Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông Tin Cần Biết

Liên kết

Website

Thông Tin Cần Biết
Thứ 5, Ngày 09/06/2022, 15:00
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022
09/06/2022
Căn cứ Kế hoạch số 51-KH/TU, ngày 21/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh năm 2022, Quyết định số 615-QĐ/TU, ngày 09/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức năm 2022 và Quyết định số 635-QĐ/TU, ngày 01/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022.

Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức năm 2022 thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức, viên chức năm 2022 như sau:

1. Danh sách 114 thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 (kèm theo).

2. Tài liệu ôn tập

a) Tài liệu ôn tập môn tiếng Anh: bộ câu hỏi ôn tập gồm 300 câu hỏi trắc nghiệm (đính kèm) ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

b) Tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung: bộ câu hỏi ôn tập gồm 300 câu hỏi trắc nghiệm (đính kèm) về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chức trách nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của ngạch chuyên viên.

c) Tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành 

* Vị trí tuyển dụng là chuyên viên Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn

- Những hiểu biết về Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh gắn với những nhiệm vụ cụ thể theo yêu cầu hiện nay của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, như:

+ Xây dựng nông thôn mới.

+ Xây dựng văn minh đô thị.

+ Khởi nghiệp trong thanh niên.

+ Trách nhiệm của tổ chức Đoàn đối với Thanh thiếu nhi.

+ Thanh niên trước những hành động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch.

+ Thanh niên với cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

- Thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên chọn một trong các chủ đề theo đề cương do Hội đồng thi chuẩn bị sẵn, sau đó, thí sinh sẽ trình bày trước Ban kiểm tra, sát hạch; thời gian phỏng vấn là 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

- Sau khi thí sinh trình bày xong, thành viên Ban kiểm tra, sát hạch sẽ hỏi thêm từ 01 - 03 câu hỏi tình huống gắn với chủ đề thí sinh trình bày hoặc nội dung liên quan đến vị trí việc làm để thí sinh trả lời.

* Vị trí tuyển dụng là Phóng viên Báo Long An

- Kỹ năng nghiệp vụ báo chí, pháp luật liên quan đến hoạt động báo chí.

- Kiến thức, tình huống, đạo đức liên quan đến hoạt động báo chí.

Thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên chọn một trong các câu hỏi do Hội đồng thi chuẩn bị sẵn, sau đó, thí sinh sẽ trình bày trước Ban kiểm tra, sát hạch; thời gian phỏng vấn là 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

Sau khi thí sinh trình bày xong, thành viên Ban kiểm tra, sát hạch sẽ hỏi thêm từ 01 - 03 câu hỏi tình huống gắn với chủ đề thí sinh trình bày hoặc nội dung liên quan đến vị trí việc làm để thí sinh trả lời.

* Các vị trí tuyển dụng còn lại

- Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy.

- Quy định số 46-QĐ/TW, ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy.

- Hiến pháp năm 2013 (Chương V, VI, VII, IX).

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (Chương II).

- Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

* Thí sinh căn cứ vào vị trí việc làm đăng ký dự tuyển để chọn tài liệu tương ứng.

3. Về thời gian, địa điểm thi, mức thu phí

- Thời gian thi: Ngày 29 - 30/6/2022 (khai mạc kỳ thi lúc 07 giờ 30 phút ngày 29/6/2022); danh sách thí sinh theo phòng thi và lịch thi cụ thể sẽ được niêm yết tại địa điểm thi trước 01 ngày.

- Địa điểm thi: Trường Chính trị tỉnh Long An (số 1005, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

- Mức thu phí: 400.000 đồng/thí sinh (theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC, ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức); thí sinh nộp trực tiếp tại địa điểm thi.

Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức năm 2022 thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022.

Thí sinh truy cập trang thông tin điện tử của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An tại địa chỉ: http://btctu.longan.dcs.vn hoặc Cổng thông tin điện tử tỉnh Long An tại địa chỉ: http://longan.gov.vn để xem danh sách cụ thể các trường hợp đủ điều kiện dự thi hoặc liên hệ số điện thoại: 0272.3833112.

9-6-2022-TB 02.signed.pdf

Thong-bao-ds-du-tieu-chuan-dieu-kien-va-tai-lieu-on-tap-tuyen-dung-CCVC-nam-2022.docx

Tài liệu:

https://drive.google.com/file/d/19A6GiNlaTJWbKu7-sCFb_08WLd43ZFRK/view?usp=sharing

TH


Lượt người xem:   310
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng​​​ UBND tỉnh - Nguyễn Anh Việt

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​​ ​