Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng BácLãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Bác
Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, Người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta.
Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Bác.

Dự lễ viếng có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ; các lão thành cách mạng và lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương cùng dự lễ viếng.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại."

Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, Người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta. Người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất.

Năm 2019, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nỗ lực thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ, qua đó, tạo chuyển biến tích cực về tình hình chính trị, tư tưởng đạo đức cán bộ, tạo được sự thống nhất trong Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) 

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Đoàn đại biểu đã nghiêng mình tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sỹ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sỹ."

Cũng trong sáng 19/5, các Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động Cụm di tích lịch sử-văn hóa Ba Đình... đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ./.

Theo TTXVN

19/05/2019 2:30 CHĐã ban hành
Long An xử lý không còn trùng lắp kế hoạch thanh, kiểm tra tại 442 doanh nghiệpLong An xử lý không còn trùng lắp kế hoạch thanh, kiểm tra tại 442 doanh nghiệp
Thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, năm 2019, Thanh tra tỉnh Long An chủ trì rà soát, xử lý trùng lắp kế hoạch thanh tra tại nhiều doanh nghiệp (DN).

Rà soát, xử lý không trùng lắp kế hoạch, nội dung thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp thời gian qua được ngành thanh tra thực hiện nghiêm túc

Theo kế hoạch của 24 đơn vị gửi về Thanh tra tỉnh thì năm 2019, dự kiến tiến hành thanh tra, kiểm tra 3.274 DN. Qua rà soát lại của Thanh tra tỉnh, trong kế hoạch dự kiến này của các đơn vị có sự chồng chéo, trùng lắp kế hoạch, nội dung kiểm tra tại 442 DN. Theo đó, Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các địa phương, sở, ngành thống nhất xử lý xong và không còn trùng lắp kế hoạch, nội dung kiểm tra tại các doanh DN trên.

Theo Thanh tra tỉnh, việc xử lý nhằm tránh trùng lắp, kiểm tra chồng chéo DN được các địa phương, sở, ngành, nhất là DN đồng tình rất cao. Việc làm này tránh tình trạng gây phiền hà cho DN, vừa đỡ tốn kém chi phí Nhà nước; đồng thời góp phần tăng chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần yêu cầu ngành Thanh tra tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương để xử lý kịp thời những chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp theo đúng tinh thần Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo phải chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện thanh tra. Mục đích của hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách. Qua đó, thúc đẩy, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước.

"Công tác thanh tra phải đổi mới theo hướng tăng cường thanh tra trách nhiệm, thanh tra chuyên đề. Nội dung thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm", Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần yêu cầu./.

Theo Báo Long An Online

27/03/2019 9:00 CHĐã ban hành
Long An: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 2018 ước đạt 10,5%Long An: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 2018 ước đạt 10,5%
Theo thông tin từ UBND tỉnh Long An, tốc độ tăng trưởng kinh tế 2018 ước đạt 10,5% (kế hoạch là 9,4%, năm 2017 tăng 9,53%). Đây là con số ấn tượng về tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2018 và là mức tăng trưởng kinh tế cao nhất trong những năm gần đây.

Ngành công nghiệp phát triển ổn định, giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Theo đó, tổng sản phẩm (GRDP) năm 2018 theo giá so sánh 2010 ước thực hiện 77.704 tỉ đồng, GRDP bình quân đầu người ước đạt trên 68,3 triệu đồng (kế hoạch năm 2018 đặt ra 68 triệu đồng, tăng hơn 7 triệu đồng so cùng kỳ). Cơ cấu kinh tế vẫn duy trì ở mức ổn định, khu vực I chiếm 17,95%, khu vực II chiếm 46,07%, khu vực III chiếm 35,98%.

Đóng góp vào kết quả này trước hết là sự nỗ lực của toàn ngành nông nghiệp, bởi khu vực I - nông, lâm nghiệp và thủy sản ước có mức tăng trưởng 3,48% (kế hoạch 1,5%, năm 2017 tăng 1,19%). Đây là kết quả đáng ghi nhận bởi 2 năm liên tiếp (2016, 2017), lĩnh vực này gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, giá cả thị trường nên rơi vào tình trạng tăng trưởng âm thì năm nay, mức tăng trưởng đảo chiều ngoạn mục. 

Đặc biệt, ngành công nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần chủ yếu vào tăng trưởng GRDP chung. Theo đó, khu vực II tăng 15,31% (kế hoạch 14,65%, năm 2017 tăng 15,83%). Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành trọng yếu, chiếm đến 41,42% trong cơ cấu GRDP của tỉnh và tăng 16,03% so cùng kỳ. Các doanh nghiệp trong tỉnh vẫn duy trì mức độ tăng trưởng khá cao, trong đó 68/75 nhóm ngành có tốc độ tăng so cùng kỳ. 

Đây là kết quả vô cùng quan trọng nhằm tạo đà thuận lợi để Long An hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra./.

Theo Báo Long An Online

19/11/2018 8:05 SAĐã ban hành
Hội trại chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2019)Hội trại chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2019)
Ngày 5/7/2019, Công đoàn Viên chức tỉnh Long An - Cụm thi đua số 4 tổ chức Hội trại chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2019) với chủ đề “Công đoàn Việt Nam - Niềm tin người lao động”.

​​190705a.jpg

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội dự thi

Hội trại là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 90 năm xây dựng và phát triển. Đây là hoạt động thiết thực chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tạo sân chơi lành mạnh, cơ hội giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau; góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đoàn viên công đoàn trong các cơ quan, đơn vị; xây dựng công đoàn vững chắc.

Hội trại tổ chức đảm bảo an ninh, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm; rất thiết thực, hiệu quả, quảng bá hình ảnh thực tiển hoạt động của 11 Công đoàn cơ sở trong Cụm thi đua số 4. Tại hội trại, các Công đoàn cơ sở thi trang trí trại, biểu diễn thời trang bảo vệ môi trường và hái hoa dân chủ.

Tổng kết hội trại, giải Nhất toàn đoàn thuộc về Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch; đồng giải Nhì là Công đoàn cơ sở Quỹ Đầu tư phát triển và Công đoàn cơ sở Sở Lao động – Thương binh & Xã hội; đồng giải Ba là Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh và Công đoàn cơ sở Cục Hải quan tỉnh.

Giải Nhất môn thi biểu diễn thời trang là Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, giải Nhất về trang trí trại là Công đoàn cơ sở Quỹ Đầu tư phát triển.

LTV

06/07/2019 3:00 CHĐã ban hành
Lãnh đạo tỉnh trao đổi kinh nghiệm cùng chuyên gia và nhà đầu tư Hàn QuốcLãnh đạo tỉnh trao đổi kinh nghiệm cùng chuyên gia và nhà đầu tư Hàn Quốc
Ngày 06/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An phối hợp cùng Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ tổ chức chương trình tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm cùng đoàn chuyên gia và nhà đầu tư Hàn Quốc hướng tới phát triển Khu Đô thị - Công nghiệp – Nông nghiệp thông minh.

Tham dự buổi tọa đàm có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh; Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần; Viện trưởng Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ – Lê Thành; cùng đại diện lãnh đạo Sở ngành tỉnh và các chuyên gia, các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc.

6-9-2019-trao-doi-kinh-nghiem-han-quoc.jpg 

Bí thư Tỉnh ủy – Phạm Văn Rạnh phát biểu khai mạc buổi tọa đàm

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy – Phạm Văn Rạnh cho biết, để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững, rất cần có các mô hình mới, động lực mới cho giai đoạn mới, phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế hiện nay. Qua đó, lãnh đạo tỉnh rất hân hạnh được Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ làm công tác tư vấn, hướng dẫn và thu hút các chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp từ Hàn Quốc, nơi có nhiều kinh nghiệm trong việc tạo ra sự phát triển thần kỳ vào những năm 1960 của thế kỷ trước. Buổi tọa đàm hứa hẹn nhiều triển vọng tốt đẹp cho nỗ lực tìm kiếm mô hình phát triển mới của tỉnh.

Long An là tỉnh tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh và là hành lang phát triển kinh tế kết nối thành phố Hồ Chí Minh – Đông Nam bộ với các vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tây Nam bộ theo hướng Bắc – Nam và kết nối cảng biển quốc tế với cửa khẩu quốc tế đất liền theo hướng Đông - Tây. Với vị thế đặc thù và có hệ thống giao thông thủy bộ thuận lợi, nhiều tuyến quốc lộ, đường cao tốc đi qua, tỉnh thuận lợi cho phát triển hài hòa cả công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Long An luôn ở mức khá cao so với trung bình chung của cả nước. Giai đoạn 2016 - 2018 đạt khoảng 9,76%, trong đó năm 2018 tăng trưởng 10,36%, cao nhất trong 03 năm gần đây; 9 tháng đầu năm 2019 tăng trưởng đạt mức khá cao 9,89%. Thu ngân sách của tỉnh không ngừng tăng lên, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2018 đạt 15.306 tỷ đồng, dẫn đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long; 8 tháng đầu năm 2019 thu ngân sách là 12.411 tỷ đồng, bằng 88,3% dự toán, bằng 127,8% so cùng kỳ.

 

Các đại biểu trao đổi thông tin tại buổi tọa đàm

Riêng về thu hút đầu tư, với chủ trương tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thân thiện, an toàn và hiệu quả, tỉnh luôn quan tâm đến công tác cải thiện môi trường kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh thu hút đầu tư. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hàng năm của tỉnh không ngừng được cải thiện, năm 2018 đạt 68,09 điểm, xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Thời gian qua tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, phục vụ phát triển công nghiệp. Hiện nay các tuyến giao thông kết nối các khu công nghiệp, cụm công nghiệp với các trung tâm của tỉnh và hướng tâm về thành phố Hồ Chí Minh cơ bản được xây dựng.

6-9-2019-trao-doi-kinh-nghiem-han-quoc-3.jpg 

Các nhà đầu tư Hàn Quốc tham dự buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu được nghe các chuyên gia và nhà đầu tư Hàn Quốc chia sẻ các kinh nghiệm trong việc phát triển hệ sinh thái nông nghiệp – công nghiệp thông minh; được nghe các nhà đầu tư đề xuất mô hình đầu tư dự án Nông nghiệp - Công nghiệp thông minh 10.000 ha; các chuyên gia trình bày về công nghệ áp dụng cho mô hình dự án Nông nghiệp - Công nghiệp thông minh tại Long An; đầu tư tài chính cho sự phát triển của thành phố thông minh.

6-9-2019-trao-doi-kinh-nghiem-han-quoc-1.jpg 

Viện trưởng Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ – Lê Thành phát biểu tại buổi tọa đàm

Theo Viện trưởng Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ – Lê Thành cho biết, Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ là đơn vị sáng lập và vận hành mô hình chuỗi giá trị rau củ quả công nghệ cao hướng tới thị trường quốc tế. Dẫn dắt chuỗi giá trị này là Công ty Cổ phần Lavifood, sở hữu các nhà máy chế biến rau củ quả sử dụng các công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới; tiếp đó là các khâu phát triển vùng trồng, giải pháp canh tác, cung ứng vật tư nông nghiệp, giống, phân bón và phần mềm quản lý canh tác. Từ thành công ban đầu của mô hình chuỗi giá trị, Viện đã mạnh dạn tiến tới nghiên cứu và phát triển mô hình Khu Đô thị - Công nghiệp – Nông nghiệp thông minh, hướng tới mục tiêu phát triển đô thị xanh, bền vững tại các khu vực có lợi thế nông nghiệp, gia tăng thu nhập bền vững cho cư dân nông nghiệp. Tỉnh Long An nằm liền kề với trung tâm kinh tế, tiêu dùng lớn nhất cả nước là thành phố Hồ Chí Minh, cộng với lợi thế nông nghiệp và nằm trên trục giao thông liên kết miền Đông và Tây Nam bộ, Long An đang sở hữu những lợi thế đặc biệt để phát triển mô hình này.

6-9-2019-trao-doi-kinh-nghiem-han-quoc-4.jpg 

Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần phát biểu tại buổi tọa đàm

Kết thúc buổi tọa đàm, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần ghi nhận định hướng lớn của các nhà đầu tư trong việc phát triển Khu Đô thị - Công nghiệp – Nông nghiệp thông minh tỉnh Long An. Sau buổi tọa đàm, Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ và các chuyên gia, các nhà đầu tư Hàn quốc tiếp tục hỗ trợ, phối hợp với tỉnh phát triển các ý tưởng thành các quy hoạch, dự án thực sự.

6-9-2019-trao-doi-kinh-nghiem-han-quoc-5.jpg 

Lãnh đạo tỉnh Long An tặng hoa cho các chuyên gia và nhà đầu tư Hàn Quốc

Để đạt được mục tiêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn có sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà đầu tư với chính quyền địa phương, với lộ trình cam kết cụ thể; các nhà đầu tư phải tập trung nguồn lực tối đa, cùng nhau suy nghĩ để giải quyết tốt chính sách ổn định và phát triển đời sống người dân; giải quyết thật hài hòa lợi ích của người dân, nhà đầu tư và xã hội./.

Anh Tuấn

07/09/2019 8:20 CHĐã ban hành
Tỉnh Long An tham dự Diễn đàn môi trường đầu tư Việt Nam tại tỉnh Kanagawa, Nhật BảnTỉnh Long An tham dự Diễn đàn môi trường đầu tư Việt Nam tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản
Chiều ngày 06/9/2019, đoàn công tác của tỉnh Long An do Phó Chủ tịch UBND tỉnh -Phạm Tấn Hòa, cùng lãnh đạo một số sở ngành và doanh nghiệp trong tỉnh đã tham dự diễn đàn Môi trường đầu tư Việt Nam tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.

Quan cảnh của diễn đàn.jpg

Quang cảnh của diễn đàn

Diễn đàn Môi trường đầu tư Việt Nam là hoạt động nằm trong sự kiện Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa (6 – 8/9/2019) được chính quyền tỉnh Kanagawa, Nhật Bản tổ chức hàng năm nhằm thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch,… giữa các doanh nghiệp và người dân của tỉnh Kanagawa với chính quyền, các doanh nghiệp và người dân Việt Nam. Hàng năm, sự kiện tại Kanagawa đón tiếp hơn 300.000 lượt khách Nhật Bản đến tham dự Lễ hội.  Năm nay, ngoài tỉnh Long An, sự kiện còn có sự tham dự của các đoàn công tác từ các địa phương của Việt Nam là Hưng Yên, Hà Nam và Thái Bình   

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa phát biểu tại diễn đàn.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa phát biểu tại diễn đàn Môi trường đầu tư Việt Nam

Phát biểu tại diễn đàn Môi trường đầu tư Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa giới thiệu tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Long An, các thế mạnh về thu hút đầu tư và đặc biệt là tình hình đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản tại tỉnh Long An. Theo đó, tăng trưởng kinh tế của tỉnh 3 năm gần nhất từ 2016-2018 đạt bình quân 9,65%,  cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng tăng dần tỉ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ lệ nông nghiệp. Hiện nay, địa phương đang có 144 doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư với số vốn khoảng 509 triệu USD, lĩnh vực đầu tư chủ yếu của các doanh nghiệp Nhật Bản là sản xuất ván ép, chế biến nông sản, sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử, gia công hàng may mặc, gia công cơ khí...

Bên lề diễn đàn, đoàn công tác của tỉnh Long An cũng đã đến chào xã giao Tỉnh trưởng tỉnh Kanagawa, Ngài Yuji Kuroiwa. Tại buổi chào xã giao, Ngài Yuji Kuroiwa cho biết Long An là một điểm đến đầu tư tiềm năng của các doanh nghiệp của tỉnh Kanagawa. Thời gian tới, Ngài Tỉnh trưởng mong muốn tỉnh Long An tiếp tục phối hợp với tỉnh Kanagawa cùng xúc tiến đưa thêm doanh nghiệp của Kanagawa đến đầu tư tại Long An cũng như hỗ trợ các dự án của doanh nghiệp Kanagawa đã và đang hoạt động tại địa phương. Ông Phạm Tấn Hòa cám ơn Ngài Tỉnh trưởng đã tổ chức sự kiện và tạo điều kiện cho các địa phương Việt Nam được tiếp xúc, gặp gỡ cộng đồng các doanh nghiệp Nhật Bản tại tỉnh Kanagawa và cam kết tỉnh Long An sẽ hỗ trợ hết mình cho các hoạt động của doanh nghiệp Kanagawa đang đầu tư tại địa phương.

 Đoàn công tác của tỉnh Long An chào xã giao Tỉnh trưởng tỉnh Kanagawa.jpg

Đoàn công tác của tỉnh Long An chào xã giao Tỉnh trưởng tỉnh Kanagawa

Chiều cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh Long An cũng đã làm việc với cơ quan xúc tiến lao động của tỉnh Ibaraki, Nhật Bản về việc xúc tiến hợp tác lao động giữa hai địa phương. Theo đó, trong thời gian tới đây, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Long An sẽ phối hợp với Trung tâm xúc tiến lao động nước ngoài của tỉnh Ibaraki để thống nhất các nội dung hợp tác cụ thể giữa hai địa phương cho "Chương trình thực tập sinh kỹ thuật" và "Lao động kỹ năng đặc định".

 Công ty San Hà ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Ebishu.jpg

Công ty San Hà ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Ebishu

Cũng trong ngày 06/9/2019, công ty TNHH San Hà, một doanh nghiệp theo đoàn, cũng đã có buổi làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá 6 triệu USD với công ty Ebisu. Công ty Ebisu là một công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chuyên về làm giống và trại gà thịt, chế biến thịt và nhà hàng có trụ sở tại tỉnh Miyazaki, miền nam Nhật bản. Theo thỏa thuận, hai công ty sẽ cùng đầu tư nhà máy tại địa phương để hợp tác phát triển con giống, trang trại tại Việt Nam và Long An sẽ là địa phương mà thỏa thuận hợp tác này được triển khai.

Ngày 07/9/2019, đoàn công tác của tỉnh Long An đã lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, làm việc và xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản.

                                                                                    Quốc Thịnh (Sở Ngoại vụ Long An)

07/09/2019 8:00 SAĐã ban hành
Long An và Svay Rieng ký kết thỏa thuận hợp tác bổ sungLong An và Svay Rieng ký kết thỏa thuận hợp tác bổ sung
Ngày 10/9, đoàn đại biểu tỉnh Long An gồm Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa; đại diện lãnh đạo sở, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo huyện Thủ Thừa, các huyện biên giới dự Hội nghị sơ kết thực hiện thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016 - 2019; ký kết thỏa thuận hợp tác bổ sung giữa UBND tỉnh Long An (Việt Nam) với Ban Hành chính tỉnh Svay Rieng (Vương quốc Campuchia) tại tỉnh Svay Rieng.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần (bìa phải, hàng đầu) và Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng - Men Vibol ký kết thỏa thuận hợp tác bổ sung

Tiếp và làm việc với đoàn có Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng - Men Vibol cùng đại diện Ban Hành chính tỉnh Svay Rieng.

Thời gian qua, hai bên có nhiều nỗ lực thực hiện các nội dung ký kết trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau nhằm phát triển KT-XH. Hai tỉnh có nhiều đầu tư về kết cấu hạ tầng biên giới; nâng cấp, xây dựng đường giao thông kết nối với khu vực cửa khẩu biên giới, đặc biệt là đường tuần tra, đường vành đai biên giới.

 

Đại biểu dự hội nghị tại tỉnh Svay Rieng

Long An hỗ trợ đào tạo 18 học viên của tỉnh Svay Rieng chuyên ngành y tế hệ trung cấp; trao đổi thông tin, phòng, chống dịch bệnh; tổ chức nhiều đợt khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho hàng ngàn lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới. Ban Hợp tác tỉnh Svay Rieng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Đội K73 Long An triển khai công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia. Hai bên phối hợp, trao đổi thông tin, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới;…

Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng - Men Vibol chào mừng đoàn đại biểu tỉnh Long An đến làm việc. Ông đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền 2 tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2019, đồng thời cảm ơn những tình cảm, sự hỗ trợ của tỉnh Long An đối với tỉnh Svay Rieng, nhất là việc phát triển hạ tầng, khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân Campuchia.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần cho rằng, hội nghị là dịp đánh giá thỏa thuận hợp tác trong thời gian qua; thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa 2 tỉnh trong thời gian tới.

Dịp này, tỉnh Long An cũng bàn giao công trình Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Ngộ (do tỉnh Long An hỗ trợ kinh phí tôn tạo, nâng cấp) cho tỉnh Svay Rieng.

 

Lãnh đạo 2 tỉnh tặng quà lưu niệm

Tại hội nghị, 2 bên ký kết thỏa thuận hợp tác bổ sung với một số nội dung. Theo đó, Long An sẽ tập trung đầu tư, nâng cấp các trục đường chính kết nối các cửa khẩu, chợ biên giới thuộc Long An; rà soát các tuyến đường giao thông kết nối từ trung tâm hành chính các huyện, thị xã biên giới đến cửa khẩu, đường mòn, lối mở tiếp giáp với tỉnh Svay Rieng.

Tỉnh Svay Rieng quan tâm đẩy nhanh việc thi công xây dựng nhựa hóa tuyến QL18 đến Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp - Prey Vor,…Long An hỗ trợ đào tạo cán bộ kỹ thuật nông nghiệp phù hợp với thổ nhưỡng của tỉnh Svay Rieng. Hai bên tăng cường các hoạt động hợp tác đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của tỉnh Long An tiếp cận thị trường tỉnh Svây Riêng và ngược lại,…

 

Đại biểu 2 tỉnh chụp hình lưu niệm

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho người dân 2 tỉnh sinh sống, làm việc ổn định, hợp pháp, phù hợp với luật pháp của mỗi nước, đóng góp vào việc củng cố quan hệ hữu nghị, láng giềng tốt đẹp giữa 2 bên; giao lưu văn hóa - thể thao nhân các dịp lễ, tết của mỗi bên.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Long An và Ban Hợp tác tỉnh Svay Rieng tiếp tục phối hợp, hỗ trợ công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia;…

 

Dâng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Ngộ tại tỉnh Svay Rieng

Trước khi diễn ra hội nghị, Đoàn đại biểu tỉnh Long An cùng chính quyền TP.Svay Rieng (tỉnh Svay Rieng) tổ chức dâng hương, viếng tượng đài Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Ngộ (người có công đưa thi thể người dân Campuchia bị chết trong bãi mìn và cứu một em bé bị thương tại tỉnh Svay Rieng cách đây 40 năm do Pol Pot gây ra).

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần cũng thăm hỏi và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ dân trông giữ Đài tưởng niệm./.

Theo Báo Long An Online

11/09/2019 8:00 SAĐã ban hành
Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng chiến sỹ mới Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng chiến sỹ mới
Vừa tổ chức tiếp nhận 486 chiến sỹ mới nhập ngũ vào đơn vị, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, Bộ CHQS tỉnh Long An đã nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, tiến hành huấn luyện ngoại khóa để tham dự lễ ra quân huấn luyện của LLVT tỉnh vào ngày 01/3 sắp tới. Xuất thân từ những hoàn cảnh, trình độ văn hóa khác nhau nên chiến sỹ mới nhập ngũ vào đơn vị mỗi người một diễn biến tâm lý khác nhau. Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của bộ đội là một biện pháp quan trọng để nâng cáo chất lượng huấn luyện chiến sỹ mới.

CHU DONG NAM CHAC TU TUONG DIEN BIEN LINH MOI 2222017.jpg

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Ban chỉ huy Trung đoàn 738 trao đổi thân mật với chiến sỹ mới nhập ngũ vào đơn vị.

Trong số 486 tân binh nhập ngũ vào đơn vị có 26 Đảng viên, 442 Đoàn viên, 30 Trung cấp, 56 Cao đẳng, 14 Đại học, số còn lại chủ yếu văn hóa cấp III. 23 con em cán bộ công chức, viên chức, 18 chiến sỹ là con, cháu gia đình thương binh, liệt sỹ, có công với cách mạng, có 7 chiến sỹ đã có vợ, 3 trong số này đã có con. 17 chiến sỹ có hoàn cảnh đặc biệt như cha mẹ li dị, mất cha hoặc mất mẹ, sống với bà ngoại, cha, mẹ bị bệnh nan y,.... Theo Đại úy Nguyễn quốc Khánh - Chính trị viên Tiểu đoàn kinh nghiệm nhiều năm huấn luyện chiến sỹ mới cho thấy: Kịp thời thống kê hoàn cảnh gia đình từng chiến sỹ, thực hiện quản lý tư tưởng bộ đội theo nhóm. Khai thác các thông tin có thể tác động đến tư tưởng chiến sỹ như: Hoàn cảnh hậu phương gia đình; điều kiện kinh tế, tình hình sức khoẻ của người thân; môi trường và công việc trước khi chiến sỹ nhập ngũ vào đơn vị…đây là vấn đề ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức, tư tưởng của chiến sỹ, cần nắm để có biện pháp tư tưởng phù hợp. Mặt khác, qua thông tin này còn nắm được sở thích, thế mạnh và nhất là suy nghĩ của bộ đội khi vào môi trường quân đội, động cơ phấn đấu, nguyện vọng cá nhân…từ đó có biện pháp giáo dục, tác động hiệu quả và nhân rộng, làm  gương.

Thượng tá Đoàn Văn Bảy - Chính ủy Trung đoàn 738 cho biết: Việc quản lý tư tưởng bộ đội theo nhóm được đơn vị thực hiện ngay sau khi tiếp nhận chiến sỹ mới. Theo đó, chỉ huy các cấp tìm hiểu, nắm chắc hoàn cảnh của bộ đội thông qua việc gặp gỡ trực tiếp từng cá nhân, từ đó có biện pháp quản lý chiến sỹ theo 3 nhóm đối tượng chính gồm gồm: Chiến sĩ lớn tuổi hơn, chiến sĩ có động cơ phấn đấu tốt và chiến sĩ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Các chiến sĩ lớn tuổi hơn thường có tuổi đời từ 21 đến 25, gồm cả những chiến sỹ mới đã tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng, đại học; các chiến sĩ có động cơ phấn đấu tốt, gồm những chiến sỹ mới là đảng viên, hoặc đã được học lớp nhận thức về Đảng, có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng và phục vụ quân đội lâu dài; các chiến sĩ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, gồm các chiến sỹ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố hoặc mẹ đã mất, đã ly hôn; có người thân (ba, mẹ, vợ, con) đau ốm…Đối với nhóm chiến sỹ lớn tuổi, chỉ huy đơn vị chủ động gặp gỡ, động viên, phân tích và khơi gợi tinh thần gương mẫu của họ trước tập thể. Mặc dù "lính tuổi quân, dân tuổi đời...", nhưng vì nhiều tuổi hơn, một số đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học nên trình độ, vốn sống, kinh nghiệm, sự từng trải, độ chín chắn của họ hơn các bạn đồng ngũ, do đó không chỉ gương mẫu trong lời nói và việc làm, chỉ huy đơn vị còn khuyến khích, động viên họ mạnh dạn đề xuất các biện pháp góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện của đơn vị.

Đối với nhóm chiến sỹ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, hạnh phúc gia đình không được "tròn đầy"; bố (mẹ, vợ hoặc con) ốm đau…, chỉ huy đơn vị thường xuyên nắm chắc diễn biến tư tưởng, chủ động chia sẻ, động viên, khuyến khích họ vượt qua mặc cảm, sống hòa mình cùng tập thể, đồng thời thường xuyên phân công người giúp đỡ, tránh để bộ đội rơi vào mặc cảm, tiêu cực.

Bên cạnh những biện pháp nắm bắt diễn biến tư tưởng bộ đội, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 còn tổ chức gặp gỡ thân nhân gia đình chiến sỹ mới. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, địa phương thông báo về kết quả rèn luyện của từng chiến sỹ, bên cạnh đó yêu cầu gia đình, địa phương nhắc nhở con em mình trong thời gian nghỉ phép không tham gia các tệ nạn xã hội, chấp hành quy định về an toàn giao thông, động viên trả phép đúng thời gian, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tại ngũ. Từ cách làm này đã cho thấy hiệu quả tốt, không còn trường hợp đi trễ phép, chấm dứt được hiện tượng bộ đội vi phạm kỷ luật, bảo đảm được an toàn giao thông; khi trở lại đơn vị thì phấn khởi, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thực hiện tốt công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng bộ đội, nên nhiều năm qua, quan hệ giữa đồng chí, đồng đội ở Tiểu đoàn 1, trung đoàn 738, Bộ CHQS tỉnh Long An như một gia đình lớn, cán bộ chiến sỹ trong đơn vị luôn đoàn kết, tôn trọng, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, hiện tượng ngại khó, ngại khổ, thoái thác nhiệm vụ, đùn đẩy công việc đã không còn xuất hiện. Trung đoàn luôn hoàn thành tốt các khóa huấn luyện chiến sỹ mới và nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ được giao.

                                                                                                                        Trung Dũng


21/02/2017 10:00 SAĐã ban hành
Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018
Ngày 27/3/2019, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 với các huyện, thị xã, thành phố. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần – Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN tỉnh chủ trì hội nghị.

Long An 27-3-19.jpg

Quang cảnh hội nghị ​​

Trong  năm 2018, tình hình thế giới - khu vực diễn biến nhanh, phức tạp bởi các hoạt động khủng bố, tranh chấp biên giới, lãnh thổ, lãnh hải, vấn đề hạt nhân; tình hình biên giới Long An - Việt Nam với Svây-riêng, Prây-veng - Campuchia được giữ vững ổn định tuy nhiên vẫn tiềm ẩn những yếu tố gây phức tạp. Được sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của Hội đồng GDQP&AN Trung ương, Quân khu; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội đồng giáo GDQP&AN các cấp đã lãnh đạo quán triệt chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, chủ động, toàn diện, có chiều sâu, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện công tác GDQP&AN trong thời gian qua có sự chuyển biến tích cực, từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, các ngành, các cấp và quần chúng nhân dân; Hội đồng GDQP&AN các cấp thường xuyên được củng cố, bổ sung thành viên kịp thời, đúng quy định; nhiệm vụ GDQP&AN cho các đối tượng luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm đã hoàn thành việc mở lớp cho các đối tượng theo kế hoạch đề ra;  công tác bồi dưỡng, cập nhật, phổ biến kiến thức QP&AN mở rộng đến nhiều đối tượng với nhiều hình thức; công tác kiểm tra được quan tâm và duy trì thường xuyên;…

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác GDQP&AN năm 2018 vẫn còn những tồn tại, hạn chế: thành viên Hội đồng GDQP&AN hoạt động kiêm nhiệm nên việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở một số ngành, đoàn thể còn gặp hạn chế; việc phối hợp giữa các cơ quan trong triển khai thực hiện đôi lúc còn thiếu chặt chẽ, kịp thời; công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân hình thức có lúc, có thời điểm chưa sát với tình hình thực tế tại địa phương; đội ngũ giáo viên, báo cáo viên bồi dưỡng kiến thức GDQP&AN ở một số cơ quan, đơn vị thường xuyên thay đổi ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy;…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần – Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua và đề nghị Hội đồng GDQP&AN các cấp cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019: tăng cường lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ công tác GDQP&AN; thường xuyên củng cố, kiện toàn thành viên và bổ sung hoàn chỉnh quy chế hoạt động của Hội đồng các cấp phù hợp tình hình tại địa phương, cơ sở; tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng và an ninh giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020; tiếp tục rà soát, nắm chắc số lượng các đối tượng chưa bồi dưỡng; xây dựng kế hoạch, tổ chức mở lớp bồi dưỡng cho các đối tượng theo phân cấp; tăng cường tổ chức bồi dưỡng cho các đối tượng như: giáo viên, công nhân trong khu, cụm công nghiệp, chủ nhà trọ, nhà nghỉ, chủ phương tiện tàu thuyền, chủ hộ dân sống dọc tuyến biên giới, chủ hộ kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ …. và các đối tượng khác mà địa phương cần quan tâm; tiếp tục thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Long An và Đảng ủy Quân chủng Hải quân ký kết; đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh toàn dân trên trên các phương tiện thông tin đại chúng; tiếp tục thực hiện đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh (văn bằng 2) theo Quyết định số 607/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; theo dõi chặt chẽ việc liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên trường đại học, cao đẳng theo Thông tư liên tịch số 123;…/.

T.N​


27/03/2019 5:00 CHĐã ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2019 – 2020Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2019 – 2020
Vụ lúa Hè Thu 2019, toàn tỉnh gieo sạ 221.936 ha, đã thu hoạch 147.669 ha, năng suất khô ước đạt 48,5 tạ/ha, sản lượng khoảng 682.608 tấn, diện tích còn lại khoảng 74.267 ha lúa đang ở giai đoạn trổ – chín. Bên cạnh đó, một số huyện nông dân đã tranh thủ gieo sạ lúa Thu Đông sớm ngay sau khi thu hoạch lúa Hè Thu với diện tích 23.727 ha.
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng ENSO được dự báo sẽ duy trì trạng thái El Nino yếu từ nay đến khoảng tháng 11/2019 với xác suất khoảng 50 – 55%, nhiệt độ trung bình ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn từ 0,5 – 10C so với trung bình nhiều năm (TBNN); Tổng lượng mưa khu vực Nam bộ trong tháng 8, tháng 9 cao hơn TBNN từ 10 – 30%, từ tháng 11 – 12/2019 thấp hơn TBNN từ 10 – 25%. Về Thủy văn, từ cuối tháng 7 – 10/2019 tổng lượng dòng chảy trên các trạm thượng nguồn sông Mê Kông ở mức thấp hơn so với TBNN từ 20 – 30%. Đỉnh lũ năm ở đầu nguồn sông Cửu Long ở mức BĐ1 – BĐ2 thấp hơn đỉnh lũ TBNN từ 0,2 – 0,4m, thời gian xuất hiện định lũ khả năng vào cuối tháng 9 đầu tháng 10/2019. Tuy ít khả năng xuất hiện lũ như hàng năm, nhưng tiềm ẩn nguy cơ cường suất lũ lên nhanh hơn so với bình thường do tác động điều tiết dòng chảy từ thượng nguồn.

Trước tình hình thời tiết và sinh vật gây hại vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ tác động lớn đến sản xuất, trồng trọt như: Lũ nhỏ, mưa ít trên toàn khu vực dẫn đến nhiều nguy cơ hạn xâm nhập mặn cao ở mùa khô năm 2019 – 2020 và một số sinh vật gây hại có nguy cơ bùng phát gây ảnh hưởng xấu cho sản xuất lúa Đông Xuân 2019 – 2020 nhất là chuột, sâu năn, rầy nâu, bệnh vàng lùn–lùn xoắn lá,...Ngày 06/9/2019, UBND tỉnh có văn bản số 4787 /UBND-KTTC yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện các công việc cần thiết để đảm bảo chỉ đạo sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2019 – 2020 đạt thắng lợi, góp phần hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu lương thực của tỉnh năm 2020.

Về xác định thời vụ gieo sạ, các địa phương tập trung chỉ đạo, rà soát, thường xuyên theo dõi các dự báo, kiểm tra thực tế để bố trí kế hoạch xuống giống lúa Đông Xuân hợp lý, thích ứng, linh hoạt với diễn biến nguồn nước tại các vùng chủ động được nước, vùng có nguy cơ thiếu nước, vùng có khả năng ảnh hưởng lũ gắn với bản đồ cơ cấu mùa vụ và lịch né rầy của liên tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp. Dự kiến thời vụ xuống giống:

Đợt 1: 18/10/2019 – 25/10/2019 DL, nhằm ngày 20/9 – 27/9/2019 AL (các huyện phía Bắc: vùng gò biên giới khả năng thiếu nước cuối vụ). Dự kiến thu hoạch từ 12/01 – 19/01/2020 DL; Diện tích gieo sạ đợt 1 dự kiến 25.000 ha.

Đợt 2: 18/11/2019 – 30/11/2019 DL, nhằm ngày 22/10 – 05/11/2019 AL (các huyện: vùng đất trung bình, vùng có đê bao). Dự kiến thu hoạch từ 15/02 – 27/02/2020 DL; Diện tích gieo sạ đợt 2 dự kiến 85.000 ha.

Đợt 3: 15/12/2019 – 31/12/2019 DL, nhằm ngày 20/11 – 06/12/2019 AL (các huyện vùng trũng không có đê bao). Dự kiến thu hoạch từ 13/3 – 28/3/2020 DL; Diện tích gieo sạ đợt 3 dự kiến 50.000 ha.

Trên cơ sở lịch gieo sạ này, yêu cầu các địa phương tùy theo điều kiện cụ thể về đất đai, thời tiết, chế độ nước, theo dõi diễn biến rầy nâu vào đèn để xây dựng lịch thời vụ gieo sạ trong khung thời vụ chung của tỉnh. Đối với các huyện phía Bắc cần tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo sạ dứt điểm vụ lúa Đông xuân 2019 – 2020 trong tháng 12/2019. Đối với các huyện phía Nam của tỉnh cần chú ý theo dõi những khu vực dễ bị ảnh hưởng của triều cường và xâm nhập mặn nên chuyển sang các cây trồng ngắn ngày và áp dụng các giải pháp tưới tiết kiệm để đảm bảo đủ nước tưới cho cây trồng. 

Về cơ cấu giống, ngoài việc ưu tiên sản xuất các giống lúa phù hợp với cơ cấu mùa vụ, thị trường, cần chú ý tới các giống phù hợp với diễn biến nguồn nước, tình hình xâm nhập mặn. Khuyến cáo sử dụng giống xác nhận và giảm lượng giống gieo sạ xuống còn từ 80 – 100 kg/ha. Cần sử dụng các giống lúa ngắn ngày, bố trí nhóm giống cùng thời gian sinh trưởng để thuận tiện việc cung cấp nước tưới, đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả. Chủ yếu là các nhóm giống: nhóm giống lúa thơm và lúa nếp ST 24, RVT, VD 20, Nếp IR 4625, Nếp OM 406,….; nhóm giống lúa cao sản chất lượng cao và thơm nhẹ: OM 4900, OM 7347, Đài thơm 8, Nàng Hoa 9,…; nhóm giống lúa chống chịu hạn, phèn mặn khá – tốt: OM 5451, OM 6976, OM 576,...;

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương chỉ đạo đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật "3 giảm 3 tăng", "1 phải 5 giảm", quản lý dịch hại tổng hợp (IPM),… Khuyến cáo nông dân ứng dụng kỹ thuật tưới ướt – khô xen kẽ cho lúa và tưới nhỏ giọt, phun mưa cho cây trồng khác,... điều chỉnh việc cấp nước phù hợp khi nguồn nước bị thiếu hụt, bảo đảm hiệu quả sản xuất; vận động doanh nghiệp tham gia đầu tư cánh đồng lớn gắn với bao tiêu sản phẩm nông nghiệp; chỉ đạo đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra sự cố tràn đê do lũ, triều cường và rò rỉ nước mặn tại các cửa cống, hoàn chỉnh hệ thống đê bao dọc theo sông lớn, xây dựng các công trình ngăn mặn tại các điểm trọng yếu của vùng chuyên canh cây lúa, cây ăn trái của tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh để phát hiện, ngăn chặn kịp thời hàng kém chất lượng, hàng giả bảo vệ tốt sản xuất, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng; chỉ đạo củng cố hệ thống bẫy đèn, theo dõi sát các đợt rầy nâu di trú; lấy mẫu rầy gửi Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam giám định virus.

UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo, tuyên truyền vận động nông dân vệ sinh đồng ruộng thật kỹ để hạn chế cỏ dại, lúa chét, chuột, ốc bươu vàng,... cày vùi rơm rạ kết hợp sử dụng các chế phẩm sinh học giúp rơm rạ được phân hủy nhanh, tăng độ phì cho đất, hạn chế ngộ độc hữu cơ, cắt đứt mầm sâu bệnh lây lan sang vụ Đông xuân 2019 – 2020. Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình khí tượng, thủy văn lũ, triều cường, hạn, xâm nhập mặn tại địa phương và trên website Phòng chống thiên tai của tỉnh (pctt.longan.gov.vn) để chủ động ứng phó với các diễn biến thời tiết bất lợi đối với cây trồng đặc biệt việc liên kết chỉ đạo gieo sạ giữa các huyện ráp ranh giữa 03 tỉnh: Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp.

Đồng thời vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên nền đất lúa kém hiệu quả thích hợp với diễn biến nguồn nước và xâm nhập mặn để tăng hiệu quả sử dụng, tăng thu nhập cho bà con nông dân; đối với việc chuyển đổi cây trồng trên đất trồng lúa, các địa phương nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn 4664/UBND-KT ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 19/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2017 và Nghị Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Các huyện, thị xã có diện tích lúa Thu Đông 2019, Vụ Mùa 2019 – 2020 đã gieo sạ cần tập trung chỉ đạo quản lý, theo dõi sát tình hình sinh vật gây hại, phát hiện và phòng trừ kịp thời; phối hợp với các đoàn thể vận động nông dân trục vớt lục bình khai thông dòng chảy phục vụ sản xuất./.

​TV

09/09/2019 10:00 SAĐã ban hành
6 tháng đầu năm 2019: Bức tranh kinh tế có nhiều khởi sắc6 tháng đầu năm 2019: Bức tranh kinh tế có nhiều khởi sắc
6 tháng đầu năm 2019, kinh tế của tỉnh duy trì phát triển, tăng trưởng khá cao. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn những tồn tại nhất định trong công tác giải phóng mặt bằng, lĩnh vực phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thu hút đầu tư. Để đạt và vượt các mục tiêu đề ra của năm 2019, tại phiên họp tháng 7, Chủ tịch UBND tỉnh Long an - Trần Văn Cần chỉ đạo thủ trưởng sở, ban, ngành và các địa phương phải quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 9,6%.

​Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ở mức cao

Tại phiên họp tháng 7/2019, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) - Võ Ngọc Đỉnh thông tin, hầu hết chỉ tiêu KT-XH đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 39.679 tỉ đồng (theo giá so sánh 2010), tốc độ tăng trưởng 9,89%. Trong đó, khu vực I (nông, lâm, ngư nghiệp) tăng 2,17%; khu vực II (công nghiệp, xây dựng) tăng 14,65%; khu vực III (thương mại, dịch vụ) tăng 7,5%.

 6 tháng đầu năm 2019, sản xuất công nghiệp tiếp tục ổn định, góp phần vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh.jpg

6 tháng đầu năm 2019, sản xuất công nghiệp tiếp tục ổn định,

góp phần vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh

Một trong những điểm khởi sắc là lĩnh vực nông nghiệp. So cùng kỳ năm 2018, mức tăng trưởng trên lĩnh vực này thấp hơn nhưng 6 tháng qua mức tăng trưởng cao hơn kế hoạch năm. Cơ cấu cây trồng tiếp tục được chuyển đổi sang các loại cây hiệu quả hơn, nhất là một số diện tích từ trồng lúa, mía sang chanh, thanh long,... Nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển, sản lượng tăng. Đến nay, toàn tỉnh thả nuôi 2.755ha tôm nước lợ, đạt 41,7% kế hoạch, tăng 9,7% so cùng kỳ, trong đó thu hoạch 2.589ha, năng suất bình quân ước 2,2 tấn/ha, sản lượng 5.773 tấn, đạt 50,2% kế hoạch, tăng 34,5% so cùng kỳ. 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh có thêm 9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 77 xã, chiếm 46,3% tổng số xã toàn tỉnh.

Trên lĩnh vực công nghiệp, xây dựng duy trì phát triển ổn định. Các chỉ số về công nghiệp tăng khá so cùng kỳ. Phần lớn các nhóm sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,12% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) đạt 114.181,1 tỉ đồng, đạt 46,4% kế hoạch, tăng 15,2% (cùng kỳ tăng 16,4%). Số lượng các nhóm ngành sản phẩm công nghiệp có tốc độ tăng khá cao.

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư tiếp tục được tỉnh quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, khởi nghiệp. 6 tháng đầu năm, số doanh nghiệp và vốn đăng ký thành lập mới tăng so cùng kỳ, dự án đầu tư trong nước tăng về số lượng dự án và số vốn đăng ký. Tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 115 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 10.949 tỉ đồng, tăng 49 dự án và tăng 4.949 tỉ đồng về vốn so cùng kỳ. Đầu tư nước ngoài cũng tăng khá, có 58 dự án được cấp mới với tổng vốn đăng ký 208,6 triệu USD. Tổng dự án đăng ký trên địa bàn tỉnh là 978, vốn đăng ký 6.148 triệu USD, trong đó có 576 dự án đi vào hoạt động, chiếm 58,9% tổng số dự án đăng ký, với tổng vốn thực hiện khoảng 3.614 triệu USD, đạt 58,8% tổng vốn đăng ký.

Nhờ những nỗ lực trong công tác thu hút đầu tư của địa phương và sự hỗ trợ của lãnh đạo Trung ương, các bộ, ngành liên quan, đến nay, một số nhà đầu tư lớn đang lập các thủ tục đầu tư tại tỉnh Long An như Tập đoàn Becamex IDC - VSIP, Tập đoàn VinGroup, Tập đoàn Ecoland, Công ty CP Tập đoàn BRG, Công ty TNHH Hoàn Cầu Việt Nam,... Hiện tỉnh đồng hành cùng nhà đầu tư, hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý vì mục tiêu phát triển kinh tế lâu dài, bền vững, môi trường sống mới văn minh, hiện đại. Ngoài ra, một số dự án đầu tư lớn khác, UBND tỉnh có văn bản ghi nhận và thực hiện các thủ tục cần thiết để tiếp nhận. Tình hình thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp (K,CCN) tiếp tục có bước khởi sắc. Hiện Sở KH&ĐT, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Công Thương tập trung hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các thủ tục pháp lý để từ nay đến cuối năm 2019 có ít nhất 6 K,CCN đi vào hoạt động.

 6 tháng đầu năm 2019, sản xuất công nghiệp tiếp tục ổn định, góp phần vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh1.jpg

6 tháng đầu năm 2019, sản xuất công nghiệp tiếp tục ổn định,

góp phần vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng qua đạt 9.430 tỉ đồng, đạt 68,9% dự toán Trung ương, đạt 68,6% dự toán HĐND tỉnh giao, đạt 64,9% dự toán phấn đấu và tăng 28,7% so cùng kỳ.

Còn những khó khăn, hạn chế nhất định

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần cho rằng, giải phóng mặt bằng được tỉnh xác định là công tác trọng tâm, đột phá trong năm 2019 nhưng kết quả chưa như mong muốn. Một số công trình xây dựng cơ bản, dự án thuộc các K,CCN tại một số địa phương: Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa, TP.Tân An,... còn gặp khó khăn. Bên cạnh đó, các dự án đầu tư lớn chậm thực hiện thủ tục về quy hoạch; công trình Đường Vành đai TP.Tân An và Trục động lực kết nối TP.HCM - Long An - Tiền Giang tiến độ chậm so với kế hoạch. Ngoài ra, công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, kiểm soát ô nhiễm môi trường được đánh giá chưa thật sự tốt, nhất là ở các địa bàn đô thị, khu dân cư, các K,CCN, vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Thời điểm này, dịch tả heo châu Phi ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành chăn nuôi. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nguyễn Thanh Truyền đề nghị, các địa phương chủ động vật tư, trang thiết bị để phòng, chống dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Người dân không nên tăng đàn, tránh gây áp lực cho việc phòng, chống dịch bệnh.

Những nhiệm vụ trọng tâm

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần cho rằng, kinh tế của tỉnh 6 tháng qua duy trì phát triển, tăng trưởng kinh tế đạt khá cao do sự nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh. Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019 là 9,6%, lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, tạo sự chuyển biến đồng bộ trong thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, công tác thanh tra chuyên ngành phải được tăng cường hơn nữa nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề sai phạm; chủ động phối hợp rà soát, đề xuất xử lý dự án đầu tư chậm, không thực hiện; quyết liệt trong việc quản lý, xử lý đối với các dự án không phép. Sở KH&ĐT tiếp tục chủ trì, phối hợp các ngành chức năng liên quan, địa phương rà soát các dự án đầu tư hạ tầng K,CCN, dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh để đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng.

Đại-biểu-dự-phiên-họpaa.jpg

Đại biểu dự phiên họp 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch tả heo châu Phi; tiếp tục thực hiện Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo kế hoạch; xây dựng các hợp tác xã điểm; quyết liệt thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ nước sạch trên địa bàn tỉnh, năm 2019 đạt ít nhất 40%. 

Các sở, ngành khác theo dõi, kiểm tra các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch các trục giao thông đã có chủ trương; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhất là công trình giao thông trọng điểm, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh phục vụ phát triển KT-XH; kiểm tra, xử lý nghiêm việc lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, vi phạm an toàn giao thông đường bộ, đường thủy trên địa bàn; tích cực điều hành dự toán ngân sách nhà nước, thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu phấn đấu của năm 2019./.

"Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019 là 9,6%, lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, tạo sự chuyển biến đồng bộ trong thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, công tác thanh tra chuyên ngành phải được tăng cường hơn nữa nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề sai phạm; chủ động phối hợp rà soát, đề xuất xử lý dự án đầu tư chậm, không thực hiện; quyết liệt trong việc quản lý, xử lý đối với các dự án không phép".

 

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần

Theo Báo Long An online

08/07/2019 10:00 SAĐã ban hành
Chủ động phòng, chống sâu, bệnh trên lúa Hè ThuChủ động phòng, chống sâu, bệnh trên lúa Hè Thu
Trước tình hình sâu, bệnh, nhất là bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá có khả năng lây lan, ngành nông nghiệp chủ động phòng, chống, ngăn ngừa nhằm bảo đảm vụ lúa Hè Thu 2018 đạt hiệu quả.

Hiện nay, toàn tỉnh Long An có 5.270ha lúa nhiễm rầy nâu (tăng 3.440ha so với tuần trước), mật số 750-1.500 con/m2, tập trung trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trổ tại các huyện: Bến Lức, Đức Hòa, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng và thị xã Kiến Tường; 4.403ha bệnh đạo ôn lá (giảm 916ha so với tuần trước), trong đó có 4.352ha nhiễm 5-10%, tập trung trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trổ ở các huyện: Châu Thành, Bến Lức, Thủ Thừa, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa, Đức Huệ, Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng, thị xã Kiến Tường và TP.Tân An; 2.483ha bệnh cháy bìa lá (tăng 249ha so với tuần trước), tỷ lệ bệnh phổ biến 10-15%, tập trung trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trổ ở các địa phương vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh. Ngoài ra, lúa còn nhiễm: Sâu năn (470ha), sâu cuốn lá (260ha), rầy phấn trắng (250ha), bệnh đốm vằn (182ha), ngộ độc phèn (160ha), chuột (109ha), nghẹt rễ (55ha), đạo ôn cổ bông (45ha), xuất hiện trên lúa giai đoạn trổ - chín.

 Địa-phương-thường-xuyên-tổ-chức-thăm-đồng-cùng-nông-dân-chủ-động-chăm-sóc-lúa-hè-thu-2018.jpg

Địa phương thường xuyên tổ chức thăm đồng cùng nông dân chủ động chăm sóc lúa hè thu 2018

Ngành nông nghiệp dự báo rầy nâu gia tăng, bệnh đạo ôn lá tiếp tục giảm diện tích nhiễm do đa số diện tích lúa được phòng trừ và một số chuyển sang giai đoạn đòng trổ; tuy nhiên, bệnh sẽ gia tăng khi gặp thời tiết có mưa nhiều, ẩm độ không khí cao, đặc biệt mưa về chiều tối và đêm. Bệnh khô vằn, cháy bìa lá tiếp tục gia tăng diện tích nhiễm trên lúa giai đoạn đòng trổ ở hầu hết địa phương do thời tiết hiện nay có mưa - nắng xen kẽ. Bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt, nhện gié, rầy phấn trắng phát sinh rải rác trên trà lúa giai đoạn đòng trổ - chắc chín ở hầu hết các địa phương vùng Đồng Tháp Mười.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Hưng - Tô Văn Chảnh cho biết: "Vụ Hè Thu 2018, toàn huyện gieo sạ trên 28.800ha lúa. Hiện, đang vào giai đoạn đòng - trổ, đây là giai đoạn quyết định, ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và chất lượng lúa. Một số diện tích bị nhiễm: Đạo ôn, rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ, nhện gié, vi khuẩn,... có khoảng 200ha lúa nhiễm sâu năn. Nông dân cần thực hiện nhiều giải pháp, tạo cho cây lúa khỏe, tăng sự chống chịu khi gặp điều kiện bất lợi. Cụ thể, đối với trà lúa ở giai đoạn từ bón phân đón đòng đến trước khi lúa trổ, có thể bón thêm phân và vi lượng để tăng cường tính chống chịu, tránh đổ, ngã; nên phun ngừa bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh lem lép hạt 2 lần ở giai đoạn trước và sau trổ từ 7-10 ngày bằng các loại thuốc phòng trừ vi khuẩn kết hợp thuốc đặc trị, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh. Ngoài ra, nông dân cần theo dõi thường xuyên các đối tượng gây hại khác để có các biện pháp phòng trừ kịp thời, bảo vệ lúa".

Ông Huỳnh Văn Rế (ấp Gò Cát, xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng) nói: "Vụ Hè Thu, nông dân thường gặp nhiều khó khăn trong sản xuất bởi đầu vụ thì nắng nóng nên lúa có nguy cơ gặp khô hạn, thiếu nước, phải tốn nhiều chi phí bơm nước. Mặt khác, thời điểm thu hoạch thường có mưa, gió khiến lúa có nguy cơ bị đổ, ngã, hư hại,... Vụ lúa Hè Thu 2018, tôi gieo sạ đúng lịch theo khuyến cáo của địa phương, áp dụng cơ giới hóa, gieo sạ đồng loạt né rầy và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để đạt hiệu quả cao".

Để vụ lúa Hè Thu 2018 đạt hiệu quả, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Lê Văn Hoàng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân thường xuyên thăm đồng, chú ý ốc bươu vàng, rầy nâu, bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá, bệnh đạo ôn lá, ngộ độc phèn, chuột, bọ trĩ,...; tập huấn, hướng dẫn nông dân cách quản lý rầy nâu chặt chẽ nhằm hạn chế bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá gây hại lúa. Riêng các địa phương cần thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến khí tượng - thủy văn, thiên tai, tăng cường kiểm tra các tuyến đê bao, tình hình sạt lở và có kế hoạch gia cố, duy tu, sửa chữa kịp thời các khu vực xung yếu để bảo vệ dân sinh và sản xuất./.

Đến nay, toàn tỉnh gieo sạ 223.126ha (trong đó có 73.090ha gieo sạ ngoài lịch thời vụ) lúa Hè Thu 2018, đạt 100,5% kế hoạch (222.000ha), bằng 100,3% so cùng kỳ năm 2017; trong đó, thu hoạch 27.917ha, năng suất ước 54,2 tạ/ha, sản lượng 151.447 tấn. Lúa Thu Đông 2018, toàn tỉnh gieo sạ 21.334ha, đạt 43,9% kế hoạch (48.500ha), bằng 69,7 % so cùng kỳ năm 2017.

Theo Báo Long An Online

16/07/2018 3:00 CHĐã ban hành
Chăn nuôi an toàn sinh học để bảo vệ đàn heoChăn nuôi an toàn sinh học để bảo vệ đàn heo
Thời gian qua, việc tuân thủ các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học chưa triệt để khiến dịch tả heo châu Phi (DTHCP) xảy ra và lây lan rất nhanh. Tại Long An, DTHCP xảy ra tại các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước, Tân Hưng và thị xã Kiến Tường.
Chăn nuôi an toàn sinh học là cách để bảo vệ đàn heo

Chăn nuôi an toàn sinh học là cách để bảo vệ đàn heo

Theo đánh giá của ngành chức năng, DTHCP xuất hiện chủ yếu tại các hộ chăn nuôi nhỏ, lẻ. Ngoài ra, trong chăn nuôi còn tình trạng vận chuyển heo bệnh và sản phẩm heo bệnh giữa các vùng; vứt heo chết ra môi trường; cho heo ăn thức ăn thừa từ nhiều nguồn không qua nấu chín; người và xe tự do ra, vào chuồng trại mà không sát trùng đúng quy định,... Đó chính là những nguy cơ khiến dịch bệnh xâm nhập.

Cục trưởng Cục Thú y - Phạm Văn Đông cho rằng: Việc thực hiện các giải pháp an toàn sinh học một cách tuyệt đối là "chìa khóa" duy nhất để bảo vệ đàn heo của các trang trại và nông hộ. Người chăn nuôi không được vận chuyển heo bệnh và các sản phẩm từ heo bệnh qua vùng khác. Theo đó, người chăn nuôi tuyệt đối không bán hoặc đưa heo ốm, chết ra khỏi chuồng trại. Heo chết cần được xử lý ngay trong khuôn viên chuồng trại theo quy định của thú y để giảm thiểu rủi ro, nguy cơ lây lan, bùng phát bệnh cho các trang trại khác. Bán, giết mổ heo ốm, heo chết là hành vi vi phạm pháp luật. Người chăn nuôi không nên cho heo ăn thức ăn thừa không qua nấu chín. Bởi, trong thức ăn thừa hoặc phụ phẩm chế biến từ nhà bếp, quán ăn, các cơ sở sản xuất thực phẩm có thể lẫn thịt heo và các sản phẩm chế biến từ heo nhiễm virus DTHCP (do heo nhiễm vi-rút DTHCP 3-5 ngày trong thời gian ủ bệnh chưa phát bệnh nhưng có khả năng có vi-rút). Sử dụng thức ăn thừa không được đun nấu cho heo ăn có nguy cơ nhiễm bệnh rất cao.

 Bên cạnh đó, người chăn nuôi bên ngoài, người tiếp xúc với heo (người mua bán, vận chuyển heo vào chuồng trại) không được tự do ra, vào chuồng trại; hạn chế tối đa các loại xe ra, vào chuồng trại, nếu bắt buộc phải cho xe vào thì phải khử trùng theo quy định; tuyệt đối cấm xe chở heo, chở phân, vỏ bao, xe cám, thuốc vào trong khu vực chăn nuôi; các xe cung ứng cám, thuốc cần thiết vào trại cần sát trùng kỹ, cách ly và dừng đỗ tại những nơi quy định,…

Ngoài ra, người chăn nuôi không nên nhập heo vào chuồng trại mà không nuôi cách ly. Các chuồng trại khi thiết kế phải có khu cách ly, mỗi khi nhập heo mới về phải cách ly ít nhất 30 ngày để bảo đảm heo được an toàn về bệnh dịch sau khi cắt đàn và loại bỏ nguy cơ mang mầm bệnh vào chuồng trại từ bên ngoài; không mang thức ăn không rõ nguồn gốc từ bên ngoài vào chuồng trại.

Cần chủ động tìm nguồn cung cấp thực phẩm uy tín, rõ nguồn gốc để tránh nguy cơ lây nhiễm và trang bị thiết bị khử trùng thực phẩm bằng tia UV, hoặc Ozone hay xử lý nhiệt trước khi mang vào khu vực bếp, nhà ăn riêng của chuồng trại;  không đi từ nơi bẩn đến nơi sạch trong chuồng trại để tránh lây nhiễm chéo.

Nguyên tắc di chuyển trong trại là đi từ khu heo con sơ sinh đến khu heo chuẩn bị cai sữa, khu heo có ngày tuổi nhỏ đến heo có ngày tuổi cao, khu heo con sang heo thịt. Khuyến cáo trước khi di chuyển từ dãy chuồng này sang dãy chuồng khác phải thay quần áo, sát trùng ủng và tay để tránh nhiễm chéo.

Trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, biện pháp tốt nhất là không cho người đi qua lại và sử dụng dụng cụ chung giữa các dãy chuồng, tốt nhất 1 người quản lý 1 dãy chuồng; không giết mổ, tiêu thụ heo bệnh, heo chết; không vứt heo chết ra môi trường.

Khi phát hiện heo có triệu chứng bệnh phải thông báo với nhân viên thú y địa phương để được hỗ trợ xét nghiệm, nếu phát hiện ổ dịch thì được hướng dẫn tiêu hủy theo đúng quy định./.

Tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh, dịch tả heo châu Phi xảy ra tại 33 hộ, 21 ấp/khu phố, 15 xã/phường thuộc 6 huyện, thị xã: Đức Hòa (xã Đức Hòa Thượng, Hòa Khánh Đông và Mỹ Hạnh Nam), Bến Lức (xã Long Hiệp, Lương Bình, Mỹ Yên, Phước Lợi và Thanh Phú), Cần Giuộc (xã Thuận Thành và Trường Bình), Cần Đước (xã Long Trạch), Tân Hưng (xã Hưng Điền B và Vĩnh Châu A) và thị xã Kiến Tường (phường 1 và phường 2). Tổng số heo bệnh bị tiêu hủy là 822 con với tổng trọng lượng 51.756,5kg.
Theo Báo Long An Online
07/07/2019 10:00 CHĐã ban hành
Triển lãm ảnh "Long An - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" diễn ra từ ngày 02 - 06/9Triển lãm ảnh "Long An - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" diễn ra từ ngày 02 - 06/9
Kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9 (1945 - 2019), kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 50 năm Ngày mất của Người (1969 - 2019); hướng đến kỷ niệm 52 năm Ngày tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” (17/9/1967 - 17/9/2019); đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X.

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển lãm ảnh "Long An - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" với 200 ảnh màu, phóng ép nhám (khổ 40cm x 60 cm) có chủ đề xuyên suốt, thể hiện nội dung ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", giới thiệu những hình ảnh tiêu biểu của toàn Đảng, toàn quân và dân Long An thực hiện Di chúc của Bác trong 50 năm qua.

Thời gian khai mạc: Vào lúc 08 giờ 00, ngày 02 tháng 9 năm 2019.

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Long An (Số 09, đường Trương Định, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

Thời gian phục vụ tham quan triển lãm: Từ ngày 02/9/2019 đến hết ngày 06/9/2019. Sáng từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00; Tối: từ 19 giờ 00 đến 21 giờ 00.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân đến dự xem.​/.

TH

31/08/2019 8:00 SAĐã ban hành
CLB Doanh nhân Cựu chiến binh - Cựu quân nhân Long An đóng góp hơn 9,6 tỉ đồng cho công tác nghĩa tìnhCLB Doanh nhân Cựu chiến binh - Cựu quân nhân Long An đóng góp hơn 9,6 tỉ đồng cho công tác nghĩa tình
Sáng 17/7, Đại hội Câu lạc bộ (CLB) Doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) - Cựu quân nhân (CQN) tỉnh Long An lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024 chính thức khai mạc. Đến dự có đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam; lãnh đạo CLB Doanh nhân CCB - CQN các tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng,….

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

CLB Doanh nhân CCB - CQN tập hợp các thế hệ trải qua các thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế, biên giới Tây Nam,… góp phần giữ gìn độc lập dân tộc, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Những người lính khi trở về đời thường, có người còn mang trên mình những vết thương của chiến tranh nhưng đã vượt qua khó khăn, bắt tay vào sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt,... Họ cùng chung sức đóng góp cùng Hội CCB Việt Nam tỉnh giúp đỡ những đồng chí còn nghèo, khó khăn, tập hợp những doanh nhân CCB vào CLB Doanh nhân CCB - CQN tỉnh.

 

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt

Nhiệm kỳ qua, CLB Doanh nhân CCB - CQN tỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khi mới thành lập, CLB có khoảng 20 thành viên, sau đó kết nạp thêm 15 thành viên doanh nghiệp, 21 CLB thành viên ở cơ sở, đặc biệt là các CLB hoạt động trên địa bàn biên giới.

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng trong nhiệm kỳ qua, CLB và các thành viên của CLB có nhiều hoạt động nghĩa tình: Xây dựng nhà tình thương, sửa chữa nhà cho gia đình chính sách, ủng hộ các hoạt động Về nguồn các địa phương, hỗ trợ các địa phương bê tông hóa đường giao thông nông thôn, tặng quà gia đình chính sách,… với số tiền lên đến trên 9,6 tỉ đồng.

 

Trao bảng tượng trưng hỗ trợ vốn nghĩa tình đồng đội cho Câu lạc bộ

Ngoài ra, giai đoạn 2016 - 2019, CLB Doanh nhân CCB - CQN tỉnh đẩy mạnh phong trào đoàn kết, hỗ trợ vốn, cây, con giống, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và tạo việc làm cho nhiều công nhân, lao động.

Đến nay, CLB thành lập được Quỹ Nghĩa tình đồng đội với số tiền trên 500 triệu đồng. Qua đó, CLB cho các thành viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn không tính lãi để nuôi bò; tổ chức được hàng chục cuộc hội thảo, tham quan mô hình của các CLB sản xuất giỏi trong và ngoài tỉnh. Từ đó, góp phần cùng Hội CCB Việt Nam tỉnh đẩy mạnh phong trào giúp nhau xóa nghèo được lãnh đạo Đảng, chính quyền, Hội CCB các huyện, thị, thành đánh giá cao về các mô hình, nhất là mô hình nuôi bò sinh sản.

 

Trao cờ thi đua Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam cho đại diện lãnh đạo Câu lạc bộ Doanh nhân Cựu chiến binh - Cựu quân nhân tỉnh Long An

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 17 đồng chí, ông Nguyễn Đức Thanh - Tổng Giám đốc Công ty Tanimex Long An tái đắc cử Chủ nhiệm CLB.

Dịp này, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm CLB Doanh nhân CCB - CQN tỉnh trao bảng tượng trưng vốn Nghĩa tình đồng đội cho CLB.

 

Đại diện cá nhân nhận bằng khen của Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam 

Ngoài ra, tại Đại hội, có 1 tập thể và 5 cá nhân được nhận cờ thi đua, bằng khen của Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam; 5 tập thể và 5 cá nhân nhận giấy khen của Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh vì có thành tích tốt trong hoạt động của nhiệm kỳ qua./.

Theo Báo Long An Online

17/07/2019 9:00 CHĐã ban hành
Gặp gỡ các thủ khoa kỳ thi THPT quốc gia 2018Gặp gỡ các thủ khoa kỳ thi THPT quốc gia 2018
Vượt qua hơn 13.600 thí sinh của tỉnh Long An trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, các thủ khoa chứng tỏ bản lĩnh và thực lực của mình khi đứng đầu các môn thi với số điểm khá cao.

Võ Hồng Phúc 1672018.jpg

Võ Hồng Phúc

Không đợi "nước đến chân mới nhảy"

Là thủ khoa môn Hóa học với 9,75 điểm, Võ Hồng Phúc - học sinh lớp 12H, Trường THPT Chuyên Long An, có phương pháp học hiệu quả. Ngoài là thủ khoa môn Hóa học, các môn thi còn lại, Phúc cũng đạt điểm khá cao: Toán 8,6 điểm, Sinh học 7,5 điểm, Tiếng Anh 7 điểm,...

Xác định lớp 12 là năm học quan trọng nên Phúc rất nghiêm túc và chú tâm vào việc học. Từ đầu năm học, Phúc vừa học, vừa kết hợp tự ôn tập. Em dành nhiều thời gian giải các bài tập, nhất là bài tập nâng cao và tập trung nhiều vào các môn thi khối B.

Không đợi "nước đến chân mới nhảy" nên việc ôn tập của Phúc khá thoải mái. Phúc không học quá khuya hay để mình bị căng thẳng do áp lực học tập, thi cử. Vì theo em, như vậy việc học sẽ không đạt hiệu quả cao. Thời gian tự học của Phúc chủ yếu là buổi tối từ 19-22 giờ. Phúc chia sẻ: "Ôn tập cho kỳ thi là quá trình lâu dài từ đầu năm học chứ không phải cận kề ngày thi mới bắt đầu. Do đó, 2 ngày trước khi thi, em dành thời gian nghỉ ngơi. Khi biết mình đạt 9,75 điểm môn Hóa và điểm các môn khác cũng khá tốt, em rất vui! Với số điểm này, em hy vọng mình đạt được ước mơ trở thành bác sĩ ".

Ngoài đạt điểm cao ở các môn thi, có cơ hội đậu vào ngành Y đa khoa, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Phúc còn được tuyển thẳng vào ngành Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Nỗ lực học tập để chinh phục ước mơ

Với thế mạnh về các môn khoa học xã hội, Nguyễn Minh Chăm-học sinh lớp 12A, Trường THCS&THPT Hậu Thạnh Đông (huyện Tân Thạnh), trở thành thủ khoa môn Địa lý của tỉnh với số điểm 9,75. Chia sẻ bí quyết học tập, Chăm cho biết, trên lớp, em chú ý nghe thầy cô giảng bài, không hiểu thì hỏi ngay. Về nhà, em tự giác học bài, làm bài tập theo hướng dẫn của thầy cô và tìm hiểu thêm kiến thức mới thông qua sách nâng cao. Nhận xét về đề thi môn Địa lý và chia sẻ kinh nghiệm làm bài, Chăm cho biết: "Đề thi Địa lý có sự phân hóa tốt. Những câu hỏi đầu là kiến thức cơ bản và vận dụng Atlat, giúp thí sinh thuận lợi lấy điểm. Những câu cuối đòi hỏi thí sinh phải có sự tư duy".

Nguyễn-Minh-Chăm1672018.jpg

Nguyễn Minh Chăm

Nhờ vận dụng tốt kiến thức và có phương pháp làm bài hiệu quả, Chăm đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua. Đặc biệt, 3 môn khối C, Chăm đạt 25,5 điểm (Ngữ văn: 7,5 điểm, Lịch sử: 8,25 điểm, Địa Lý: 9,75 điểm). Với số điểm này, em tự tin có thể thực hiện ước mơ của mình - xét tuyển vào ngành Luật thương mại, Trường Đại học Luật TP.HCM.

Học cần say mê và kiên trì

Một cô bé nhỏ nhắn, quê ở huyện Vĩnh Hưng, vì đam mê học văn nên có nhiều nỗ lực và thỏa ước mơ theo học lớp chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Long An. Có lẽ nhờ đam mê ấy mà Nguyễn Thị Mỹ Hằng đạt 9,25 điểm môn Ngữ văn và trở thành thủ khoa của tỉnh trong kỳ thi THPT quốc gia 2018. Từ nhỏ, Hằng thích đọc sách văn học và tình yêu văn cũng bắt đầu từ đó. "Dù bất kỳ môn học nào, muốn học tốt phải bắt nguồn từ niềm say mê. Nếu lúc nào cũng chỉ vì học để thi thì rất khó học tốt. Trong quá trình học luôn là "học" và "hỏi" bởi không phải ai cũng đủ giỏi để hiểu hết mọi ngóc ngách của một vấn đề qua lần học đầu tiên. Do vậy, hãy cứ mạnh dạn hỏi những gì mình chưa hiểu. Ngoài ra, tùy theo môn học, tính cách, sở trường,... mà lựa chọn cho mình phương pháp học hiệu quả" - Hằng chia sẻ kinh nghiệm.

Đó cũng là bí quyết Hằng áp dụng đối với tất cả môn học. Theo em, chỉ có tự học mới có thể đúc kết được kiến thức và kỹ năng của riêng mình. Do đó, từ đầu năm học, Hằng tự giác ôn tập kiến thức, rèn luyện kỹ năng và tập trung giải đề; đồng thời, giảm các hoạt động vui chơi, giải trí. Tuy nhiên, Hằng cũng cố gắng sắp xếp thời gian nghỉ ngơi và chế độ ăn uống hợp lý để bảo đảm sức khỏe, luôn tạo cho mình tâm lý thoải mái, không để căng thẳng về vấn đề thi cử.

Nguyễn-Thị-Mỹ-Hằng1672018.jpg

Nguyễn Thị Mỹ Hằng

Nhận xét về đề Văn năm nay, Hằng nói: "Đề Văn năm nay tương đối khó. Để hoàn thành tốt bài thi, thí sinh chỉ có kiến thức cơ bản thì chưa đủ mà phải có kiến thức nâng cao và biết cách làm bài. Khá tâm đắc với phần nghị luận xã hội của đề thi, trong bài văn của mình, em gửi gắm: "Cần có sự nỗ lực song hành giữa Nhà nước và mỗi cá nhân, nhất là thế hệ trẻ chúng ta, làm cho tiềm lực trí tuệ của con người Việt Nam được phát huy cao nhất để tác động, "đánh thức" những tiềm lực tự nhiên của đất nước".

Với kết quả của mình, Hằng dự định xét tuyển vào ngành Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Ngoài ra, em cũng được xét tuyển thẳng vào ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM./.

 Theo Báo Long An Online

16/07/2018 2:00 CHĐã ban hành
Người xây chuỗi giá trị cho cây chanhNgười xây chuỗi giá trị cho cây chanh
Với quyết tâm, nỗ lực, anh cùng các đồng nghiệp biến vùng đất nhiễm phèn, đầy tràm và cỏ dại thành trang trại chanh lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long. Anh là Nguyễn Văn Hiển - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Chanh Việt.

Người-xây-chuỗi-giá-trị-cho-cây-chanh2622018.jpg

Anh Nguyễn Văn Hiển - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Chanh Việt (bìa phải), giới thiệu các sản phẩm chế biến từ chanh không hạt của công ty

Kỹ sư xây dựng trở thành ông chủ vườn chanh

Anh Nguyễn Văn Hiển - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Chanh Việt, cho biết, nghề chính của anh là xây dựng. Trong một lần cùng những người bạn đến Bến Lức, thấy vùng đất dọc Quốc lộ N2 còn hoang hóa, anh quyết định gom góp tiền, mua gần 30ha. "Ban đầu, chúng tôi chỉ có ý định làm trang trại nhỏ cùng bạn bè vui thú điền viên, tránh xa ồn ào đô thị trong những ngày nghỉ cuối tuần" - anh tâm sự.

Nhưng tiếc đất bỏ hoang, anh quyết định đầu tư, phát triển nông nghiệp trên vùng đất này. Loay hoay tìm hiểu mãi mà anh vẫn không tìm được cây trồng phù hợp. Nhiều lần ngược xuôi đến Viện Cây ăn quả miền Nam, Đại học Nông Lâm xin ý kiến các chuyên gia nông nghiệp, đồng thời hỏi thăm kinh nghiệm của nông dân quanh vùng..., cuối cùng, anh quyết định khởi đầu với cây chanh không hạt.

Anh quyết định trồng chanh theo phương pháp hữu cơ, gắn với thị trường xuất khẩu để tăng giá trị. "Đây là hướng đi bền vững lại không cạnh tranh với những nông dân quanh năm chân lấm, tay bùn nơi đây" - anh tâm sự.

Năm 2012, anh và các cộng sự xây dựng mô hình trồng chanh không hạt theo kỹ thuật mới tại xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức. Hàng loạt phương tiện, máy móc hiện đại và nhân công được điều động đến để cày xới, khai mương, đắp đường, lên luống,... Điện 3 pha, đường bêtông cũng được anh thực hiện vừa để thuận lợi trong sản xuất, vừa làm một việc thiết thực cho người dân địa phương,... Cứ thế, đến nay, diện tích trồng chanh của Cty lên đến 150ha. Thương hiệu CHAVI của công ty với các sản phẩm có giá trị dần vươn tầm, chinh phục thị trường thế giới.

Nâng giá trị cây chanh

Người mang chanh đi xuất ngoại đầu tiên có lẽ không phải anh, nhưng hiện tại, người nâng cao giá trị cho cây chanh Long An thì chắc chắn, anh là người đầu tiên.

Theo anh Hiển, ban đầu, khi đầu tư vào cây chanh, anh và các cộng sự trồng chanh tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của châu Âu. Tuy nhiên, trồng theo phương pháp này, số lượng trái đạt tiêu chuẩn xuất khẩu chỉ chiếm 30-40% sản lượng. Phần còn lại, nếu bán ra thị trường thì giá trị sẽ rất thấp lại cạnh tranh trực tiếp với nông dân. Điều này thôi thúc anh suy nghĩ, phải có thêm các sản phẩm khác ngoài xuất khẩu chanh thô mới có thể nâng hiệu quả cây chanh.

Một lần nữa, anh tìm đến các nhà khoa học để hợp tác, nghiên cứu các sản phẩm từ chanh. Nước cốt chanh là sản phẩm đầu tiên công ty thực hiện. Qua các bài kiểm tra khắt khe từ đối tác Nhật Bản, cuối cùng, sản phẩm của công ty cũng được chấp nhận. Chưa dừng lại ở đó, đến nay, công ty còn cho ra đời các sản phẩm: Nước giải khát, bột chanh gia vị, bột chanh hòa tan, muối chanh,... được phân phối rộng khắp thị trường trong nước và xuất khẩu sang các quốc gia và vùng lãnh thổ: Châu Âu, Trung Quốc, Đài Loan, Trung Đông, các nước Đông Nam Á,... Công ty tiến hành ký kết nghĩa, nghiên cứu với Chapman University của Mỹ và Universiti Putra của Malaysia trong việc phát triển các sản phẩm từ cây chanh.

Theo anh Hiển, để phát triển nông nghiệp hiệu quả, nhất thiết phải có chiến lược xây dựng chuỗi sản phẩm từ chính cây trồng theo hướng canh tác bền vững, nông dân hay doanh nghiệp phải biết liên kết nhà khoa học, cùng nâng cao chuỗi giá trị cho sản phẩm nông nghiệp. Có như vậy, doanh nghiệp khi đầu tư vào nông nghiệp và nông dân mới có thể làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Và anh cho biết, con đường phía trước còn rất dài, thành công hôm nay chỉ là bước đệm cho tương lai./.​

Theo Báo Long An Online

26/02/2018 10:00 SAĐã ban hành
Một số biện pháp bảo vệ cây lúa nhằm hạn chế thiệt hại do sâu năn gây raMột số biện pháp bảo vệ cây lúa nhằm hạn chế thiệt hại do sâu năn gây ra
Hiện nay, sâu năn đã xuất hiện và gây hại nặng trên trà lúa Đông - Xuân trong giai đoạn đẻ nhánh, đòng trổ ở các huyện vùng Đồng Tháp Mười.

​Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thì đến nay có trên 21.000 ha lúa bị tấn công, gây hại; trong đó, có trên 15.600 ha bị nhiễm nặng (tỷ lệ hại từ 20 - 50%). Việc sâu năn bộc phát và gây hại trở lại trên vụ lúa Đông Xuân này là do nhiều nguyên nhân như: Điều kiện thời tiết âm u, nhiều mây, trời mát và mưa kéo dài liên tục trong những tháng mùa khô; Gieo sạ quá dày (150 - 200 kg/ha), bón phân không cân đối (bón thừa đạm); Gieo sạ liên tục không theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, không có thời gian cách ly giữa hai vụ; Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không hợp lý, không theo nguyên tắc 4 đúng.

Để giảm thiểu tối đa những thiệt hại do sâu năn gây ra, bà con cần thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc và bảo vệ tốt cho lúa Đông - Xuân từ nay đến thu hoạch, cụ thể như sau:

- Thứ nhất, đối với lúa ở giai đoạn đòng trổ không nên xử lý thuốc hóa học vì sâu năn đã vào đỉnh sinh trưởng, phun thuốc không hiệu quả và cũng để bảo vệ thiên địch gây hại trên sâu năn, cụ thể là một số loài ong ký sinh trên nhộng và trứng. 

- Thứ hai, ruộng lúa bị sâu năn gây hại cần kịp thời tháo cạn nước trong ruộng để hạn chế sâu năn lây lan, phát triển.

- Thứ ba, bón phân cân đối, không bón thừa phân đạm, không sử dụng chất kích thích tăng trưởng.

- Thứ tư, bà con cần chú ý tăng cường chăm sóc cây lúa khỏe để bù lại những phần thiệt hại do sâu năn gây ra. Đối với những diện tích lúa trên 30 ngày tuổi nếu bị sâu năn gây hại từ 50 - 70% thì tùy theo mức độ thiệt hại, bà con có thể bón từ 8 - 12 kg phân NPK 16 - 16 - 8 hoặc NPK 20 - 20 - 15 cho 1.000 m2, bổ sung thêm các loại phân có chứa Can-xi, Si-lic giúp cho cây lúa khỏe tạo nhiều hạt chắc trên bông.

Bà con nông dân cần chú ý tuân thủ đầy đủ các biện pháp nêu trên để bảo vệ cây lúa, hạn chế tối đa thiệt hại do sâu năn gây ra trong vụ Đông - Xuân này. Để biết thêm thông tin và hướng dẫn chi tiết bà con có thể liên hệ trực tiếp với Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện./.

Phòng Trồng trọt/Trung tâm Khuyến nông

07/03/2018 9:00 SAĐã ban hành
Cảnh báo người dân trường hợp giả danh nhân viên điện lựcCảnh báo người dân trường hợp giả danh nhân viên điện lực
​Ngành điện Long An khuyến cáo người dân trên địa bàn tỉnh cần cảnh giác với các đối tượng giả danh nhân viên điện lực để bán hàng hoặc nhiều vấn đề liên quan khác.
​​

Người dân cần cảnh giác việc giả danh nhân viên điện lực bán các loại ổ khóa, dây cáp điện

Trước hết, Công ty Điện lực Long An khẳng định không có nhân viên nào của điện lực tham gia thực hiện các việc khác ngoài nhiệm vụ chuyên môn như bán ổ khóa, dây cáp điện, ổ điện và khuyến cáo người dân cần cảnh giác, đề phòng, tránh bị kẻ xấu lợi dụng. 

Bên cạnh đó, nhằm tránh ảnh hưởng đến uy tín của ngành, Công ty Điện lực gửi văn bản yêu cầu tất cả Điện lực trực thuộc thực hiện việc tăng cường tuyên truyền rộng rãi đến người dân để biết, nắm bắt, khi phát hiện đối tượng giả danh cần báo với ngành chức năng đề kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Như Báo Long An thông tin, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều đối tượng giả danh nhân viên ngành điện bán dây cáp điện, ổ khóa, ổ điện. Một số đối tượng đã bị ngành chức năng phát hiện và xử lý./.

Theo Báo Long An Online

07/07/2019 11:00 SAĐã ban hành
“Phóng viên” đa năng“Phóng viên” đa năng
Bằng tình yêu nghề, những "phóng viên" công tác tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố, hàng ngày sản xuất ra những chương trình phát thanh, truyền hình chất lượng phục vụ khán, thính giả; thậm chí họ còn kiêm luôn việc bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa hệ thống loa phát thanh. Nói về những người đưa tin ở cơ sở đầy nhiệt huyết này, nhiều người vẫn miêu tả họ là "phóng viên" đa năng, lắm tài.
Quỳnh Trang đang tác nghiệp

Quỳnh Trang đang tác nghiệp

Nữ "phóng viên" xông xáo

Nói đến nữ "phóng viên" Nguyễn Thị Quỳnh Trang (32 tuổi), công tác tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đồng nghiệp vẫn thường khen đó là người nhiệt tình, trách nhiệm, xông xáo với công việc. Một mình vừa quay phim, vừa phỏng vấn, vừa viết, Quỳnh Trang cho ra những sản phẩm báo chí tốt.

Nhiều sản phẩm báo chí ra đời không phải chỉ một sớm, một chiều mà Quỳnh Trang đã phải thức thâu đêm và cả một quá trình "thai nghén". Mỗi khi bấm máy quay, Quỳnh Trang đều toàn tâm, toàn ý để có khung hình đẹp, sinh động, những cảnh quay chân thực truyền tải được thông điệp cần gửi gắm. "Sau mỗi tác phẩm tôi luôn lắng nghe những lời đóng góp của đồng nghiệp, khán, thính giả từ cảnh quay đến lời bình để rút ra những bài học kinh nghiệm" - Quỳnh Trang cho biết.

Dù là người trực tiếp viết tin, bài, quay phim cho đến dựng phim nhưng trên thực tế, những người công tác tại trung tâm như Quỳnh Trang vẫn chưa được gọi là phóng viên, nhà báo. Thế nhưng họ luôn cháy hết mình với công việc.

Cũng từ sự đam mê với nghề nên hơn 10 năm về làm người đưa tin ở huyện, Quỳnh Trang chưa bao giờ nản lòng với công việc đã chọn, ngược lại càng làm lại càng thêm yêu thích và dấn thân với công việc. "Mình yêu thích công việc này cũng vì hợp với tính cách, được đi đây, đi đó, giao lưu với nhiều người và tiếp cận với nhiều nguồn tin khác nhau" - Quỳnh Trang chia sẻ.

Khi chúng tôi hỏi về những kỷ niệm vui, buồn với nghề, Quỳnh Trang cho biết, nghề này có nhiều chuyện để kể. Do tính chất công việc nên nhiều khi đang ăn, đi chơi với con cũng phải chạy về đi quay phim, đưa tin một vụ cháy hay vụ việc gì đó đang xảy ra. Ðó còn là những lần đi làm ban đêm một mình, qua nơi vắng vẻ nên rất sợ; quay phim, phỏng vấn cả ngày bụng đói cồn cào; hay rất nhiều lần cả ngày không nghỉ ngơi mà lo dựng phim, viết tin, bài cho kịp phát chương trình...

Quỳnh Trang chia sẻ thêm, với tính chất công việc nên bản thân cũng được nhiều người quý mến. Nhiều khi thấy Quỳnh Trang làm việc vất vả, mệt nhọc, nhiều người động viên. Quỳnh Trang thổ lộ, mỗi lần như thế, bản thân thấy rất vui, đó còn là động lực để tiếp thêm lửa nghề.

Tuy nhiên, đằng sau những niềm vui cũng có những nỗi buồn. Đó là có những lần đi quay phim, dù đã hẹn trước và nhận được sự đồng ý nhưng khi đến nơi bật máy quay lên là nhân vật nhất quyết từ chối, không trả lời phỏng vấn. Có nhiều lần hẹn đi quay cảnh sản xuất cây trồng, chăn nuôi, nhưng đến nơi chủ nhà không cho quay. Có trường hợp bị trách móc và bị quy kết vì mình quay đưa lên tivi nên sản xuất bị ảnh hưởng…

Ngoài những tin tức thời sự, sản xuất, Quỳnh Trang cho biết, công việc cũng giúp cô gặp gỡ được nhiều nhân vật, hoàn cảnh khó khăn, éo le trong cuộc sống. Dù là người mạnh mẽ, luôn xông pha nơi gian khó, không ngại vất vả nhưng đứng trước những hoàn cảnh đó, Quỳnh Trang nhiều lần rơi nước mắt. Có những lần, trong túi có 500.000 đồng nhưng Quỳnh Trang sẵn sàng tặng hết cho nhân vật.

Cũng từ sự đa chiều của công việc nên Quỳnh Trang luôn tìm được sự mới mẻ trong các tác phẩm báo chí của mình, dù có những đề tài không còn mới. Qua trò chuyện, tôi thấy ở nữ "phóng viên" Quỳnh Trang đang có nhiều ấp ủ, dự định với nghề. Tin rằng, Quỳnh Trang tiếp tục có nhiều tác phẩm hay từ thực tế cuộc sống, thu hút được khán, thính giả, bạn đọc.

"Làm việc trên trời"

Anh Nguyễn Kim Nhạn (SN 1977) viên chức của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Tân Thạnh, có 20 năm làm nghề phát thanh ở nông thôn. Anh Nhạn chia sẻ, trong thời đại công nghệ, có quá nhiều điều kiện thuận lợi để người dân tiếp nhận thông tin với những phương tiện thông tin khác nhau nhưng dù hiện đại thế nào, với địa phương nơi anh Nhạn công tác thì loa phát thanh vẫn là người bạn gần gũi của cán bộ, người dân. Trong đó, anh là người đang góp phần đưa những thông tin bổ ích truyền tải qua chiếc loa đến với người dân. "Loa phát thanh như người bạn tâm tình. Mỗi sáng, mỗi chiều, loa phát thanh là công cụ giúp mọi người nắm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiều thông tin quan trọng khác, trong đó có những thông tin phục vụ sản xuất" - anh Nhạn chia sẻ thêm.

Tưởng làm phát thanh nông thôn như anh Nhạn là công việc nhàn hạ nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Ngoài nhiệm vụ đi thu thập thông tin để phát trên hệ thống truyền thanh ở huyện, trực phát thanh (phát bản tin ở đơn vị sản xuất, tiếp sóng đài tỉnh, Trung ương), anh còn quay phim, dựng phim, viết tin bài cộng tác cho Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Báo Long An... Cũng vì đặc thù này nên những người cán bộ truyền thanh như anh Nhạn luôn được biết đến là những "phóng viên" đa năng, lắm tài.

Anh Nguyễn Kim Nhạn thường xuyên trèo lên cao sửa chữa hệ thống loa phát thanh 

Anh Nguyễn Kim Nhạn thường xuyên trèo lên cao sửa chữa hệ thống loa phát thanh

Trò chuyện với chúng tôi, anh khoe, đã ráp xong bộ máy FM thu phát tự động, hay còn gọi là hệ thống truyền thanh không dây. Theo anh Nhạn, trước đây, đến giờ phát thanh thì phải có người trực mở máy, nhưng hệ thống FM tự động sẽ tự động tắt - mở. Thời đại 4.0 nên đài huyện cũng phải cải tiến, nâng cấp để phục vụ người dân tốt hơn.

Đặc biệt, nói đến anh Nhạn thì phải nói đến công việc một chuyên gia bảo trì, sửa chữa, thay thế các loa phát thanh trên địa bàn huyện. Hiện hệ thống các loa phát thanh ở khắp các xã, ấp trong huyện Tân Thạnh hư hỏng, hoặc cần bảo dưỡng, bảo trì là anh có mặt hỗ trợ, giúp đỡ. "Đừng tưởng dễ làm, ngược lại công việc này còn đi kèm với nhiều nguy hiểm, rủi ro. Bởi các loa được gắn trên những trụ điện, trụ viễn thông có khi cao đến gần 40m. Để leo trèo với độ cao này thì đòi hỏi mình cũng phải có sự gan lì và cẩn thận, nhất là dây thắt an toàn" - anh Nhạn nói.

Anh kể, có một lần trèo lên cột điện để sửa loa thì bị điện giật nhưng may mắn chỉ bị nhẹ. Nhưng đó là một "kỷ niệm" nhớ đời để anh cẩn thận hơn trong những lần khác. Anh Nhạn nói, leo trèo sửa loa phát thanh nhiều lần nên cũng có những cảm xúc khác lấn át đi nỗi sợ. Đôi khi từ trên cao nhìn xuống mặt đất, anh bị thu hút bởi hình ảnh những cánh đồng lúa, dòng kênh uốn lượn trải dài tít tắp. "Có những người vẫn gọi tôi là người ăn cơm mặt đất, làm việc trên trời" - anh cười./.

Theo Báo Long An Online

20/06/2019 10:00 CHĐã ban hành
Người hâm mộ mở hội ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt NamNgười hâm mộ mở hội ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam
Vượt qua đội tuyển Philippines với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận, đội tuyển Việt Nam chính thức ghi tên mình vào chơi trận chung kết. Cũng như cả nước, người hâm mộ bóng đá Long An đổ ra đường mừng chiến thắng.

Trận đấu đầy cảm xúc

Bước vào trận bán kết lượt về với đội tuyển Philippinnes trên sân nhà Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế quá lớn khi giành chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi. Trước trận đấu, không ít người hâm mộ có thể ngờ được khi trận đấu này đội tuyển Việt Nam lại gặp rất nhiều khó khăn trước các cầu thủ nhập tịch có lối chơi thiên về sức mạnh của đội khách. Hơn 80 phút đội tuyển của chúng ta phải căng mình trước lối đá rắn của đối thủ. Tuy nhiên, một lần nữa đội tuyển Việt Nam thể hiện được sức mạnh, bản lĩnh của lối chơi tập thể.

người hâm mộ xem bóng đá 6122018.JPG 

Người hâm mộ bóng đá Long An chăm chú theo dõi trận bán kết

Phút 83, Văn Đức đi bóng khéo léo trước khi căng ngang vào trong thuận lợi để Quang Hải đệm bóng ghi bàn thắng mở tỷ số. Cả sân vận động Mỹ Đình và những người theo dõi trận đấu qua sóng truyền hình vỡ òa trong khoảnh khắc.

Và chỉ cần 4 phút sau, cầu thủ vào sân thay người Công Phượng chấm có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Đến đây, người hâm mộ đã chắc chắn nghĩ về một trận chung kết trong mơ dù ngay sau đó đội tuyển Philippines có được bàn thắng rút ngắn tỷ số.

Theo dõi trận đấu từ đầu, anh Nguyễn Văn Mạnh cho biết: "Đây là trận đấu khó khăn nhất của đội tuyển Việt Nam, nhưng chúng ta đã chiến thắng. Một chiến thắng đầy kiên cường và quả cảm của các cầu thủ. Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam! Trận chung kết sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để chúng ta lên ngôi vô địch sau 10 năm chờ đợi".

Người hâm mộ Long An mở hội ăn mừng

Tiếng còi trận đấu kết thúc cũng là lúc người hâm mộ bóng đá cả nước mở hội ăn mừng.

Tại Long An, trên khắp các tuyến chính của TP.Tân An, huyện Bến Lức, Cần Giuộc, Đức Hoà, thị xã Kiến Tường,... tiếng kèn, trống, cờ đỏ sao vàng cùng hàng ngàn người hâm mộ bóng đá đổ ra đường mở hội ăn mừng đội tuyển Việt Nam chính thức giành vé vào chơi trận chung kết.

Anh Lê Hữu Hảo (TP. Tân An) cho biết: "Đội tuyển chúng ta đã chiến đấu bằng tất cả quyết tâm để giành chiến thắng. Giờ là lúc người hâm mộ cần ăn mừng trước thành tích lọt vào trận chung kết. Chúng tôi rất tự hào về các em. Hy vọng trận chung kết tới chúng ta sẽ lên ngôi vô địch. Việt Nam vô địch!".

người hâm mộ cổ vũ đội tuyển Việt Nam 6122018.jpg

Người dân đổ ra đường mở hội ăn mừng sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Tại các tuyến đường chính,…dòng người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng rất đông (ghi nhận đến 23 giờ đêm 06/12). Hai bên đường, nhiều gia đình cũng đứng cổ vũ với tất cả đồ đạc thậm chí là cả xoong, nồi, Cúp vàng vô địch,… để hòa chung vào niềm vui mừng chiến thắng.

"Việt Nam vô địch! Chúng ta sẽ vô địch!" đang là những khẩu hiệu và là kỳ vọng được người hâm mộ bóng đá hô vang sau chiến thắng thuyết phục của đội tuyển Việt Nam, chính thức giành vé vào chơi trận chung kết sau 10 năm dài chờ đợi.

Những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại TP.Tân An sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam:

hình ảnh cổ vũ tại Long An 6122018.JPG

 hình ảnh cổ vũ bóng đá tại Long An 6122018.jpg

​Theo Báo Long An Online

07/12/2018 8:00 SAĐã ban hành
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trịTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị định kỳ với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội, ban đảng, các bộ, ngành có liên quan.
​​

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ngày 05/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị định kỳ.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội, các ban đảng, các bộ, ngành có liên quan.

Bộ Chính trị đã nghe Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030 (Tờ trình số 942-TTr/BCSĐCP, ngày 17/6/2019).

Trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn hơn 30 năm đầu tư nước ngoài, ý kiến thẩm định của các cơ quan chức năng, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ mới, Bộ Chính trị đã quyết định ra Nghị quyết chuyên đề về vấn đề quan trọng này.

Xem xét Tờ trình của Đảng ủy Công an Trung ương (số 215-TTr/ĐUCA, ngày 01/3/2019) và ý kiến thẩm định của các cơ quan có liên quan, trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21 và yêu cầu cấp bách hiện nay, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị mới về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới để thay Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị khóa X.

Sau khi xem xét Tờ trình (số 34-TTr/TCCS, ngày 28/4/2019) của Tạp chí Cộng sản và ý kiến thẩm định của các cơ quan có liên quan, Bộ Chính trị đã thống nhất ra Quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tạp chí Cộng sản để thay Quyết định số 109-QĐ/TW, ngày 28/6/2012 của Bộ Chính trị khóa XI.

Trên cơ sở xem xét Tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương (số 378-TTr/BTCTW, ngày 02/7/2019), Bộ Chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý./.

Theo TTXVN

06/07/2019 12:00 CHĐã ban hành
Tăng cường kiểm tra về mã số, mã vạch trên sản phẩm hàng hóaTăng cường kiểm tra về mã số, mã vạch trên sản phẩm hàng hóa
Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ vừa tiến hành thanh tra đối với 2 cơ sở có sử dụng mã số, mã vạch (MSMV) trên địa bàn TP.Tân An và huyện Bến Lức (tỉnh Long An). Nội dung thanh tra gồm việc thực hiện các quy định về sử dụng MSMV trên sản phẩm hàng hóa; thực hiện các quy định về sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV; việc ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.

Đoàn làm việc lấy mẫu kiểm tra đối với 85 mẫu sản phẩm, trong đó có 21 mẫu hàng hóa về thiết bị điện, điện tử và 64 mẫu hàng hóa về thực phẩm, hàng tiêu dùng. Thực hiện test nhanh bằng phần mềm quét mã vạch Scan and Check có thể sử dụng trên điện thoại hệ điều hành Android và IOS. Đây cũng là phần mềm chính thống của Việt Nam lần đầu tiên được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng công bố. Qua thanh tra, kết quả các mẫu được lấy ngẫu nhiên phù hợp với các nội dung trong quyết định thanh tra như có giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV; việc đóng phí duy trì theo quy định và hàng hóa có ghi nhãn đúng quy định của pháp luật;...

Việc kiểm tra nhằm phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về MSMV; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người tiêu dùng và toàn xã hội hiểu rõ các quy định của pháp luật về MSMV nhằm bảo vệ quyền lợi, lợi ích của doanh nghiệp, người tiêu dùng; bảo vệ tổ chức, cá nhân đang tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về MSMV chân chính, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động MSMV.

Theo thông tin từ Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, hiện nay, việc quản lý sử dụng MSMV trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Trong đó, cơ quan quản lý nhà nước về MSMV ở địa phương hầu như không có thông tin về các cơ sở sản xuất, kinh doanh được cấp quyền sử dụng MSMV. Do đó, hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng MSMV còn gặp nhiều khó khăn. Các cơ sở được cấp quyền sử dụng MSMV vẫn còn nhiều vướng mắc trong việc sử dụng, cũng như chưa nhận thức đầy đủ về lợi ích của việc sử dụng MSMV trong hoạt động kinh doanh.

Thời gian tới, Thanh tra sở tiếp tục thực hiện kiểm tra việc áp dụng MSMV tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Việc áp dụng MSMV không những giúp doanh nghiệp quản lý sản phẩm mà còn giúp các cơ quan quản lý kiểm soát được tình hình thị trường. Thông qua việc kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về MSMV. Qua đó, giúp các tổ chức, cá nhân hiểu rõ về tầm quan trọng và lợi ích của việc sử dụng MSMV, chấp hành tốt các quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và doanh nghiệp./.

Theo Báo Long An Online

07/12/2018 8:00 SAĐã ban hành
Hội thi Nét đẹp màu áo xanh: Huyện đoàn Cần Giuộc đoạt giải nhấtHội thi Nét đẹp màu áo xanh: Huyện đoàn Cần Giuộc đoạt giải nhất
Chiều 25/10, Tỉnh đoàn Long An tổng kết, trao thưởng Hội thi Nét đẹp màu áo xanh và Hội thi Trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

Trao giải thưởng tập thể, cá nhân Nét đẹp màu áo xanh 25102018.JPG 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 2 hội thi

Hội thi Nét đẹp màu áo xanh diễn ra từ tháng 6-8/2018, thu hút 1.214 ảnh tham gia của các thí sinh là cán bộ Đoàn - Hội, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức khen thưởng cho 3 tập thể, 6 cá nhân đạt thành tích xuất sắc có ảnh với số lượt thích, bình luận, chia sẻ khá cao.

Giải nhất tập thể thuộc Huyện đoàn Cần Giuộc; giải nhì Đoàn khối Các cơ quan tỉnh và Huyện đoàn Cần Đước đoạt giải 3.

Hội thi Trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp diễn từ tháng 8 - 10/2018, thu hút gần 3.500 lượt thí sinh là cán bộ Đoàn - Hội, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tham gia.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giấy khen cho 3 tập thể và 21 cá nhân đạt thành tích xuất sắc với số điểm trung bình 220 điểm (3 đợt thi). Giải nhất tập thể thuộc về đơn vị Đức Hòa; giải nhì đơn vị Cần Giuộc và Đoàn Trường cao đẳng Sư phạm Long An đoạt giải ba.

 Khen thưởng Hội thi Nét đẹp Màu áo xanh 25102018.JPG

Khen thưởng các tập thể đoạt giải Hội thi Nét đẹp màu áo xanh

Theo Bí thư Tỉnh đoàn - Bùi Quốc Bảo, 2 hội thi góp phần tuyên truyền kiến thức sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp đến cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; những hoạt động, công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực của các cơ sở Đoàn kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và các hoạt động trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Long An năm 2018./.

 Theo Báo Long An Online

26/10/2018 9:00 SAĐã ban hành
HĐND tỉnh Long An giám sát UBND huyện Đức Hòa về phát triển đô thịHĐND tỉnh Long An giám sát UBND huyện Đức Hòa về phát triển đô thị
Ngày 29/8, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Long An do ông Nguyễn Hữu Tuấn – Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND huyện Đức Hòa về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Long An.

Dự và làm việc với đoàn có ông Phạm Văn Đồng – Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Nguyễn Minh Trung – Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa.

Đại diện Đoàn giám sát ý kiến với UBND huyện Đức Hòa về thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Long An.jpg​​

Đại diện Đoàn giám sát ý kiến với UBND huyện Đức Hòa về thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Long An

Thời gian qua, huyện Đức Hòa tập trung việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Long An.

Về phát triển, quản lý đô thị, huyện xác định, tập trung vào 2 thị trấn Hậu Nghĩa và Đức Hòa trong giai đoạn 2016-2020. Theo kế hoạch, huyện tập trung thực hiện các công trình trọng tâm của 2 đô thị này với tổng số vốn hơn 1.000 tỉ đồng; trong đó, ngân sách huyện 133 tỉ đồng, ngân sách thị trấn 50 tỉ đồng, phần còn lại kêu gọi, huy động xã hội hóa.

Đến thời điểm này, huyện Đức Hòa đang triển khai xây dựng 4 tuyến phố văn minh đô thị tại thị trấn Hậu Nghĩa và thị trấn Đức Hòa. Đồng thời, huyện xây dựng dự án xã hội hóa và đăng ký kêu gọi thu hút đầu tư: Dự án cấp nước sạch cho thị trấn Đức Hòa; dự án khu dân cư và khu thể dục - thể thao ở thị trấn Đức Hòa; dự án khu phố thương mại gắn với đường 3/2 nối dài thị trấn Hậu Nghĩa,…

Nhìn chung, các đô thị đều được quan tâm đầu tư trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Kinh tế phát triển tốc độ khá và cao hơn bình quân chung của huyện. Kết cấu hạ tầng được đầu tư hiệu quả, tạo nhiều động lực để huyện phát triển.

Báo cáo với Đoàn giám sát về việc thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Long An trên địa bàn huyện Đức Hòa.jpg

Báo cáo với Đoàn giám sát về việc thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Long An trên địa bàn huyện Đức Hòa

Tại cuộc giám sát, huyện Đức Hòa nêu một số khó khăn về kinh phí trong khi ngân sách huyện chưa đáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển hạ tầng dịch vụ, đặc biệt là đầu tư hệ thống thoát nước chưa đồng bộ; tình trạng phát triển đô thị có quy hoạch chung nhưng chưa có quy hoạch chi tiết; ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn đường bộ của người dân chưa cao; một số hộ dân có hành vi vi phạm trật tự xây dựng;…

Thay mặt Đoàn giám sát, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách - Nguyễn Hữu Tuấn ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Long An. Ông đề nghị địa phương quan tâm đến công tác quy hoạch cần gắn với con người; xây dựng lực lượng, tổ chức quản lý quy hoạch một cách khoa học; quản lý tốt nguồn hỗ trợ đầu tư…​

Theo Báo Long An Online

​​ 

01/09/2017 8:00 SAĐã ban hành
Long An thua An Giang ngay trên sân nhàLong An thua An Giang ngay trên sân nhà
Chiều 08/01, Câu lạc bộ bóng đá Long An tiếp tục có trận đấu giao hữu trước đội bóng An Giang trên sân nhà Long An.

Hiệp 1 của trận đấu, huấn luyện viên Ngô Quang Sang sử dụng nhiều cầu thủ trẻ được đôn lên như Nguyễn Khắc Vũ, Trần Bình An, Trần Văn Thịnh, Châu Văn Phi, Ngô Hoàng Anh, Cù Nguyễn Khánh,…

Với đội hình trẻ, các cầu thủ Long An tỏ ra lép vế hơn so với đội khách An Giang. Phút 25, trong pha đá phạt góc, cầu thủ mang áo số 6 - Văn Trọng bên phía An Giang tung cú sút cận thành đánh bại thủ môn Đông Vịnh để mở tỷ số cho đội khách. 

10 phút sau, An Giang có bàn thắng nhân đôi cách biệt của cầu thủ mang áo số 8 – Trịnh Trọng sau cú dứt điểm từ tuyến 2. Đến phút 59, người ghi bàn thắng thứ 3 cho An Giang là cầu thủ Phạm Văn Lộc.

Nhận 3 bàn thua, huấn luyện viên Ngô Quang Sang rút các cầu thủ trẻ và đưa vào sân đội hình chính. Lần lượt Nguyễn Tài Lộc, Huỳnh Tấn Tài, Huỳnh Trần Đức Thịnh, Hà Vũ Em, Hồ Hải Phong, Nguyễn Tuấn Đạt và Trần Đình Trường được đưa vào sân. Sự thay đổi đội hình dường như ngay lập tức phát huy tác dụng. Trận đấu trở nên sôi động, kịch tính hơn. 

Phút 67 trong pha phạt góc, trước sức ép của các cầu thủ Long An, trung vệ đội khách lóng ngóng đánh đầu phản lưới nhà giúp Long An rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3. 

 Long An thua An Giang ngay trên sân nhà812019.JPG

Đội bóng Long An chấp nhận thua An Giang với tỷ số 2-3 ngay tại sân nhà

Đến cuối trận đấu, hậu vệ Hồ Hải Phong ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số 2-3 cho đội bóng Long An. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. 

Mặc dù thua trận, nhưng theo Ban Huấn luyện đội bóng Long An, những trận đấu giao hữu đội bóng không đặt nặng kết quả, chủ yếu để các cầu thủ rèn thể lực, cọ xát và tuân thủ các chiến thuật thi đấu trước khi bước vào mùa giải mới.

Cách đây ít ngày, đội bóng Long An và An Giang cũng thi đấu giao hữu trên sân Long Xuyên. Ở trận đấu đó, Long An giành chiến thắng 1-0./.

​ Theo Báo Long An Online

09/01/2019 8:00 SAĐã ban hành
Mùa xuân có ĐảngMùa xuân có Đảng
Mỗi độ tết đến, xuân về, trên khắp các nẻo đường đều đỏ rực dòng chữ “Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới”. 89 năm qua, người dân cả nước nói chung và Long An nói riêng luôn vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Trong-vai-trò-Bí-thư-Chi-bộ,-Trưởng-ấp-3,-ông-Nguyễn-Chí-Trãi-làm-nhiều-việc-có-ích-cho-dân.jpg

Trong vai trò Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 3, ông Nguyễn Chí Trãi làm nhiều việc có ích cho dân (Trong ảnh: Ông Trãi đi trên chiếc cầu do mình vận động người dân đóng góp xây dựng)

Nêu gương

Năm 1987, hưởng ứng chương trình lấp kín Đồng Tháp Mười, chàng trai trẻ Nguyễn Chí Trãi rời Tân An đến vùng đất bưng biền xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng khai hoang. Hơn 30 năm trôi qua, tài sản ông có được không chỉ là những cánh đồng lúa bạt ngàn, được cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, mang lại cuộc sống sung túc cho gia đình mà điều đáng quý nhất theo ông đó chính là được sự tin yêu, tín nhiệm của người dân nơi đây. Ông kể, nhiều năm qua, những bạn bè "cùng chí hướng" đã rời bỏ vùng đất hoang hóa này vì không chịu được cảnh "muỗi kêu như sáo thổi" nhưng ông vẫn kiên trì bám trụ. Nhớ lời Bác Hồ dạy, người đảng viên này luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự đổi mới của quê hương. Yêu mảnh đất đã "cưu mang" gia đình mình, ông tình nguyện làm Trưởng ấp, Bí thư Chi bộ ấp 3. Hơn 10 năm gắn bó, người dân ấp 3 luôn nhớ đến hình ảnh ông tích cực vận động hiến đất làm đường, xây cầu, thắp sáng đường quê, tặng quà tết cho người nghèo,... hoặc "rủ rê" nông dân tham gia cánh đồng lớn để tăng năng suất. Từng công việc của ấp dù lớn hay nhỏ, thù lao chẳng có là bao nhưng ông vẫn "lăn xả" hết mình. Nhờ đó, chi bộ của ông nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. 

Ông nói: "Vùng đất này ngày xưa làm gì có đường để đi, quanh năm ngập nước, người dân khổ lắm! Bây giờ cuộc sống thay đổi nhiều, nhân dân cùng Nhà nước thực hiện một số công trình. Trong sinh hoạt chi bộ, tôi lồng ghép tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương (NQTW) 4 (khóa XII) qua những việc làm cụ thể, sát với tình hình địa phương để đảng viên, người dân nắm bắt". 

Với suy nghĩ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân nên dù ở cương vị nào, Đại úy Lê Tấn Dư - Trưởng Công an xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, cũng luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

 Lãnh-đạo-tỉnh-tặng-bằng-khen,-hoa-cho-đại-diện-tập-thể-có-thành-tích-trong-Học-tập-và-làm-theo-tư-tưởng,-đạo-đức,-phong-cách.jpg

Lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen, hoa cho đại diện tập thể có thành tích trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018

Anh cho rằng, trong suốt cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tâm niệm 4 chữ "yêu nước, thương dân" nên là đảng viên trẻ của ngành công an, mình cần sống sao cho xứng đáng. Là trinh sát hình sự, khi về nhận nhiệm vụ tại xã Mỹ Lộc, anh Dư tròn 31 tuổi. Trò chuyện cùng anh, chúng tôi hiểu thêm những vất vả của người chiến sĩ Công an nhân dân. Trót yêu màu áo xanh nên anh cùng đồng đội không quản ngày đêm bám địa bàn, phối hợp các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm. Bất cứ nơi đâu phát sinh vụ việc, người dân báo tin là anh cùng đồng đội lập tức xuống địa bàn, phối hợp chính quyền giải quyết một cách thấu tình, đạt lý.

Với phương châm "không để lọt kẻ gian, không để oan người ngay" và không "bắt cóc bỏ dĩa", bằng các biện pháp nghiệp vụ, anh cùng đồng đội đột kích, mở đợt truy quét tệ nạn mại dâm trá hình,... Nhờ sự quyết liệt của anh, từ năm 2016 đến nay, tệ nạn xã hội trên địa bàn xã giảm đáng kể. Anh cùng lực lượng dân phòng phá nhiều chuyên án, trả lại tài sản cho người bị mất, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. 

Làm cho dân tin

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 gắn với thực hiện NQTW4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện quy định định kỳ gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, các đơn vị tháo gỡ những khó khăn, nêu cao vai trò gương mẫu, tác phong công tác của người đứng đầu. Các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương, đơn vị. Đó là TP.Tân An với công tác tuyên truyền, thực hiện dự án đường Vành đai; huyện Châu Thành với lộ trình huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Đề án sản xuất 2.000ha thanh long ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Bến Lức tập trung giải quyết việc bao chiếm đất công tại Thạnh Lợi và chính sách bồi thường, tái định cư ở Nhựt Chánh; Cần Giuộc với công tác lập lại trật tự xây dựng; Đức Huệ chú trọng phòng, chống buôn lậu qua biên giới, người dân sang Campuchia đánh bạc; Kiến Tường thực hiện tốt việc trao đổi, cung cấp thông tin, nắm bắt dư luận xã hội; Tân Hưng tập trung công tác quản lý đất đai, kiểm tra công vụ, giải quyết thủ tục hành chính; Thạnh Hóa với vấn đề xử lý rác thải; Công an tỉnh thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh với công tác quản lý cán bộ trong thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy;...

 Nêu-cao-vai-trò,-trách-nhiệm-của-người-đứng-đầu,-Đảng-ủy-xã-Phước-Đông-từng-bước-khắc-phục-những-hạn-chế-trước-đây.jpg

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, Đảng ủy xã Phước Đông từng bước khắc phục những hạn chế trước đây (Trong ảnh: Ông Huỳnh Văn Bánh (người đứng) trong một lần gặp gỡ người dân xã Phước Đông)

Sau khi nội bộ xã Phước Đông, huyện Cần Đước có biểu hiện mất đoàn kết, phong trào ở địa phương đi xuống, làm giảm lòng tin của người dân, năm 2014, ông Huỳnh Văn Bánh khi đó là Bí thư Đảng ủy xã Tân Lân được phân công làm lãnh đạo xã Phước Đông. Với vai trò là người đứng đầu cấp ủy, ông củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; phân công các đồng chí trong ban thường vụ, đảng ủy viên làm trưởng đoàn công tác các ấp nhằm bám sát cơ sở, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Với kinh nghiệm nhiều năm gắn bó cơ sở, ông từng bước củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã qua nhiều mô hình thực tế tại địa phương. Những ngày đầu, tuần nào ông cũng dành thời gian đi cơ sở để gặp dân. Những nơi đến, ông đều lắng nghe và ghi chép cẩn thận những đóng góp, kiến nghị của người dân để khắc phục những tồn tại, hạn chế trước đây. Ông nói: "Địa bàn xã khá rộng, dân số rất đông. Cán bộ, công chức ở địa phương có năng lực, song nội bộ mất đoàn kết dẫn đến tình trạng mạnh ai nấy làm, không có kỷ cương, nề nếp, nhất là trong công tác tiếp công dân và xử lý các thủ tục hành chính,... Từ đó làm cho người dân bức xúc suốt thời gian dài. Khi tôi được điều động về làm Bí thư, đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức lớn. Tôi hiểu mình phải có những đột phá, làm sao để giải quyết thật tốt những tồn đọng của các năm trước".

Ông tâm niệm, bản thân là người đứng đầu phải làm gương để cán bộ, công chức noi theo. Phải mất gần 2 năm, ông mới chấn chỉnh được tình hình của xã Phước Đông. Tại địa phương hiện có nhiều mô hình tiếp công dân, giải quyết các thủ tục hành chính,... được Huyện ủy Cần Đước đánh giá cao, lấy lại niềm tin của người dân. Ông luôn căn dặn bộ phận một cửa, tiếp công dân phải giải thích, hướng dẫn cụ thể những vấn đề người dân thắc mắc. Đến nay, dù tình hình đi vào ổn định nhưng ông vẫn duy trì thói quen đi cơ sở. Không những vậy, thứ hai hàng tuần, Đảng bộ xã tổ chức chào cờ có sự tham dự của bí thư chi bộ, trưởng các ấp. Sau đó, những người này họp với Ban Thường vụ Đảng ủy xã để thông tin một số vấn đề trong dân. Nhờ đó, 3 năm trở lại đây, các phong trào của địa phương phát triển mạnh, nhận cờ thi đua của UBND tỉnh, đạt Đảng bộ trong sạch, vững mạnh suốt nhiều năm liền. 

Bí thư Huyện ủy Cần Đước - Nguyễn Việt Cường nhận định, những năm trước, Đảng bộ xã Phước Đông xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ nhưng những năm gần đây, với những cách làm cụ thể của các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã,... đã có sự chuyển biến rõ rệt. 

 Học-tập-và-làm-theo-gương-Bác,-cán-bộ,-công-chức-trong-tỉnh-niềm-nở-tiếp-đón-nhân-dân-đến-giải-quyết-các-thủ-tục-hành-chính.jpg

Học tập và làm theo gương Bác, cán bộ, công chức trong tỉnh niềm nở tiếp đón nhân dân đến giải quyết các thủ tục hành chính

Thực hiện Chỉ thị 05 và NQTW4 tại huyện Cần Đước gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy các xã, thị trấn trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, các địa phương trong huyện khắc phục những hạn chế của năm trước. Đảng ủy xã Long Khê từng bước khắc phục khó khăn trong phương pháp, điều hành có chuyển biến mạnh mẽ, thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp, giao thông nông thôn. Hay xã Phước Vân huy động sức dân mở rộng giao thông nông thôn, ánh sáng đèn đường, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao làm thay đổi diện mạo nông thôn,... Học tập và làm theo gương Bác, đảng ủy khối chính quyền thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, cải cách thủ tục hành chính, chỉ đạo hệ thống chính quyền cấp cơ sở, hướng về nhân dân,... Để làm được những việc đó, huyện phân công từng đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách các đảng ủy còn nhiều khó khăn, tìm hướng khắc phục, giải quyết những tồn đọng.

Lo cho dân

Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với NQTW4 (khóa XII), tỉnh giải quyết được những bức xúc kéo dài trong nhiều năm qua. Một trong những vấn đề đó chính là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tái định cư. 

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang, sau gần 1 năm ban hành Nghị quyết 77, HĐND tỉnh tiếp tục tổ chức các đoàn tái giám sát thực tế tại 12 trong số 47 dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước có bố trí tái định cư tại các huyện thuộc vùng kinh tế trọng điểm: Cần Giuộc, Bến Lức, Đức Hòa,... Qua giám sát cho thấy, tại các khu tái định cư chậm tiến độ gây bức xúc trong nhân dân trước đây, nay có sự chuyển biến khá tích cực. Đặc biệt, số lượng nền tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tăng lên đáng kể; tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại một số dự án tiến triển nhanh so với thời điểm cuối năm 2017.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán cho biết, đến nay, có hàng trăm mô hình từ tỉnh đến cơ sở trong thực hiện Chỉ thị 05 gắn với NQTW4 (khóa XII). Dù tên gọi, cách làm của từng mô hình có khác nhau song đều cùng chung nội dung, ý nghĩa và hướng đến lợi ích của nhân dân. Nhìn chung, năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng trong tỉnh lãnh đạo, quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 gắn với thực hiện NQTW4 (khóa XII) và Đề án 02 của Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nhất là tập trung thực hiện 2 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm theo NQ Đại hội X Đảng bộ tỉnh; xử lý hiệu quả các vấn đề nổi cộm, bức xúc, được dư luận quan tâm; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành;... Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không để xảy ra những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 

 Thực-hiện-Chỉ-thị-05-gắn-với-Nghị-quyết-Trung-ương-4-(khóa-XII),-tỉnh-giải-quyết-được-những-tồn-đọng,-bức-xúc-trong-nhân-dân.jpg

Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tỉnh giải quyết được những tồn đọng, bức xúc trong nhân dân (Trong ảnh: Đoàn giám sát HĐND tỉnh tái giám sát một số dự án tái định cư trên địa bàn huyện Cần Giuộc)

Bước sang năm mới, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 trở thành việc làm thường xuyên đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm túc nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2019 về Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; đưa nội dung Chỉ thị 05 và NQTW4 (khóa XII) vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ; nêu gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả; tổ chức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình;...

Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng/ Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Đằng sau những quang vinh vẫn còn những âu lo chưa dứt, đó là nạn tham nhũng, lãng phí, những đòi hỏi bức thiết từ cải cách hành chính, tinh giản biên chế,... Đón mùa xuân mới, với sự đoàn kết, quyết tâm, chúng ta vững tin Đảng bộ, chính q​uyền và nhân dân Long An tiếp tục chung sức, chung lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển. /.

Theo Báo Long An Online

02/02/2019 2:00 CHĐã ban hành
Trao giải Cuộc thi Tìm hiểu về thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TWTrao giải Cuộc thi Tìm hiểu về thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW
Ngày 05/9, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Long An tổ chức Tổng kết và trao giải Cuộc thi Tìm hiểu về thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội". Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán đến dự.
 

Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Long An trao giải Cuộc thi Tìm hiểu về triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW

Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, viên chức, người lao động trong NHCSXH tỉnh; cán bộ, hội viên, đoàn viên tổ chức chính trị - xã hội, hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp; cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đối tượng thụ hưởng từ của chương trình tín dụng CSXH.

Nội dung cuộc thi tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH. Hình thức thi gồm 2 phần: Trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức Cuộc thi đề ra và phần viết tự luận. Sau thời gian phát động cuộc thi, Ban Tổ chức nhận được 816 bài dự thi.

 

Phó Trưởng Ban Tuyển giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán (bìa trái) trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Mộng Đào

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Mộng Đào (Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền Thanh huyện Thủ Thừa); Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng - Hồ Thị Phượng Hằng và Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Bến Lức - Nguyễn Thị Minh Nguyệt đồng giải Nhì; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Kiến Tường - Nguyễn Quốc Lập, Bí thư Đoàn xã Bình Thạnh, huyện Đức Huệ - Nguyễn Thị Minh Phơ và Chủ tịch Hội Nông dân xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ - Nguyễn Hoàng Dực đồng giải 3. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 10 giải Khuyến khích.  

Cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị số 40-CT/TW đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, từ đó góp phần đưa Chỉ thị đi vào cuộc sống./.

Theo Báo Long An online

06/09/2019 10:00 SAĐã ban hành
“Long An chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”“Long An chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”
Phong trào thi đua “Long An chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” được các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh hưởng ứng. Hàng loạt mô hình, cách làm hiệu quả, nhiều nguồn vốn được hỗ trợ,... tạo điều kiện cho những hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Trao-bảng-tượng-trưng-hỗ-trợ-bò-cho-người-nghèo.jpg

Trao bảng tượng trưng hỗ trợ bò cho người nghèo

Nhờ những nguồn vốn

Từ một hộ nghèo không có đất sản xuất nhưng nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, chị Bùi Thị Chông, ngụ ấp Kênh Mới, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, thoát nghèo, có cuộc sống khấm khá. Với chị, những ngày gian khó đã qua là động lực để chị vươn lên trong cuộc sống và tham gia công tác xã hội, giúp những người đồng cảnh ngộ như mình năm xưa.

Chị thông tin, nhiều năm trước, khi lập gia đình ra ở riêng, vợ chồng chị không có ruộng đất nên phải làm mướn để sinh sống. Do điều kiện còn lắm khó khăn nên cái nghèo cứ đeo bám gia đình chị. Nhờ chăm chỉ lao động, năm 2007, thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã, gia đình chị được xét vay 5 triệu đồng để chăn nuôi heo. Từ số tiền này, chị mua heo về nuôi đẻ và tận dụng nguồn con giống nuôi heo thịt. Nhờ cần mẫn chăm sóc, đàn heo của gia đình chị phát triển khỏe mạnh. Cứ thế, số lượng heo ngày một tăng lên, sau khi xuất chuồng, chị thu nhiều lợi nhuận, không chỉ trả được nợ vay mà còn mua được 1,5ha đất ruộng.

Đến năm 2010, chị được xét vay 15 triệu đồng để có điều kiện mở rộng quy mô chăn nuôi. Tuy nhiên, vào thời điểm này do heo bị rớt giá, chị chuyển sang mua bò về nuôi vỗ béo. Mỗi đợt bán bò (20-30 ngày), chị thu lợi nhuận từ 3-5 triệu đồng. Bán hết đợt bò này, chị lại mua đợt bò khác về nuôi và số lượng ngày một nhiều hơn, hiện tại đàn bò của gia đình chị lên đến vài chục con. Từ số tiền tích góp được, vợ chồng chị mua thêm đất sản xuất. Hiện nay, gia đình chị có 16ha đất ruộng, 4 chiếc máy cày, 3 đầu máy cuộn rơm,... Thu nhập bình quân hàng năm của gia đình chị khoảng 800 triệu đồng.

Tương tự, chị Phạm Thị Ngọc Thu, ngụ ấp 2, xã Tân Ân, huyện Cần Đước, cũng nhờ "vốn mồi" mà cuộc sống gia đình chị bớt nhọc nhằn hơn xưa. Gia đình hai bên nghèo khó nên khi vợ chồng chị nên duyên và ở riêng, họ phải tự lập. Khi 3 đứa con nhỏ chào đời cũng là lúc hoàn cảnh gia đình lại thêm túng thiếu. Qua sự giới thiệu từ địa phương, chị được hỗ trợ vay số tiền 30 triệu đồng để nuôi bò sinh sản. Chị nói: "Có số tiền đó, vợ chồng tôi mới được như ngày nay. Hàng ngày, chồng đi phụ hồ, còn tôi ở nhà chăm sóc các con và nuôi bò. Đến nay, số lượng bò được 3 con. Tôi sẽ chí thú cùng chồng làm ăn để cuộc sống gia đình đỡ vất vả".

Đồng hành cùng người nghèo

Những ngày cuối năm, chị Nguyễn Thị Trang, ngụ ấp 2, xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An, tất bật chăm chút cho ngôi nhà mới. Đây là nhà đại đoàn kết vừa được UBMTTQ Việt Nam xã vận động hỗ trợ xây mới. Nở nụ cười thật tươi, chị Trang chia sẻ, vợ chồng chị cưới nhau đã nhiều năm, có 2 người con đang trong độ tuổi ăn học. Từ trước đến nay, gia đình chị sinh sống chủ yếu bằng nghề làm mướn nên ngôi nhà xuống cấp nhiều năm vẫn không có điều kiện sửa chữa. Có được ngôi nhà mới trong những ngày giáp tết, vợ chồng chị mừng lắm! Chị nói: "Vợ chồng tôi được MTTQ và các ngành, đoàn thể địa phương nhận đỡ đầu nên cuộc sống không còn vất vả như xưa. Không chỉ được xét tặng 55 triệu đồng xây dựng nhà mới, đoàn viên, thanh niên xã còn phân công lực lượng đến hỗ trợ ngày công lao động, Hội Nông dân Việt Nam xã xét hỗ trợ 1 con bò trị giá 20 triệu đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã và một số mạnh thường quân khác cũng tặng những vật dụng cần thiết trong nhà,... Có được ngôi nhà mới, chồng tôi yên tâm đi theo công trình để phụ hồ, kiếm thêm thu nhập, còn tôi ở nhà vừa làm mướn, vừa chăn nuôi,... Tôi cảm ơn chính quyền địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện để gia đình tôi thoát nghèo".

đoàn-thanh-niên812019.jpg

Đoàn viên thanh niên xã Hướng Thọ Phú hỗ trợ ngày công lao động xây nhà cho chị Nguyễn Thị Trang

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Hướng Thọ Phú - Võ Thị Thanh Hằng cho biết, địa phương làm tốt công tác chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thông qua xây nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, hỗ trợ vay vốn ưu đãi qua các hội, đoàn thể,... Đặc biệt, Hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững là một trong những mô hình mang tính xã hội cao, được UBMTTQ Việt Nam xã phối hợp các tổ chức thành viên thực hiện thông qua nhiều mô hình và cách làm khác nhau, giúp nhiều hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo UBND tỉnh, phong trào "Long An chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" là một trong những phong trào thi đua sôi nổi, góp phần hỗ trợ những hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn,... Các ngành, đơn vị, địa phương,... tùy vào điều kiện thực tế thực hiện phong trào thi đua với những nội dung cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm. Nổi bật trong phong trào này là nhiều mô hình giảm nghèo bền vững; giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo của các hội, đoàn thể cấp cơ sở; những cán bộ làm công tác giảm nghèo tận tụy, gương mẫu, trách nhiệm; sự đồng hành của tập thể, doanh nghiệp, mạnh thường quân,... cùng đóng góp kinh phí, công sức, trí tuệ để giúp đỡ những hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn trong tỉnh. Từ sự chung sức ấy, tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh giảm rõ rệt. Đến nay, toàn tỉnh có 9.108 hộ nghèo, chiếm 2,22%.

 người-nghèo812019.jpg

Nhờ nguồn vốn vay, chị Phạm Thị Ngọc Thu mua bò về nuôi

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Lê Văn Hùng, phong trào "Long An chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" thể hiện qua việc nhân dân trong tỉnh đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Giai đoạn 2016-2018, toàn tỉnh vận động Quỹ "Vì người nghèo" trên 42,8 tỉ đồng. Từ số tiền đó, tỉnh xây dựng và sửa chữa trên 1.200 căn nhà đại đoàn kết, số tiền hơn 40 tỉ đồng; tặng quà cho người nghèo, có hoàn cảnh kém may mắn với số tiền trên 20,6 tỉ đồng./.

 Theo Báo Long An Online

08/01/2019 5:00 CHĐã ban hành
Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh Long AnLãnh đạo tỉnh thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh Long An
Ngày 17/9/2018, Đoàn cán bộ tỉnh do ông Nguyễn Minh Lâm – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh Long An.

180917s1.jpg

Ông Nguyễn Minh Lâm – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tặng quà cho trẻ em thuộc huyện Thủ Thừa

Hằng năm cứ vào dịp tháng tám, trẻ em trên khắp mọi miền đất nước đều nô nức đón Tết Tung thu. Đây là ngày hội truyền thống của tất cả các cháu thiếu niên, nhi đồng.

180917s2.jpg 
Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho trẻ em thuộc Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật tỉnh

Hiện tỉnh Long An có trên 352.000 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó trẻ em có hòan cảnh đặc biệt khó khăn trên 2.300 trẻ. Đoàn cán bộ tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà Trung thu hơn 4.000 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc xã Bình Đức, xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức và trẻ em ở Làng Thương binh, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa.

180917s3.jpg 
Đoàn cán bộ tỉnh thăm, tặng quà cho Làng Thương binh, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa

Đoàn đã phần nào hiểu được hoàn cảnh khó khăn, cũng như những nổi đau tinh thần, thể xác mà các bé ở Trung tâm bảo trợ trẻ em tỉnh hay ở Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật tỉnh. Hiểu và cảm thông cho nổi đau chung đó, các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội đã thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm chăm lo, dành cho các cháu tình yêu thương, sự quan tâm sâu sắc, đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động, nhằm bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vùng sâu, vùng xa, biên giới.

180917s4.jpg 
Đoàn đến thăm, tặng quà cho Trung tâm bảo trợ trẻ em tỉnh
180917s5.jpg
Ông Nguyễn Minh Lâm – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu

Ông Nguyễn Minh Lâm – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chúc tất cả các cháu thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh có một mùa Trung thu vui vẻ, an lành; mùa tựu trường cũng đến, ông chúc các cháu học tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi, giúp ích cho xã hội. Đồng thời, ông mong rằng các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội, các nhà tài trợ trong tỉnh vì tương lai của đất nước, của dân tộc, hãy quan tâm nhiều hơn đến trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang chịu nhiều bất hạnh, thiệt thòi.

LTV

18/09/2018 4:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.​​​

​Chịu trách nhiệm chính: ông MAI VĂN NHIỀU - Chánh Văn phòng. 

Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​