Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Năm 2018: Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt và vượt kế hoạch đề ra Năm 2018: Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt và vượt kế hoạch đề ra
Ngày 6/12/2018, ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp lệ cuối năm 2018) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh báo cáo tình hình phát triển KTXH năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, qua đó, những vấn đề sẽ được các đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh tập trung đánh giá, thảo luận và thống nhất ban hành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt và hiệu quả hơn trong năm 2019.

Trong năm 2018, với sự nỗ lực, phấn đấu của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nên tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh có sự chuyên biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GRDP) đạt 10,36%, vượt kế hoạch đề ra và cao hơn mức tăng trưởng năm 2017 (kế hoạch là 9,4%, năm 2017 tăng 9,53%), trong đó khu vực I tăng 4,88% (kế hoạch 1,5%), khu vực II tăng 15,41% (kế hoạch 14,65%) và khu vực III tăng 6,73% (kế hoạch 7,6%).

Đồng chí Nguyễn Văn Được báo cáo tóm tắt tình hình phát triển.JPG

Ông Nguyễn Văn Đươc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình phát triển KTXH​ của tỉnh tại kỳ họp

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, khu vực I chiếm 17,27% (giảm 0,79%), khu vực II chiếm 47,50% (tăng 2,36%), khu vực III chiếm 35,23% (giảm 1,57%), GRDP bình quân đầu người khoảng 68,62 triệu đ​ồng (năm 2017 là 61,26 triệu đồng).

1. Khu vực I-Nông, lâm nghiệp, thủy sản: Tăng trưởng 4,88%, vượt KH (1,5%), trong đó Nông nghiệp tăng 5,03%, lâm nghiệp giảm 0,90%, nuôi trồng thủy sản tăng 3,29%. Tỉnh đã tập trung ứng dụng khoa học kỹ thuật và các biện pháp thâm canh, chuyển giao khoa học kỹ thuật nên hầu hết các loại cây trồng đều tăng trưởng khá, đặc biệt là cây thanh long, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sản lượng lương thực đạt trên 2,8 triệu tấn, tăng 159.491 tấn so với năm 2017, trong đó lúa chất lượng cao chiến tỷ trọng trên 45%.

Chương trình đột phá của tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp được tập trung thực hiện; bước đầu đã xác định được hợp tác xã sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để làm điểm nhân rộng ra toàn vùng.

Chăn nuôi có chuyển biến tích cực, giá cả ổn định, dịch bệnh được kiểm soát, các vật nuôi chủ lực của tỉnh đang được đầu tư tái đàn và phát triển.

Hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được quan tâm triển khai thực hiện, đạt kết quả tốt, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp.

Chương trình xây dựng và phát triển nông thôn mới được tập trung chỉ đạo thực hiện. Đến nay toàn tỉnh đã có 68 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 40,96% tổng số xã toàn tỉnh.

2. Khu vực II-Công nghiệp xây dựng: Tăng trưởng 15,41% vượt KH (14,65%), trong đó giá trị sản xuất công nghiệp tăng 15,77% so với cùng kỳ, xây dựng tăng 11,03% (cùng kỳ tăng 15,83%, trong đó công nghiệp tăng 16,58%, xây dựng tăng 7,1%), giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16% so với cùng kỳ. Có 68/75 nhóm ngành có tốc độ tăng so với cùng kỳ. Nổi bật là môi trường đầu tư đã được cải thiện mạnh mẽ, chỉ số PCI đã vương lên TOP 5 của cả nước; nhiều hoạt động đối ngoại hợp tác, thu hút đầu tư trong và ngoài nước được thực hiện, đặc biệt là với các nền kinh tế phát triển như Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc; tăng cường hoạt động đối thoại với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các công ty hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân,… để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thu hút đầu tư tăng khá, trong đó doanh nghiệp trong nước và nước ngoài thấp hơn năm 2017 nhưng tăng về số vốn so với cùng kỳ năm 2017. Công tác đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp được tập trung thực hiện (16 khu công nghiệp đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy khoảng 80,91%; 19 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy khoảng 86,55%); công tác rà soát, thu hồi dự án, công tác thanh tra, kiểm tra môi trường được thực hiện thường xuyên và tiếp tục có chuyển biến tích cực.

3. Khu vực III-Thương mại, dịch vụ: Tăng trưởng 6,73%, KH 7,1%, trong đó thương mại tăng 6,68%, dịch vụ tăng 6,76% (cùng kỳ tăng trưởng 6,96%, thương mại tăng 7,98%, dịch vụ tăng 6,37%).

Kim ngạch xuất, nhập khẩu vẫn giữ mức tăng trưởng so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 5,1 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 19,4%); kim ngạch nhập khẩu đạt 4,1 tỷ USD, tăng 7,9%. Công tác chống buôn lậu, kiểm tra, kiểm soát thị trường được thực hiện quyết liệt, đã xử lý nhiều vụ, việc vi phạm xảy ra trên địa bàn, từng bước kiểm soát được tình hình.

Về đầu tư phát triển: Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 30-31% GRDP, đạt kế hoạch đề ra. Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 đã có chuyển biến tích cực trong chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ của các ngành, UBND các cấp. Đến hết năm 2018, khối lượng thực hiện và giải ngân phần tỉnh, huyện và vốn trái phiếu Chính phủ ước đạt 100% kế hoạch.

4. Trên lĩnh vực tài chính, tín dụng: Tỉnh đã tập trunh huy động các nguồn lực để vượt thu, giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển. Trọng tâm là triển khai thực hiện các giải pháp chống thất thu ngân sách, đẩy mạnh tái cơ cấu tài chính công. Kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018 ước đạt là 13.838 tỷ đồng, đạt 107,6% dự toán Trung ương và tỉnh giao, bằng 110% so với cùng kỳ; chi đầu tư phát triển tăng từ 33,9% năm 2017 lên 34% năm 2018. Các hoạt động tín dụng trên địa bàn ổn định, phát triển, tăng tỷ huy động, tỷ lệ nợ xấu thấp.

5. Lĩnh vực văn hóa-xã hội: Tiếp tục có những chuyển biến tích cực, phần lớn các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch. Chương trình đổi mới giáo dục được thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên. Công tác y tế được thực hiện tốt, hoạt động truyền thông và giáo dục nâng cao nhận thức trong cộng đồng về phòng, chống các loại dịch bệnh không lây lan. Các chương trình, dự án về dân số-kế hoạch hóa gia đình được tập trung thực hiện, đạt kết quả tốt. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao được thực hiện phong phú, đa dạng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, kể cả vùng sâu, vùng xa. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xã văn hóa được các địa phương nâng cao chất lượng. Chương trình giải quyết việc làm, giảm nghèo, đào tạo nghề được quan tâm triển khai thực hiện. Mạng lưới cơ sở dạy nghề tiếp tục được phát triển, tỷ lệ lao động qua đào tạo 67%, hoàn thành chỉ tiêu giải quyết việc làm. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ cho đối tượng chính sách; bảo đảm an sinh xã hội như hỗ trợ nhà ở, tín dụng, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp khó khăn,…

Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng lãng phí có nhiều tiến bộ, đạt hiệu quả cao hơn so với năm 2017. Các cấp chính quyền đã tăng cường đối thoại định kỳ với công dân, doanh nghiệp; mở rộng các kênh tiếp thông tin và giải quyết kiến nghị của công dân, doanh nghiệp. Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ được tăng cường; kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện công vụ có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, tỉnh đã tập trung chỉ đạo củng cố, sắp xếp tổ chức, hoạt động các cơ quan theo Đề án 02- ĐA/TU của Tỉnh ủy, tinh giảm biên chế đạt yêu cầu đề ra.

Nhiệm vụ an quốc phòng, an ninh được triển khai thực hiện tốt, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tổ chức chặt chẽ và có hiệu quả.

Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019: Long An tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả. Tập trung thực hiện 2 chương trình đột phá và 3 chương trình trọng điểm theo kế hoạch đề ra cải thiện môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh; tiếp tục thực hiện chủ trương thu hút đầu tư vào tỉnh. Tăng cường tái cơ cấu tài chính công kiểm soát đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách, tập trung huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân nguồn nhân lực. Phát huy khoa học công nghệ phát huy đổi mới sáng tạo nhằm tận dụng các cơ hội của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội phúc lợi xã hội cải thiện đời sống nhân dân lập lại trật tự pháp luật trong quản lý đất đai, đô thị, an toàn giao thông và ổn định môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính củng cố tổ chức bộ máy hoạt động ổn định, hiệu quả gắn với cải cách công vụ, công chức thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại đảm bảo quốc phòng an ninh giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội/.

N.H

06/12/2018 1:00 CHĐã ban hành
Phát biểu của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh khai mạc kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IXPhát biểu của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh khai mạc kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
Ngày 6/12/2018, kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX chính thức khai mạc, ông Phạm Văn Rạnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc kỳ họp. Cổng TTĐT tỉnh đăng tải toàn văn bài phát biểu nêu trên:

- Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa IX;

- Kính thưa các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy và HĐND tỉnh;

- Kính thưa các vị đại biểu khách mời, cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Hôm nay, HĐND tỉnh Long An khóa IX khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 12 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2018. Kỳ họp diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Long An đang khẩn trương, tích cực cùng cả nước tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, quyết sách quan trọng của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV vừa qua; đồng thời, đang tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

​​Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh - Chủ tọa kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND, UBMTTQVN tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện cử tri và các vị khách mời tham dự kỳ họp. Xin gửi đến các đồng chí, các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Kính thưa các vị đại biểu, cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Đến thời điểm này, cùng với cả nước, tỉnh Long An chúng ta đã đi qua nửa chặng đường của nhiệm kỳ 2016-2021. Dưới sự lãnh đạo sâu sát, tập trung của Tỉnh ủy; sự đổi mới, hiệu quả trong hoạt động của HĐND tỉnh; sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của UBND tỉnh; sự nỗ lực của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp; sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển và đạt kết quả khá toàn diện: tăng trưởng kinh tế (GRDP) trong 03 năm qua khá cao, đều đạt và vượt kế hoạch (trung bình trên 9,5%/năm); thu ngân sách hằng năm đều vượt dự toán, điều hành chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; an sinh xã hội và đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tiếp nối đà phát triển, tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực: tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 10,36%, mức tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây; có 25/26 chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2018 đạt và vượt kế hoạch; các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, xuất nhập khẩu… tăng khá cao; các chương trình đột phá, công trình trọng điểm tiếp tục được tập trung thực hiện, mang lại hiệu quả; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, huy động tốt các nguồn lực đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe nhân dân; việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được triển khai quyết liệt, đồng bộ, đạt kết quả tích cực bước đầu.

Mặc dù vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, tồn tại, hạn chế, nhất là các vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp chưa thật sự bền vững; công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, môi trường có mặt chưa tốt; việc đối thoại, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, những bức xúc của nhân dân, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tuy được các cấp, các ngành quan tâm nhưng chưa thật sự chuyển biến tích cực…Song, với những thành tựu đạt được trong thời gian qua, trong đó có năm 2018, đã khẳng định hướng đi đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội địa phương; là nguồn cổ vũ, động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà tiếp tục phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Kính thưa các vị đại biểu, cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Theo Chương trình làm việc, tại kỳ họp thứ 12 này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng:

- Thứ nhất, HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018; kết quả công tác năm 2018 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh; xem xét kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri năm 2018; xem xét, đánh giá kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018; nghe thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ảnh tại kỳ họp.

Khi xem xét, đánh giá, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung phân tích sâu những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, khó khăn; chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan; xác định rõ vai trò trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018; đồng thời xác định các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi cho năm 2019 với tinh thần phấn đấu và quyết tâm chính trị cao nhất. Trong quá trình thảo luận, cần bám sát các định hướng lãnh đạo và làm sâu sắc thêm Kết luận của Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X; đồng thời dự báo, định hướng tốt diễn biến tình hình trong thời gian tới.

- Thứ hai, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc chấp hành chính sách, pháp luật trong thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng công nghiệp và dân cư trên địa bàn tỉnh" để tổ chức giám sát trong 6 tháng đầu năm 2019; tiến hành giám sát tại kỳ họp và ban hành nghị quyết chuyên đề "Về đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Long An"; đồng thời xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Kết luận về phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 10 và tiến hành hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 12.

- Thứ ba, HĐND tỉnh sẽ xem xét, ban hành nhiều quyết sách quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội địa phương như thông qua quyết toán, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương; quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2019 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; quyết định danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư; quyết định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; quyết định mức hỗ trợ hoạt động chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hỗ trợ đóng góp bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hỗ trợ các lớp học phổ cập, xóa mù chữ; quyết định đổi tên một số tuyến đường, phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức năm 2019…

Đây là những vấn đề rất quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp, lâu dài đến người dân và sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Trong quá trình xem xét, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, đối chiếu kỹ với các quy định của Trung ương gắn với tình hình thực tế địa phương; cân nhắc sự tác động của từng quyết định đến người dân và các đối tượng có liên quan; khả năng nguồn lực thực hiện, tính khả thi của các phương án để đưa ra các quyết định đúng đắn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà.

- Thứ tư, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thành Văn phòng chung. Đến thời điểm hiện tại, Long An là một trong hai địa phương trên cả nước đã chủ động đề xuất và được Trung ương thống nhất cho thực hiện thí điểm hợp nhất ba Văn phòng (ngoài 10 tỉnh, thành thực hiện thí điểm theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội). Đây là việc làm cần thiết, phù hợp với chủ trương chung hiện nay về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

- Thứ năm, HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng. Trên cơ sở lắng nghe ý kiến của cử tri, từ thực tiễn theo dõi, giám sát của mình, đề nghị từng đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, xem xét kỹ, đánh giá đúng mức, toàn diện kết quả đạt được và hạn chế trong công chuyên môn, việc thực hiện nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo đức, lối sống từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm. Từ đó thể hiện mức độ đánh giá tín nhiệm (tín nhiệm cao/ tín nhiệm/ tín nhiệm thấp) một cách dân chủ, công tâm, khách quan, đúng thực chất.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ quyết định công tác nhân sự. Theo đó, sẽ xem xét, miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối với một đồng chí chuyển công tác. Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện quy trình, thủ tục công tác nhân sự theo luật định.

Kính thưa các vị đại biểu, cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ 12 được xác định có nhiều nội dung quan trọng, HĐND tỉnh sẽ xem xét 25 nghị quyết về kinh tế-xã hội. Thực hiện tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, thời gian qua, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan đã chủ động, tích cực phối hợp chuẩn bị nội dung kỳ họp. Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết đã được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung nghiên cứu, tổ chức họp với chính quyền địa phương nơi ứng cử để thảo luận, lấy ý kiến đóng góp chuyên sâu các nội dung trình tại kỳ họp. Tại kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh kết quả thảo luận của các Tổ đại biểu và UBND tỉnh, các cơ quan liên quan sẽ có giải trình, tiếp thu. Hoạt động thảo luận sẽ thực hiện trên hội trường, tập trung vào các vấn đề quan trọng, còn có ý kiến khác nhau để cùng thống nhất trước khi HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết.

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thể hiện rõ chính kiến, bản lĩnh, trí tuệ của mình khi thảo luận, tranh luận, quyết định các vấn đề quan trọng và thực hiện quyền giám sát, chất vấn tại kỳ họp. Đề nghị các cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và các cơ quan có liên quan, nhất là UBND tỉnh cầu thị lắng nghe, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh và các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp để giải trình, tiếp thu thỏa đáng, hợp lý.

Thường trực HĐND tỉnh mong muốn các vị đại diện cử tri, các vị đại biểu khách mời; cán bộ, công chức, viên chức, cử tri và nhân dân trong tỉnh dành thời gian quan tâm theo dõi, tham gia ý kiến, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX.

Xin trân trọng cảm ơn!

 06/12/2018 11:30 SAĐã ban hành
Khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Long An khóa IXKhai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Long An khóa IX
Sáng ngày 06/12/2018, Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp lệ cuối năm 2018) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 chính thức được khai mạc trọng thể tại Hội trường Tỉnh ủy. Dự và chủ tọa kỳ họp có các đồng chí: Phạm Văn Rạnh–Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Cang–Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Lâm–Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Tham dự kỳ họp có các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; các đồng chí là Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy và các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố; đại diện cử tri tỉnh và 55/58 đại biểu HĐND tỉnh khóa IX.

Theo chương trình, kỳ họp 12 HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018; kết quả công tác năm 2018 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh; xem xét kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri năm 2018; xem xét, đánh giá kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018; nghe thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ảnh tại kỳ họp.

quan canh ky hophdnd 126122018.JPG

Quang cảnh kỳ họp

HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc chấp hành chính sách, pháp luật trong thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng công nghiệp và dân cư trên địa bàn tỉnh" để tổ chức giám sát trong 6 tháng đầu năm 2019; tiến hành giám sát tại kỳ họp và ban hành nghị quyết chuyên đề "Về đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Long An"; đồng thời xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Kết luận về phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 10 và tiến hành hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 12. Đặc biệt, HĐND tỉnh sẽ xem xét cho chủ trương thí điểm hợp nhất 03 Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND tỉnh thành Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Long An.

Đồng thời, HĐND tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu và miễm nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Văn Bốn do được phân công nhiệm vụ mới.

​Trong ngày làm việc thứ hai (07/12), Thường trực HĐND tỉnh sẽ trình tóm tắt Báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh trước và sau kỳ họp thứ 10 (kỳ họp lệ giữa năm 2018), HĐND tỉnh khóa IX. Chủ tịch HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh dự kiến chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Chiều cùng ngày, đại biểu HĐND tỉnh họp phiên thông qua nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ 12.

ong pham van ranh phat bieu khai mac.JPG

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Phạm Văn Rạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và các cơ quan có liên quan, nhất là UBND tỉnh cầu thị lắng nghe, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh và các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp để giải trình, tiếp thu thỏa đáng, hợp lý.

Được biết, phiên chất vấn và trả lời chất vấn vào sáng ngày 7/12/2018 sẽ được phát trực tiếp trên trên truyền hình và truyền thanh LA34./.

N.H

06/12/2018 11:00 SAĐã ban hành
Người hâm mộ mở hội ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt NamNgười hâm mộ mở hội ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam
Vượt qua đội tuyển Philippines với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận, đội tuyển Việt Nam chính thức ghi tên mình vào chơi trận chung kết. Cũng như cả nước, người hâm mộ bóng đá Long An đổ ra đường mừng chiến thắng.

Trận đấu đầy cảm xúc

Bước vào trận bán kết lượt về với đội tuyển Philippinnes trên sân nhà Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế quá lớn khi giành chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi. Trước trận đấu, không ít người hâm mộ có thể ngờ được khi trận đấu này đội tuyển Việt Nam lại gặp rất nhiều khó khăn trước các cầu thủ nhập tịch có lối chơi thiên về sức mạnh của đội khách. Hơn 80 phút đội tuyển của chúng ta phải căng mình trước lối đá rắn của đối thủ. Tuy nhiên, một lần nữa đội tuyển Việt Nam thể hiện được sức mạnh, bản lĩnh của lối chơi tập thể.

người hâm mộ xem bóng đá 6122018.JPG 

Người hâm mộ bóng đá Long An chăm chú theo dõi trận bán kết

Phút 83, Văn Đức đi bóng khéo léo trước khi căng ngang vào trong thuận lợi để Quang Hải đệm bóng ghi bàn thắng mở tỷ số. Cả sân vận động Mỹ Đình và những người theo dõi trận đấu qua sóng truyền hình vỡ òa trong khoảnh khắc.

Và chỉ cần 4 phút sau, cầu thủ vào sân thay người Công Phượng chấm có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Đến đây, người hâm mộ đã chắc chắn nghĩ về một trận chung kết trong mơ dù ngay sau đó đội tuyển Philippines có được bàn thắng rút ngắn tỷ số.

Theo dõi trận đấu từ đầu, anh Nguyễn Văn Mạnh cho biết: "Đây là trận đấu khó khăn nhất của đội tuyển Việt Nam, nhưng chúng ta đã chiến thắng. Một chiến thắng đầy kiên cường và quả cảm của các cầu thủ. Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam! Trận chung kết sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để chúng ta lên ngôi vô địch sau 10 năm chờ đợi".

Người hâm mộ Long An mở hội ăn mừng

Tiếng còi trận đấu kết thúc cũng là lúc người hâm mộ bóng đá cả nước mở hội ăn mừng.

Tại Long An, trên khắp các tuyến chính của TP.Tân An, huyện Bến Lức, Cần Giuộc, Đức Hoà, thị xã Kiến Tường,... tiếng kèn, trống, cờ đỏ sao vàng cùng hàng ngàn người hâm mộ bóng đá đổ ra đường mở hội ăn mừng đội tuyển Việt Nam chính thức giành vé vào chơi trận chung kết.

Anh Lê Hữu Hảo (TP. Tân An) cho biết: "Đội tuyển chúng ta đã chiến đấu bằng tất cả quyết tâm để giành chiến thắng. Giờ là lúc người hâm mộ cần ăn mừng trước thành tích lọt vào trận chung kết. Chúng tôi rất tự hào về các em. Hy vọng trận chung kết tới chúng ta sẽ lên ngôi vô địch. Việt Nam vô địch!".

người hâm mộ cổ vũ đội tuyển Việt Nam 6122018.jpg

Người dân đổ ra đường mở hội ăn mừng sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Tại các tuyến đường chính,…dòng người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng rất đông (ghi nhận đến 23 giờ đêm 06/12). Hai bên đường, nhiều gia đình cũng đứng cổ vũ với tất cả đồ đạc thậm chí là cả xoong, nồi, Cúp vàng vô địch,… để hòa chung vào niềm vui mừng chiến thắng.

"Việt Nam vô địch! Chúng ta sẽ vô địch!" đang là những khẩu hiệu và là kỳ vọng được người hâm mộ bóng đá hô vang sau chiến thắng thuyết phục của đội tuyển Việt Nam, chính thức giành vé vào chơi trận chung kết sau 10 năm dài chờ đợi.

Những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại TP.Tân An sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam:

hình ảnh cổ vũ tại Long An 6122018.JPG

 hình ảnh cổ vũ bóng đá tại Long An 6122018.jpg

​Theo Báo Long An Online

07/12/2018 8:00 SAĐã ban hành
Phối hợp trong bảo đảm an ninh, trật tự tại Khu công nghiệp Thuận ĐạoPhối hợp trong bảo đảm an ninh, trật tự tại Khu công nghiệp Thuận Đạo
Thời gian qua, Đồn Công an Khu công nghiệp (KCN) Thuận Đạo (xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) phối hợp ngành chức năng phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; chủ động phối hợp giải quyết các vụ tranh chấp lao động, đình công, lãn công,... góp phần ổn định an ninh, trật tự (ANTT) địa bàn.

Lực-lượng-công-an-phối-hợp-bảo-vệ-công-ty-khu-công-nghiệp-tuyên-truyền862018.jpg​​

Lực lượng công an phối hợp bảo vệ công ty khu công nghiệp tuyên truyền, triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn

Tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự

Hiện nay, trên địa bàn xã Long Định có KCN Long Cang - Long Định và KCN Thuận Đạo mở rộng, thu hút gần 10.000 công nhân, lao động đến làm việc. Bên cạnh việc sản xuất, kinh doanh, công tác bảo đảm ANTT luôn được các cấp, các ngành, doanh nghiệp quan tâm. KCN Thuận Đạo mở rộng hiện có 14 doanh nghiệp hoạt động. Khi mới đi vào hoạt động, một số đối tượng đến doanh nghiệp gây sự, đánh nhau với công nhân gây mất ANTT. Lực lượng công an của đồn kịp thời giải quyết, xử lý.

Trước đây, công nhân Công ty TNHH MTV Công nghiệp HUAFU thường đình công, lãn công. Trước thực trạng trên, việc triển khai liên kết bảo đảm ANTT giữa doanh nghiệp với công an xã, công an đồn là hết sức cần thiết. Qua đó, công ty tăng cường tổ bảo vệ thay phiên trực tại các chốt trong khuôn viên, tăng ca trực vào các dịp nghỉ lễ, tết.

Từ khi thực hiện mô hình liên kết bảo đảm ANTT, tình hình ANTT trong khu vực ổn định, không xảy ra trộm cắp tài sản giá trị lớn, không có cháy, nổ, tai nạn giao thông, tai nạn lao động nghiêm trọng, không xảy ra tình trạng tranh chấp, đánh nhau gây mất trật tự công cộng,...

Trung tá Phạm Hồng Quân - Trưởng đồn Công an KCN Thuận Đạo mở rộng, cho biết: "Thời gian qua, công an đồn xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Khi nhận được thông báo có nhóm đối tượng khả nghi, chúng tôi đều nhanh chóng có mặt, tăng cường lực lượng theo dõi, kiểm tra, kịp thời xử lý những đối tượng gây mất ANTT".

Tăng cường phòng ngừa, giải quyết sự cố

Hiện nay, có hơn 2.000 công nhân nhập cư lưu trú tại 130 cơ sở lưu trú, nhà trọ trên địa bàn xã Long Định. Nhằm bảo đảm ANTT, lực lượng công an thường xuyên kiểm tra các nhà trọ, hướng dẫn chủ nhà trọ đăng ký tạm trú cho công nhân, qua đó, kịp thời phát hiện những đối tượng khả nghi. Các chủ nhà trọ cũng nâng cao ý thức trong việc giữ gìn ANTT, cung cấp nhiều nguồn tin giá trị liên quan đến ANTT địa phương, giúp lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn, bắt và xử lý nhiều vụ phạm pháp hình sự; triệt xóa hàng chục tụ điểm đá gà, ghi đề, đánh bài, sử dụng trái phép chất ma túy,... Ngoài ra, các thành viên câu lạc bộ nhà trọ tích cực hỗ trợ cơ quan chức năng bắt 6 đối tượng có quyết định truy nã giao cơ quan thẩm quyền xử lý theo pháp luật.

Trung tá Chung Văn Minh - Trưởng Công an xã Long Định, cho biết: "Nhờ liên kết, phối hợp, ANTT trên địa bàn được bảo đảm, tạo môi trường an toàn, ổn định cho doanh nghiệp và công nhân yên tâm lao động, sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương./.

Theo Báo Long An Online

08/06/2018 7:00 SAĐã ban hành
Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹpXây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp
Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp là một trong những nhiệm vụ quan trọng của huyện Cần Đước, tỉnh Long An trong việc nâng chất huyện điểm điển hình về văn hóa. Thông qua đó, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Ra quân dọn "rác trên cây"

Cần Đước giáp ranh TP.HCM và có nhiều khu, cụm công nghiệp nên dân nhập cư khá đông. Đây được xem là mảnh đất màu mỡ cho những người kinh doanh bất động sản và các tổ chức cho vay tín dụng không cần thế chấp.

Thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg, ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, huyện Cần Đước chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền sâu, rộng trong nhân dân; UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp dán quảng cáo, rao vặt sai nơi quy định trên địa bàn.

Tuyến-đường-hoa-xã-Long-Trạch.jpg 

Tuyến đường hoa xã Long Trạch

Phó Chủ tịch UBND xã Long Trạch - Trần Phi Hổ cho biết: "Thời gian qua, nhằm chấn chỉnh tình trạng rao vặt, dán quảng cáo và phát tờ rơi sai quy định, UBND xã thường xuyên phối hợp ra quân dọn dẹp, tháo dỡ các bảng quảng cáo trên các cột điện. Kết quả trong năm 2018, xã bắt và phạt cảnh cáo 30 trường hợp. Đồng thời, xã còn mời các công ty, doanh nghiệp rao bán nền làm cam kết không phát tờ rơi, dán quảng cáo sai nơi quy định".

Tại thị trấn Cần Đước, ngoài thường xuyên ra quân dọn dẹp, chấn chỉnh tình trạng rao vặt, dán quảng cáo sai quy định, UBND thị trấn còn chủ động xây dựng mỗi người dân là một cộng tác viên trong việc dọn "rác trên cây". Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Cần Đước - Nguyễn Thị Kim Lành chia sẻ: "Giờ đây, trong các xe của các trưởng khu phố, cán bộ văn hóa - xã hội, cán bộ Đài Truyền thanh thị trấn đều được trang bị dụng cụ tháo quảng cáo, rao vặt sai nơi quy định. Bên cạnh đó, thị trấn còn thông báo số điện thoại của công an trên Đài Truyền thanh để người dân gọi điện báo khi phát hiện người dán quảng cáo, phát tờ rơi sai nơi quy định. Kết quả trong năm 2018, thông qua việc gắn camera trên các tuyến đường và sự vào cuộc của người dân, thị trấn đã bắt, lập biên bản 15 đối tượng dán và treo quảng cáo sai nơi quy định. Nhờ những cách làm trên, tình trạng rao vặt, dán quảng cáo sai quy định ở thị trấn giảm đáng kể".

Nhiều cách làm hay

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 29/CT-HU, ngày 04/8/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Đước về việc thực hiện xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, giữ gìn văn minh đô thị và bảo vệ môi trường, xã Long Trạch đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thu rom rác thải, chặt tỉa cây tạp, trồng cây xanh. Theo đó, xã hợp đồng xe chở rác 2 ngày/lần từ Cầu Tràm đến các đường tỉnh trên địa bàn. Riêng những hộ dân ở xa đường, xã thuê một người lấy rác tại các hộ gia đình và chở về nơi tập kết rác. Chị Phạm Thị Bạch Tuyết, ngụ ấp Cầu Tràm, chia sẻ: "Trước đây, gia đình tôi gặp khó khăn trong khâu xử lý rác, do nhà xa đường nên phải canh xe rác đến lấy rất vất vả và mất thời gian. Giờ có người đến tận nhà lấy rác nên tôi rất an tâm". Ngoài ra, xã Long Trạch còn vận động mạnh thường quân, doanh nghiệp trồng cây hoa trang, hoa chuông vàng dọc Đường tỉnh 835 và 826, với tổng kinh phí trên 150 triệu đồng.

Mô-hình-xây-dựng-lò-đốt-rác-góp-phần-cùng-thị-trấn-Cần-Đước-xây-dựng-môi-trường-xanh,-sạch,-đẹp.jpg

Mô hình xây dựng lò đốt rác góp phần cùng thị trấn Cần Đước xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp

Thực hiện đề án Xây dựng thị trấn Cần Đước đạt chuẩn văn minh đô thị, Đảng ủy, UBND thị trấn Cần Đước có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trong thực hiện tiêu chí 14 về bảo đảm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải theo quy định. Cụ thể như mô hình Cộng đồng tự quản về môi trường. Bà Nguyễn Thị Kim Lành cho biết thêm: "Để thực hiện mô hình này, Đảng ủy, UBND thị trấn phân công các tổ chức, đoàn thể tiến hành điều tra, khảo sát đăng ký loại hình thực hiện xử lý rác. Theo đó, những hộ ở xa đường sẽ được hỗ trợ xây lò đốt rác. Kết quả trong năm 2018, thị trấn xây dựng được 9 lò đốt rác. Ngoài ra, thị trấn còn đưa vào quy ước khu dân cư về việc bảo vệ môi trường. Cụ thể, nếu hộ gia đình không bỏ rác đúng nơi quy định thì sẽ bị nhắc nhở, phê bình và xử phạt hành chính theo quy định".

Ông Đỗ Thanh Tâm (khu phố 7B, thị trấn Cần Đước) bộc bạch: "Từ khi địa phương phát động xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016-2018, chúng tôi rất phấn khởi và đồng tình hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực: Chung tay chăm sóc cây xanh, các tuyến đường hoa, tham gia tuyên truyền về trật tự đô thị,... Và giờ đây, cảnh quan môi trường ở thị trấn Cần Đước rất đẹp, người dân chúng tôi rất phấn khởi, tự hào".

Thị trấn Cần Đước và xã Long Trạch là 2 địa phương làm tốt việc xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Qua đó, góp phần cùng huyện nhà nâng chất huyện điểm điển hình về văn hóa./.

Theo Báo Long An Online 

06/12/2018 3:00 CHĐã ban hành
Tăng cường kiểm tra về mã số, mã vạch trên sản phẩm hàng hóaTăng cường kiểm tra về mã số, mã vạch trên sản phẩm hàng hóa
Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ vừa tiến hành thanh tra đối với 2 cơ sở có sử dụng mã số, mã vạch (MSMV) trên địa bàn TP.Tân An và huyện Bến Lức (tỉnh Long An). Nội dung thanh tra gồm việc thực hiện các quy định về sử dụng MSMV trên sản phẩm hàng hóa; thực hiện các quy định về sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV; việc ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.

Đoàn làm việc lấy mẫu kiểm tra đối với 85 mẫu sản phẩm, trong đó có 21 mẫu hàng hóa về thiết bị điện, điện tử và 64 mẫu hàng hóa về thực phẩm, hàng tiêu dùng. Thực hiện test nhanh bằng phần mềm quét mã vạch Scan and Check có thể sử dụng trên điện thoại hệ điều hành Android và IOS. Đây cũng là phần mềm chính thống của Việt Nam lần đầu tiên được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng công bố. Qua thanh tra, kết quả các mẫu được lấy ngẫu nhiên phù hợp với các nội dung trong quyết định thanh tra như có giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV; việc đóng phí duy trì theo quy định và hàng hóa có ghi nhãn đúng quy định của pháp luật;...

Việc kiểm tra nhằm phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về MSMV; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người tiêu dùng và toàn xã hội hiểu rõ các quy định của pháp luật về MSMV nhằm bảo vệ quyền lợi, lợi ích của doanh nghiệp, người tiêu dùng; bảo vệ tổ chức, cá nhân đang tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về MSMV chân chính, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động MSMV.

Theo thông tin từ Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, hiện nay, việc quản lý sử dụng MSMV trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Trong đó, cơ quan quản lý nhà nước về MSMV ở địa phương hầu như không có thông tin về các cơ sở sản xuất, kinh doanh được cấp quyền sử dụng MSMV. Do đó, hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng MSMV còn gặp nhiều khó khăn. Các cơ sở được cấp quyền sử dụng MSMV vẫn còn nhiều vướng mắc trong việc sử dụng, cũng như chưa nhận thức đầy đủ về lợi ích của việc sử dụng MSMV trong hoạt động kinh doanh.

Thời gian tới, Thanh tra sở tiếp tục thực hiện kiểm tra việc áp dụng MSMV tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Việc áp dụng MSMV không những giúp doanh nghiệp quản lý sản phẩm mà còn giúp các cơ quan quản lý kiểm soát được tình hình thị trường. Thông qua việc kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về MSMV. Qua đó, giúp các tổ chức, cá nhân hiểu rõ về tầm quan trọng và lợi ích của việc sử dụng MSMV, chấp hành tốt các quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và doanh nghiệp./.

Theo Báo Long An Online

07/12/2018 8:00 SAĐã ban hành
Thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mớiThanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới
Thời gian qua, Đoàn Thanh niên huyện Châu Thành tích cực triển khai, thực hiện 2 mô hình: Trồng cây xanh trên các tuyến đường giao thông nông thôn (GTNT) và tạo cảnh quan trụ sở nhà văn hóa ấp, khu phố xanh, sạch, đẹp, góp phần xây dựng huyện nông thôn mới (NTM).

Trồng cây xanh bảo vệ môi trường

Bí thư Huyện đoàn Châu Thành (tỉnh Long An) - Trần Mạnh Hùng cho biết, mô hình Đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia trồng cây xanh trên các tuyến đường GTNT được Huyện đoàn triển khai, thực hiện gần 3 năm qua. Lúc đầu, Huyện đoàn chọn xã An Lục Long làm điểm thực hiện mô hình, sau đó nhân rộng trong toàn huyện.

Từ năm 2016 đến nay, ĐVTN tham gia trồng gần 22.000 cây xanh các loại; trong đó, có gần 17.000 cây hoàng yến và 5.000 cây trang đỏ với kinh phí 655 triệu đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa. Qua đó, góp phần tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, giúp các địa phương trong huyện hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng xã NTM.

Đoàn-Thanh-niên-huyện-Châu-Thành-trồng-cây-xanh-bảo-vệ-môi-trường.jpg 

Đoàn Thanh niên huyện Châu Thành trồng cây xanh bảo vệ môi trường

Ấn tượng với chúng tôi khi đến xã An Lục Long vào thời điểm này là màu vàng rực của cây hoàng yến xen lẫn màu đỏ của cây trang được trồng dọc theo các tuyến đường GTNT liên ấp, liên xã.

Bí thư Đoàn Thanh niên xã An Lục Long - Trương Thành Thiết cho biết: "Đây là công trình, phần việc ý nghĩa của ĐVTN, góp phần cùng địa phương bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan sạch, đẹp, giữ vững danh hiệu xã văn hóa, tiến đến xây dựng thành công xã NTM nâng cao".

Thời gian qua, ĐVTN trên địa bàn xã An Lục Long phối hợp MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn trồng 7.000 cây hoàng yến, chuông vàng, trang đỏ trên 17km đường GTNT với tổng kinh phí 160 triệu đồng, từ nguồn quỹ đóng góp của ĐVTN, người dân, doanh nghiệp trong và ngoài xã.

"Sau khi trồng cây xanh các loại, Đoàn xã phân công các chi đoàn trực thuộc phối hợp các đoàn thể ấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN, hội viên và người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chăm sóc, dọn dẹp, cắt tỉa cây xanh, bảo vệ môi trường, góp phần tạo bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc" - Bí thư Đoàn Thanh niên xã An Lục Long - Trương Thành Thiết chia sẻ.

Tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp

"Bây giờ, khuôn viên, trụ sở nhà văn hóa ấp không còn cỏ dại mọc um tùm, gây mất mỹ quan như trước. Lực lượng ĐVTN trên địa bàn chủ động phối hợp vận động, trồng cây xanh, dọn vệ sinh môi trường xung quanh khuôn viên và bên trong các nhà văn hóa ấp. Qua đó, tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt, trẻ em vui chơi, giải trí được thuận tiện hơn" - ông Lê Văn Nay, ngụ ấp Phú Tây A, xã Thanh Phú Long, vui vẻ nói.

 6122018 Nhiều-tuyến-đường-hoa-do-thanh-niên-phối-hợp-trồng,-góp-phần-tạo-cảnh-quan-xanh,-sạch,-đẹp.jpg

Nhiều tuyến đường hoa do thanh niên phối hợp trồng, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp

Xã Thanh Phú Long được Huyện đoàn chọn làm điểm thực hiện mô hình Cảnh quan trụ sở nhà văn hóa ấp, khu phố xanh, sạch, đẹp vào năm 2018.

Đến nay, mô hình này được nhân rộng trên địa bàn huyện với nguồn kinh phí đóng góp trồng cây xanh, gắn biển tuyên truyền đăng ký thực hiện mô hình gần 55 triệu đồng. Mô hình bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là lực lượng ĐVTN, người dân trong việc chung tay xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Đến nay, toàn huyện có 12/12 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM; huyện đang hoàn thiện hồ sơ để được công nhận NTM vào cuối năm nay.

"Để từng bước nâng chất tiêu chí môi trường trong xây dựng huyện NTM, ngoài duy trì hiệu quả hoạt động của 2 mô hình trên, Huyện đoàn không ngừng phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, thông qua các đợt ra quân Ngày Chủ nhật xanh, Thứ Bảy tình nguyện, ĐVTN tích cực trồng cây xanh, thu gom, xử lý rác thải trên các tuyến đường GTNT liên ấp, xã, khu đông dân cư. Riêng các cơ sở Đoàn trực thuộc đều đăng ký đảm nhận xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn; thành lập các đội hình tình nguyện, xung kích bảo vệ môi trường,..." - Bí thư Huyện đoàn Châu Thành - Trần Mạnh Hùng thông tin./.

Theo Báo Long An Online

06/12/2018 2:00 CHĐã ban hành
Xuất khẩu nông sản - Cần đổi mới tư duyXuất khẩu nông sản - Cần đổi mới tư duy
Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu (XK) của tỉnh Long An tiếp tục giữ đà tăng trưởng và ước đạt 5,1 tỉ USD. Tuy nhiên, đánh giá tổng thể, kết quả XK các mặt hàng nông sản, nhất là gạo và thanh long chưa như mong muốn bởi nhiều nguyên nhân. Vì thế, tìm đường cho 2 mặt hàng này “xuất ngoại” vẫn là nỗi trăn trở của những người trong cuộc.

Đối mặt khó khăn

11 tháng năm 2018, các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh XK 480.000 tấn gạo, đạt hơn 238 triệu USD, giảm 20% về lượng và 15% về giá trị so cùng kỳ năm 2017. Hiện nay, gạo được DN trong tỉnh XK trên 40 quốc gia, vùng, lãnh thổ. Trong đó, thị trường XK chủ yếu, chiếm số lượng lớn nhất là Trung Quốc, kế đến là thị trường Singapore, Malaysia, Hồng Kông, Philippine, Ghana, Indonesia, Đài Loan, Nam Phi,...

Theo thống kê từ các cơ quan chức năng, từ năm 2015 đến nay, số lượng gạo XK mỗi năm trên địa bàn tỉnh đều có sự sụt giảm do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân phía Trung Quốc gia tăng hàng rào kỹ thuật, các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm (ATTP) khiến DN được phép XK giảm. Ở thời điểm này, tỉnh chỉ có 2 DN được XK gạo trực tiếp sang Trung Quốc.

Hoạt-động-chế-biến-gạo-tại-doanh-nghiệp-trên-địa-bàn-tỉnh.gif 

Hoạt động chế biến gạo tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Công ty TNHH Dương Vũ là 1 trong 2 DN được phép XK gạo sang Trung Quốc hiện nay. Bình quân mỗi tháng, DN này XK gần 20.000 tấn, sản phẩm chủ yếu là nếp. Theo Giám đốc Công ty TNHH Dương Vũ - Nguyễn Quang Hòa, hiện nay, phía Trung Quốc duy trì chế độ nhập khẩu chặt chẽ thông qua hạn ngạch và kiểm tra ATTP nghiêm ngặt. Tuy nhiên, thời gian tới, không chỉ Trung Quốc, xu thế này cũng được các nước khác áp dụng. Dự báo, DN Việt Nam tiếp tục đối mặt với ngày càng nhiều hàng rào kỹ thuật và cách đánh thuế nông sản từ các nước nhập khẩu. Những rào cản kỹ thuật này không chỉ nhằm bảo đảm nguồn lương thực chất lượng, sạch cho người tiêu dùng mà còn nhằm bảo hộ nền sản xuất nội địa của các nước nhập khẩu, tránh quá phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài.

Cũng giống như gạo, trái thanh long trên địa bàn tỉnh hiện có đến 80% sản lượng XK sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, lượng XK theo đường chính ngạch rất khiêm tốn. Hiện nay, phía Trung Quốc và các nước nhập khẩu đang gia tăng hàng rào kỹ thuật, trong đó, 2 chỉ tiêu quan trọng nhất là ATTP và kiểm dịch động, thực vật.

Giám đốc Hợp tác xã Thanh long Tầm Vu (huyện Châu Thành) - Trương Quang An cho rằng, trước đây, thanh long Việt Nam không có "đối thủ" cạnh tranh trong XK, nhưng thời gian tới chắc chắn sẽ không tránh khỏi. Hiện nay, không những các tỉnh, thành khu vực phía Nam ồ ạt trồng thanh long mà các nước láng giềng như Campuchia, Lào, Trung Quốc đã bắt đầu trồng.

Cần đổi mới tư duy

Theo dự báo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO), thị trường nông sản toàn cầu sẽ tăng trưởng trong thời gian tới. Trong đó, Trung Quốc có nhu cầu nhập khẩu và tiêu thụ trên bình quân đầu người với sản phẩm rau, quả, gạo tiếp tục gia tăng trong giai đoạn tới, bởi dân số khá đông và thời tiết không thuận lợi cho trồng trọt quanh năm. Như vậy, cánh cửa cho nông sản của Việt Nam ra với thế giới vẫn rộng mở.

Gạo và thanh long là 2 mặt hàng mang lại giá trị XK lớn của tỉnh trên lĩnh vực nông sản. Chiến lược XK nông sản đang được các ngành chức năng đẩy mạnh, nhưng liệu có giữ được thị trường sau nhiều năm đứng chân hay không là câu chuyện mà không ít DN trên địa bàn tỉnh trăn trở.

Chế-biến-thanh-long-tại-Công-ty-TNHH-Hoàng-Phát.gif

Chế biến thanh long tại Công ty TNHH Hoàng Phát

Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Phát - Nguyễn Hoàng Huy cho rằng, nông dân hiện nay chưa chú trọng đến việc liên kết sản xuất và trồng trọt theo quy trình ATTP theo tiêu chuẩn quốc tế. đã đến lúc các cơ quan chức năng nhanh chóng bắt tay vào việc tổ chức cho nông dân chăn nuôi, trồng trọt, chế biến trái cây, theo hướng giảm dần cho tới triệt tiêu việc sử dụng chất hóa học trong bảo quản, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trong trồng trọt. Hiện nay, các quốc gia có nhu cầu nhập khẩu nông sản đều đề cao việc bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Dư lượng thuốc BVTV tồn đọng trong nông sản không được chấp nhận, cũng như không chấp nhận thuốc giữ cho trái cây tươi lâu. Muốn vậy, không có cách nào khác là phải xây dựng một hệ thống giám sát chặt chẽ trong lĩnh vực nông nghiệp, cùng đó là tăng cường ý thức của nông dân. Làm được như vậy, nông dân sẽ bán được hàng hóa mình làm ra và làm giàu trên chính quê hương.

Công ty TNHH Lương thực thực phẩm Long An là một trong những DN tham gia XK gạo với sản lượng khá lớn đến nhiều nước trên thế giới. Giám đốc Công ty TNHH Lương thực thực phẩm Long An - Đặng Thị Liên chia sẻ: "Nếu DN không kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, chế biến, chỉ cần có một lô hàng vi phạm ATTP sẽ gặp rất nhiều thiệt hại về kinh tế (chi phí hủy hàng). Không những thế, nếu mất uy tín một lần, DN sẽ bị đối tác tăng tần suất kiểm tra, thậm chí bị hủy hoặc từ chối các hợp đồng đã ký trước đó".

Thực tế, những năm gần đây, ngoài được hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ nông sản ra nước ngoài, nhiều DN tự "tìm đường" để nông sản "xuất ngoại" theo năng lực của mình. "Để nông sản có cơ hội rộng mở hơn trong XK, DN cần tiếp tục tạo mối liên kết chặt chẽ hơn với nông dân thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác. Trong đó, DN cần đưa ra tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể về từng loại nông sản để nông dân sản xuất, từ đó thuận lợi hơn khi XK, đặc biệt phải xem việc bảo đảm chất lượng sản phẩm là điều kiện sống còn của XK các mặt hàng nông sản" - Giám đốc Sở Công Thương - Lê Minh Đức cho biết như thế./.

Theo Báo Long An Online

06/12/2018 2:00 CHĐã ban hành
67 nghệ sỹ tranh tài cuộc thi Tài năng diễn viên xiếc toàn quốc67 nghệ sỹ tranh tài cuộc thi Tài năng diễn viên xiếc toàn quốc
Mỗi diễn viên dự thi biểu diễn một tiết mục tự chọn trong 7-12 phút, Ban tổ chức khuyến khích các tiết mục mới dàn dựng mang tính thử nghiệm, có sự sáng tạo độc đáo về nội dung và mới lạ về hình thức.

Chương trình nghệ thuật xiếc toàn quốc 6122018.jpg

Chương trình nghệ thuật xiếc đặc sắc chào mừng lễ khai mạc cuộc thi. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Cuộc thi tài năng diễn viên xiếc toàn quốc năm 2018 đã chính thức khai mạc tối 04/12 tại Hà Nội. Cuộc thi do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức từ ngày 04-10/12 tại Hà Nội.

Năm nay, cuộc thi thu hút 67 nghệ sỹ (chưa kể các diễn viên phụ) đến từ 6 đơn vị tham gia tranh tài. Trong đó, Liên đoàn Xiếc Việt Nam (9 tiết mục, 31 diễn viên); Nhà hát Phương Nam – Thành phố Hồ Chí Minh (6 tiết mục, 19 diễn viên); Trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam (4 tiết mục, 10 diễn viên); Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội (3 tiết mục, 4 diễn viên); Trung tâm Văn hóa Long An (1 tiết mục, 2 diễn viên); Đoàn Nghệ thuật Hồ Tây- Hải Dương (1 tiết mục, 1 diễn viên).

Mỗi diễn viên dự thi biểu diễn một tiết mục tự chọn phù hợp với sở trường, thể hiện được các đặc trưng cơ bản của loại hình nghệ thuật xiếc trong 7-12 phút. 

Tiết mục tham dự cuộc thi phải hoàn chỉnh, có chất lượng nghệ thuật, đạt được sự chính xác cao những động tác phức tạp về kỹ thuật, kỹ xảo của thể loại nghệ thuật xiếc. 

Tiết mục cũng phải thể hiện kỹ thuật, nghệ thuật và phong cách biểu diễn mang tính chuyên nghiệp, thẩm mỹ, gây được ấn tượng sâu sắc và cảm xúc tốt đẹp cho người xem. 

Tiết mục Tình yêu trên đôi giày trượt.jpg

mục dự thi "Tình yêu trên đôi giầy trượt" của Lê Hương và Phan Như Hiếu đến từ Nhà hát Phương Nam – TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Các tiết mục dự thi phải đạt được sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật trình diễn xiếc với các yếu tố nghệ thuật khác như xử lý tiết tấu âm nhạc, vũ đạo, trang phục, đạo cụ, mỹ thuật, sân khấu, âm thanh, ánh sáng… 

Ban tổ chức khuyến khích các tiết mục mới dàn dựng mang tính thử nghiệm, có sự sáng tạo độc đáo về nội dung và mới lạ về hình thức. 

Trong khuôn khổ cuộc thi còn diễn ra nhiều hoạt động khác, trong đó có tọa đàm "Nghệ thuật xiếc Việt Nam trong xu thế hội nhập" vào ngày 8/12.

Đây là cơ hội để lãnh đạo các đơn vị xiếc, nhà chuyên môn, nghệ sỹ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, phương hướng phát triển nghệ thuật xiếc trong xu thế hội nhập của đất nước nói chung và ngành xiếc nói riêng.

Cuộc thi tài năng diễn viên xiếc năm 2018 dành cho các nghệ sỹ xiếc đang công tác tại các đơn vị nghệ thuật xiếc công lập, ngoài công lập (là đơn vị có tư cách pháp nhân, có thời gian hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật xiếc liên tục từ 12 tháng trở lên tính từ thời điểm tham gia cuộc thi); sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo nghệ thuật xiếc trên toàn quốc. 

Nghệ thuật xiếc Việt Nam xuất hiện muộn hơn những nước khác. Vào đầu thế kỷ 19, sau khi nhóm tạp kỹ Trung Quốc, gánh xiếc Nhật Bản, đoàn xiếc Bostock của Anh, đoàn xiếc Rodeo của Mexico, đoàn Carnavale de Manila của Philipines, đoàn xiếc của Ấn Độ… đến Việt Nam đã gây ảnh hưởng sâu rộng trong dân chúng thời kỳ đó về trò xiếc mới lạ, hấp dẫn và mạo hiểm. 

Lễ khai mạc Hội thi  Xiếc toàn quốc 6122018.jpg

Ban tổ chức tặng hoa chúc mừng các đoàn có diễn viên về tham dự cuộc thi. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Khi đó, ở Việt Nam bắt đầu hình thành một số gánh xiếc, trong đó có những gánh xiếc nổi tiếng như xiếc Việt Nam của Tạ Duy Hiển, xiếc Đại Việt của Mai Thanh Các…

Tháng 12/1922, gánh xiếc Việt Nam của Tạ Duy Hiển đã công diễn tại chợ Hàng Da, mở đầu cho trào lưu xiếc bản địa quy mô lớn, mở ra một thời kỳ mới của xiếc Việt Nam. Nghệ sỹ Nhân dân Tạ Duy Hiển được ghi nhận là người có công sáng lập ngành xiếc Việt Nam hiện đại.

Trải qua gần 100 năm, xiếc Việt Nam hiện đại đã được công chúng đón nhận, yêu mến. Các đoàn xiếc, nghệ sỹ, diễn viên đã khẳng định tài năng, tên tuổi bằng các danh hiệu, giải thưởng qua các liên hoan xiếc quốc tế tại Việt Nam năm 1997, 2004, 2006, 2012 và các liên hoan xiếc tại Pháp, Italy, Monaco, Đức, Tây Ban Nha, Trung Quốc… 

Điều này khẳng định vị thế của xiếc Việt Nam trên sân khấu xiếc thế giới, cũng như tài năng của các nghệ sỹ xiếc Việt…/.

Theo TTXVN​

06/12/2018 11:00 SAĐã ban hành
Khai mạc Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024Khai mạc Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024
Ngày 22/7/2019, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh đã tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Long An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, đồng thuận, phát triển”. Trưởng ban công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam – Võ Văn Thiện; Ông Phạm Văn Rạnh – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VIII; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cùng 250 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham dự Đại hội.

doan chu tich.jpg

Đoàn Chủ tịch​ chủ trì đại hội

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội; thông qua báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần VIII (nhiệm kỳ 2014-2019), đề ra chương trình hành động cho nhiệm kỳ tới với mục tiêu "Phát huy dân chủ, tạo đồng thuận xã hội, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức chung long xây dựng tỉnh Long An phát triển bền vững".

 bieu quyet tai dai hoi.jpg

Đại biểu biểu quyết tại đại hội

Sau khi thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện đại hội và ý kiến thảo luận của đại biểu, Đại hội thông qua Đề án cơ cấu nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm có 79 vị (tại đại hội hiệp thương cử 76 vị, khuyết 03 vị) trong đó, các tổ chức thành viên là 24 vị; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố là 15 vị; cá nhân tiêu biểu trong ​các tổ chức, các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo và các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh là 32 vị; chuyên trách Ủy ban MTTQ tỉnh 8 vị (cử 7 vị, khuyết 1). Đại hội đã hiệp thương cử đoàn đại biểu MTTQ tỉnh Long An tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 07 đồng chí chính thức và 02 đồng chí dự khuyết.

 uy vien UBMTTQ ra mat dai hoi.jpg

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh cùng với đại biểu tại đại hội

Kết thúc ngày làm việc thứ nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 tổ chức phiên họp thứ nhất hiệp thương cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa IX có 06 đồng chí. Trong đó, ông Trương Văn Nọ được hiệp thương giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024./.

Tiểu Lam

 ​

23/07/2019 8:00 SAĐã ban hành
Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏĐề xuất giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ
Nếu đề xuất giảm 30% thuế TNDN cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được thực hiện, ngân sách nhà nước năm nay sẽ giảm thu khoảng 15.840 tỷ đồng.

Bộ Tài chính vừa có Tờ trình số 93/TTr-BTC trình Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Theo Bộ Tài chính, tính đến cuối năm 2019, Việt Nam có khoảng 760.000 doanh nghiệp hoạt động, trong đó doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ chiếm hơn 63%, doanh nghiệp quy mô nhỏ chiếm hơn 30% và doanh nghiệp quy mô vừa chiếm gần 4%.

Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ (Ảnh minh họa: KT)

Tổng số doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm tới hơn 93% doanh nghiệp tại Việt Nam và các doanh nghiệp này có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế cũng như ổn định xã hội.

Để các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thỏa mãn điều kiện giảm thuế, Bộ Tài chính quy định cụ thể doanh nghiệp siêu nhỏ có doanh thu không quá 3 tỷ đồng năm 2020, số lao động không quá 10 người; doanh nghiệp nhỏ có doanh thu năm 2020 không quá 50 tỷ đồng, số lao động không quá 100 người.

Bộ Tài chính cho biết, nếu đề xuất này được chấp thuận, Ngân sách Nhà nước năm 2020 sẽ giảm thu khoảng 15.840 tỷ đồng/năm.

Tuy nhiên, số giảm thu do hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ sẽ được bù đắp từ các loại thuế gián thu và các nguồn thu ngân sách khác vì số tiền thuế được giảm sẽ được sử dụng cho tiêu dùng và đầu tư.

Bên cạnh đó, việc giảm thuế cho doanh nghiệp hiện tại sẽ góp phần tăng thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp vào giai đoạn tiếp theo do họ có điều kiện để tái đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh.

Bộ Tài chính đề nghị Nghị quyết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ và được áp dụng ngay trong năm 2020. Tiêu chí xác định đối tượng kết hợp giữa Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành đảm bảo phù hợp với thực tế và khả năng ngân sách nhà nước cũng như thông lệ quốc tế.

Bộ Tài chính cũng cho biết, mặt trái của việc giảm thuế đối với doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ có thể sẽ gây ra tình trạng lợi dụng chính sách để tránh thuế bằng cách giữ các tiêu chí để được xác định là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ nhằm hưởng ưu đãi về thuế.

Do đó, để khắc phục và bù đắp các tác động đến thu ngân sách nhà nước trong ngắn hạn cũng như đảm bảo sự chủ động trong điều hành dự toán ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và địa phương chú trọng chỉ đạo thực hiện và triển khai hiệu quả các Luật thuế, tăng cường kiểm tra chống thất thu thuế./.

Theo VOV.VN

https://vov.vn/kinh-te/de-xuat-giam-30-thue-thu-nhap-cho-doanh-nghiep-nho-sieu-nho-1052433.vov


26/05/2020 10:00 SAĐã ban hành
VKSND tỉnh kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-VKSTCVKSND tỉnh kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-VKSTC
Nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, trong các ngày 05, 06, 12/3/2019 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An đã tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 và Kế hoạch 01/KH-VKS ngày 02/01/2019 của VKSND tỉnh Long An tại 04 đơn vị Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện: Đức Hoà,Châu Thành, Vĩnh Hưng và thành phố Tân An do các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Viện làm trưởng đoàn.

Kết quả  kiểm tra cho thấy, các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện đã xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm 2019 trên cơ sở bám sát nhiệm vụ trọng tâm nêu trong Chỉ thị của VKSTC và Kế hoạch của VKS tỉnh, trong đó thể hiện rõ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện. Trong kế hoạch thực hiện, các đơn vị đề ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác như tiến hành xác minh trực tiếp các vụ việc chưa có điều kiện thi hành án dân sự, tăng cường kiểm sát các bản án, quyết định của Toà án, nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị; tăng cường công tác kiểm sát điều tra, giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành..

 14-3-vksnd4.jpg

Đoàn kiểm tra làm việc tại VKS Đức Hoà và Châu Thành

14-3-vksnd5.jpg 

Đoàn kiểm tra làm việc tại VKS Vĩnh Hưng và TP. Tân An

Qua kiểm tra trực tiếp đã giúp Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đánh giá chính xác kết quả thực hiện và những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong quí I năm 2019, từ đó đề ra các biện pháp khắc phục để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ trong năm 2019.

                                                                             Thanh Trúc - VPTH

14/03/2019 7:00 CHĐã ban hành
Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 12Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 12
Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII vừa khai mạc sáng nay (11/5) tại Hà Nội. Theo chương trình, Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 11-14/5.
Ảnh VGP/Nhật Bắc

Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ bàn và quyết định về các vấn đề: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí Ủy viên Trung ương cùng toàn thể các đại biểu tham dự Hội nghị lời thăm hỏi chân tình và lời chúc tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu một số ý kiến có tính chất gợi mở, nêu vấn đề để các đồng chí Trung ương quan tâm nghiên cứu, thảo luận và quyết định về Phương hướng công tác nhân sự ban chấp hành Trung ương khóa XIII; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hội nghị diễn ra trong thời điểm cả nước đang tiến hành kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặc biệt trong bối cảnh chúng ta đã và đang làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID – 19, đã góp phần khơi dậy trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng, nhân dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, đoàn kết, nhân ái.

"Hơn ai hết, mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương cần phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, vẻ vang của Đảng và dân tộc, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành thật tốt trọng trách được giao, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng, bảo đảm cho thành công của Hội nghị", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu./.

Theo Báo Chinhphu.vn

http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Khai-mac-Hoi-nghi-Trung-uong-lan-thu-12/395265.vgp?fbclid=IwAR0lsrVGHg_IsNneOuYelYdd_ogL2wW_zGsL5eqSOwmzBojEGPtMvMg_oAc


12/05/2020 9:00 SAĐã ban hành
Trao đổi kỹ năng, nghiệp vụ về báo chíTrao đổi kỹ năng, nghiệp vụ về báo chí
Sáng ngày 14/3/2019, Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TTTT) tổ chức buổi trao đổi kỹ năng, nghiệp vụ về báo chí cho công chức Sở TTTT, công chức trực tiếp tham mưu lĩnh vực báo chí và phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí ở các sở, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tại buổi trao đổi, các đại biểu được nghe Phóng viên Sơn Lâm - Báo Tuổi trẻ chia sẻ một số nội dung liên quan đến nghiệp vụ, hoạt động báo chí như: Kỹ năng phát hiện thông tin nhạy cảm; Kỹ năng xử lý khi phát hiện vụ việc nhạy cảm, phức tạp có liên quan đến lĩnh vực ngành, địa phương; Kỹ năng viết Thông cáo báo chí; Quy trình, nghiệp vụ thu thập thông tin của Phóng viên; kỹ năng viết tin, bài.

Buổi trao đổi kỹ năng, nghiệp vụ về báo chí nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ về lĩnh vực báo chí để nâng cao chất lượng công tác tham mưu quản lý nhà nước về báo chí, phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí và cải tiến nội dung Trang thông tin điện tử Sở TTTT./.

Hùng Cường​

15/03/2019 8:00 SAĐã ban hành
Long An triển khai thực hiện đề án “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2019 - 2020Long An triển khai thực hiện đề án “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2019 - 2020
Ngày 14/3, Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị triển khai thực hiện đề án “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2019 – 2020. Tham dự hội nghị có đại diện các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương và đại diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

"Mỗi xã một sản phẩm" (tiếng Anh là One commune, one product- viết tắt là OCOP) là mô hình được học tập, vận dụng kinh nghiệm từ phong trào "Mỗi làng một sản phẩm của Nhật Bản". Giai đoạn 2013 – 2016, đề án đã triển khai đầu tiên tại tỉnh Quảng Ninh và thực hiện rất thành công.


Quang cảnh hội nghị

Đối tượng thực hiện sản phẩm OCOP gồm sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ có nguồn gốc từ địa phương: nông sản, thực phẩm tươi sống và sơ chế, đồ uống không có cồn và có cồn; thảo dược; vải và may mặc; lưu niệm, nội thất, trang trí; dịch vụ du lịch nông thôn. Chủ thể thực hiện lấy chủ thể kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân làm nòng cốt, cụ thể là các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh.

Định hướng các sản phẩm OCOP giai đoạn 2019 – 2020 sẽ tiêu chuẩn hóa 10 sản phẩm, nhằm gia tăng giá trị sản phẩm và trở thành sản phẩm OCOP có xếp hạng gắn sao của tỉnh. Trong đó có ít nhất 3 sản phẩm có chất lượng tham gia sản phẩm OCOP quốc gia.

14-3-2019-moi-xa-mot-san-pham.jpg

Giáo sư danh dự Đại học Kinjo Gakuin – ông Adachi Fumihiko chia sẽ kinh nghiệm thực tiễn thực hiện đề án tại Nhật Bản

Tại hội nghị, Giáo sư danh dự Đại học Kinjo Gakuin – ông Adachi Fumihiko chia sẽ kinh nghiệm thực tiễn thực hiện đề án tại Nhật Bản. Phong trào này đã gắn kết được các hoạt động sản xuất với chế biến, tiêu thụ tạo ra nhiều việc làm, nâng cao giá trị gia tăng trong các sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, từ đó làm tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Đến nay đã có hơn 40 nước học tập và triển khai thành công.

Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" trọng tâm là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế của tỉnh theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện. Cơ quan quản lý Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách thực hiện; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu: đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ xây dựng và gia tăng giá trị sản phẩm, chuỗi giá trị sản phẩm và các mặt hàng chủ lực để phát triển thành các sản phẩm OCOP của tỉnh.

Thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm là giải pháp quan trọng khơi dậy, phát huy tính sáng tạo, trí tuệ của người dân để phát triển kinh tế từ các sản phẩm nông nghiệp,tiểu thủ công nghiệp, truyền thống văn hóa, danh thắng có lợi thế của các địa phương, đồng thời thúc đẩy phát triển khối kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, thu hút lao động, vốn đầu tư vào khu vực nông thôn góp phần tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển nông thôn theo chiều sâu và gìn giữ ổn định xã hội nông thôn,thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh./.

TV

14/03/2019 7:00 CHĐã ban hành
Kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vữngKinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững
Chủ đề năm 2019 về Ngày Quyền của người tiêu dùng (NTD) là “Kinh doanh lành mạnh - Tiêu dùng bền vững”. Thông điệp này mong muốn doanh nghiệp (DN) nâng cao trách nhiệm đối với NTD. NTD vì mình và vì mọi người hãy chọn lựa hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

​Doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm

Luật Bảo vệ quyền lợi NTD chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2011 được xem là "tấm lá chắn" hữu hiệu nhất để bảo vệ quyền lợi NTD. Nhận thức rõ về việc bảo vệ quyền lợi NTD, thời gian qua, Công ty Điện lực Long An có nhiều động thái bảo vệ quyền lợi người sử dụng điện đang thuê nhà trọ theo Thông tư 16/2014/TT-BCT thực hiện giá bán điện của Bộ Công Thương. 

Theo đó, bên cạnh việc áp dụng đúng giá điện cho chủ nhà trọ, để người cho thuê tính đúng tiền điện cho người thuê nhà theo quy định của Nhà nước, Công ty Điện lực Long An thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền cho chủ nhà trọ và người thuê nhà các quy định liên quan đến giá bán điện. Các hình thức như xử phạt, các số điện thoại để người dân liên hệ, phản ánh cũng được cung cấp. Năm 2018, công ty phối hợp chủ nhà trọ và thực hiện cam kết tính tiền điện cho người thuê nhà đúng quy định đối với 3.410/3.412 nhà trọ. Công tác kiểm tra việc tính tiền điện của chủ nhà trọ được thực hiện thường xuyên và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) cũng được thực hiện. 

Đặc biệt, công tác đo ghi từ xa và công tơ điện tử trong đo đếm điện năng cũng được thực hiện. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 446.947 công tơ bán điện khách hàng, trong đó, có 140.836 công tơ điện tử và công tơ được trang bị đo xa theo công nghệ hiện đại. Để thuận tiện cho NTD hơn, từ nay đến năm 2020, công ty sẽ thực hiện 100% công tơ bán điện được đo xa tự động hoặc bán tự động.

Theo đại diện Công ty Điện lực Long An, khi sử dụng công tơ đo xa tự động, NTD sẽ có nhiều thuận lợi hơn, bởi hạn chế đọc thủ công gây ra nhầm lẫn, đỡ gây phiền hà cho khách hàng khi đọc trực tiếp. Bên cạnh đó, cách đo điện hiện đại này còn giúp công ty đo được nhiều thông số như dòng điện, điện áp, hệ số công suất, tần số để có thể nhận biết về chất lượng điện đang phục vụ NTD. 

Trước khi mua sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, cần kiểm tra hàng hóa, các thông tin trên sản phẩm và tìm hiểu nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng 

Trước khi mua sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, cần kiểm tra hàng hóa, các thông tin trên sản phẩm và tìm hiểu nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng

Giám đốc Co.opMart Tân An - Nguyễn Thị Hoàng Anh chia sẻ, Long An là địa bàn giáp TP.HCM nên hành vi tiêu dùng ngày càng phát triển. Hiện nay, chỉ số thỏa mãn của khách hàng rất cao, cần sự trải nghiệm tốt trong mua sắm. Vì vậy, NTD luôn muốn thỏa mãn trong quá trình mua sắm thông qua thái độ phục vụ của nhân viên, cách bố trí hàng hóa, chất lượng hàng hóa. Để đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng, Co.opMart phải liên tục thay đổi theo chiều hướng tích cực từ việc chọn lựa hàng hóa phục vụ cho đến cách bài trí không gian mua sắm. Chính vì có trách nhiệm với khách hàng, năm 2018, doanh thu của Co.opMart Tân An tăng 4% so với năm 2017. 

Hãy tiêu dùng bền vững

Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) - Nguyễn Tấn Vĩnh chia sẻ: "Cùng với sự đa dạng và nhanh chóng của nền kinh tế thị trường thì số vụ việc vi phạm về quyền NTD của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cũng gia tăng về mức độ vi phạm lẫn tính chất tinh vi, phức tạp. Tại tỉnh, nhất là trong các dịp lễ, tết, tình trạng hàng nhái, hàng không bảo đảm an toàn được sản xuất và phân phối khá nhiều, gây bức xúc, bất an trong NTD lẫn DN. Năm 2018, Cục QLTT tổ chức kiểm tra 2.013 lượt, phát hiện và xử lý gần 1.000 trường hợp vi phạm. Các vụ việc mà Cục QLTT xử lý, đáng chú ý có 51 trường hợp kinh doanh phân bón không bảo đảm chất lượng, 10 trường hợp kinh doanh phân bón giả, 190 trường hợp vi phạm về giá, 149 trường hợp vi phạm về nhãn, 88 trường hợp vi phạm về điều kiện an toàn thực phẩm, 190 trường hợp vi phạm về điều kiện kinh doanh,...".

Mới đây, các đội QLTT thuộc Cục QLTT vừa phát hiện và tịch thu 700 tuýp mỹ phẩm do một cơ sở sản xuất nhưng đã hết thời hạn công bố về chất lượng; kiểm tra và phát hiện 3 vụ kinh doanh phụ tùng xe máy giả mạo nhãn hiệu, tịch thu 337 sản phẩm phụ tùng xe máy giả mạo nhãn hiệu. 

Trước khi mua sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, cần kiểm tra hàng hóa, các thông tin trên sản phẩm và tìm hiểu nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng 

Trước khi mua sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, cần kiểm tra hàng hóa, các thông tin trên sản phẩm và tìm hiểu nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng

Theo đại diện Hội Bảo vệ quyền lợi NTD, Luật Bảo vệ quyền lợi NTD có quy định, trong đó NTD có 8 quyền như khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, quyền được yêu cầu bồi thường thiệt hại,... Tuy nhiên, tại tỉnh, số người khiếu nại về hàng hóa rất ít, mỗi năm chỉ dừng lại ở 10-15 vụ, trong khi đó, tình hình vi phạm quyền lợi NTD trên thực tế ngoài xã hội là lớn. Bởi, NTD có tâm lý e ngại khiếu nại, sợ mất thời gian và chưa hiểu rõ về quyền của mình. 

Theo ông Nguyễn Tấn Vĩnh, NTD cần nhận thức đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của mình, vượt qua tâm lý ngại khiếu nại, ngại thủ tục, sợ tốn thời gian và chi phí để chủ động hơn trong thực hiện quyền của mình. Trước khi mua sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, cần kiểm tra hàng hóa, các thông tin trên sản phẩm và tìm hiểu nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng,... Thông tin cho cơ quan Nhà nước, tổ chức và cá nhân liên quan khi phát hiện hàng hóa, dịch vụ lưu hành trên thị trường không bảo đảm an toàn, gây thiệt hại hoặc đe dọa đến tính mạng, sức khỏe, tài sản. Mục đích của khiếu nại và giải quyết khiếu nại là nhằm bảo vệ quyền lợi NTD, bảo vệ quyền lợi của DN làm ăn chân chính ngày càng tốt hơn./.

Theo Báo Long An Online

14/03/2019 11:00 CHĐã ban hành
Phương án rút gọn thời gian, nội dung thi tốt nghiệp THPTPhương án rút gọn thời gian, nội dung thi tốt nghiệp THPT
Theo báo cáo của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại phiên họp Chính phủ, năm nay, thí sinh THPT thi 03 bài thi bắt buộc và 01 bài thi tự chọn; rút ngắn thời gian thi trong 02 ngày với 4 buổi thi; đề thi giảm bớt áp lực cho học sinh. Các trường ĐH, CĐ cũng chủ động hơn trong phương án tuyển sinh.

Đây là những nội dung đáng lưu ý được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phùng Xuân Nhạ cho biết tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 diễn ra ngày 5/5, khi báo cáo về Kế hoạch thực hiện chương trình năm học 2019-2020 và phương án tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) năm 2020.

Phân cấp cho các địa phương

Theo đó, Bộ GDĐT phân cấp cho các địa phương tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Mục đích là tổ chức Kỳ thi an toàn, nghiêm túc lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT và đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông từ  đó điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học trong các nhà trường.

Kỳ thi gồm các bài thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 02 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (KHTN) và Khoa học xã hội (KHXH). Trong đó: Bài thi tổ hợp KHTN gồm 03 môn thành phần Vật lí, Hóa học và Sinh học; bài thi tổ hợp KHXH gồm 03 môn thành phần Lịch sử, Địa lí và Giáo dục công dân (đối với thí sinh là học sinh Giáo dục THPT); gồm 02 môn thành phần Lịch sử, Địa lí (đối với thí sinh là học viên Giáo dục thường xuyên); mỗi bài thi tổ hợp có điểm toàn bài để xét công nhận tốt nghiệp THPT và điểm các môn thành phần để hỗ trợ khai thác sử dụng kết quả thi cho các mục đích khác.

Thí sinh là học sinh Giáo dục THPT (gọi tắt là thí sinh THPT) phải thi 03 bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 01 bài thi tự chọn trong số 02 bài thi tổ hợp (KHTN hoặc KHXH); thí sinh là học viên Giáo dục thường xuyên (gọi tắt là thí sinh GDTX) phải thi 02 bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 01 bài thi tự chọn trong số 02 bài thi tổ hợp (KHTN hoặc KHXH); thí sinh GDTX có thể dự thi thêm bài Ngoại ngữ.

Thí sinh tự do tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 không nhằm mục đích xét công nhận tốt nghiệp THPT được dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo nguyện vọng.

Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, KHTN và KHXH thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan; mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có một mã đề thi riêng; thí sinh làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả làm bài của thí sinh trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính do Bộ GDĐT cung cấp. Bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận.

Thời gian làm bài thi cụ thể như sau: Ngữ văn: 120 phút; Toán: 90 phút; Ngoại ngữ: 60 phút; bài thi KHTN và KHXH: 50 phút đối với mỗi môn thi thành phần. Kỳ thi được tổ chức trong 02 ngày với 04 buổi thi: 01 buổi thi bài thi Ngữ văn, 01 buổi thi Toán, 01 buổi thi Ngoại ngữ và 01 buổi thi bài thi tổ hợp.

Nội dung thi nằm trong Chương trình giáo dục THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12; phù hợp với nội dung tinh giản chương trình đã được Bộ GDĐT công bố. Đề thi dùng chung cho cả học sinh giáo dục THPT và học viên GDTX. Bộ GDĐT xây dựng và cung cấp đề thi cho các địa phương để tổ chức thi đồng loạt cùng một thời điểm trong cả nước nhằm đảm bảo mặt bằng chất lượng chung trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Về công tác tổ chức thi (coi thi, chấm thi, phúc khảo), các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là các địa phương) chịu trách nhiệm tổ chức Kỳ thi ở địa phương mình bảo đảm an toàn, nghiêm túc. Các địa phương thành lập các Hội đồng thi để tổ chức thi cho tất cả các thí sinh của địa phương theo quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT do Bộ GDĐT ban hành (gọi tắt là Quy chế thi).

Hội đồng thi thực hiện các khâu in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo và xét công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định của Quy chế thi; mỗi Hội đồng thi có các Điểm thi được bố trí đảm bảo tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh. Cán bộ tham gia công tác tổ chức thi là cán bộ, giáo viên của địa phương (cán bộ coi thi, giám sát thi sẽ là giáo viên của tỉnh và có sự đổi chéo giáo viên giữa các trường với nhau).

Bộ GDĐT ban hành Quy chế và hướng dẫn công tác thi; hướng dẫn và tổ chức thanh tra, giám sát công tác tổ chức thi, xét tốt nghiệp THPT tại các địa phương. Bộ GDĐT xây dựng và cung cấp các phần mềm ứng dụng và đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin cho các khâu tổ chức thi và sử dụng kết quả thi. Các phần mềm được thiết kế  đảm bảo an toàn, bảo mật, phục vụ tốt nhất cho quá trình tổ chức thi và sử dụng kết quả thi.

Bộ trưởng Bộ GDĐT chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện Quy chế thi trong tất cả các khâu của Kỳ thi tại các địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định và cử các đoàn do Thanh tra tỉnh/thành phố chủ trì đến làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thực hiện Quy chế thi trong tất cả các khâu của Kỳ thi tại địa phương. Giám đốc sở GDĐT tỉnh ra quyết định thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chế thi trong tất cả các khâu của Kỳ thi tại Hội đồng thi.

Kết quả kỳ thi được các sở GDĐT dùng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và được cụ thể hóa trong Quy chế thi. Học sinh học hết chương trình nhưng không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu thì được Hiệu trưởng trường THPT hoặc Giám đốc trung tâm GDTX cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình THPT theo quy định của Luật Giáo dục 2019.

Về công tác tuyển sinh ĐH, CĐ, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, công tác tuyển sinh được các cơ sở giáo dục ĐH triển khai theo tinh thần tự chủ, đúng quy định của Luật Giáo dục đại học, với các phương thức tuyển sinh khác nhau như sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả học THPT (học bạ), phỏng vấn, kiểm tra,… hoặc bổ sung các cách đánh giá khác để tuyển sinh cho phù hợp.

Các trường tốp đầu, có mức độ cạnh tranh cao thì có thể tổ chức kỳ thi riêng theo quy định của Bộ GDĐT (ví dụ kỳ thi đánh giá năng lực) để tuyển sinh. Kỳ thi này do các trường tự tổ chức độc lập hoặc liên kết thành nhóm tuyển sinh.

Có thể tổ chức tuyển sinh nhiều đợt khác nhau trong năm (như nhiều cơ sở giáo dục ở các nước đã thực hiện). Bộ GDĐT điều chỉnh quy chế tuyển sinh phù hợp với quy định tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học theo Luật Giáo dục đại học.

Nhiều ưu điểm song vẫn có hạn chế

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, phương án trên có một số ưu điểm nổi bật. Đó là, thực hiện ngay được Luật Giáo dục sửa đổi (2019) và Luật Giáo dục đại học (2018) được Quốc hội Khóa XIV mới ban hành. Kế thừa, phát huy kết quả, kinh nghiệm tốt của các Kỳ thi THPT quốc gia những năm trước, nhất là năm 2019.

Phương án cũng ít bị phụ thuộc vào diễn biến của bệnh dịch COVID-19. Các địa phương chủ động hơn trong kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ làm công tác thi;

Theo Bộ trưởng, phương án thi như trên sẽ tạo động lực, thái độ học tập tích cực cho học sinh, nhất là trong bối cảnh học sinh không đến trường do dịch COVID-19 như hiện nay (nếu không thi thì một bộ phận học sinh sẽ không học hoặc học không tích cực); góp phần duy trì được nền nếp dạy, học trong các cơ sở giáo dục. "Rút ngắn thời gian thi trong 02 ngày với 04 buổi thi, làm cho Kỳ thi gọn, nhẹ hơn các năm trước; đề thi sẽ được xây dựng phù hợp với mục đích xét công nhận tốt nghiệp THPT và nội dung chương trình tinh giản đã công bố (cả về nội dung, độ khó, thời gian làm bài thi) cũng sẽ giảm bớt áp lực cho học sinh", Bộ trưởng nhận định.

Cùng với đó, giảm áp lực, tốn kém đối với học sinh, phụ huynh học sinh và xã hội trong bối cảnh các địa phương bị ảnh hưởng nặng của dịch COVID-19, học sinh phải nghỉ học ở trường dài ngày; mặt khác, việc tổ chức thi để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT cũng đảm bảo được yêu cầu khách quan, tin cậy (hạn chế tình trạng đánh giá thiếu khách quan, công bằng trong học bạ  để xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ).

Các trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh và chủ động hơn trong phương án tuyển sinh. Đây cũng là cơ hội để các trường khẳng định năng lực tự chủ, khả năng thích ứng với các thay đổi, tạo tiền đề để đổi mới công tác tuyển sinh ĐH, CĐ các năm tới theo tinh thần đẩy mạnh tự chủ đại học.

Tuy nhiên, phương án này cũng có một số hạn chế. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 kéo dài, nhất là đối với các nhóm đối tượng có nguy cơ cao hoặc nguy cơ, ảnh hưởng đến học tập của học sinh cả nước trong học kỳ 2 thì Kỳ thi tốt nghiệp THPT phần nào cũng sẽ gây áp lực cho một bộ phận học sinh và phụ huynh, nhất là ở những vùng khó khăn.

Các địa phương phải chủ động tổ chức Kỳ thi trong khi thời gian chuẩn bị không nhiều nên có thể phát sinh sai sót, làm ảnh hưởng đến an toàn của Kỳ thi. Bộ GDĐT sẽ tăng cường các giải pháp khắc phục hạn chế này.

Công tác tuyển sinh ĐH, CĐ có thể bị xáo trộn do nhiều trường ĐH, CĐ chưa có đủ thời gian để chuẩn bị đầy đủ cho phương án này. Việc tuyển sinh đầu vào của nhiều trường ĐH, CĐ, nhiều ngành đào tạo có thể bị ảnh hưởng với các nguyện vọng ảo; thí sinh các tỉnh có thể phải tập trung về các thành phố lớn để dự thi các môn thi riêng của một số Đại học, trường ĐH.

Phải ban hành Quy chế thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT với quy trình rút gọn để phù hợp với thời gian tổ chức Kỳ thi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, căn cứ tình hình kiểm soát dịch bệnh hiện nay và dự báo tình hình diễn biến của dịch bệnh thời gian tới; trên cơ sở đánh giá những ưu điểm, hạn chế của Phương án, tham khảo ý kiến các địa phương, cơ sở giáo dục đại học, Bộ GDĐT chủ động chuẩn bị kỹ để sẵn sàng chỉ đạo và phối hợp với các địa phương tổ chức an toàn, nghiêm túc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo Phương án đã nêu.

 

Phương án dạy học tại trường phổ thông trong thời gian tới

Các nhà trường tổ chức cho học sinh đi học theo khối lớp và có biện pháp tổ chức dạy học theo từng nhóm học sinh/lớp để thực hiện giãn cách hợp lý, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên khi đến trường. Trong đó:

- Ưu tiên tổ chức cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học trước ít nhất 1 tuần so với các khối lớp còn lại; chia nhóm học sinh/lớp để tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường để bảo đảm yêu cầu giãn cách học sinh trong lớp.

- Căn cứ tình hình và kinh nghiệm đã tổ chức cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học, tiếp tục tổ chức cho các khối lớp còn lại (hoặc chia các nhóm học sinh/lớp) đi học luân phiên nhau theo hướng mỗi học sinh chỉ đến trường một số buổi/tuần.

- Không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh trong trường; tổ chức chào cờ trong lớp học.

- Kết hợp giữa dạy học trực tuyến (qua Internet, trên truyền hình) hoặc giao cho học sinh tự học ở nhà và dạy học trực tiếp để rút ngắn thời gian hoàn thành bài học ở trường, bảo đảm hoàn thành chương trình đã được tinh giản trước ngày 15/7/2020. Tùy theo thời gian học sinh trở lại trường và điều kiện học qua Internet, trên truyền hình, các nhà trường bố trí linh hoạt thời lượng dạy học trên lớp, dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với từng môn học cụ thể.

- Bộ GDĐT tiếp tục hướng dẫn các địa phương, nhà trường tổ chức dạy học phù hợp với tình hình diễn biến của bệnh dịch để bảo đảm thời gian hoàn thành chương trình năm học trước ngày 15/7/2020. 

Theo Báo Chinhphu.vn

http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Phuong-an-rut-gon-thoi-gian-noi-dung-thi-tot-nghiep-THPT/394710.vgp?fbclid=IwAR16hWippw-71mbtYpl2RuFOrXP_7824LyGlSqeeFyzCT6RzGbPkfvWUr6o


05/05/2020 5:00 CHĐã ban hành
Thanh niên tình nguyện vì sức khỏe cộng đồngThanh niên tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng
Hiểu được ý nghĩa "Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại", Tháng Thanh niên 2019, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong Khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh Long An sẵn sàng hiến những giọt máu hồng của mình góp phần mang lại sự sống cho người bệnh.
​​Hiến máu tình nguyện - nét đẹp nổi bật của phong trào Thanh niên xung kích vì cuộc sống cộng đồng

Hiến máu tình nguyện - nét đẹp nổi bật của phong trào Thanh niên xung kích vì cuộc sống cộng đồng

Từ sáng sớm, hàng trăm ĐVTN trong khối có mặt tại Nhà Thiếu nhi tỉnh (phường 2, TP.Tân An) đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN) nhân ngày khởi động của Tháng TN năm 2019. Hơn bao giờ hết, không khí Ngày hội HMTN năm nay, trở nên hết sức rộn ràng. Không còn tâm lý dè dặt, lo ngại như trước, các bạn trẻ đến đây đều ý thức sâu sắc ý nghĩa của việc hiến máu đối với cộng đồng xã hội và cả sức khỏe của chính bản thân mình.

Vừa hiến xong 250ml máu, anh Phan Hoàng Sơn (Chi đoàn cơ sở Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh) nở nụ cười hạnh phúc vì cảm thấy mình đủ khỏe mạnh để cứu những người yếu hơn, được sẻ chia và làm một điều có ích cho xã hội. Được biết, anh còn là một trong những gương sáng, điển hình trong phong trào HMTN của tuổi trẻ trong khối với 13 lần tham gia hiến máu.

Anh Sơn chia sẻ: "Tôi bắt đầu tham gia HMTN từ năm 2009, khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Từ đó đến nay, năm nào tôi cũng đăng ký tham gia hiến máu, có năm tham gia 2 lần. Đến với Ngày hội HMTN lần này, tôi cảm thấy mọi người gần nhau hơn, biết quan tâm, chia sẻ cho nhau từ những điều tưởng như khó khăn nhất".

Cũng như anh Sơn, anh Nguyễn Thanh Ngân (Chi đoàn cơ sở Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh) cũng nhiều lần hiến những giọt máu hồng của mình góp phần mang lại sự sống cho người bệnh. "Qua tìm hiểu, tôi biết được hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn giúp cơ thể sản sinh thêm lượng máu mới. Theo tôi, tham gia HMTN là việc làm ý nghĩa, những giọt máu cho đi có thể cứu sống được nhiều bệnh nhân, đó là niềm hạnh phúc nhất mà tôi nghĩ đến mỗi lần hiến máu" - anh Ngân bộc bạch.

Bí thư Đoàn khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh - Nguyễn Công Tiếp cho biết, Ngày hội HMTN được ĐVTN trong khối hưởng ứng từ nhiều năm qua; trung bình mỗi năm thu về 500 đơn vị máu đạt chất lượng, góp phần mang đến niềm tin, hy vọng cho những người kém may mắn. Với phương châm "Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại", Tháng TN năm nay, Đoàn khối tổ chức 2 lần hiến máu, thu về 166 đơn vị máu.

Hàng năm, tuổi trẻ Đoàn khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh tham gia hiến 500 đơn vị máu 

Hàng năm, tuổi trẻ Đoàn khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh tham gia hiến 500 đơn vị máu

Hiện nay, tình trạng khan hiếm máu xảy ra ở hầu hết cơ sở y tế trong tỉnh, nhất là sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Thông qua Ngày hội HMTN, tuổi trẻ Đoàn khối góp phần tuyên truyền, vận động cho phong trào hiến máu nhân đạo, tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên, sinh viên, học sinh và người dân thể hiện tấm lòng tương thân tương ái, chia sẻ giọt máu của mình vì sức khỏe cộng đồng.

Ngày hội HMTN của tuổi trẻ Đoàn khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh là một trong những phong trào mang ý nghĩa cao đẹp, thể hiện tính nhân văn cao cả, nét đẹp nổi bật của phong trào TN xung kích vì cuộc sống cộng đồng, xứng đáng với khẩu hiệu: "Đâu cần TN có, việc gì khó có TN"./.

Theo Báo Long An Online

14/03/2019 9:00 CHĐã ban hành
Chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ IXChuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ IX
Đại hội (ĐH) đại biểu MTTQVN tỉnh Long An lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024) là sự kiện chính trị quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong hệ thống MTTQ Việt Nam và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

​​Đây là dịp để tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động và công tác của nhiệm kỳ 2014-2019; xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh khóa mới; cử đoàn đại biểu dự ĐH MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Các ủy viên UBMTTQ Việt Nam xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa nhiệm kỳ 2019-2024 

Các ủy viên UBMTTQ Việt Nam xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa nhiệm kỳ 2019-2024

Thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU, ngày 10/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo ĐH MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024; Hướng dẫn số 42/HD-MTTQ-BTT, ngày 24/5/2018 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh về việc tổ chức ĐH đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024, đến nay, có 170/192 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tổ chức thành công ĐH MTTQ Việt Nam cấp xã. Trong đó có 9 huyện đã tổ chức xong ĐH cấp xã, dự kiến các đơn vị còn lại hoàn thành tổ chức trong quí I-2019 theo đúng tiến độ. 

Riêng ĐH điểm cấp huyện dự kiến sẽ được tổ chức trong 2 ngày 21 và 22/3-2019 tại Bến Lức. Sau ĐH điểm cấp huyện, các huyện, thị xã, thành phố sẽ tiến hành ĐH của đơn vị mình và hoàn thành trong tháng 5/2019. Song song đó, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh chuẩn bị báo cáo chính trị đánh giá, tổng kết nhiệm kỳ, xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, báo cáo kiểm điểm hoạt động của UBMTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ qua và kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền ĐH. Với yêu cầu đánh giá đúng thực trạng, tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc của địa phương, nêu được những mô hình hay, nhân tố mới, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua,... chương trình phối hợp và thống nhất hành động nhiệm kỳ tới cũng sẽ tập trung khắc phục triệt để những hạn chế của nhiệm kỳ trước, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Mặt trận trong việc chủ trì, khơi dậy và phát huy các nguồn lực, động lực của tỉnh, vai trò làm chủ của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Theo chỉ đạo chung, trong tháng 7-2019 sẽ là thời điểm tổ chức ĐH MTTQ Việt Nam cấp tỉnh./.

Theo Báo Long An Online

14/03/2019 9:00 CHĐã ban hành
Hội nghị triển khai Cổng dịch vụ công quốc giaHội nghị triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia
Ngày 01/11/2019, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia. Tại Long An, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Mai Văn Nhiều chủ trì cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự hội nghị.

Long An 01-11-19.jpg

Các đại biểu tại điểm cầu Long An tham dự hội nghị         

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu một số nội dung quan trọng trong triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia, như: tổng quan và lợi ích của Cổng dịch vụ công quốc gia; hệ thống xác thực và thanh toán trực tuyến; lộ trình tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và giới thiệu một số quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn rà soát, chuẩn hóa và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (TTHC); hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia của bộ, ngành, địa phương.

 Dịch vụ công QG.jpg

Mô hình kiến trúc Cổng dịch vụ công quốc gia

Cổng dịch vụ công quốc gia được thiết lập tại một địa chỉ duy nhất: https://www.dichvucong.gov.vn để công khai, minh bạch các thông tin liên quan về TTHC và cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp với từng đối tượng; bảo đảm khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện dịch vụ công. Cổng dịch vụ công quốc gia dự kiến khai trương trong tháng 11, cho phép người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục sau: cấp, đổi giấy phép lái xe; cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa; đăng ký khuyến mãi; nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp; cấp mới điện hạ áp và trung áp; thanh toán tiền điện; thông báo thực hiện khuyến mãi. Đến tháng 12, các dịch vụ dự kiến được tích hợp thêm bao gồm: nộp thuế điện tử đối với cá nhân; cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách; hủy tờ khai hải quan; khai bổ sung tờ khai hải quan; nhóm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm.

 Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP 01-11-19.jpg

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành các nội dung đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để Cổng dịch vụ công quốc gia được khai trương đúng theo dự kiến; xây dựng Cổng dịch vụ công của Bộ, ngành, địa phương đồng nhất về hình thức, giao diện với Cổng dịch vụ Công quốc gia, đảm bảo bố cục đơn giản, dễ hiểu, dễ tra cứu. Đồng thời, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng đề nghị các địa phương chủ động rà soát lại các TTHC, lưu ý cắt giảm các TTHC rườm rà, không cần thiết; chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng sẵn sàng kết nối, chia sẻ với dịch vụ công quốc gia và dịch vụ công của các Bộ, ngành, địa phương khác nhằm tạo điều kiện tốt nhất thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư kinh doanh, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp./.

T.N

01/11/2019 4:00 SAĐã ban hành
Đoàn Đại biểu Quốc hội Long An giám sát phòng cháy, chữa cháy tại doanh nghiệpĐoàn Đại biểu Quốc hội Long An giám sát phòng cháy, chữa cháy tại doanh nghiệp
Ngày 14/3, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An – Trương Văn Nọ làm trưởng đoàn giám sát "Thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) giai đoạn 2014 - 2018" tại 2 doanh nghiệp thuộc huyện Đức Hòa.

Kiểm tra thực tế một số phương tiện chữa cháy tại ký túc xá Cty  Cổ phần Dệt Đông Quang

Đi cùng đoàn có Công an tỉnh, HĐND tỉnh, UB.MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế và UBND huyện Đức Hòa.

Đoàn tiến hành làm việc tại Cty Cổ phần Dệt Đông Quang, Cty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Đô (xã Đức Hòa Hạ).

Qua giám sát, 2 đơn vị đều quan tâm, thực hiện công tác PCCC: Đầu tư trang thiết bị; thành lập đội PCCC tại chỗ; tập huấn, huấn luyện, diễn tập PCCC cho lực lượng tại chỗ và người lao động;… Trong đó, Cty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Đô đầu tư xe chữa cháy chuyên dụng để sẵn sàng sử dụng khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Tuy nhiên, ký túc xá của Cty Cổ phần Dệt Đông Quang còn vi phạm về quy định PCCC: Một số phương tiện, trang thiết bị về PCCC chưa được duy tu, bảo quản; lối thoát hiểm chưa an toàn;….

 

Ông Trương Văn Nọ đề nghị các doanh nghiệp cần duy trì và quan tâm hơn nữa đến trang thiết bị PCCC

Thay mặt đoàn, ông Trương Văn Nọ ghi nhận sự quan tâm của 2 đơn vị trong thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC. Ông đề nghị trong thời gian tới, doanh nghiệp cần duy trì và quan tâm hơn nữa đến trang thiết bị PCCC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, diễn tập PCCC để nâng cao ý thức của công nhân, người lao động.

Riêng đối với Cty Cổ phần Dệt Đông Quang, ông yêu cầu đơn vị này sớm khắc phục những thiếu sót trong thực hiện PCCC; thường xuyên kiểm tra các thiết bị PCCC; hướng dẫn người lao động cũng như người thân của công nhân ở khu ký túc xá Cty những kiến thức cần thiết về PCCC.

Ngoài ra, ông Trương Văn Nọ đề nghị chính quyền địa phương, lực lượng cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ hỗ trợ, hướng dẫn, giúp doanh nghiệp khắc phục những hạn chế trong PCCC./.

Theo Báo Long An Online

14/03/2019 9:00 CHĐã ban hành
Đức Hòa: Xử phạt trường hợp đăng thông tin sai sự thật về dịch Covid-19Đức Hòa: Xử phạt trường hợp đăng thông tin sai sự thật về dịch Covid-19
Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vừa lập biên bản xử phạt hành chính một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch Covid-19.

Xử phạt trường hợp đăng thông tin sai sự thật về dịch Covid-19

Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 25/3, trên trang Facebook "Trí thức – Cộng đồng Long An" do P.V.Đ (SN 1997, hộ khẩu thường trú thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa) làm quản trị có nội dung sai sự thật về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa. Thông tin trên facebook của Đ. làm quản trị cho rằng, đã có một trường hợp ở xã Mỹ Hạnh Nam dương tính với Covid-19. Tuy nhiên, thông tin trên mạng xã hội là không chính xác.

Nhằm răn đe các trường hợp đăng, chia sẻ những thông tin về dịch Covid-19 không đúng sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, Công an huyện Đức Hòa lập biên bản xử phạt hành chính theo quy định và buộc xóa bài viết trên trang Facebook./.

Theo Báo Long An Online

http://baolongan.vn/duc-hoa-xu-phat-truong-hop-dang-thong-tin-sai-su-that-ve-dich-covid-19-a92579.html

27/03/2020 10:00 CHĐã ban hành
Không nên hoang mang trước bệnh dịch tả heo châu PhiKhông nên hoang mang trước bệnh dịch tả heo châu Phi
Trước mức độ lây lan nhanh của dịch tả heo châu Phi (DTHCP) tại các tỉnh, thành phía Bắc, các ngành, địa phương trong tỉnh Long An đang chủ động phòng, chống dịch nhằm không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.
Ngành chức năng tăng cường kiểm tra, khuyến cáo người chăn nuôi chủ động phòng, chống dịch tả heo châu Phi

Ngành chức năng tăng cường kiểm tra, khuyến cáo người chăn nuôi chủ động phòng, chống dịch tả heo châu Phi

Người dân không nên hoang mang

Long An là địa phương có số lượng đàn heo tương đối lớn và giáp ranh TP.HCM, đồng thời là cửa ngõ vùng Đồng bằng sông Cửu Long nên hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ heo và sản phẩm của heo diễn ra nhộn nhịp. Chính vì vậy, nguy cơ bệnh DTHCP từ miền Bắc xâm nhiễm vào thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ heo và sản phẩm của heo nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc là rất lớn. Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) - Đinh Thị Phương Khanh, hiện chưa có vắc-xin phòng bệnh và thuốc điều trị bệnh DTHCP. Vì vậy, các địa phương thực hiện biện pháp phòng bệnh là chính.

Anh Nguyễn Hữu An, hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An, cho biết: "Tôi được biết, bệnh DTHCP chưa có vắc-xin đặc trị, heo nhiễm bệnh thì tỷ lệ chết gần như tuyệt đối. Do đó, việc dịch bệnh này xuất hiện trong nước khiến những người nuôi heo như tôi rất lo lắng. Gia đình tôi đã tăng cường các biện pháp nâng cao sức đề kháng cho đàn heo, khử trùng chuồng trại theo hướng dẫn của các ngành chức năng nhằm bảo đảm dịch bệnh xâm nhiễm". Đối với người tiêu dùng, thông tin DTHCP xuất hiện cũng khiến nhiều người e ngại. Bà Huỳnh Cẩm Huệ (phường 2, TP.Tân An) chia sẻ: "Bình thường tôi vẫn mua thịt ngoài chợ về chế biến cho bữa ăn gia đình. Mấy ngày nay, thấy trên tivi đưa tin DTHCP nên tôi rất đắn đo khi mua thịt heo về dùng. Để an toàn, tôi mua thịt tại các cửa hàng có xuất xứ, nguồn gốc bảo đảm an toàn thực phẩm".

Để DTHCP không ảnh hưởng đến đàn heo trên địa bàn tỉnh, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT - Đinh Thị Phương Khanh cho biết: "Các cơ quan chức năng đang tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Người dân không nên quá hoang mang, lo lắng vì bệnh DTHCP chỉ lây lan trên đàn heo, thịt heo nhiễm dịch tả hiện không gây hại trên người. Tuy nhiên, người dân nên mua thịt heo có nguồn gốc rõ ràng, có giấy kiểm soát giết mổ,... Bệnh DTHCP có thể lây lan gián tiếp thông qua thức ăn thừa dùng để chăn nuôi, lây qua phương tiện, dụng cụ chăn nuôi, quần áo có chứa chất mang vi-rút. Vì vậy, các hộ chăn nuôi không nên cho heo ăn thức ăn thừa, vì vi-rút gây bệnh DTHCP có sức đề kháng cao trong môi trường. Các cơ sở, hộ chăn nuôi phải thường xuyên thực hiện vệ sinh, phun thuốc sát trùng tiêu diệt các loại mầm bệnh. Khi phát hiện heo bệnh, heo nghi bị bệnh, người chăn nuôi không bán tháo heo bệnh, không giết mổ, không vứt xác heo chết ra môi trường; kịp thời báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc đơn vị chức năng gần nhất. Đối với người dân, không tham gia mua bán, vận chuyển, tiêu thụ bất kỳ con heo bệnh, heo nghi bị bệnh, các loại sản phẩm thịt heo bệnh".

Chủ động ngăn chặn

Theo Chi cục trưởng Chi cục Thú y, Chăn nuôi và Thủy sản - Phan Ngọc Châu, để chủ động ngăn chặn, giám sát, phát hiện sớm, sẵn sàng ứng phó kịp thời và hiệu quả với nguy cơ xảy ra bệnh DTHCP, đồng thời xử lý triệt để, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng, UBND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó dịch bệnh như xây dựng kế hoạch hành động ứng phó của địa phương; chuẩn bị vật tư, hóa chất, phương tiện, nhân lực và các phương án cụ thể trong mỗi tình huống ứng phó dịch; chủ động dự trù nơi tiêu hủy; rà soát, thu gom heo, sản phẩm thịt heo không rõ nguồn gốc; định kỳ triển khai vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn những khu vực có nguy cơ cao,... Chi cục chỉ đạo đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, tuyên truyền các hộ chăn nuôi phòng, chống, hướng dẫn an toàn sinh học chăn nuôi, biểu hiện heo bị dịch bệnh cho từng hộ chăn nuôi.

Khi phát hiện heo bệnh,người chăn nuôi phải kịp thời báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc đơn vị chức năng gần nhất 

Khi phát hiện heo bệnh,người chăn nuôi phải kịp thời báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc đơn vị chức năng gần nhất

Trước diễn biến phức tạp của bệnh DTHCP, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc ban hành Chỉ thị số 04/CT-TTg về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch này. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung các nguồn lực của địa phương trong công tác phòng, chống dịch; tổ chức xử lý tiêu hủy động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết; tổng vệ sinh, phun thuốc khử trùng, tiêu độc (bằng vôi bột, hóa chất,...); kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật làm lây lan dịch bệnh; sẵn sàng ứng phó, xử lý ổ dịch nhanh, gọn, triệt để theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ về thú y quốc tế./.

Bệnh dịch tả heo châu Phi chỉ lây lan trên đàn heo, thịt heo nhiễm dịch tả hiện không gây hại trên người. Vì vậy, người dân không nên quá hoang mang, lo lắng. Tuy nhiên, người dân nên mua thịt heo có nguồn gốc rõ ràng, có giấy kiểm soát giết mổ,... để bảo đảm an toàn thực phẩm".

Phó Giám đốc Sở  NN&PTNT - Đinh Thị Phương Khanh

Theo Báo Long An Online
14/03/2019 8:00 CHĐã ban hành
Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồngTuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng
2 năm liền (2018, 2019), Đại đức Thích An Nhất (thế danh Lê Hoài Phong), ngụ ấp Phú Thành, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, vinh dự đoạt Giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng. Đây là phần thưởng cao quý được Cộng đồng tình nguyện Việt Nam bình chọn hàng năm, nhằm tôn vinh những tổ chức, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào

2 năm liền, Đại đức Thích An Nhất (thứ 2, trái qua) vinh dự đoạt Giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng


2 năm liền, Đại đức Thích An Nhất (thứ 2, trái qua) vinh dự đoạt Giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng

Thời điểm này của những năm về trước, Đại đức Thích An Nhất khá bận rộn với các hoạt động hỗ trợ mùa Phật đản. Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên Đại đức tập trung nhiều chuyến thiện nguyện cấp phát khẩu trang y tế, nước sát khuẩn miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh.

Theo Đại đức Thích An Nhất, hàng năm vào những ngày này, Đại đức đã lên lịch tham gia các hoạt động hỗ trợ giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ thông qua chương trình Khóa tu mùa hè mang tên Sống sâu sắc, Tình yêu và tuổi trẻ, Mười phương sen nở, Hiểu biết để yêu thương, Chắp cánh từ bi, Hoa phượng đỏ, Mỉm cười cùng nhau,… tại các cơ sở thờ tự trong và ngoài tỉnh. Thế nhưng, do ảnh hưởng của dịch bệnh, những ngày qua, ngoài hỗ trợ bố trí các điểm rửa tay sát khuẩn, lắp đặt các biển báo khuyến cáo về phòng, chống Covid-19, Đại đức Thích An Nhất vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm, vận chuyển hàng trăm khối nước ngọt hỗ trợ người dân vùng hạn, mặn; tặng nhiều suất quà cho người dân nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long,… bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Hơn 1 tháng qua, gần 300 khối nước ngọt, 330 lốc nước suối (7.920 chai nước), 200 bình 20 lít, 13 can 30 lít, 500 khẩu trang y tế cùng nhiều phần quà đầy ắp nhu yếu phẩm,… tổng trị giá trên 100 triệu đồng được Đại đức Thích An Nhất cùng các tình nguyện viên của Câu lạc bộ thiện nguyện Cỏ Bốn Lá (do Đại đức Thích An Nhất làm Chủ nhiệm) trao tận tay người dân các xã hạn, mặn: Tân Thành, Tân Đông, Tân Tây, Tăng Hòa, Gia Thuận, Vĩnh Hựu Tây, Vĩnh Hựu (huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang); xã An Hiệp, Hòa Nghĩa, Đa Phước Hội (huyện Ba Tri, Chợ Lách, Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre).

"Không để người dân phải chờ đợi lâu, chúng tôi tranh thủ khởi hành từ 3 giờ sáng, vận chuyển nước ngọt vượt quãng đường gần 100km. Dù hoạt động thiện nguyện diễn ra trong mùa dịch bệnh Covid-19 nhưng chúng tôi luôn thực hiện tốt giãn cách xã hội, bảo đảm đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh: Giữ khoảng cách an toàn, bảo hộ đầy đủ khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn,…" - Đại đức Thích An Nhất thông tin.

Thầy An Nhất trao tiền hỗ trợ xây cầu giao thông nông thôn Bình An 1 bắc qua kênh Ông Cả thuộc địa phận ấp 1, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa

Thầy An Nhất trao tiền hỗ trợ xây cầu giao thông nông thôn Bình An 1 bắc qua kênh Ông Cả thuộc địa phận ấp 1, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa

13 năm gắn bó với hoạt động tình nguyện, Đại đức Thích An Nhất luôn tâm đắc triết lý sống: "Nếu đời con mãi là nụ cười, vậy nước mắt sẽ để dành phần ai?", "Từ bùn sen nở". Theo Đại đức, cuộc đời là một "bài toán đánh đổi" nên bản thân của ai đó đừng vội hoảng sợ và tuyệt vọng; bạn cũng có thể như sen, lấy khó khăn làm động lực, lấy thử thách trui rèn ý chí, lấy gian nan trau dồi nhẫn nại để không ngừng vượt khó, vươn lên. Với trái tim nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng và mang lại ngàn vạn điều tốt đẹp cho xã hội, hàng năm, Đại đức Thích An Nhất vận động tổ chức nhiều hoạt động trợ duyên thiết thực cho hộ nghèo, khó khăn trong và ngoài tỉnh.

Theo Đại đức Thích An Nhất, trung bình mỗi năm, thầy cũng như các thành viên trong Câu lạc bộ thiện nguyện Cỏ Bốn Lá vận động trên 100 triệu đồng tổ chức tặng xe đạp, vở, dụng cụ học tập, bánh trung thu, lồng đèn, sữa,… cho học sinh nghèo trong và ngoài tỉnh. Riêng từ đầu năm 2020 đến nay đã vận động nguồn kinh phí hơn 220 triệu đồng hỗ trợ người dân nghèo, khó khăn miền Tây ứng phó với hạn, mặn; dịch bệnh Covid-19; xây cầu giao thông nông thôn Bình An 1 bắc qua kênh Ông Cả thuộc địa phận ấp 1, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa.

Với tâm niệm "Hạnh phúc là cho đi và sẽ còn mãi", Đại đức Thích An Nhất không ngừng nỗ lực kết nối những tấm lòng, góp phần mang lại niềm vui, hy vọng  cho những mảnh đời bất hạnh trong xã hội./.

Theo Báo Long An online

http://baolongan.vn/tuoi-tre-cong-hien-vi-cong-dong-a94983.html


08/05/2020 9:00 SAĐã ban hành
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp, đối thoại với công dân trên địa bàn tỉnh Long AnChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp, đối thoại với công dân trên địa bàn tỉnh Long An
Ngày 13/03/2019, ông Trần Văn Cần - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp, đối thoại với công dân, trên địa bàn xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng; xã Hòa Khánh Đông và xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

19031301.jpg

Công dân đang trình bày nguyện vọng của mình

Nội dung khiếu nại của các vụ việc chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai, việc thu hồi, giải tỏa, bồi thường giá trị quyền sử dụng đất theo giá hiện nay; tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi trên địa bàn tỉnh; khiếu nại quyền sử dụng đất, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… 

Tại cuộc đối thoại, các ngành các cấp trình bày cho công dân hiểu rõ các Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư quy định chi tiết phương pháp xác định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quyết định ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản, đơn giá xây dựng mới loại nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và đơn giá mồ mả trên địa bàn tỉnh Long An…

Đây là những vụ việc kéo dài nhiều năm, nhiều cấp. Thời gian qua, lãnh đạo các cấp, các ngành tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại lắng nghe, ghi nhận khiếu nại của các hộ dân để thống nhất phương án xử lý bảo đảm đúng quy định pháp luật, nhưng đến nay các hộ dân này vẫn tiếp tục khiếu nại. 

19131302.jpg 

Ông Trần Văn Cần - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tham gia dự họp, ông Trần Văn Cần - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận những ý kiến, nguyện vọng của các hộ dân; ông giải trình cho các hộ dân rõ vụ việc đã xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu các hộ dân tiếp tục khiếu nại; ông chỉ đạo Sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn các hộ dân quy trình thực hiện đơn, thư của công dân để chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật từng vụ việc, phù hợp chính sách xã hội của từng vụ việc theo đúng quy định pháp luật hiện hành của Luật đất đai.

​LTV​

14/03/2019 4:00 CHĐã ban hành
Lãnh đạo tỉnh Long An khảo sát tiến độ xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Hựu ThạnhLãnh đạo tỉnh Long An khảo sát tiến độ xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Hựu Thạnh
Ngày 28/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út, lãnh đạo một số sở, ngành, UBND huyện Đức Hòa có cuộc làm việc với nhà đầu tư Khu công nghiệp (KCN) Hựu Thạnh.

Lãnh đạo tỉnh, một số sở, ngành, nhà đầu tư khảo sát tiến độ thi công hạ tầng Khu công nghiệp Hựu Thạnh

KCN Hựu Thạnh được phê duyệt quy hoạch dự án tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa có tổng diện tích trên 524ha. Trong đó, diện tích đất công nghiệp hơn 360ha, phần còn lại là khu tái định cư, các công trình dùng chung cho toàn khu. Dự án do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO-CTCP) và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Long An IDICO đầu tư. 

Đoàn khảo sát tại hiện trường Khu công nghiệp Hựu Thạnh

Hiện nay, nhà đầu tư đền bù, giải phóng mặt bằng hơn 90% tổng diện tích dự án. Trong hơn 360ha đất dành cho phát triển công nghiệp, nhà đầu tư đã hoàn thiện phần san lấp mặt bằng với diện tích 120ha. Đặc biệt, đường trục chính vào KCN tiếp nối từ ĐT 830 BOT đến KCN Tân Đức, KCN Hải Sơn, KCN Tân Đô đang được khẩn trương thi công. Toàn tuyến đường kết nối này có chiều dài khoảng 2,5km, trong đó nhà đầu tư đã có khoảng 1,5km đường đang được thi công hệ thống thoát nước mưa, trải đá.

Tuyến đường chính vào khu công nghiệp đang được thi công

Theo Phó Tổng Giám đốc IDICO-CTCP - Nguyễn Văn Minh, sau hơn 3 năm triển khai dự án, đến thời điểm này, KCN có đủ các điều kiện để khởi công xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc thu hút nhà đầu tư trực tiếp sản xuất kinh doanh trong KCN.

Công nhân thi công đường vào khu công nghiệp

Tại cuộc khảo sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út đánh giá cao nỗ lực thi công hạ tầng KCN thời gian qua. Thời gian tới, nhà đầu tư tiếp tục xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, đúng theo quy định, quy chuẩn và quy hoạch đã được phê duyệt. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nhà đầu tư cần thường xuyên trao đổi trực tiếp với các đơn vị quản lý nhà nước có liên quan để kịp thời giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. Mong muốn của lãnh đạo tỉnh là KCN Hựu Thạnh hoàn thành các hạng mục hạ tầng, có thể thu hút nhà đầu tư trực tiếp sản xuất vào quí IV-2020./.

Theo Báo Long An online

http://baolongan.vn/lanh-dao-tinh-long-an-khao-sat-tien-do-xay-dung-ha-tang-khu-cong-nghiep-huu-thanh-a96206.html


29/05/2020 9:00 SAĐã ban hành
Thầy giáo “biến” lá chùm ruột thành xà phòng rửa tay thân thiện với môi trườngThầy giáo “biến” lá chùm ruột thành xà phòng rửa tay thân thiện với môi trường
Từ hoạt tính kháng khuẩn của lá chùm ruột, anh Lê Trọng Đức - giáo viên Trường THPT Hậu Nghĩa (thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), nghiên cứu chiết xuất làm cao tạo nên bánh xà phòng rửa tay thân thiện với môi trường.
Cùng với phong cách giảng dạy trẻ trung, chi tiết, dễ hiểu, anh Đức còn dành nhiều thời gian cho đam mê sáng tạo kỹ thuật

Cùng với phong cách giảng dạy trẻ trung, chi tiết, dễ hiểu, anh Đức còn dành nhiều thời gian cho đam mê sáng tạo kỹ thuật

Anh Đức hiện là giáo viên phụ trách dạy môn Hóa học, từng tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, anh được biết đến là sinh viên học tập chăm chỉ và rất đam mê sáng tạo. Năm 2014, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Hóa học, anh về "đầu quân" cho Trường THPT An Ninh (xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa) và hiện được điều về giảng dạy tại Trường THPT Hậu Nghĩa.

Ngoài sự lôi cuốn bởi kiến thức, trí tuệ của mình, anh Đức còn làm "mê mẩn" học trò bởi sự vui vẻ, hóm hỉnh, góp phần làm cho tiết học trở nên sinh động.

"Cùng với phong cách giảng dạy trẻ trung, chi tiết, dễ hiểu, thầy Đức còn tận tình hướng dẫn chúng em nhiều mẹo hay khi làm bài. Đặc biệt, thầy dạy chúng em cách tìm tòi, khám phá thế giới xung quanh, dành nhiều thời gian cho đam mê sáng tạo kỹ thuật" - em Phúc Bảo - học sinh lớp 10, Trường THPT Hậu Nghĩa, chia sẻ.

Anh Đức là 1 trong 3 thí sinh lọt vào top 3 (thể loại ý tưởng) cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo lần 1, năm 2018 do Tỉnh đoàn phối hợp Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức với mô hình Sản xuất xà phòng rửa tay thân thiện với môi trường, sử dụng hoạt chất kháng khuẩn từ lá cây chùm ruột. Qua đó, anh mạnh dạn đề xuất ý tưởng thành lập cơ sở, biến việc nghiên cứu công dụng của lá chùm ruột ở phòng thí nghiệm thành những sản phẩm cụ thể, phục vụ nhu cầu thiết yếu của con người.

Lúc còn nhỏ, mỗi lần bị bệnh ngoài da (mề đay, lở, ngứa), anh Đức được cha điều trị bằng cách dân gian là đắp lá chùm ruột. Anh cứ ấn tượng mãi về công dụng của loại lá cây dân dã này và tự hứa với lòng khi lớn lên, có cơ hội sẽ phát huy hết công dụng vốn có của nó.

Theo anh Đức, muốn có cao kháng khuẩn, lá cây chùm ruột phải được chiết xuất bằng phương pháp ngâm với ethanol 960C trong bình nhựa. Cứ 1 ngày khuấy lên một lần, sau 3 ngày lọc lấy dung dịch 1 lần rồi cất giữ cẩn thận nơi ít ánh sáng. Phần bã rắn sau khi lọc tiến hành đổ dung môi vào để ngâm rồi lại lọc và thực hiện lại quy trình cho đến khi màu của phần dịch chiết thật nhạt. Dịch chiết ethanol qua vài bước xử lý tiếp theo sẽ thu được cao chiết từ lá chùm ruột.

Xà phòng rửa tay thân thiện với môi trường sử dụng nguồn nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên: Lá chùm ruột khô, dầu ăn, xút 

Xà phòng rửa tay thân thiện với môi trường sử dụng nguồn nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên: Lá chùm ruột khô, dầu ăn, xút

Việc sản xuất xà phòng rửa tay sử dụng hoạt chất kháng khuẩn từ lá cây chùm ruột được thực nghiệm theo quy trình: Phôi xà phòng được đun cách thủy 700C tạo thành dung dịch, sau đó cho hoạt chất kháng khuẩn và cho thêm tinh dầu thơm vào dung dịch này rồi đổ vào khuôn để nguội 1 ngày là thành xà phòng.

Xà phòng rửa tay thân thiện với môi trường được anh Lê Trọng Đức nghiên cứu, sản xuất khá đơn giản, không cần chi phí đầu tư nhiều, hầu hết sử dụng nguồn nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên: Lá chùm ruột khô, dầu ăn, xút và lấy công làm lời, giá thành bình dân (4.000 đồng/bánh 200gr)./.

Theo Báo Long An Online

19/04/2019 10:00 SAĐã ban hành
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Thương mại - Nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long - Tiền Giang 2017Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Thương mại - Nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long - Tiền Giang 2017
Hội chợ Thương mại - Nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long - Tiền Giang 2017  được tổ chức với quy mô 250 gian hàng, tập trung vào các ngành hàng như: Nông sản tươi và nông sản chế biến; lương thực, thực phẩm chế biến; hàng gia dụng, kim khí điện máy; hàng dệt da, hóa mỹ phẩm; đồ gỗ, trang trí nội thất, thủ công mỹ nghệ, vật liệu xây dựng; dịch vụ ngân hàng, du lịch, viễn thông; giống cây trồng...

Trung tâm Xúc Thương mại Long An thông báo mời các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia Hội chợ Thương mại - Nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long -Tiền Giang 2017.

- Thời gian: 22/12/2017 đến ngày 01/01/2018.

- Địa điểm: Đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Giá gian hàng tiêu chuẩn: 8.000.000 đồng/gian.(Đã bao gồm thuế GTGT)

(Đối tượng được hỗ trợ 50% khu B1 và B2:  Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp trong tỉnh (mức hỗ trợ không quá 8.000.000 đ/đơn vị, tối đa không quá 02 gian hàng).

Hồ sơ tham gia Hội chợ:

- Thư mời

- Brochure trang 3

- Sơ đồ 

- Bản đăng ký

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh Tiền Giang.

Số 85, đường 30/4, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điên thoại: 073 3884733 - 0919 531 773 (ông Tô Công Tích)

Fax: 073 3972587

Website: http://ttxtdt.tiengiang.gov.vn ./.

Hoàng Việt-Trung tâm XTTM

09/11/2017 3:00 CHĐã ban hành
Khi người trẻ đam mê nhạc cụ dân tộcKhi người trẻ đam mê nhạc cụ dân tộc
Hiện nay, âm nhạc hiện đại rất phát triển, điều đó đồng nghĩa với việc các loại hình nghệ thuật truyền thống dần lép vế. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn nhiều bạn trẻ yêu thích, tâm huyết giữ gìn và phát huy âm nhạc truyền thống của dân tộc.
Các thành viên trong Câu lạc bộ Sáo trúc biểu diễn tại Công viên TP.Tân An

Các thành viên trong Câu lạc bộ Sáo trúc biểu diễn tại Công viên TP.Tân An

Những ngày cuối tuần, giữa lòng thành phố tấp nập, vội vã, thanh âm du dương, trong trẻo của những bản nhạc được hòa tấu bằng sáo trúc tại Công viên TP.Tân An, tỉnh Long An khiến lòng người bồng bềnh, bay bổng, xua tan nỗi mệt nhọc của cuộc sống thường nhật.

Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Sáo trúc TP.Tân An - Nguyễn Tấn Tài cho biết: "Trước đây, tôi chơi nhiều nhạc cụ như đàn guitar, piano,... Tuy nhiên, khi chơi sáo trúc, tôi rất thích và đam mê. Có lẽ đối với sáo trúc, tôi đặc biệt bị thu hút bởi âm thanh du dương, truyền cảm. Và khi đi xa, tôi chỉ cần nghe tiếng sáo trúc thì lòng mình cảm thấy nhớ quê nhà, nhớ những gì gần gũi nhất của tuổi thơ".

Được biết, ban đầu, CLB Sáo trúc chỉ là một nhóm nhỏ, có chung niềm đam mê yêu thích nên tập hợp lại chơi sáo trúc. Không lâu sau, tiếng sáo du dương, trầm bổng vang lên mỗi tối cuối tuần ở Công viên TP.Tân An, từ đó không ít bạn trẻ yêu thích âm nhạc, nhạc cụ dân tộc ngỏ lời tham gia. Sau một thời gian, anh Tài cùng các bạn trong nhóm quyết định làm thủ tục thành lập CLB Sáo trúc. Đến nay, CLB được thành lập gần 1 năm, với gần 20 thành viên nòng cốt. Địa điểm sinh hoạt của CLB là Công viên TP.Tân An.

Từ đó, đều đặn, chiều chủ nhật hàng tuần, những người yêu tiếng sáo lại cùng về đây, chẳng ai là thầy, chẳng ai là trò, người biết nhiều hướng dẫn người biết ít, người biết thổi hướng dẫn người chưa biết thổi. Cứ thế, CLB không chỉ là sợi dây gắn kết những người yêu sáo trúc mà còn là nơi kết nối những người cùng tìm về cội nguồn, đam mê văn hóa truyền thống.

Anh Nguyễn Ngọc Trung (xã Long Định, huyện Cần Đước) - thành viên CLB Sáo trúc TP.Tân An, tâm sự: "Khi tham gia CLB, tôi biết được khuyết điểm của mình để khắc phục và có thêm nhiều kinh nghiệm cho bản thân, từ đó góp phần hoàn thiện về nhạc lý, kỹ thuật biểu diễn bài bản hơn".

Có thể nói, từ chỗ thổi sáo theo bản năng, khi tham gia CLB, các bạn trẻ biết kết hợp niềm đam mê ấy với kỹ thuật rất bài bản và có định hướng. Tiếng sáo của các thành viên trong CLB ngày càng đẹp, chuẩn hơn không chỉ về nhạc lý mà còn ở nội dung và khả năng truyền tải đến người nghe.

Ngoài ra, điều đáng quý của CLB Sáo trúc TP.Tân An là hầu hết thành viên trong CLB đều là những bạn trẻ sống cách xa nhau đến vài chục kilômét, thế nhưng chính tình yêu mãnh liệt dành cho sáo trúc đưa họ tìm đến gần nhau, góp phần tạo nên sân chơi nghệ thuật đầy ý nghĩa.

Chị Nguyễn Thị Thanh Nguyệt, ngụ phường 3, TP.Tân An, chia sẻ: "Tôi thường dẫn cháu ra Công viên TP.Tân An chơi, một hôm tình cờ nhìn thấy các bạn trẻ chơi nhạc cụ dân tộc nên rất vui. Giới trẻ ngày nay mà biết chơi nhạc cụ dân tộc là mừng và tự hào lắm, bởi nó góp phần gìn giữ và bảo tồn dòng nhạc truyền thống của quê hương, dân tộc".

Cứ đều đặn, hàng tuần vào chiều chủ nhật, các thành viên trong Câu lạc bộ Sáo trúc cùng về Công viên TP.Tân An tổ chức sinh hoạt 

Cứ đều đặn, hàng tuần vào chiều chủ nhật, các thành viên trong Câu lạc bộ Sáo trúc cùng về Công viên TP.Tân An tổ chức sinh hoạt

Sáo trúc có lẽ là loại nhạc cụ lâu đời nhất trong các loại nhạc cụ dân gian Việt Nam. Âm của tiếng sáo rất đa dạng, phù hợp với dòng nhạc dân ca, cổ điển và cả dòng nhạc hiện đại. Không chỉ gìn giữ, bảo tồn cây sáo dân tộc mà các bạn trẻ còn ấp ủ dự định kết hợp nhạc truyền thống biểu diễn cùng nhạc điện tử, nhằm góp phần tạo đà phát triển cho nhạc cụ dân tộc nói riêng và cho sự phát triển của âm nhạc Việt Nam nói chung.

Anh Nguyễn Tấn Tài - thành viên CLB Sáo trúc TP.Tân An, tâm sự: "Hướng sinh hoạt sắp tới của CLB là biểu diễn ở những nơi công cộng, kết hợp giữa nhạc dân tộc và nhạc hiện đại. Xu hướng này vẫn còn rất mới, chúng tôi là những người đi đầu nên chắc sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng để đưa không gian âm nhạc truyền thống đến gần hơn với khán giả".

Hy vọng, với những nỗ lực "nạp" thêm "sinh khí" mới vào tiếng sáo của mình, các bạn trẻ sẽ "chắp cánh" để những thanh âm đặc trưng này vang xa hơn nữa, góp phần vào việc bảo tồn và phát huy giá trị của âm nhạc dân tộc./.

Theo Báo Long An Online

19/04/2019 9:30 SAĐã ban hành
1 - 30Next

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​