Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVideos

 
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Từ khóa
  
/Style Library/Vebrary/CustomMedia/Images/defautmedia.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>https://www.youtube.com/embed/WyYJacdDzRA?rel=0</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>05/08/2014Phóng sự hoạt động
  
/PublishingImages/2015-05/long an.JPG<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>/Video/2015/5/longan.flv</Url> <Type>flv</Type> </VideoFieldEntity>05/05/2015Giới thiệu về Long An
  
/PublishingImages/2016-10/nang luc canh tranh.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>https://www.youtube.com/embed/ou80Lpa9Hg4</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>13/10/2016Giới thiệu về Long An
  
/PublishingImages/2016-10/nong nghiep thoi hien dai.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>https://www.youtube.com/embed/oNB651qM2Vk</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>14/10/2016Giới thiệu về Long An
  
/PublishingImages/2016-10/Thu tuong tham long an.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>https://www.youtube.com/embed/2mWI9MOmfEs</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>18/10/2016Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Long An năm 2016
  
/PublishingImages/2016-10/long an thu hut 4 ty usd Hoi nghi XTDT 2016.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>https://www.youtube.com/embed/UGUgpLPLl_I</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>18/10/2016Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Long An năm 2016
  
/PublishingImages/2016-10/amthucsong nuoc.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>https://www.youtube.com/embed/d6KZJzgZbho</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>20/10/2016Giới thiệu về Long An
  
/PublishingImages/2016-10/LangNoiTanLap93838308.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>https://www.youtube.com/embed/vkT9mZAJKFg</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>20/10/2016Giới thiệu về Long An
  
/PublishingImages/2016-10/LangNoiTanLap93838308.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>https://www.youtube.com/embed/Kg1dM1TLTk4</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>20/10/2016Giới thiệu về Long An
  
/PublishingImages/2016-10/9127_33.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>https://www.youtube.com/embed/OGo54BUb0qI</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>20/10/2016Phóng sự hoạt động
  
Tương lai của Long An như con rồng sẽ cất cánh với vai trò quan trọng trọng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, sớm trở thành tỉnh công nghiệp: có không gian đô thị hiện đại, công nghiệp tập trung, du lịch sinh thái, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
/PublishingImages/2016-10/3842_cong nghiẹp.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>https://www.youtube.com/embed/0L5EMRJQWMw</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>21/10/2016Giới thiệu về Long An
  
/PublishingImages/2017-05/long-an-vung-vang-buoc-tien-moi.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>https://www.youtube.com/embed/4Tu1hy_ZDD8</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>19/05/2017Giới thiệu về Long An
  
Việc nước ta đảm nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2017 thể hiện sự tín nhiệm cao của cộng đồng quốc tế, đồng thời khẳng định Tầm nhìn chiến lược của Việt Nam về tương lai châu Á - Thái Bình Dương. Đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao đối với nước ta trong việc cùng các nền kinh tế thành viên nỗ lực làm cho Năm APEC 2017 ghi đậm dấu ấn của tiến trình phát triển không ngừng của Diễn đàn APEC, thúc đẩy xu thế hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và trên thế giới.
/PublishingImages/2017-10/Logo_APEC_VIET_NAM_2017-01.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>https://www.youtube.com/embed/ZlKaRcobL5g</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>30/10/2017Phóng sự hoạt động
  
Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Long An đến năm 2020
/PublishingImages/2017-12/Anhminhoa-nguoninternet.JPG<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>https://www.youtube.com/embed/m6huPUQrGE0</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>14/12/2017Giới thiệu về Long An
  
/PublishingImages/2018-10/le-hop-long-cang-qte-long-an1.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>https://www.youtube.com/embed/xofmMqKL4UQ</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>24/03/2017Giới thiệu về Long An
  
Giới thiệu cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Long An
/PublishingImages/2019-01/long-an.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>https://www.youtube.com/embed/3bIGgf224ck</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>21/12/2018Giới thiệu về Long An
  
Nhân dịp đón Tết Kỷ Hợi 2019, Tết Nguyên đán, Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An, tôi thân ái gởi đến toàn thể đồng bào, các đồng chí cách mạng lão thành, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thương bệnh binh, các tôn giáo, nhà doanh nghiệp cùng các đồng hương Long An đang sinh sống, công tác ở trong và ngoài tỉnh lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.
/PublishingImages/2019-02/Chủ tịch Trần Văn Cần chúc mừng năn mới 522019.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>/VideoCong/2019/2/chutichchuctet.mp4</Url> <Type>mp4</Type> </VideoFieldEntity>05/02/2019Giới thiệu về Long An
  
Long An - Tạo động lực mới phát triển
/PublishingImages/2019-03/cdkt-logn-a-dong-luc-phat-tien.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>https://www.youtube.com/embed/BH0IvxT02FY</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>07/03/2019Giới thiệu về Long An
  
Long An không chủ quan trước dịch tả heo Châu Phi
/PublishingImages/2019-03/Ngành-chức-năng-tă.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>https://www.youtube.com/embed/oUsMrTPWeX4</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>16/03/2019Phóng sự hoạt động
  
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Tổng điều tra) nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.
/PublishingImages/2019-03/4444_tuyentruyen.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>https://www.youtube.com/embed/sj-uKBsPbPw</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>29/03/2019Phóng sự hoạt động
  
Long An - Hành lang phát triển kinh tế năng động Đông Nam Bộ - Tây Nam Bộ
/PublishingImages/2019-05/long an.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>https://www.youtube.com/embed/Gl0BDX1iL4Q</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>08/05/2019Giới thiệu về Long An
  
Mỗi số nhà là đường dây nóng phòng, chống tội phạm
/PublishingImages/2019-06/05_07-T8-1.gif<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>https://www.youtube.com/embed/COJndG9f7Zs</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>04/06/2019Giới thiệu về Long An
  
/PublishingImages/2019-09/9-9-2019-choing sot xuat huyet.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>https://www.youtube.com/embed/cUyzpd-9EJE</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>09/09/2019Phóng sự hoạt động
  
/Style Library/Vebrary/CustomMedia/Images/defautmedia.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>https://www.youtube.com/embed/SQlq3GMLCmc</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>02/10/2019Phóng sự hoạt động
  
/Style Library/Vebrary/CustomMedia/Images/defautmedia.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>https://www.youtube.com/embed/SQSEXc1AOP8</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>08/11/2019Phóng sự hoạt động
  
/PublishingImages/2020-01/24-1-2020-DSC02241.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>https://www.youtube.com/embed/6_QpitSggIo</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>25/01/2020Phóng sự hoạt động
  
Khuyến cáo chung của Bộ y tế về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19(nCoV)
/PublishingImages/2020-02/8_AXIY.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>https://www.youtube.com/embed/-Iio9DKahK4</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>27/02/2020Phóng sự hoạt động
  
Dịch Covid-19: Hướng dẫn cách ly tại gia đình
/Style Library/Vebrary/CustomMedia/Images/defautmedia.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>https://www.youtube.com/embed/nGjzWJaLeb0</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>05/03/2020Phóng sự hoạt động
  
Dịch Covid-19: những ai cần cách ly
/Style Library/Vebrary/CustomMedia/Images/defautmedia.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>https://www.youtube.com/embed/5RkD13veF1U</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>05/03/2020Phóng sự hoạt động
  
Dịch Covid-19: Khuyến cáo cho người điều khiển PTGT
/Style Library/Vebrary/CustomMedia/Images/defautmedia.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>https://www.youtube.com/embed/Eb99J9MZg08</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>05/03/2020Phóng sự hoạt động
1 - 30Next

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​