường chính của xã, chúng tôi thấy nhiều gia đình trồng hàng rào cây xanh, hoa trước cửa nhà nhìn rất đẹp mắt, giữ màu xanh mát quanh nhà và dọc tuyến đường. 

Ông Nguyễn Văn Bá (ngụ ấp Cái Đôi Đông) kể, mỗi ngày, vợ chồng ông đều dành chút thời gian chăm sóc cây cảnh và vườn rau xanh quanh nhà. Nghỉ hưu, vợ chồng ông lui về chăm sóc gia đình, vui hưởng tuổi lục tuần bên các cháu và làm những việc nhẹ nhàng giúp tinh thần thoải mái. Các con đều đã có gia đình, nghề nghiệp ổn định, ông Bá có thể tự hào mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Bởi, các con ông khi trưởng thành đều là người có ích cho xã hội. Các con luôn ủng hộ ông khi tham gia đóng góp phát triển xã nhà. Được biết, mới đây, gia đình ông Bá hiến hơn 400m2 đất làm đường giao thông nông thôn. Ông còn là người trực tiếp thành lập và duy trì hoạt động Câu lạc bộ (CLB) Thể dục dưỡng sinh tại xã, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần của người dân trong ấp. 

Mỗi ngày, vợ chồng ông Nguyễn Văn Bá đều dành chút thời gian chăm sóc cây cảnh và vườn rau xanh quanh nhà, vừa tạo cảnh quan, vừa là thú vui khi lớn tuổi 

Mỗi ngày, vợ chồng ông Nguyễn Văn Bá đều dành chút thời gian chăm sóc cây cảnh và vườn rau xanh quanh nhà, vừa tạo cảnh quan, vừa là thú vui khi lớn tuổi

"Mưa dầm thấm đất"

Sáng nào cũng vậy, khi tiếng loa phát thanh còn chưa phát thì tiếng nhạc tập dưỡng sinh đã vang lên. CLB dưỡng sinh xã hiện sinh hoạt thành 2 nhóm tại 2 ấp khác nhau và chuẩn bị thành lập thêm nhóm mới. Ông Bá là người trực tiếp hướng dẫn các bài tập cho thành viên CLB nên ông hay "chạy tới, chạy lui" các điểm tập. Vốn là thầy thuốc Đông y, ông Bá hiểu rõ tác dụng của việc tập thể dục. Những ngày đầu thành lập CLB, ông đến từng nhà vận động người cao tuổi tham gia. Sau đó, ông lại tiếp tục vận động trong các cuộc họp của Hội Người cao tuổi. Sau thời gian kiên trì thuyết phục, CLB được thành lập, đến nay được 60 thành viên và vẫn tiếp tục mở rộng, chủ yếu do người dân nhìn thấy hiệu quả CLB nên muốn tham gia. Ngoài việc rèn luyện sức khỏe, các thành viên CLB dưỡng sinh còn chia sẻ cùng nhau những vui, buồn trong cuộc sống, động viên và nhắc nhở nhau sống vui, sống khỏe, phát huy vai trò người cao tuổi cùng con cháu vun đắp gia đình. 

Ông Nguyễn Thanh Bình nhận định, công tác tuyên truyền, vận động chính là nền tảng cốt lõi giúp địa phương đạt kết quả như hiện nay. Để giúp người dân hiểu rõ và ủng hộ chủ trương của địa phương thì cách duy nhất là tuyên truyền. Các thông tin về Luật Hôn nhân và Gia đình, kiến thức về xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn hóa, các mối quan hệ đạo đức, lối sống trong gia đình, gương người tốt, việc tốt được tuyên truyền xuyên suốt trong năm trên hệ thống phát thanh của xã; sinh hoạt định kỳ của các tổ chức, đoàn thể, các buổi sinh hoạt tại khu dân cư, các CLB Gia đình phát triển bền vững. 

Ông Bình nói: "Chủ đề chính trong công tác truyền thông xây dựng đời sống văn hóa cho người dân là "Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình", "Phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ và hạnh phúc". Địa phương còn lồng ghép nội dung tuyên truyền về xây dựng đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào hoạt động của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại các khu dân cư và cộng đồng dân cư. 

Nhờ những nỗ lực đó mà Bình Tân trở thành đơn vị nổi bật của thị xã Kiến Tường trong việc nâng cao chất lượng gia đình văn hóa trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Khi kinh tế phát triển, đời sống người dân được nâng lên cũng là lúc những mặt trái xã hội bộc lộ. Khi đó, gia đình phải trở thành nền tảng hạnh phúc, bước đà vững chắc giúp các thành viên trong gia đình "vươn ra biển lớn"./.

Theo Báo Long An Online

http://baolongan.vn/diem-sang-trong-nang-cao-chat-luong-gia-dinh-van-hoa-a92016.html

19/03/2020 9:00 SAĐã ban hành
Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi phòng, chống dịch Covid-19Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 30/3/2020, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần có văn bản kêu gọi các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Cổng thông tin điện tử tỉnh xin trân trọng giới thiệu toàn văn lời kêu gọi:

Kính gửi: Các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân

Dịch COVID-19 đang lan rộng trên toàn thế giới và đang diễn biến rất phức tạp, khó lường ở Việt Nam; đã và đang tác động làm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, tính mạng, cuộc sống, lao động, học tập, sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Tại tỉnh Long An, từ ngày 24 tháng 01 năm 2020, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, cùng các ngành, các cấp bằng sự nỗ lực cao nhất, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Hiện nay, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã và đang đoàn kết, quyết tâm, tích cực thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nên tình hình dịch bệnh đang trong tầm kiểm soát.

Theo dự báo của các ngành chức năng, những ngày tới đây khả năng sẽ xảy ra đỉnh điểm của dịch bệnh, do đó việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 có ý nghĩa quyết định trong phòng, chống dịch bệnh ở nước ta nói chung và ở tỉnh Long An nói riêng.

Để công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh thành công, thay mặt UBND tỉnh, tôi kêu gọi các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân:

1. Hãy bình tĩnh, không hoang mang, dao động trước những khó khăn, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch Coivd-19 của Chính phủ và của địa phương. Thống nhất ý chí, nhất quán hành động, sau trước đồng lòng, đoàn kết, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

2. Chủ động, tự giác tuân thủ và thực hiện đúng, đầy đủ, tuyệt đối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các yêu cầu, quy định, hướng dẫn, khuyến cáo của ngành Y tế và công tác chỉ huy, điều hành của các cơ quan, tổ chức  có thẩm quyền từ tỉnh đến cơ sở.

Bằng những hành động cụ thể, dù là nhỏ nhất, chúng ta cùng nhau bảo vệ chính mình, gia đình mình và cả cộng đồng trước cơn đại dịch.

3. Với trách nhiệm của mỗi người dân khi Tổ Quốc cần, tôi kêu  gọi các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân bằng tình cảm, trách nhiệm với cộng đồng, hãy tích cực tham gia ủng hộ về vật chất và tinh thần, siết chặt tay nhau, đồng hành cùng với các cấp chính quyền của tỉnh trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19.

4. Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", hơn lúc nào hết, người dân Long An càng phát huy truyền thống "Trung dũng kiên cường, Toàn dân đánh giặc". Khi chính quyền, người dân và doanh nghiệp cùng đoàn kết, quyết tâm, chung sức, đồng lòng; chúng ta tin tưởng dịch bệnh sẽ được đẩy lùi, cuộc sống người dân sẽ sớm ổn định, hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp sẽ trở lại bình thường, kinh tế - xã hội của tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát triển như kỳ vọng./.

Loi keu goi_0002.pdf

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần

30/03/2020 4:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​