Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Tổng Bí thư: Kiên quyết khắc phục tình trạng học để đối phó, học để lấy bằng cấpTổng Bí thư: Kiên quyết khắc phục tình trạng học để đối phó, học để lấy bằng cấp
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Kiên quyết khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị, học để đối phó, học cốt để lấy bằng cấp trong Đảng và xã hội.

​Sáng 14/9 tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm trọng thể 70 năm xây dựng và phát triển (1949-2019).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tới dự lễ kỷ niệm có: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương và nhiều địa phương. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ.  (ảnh: TTXVN) 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ.  (ảnh: TTXVN)

Cách đây tròn 70 năm, Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc đã được thành lập tại chiến khu Việt Bắc để huấn luyện cán bộ; tháng 9/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm trường và dự lễ khai giảng khoá II. Đây là một sự kiện lịch sử đầy ý nghĩa, trở thành mốc son truyền thống của nhà trường. 

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết, trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã đào tạo nên lớp lớp cán bộ lãnh đạo và quản lý chủ chốt của Đảng và hệ thống chính trị có trình độ lý luận, năng lực tổ chức thực tiễn, có bản lĩnh và phẩm chất cần thiết đáp ứng kịp thời và có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược của sự nghiệp cách mạng trong các thời kỳ.

Đến nay, đã có hàng trăm nghìn cán bộ trung, cao cấp được học tập và rèn luyện tại học viện, trở thành nguồn cán bộ quý báu lãnh đạo, tổ chức quần chúng nhân dân viết nên những trang sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam.

Bên cạnh đó, Học viện đã có những đóng góp to lớn vào công tác nghiên cứu, tuyên truyền và giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định vị thế là trung tâm quốc gia nghiên cứu lý luận chính trị và tư vấn chính sách cho Đảng, Nhà nước.

Đội ngũ các nhà khoa học của học viện là lực lượng chủ lực giảng dạy, truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin; đi đầu trong việc nghiên cứu làm rõ nội dung, khẳng định giá trị, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh; cung cấp những luận chứng thuyết phục trong quá trình xây dựng và hoàn thiện nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng.

Với những đóng góp liên tục, to lớn trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu lý luận, học viện đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh (2 lần), danh hiệu Anh hùng Lao động và nhiều danh hiệu cao quý khác. 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm,  thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng, biểu dương những đóng góp, cống hiến to lớn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong 70 năm qua; nhấn mạnh Học viện đã khẳng định được vị thế, vai trò là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng và Nhà nước; trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý.

Học viện là động lực và hình mẫu cho hệ thống các trường chính trị trong cả nước, góp phần quan trọng cho công tác tư tưởng, lý luận, giáo dục chính trị, lịch sử Đảng, xây dựng Đảng và đạo đức cách mạng trong Đảng và xã hội. 
Băng

Chúng ta tự hào về truyền thống quý báu của trường Đảng Trung ương, cái nôi đào tạo cán bộ cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng và dân tộc ta: Luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng.

Học viện liên tục phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tinh thần vượt mọi khó khăn, gian khổ và thách thức để phát triển. Học viện đã và đang nỗ lực phấn đấu nêu cao hình ảnh mẫu mực của những người thày và trò dưới mái Trường Đảng cao cấp, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân như lời huấn thị thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý Học viện cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, bất cập và sớm có giải pháp khắc phục.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm. 

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Việc đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy tuy đã có nhiều cố gắng, nhưng mới là bước đầu, còn chậm so với yêu cầu thực tiễn. Trong nội dung và phương thức đào tạo, bồi dưỡng chưa có sự kết hợp nhuẫn nhuyễn giữa việc học tập nâng cao tri thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý với rèn luyện đạo đức cách mạng.

Hoạt động nghiên cứu khoa học chưa có nhiều công trình lớn để đóng góp vào công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn của Đảng. Hiệu quả hợp tác quốc tế trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học còn hạn chế. Đội ngũ các nhà giáo, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành có uy tín còn mỏng, chưa ngang tầm nhiệm vụ của Trường Đảng Trung ương, còn có những hụt hẫng về các thế hệ cán bộ.

Cơ sở vật chất - kỹ thuật còn thiếu, chưa đồng bộ, nhất là ở các Học viện khu vực, chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo hiện đại, hạ tầng công nghệ thông tin chưa kết nối với hệ thống các trường chính trị trong cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước, đặc biệt là yêu cầu về xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng một chiến lược phát triển dài hạn, phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn, xác định sứ mệnh, tầm nhìn, quan điểm, mục tiêu, giá trị cốt lõi và các định hướng phát triển Học viện trong những thập kỷ tới. 

"Cần phải nhận thức sâu sắc: Học viện là trường Đảng có sứ mệnh ưu tiên hàng đầu là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng và toàn hệ thống chính trị thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, ngang tầm nhiệm vụ, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, với sự nghiệp cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân như Bác Hồ đã nói" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước nhấn mạnh, Học viện cần tập trung nghiên cứu, nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ, củng cố, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, làm sáng tỏ những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Học viện cần quyết tâm đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kiên quyết khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị, học để đối phó, học cốt để lấy bằng cấp trong Đảng và xã hội.

Học viện cần xác định rõ đối tượng đào tạo, tránh chạy theo số lượng; đa dạng hoá các chương trình đào tạo, phù hợp với từng nhóm đối tượng học viên khác nhau. 

"Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, các đồng chí cần đặc biệt coi trọng việc giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đạo đức cách mạng và rèn luyện tác phong chuẩn mực cho đội ngũ học viên. Muốn làm được điều này, phải tăng cường yêu cầu về kỷ cương, kỷ luật học đường. Học viện cần thực hiện thật tốt vai trò là trung tâm quốc gia hàng đầu về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng, giảng viên lý luận chính trị cho các trường chính trị, các trường cán bộ và các trường đại học trong cả nước" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết.

Bên cạnh đó, Học viện cần quan tâm xây dựng, phát triển toàn diện Học viện, trong đó cần chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên, các nhà khoa học, cán bộ quản lý tài năng, có bản lĩnh, lập trường chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, được đào tạo cơ bản, chuyên sâu về lý luận, có phương pháp sư phạm và am hiểu thực tiễn. Học viện cần phải đi đầu trong việc chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bảy tỏ tin tưởng, trải qua 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, với truyền thống vẻ vang, đội ngũ các nhà giáo, nhà khoa học đông đảo, có chuyên môn cao và hết mực tâm huyết, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Theo VOV.VN

14/09/2019 11:00 CHĐã ban hành
Khu tái định cư chậm hoàn thiện, người dân chịu nhiều thiệt thòiKhu tái định cư chậm hoàn thiện, người dân chịu nhiều thiệt thòi
Hầu hết việc triển khai xây dựng các khu tái định cư (TĐC) trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An hiện nay còn chậm trễ, hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thiện, người dân chịu nhiều thiệt thòi.

khu-tái-định-cư.jpg​​

Đoàn khảo sát thực tế tại dự án khu dân cư – tái định cư xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa

Điển hình, tại khu TĐC Xuyên Á, mặc dù thực hiện dự án từ năm 2009 nhưng đến nay, khu TĐC này vẫn chưa có hệ thống cấp nước sạch, người dân phải tự khoan giếng để có nước sinh hoạt, hệ thống giao thông nội ô chưa được thảm nhựa dẫn đến hư hỏng, xuống cấp; một số công trình công cộng như chợ trung tâm, hệ thống cây xanh, trường mẫu giáo, công viên chưa được đầu tư xây dựng.

Theo bà Nguyễn Ngọc Mỹ, ngụ ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, ở trong khu TĐC từ năm 2009 đến nay không có nước sinh hoạt. Gia đình phải tự khoan giếng và mua nước bình sử dụng. "Trung bình một tháng gia đình tôi phải mua 10 bình nước về sử dụng, rất tốn kém " - bà Mỹ cho biết.

Tương tự, tại khu TĐC của Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, các hạng mục thi công như vỉa hè, hệ thống điện, nước chưa đầy đủ. Ông Nguyễn Giản, một trong những hộ TĐC cho biết: "Nhiều năm nay, các hộ dân khu vực này phải tự kéo điện, nước về sử dụng, chủ đầu tư cũng hứa nhưng bao năm qua vẫn chưa thực hiện".

Theo thống kê của huyện Đức Hòa, huyện có 17 khu dân cư - TĐC với tổng diện tích hơn 627ha, tổng số nền được TĐC là 7.254 nền, cấp giấy chứng nhận cho hộ dân 4.382 nền TĐC. Trong số 4.382 nền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có 431 hộ xây dựng nhà ở ổn định.

Tại khu dân cư - TĐC của Công ty Cổ phần Đại Lộc Long An, xã Mỹ Hạnh Nam với diện tích 50ha, được triển khai từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Nhưng đến năm 2012 Công ty Cổ phần Đại Lộc Long An lại được chấp thuận chủ trương cho mở rộng dự án gây bức xúc trong nhân dân.

Trước vấn đề này, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ việc chậm trễ trong triển khai dự án, Sở đang làm thủ tục trình UBND tỉnh thu hồi giai đoạn 2 của dự án này.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang đề nghị các chủ đầu tư cần có lộ trình, cam kết hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đầy đủ cho người dân. Đối với những công trình công cộng trong dự án, nếu chủ đầu tư không thực hiện đề nghị các nhà đầu tư giao lại cho địa phương để kêu gọi đầu tư./.

Theo Báo Long An Online

 

11/10/2017 10:00 SAĐã ban hành
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viênPhó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên
Kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng 10 Nga, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Tân An - Nguyễn Thị Thu Trinh đến trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Trọng Lộc – nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Long An, hiện đang sinh hoạt tại Đảng bộ cơ sở phường 2, TP.Tân An.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Trọng Lộc

Đảng viên Trần Trọng Lộc, sinh năm 1930, tại xã Tân Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Đồng chí tham gia cách mạng từ năm 1949. Trải qua nhiều cương vị khác nhau, với vai trò nào, đồng chí cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương cao quý.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đảng viên Trần Trọng Lộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tiên phong, gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng và phát triển địa phương./.

Theo Báo Long An online

16/09/2019 3:00 CHĐã ban hành
Đoàn Thanh niên xã Mỹ Lạc phát huy hiệu quả mô hình 'Cổng lá dừa'Đoàn Thanh niên xã Mỹ Lạc phát huy hiệu quả mô hình 'Cổng lá dừa'
Được thành lập năm 2018, mô hình “Cổng lá dừa” của Đoàn Thanh niên xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An mang lại thu nhập ổn định cho thanh niên trên địa bàn xã. Ngoài ra, mô hình còn góp phần tích cực trong việc quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương.

​Hiện mô hình "Cổng lá dừa" của Đoàn Thanh niên xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa có 10 thành viên tham gia. Bí thư Đoàn Thanh niên xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa – Nguyễn Thị Lệ Trinh cho biết: "Các thành viên trong nhóm đều có công việc ổn định, đa phần làm nghề nông. Mỗi khi có đơn đặt hàng thì các thành viên trong nhóm sẽ tập hợp lại để thực hiện".

 

Để tạo được thành phẩm, nhóm sẽ phân chia mỗi người phụ trách một công đoạn riêng

Được biết, giai đoạn đầu, nhóm hoạt động khó khăn, chỉ nhận được đơn hàng trên địa bàn xã là chủ yếu. Anh Trần Thanh Hùng – Trưởng nhóm làm cổng lá dừa xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, chia sẻ: "Một phần vì nhóm chưa được nhiều người biết đến, phần vì các thành viên trong nhóm chưa hoàn thiện các kỹ năng tạo hình nghệ thuật từ lá dừa. Tham gia vào công việc này ngoài sở thích, mọi người cần yêu nghề và có niềm đam mê. Các kỹ năng tạo hình cho lá dừa chủ yếu được chúng tôi tìm tòi, học hỏi qua mạng, người biết chỉ người chưa biết. Đến nay, "tay nghề" của các thành viên trong nhóm đã tốt hơn rất nhiều".

 

Cổng lá dừa góp phần giữ gìn, phát triển nét đẹp văn hóa truyền thống

Điểm đặc biệt của cổng lá dừa là các nguyên vật liệu chủ yếu từ "cây nhà, lá vườn", trong đó, lá dừa là vật liệu chính. Theo chia sẻ của Bí thư Đoàn Thanh niên xã thì trong thời gian qua, bác Sáu Triều - ngụ ấp Bà Nghiệm, xã Mỹ Lạc đã tài trợ lá dừa miễn phí cho nhóm.

Ông tâm sự: "Thấy các thanh niên trong xã siêng năng, sáng tạo nên tôi sẵn sàng hỗ trợ lá dừa để nhóm làm cổng cưới. Mô hình này rất hay, vừa tạo công ăn, việc làm cho thanh niên trong xã, vừa góp phần giữ gìn, phát triển nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương".

 

Chiếc cổng lá dừa được tạo ra từ bàn tay khéo léo của các "nghệ sĩ tạo hình"

Nhìn chung, để tạo ra được chiếc cổng lá dừa đẹp mắt không chỉ cần sự khéo tay, tỉ mỉ mà còn đòi hỏi sự sáng tạo, kiên trì. Nhìn những chiếc cổng lá dừa lần lượt được ra đời mới thấy được sự kỳ công của các "nghệ sĩ tạo hình". Tùy vào kiểu dáng, quy mô mà cổng lá dừa sẽ có giá dao động từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng. 

Mộc mạc, bình dị nhưng không kém phần tinh tế, những chiếc cổng cưới lá dừa đang là lựa chọn của nhiều gia đình hiện nay. Mô hình đang mang lại thu nhập ổn định cho các thành viên trong nhóm. Theo đó, trừ đi các chi phí, mỗi thành viên có thêm thu nhập được khoảng 3 triệu đồng/tháng.

"Thời gian tới, địa phương tiếp tục quảng bá mô hình "Cổng lá dừa" đến mọi người để thu hút thêm nhiều thành viên tham gia. Đồng thời, giúp nhóm nhận được nhiều đơn hàng hơn, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống", chị Lệ Trinh cho biết thêm./.

Theo Báo Long An online

19/09/2019 11:00 SAĐã ban hành
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng công tác tuyên giáo cơ sở năm 2019Khai giảng Lớp Bồi dưỡng công tác tuyên giáo cơ sở năm 2019
Ngày 18/9, Trường Chính trị tỉnh Long An phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ khai giảng Lớp Bồi dưỡng công tác tuyên giáo cơ sở năm 2019 cho hơn 200 học viên là cán bộ phụ trách tuyên giáo cấp xã trong toàn tỉnh.

Đại biểu và các học viên tại Lễ khai giảng lớp học

Thời gian của lớp bồi dưỡng từ ngày 18 đến 20/9. Theo đó, các học viên được thông tin về tình hình biển Đông và công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; phương pháp nắm bắt, điều tra, phân tích, tổng hợp và định hướng dư luận xã hội; một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tuyên giáo cơ sở; nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và giải pháp nâng cao chất lượng công tác đấu tranh hiện nay; công tác khoa giáo cơ sở; công tác lịch sử Đảng của tỉnh những năm qua và một số nhiệm vụ trọng tâm. 

Lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách tuyên giáo cấp xã. Qua đó, các học viên có cơ hội trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác; từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

Theo Báo Long An online

18/09/2019 2:00 CHĐã ban hành
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An kiểm tra công tác cán bộ tại huyện Tân ThạnhBan Thường vụ Tỉnh ủy Long An kiểm tra công tác cán bộ tại huyện Tân Thạnh
Ngày 02/10, Đoàn kiểm tra số 2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An do Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út làm Trưởng đoàn đến kiểm tra việc thực hiện công tác cán bộ của Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Thạnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út phát biểu tại buổi làm việc

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út phát biểu tại buổi làm việc    

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Thạnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các quy định, hướng dẫn của tỉnh về công tác cán bộ. Trong đó, công tác tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình, thủ tục. Cán bộ được tuyển dụng có đủ trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu công việc.

Từ tháng 01/2016 đến tháng 8/2019, huyện Tân Thạnh tuyển dụng 17 công chức cấp xã, 3 công chức cấp huyện, 118 viên chức. Ngoài ra, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với quy hoạch, vị trí việc làm được huyện đặc biệt quan tâm. Cụ thể từ năm 2016 đến nay, huyện đưa đi đào tạo 24 cán bộ cao cấp lý luận chính trị, 115 cán bộ trung cấp lý luận chính trị,...

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út đánh giá cao việc thực hiện công tác cán bộ của Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Thạnh. Ông đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Thạnh thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ; tích cực xây dựng nội bộ đoàn kết; làm tốt công tác cán bộ trong nhiệm kỳ tới./.

Theo Báo Long An Online

03/10/2019 7:00 SAĐã ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh Long An trao các quyết định về công tác cán bộỦy ban nhân dân tỉnh Long An trao các quyết định về công tác cán bộ
Ngày 13/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần họp triển khai quyết định về công tác cán bộ.

Chu tich UBND tinh Tran Van Can trao Quyet đinh nghi huu Nguyen Van On va Phan Ngoc Dung 1362018.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần trao Quyết định nghỉ hưu cho ông Nguyễn Văn On và ông Phan Ngọc Dũng

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao Quyết định nghỉ hưu cho ông Nguyễn Văn On​, chức vụ Giám đốc Sở, đơn vị công tác Sở Tài chính được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1/7/2018 và ông Phan Ngọc Dũng, chức vụ Phó Giám đốc Sở, đơn vị công tác Sở Xây dựng được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1/8/2018.

Chu tich UBND tinh Tra Van Can trao quyet đinh ve cong tac can bo 1262018.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần trao các Quyết định về công tác cán bộ

Cũng tại buổi công bố Quyết định về công tác cán bộ, Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Thông, Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 15/6/2018; điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Lưu Văn Khánh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đến Sở Xây dựng công tác, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 15/6/2018; bổ nhiệm lại ông Dương Văn Hoàng Hoanh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công thương đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định phân công ông Phạm Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh kể từ ngày 15/6/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các đồng chí trong thời gian qua. Ông đề nghị các đồng chí được điều động, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và những đóng góp của các đồng chí đối với sự phát triển chung của tỉnh. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trên cương vị mới, các đồng chí sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, năng lực và kinh nghiệm của mình cùng tập thể lãnh đạo Sở chỉ đạo, điều hành, quản lý ngành, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn On đối với lĩnh vực tài chính và đồng chí Phan Ngọc Dũng đối với lĩnh vực xây dựng trong thời gian qua và đề nghị sau khi nghỉ hưu các đồng chí sẽ tiếp tục theo dõi và có những đóng góp quý báu cho ngành tài chính và xây dựng của tỉnh.​

​ Lan Vy

13/06/2018 1:00 CHĐã ban hành
Khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho phụ nữ nghèo ở CampuchiaKhám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho phụ nữ nghèo ở Campuchia
Sáng 14/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Long An phối hợp Sở Ngoại vụ tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Hưng đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho phụ nữ nghèo tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia.

​Các đơn vị phối hợp khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 300 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại chùa Ekkareach, xã Prey Chor, huyện KompungTroPec, mỗi phần quà và thuốc trị giá 300.000 đồng. Toàn bộ chi phí của đợt công tác xã hội trị giá 90 triệu đồng.

 

Đoàn công tác khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho phụ nữ 

có hoàn cảnh khó khăn tại xã Prey Chor, huyện KompungTroPec, tỉnh Prey Veng

 

Đoàn công tác đến khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân, phụ nữ

có hoàn cảnh khó khăn tại xã Prey Chor, huyện KompungTroPec

Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Long An – Đỗ Thị Kim Thắm cho biết: "Chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân, phụ nữ nghèo tại tỉnh Prey Veng (Vương quốc Campuchia) thể hiện tinh thần tương thân, tương ái trong công tác tình nguyện quốc tế, tạo điều kiện để người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các tỉnh biên giới Campuchia được chăm sóc tốt về sức khỏe, thể chất".

 

Tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Prey Chor, huyện KompungTroPec

Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ người dân nghèo của tỉnh Prey Veng, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai tỉnh./.

Theo Báo Long An online

16/09/2019 10:00 SAĐã ban hành
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh  góp phần nâng cao ý thức đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thôngBộ Chỉ huy Quân sự tỉnh  góp phần nâng cao ý thức đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông
Chiều ngày 11-9-2017, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tặng 1.263 nón bảo hiểm đạt chuẩn cho cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.


fhf.JPG​​

Đại tá Trịnh Văn Xa - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trao tặng nón bảo hiểm

Tổng kinh phí trên 400 triệu đồng, được trích từ Quỹ Tăng gia sản xuất của đơn vị.

Theo Đại tá Trịnh Văn Xa - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, hoạt động này nhằm giảm thiểu thương tích nếu không may xảy ra tai nạn giao thông; đồng thời, nâng cao ý thức đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông của đội ngũ cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh.

Nguyễn Duy

12/09/2017 5:00 CHĐã ban hành
Một số lưu ý khi sử dụng nấm xanh để phòng, trừ rầy nâu hại lúaMột số lưu ý khi sử dụng nấm xanh để phòng, trừ rầy nâu hại lúa
Sử dụng nấm xanh (Metarhizium anisopliae) để phòng trừ rầy nâu hại lúa là biện pháp vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường và từng bước tiến tới sản xuất lúa theo hướng bền vững. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu trong việc phòng trừ rầy nâu bằng nấm xanh, bà con cần thực hiện tốt các yêu cầu sau:

​Một là, chọn thời điểm phun nấm xanh phải phù hợp ​

Trường hợp mật số rầy không cao nên phun nấm vào 2 đợt: Đợt 1: 25 - 30 ngày sau sạ để tạo nguồn nấm trong ruộng; Đợt 2: 45 - 50 ngày sau sạ, lúc lúa ở giai đoạn làm đòng.

Trường hợp phát hiện có rầy di trú: Đối với khu vực không áp dụng được lịch xuống giống né rầy, cần theo dõi bẫy đèn để phát hiện có rầy di trú thường có mật số cao khi lúa sạ được 10 - 20 ngày tuổi. Cùng lúc với áp dụng biện pháp đưa nước vào ruộng che chắn rầy, làm giảm mật số rầy ngay ở lứa đầu tiên thì cần phun nấm vào 2 đợt: Đợt 1: phun lúc rầy nở rộ tuổi 2-3; Đợt 2: phun khi mật số rầy còn dưới 5.000 con/m2 và không có hiện tượng gối nhiều lứa.

Trường hợp áp lực rầy nâu cao: khi mật số rầy vượt trên 5.000 con/m2, thời gian rầy trưởng thành di trú dài, có hiện tượng gối nhiều lứa. Trong trường hợp này cần sử dụng thuốc hóa học để giảm nhanh mật số rầy (dù vậy, cũng cần lưu ý hạn chế sử dụng thuốc gốc lân hữu cơ và cúc tổng hợp để tránh hiện tượng tái bộc phát rầy giai đoạn sau). Sau khi đã dùng thuốc hóa học, giai đoạn tiếp theo có thể phun nấm xanh để tạo nguồn nấm trong ruộng.

Hai là, phải rửa thật sạch phân bón, hóa chất trong bình xịt trước khi pha nấm xanh.

Ba là, tuyệt đối không trộn lẫn nấm xanh với các loại thuốc trừ bệnh khác khi phun; đặc biệt là thuốc trừ nấm có hoạt chất nhóm Carbendazim, Difenoconazol.

Bốn là, khi phun nấm xanh cần pha thêm chất bám dính để tăng hiệu quả của nấm xanh.

Năm là, nên phun nấm vào lúc chiều mát, khi phun cần lưu ý đưa béc phun thật thấp để bào tử nấm xanh có thể tiếp xúc với cơ thể rầy thì nấm xanh mới phát huy tác dụng. Nếu gặp mưa trong vòng 24 giờ sau khi phun nấm thì cần phải phun lại.

Sáu là, cần cách ly thời gian trước hoặc sau khi phun nấm xanh và thuốc hóa học ít nhất 3 ngày./.

Phòng Thông tin – Huấn luyện/ Trung tâm Khuyến nông

26/12/2017 2:00 CHĐã ban hành
Cần Giuộc: Giải quyết 100% đơn tố cáoCần Giuộc: Giải quyết 100% đơn tố cáo
Chiều 24/9, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với UBND huyện Cần Giuộc về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn từ ngày 01/01/2018 đến hết tháng 7/2019. Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc – Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với đoàn.

Đoàn giám sát làm việc với huyện Cần Giuộc

Nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thời gian qua, cấp ủy và chính quyền từ huyện đến xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác này.

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/7/2019, huyện tiếp nhận 581 đơn. Trong đó, có 504 đơn yêu cầu, kiến nghị, phản ánh; 59 đơn khiếu nại và 18 đơn tố cáo. 

Trong số đó, đã giải quyết 48/59 đơn khiếu nại, đạt 81,3%; trong khi đó giải quyết 18/18 đơn tố cáo, đạt 100%; giải quyết 434/504 đơn kiến nghị, phản ánh, đạt 86,1%.

Đa số đơn phản ánh kiến nghị liên quan đến đất đai, xây dựng, giá bồi thường và hỗ trợ tái định cư. Bên cạnh đó, một số vụ việc mặc dù được giải quyết theo đúng quy định pháp luật, có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền nhưng công dân vẫn tiếp tục gửi đơn khiếu nại, tố cáo nhiều nơi hoặc sau khi khiếu nại không được giải quyết đã chuyển sang tố cáo.

Phát biểu kết luận tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của huyện trong thời gian qua.

Đồng thời, yêu cầu huyện trong thời gian tới tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, gắn với phòng, chống tham nhũng.

UBND huyện tăng cường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác hoà giải ở cơ sở gắn với công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết pháp luật của người dân tại địa phương,... góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn./.

Theo Báo Long An online

25/09/2019 5:00 CHĐã ban hành
Phụ nữ khối lực lượng vũ trang - Thân thiện, vì nhân dân phục vụPhụ nữ khối lực lượng vũ trang - Thân thiện, vì nhân dân phục vụ
Những năm qua, phong trào Hội Phụ nữ (PN) khối lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh có những hoạt động thiết thực, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng hình ảnh người PN LLVT thân thiện, vì nhân dân phục vụ, đóng góp vào sự phát triển chung của phong trào PN tỉnh.

Năm 2017 Hội PN khối LLVT tỉnh tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Cán bộ, hội viên trau dồi phẩm chất đạo đức, phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phấn đấu học tập, rèn luyện.

Nhân kỷ niệm các ngày lễ, từng Hội PN khối LLVT tổ chức các hoạt động tuyên truyền: Hội PN Công an tỉnh tổ chức hội thi tìm hiểu về "Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; xây dựng nhiều phóng sự trên chuyên mục An ninh Long An về những gương PN tiêu biểu xuất sắc trong công tác hội và phong trào PN Công an tỉnh; thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, nói chuyện chuyên đề về phẩm chất đạo đức "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang",... phối hợp đoàn viên, thanh niên tổ chức chương trình "Điểm hẹn tháng 3" và thăm hỏi, động viên, tặng quà cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2017, tổ chức giao lưu văn hóa - văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng;...

 

Phụ nữ khối lực lượng vũ trang tổ chức nhiều hoạt động phối hợp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Hội PN khối LLVT còn tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua "PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; 2 cuộc vận động: Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang; Xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" do Hội Liên hiệp PN tỉnh phát động. Các cấp Hội PN khối LLVT xây dựng nhiều mô hình, công trình, phần việc PN nhằm đẩy mạnh thực hiện công tác chuyên môn và công tác hội: Công trình Nữ tiếp dân giỏi, xử lý công việc nhanh; Mỗi hội viên là một tuyên truyền viên về an toàn giao thông; Nuôi heo đất tiếp sức cùng các em học sinh nghèo hiếu học vượt khó; Thêm 30 phút mỗi ngày vì nhân dân";...

Các cấp Hội PN Công an tỉnh nhận phụng dưỡng suốt đời 10 Mẹ Việt Nam Anh hùng; thăm và tặng quà gia đình chính sách; tặng học bổng cho học sinh là con lực lượng dân phòng; tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn; tặng quà cho lực lượng bán chuyên trách, dân phòng; khám bệnh, phát thuốc cho người già, người nghèo; tham mưu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, địa phương vận động xây dựng nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết, cầu giao thông nông thôn,...

Mỗi cán bộ, hội viên Hội PN LLVT xác định được yêu cầu, nhiệm vụ và chức trách được giao, luôn an tâm công tác, bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn trau dồi phẩm chất đạo đức, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần tích cực xây dựng hình ảnh đẹp về người PN LLVT thân thiện, vì nhân dân phục vụ./.

Theo Báo Long An Online

29/12/2017 8:15 SAĐã ban hành
Họp báo thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019Họp báo thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019
Chiều ngày 09/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp báo để thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh – Mai Văn Nhiều – Người phát ngôn của UBND tỉnh chủ trì họp báo.

9-10-2019-hop-ao.jpg

Quang cảnh buổi họp báo

Tham dự buổi họp báo gồm đại diện lãnh đạo Sở ngành tỉnh và các phóng viên cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

Tại buổi họp báo, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Trong đó, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, đạt kết quả tích cực; dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý bệnh dịch trên gà, heo không để lây lan trên diện rộng; tỉnh đã công nhận thêm 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 77 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 46,3% tổng số xã toàn tỉnh. Các chỉ số về công nghiệp tăng khá so với cùng kỳ; từ đầu năm đến nay, thành lập mới 1.216  doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 16.406 tỷ đồng, tăng 12% về số doanh nghiệp và tăng 14% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ; cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 99 dự án, tổng vốn đăng ký là 303,4  triệu USD, tăng 38 dự án và giảm 03 triệu USD vốn đầu tư so với cùng kỳ. Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 13.436 tỷ đồng, đạt 98,2% so với dự toán Trung ương, đạt 97,8% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, đạt 92,5% dự toán phấn đấu và tăng 26,2% so với cùng kỳ.

Thảo luận tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đã đưa nhiều ý kiến về những vấn đề dư luận quan tâm trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng cung cấp, làm rõ thêm một số nội dung như: dự án chậm triển khai; tính pháp lý của các dự án; tình trạng rao bán đất nền khi chưa đủ điều kiện; an ninh trật tự; an toàn giao thông;… Các cơ quan báo chí cũng bày tỏ mong muốn, tiếp tục nhận được sự phối hợp, cung cấp thông tin cho báo chí của các sở, ngành, địa phương.

Sau khi nghe các câu hỏi cần làm rõ của các cơ quan báo chí tại buổi họp báo, đại diện các Sở ngành đã giải đáp các thông tin thuộc chuyên môn và thẩm quyền. Đồng thời, trong buổi họp báo, các ngành chức năng đã cung cấp thông tin cho báo chí làm rõ các nội dung liên quan đến dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa.

9-10-2019-bao.jpg

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh – Mai Văn Nhiều – Người phát ngôn của UBND tỉnh phát biểu tại họp báo

Phát biểu kết luận tại buổi họp báo, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh – Mai Văn Nhiều – Người phát ngôn của UBND tỉnh nêu một số nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trong thời gian tới và làm rõ thêm một số nội dung phản ánh của các cơ quan báo chí. Đồng chí đề nghị các Sở ngành, địa phương tiếp tục phối hợp hiệu quả trong cung cấp thông tin với các cơ quan báo chí; chủ động xác minh và thông tin chính xác các vấn đề báo chí phản ánh đến người dân. Qua đó tạo đồng thuận cao trong nhân dân để phát huy sức mạnh tổng hợp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019./.

Anh Tuấn

10/10/2019 6:00 SAĐã ban hành
Thức ăn đậm đặc trong chăn nuôi heoThức ăn đậm đặc trong chăn nuôi heo
Trong chăn nuôi heo, thức ăn có vai trò hết sức quan trọng, thức ăn có chất lượng tốt giúp cho vật nuôi sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh, chống chịu với các yếu tố môi trường bất lợi, rút ngắn thời gian nuôi, tăng vòng quay của nguồn vốn.

​​​Thông thường, chi phí thức ăn chiếm khoảng 65 – 70% so với tổng chi phí chăn nuôi. Do đó, để chăn nuôi có hiệu quả kinh tế cao, người chăn nuôi cần có biện pháp giảm giá thành thức ăn nhưng vẫn phải đảm bảo đủ nhu cầu dinh dưỡng cho heo ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau. Trong đó, sử dụng thức ăn đậm đặc cho heo là một trong những giải pháp được lựa chọn trong điều kiện chăn nuôi nông hộ vì có thể giảm chi phí thức ăn khoảng 300 – 500 đồng/kg tùy theo giá cả nguyên liệu từng thời điểm.

Trong thực tế hiện nay, đa phần người chăn nuôi heo thường sử dụng thức ăn dạng hỗn hợp toàn phần, không cần trộn thêm bất kỳ loại nguyên liệu nào nên rất tiện dụng, nhất là các hộ thiếu công lao động; tuy nhiên chi phí thức ăn khá cao. Còn đối với dạng thức ăn tự trộn tuy có lợi điểm là giá thành thấp, nhưng bất lợi là tốn nhiều công lao động, khó đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng, khó kiểm soát được chất lượng, độ an toàn vệ sinh của nguyên liệu. Vì vậy, sử dụng thức ăn đậm đặc có khả năng phù hợp hơn cả về chất lượng lẫn chi phí thức ăn. Tuy nhiên, khi sử dụng thức ăn dạng đậm đặc người chăn nuôi cần lưu ý một số vấn đề sau:

Thứ nhất, khi sử dụng thức ăn đậm đặc cần phải đảm bảo thực hiện đúng việc sử dụng chủng loại và tỷ lệ các loại nguyên liệu trộn đúng với khuyến cáo của nhà sản xuất. Đây là điều mà người chăn nuôi thường làm chưa đúng, nhất là việc tự thay thế số lượng tấm hay bắp hoàn toàn bằng cám y. Điều này vô tình làm thay đổi thành phần dinh dưỡng ảnh hưởng tới sức tăng trọng hay sinh sản của heo. Cần có sự phân biệt rõ và dùng đúng đối tượng đối với từng loại thức ăn đậm đặc, không sử dụng thức ăn đậm đặc của heo thịt cho heo nái hoặc ngược lại.

Thứ hai, phải đảm bảo chất lượng của các loại nguyên liệu trộn vào như tấm, bắp, cám, khoai mì… phải tốt, vệ sinh, không nhiễm độc tố hay nấm mốc, có mùi đặc trưng của nguyên liệu; chẳng hạn như cám y phải có mùi thơm, vị ngọt, màu hơi vàng; bắp phải có màu vàng, mài bắp không được có màu đen và sợi tơ phát triển vì đó là dấu hiệu bắp bị nhiễm nấm mốc. Nếu không đảm bảo được chất lượng nguyên liệu, đặc biệt đối với heo nái hay heo thịt ở giai đoạn từ 15 – 30 kg rất dễ làm cho nái bị sẩy thai, heo con bị tiêu chảy. Ngoài ra, cũng cần chú ý tới kích thước nguyên liệu phải phù hợp với giai đoạn phát triển của heo, nếu như heo còn nhỏ từ 15 – 30 kg thì các loại nguyên liệu tấm, bắp hay khoai mì phải được nghiền mịn, nếu không sẽ dẫn tới tình trạng phân sống do các loại nguyên liệu ở dạng mảnh hay hạt chưa được tiêu hóa.

Thứ ba, thức ăn đậm đặc sau khi trộn với các nguyên liệu khác chỉ có thể bảo quản tối đa 7 ngày, nếu có trộn thêm thuốc kháng sinh hay các loại chế phẩm khác vào thì thời hạn bảo quản giảm còn 3- 5 ngày. Đồng thời, nơi bảo quản thức ăn phải bảo đảm khô ráo, thoáng mát, sạch, hạn chế sự xâm nhập của chuột chó, mèo … và được kê lên cách khỏi mặt đất khoảng 15 – 20cm.

Thứ tư, khi trộn thức ăn đậm đặc với nguyên liệu cần chú ý không nên để trên nền đất hay xi – măng mà cần có tấm lót để tránh nhiễm khuẩn. Bao bì để chứa thức ăn sau khi trộn, tấm lót, dụng cụ để trộn cần phải sạch và phải được sát trùng định kỳ. Cột kín miệng bao trước khi sử dụng.

Thứ năm, nguyên tắc khi trộn thức ăn là phải trộn những loại nguyên liệu có số lượng ít trước với nhau, nhất là trong những trường hợp cần trộn thêm thuốc, sau đó mới trộn với những loại nguyên liệu có số lượng lớn. Nếu không có máy trộn nên chia thành nhiều mẻ trộn, không nên trộn một lần số lượng thức ăn quá nhiều sẽ không đảm bảo được độ đồng đều./.

Võ Văn Thạnh

Phòng Chăn nuôi

15/03/2016 10:00 SAĐã ban hành
Tăng thu nhập nhờ học nghềTăng thu nhập nhờ học nghề
Những năm gần đây, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) có những bước tiến mới. Đa số LĐNT sau đào tạo nghề có việc làm ổn định, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Nghề đan giúp phụ nữ tại gia đình kiếm thêm thu nhập

Nghề đan giúp phụ nữ tại gia đình kiếm thêm thu nhập

Đào tạo nghề theo nhu cầu

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cần Đước (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) - Nguyễn Thị Kim Lành cho biết: "Năm 2018, thị trấn Cần Đước tổ chức lớp đào tạo nghề kỹ năng bán hàng cho 33 học viên là LĐNT trong 2 tháng. Sau học nghề, đa số học viên đều có việc làm, trong đó, nhiều học viên tự tạo việc làm".

Chị Võ Thị Lánh (38 tuổi), ngụ thị trấn Cần Đước - một trong những học viên từng học lớp kỹ năng bán hàng, chia sẻ: "Tôi kinh doanh về ăn uống nên rất muốn tìm hiểu, học hỏi thêm về lĩnh vực này. Nhờ thị trấn mở lớp kỹ năng bán hàng mà tôi biết thêm nhiều kiến thức về kinh doanh, cách thức quảng bá cho quán ăn của mình và đặc biệt là những "chiêu" "níu chân" khách hàng. Hiện tôi áp dụng giao hàng tận nơi và tặng quà cho khách vào những dịp quan trọng. Nhờ vậy, quán ăn của tôi ngày càng đông khách".

Bà Nguyễn Thị Kim Lành cho biết thêm: "Thị trấn đang phát triển mạnh về dịch vụ. Do đó, nghề kỹ năng bán hàng rất phù hợp với nhu cầu thực tế, giúp thu hút
khách hàng, đồng thời góp phần để địa phương xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị gắn với xây dựng con người văn minh, lịch sự".

Dựa theo nhu cầu, đối tượng người học, các địa phương tổ chức đào tạo nghề phù hợp. Theo đó, thanh niên học các nghề hàn, cắt gọt kim loại,...; lao động nữ tại hộ gia đình học nghề đan giỏ nhựa, làm hoa vải,... những người làm dịch vụ học lớp nấu ăn, bán hàng,... Ngoài ra, theo sự phát triển về nông nghiệp, các địa phương mở lớp đào tạo nghề: Kỹ thuật trồng thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP ở các huyện: Châu Thành, Tân Trụ; kỹ thuật trồng chanh ở các huyện: Bến Lức, Đức Huệ; kỹ thuật trồng nấm rơm ở thị xã Kiến Tường, huyện Đức Huệ; kỹ thuật trồng rau an toàn ở các huyện: Cần Đước, Cần Giuộc; kỹ thuật chăn nuôi bò thịt ở các huyện: Đức Hòa, Đức Huệ;...

Giúp lao động nông thôn cải thiện cuộc sống

Nhờ tham gia học nghề, nhiều LĐNT có việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống; đặc biệt là những phụ nữ có thể tận dụng thời gian nhàn rỗi để kiếm thêm thu nhập.

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, chồng mất, chị Nguyễn Thị Chậm (32 tuổi), ngụ ấp Cá Tôm, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, một mình nuôi 3 người con ăn học. Vì con còn nhỏ và đều học tiểu học nên chị phải đưa đón hàng ngày, sắp xếp thời gian đi làm rất khó khăn. Chị Chậm bộc bạch: "Cuộc sống gia đình nhiều khó khăn, đi làm công nhân cũng không được vì con còn nhỏ. May nhờ xã tổ chức lớp đan nhựa và tạo việc làm, tôi đăng ký học và có được cái nghề, có thu nhập để trang trải cuộc sống gia đình". Còn bà Lê Thị Ngọc Mai (58 tuổi), ngụ ấp Cá Tôm, xã Kiến Bình, cho biết: "Công việc này nhẹ nhàng, dễ làm và phù hợp với tôi. Một ngày, tôi có thể đan 10 cái giỏ, mỗi cái được hơn 5.000 đồng".

Chị Nguyễn Thị Chậm cải thiện cuộc sống gia đình nhờ nghề đan giỏ 

Chị Nguyễn Thị Chậm cải thiện cuộc sống gia đình nhờ nghề đan giỏ

Nhờ sự quan tâm, đổi mới trong đào tạo nghề cho LĐNT theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đặc biệt là tạo điều kiện cho LĐNT tham gia học nghề theo nhu cầu thị trường lao động, LĐNT sau học nghề có việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống./.

Đến tháng 7/2018, toàn tỉnh đào tạo nghề cho trên 1.600 lao động nông thôn (LĐNT), trong đó, đào tạo nghề phi nông nghiệp cho trên 600 lao động, nghề nông nghiệp cho trên 1.000 lao động. Tỷ lệ LĐNT sau đào tạo nghề có việc làm hoặc tăng thu nhập đạt hơn 80%. Những tháng cuối năm 2018, tỉnh tiếp tục đào tạo nghề cho trên 3.313 LĐNT, trong đó, đào tạo nghề phi nông nghiệp cho trên 1.393 lao động, nghề nông nghiệp cho trên 1.920 lao động; tỷ lệ có việc làm sau đào tạo nghề đạt trên 80% so với số LĐNT được đào tạo.

Theo Báo Long An Online​

04/09/2018 7:00 CHĐã ban hành
Đường dây nóng tiếp nhận và xử lý ý kiến doanh nghiệpĐường dây nóng tiếp nhận và xử lý ý kiến doanh nghiệp
Để kịp thời tiếp nhận và giải quyết các ý kiến của doanh nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh đã cử công chức làm đầu mối tiếp nhận ý kiến doanh nghiệp.

​Theo đó, cử đồng chí Trần Hải Tuấn – Phó Trưởng phòng Tổng hợp – Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh làm đầu mối tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp thông qua số điện thoại 0272 3826 205.

Ngoài ra, ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp với Chủ tịch UBND tỉnh còn được tiếp nhận thông qua địa chỉ thư điện tử là chutichubndlongan@gmail.com.

          Ban biên tập

08/03/2018 2:00 CHĐã ban hành
TP.Tân An – Đổi thay trên từng góc phốTP.Tân An – Đổi thay trên từng góc phố
Từ chỗ còn nhiều khó khăn vào những ngày đầu mới thành lập, trải qua 10 năm đầu tư xây dựng, hiện TP.Tân An có nhiều đổi mới, phát triển trên các mặt từ thành thị đến nông thôn, trở thành đô thị "hạt nhân" của tỉnh Long An; là cầu nối giữa TP.HCM và Đồng bằng sông Cửu Long.

​10 năm xây dựng và phát triển

Một trong những điều không chỉ người dân ở TP.Tân An mà cả những người ngoài thành phố đều cảm thấy ngỡ ngàng trước sự đổi thay của Tân An hôm nay là kết cấu hạ tầng được đầu tư khang trang rất nhiều so với những ngày Tân An từ thị xã lên thành phố. Trải qua 10 năm (2009 - 2019) xây dựng và phát triển, thành phố đầu tư lớn về kết cấu hạ tầng đô thị, hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị loại III và nỗ lực thực hiện 5 tiêu chí với 59 tiêu chuẩn của đô thị loại II. 

Bằng nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, ngày 05/9/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1140/QĐ-TTg công nhận TP.Tân An đạt chuẩn đô thị loại II. Từ kết quả đạt được, nhân dân thành phố có điều kiện tiếp cận nhiều tiện ích và hưởng thụ thành quả từ những công trình hạ tầng đô thị, công trình phúc lợi và an sinh xã hội đem lại, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

 

Những tuyến đường văn minh đô thị hình thành

Tản bộ trên những con phố, chúng tôi cảm nhận rõ sự thay da, đổi thịt của thành phố trẻ căng tràn sức xuân. Điểm nhấn thành phố được tạo nên từ các công trình trọng điểm, công sở, bệnh viện, trường học được nâng cấp, mở rộng quy mô; nhà cao tầng vươn cao, cảnh quan sạch đẹp, không gian của một thành phố mở rộng với những khu đô thị mới. 

Với trục giao thông xuyên tâm, QL1, QL62, đặc biệt là tuyến Cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã tạo cho thành phố có lợi thế về giao thông. Bên cạnh đó, 2 nhánh sông chính là sông Bảo Định và sông Vàm Cỏ Tây được thành phố khai thác tốt, bước đầu tạo trục cảnh quan đặc trưng cho vùng sông nước. TP. Tân An có 186km đường giao thông được thảm nhựa và bê tông hoá, so với năm 2009 tăng thêm hơn 53km đường; có 100% tuyến hẻm nội thành được bê tông hoá, đường liên ấp, liên xã được mở rộng.

TP.Tân An là địa phương nổi bật, đột phá vì đi đầu toàn tỉnh trong thực hiện chủ trương "Nhà nước và nhân dân cùng làm" để đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, thành phố đầu tư nâng cấp và mở rộng 149 tuyến đường và hẻm để phát triển giao thông nội thị với kinh phí hơn 1.250 tỉ đồng; trong đó giá trị huy động từ sự đóng góp của người dân thành phố là hơn 725 tỉ đồng. Những tuyến đường được mở rộng và xây dựng mới không chỉ mở ra không gian đô thị thoáng đãng mà còn tạo đà đưa kinh tế thành phố phát triển nhanh.

 "So với trước kia, thành phố ngày nay phát triển nhiều lắm, được sinh ra và lớn lên ở thành phố này tôi đã chứng kiến từng ngày về sự đổi thay ấy và mình cũng được thụ hưởng từ sự phát triển như đường sá khang trang, trạm y tế được xây dựng mới, chợ văn minh, nhiều trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích mọc lên, các công trình công cộng khác cũng được nâng cấp. Mỗi sáng đi bộ, tập thể dục trên các con đường, tôi thấy thành phố rất đẹp, công viên, cây xanh được chăm, tỉa chu đáo, tạo không khí trong lành. Tôi rất tự hào là công dân của TP.Tân An." – Chị Huỳnh Thị Thùy Dương, người dân phường 6 cho biết.

Điểm nổi bật của TP.Tân An là công tác lập quy hoạch và chỉnh trang đô thị có chủ động, bài bản, theo định hướng và tuân thủ quy định pháp luật. Bằng sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đô thị trẻ Tân An huy động tối đa các nguồn lực tổng hợp, các nguồn vốn hỗ trợ, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông, phát triển đô thị văn minh, hiện đại;... 

 

Nhiều khu đô thị mới được đầu tư xây dựng

UBND thành phố chủ động đề xuất UBND tỉnh để đầu tư kết cấu hạ tầng, với kinh phí 6.600 tỉ đồng. Chỉ trong vài năm trở lại đây, Tân An đã tạo dựng cho mình một vóc dáng đô thị đầy tiềm năng; diện mạo có sự thay đổi toàn diện với hàng loạt công trình giao thông, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, khu đô thị mới,... được khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng như mở rộng QL1, đường Hùng Vương nối dài đoạn phường 2 - phường 6, bờ kè sông Vàm Cỏ Tây, cầu Đúc Tân An, đường Huỳnh Văn Nhứt, khu đô thị Lợi Bình Nhơn,....; công trình nhà ở cho người có thu nhập thấp tại phường 3, phường 5;... Riêng 2 công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố là Công viên phường 2 và Kè kênh Vành đai phường 3 hoàn thành, góp phần điểm tô cho đô thị trẻ Tân An một diện mạo mới.

Nhờ làm tốt công tác khai thác, phát triển quỹ đất để tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhiều khu dân cư, khu đô thị mới sầm uất đã hình thành. Điển hình là khu dân cư trung tâm mở rộng phường 6 được đầu tư xây dựng đóng vai trò tăng trưởng mới của thành phố. Theo thiết kế, khu dân cư có hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh và kết nối đồng bộ với khu vực xung quanh. Với vị trí tiếp giáp QL1, đoạn vòng tránh TP.Tân An và khu Trung tâm hành chính mới của tỉnh Long An, cách Đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương khoảng 1km, khu dân cư trung tâm mở rộng phường 6 rất thuận tiện cho việc đi lại và là địa điểm lý tưởng để thu hút các nhà đầu tư. 

Ngoài ra, thành phố có các cửa hàng tiện ích, khu thương mại - dịch vụ như Hệ thống ngân hàng, Co.opMart, Trung tâm thương mại Vincom Plaza, Khu trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh,... Thương mại - dịch vụ từng bước phát triển với trên 95 doanh nghiệp thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng số vốn trên 1.000 tỉ đồng, trong đó có 30 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 10.000 lao động.

Hình thành "vóc dáng" đô thị trung tâm

Thành phố ngày càng khang trang, hiện đại với nhiều khu đô thị bề thế liên tục mọc lên; những tuyến phố văn minh được dệt nên từ sự chung tay, góp sức của những cư dân đô thị; những dịch vụ tiêu dùng hiện đại chọn thị trường TP.Tân An để "đứng chân"… Tất cả bắt nhịp cùng nhau, tạo nên một nhịp sống đô thị sôi động.

Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Idico Long An - Nguyễn Xuân Tiến cho biết: "Trong những năm qua, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.Tân An đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp, không ngừng đơn giản hóa các thủ tục hành chính; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động kinh doanh. Các doanh nghiệp cũng thấy rằng cơ hội đầu tư và phát triển trên địa bàn thành phố là rất lớn nên đã tìm kiếm cơ hội đầu tư tại đây".

 

Thương mại - dịch vụ TP.Tân An từng bước phát triển

10 năm qua - thành phố trẻ bên dòng sông Vàm Cỏ Tây có tốc độ tăng trưởng GDP luôn duy trì ở mức cao và ổn định. Trong 3 năm gần đây, dù bị tác động của suy thoái kinh tế, nhưng do chính sách thu hút đầu tư tốt nên mức tăng trưởng GDP vẫn đạt trung bình trên 14%. Thu – chi ngân sách luôn vượt kế hoạch; tổng thu ngân sách của thành phố tăng từ 237,5 tỉ đồng năm 2009 lên 645 tỉ đồng năm 2018. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 là 64,7 triệu đồng/người/năm, tăng 33,9 triệu đồng/người/năm so với cách đây 10 năm. 

Khi 9 phường dồn sức xây dựng đô thị văn minh thì 5 xã của Tân An vẫn ngày ngày miệt mài tạo dựng những miền quê đáng sống. Sau 10 năm dốc sức, đến nay, TP.Tân An đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, hiện đang lập hồ sơ để được Trung ương công nhận.

Bí thư Thành ủy Tân An – Trần Kim Lân nhấn mạnh: "Sau 10 năm phấn đấu xây dựng và phát triển, ngày 05/9/2019, TP.Tân An đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt đô thị loại II. Đây là một thành quả vô cùng quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Giai đoạn tiếp theo, thành phố tiếp tục phát huy vị thế, quản lý xây dựng và nâng cấp hạ tầng theo hướng hiện đại, tạo cơ hội thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và văn minh đô thị. Đồng thời, phấn đấu xây dựng một thành phố trẻ theo hướng hiện đại, góp phần quan trọng cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, phát triển hệ thống đô thị của tỉnh nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Nhất là phấn đấu sau năm 2025, TP.Tân An sẽ trở thành một trong 6 đô thị loại I trong hệ thống đô thị Việt Nam khu vực đồng bằng sông Cửu Long theo quy hoạch". 

10 năm xây dựng và phát triển, giờ đây, sức sống của đô thị trẻ Tân An đang chờ đón mọi người cùng kết đoàn dựng xây, từ khối óc và đôi tay, từ tinh thần sáng tạo, cần cù vốn có của nhân dân Tân An, để trong tương lai không xa, đô thị Tân An - đô thị loại II trực thuộc tỉnh Long An luôn phát triển vững chắc, vươn mình lên tầm cao mới./.

Theo Báo Long An Online

13/09/2019 4:00 CHĐã ban hành
Cần Đước: Chăm lo cho học sinh nghèoCần Đước: Chăm lo cho học sinh nghèo
Hàng năm, vào đầu năm học mới, huyện Cần Đước, tỉnh Long An đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm chăm lo cho học sinh (HS) nghèo. Qua đó, các em có điều kiện cắp sách đến trường, theo đuổi ước mơ con chữ.
Học sinh nghèo nhận quà từ UBND huyện Cần Đước

Học sinh nghèo nhận quà từ UBND huyện Cần Đước

Năm học 2019-2020 bắt đầu, bên cạnh sự háo hức của HS là nỗi lo của phụ huynh về các khoản phí đầu năm học. Để tiếp sức HS nghèo đến trường, UBND huyện Cần Đước vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm tặng 185 phần quà, mỗi phần gồm tiền mặt 500.000 đồng, 10 quyển tập và 1 cái bánh trung thu cho HS nghèo, với tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Hội Khuyến học huyện vận động tặng 354 phần quà, mỗi phần trị giá từ 200.000-500.000 đồng; tiền mặt gần 130 triệu đồng; 3.800 quyển tập; 6 xe đạp, mỗi chiếc 2,5 triệu đồng;... tặng HS nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Phan Thị Mỹ Xuyên - HS Trường THPT Rạch Kiến, cho biết: "Năm nào em cũng được các cô chú lãnh đạo tặng học bổng, tập, sách. Nếu không có sự giúp đỡ này, chắc em đã nghỉ học rồi! Em cảm ơn sự động viên, chia sẻ của các cô chú lãnh đạo. Em hứa sẽ ra sức học thật giỏi để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội".

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Nguyễn Văn Bảy: "Ngay từ khi nghỉ hè, huyện đã đôn đốc các địa phương chủ động công tác vận động học bổng tặng HS nghèo sớm để các em có điều kiện chuẩn bị tốt cho năm học mới, an tâm học tập. Với nguồn vận động hiện nay, huyện cơ bản giải quyết khó khăn cho HS nghèo; đồng thời, thực hiện tốt phương châm "không để HS vì nghèo mà bỏ học". Đặc biệt, việc tổ chức Lễ Tiếp sức HS nghèo vượt khó năm học 2019-2020 do UBND huyện tổ chức được xem là chất "xúc tác" để các địa phương thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài".

Nhờ sự giúp đỡ của Hội Khuyến học thị trấn Cần Đước, Nguyễn Thị Thảo Vy, ngụ khu phố 5, thị trấn Cần Đước, không còn vất vả đi bộ đến trường như trước. Bởi, em vừa được Hội Khuyến học thị trấn Cần Đước tặng chiếc xe đạp. Được biết, gia đình Vy đang ở "đậu" trên đất của người bà con, chưa có được căn nhà đàng hoàng để che mưa, trú nắng. Cha Vy bị bệnh xơ gan, thời gian qua, Vy sống nhờ tình thương của những người xung quanh. Thế nhưng, khát vọng con chữ, ước mơ được đến trường vẫn chưa bao giờ tắt trong lòng Vy.

Vy tâm sự: "Em luôn ý thức được chỉ có con chữ mới giúp gia đình thoát nghèo. Do đó, dù khó khăn, vất vả đến đâu, em cũng quyết tâm theo đuổi việc học. Em hy vọng chính quyền địa phương sẽ giúp em thực hiện ước mơ này".

Tin tưởng, với sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, Vy nói riêng và HS nghèo nói chung sẽ không bao giờ bị đánh cắp ước mơ con chữ vì nghèo./.

Theo Báo Long An online

16/09/2019 10:00 SAĐã ban hành
Kết quả thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnhKết quả thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh

<p style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt">
<span style="font-family:'arial','sans-serif';font-size:10pt">Qua 5 năm thực hiện, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm từ 10,5% năm 2009 xuống còn 3,95 % năm 2013, điều kiện sống của người nghèo được cải thiện rõ rệt, trước hết là về y tế, giáo dục, văn hóa, nước sinh hoạt, nhà ở...</span>
</p>

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giải quyết việc làm (2009 – 2013), đã giải quyết việc làm cho 137.292 lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp từ 4,48% năm 2008 xuống còn 4,1%.

 

Đến tháng 6/2013, toàn tỉnh  đã có 32.730 lao động nông thôn được đào tạo nghề,  chiếm 30,2% tổng số lao động được đào tạo nghề toàn tỉnh, tăng 12,54% so với năm 2008.

 

N.M

06/08/2013 12:00 SAĐã ban hành
Hiệu quả Tháng hành động Vì trẻ emHiệu quả Tháng hành động Vì trẻ em
Tháng hành động Vì trẻ em (THĐVTE) được xem là tháng cao điểm để xã hội chung tay chăm lo cho trẻ em. Thông qua THĐVTE, nhiều trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được giúp đỡ, đồng thời Luật Trẻ em cũng được triển khai sâu rộng trong toàn xã hội.

Chăm lo đời sống vật chất cho trẻ

THĐVTE năm 2017 với chủ đề: "Triển khai Luật Trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em" được tổ chức với nhiều hoạt động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành về tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Trẻ-em-có-hoàn-cảnh-đặc-biệt-khó-khăn-được-nhận-quà-trong-lễ-phát-động-Tháng-hành-động-Vì-trẻ-em882017.jpg

Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận quà trong lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em

Để tổ chức THĐVTE phù hợp với tình hình thực tế, nhất là giúp trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí và đưa Luật Trẻ em vào cuộc sống, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều kế hoạch và quyết định liên quan đến trẻ em. Thông qua THĐVTE, nhiều trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được giúp đỡ. Cụ thể, các đơn vị trong tỉnh cấp 1.282 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học giỏi, với số tiền gần 850 triệu đồng; tặng gần 16.000 phần quà với tổng số tiền gần 2 tỉ đồng; phối hợp Hội Thiện nguyện TP.HCM tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho gần 900 trẻ ở huyện Vĩnh Hưng và Thạnh Hóa, trong đó có 227 em được nong đường tiết niệu với số tiền gần 45 triệu đồng; phối hợp Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM hỗ trợ phẫu thuật cho 8 em bị sứt môi, hở hàm ếch với tổng số tiền 28 triệu đồng;...

Là một trong những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ trong THĐVTE, em Nguyễn Xuân Anh, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng chia sẻ: "Gia đình đông anh em, ba mẹ chủ yếu đi làm thuê, cuộc sống gia đình luôn "thiếu trước, hụt sau". Hè năm nào, em cũng phải đi bán vé số kiếm tiền để mua tập sách, quần áo chuẩn bị năm học mới. Hè năm nay, em được tặng suất học bổng trị giá 1 triệu đồng và nhiều phần quà ý nghĩa. Số tiền này giúp em giảm một phần gánh nặng về kinh tế, sẵn sàng bước vào năm học mới".

Đặc biệt quan tâm đến quyền lợi trẻ em

THĐVTE năm nay, Luật Trẻ em năm 2016 bắt đầu có hiệu lực. Do đó, ngành LĐ-TB&XH lồng ghép tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu Luật Trẻ em. Điển hình như Hội thi Tuyên truyền Luật Trẻ em năm 2016 và những chính sách liên quan đến trẻ em. Dự hội thi có 15 đội, đại diện cho những người làm cộng tác viên dân số - chăm sóc, bảo vệ trẻ em của các địa phương. Chị Phạm Thị Ngọc - cộng tác viên công tác xã hội xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa chia sẻ: "Khi tham gia hội thi, tôi hiểu hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ trong công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em cũng như Luật Trẻ em để tuyên truyền luật đến các gia đình và xử lý các tình huống liên quan đến trẻ em".

Trong THĐVTE, ngành LĐ-TB&XH còn tổ chức nhiều diễn đàn trẻ em ở các cấp nhằm lắng nghe nguyện vọng của các em để có cách giải quyết phù hợp. Toàn tỉnh có 15/15 huyện, thị xã, thành phố tổ chức diễn đàn trẻ em với trên 1.800 em tham gia; 73/192 xã, phường, thị trấn tổ chức diễn đàn trẻ em với trên 5.600 em tham gia.

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH - Nguyễn Thị Bạch Huệ cho biết: "Thời gian qua, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em được xem là nhiệm vụ xuyên suốt của ngành nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho trẻ em, nhất là trẻ em vùng sâu, vùng xa, biên giới. Thời gian tới, ngành tiếp tục phối hợp các ngành quan tâm đến các hoạt động phòng, chống trẻ em bỏ học và có nguy cơ bỏ học; ngăn ngừa, giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em bị bạo hành gia đình; triển khai thực hiện tốt mô hình "Xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em";..../.

Theo Báo Long An Online

08/08/2017 3:00 CHĐã ban hành
Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
Ủy ban Bầu cử tỉnh Long An vừa ban hành Nghị quyết số 14/NQ-UBBC, ngày 2-3-2016 ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử  đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐBHĐND) tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

1. Số lượng ĐB được bầu là 60 ĐB.

2. Số đơn vị bầu cử: 19.

3. Danh sách các đơn vị và số ĐB được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử như sau:

- Đơn vị bầu cử số 01: Huyện Đức Huệ, được bầu 03 ĐB;

- Đơn vị bầu cử số 02 gồm các xã: Lộc Giang, An Ninh Tây, An Ninh Đông, Thị trấn Hiệp Hòa, Hiệp Hòa, Tân Mỹ, Tân Phú, thị trấn Hậu Nghĩa, Hòa Khánh Tây, Đức Lập Thượng thuộc huyện Đức Hòa, được bầu 04 ĐB;

- Đơn vị bầu cử số 03 gồm các xã: Hòa Khánh Nam, Đức Hòa Thượng, Đức Lập Hạ, Mỹ Hạnh Nam, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa Đông, Đức Hòa Hạ, thị trấn Đức Hòa, Hựu Thạnh, Hòa Khánh Đông thuộc huyện Đức Hòa, được bầu 04 ĐB;

- Đơn vị bầu cử số 04 gồm: Thị trấn Bến Lức và các xã Long Hiệp, Phước Lợi, Mỹ Yên, Tân Bửu, Thanh Phú thuộc huyện Bến Lức, được bầu 03 ĐB;

- Đơn vị bầu cử số 05 gồm các xã: An Thạnh, Tân Hòa, Lương Hòa, Lương Bình, Thạnh Lợi, Thạnh Hòa, Bình Đức, Thạnh Đức, Nhựt Chánh thuộc huyện Bến Lức được bầu 03 ĐB;

- Đơn vị bầu cử số 06: Huyện Thủ Thừa, được bầu 03 ĐB;

- Đơn vị bầu cử số 07: TP.Tân An, được bầu 05 ĐB;

- Đơn vị bầu cử số 08: Huyện Châu Thành, được bầu 04 ĐB;

- Đơn vị bầu cử số 09: Huyện Tân Trụ, được bầu 03 ĐB;

- Đơn vị bầu cử số 10, gồm các xã: Tân Lân, thị trấn Cần Đước, Tân Chánh, Tân Ân, Phước Đông, Phước Tuy, Long Hựu Đông, Long Hựu Tây thuộc huyện Cần Đước, được bầu 03 ĐB;

- Đơn vị bầu cử số 11, gồm các xã: Long Định, Long Cang, Phước Vân, Long Sơn, Tân Trạch, Long Khê, Long Trạch, Long Hòa, Mỹ Lệ thuộc huyện Cần Đước, được bầu 03 ĐB;

- Đơn vị bầu cử số 12, gồm các xã: Phước Lý, Long Thượng, Phước Hậu, Phước Lâm, Mỹ Lộc, Tân Kim, Trường Bình, Long An, Thuận Thành thuộc huyện Cần Giuộc, được bầu 03 ĐB;

- Đơn vị bầu cử số 13, gồm các xã: Long Phụng, Đông Thạnh, Tân Tập, Phước Vĩnh Đông, Phước Vĩnh Tây, Phước Lại, Long Hậu và thị trấn Cần Giuộc thuộc huyện Cần Giuộc, được bầu 03 ĐB;

- Đơn vị bầu cử số 14: Huyện Thạnh Hóa, được bầu 03 ĐB;

- Đơn vị bầu cử số 15: Huyện Tân Thạnh, được bầu 03 ĐB;

- Đơn vị bầu cử số 16: Huyện Vĩnh Hưng, được bầu 03 ĐB;

- Đơn vị bầu cử số 17: Huyện Tân Hưng, được bầu 03 ĐB;

- Đơn vị bầu cử số 18: Huyện Mộc Hóa, được bầu 02 ĐB;

-Đơn vị bầu cử số 19: Thị xã Kiến Tường, được bầu 02 ĐB.

UBBC​

11/03/2016 3:00 CHĐã ban hành
Quyết tâm không để dịch Mers-CoV xâm nhập vào Việt NamQuyết tâm không để dịch Mers-CoV xâm nhập vào Việt Nam
Bộ Y tế vừa tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến về giám sát, điều trị và phòng, chống dịch bệnh MERS-CoV (Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông) do Bộ trưởng Bộ Y tế - Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì. Tại điểm cầu tỉnh Long An, Giám đốc Sở Y tế - Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Thanh Liêm chủ trì hội nghị.

​Tại hội nghị, các đại biểu 63 tỉnh, thành phố đã được các chuyên gia của Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới cập nhật những kiến thức mới nhất về MERS-CoV; hướng dẫn các phương pháp chẩn đoán và điều trị MERS-CoV; phương pháp thu thập mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm nghi nhiễm MERS-CoV; kế hoạch phân tuyến, thu dung điều trị MERS-CoV tại các cơ sở khám, chữa bệnh và kế hoạch truyền thông về MERS-CoV.

Bộ trưởng Bộ Y tế - Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định: "Nguy cơ xâm nhập dịch bệnh MERS-CoV vào Việt Nam là khá cao. Đến nay, có 1.209 ca mắc tại 29 nước, trong đó có 449 ca tử vong. Tuy nhiên, các chùm ca bệnh chủ yếu tập trung trong cơ sở y tế và chưa ghi nhận có sự lây lan trong cộng đồng. Tại Châu Á, Hàn Quốc là quốc gia có số ca mắc MERS-CoV và tử vong cao nhất sau vùng Trung Đông. Tính đến nay, Hàn Quốc đã có 95 ca mắc, trong đó có 7 ca tử vong. Hằng ngày, có rất nhiều chuyến bay từ Hàn Quốc sang Việt Nam và ngược lại. Số lượng người Hàn Quốc sống và làm việc tại Việt Nam và người Việt Nam sống ở Hàn Quốc là rất lớn. Theo đó, việc đi lại bằng đường hàng không hoặc các đường khác giữa hai quốc gia là rất nhiều. Vì vậy, nguy cơ xâm nhập bệnh là rất cao. Nhưng dù nguy cơ xâm nhập bệnh cao hay không cao, chúng ta không được chủ quan, lơ là, phải giám sát dịch một cách sâu sát, quyết liệt, quyết tâm không để dịch xâm nhập vào Việt Nam".

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Y tế, trong thời gian qua, ngành đã thành lập 4 đội phản ứng nhanh và tham mưu để Chính phủ ra công điện phòng, chống dịch bệnh trên toàn quốc, đồng thời đề nghị bắt buộc những người đi từ Hàn Quốc và những người đi từ Trung Đông có tờ khai kiểm dịch từ biên giới trên tinh thần tích cực, chủ động trong việc ứng phó với dịch bệnh. Ngoài giám sát các trường hợp đi/lại từ vùng có dịch, chúng ta cần ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam bằng cách kiểm tra những nơi nào có người Hàn Quốc sống nhiều tại Việt Nam và giám sát chặt chẽ. Mặt khác, cần theo dõi chặt chẽ bệnh tại cộng đồng để phát hiện bệnh sớm và xử lý kịp thời.

Quang Nguyên

10/06/2015 11:00 SAĐã ban hành
Tổng kết cuộc thi đọc sách tìm hiểu “Long An quê hương tôi”Tổng kết cuộc thi đọc sách tìm hiểu “Long An quê hương tôi”
Ngày 12/9/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết cuộc thi đọc sách tìm hiểu “Long An quê hương tôi” lần thứ 10 năm 2019 với chủ đề “Long An-50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”

giai nhat ca nhan.jpg

Thí sinh Trương Vinh Hiệp, đơn vị Công an thành phố Tân An

nhận giải A tại cuộc thi

Cuộc thi nhằm góp phần tuyên truyền về những thành tựu vẻ vang của Cách mạng Việt Nam và địa phương qua 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; bên cạnh đó, góp phần vào việc phát triển văn hóa đọc; khuyến khích tinh thần đọc sách trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là lực lượng thanh, thiếu niên, học sinh trên địa bàn tỉnh.

giai nhat tap the.jpg

Đại diện Công an tỉnh nhận giải A tập thể tại cuộc thi

Theo nhận xét của Ban tổ chức, trong cuộc thi đọc sách lần này đa số các bài dự thi có sự đầu tư cao cả về nội dung và hình thức, bài viết sử dụng nhiều hình ảnh minh họa sinh động, phong phú, các thông tin được khai thác triệt để phù hợp với từng sự kiện lịch sử cụ thể. Trải qua 06 vòng chấm thi với 1.085 bài dự thi, Ban tổ chức đã trao 11 giải tập thể và 32 giải cá nhân đạt thành tích cao trong cuộc thi đọc sách năm 2019./.

Tiểu Lam

13/09/2019 12:00 CHĐã ban hành
Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2019Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2019
Chiều ngày 13/9/2019, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức họp đánh giá kết quả triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Long An 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối 2019. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong 9 tháng đầu năm 2019, công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo định hướng của Trung ương và của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử được các cấp, các ngành tập trung thực hiện; công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành nhiều chỉ tiêu cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong năm 2019.

Hiện tại, trên 97% cán bộ, công chức các cấp được trang bị máy tính phục vụ công tác; 19/19 sở ngành tỉnh, 15/15 UBND cấp huyện đã triển khai mạng nội bộ, thiết bị tường lửa, kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ cho các ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh, tốc độ đường truyền từ 5 Mbps đến 32 Mbps; hoàn thành kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng đến 100% UBND cấp xã (đang kiểm tra lại toàn bộ hệ thống, dự kiến đưa vào vận hành chính thức cuối tháng 9/2019).

Từ năm 2012 đến nay, phần mềm Quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai đồng bộ cho 100% UBND các cấp và các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc, đảm bảo kết nối liên thông toàn tỉnh và đã kết nối thành công với Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử. Tình hình sử dụng phần mềm đã chuyển biến tích cực, phát huy hiệu quả tốt qua các năm, giúp hạn chế sao gửi văn bản giấy, tiết kiệm thời gian, chi phí. Từ đầu năm 2019 đến ngày 28/8/2019, tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước tiếp tục duy trì tốt với 129.046/142.504 văn bản đi, đạt 90% (vượt mục tiêu đến năm 2020 đề ra là 80%, tăng 1% so với năm 2018).

Phần mềm Một cửa điện tử đã được triển khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 17 Sở ngành, 100% UBND cấp huyện, cấp xã phục vụ tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường mạng, cung cấp thông tin phục vụ tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức (tra cứu trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, điện thoại, tin nhắn SMS và tra cứu qua ứng dụng Zalo). Toàn bộ hồ sơ thủ tục hành chính được lưu trữ, luân chuyển từ các Trung tâm hành chính công đến cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, UBND cấp xã qua hệ thống một cửa điện tử, không phụ thuộc vào hồ sơ giấy, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Tính đến ngày 28/8/2019, tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng hạn công bố trên hệ thống đạt 98%, vượt chỉ tiêu năm 2019 đề ra (tăng 2% so với năm 2018).

13-9-2019-zalo.jpg

Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ cải cách hành chính, vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An đã phối hợp các đơn vị liên quan triển khai sử dụng kênh Zalo "Chính quyền điện tử tỉnh Long An" tích hợp vào phần mềm một cửa điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm Hành chính công các huyện, thị xã, thành phố.

Công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng luôn được chú trọng, các hệ thống thông tin trọng điểm của tỉnh vận hành ổn định, đã xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh, không để xảy ra sự cố mất an toàn thông tin.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, tham gia ý kiến về thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền điện tử; cho ý kiến các nội dung như: nâng cấp, mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình 2 chiều đến cấp xã; phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Long An; nâng cấp, bổ sung trang thiết bị, bố trí chỗ làm việc cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các Trung tâm hành chính công cấp huyện để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của các ngành dọc Trung ương và theo hướng 4 tại chỗ; chế độ ưu đãi cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin;…

Kết thúc cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông sớm hoàn chỉnh dự thảo trình UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao chỉ số PCI, PAPI, PAR Index của tỉnh. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, vận động, thuyết phục người dân, doanh nghiệp tham gia và sử dụng các dịch vụ công do cơ quan nhà nước cung cấp trên môi trường mạng; rà soát, kiểm tra, tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước./.

Anh Tuấn

14/09/2019 3:00 CHĐã ban hành
Tân Hưng: Sở LĐ-TB&XH đối thoại chính sách giảm nghèo năm 2019 tại Vĩnh BửuTân Hưng: Sở LĐ-TB&XH đối thoại chính sách giảm nghèo năm 2019 tại Vĩnh Bửu
Ngày 17/9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Long An tổ chức đối thoại chính sách giảm nghèo năm 2019 với 60 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng.
Sở LĐ-TB&XH Long An giải đáp thắc mắc và hướng dẫn người dân về chính sách giảm nghèo

Sở LĐ-TB&XH Long An giải đáp thắc mắc và hướng dẫn người dân về chính sách giảm nghèo

Mục đích của đối thoại là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân địa phương trong quá trình tiếp cận các chính sách, giúp người dân thoát nghèo, tiến tới giảm nghèo bền vững. Ngoài ra, cán bộ Sở cũng thông tin đến người dân một số chương trình, chính sách liên quan của Nhà nước về công tác giảm nghèo được thực hiện trong thời gian qua trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, nhà ở, văn hóa, thông tin và truyền thông để người dân nắm và có những đề xuất, kiến nghị.

Tại buổi đối thoại, ý kiến các hộ dân đa phần xoay quanh vấn đề về cấp thẻ BHYT cùng chế độ từ BHYT khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến và trái tuyến; việc vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội; vấn đề nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho hộ nghèo xa trung tâm xã,…

Các vấn đề người dân đặt ra được đại diện Sở LĐ-TB&XH tỉnh, Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Hưng và UBND xã Vĩnh Bửu giải trình cũng như hướng dẫn người dân tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, dễ dàng tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững./.

Theo Báo Long An online

18/09/2019 2:00 CHĐã ban hành
Nâng cao trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩmNâng cao trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Cùng với sự phát triển KT-XH, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân ngày càng gia tăng. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng phát triển ngày càng nhiều. Theo đó, an toàn thực phẩm (ATTP) là một trong những vấn đề luôn được xã hội quan tâm.

mới Đoàn-chuyên-ngành-an-toàn-thực-phẩm-tỉnh-thanh-tra,-kiểm-tra-cơ-sở-sản-xuất-nước-uống-đóng-chai.jpg

6 tháng đầu năm 2018, Long An thành lập 549 đoàn liên ngành và chuyên ngành ATTP

Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Long An - bác sĩ Phạm Văn Luân cho biết: "Toàn tỉnh có 2.985 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm do Sở Y tế, Sở Công Thương và Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Những năm qua, công tác bảo đảm ATTP được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý về ATTP ngày càng chặt chẽ, hiệu quả".

Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, các đoàn kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm về bảo đảm ATTP. Qua đó, nhắc nhở các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ; xác nhận kiến thức ATTP cho người quản lý và nhân viên trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm; việc bảo quản thực phẩm. Đồng thời phổ biến đến các cơ sở những văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh ATTP.

6 tháng đầu năm 2018, Long An thành lập 549 đoàn liên ngành và chuyên ngành ATTP từ tỉnh đến xã thanh tra, kiểm tra 7.706 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Theo đó, phát hiện 1.464 cơ sở vi phạm bị xử phạt hành chính với tổng số tiền phạt trên 800 triệu đồng.

Riêng ngành y tế, 6 tháng đầu năm, tổ chức thanh tra, kiểm tra 7.611 lượt cơ sở, trong đó 80,46% lượt cơ sở đạt yêu cầu (số lượt cơ sở đạt tăng 8,39% so cùng kỳ). Số lượt cơ sở đạt tăng là nhờ sự vào cuộc của chính quyền địa phương từ lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền đến thanh tra, kiểm tra. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tuân thủ các quy định về ATTP không những của cơ sở sản xuất, kinh doanh mà cả người tiêu dùng.

Nhân viên quản lý Công ty (Cty) TNHH Thủy Song Linh (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa) - Nguyễn Thị Mỹ Linh chia sẻ: "Cty sản xuất nước uống đóng chai hơn 2 năm nay, trung bình 400-500 bình nước (20 lít/bình)/ngày. Cty chú trọng chất lượng, vệ sinh nhằm tạo uy tín và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Vì vậy, tôi luôn tuân thủ các yêu cầu, điều kiện theo quy định của Thông tư 15/2012/TT-BYT của Bộ Y tế".

 2072018Đoàn-chuyên-ngành-an-toàn-thực-phẩm-tỉnh-thanh-tra,-kiểm-tra-cơ-sở-sản-xuất-nước-uống-đóng-chai-tại-huyện-Đức-Hòa.jpg

Đoàn chuyên ngành an toàn thực phẩm tỉnh thanh tra, kiểm tra cơ sở sản xuất nước uống đóng chai tại huyện Đức Hòa

Tại Điều 5 (Thông tư số 15/2012/TT-BYT, ngày 12/9/2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm) quy định cơ sở sản xuất, kinh doanh phải đủ diện tích bố trí các khu vực bày bán, chứa đựng, bảo quản thực phẩm; không bị ngập, đọng nước; không bị ảnh hưởng bởi động vật, côn trùng, vi sinh vật gây hại; không bị ảnh hưởng đến ATTP từ các khu vực ô nhiễm bụi, hóa chất độc hại, các nguồn gây ô nhiễm khác. Các cơ sở phải có đủ dụng cụ thu gom chất thải, rác thải. Khu vực vệ sinh của cơ sở phải được bố trí ngăn cách với khu vực kinh doanh thực phẩm. Thực phẩm kinh doanh phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng,...

Thông tư cũng quy định đối với người trực tiếp kinh doanh thực phẩm. Theo đó, chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP, giấy xác nhận đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế. Người trực tiếp kinh doanh thực phẩm phải mặc trang phục bảo hộ riêng; không hút thuốc, khạc nhổ trong khu vực kinh doanh thực phẩm,... hàng hóa kinh doanh phải để cách biệt, từng loại có giá kệ.

ATTP luôn là vấn đề nóng vì liên quan đến sức khỏe và tính mạng con người. Do đó, các đoàn liên ngành và chuyên ngành ATTP từ tỉnh đến xã tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu giám sát, cảnh báo và điều tra, truy xuất, xử lý tận gốc đối với sản phẩm, cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh vi phạm các quy định về ATTP nhằm tẩy chay thực phẩm bẩn, thực phẩm không an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng./.​

Theo Báo Long An Online

20/07/2018 3:00 CHĐã ban hành
'Cụ Bùi Bằng Đoàn là nhà lãnh đạo mẫn cán của Quốc hội và Chính phủ''Cụ Bùi Bằng Đoàn là nhà lãnh đạo mẫn cán của Quốc hội và Chính phủ'
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, cụ Bùi Bằng Đoàn, nguyên Trưởng ban Thường trực Quốc hội là một chí sỹ yêu nước nhiệt thành, nhà lãnh đạo mẫn cán của Quốc hội và Chính phủ.

Tiết mục văn nghệ tái hiện lịch sử tại Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sáng 16/9, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889-19/9/2019).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa tới lễ kỷ niệm.

Tham dự lễ kỷ niệm có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An và Nguyễn Sinh Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Ngọc Thịnh; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng…

Cùng tham dự có các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các vị lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại diện gia đình Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn; đại diện các tầng lớp nhân dân thành phố Hà Nội…

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, cụ Bùi Bằng Đoàn (1889-2019), nguyên Trưởng ban Thường trực Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) là một chí sỹ yêu nước nhiệt thành, nhà lãnh đạo mẫn cán của Quốc hội và Chính phủ, người cộng sự gần gũi, thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Thủ đô Hà Nội.

Một chí sỹ yêu nước nhiệt thành

Chí sỹ yêu nước Bùi Bằng Đoàn sinh ra trong một gia đình có truyền thống khoa bảng tại làng Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông (nay là thành phố Hà Nội). Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước đang bị xâm lược, chứng kiến phong trào Cần vương kháng Pháp thất bại; các phong trào đấu tranh yêu nước lần lượt bị thực dân Pháp đàn áp, khủng bố đẫm máu, nhân dân ta lâm vào cảnh nô lệ, lầm than, chí sỹ Bùi Bằng Đoàn đã sớm tiếp thu truyền thống bất khuất của dân tộc.

"Với tấm lòng yêu nước thương dân sâu sắc, từ lúc còn là một vị quan của Triều đình nhà Nguyễn, đến khi trở thành nhà lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cụ Bùi Bằng Đoàn đã luôn nêu cao tinh thần vì nước, vì dân, xả thân vì nghĩa lớn. Cụ là một trong những tấm gương tiêu biểu của tầng lớp nhân sỹ, trí thức Việt Nam đi từ chủ nghĩa yêu nước, đến với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc," Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cụ Bùi Bằng Đoàn nổi tiếng là vị quan thanh liêm, chính trực. Ngay trên công đường, cụ cho treo Bảng thông báo công khai "không nhận quà biếu" và nghiêm cấm người nhà nhận quà biếu. Điều này thể hiện rõ phẩm chất đạo đức "liêm," "chính" của một bậc danh Nho chân chính.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đối với nhân dân, cụ Bùi Bằng Đoàn có mối quan hệ tình sâu, nghĩa nặng, bất luận trong hoàn cảnh nào, Cụ cũng đứng về phía nhân dân, hết lòng bảo vệ người dân. Khi làm Tri phủ Xuân Trường (Nam Định), Cụ là người đã đề xuất và tổ chức đắp con đê Bạch Long để ngăn nước mặn, tạo ra một vùng đất đai rộng lớn, màu mỡ cho nhân dân trồng lúa, trồng dâu. Ghi nhận công đức to lớn của Cụ, nhân dân địa phương đã tổ chức lễ tế sống vị "Phụ mẫu chi dân" ngay tại nơi Cụ về nhậm chức và làm việc…

Sau Cách mạng Tháng Tám, Vua Bảo Đại thoái vị, cụ Bùi Bằng Đoàn lui về sống ở quê nhà. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập trong điều kiện cách mạng gặp muôn vàn khó khăn bởi sự chống phá của thù trong, giặc ngoài. Với tinh thần đoàn kết dân tộc và tư tưởng "tìm người tài đức" phục vụ cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiên trì nhiều lần viết thư tay, cử người về Hà Đông để mời cụ Bùi tham gia làm Cố vấn cho Chính phủ.

Nể phục và mến mộ tài đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với tấm lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, cụ Bùi Bằng Đoàn lại rời quê, dấn thân theo con đường cách mạng. Với tài năng, đức độ, tri thức uyên bác của mình, cụ Bùi Bằng Đoàn đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời đảm nhiệm nhiều công việc, chức vụ quan trọng. Cụ Bùi Bằng Đoàn đã trở thành một trong 10 người nằm trong Ban Cố vấn của Chính phủ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đích thân đề nghị trong phiên họp của Chính phủ ngày 14/11/1945.

Trong những ngày đầu thành lập, chính quyền cách mạng hoạt động còn nhiều bỡ ngỡ, khiếm khuyết. Để bộ máy chính quyền nhà nước thực sự trong sạch, vững mạnh, ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 64-SL, thành lập Ban Thanh tra đặc biệt là tiền thân của ngành Thanh tra Việt Nam ngày nay.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cử Cụ Bùi Bằng Đoàn và ông Cù Huy Cận vào Ban Thanh tra đặc biệt, trong đó Cụ Bùi Bằng Đoàn được cử là Trưởng ban để đảm bảo sự lãnh đạo thực hiện của cơ quan có chức năng, quyền hạn rất lớn trong Chính phủ. Đó là sự lựa chọn thể hiện tầm nhìn sáng suốt và sự tín nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Cụ Bùi Bằng Đoàn, đồng thời thể hiện tư tưởng đại đoàn kết dân tộc, nghệ thuật trọng dụng nhân tài của Người trong việc huy động nhân sỹ, trí thức tham gia công cuộc kiến thiết đất nước.

Nhà lãnh đạo mẫn cán của Quốc hội và Chính phủ

Vào tháng 1/1946, Cụ Bùi Bằng Đoàn được bầu làm đại biểu Quốc hội của tỉnh Hà Đông và tháng 11 năm đó, Cụ được Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại kỳ họp thứ 2 tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng Ban Thường trực Quốc hội, thay Cụ Nguyễn Văn Tố đi nhận nhiệm vụ mới.

Trong thời gian giữ cương vị Trưởng ban Thường trực Quốc hội - người đứng đầu cơ quan lập pháp, với sự hiểu biết sâu rộng cả về lý luận và thực tiễn, Cụ Bùi Bằng Đoàn đã luôn sát cánh bên cạnh Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực thi những nhiệm vụ mà Quốc hội giao phó.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, vào thời điểm đó, Cụ và Ban Thường trực Quốc hội đã nhận thức rõ nhiệm vụ của Quốc hội là tập trung toàn lực cho cuộc kháng chiến, nên dù không thể tổ chức các kỳ họp thường xuyên, nhưng đại biểu Quốc hội với tư cách là đại diện của nhân dân đã kết nối, động viên quần chúng nhân dân đấu tranh với nhiều hình thức và khả năng sẵn có. Mặt khác, nhằm huy động lực lượng, sức người, sức của cho cuộc kháng chiến, Cụ đã có nhiều cuộc kinh lý đến tận các địa phương để thăm hỏi nhân dân, gửi thư thăm hỏi đồng bào.

 

Tiết mục văn nghệ tái hiện lịch sử tại Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Với vai trò là người đứng đầu cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, do cử tri cả nước bầu nên, Cụ Bùi Bằng Đoàn đã tích cực đấu tranh phản bác những luận điệu của thực dân Pháp và bè lũ tay sai về tính hợp hiến, hợp pháp của Chính phủ liên hiệp kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Bằng kiến thức uyên bác và bản lĩnh chính trị vững vàng, Cụ đã khẳng định: "quốc dân ta chỉ có một Chính phủ là Chính phủ Hồ Chí Minh do Quốc dân công nhận tại kỳ họp tháng 11 năm 1946."

Lời tuyên bố đanh thép của Cụ là một đòn giáng mạnh vào âm mưu chia rẽ của chính quyền thực dân và mưu toan lập chính quyền bù nhìn thân Pháp hòng làm giảm uy tín của Chính phủ liên hiệp kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu.

Trong những ngày kháng chiến ở chiến khu Việt Bắc, Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn đã luôn ở bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham dự các cuộc họp của Hội đồng Chính phủ, góp ý kiến với Chính phủ và giám sát các hoạt động của Chính phủ trong mọi công tác kháng chiến.

Cụ đã có những đóng góp vào việc cải tổ nhân sự của Chính phủ; thực hiện những chính sách sản xuất tiết kiệm, chính sách thuế nông nghiệp, chính sách ruộng đất; chỉ đạo các đoàn đại biểu khu vực kiểm tra tình huống, lấy nguyện vọng của nhân dân để góp ý cho Quốc hội và Chính phủ trong lãnh đạo cuộc kháng chiến. Cụ đã tham gia Ban vận động thành lập Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Hội Liên-Việt) để mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường lực lượng cách mạng.

Cuối năm 1948, đầu năm 1949, Cụ Bùi Bằng Đoàn lâm bệnh nặng. Được tin Cụ ốm, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo đưa Cụ vào vùng tự do Thanh Hóa để yên tâm chữa bệnh.

Trong thời gian chữa bệnh, tuy xa Trung ương, xa Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng qua thư từ, liên lạc, Cụ Bùi Bằng Đoàn vẫn thường xuyên được Người thăm hỏi, động viên và bàn luận về những vấn đề quốc sự. Đáp lại, Cụ Bùi cũng thường xuyên gửi thư góp ý cho Trung ương, cho Chính phủ và luôn tin tưởng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau khi Hà Nội được giải phóng, Cụ Bùi Bằng Đoàn được Trung ương đón về ở tại nhà số 10 phố Trần Hưng Đạo, gần Bệnh viện Quân đội 108 để tiện chữa bệnh. Từ khi Cụ Bùi chuyển về Hà Nội, Bác Hồ thường xuyên đến thăm cụ.

Ngày 13/4/1955, Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn từ trần. Cụ đi xa, nhưng tấm gương yêu nước, thương dân, tận tụy với công việc và sự liêm khiết, chính trực của Cụ cùng với những cống hiến to lớn mà Cụ đã để lại cho Quốc hội, cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc sẽ mãi được khắc ghi.

Tấm gương tiêu biểu hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, xuất phát từ tâm nguyện đặt Tổ quốc lên trên tất cả, với tinh thần "Dĩ công vi thượng," Cụ Bùi Bằng Đoàn - một vị quan Thượng thư trong bộ máy của triều đình phong kiến nhà Nguyễn đã vượt qua những định kiến của thời cuộc để tham gia chính quyền cách mạng. Bằng tấm lòng nhiệt thành yêu nước, thương dân và sự cảm phục tài đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cụ đã đem hết sức lực, tài năng phụng sự Tổ quốc và dân tộc.

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Trưởng Ban thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn là dịp để tri ân và tưởng nhớ công lao, sự cống hiến to lớn của Cụ đối với nhân dân và cách mạng Việt Nam. Cụ Bùi Bằng Đoàn chính là một tấm gương tiêu biểu của một nhân sỹ yêu nước chân chính, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tinh thần làm việc tận tụy, hy sinh vì nước, vì dân; sống khiêm tốn, giản dị, không màng danh lợi, phú quý của Cụ là tấm gương sáng để các đại biểu Quốc hội, cùng cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân ta học tập. Tấm gương của cụ Bùi Bằng Đoàn góp phần quan trọng vào việc bồi dưỡng lý tưởng, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng đất nước.

Noi gương Cụ Bùi Bằng Đoàn, trong mọi hoạt động và trên từng cương vị công tác, mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân ta luôn đặt lợi ích của đất nước, của dân tộc, của nhân dân và của Đảng lên trên hết; tăng cường sự đoàn kết thống nhất để giữ vững nền độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

"Noi gương Cụ, chúng ta nguyện đi theo con đường cách mạng mà Đảng, dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối, trong đó có cụ Bùi Bằng Đoàn đã lựa chọn, ra sức xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; xứng đáng với sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng tiên liệt vì sự trường tồn, phát triển của quốc gia và dân tộc." - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Tại lễ kỷ niệm, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn nhấn mạnh, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn là dịp các thế hệ đại biểu Quốc hội có dịp tưởng nhớ đến tấm lòng lớn lao của Cụ đối với cách mạng Việt Nam, là dịp học tập, noi theo tấm gương yêu nước, thương dân, tận tụy với công việc và sự liêm khiết, chính trực của Cụ Bùi Bằng Đoàn…

Đại diện thế hệ trẻ cả nước, cán bộ Thành Đoàn Hà Nội Nguyễn Mai Anh phát biểu bày tỏ sự tự hào, ngưỡng mộ về thân thế, sự nghiệp của Trưởng Ban Thường trực Quốc hội - Cụ Bùi Bằng Đoàn. Noi gương Cụ và các bậc tiền bối cách mạng, học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thế hệ trẻ Việt Nam không ngừng tu dưỡng, rèn đức, luyện tài, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang, tiếp tục ra sức đóng góp vào sự nghiệp đổi mới đổi mới của đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"…/.

Theo TTXVN​

16/09/2019 4:00 CHĐã ban hành
Chương trình tặng sách “Hành trình trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại– Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt” tại Long AnChương trình tặng sách “Hành trình trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại– Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt” tại Long An
Sáng ngày 13/9/2019, Chương trình "Hành trình từ trái tim" do Vụ Thư viện phối hợp Tập đoàn Trung Nguyên tổ chức đã đến Long An để trao tặng 1.000 quyển sách cho Bảo tàng – Thư viện tỉnh và 600 quyển sách cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.

70115775_3484811151544634_2288721177922764800_n.jpg

Chương trình "Hành trình từ trái tim" trao tặng 1.600 quyển sách cho Long An

Hoạt động tặng sách trên nằm trong chương trình xã hội "Hành trình từ trái tim – Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt" do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng, duy trì tổ chức từ năm 2012. Chương trình gồm nhiều dự án, hoạt động nhằm kết nối, truyền cảm hứng sáng tạo khởi nghiệp từ các nhân vật ảnh hưởng, các quốc gia thành công đến đối tượng chính là người trẻ trong cả nước. Nguồn sách được trao tặng thuộc tủ sách nền tảng đổi đời, với 5 đầu sách: Nghĩ giàu làm giàu; Đắc nhân tâm; Khuyến học; Quốc gia khởi nghiệp và Không có gì là thất bại, tất cả là thử thách.


Các em học sinh vui mừng khi nhận sách

Đối với Bảo tàng – Thư viện Long An, những tài liệu quý này tạo điều kiện cho bạn đọc, nhất là lực lượng thanh thiếu niên phát triển tư duy, bồi dưỡng nhân cách, xây dựng xã hội học tập. Năm 2019, hành trình bắt đầu từ ngày 02/4/2019, riêng trong tháng 9/2019, chương trình sẽ trao tặng sách tới các tỉnh, thành khu vực Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long./.

NL

14/09/2019 3:00 CHĐã ban hành
'Doanh nghiệp Long An hội nhập và phát triển''Doanh nghiệp Long An hội nhập và phát triển'
Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp (DN) nỗ lực vượt khó, có những đóng góp quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.
Qua 13 năm xây dựng, LHC không ngừng phát triển

Qua 13 năm xây dựng, LHC không ngừng phát triển

1. Công ty (Cty) Cổ phần Long Hậu (LHC), xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An chính thức đi vào hoạt động năm 2006. LHC là chủ đầu tư các dự án Khu công nghiệp (KCN) Long Hậu với tổng diện tích gần 500ha, được chia thành các giai đoạn: KCN Long Hậu có quy mô hơn 137ha (năm 2006), KCN Long Hậu mở rộng quy mô trên 108ha (năm 2009), Khu dân cư - Tái định cư xã Long Hậu quy mô 55ha (năm 2009) và nay là KCN Long Hậu 3 - giai đoạn 1 quy mô gần 124ha.

Theo lãnh đạo Cty, trong suốt quá trình hoạt động, KCN Long Hậu đã xây dựng cộng đồng 200 DN trong và ngoài nước phát triển bền vững. Đặc biệt, KCN Long Hậu và KCN Long Hậu mở rộng đạt tỷ lệ lấp đầy 100%; trong khi đó, KCN Long Hậu 3 - giai đoạn 1 đang được đẩy mạnh công tác triển khai, giải phóng mặt bằng, dự kiến bàn giao vào cuối năm 2019.

Bên cạnh các sản phẩm đất công nghiệp cho thuê, nhà xưởng xây sẵn cho thuê, KCN Long Hậu còn tiên phong đa dạng hóa các sản phẩm khác như nhà xưởng xây theo yêu cầu, nhà xưởng cao tầng và nhà xưởng công nghệ cao Long Hậu tại Đà Nẵng,... gần đây nhất là Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Long Hậu. Với vai trò là người bạn đồng hành, LHC luôn theo sát hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư. Cty thường xuyên tiếp nhận và giải quyết thỏa đáng những yêu cầu của khách hàng từ việc cung cấp thông tin đến sửa chữa nhà xưởng, thiết bị văn phòng, tư vấn thủ tục hành chính, làm việc với cơ quan chức năng, tập huấn người lao động,...

Trung tâm Dịch vụ khách hàng của LHC là nơi cung cấp các dịch vụ tiện ích để phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng. Qua đó, giúp nhà đầu tư an tâm, tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hàng năm, LHC hỗ trợ các gia đình nghèo, khó khăn, học sinh vượt khó học giỏi,... trên địa bàn huyện với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Với những nỗ lực trên, LHC "rinh" về không ít giải thưởng. Cty từng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, Cờ thi đua của Chính phủ, đoạt giải Vàng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia về năng suất, chất lượng, nhiều năm liền đạt Tập thể lao động xuất sắc, nhận được nhiều cờ thi đua của UBND tỉnh và Cúp Vàng DN xuất sắc, giải thưởng môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường,… Đặc biệt, năm 2017, LHC là 1 trong 4 DN cả nước đoạt giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương được tổ chức vào tháng 4-2018,...

2. Được thành lập từ năm 2003, Cty Cổ phần Tân Đồng Tiến là một trong những Cty sản xuất và xuất khẩu gạo, gạo nếp các loại hàng đầu của tỉnh và của cả nước. Cty trở thành thành viên của Hiệp hội Lương thực Việt Nam từ năm 2005, được Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo từ năm 2011.

Những năm qua, Cty không ngừng phát triển, tìm tòi và đẩy mạnh gia tăng sản lượng xuất khẩu. Cty luôn kịp thời trang bị đầy đủ máy móc, dây chuyền chuyên về sản xuất lúa gạo nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất nhanh nhất, tốt nhất: Silo, máy tách màu, máy đánh bóng, máy xay xát, máy đóng gói, băng tải … Năng suất mỗi ngày có thể sản xuất hơn 1.000 tấn và đáp ứng nhu cầu giao hàng chỉ trong vòng 3-7 ngày.

Công ty Cổ phần Tân Đồng Tiến là một trong những doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu gạo, gạo nếp các loại hàng đầu của tỉnh và của cả nước 

Công ty Cổ phần Tân Đồng Tiến là một trong những doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu gạo, gạo nếp các loại hàng đầu của tỉnh và của cả nước

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Tân Đồng Tiến - Nguyễn Thành Mười cho biết, sau 15 năm thành lập, Cty hiện là 1 trong 2 DN lớn xuất khẩu gạo của Việt Nam đi qua các nước. Hiện nay, Cty xuất khẩu khoảng 350.000 tấn gạo sang Philippines, Malaysia, Indonesia, Hong Kong (Trung Quốc), trong đó có 150.000 tấn qua thị trường Trung Quốc với sản phẩm chủ yếu là gạo thơm, gạo nếp. Ngoài những thị trường trên, gạo của Cty Tân Đồng Tiến còn xuất khẩu sang thị trường châu Âu,…

Hiện nay, Cty được UBND tỉnh phê duyệt Dự án xây dựng cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao xuất khẩu tại huyện Thạnh Hóa. Đây là điều kiện để gắn hoạt động sản xuất chế biến, kinh doanh, tiêu thụ, xuất khẩu gạo của DN với hoạt động sản xuất lúa của hộ nông dân trồng lúa; tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, quy trình sản xuất tiên tiến, cơ giới hóa sản xuất, giảm tổn thất sau thu hoạch, góp phần nâng chất lượng, giá trị thóc, gạo hàng hóa, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Nguyễn Thành Mười, thời gian tới, Cty tiếp tục đầu tư trang thiết bị phù hợp với điều kiện gạo sạch, gạo chất lượng cao; chọn những loại gạo chất lượng và tiếp tục tìm kiếm thị tường giá tốt;… Với những thành tích tiêu biểu nêu trên, không khó để DN này đón nhận nhiều danh hiệu cao quý như nhiều năm liền là DN tiêu biểu xuất sắc, Huân chương Lao động hạng Nhì,…

3. Nhiều năm qua, Cty Cổ phần Đô thị Tân An là đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải đô thị và xử lý nước thải công nghiệp; xử lý môi trường; xây dựng, vận hành hệ thống; quản lý, duy tu và xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị;...

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ bằng sự nỗ lực, cố gắng của mình đã đạt những kết quả khích lệ. Chất lượng công tác vệ sinh môi trường được nâng lên một bước, góp phần để thành phố ngày một sáng, xanh, sạch và đẹp hơn.

Giám đốc Cty - Nguyễn Thị Hồng Vy thông tin, trong điều kiện khó khăn khi nguồn nhân lực của Cty còn thiếu, lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn ngày gia tăng (hiện nay 120 tấn/ngày) nhưng Cty cố gắng động viên người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, vào những dịp lễ, tết, nhất là trong đợt phát động TP.Tân An được công nhận là đô thị loại II vừa qua, khối lượng công việc của đơn vị tăng lên gấp bội. Người lao động thay phiên, động viên nhau quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng, quét rác liên tục ở những tuyến đường chính. Hầu hết người lao động tại đơn vị làm việc theo khối lượng công việc. Cty luôn dành chế độ khuyến khích, động viên, hỗ trợ nhân viên để họ yên tâm làm việc, góp phần tạo cảnh quan môi trường cho thành phố.

Thời gian tới, Cty tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước mắt, trong những tháng cuối năm, Cty lên kế hoạch "làm đẹp" cho đường phố phục vụ Tết Nguyên đán, trang trí công viên, bồn hoa, cây xanh,… nhất là giữ cho thành phố luôn sáng, xanh, sạch, đẹp,...

Vượt khó, đội ngũ nhân viên Công ty Cổ phần Đô thị Tân An hoàn thành nhiệm vụ, góp phần “làm đẹp” cho thành phố 

Vượt khó, đội ngũ nhân viên Công ty Cổ phần Đô thị Tân An hoàn thành nhiệm vụ, góp phần "làm đẹp" cho thành phố

Theo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, thời gian qua, các DN trong tỉnh tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với tiêu chí, nội dung và khẩu hiệu hành động phù hợp với từng loại hình hoạt động. Các phong trào thi đua góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, phát huy tính sáng tạo, tích cực của người lao động, tiếp tục đẩy nhanh tái cơ cấu; thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Các DN mở rộng quy mô phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị hiện đại, mở rộng sản xuất, tuyển dụng thêm nhiều lao động, thu hút vốn đầu tư và đẩy mạnh xuất khẩu,... Từ đó, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tăng tích tụ vốn, nâng cao giá trị xuất khẩu, góp phần tăng thu ngân sách, từng bước khẳng định vị thế của DN./.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, có 7 tập thể sẽ được tặng Cúp Vàng doanh nghiệp xuất sắc và cờ thi đua của UBND tỉnh; 18 tập thể được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh; đồng thời, có 17 tập thể nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp Long An hội nhập và phát triển" năm 2018.
Theo Báo Long An Online
08/10/2019 9:00 CHĐã ban hành
Bế mạc Hội thi Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Long An 2019Bế mạc Hội thi Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Long An 2019
Chiều ngày13/9/2019, Sở Nội vụ Long An phối hợp Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Lễ bế mạc Hội thi Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Long An năm 2019.

70126667_505698743557137_6770676266065461248_n.jpg

Ban Tổ chức chụp hình lưu niệm với các đội đoạt giải cao tại Hội thi

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, hào hứng và không kém phần căng thẳng và hấp dẫn của 37 đội dự thi đến từ 15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Hội thi Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Long An năm 2019 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

70788073_2154446408189447_7962299162630815744_n.jpg

Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban tổ chức Hội thi - Trần Kỳ Đức trao giải Nhất cho đội Sở Kế hoạch và Đầu tư

Kết quả hội thi, giải Nhất toàn đoàn thuộc về đội Sở Kế hoạch và Đầu tư, giải Nhì thuộc về đội huyện Mộc Hóa, giải Ba thuộc về đội thành phố Tân An và 2 giải Khuyến khích thuộc về đội huyện Đức Hòa và đội huyện Cần Giuộc. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn trao các giải thưởng phụ: Giải về phần thi tự giới thiệu hay nhất thuộc về đội Quỹ Đầu tư và Phát triển, giải phần thi thuyết trình hay nhất thuộc về đội Sở Kế hoạch và Đầu tư, giải tiểu phẩm hay nhất thuộc về đội huyện Đức Hòa và giải tuyên truyền viên xuất sắc nhất thuộc về thí sinh Huỳnh Vũ Linh - đội huyện Mộc Hóa.

71055351_2489057157828282_3737715767748067328_n.jpg

Ban Tổ chức trao giải phụ cho các đội thi

Hội thi đã góp phần thiết thực vào việc tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, công chức, viên chức về mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa của việc cải cách hành chính. Đồng thời, vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức tích cực, chủ động tham gia cải cách hành chính Nhà nước ngay tại cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh./.

NL

14/09/2019 4:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.​​​

​Chịu trách nhiệm chính: ông MAI VĂN NHIỀU - Chánh Văn phòng. 

Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​