Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Hướng đến nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dânHướng đến nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân
Thời gian qua, tỉnh Long An đặc biệt quan tâm đến hoạt động hiện đại hóa nền hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước về công tác cải cách hành chính (CCHC) cũng như đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH và hội nhập quốc tế.

​​Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức, xác định đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý và điều hành là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai ứng dụng CNTT trên nền tảng xây dựng chính quyền điện tử; chú trọng đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT, hệ thống LAN nội bộ, hệ thống máy tính kết nối Internet cáp quang và kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng.

 

Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị trong tỉnh sử dụng mạng nội bộ (LAN) để trao đổi công việc

Đến nay, toàn tỉnh có 100% cơ quan, đơn vị sử dụng mạng nội bộ (LAN) để trao đổi công việc và triển khai đồng bộ phần mềm quản lý văn bản, kết nối liên thông trong toàn tỉnh để gửi, nhận văn bản. Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh tích hợp chức năng ký số trên nền tảng web, tạo thuận lợi hơn cho việc ký số; 100% sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện có trang thông tin điện tử và được tích hợp vào Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp qua môi trường mạng cũng như xử lý công việc chuyên môn một cách nhanh chóng, chính xác.

Là huyện biên giới còn lắm khó khăn nhưng nhờ sự quan tâm, đầu tư của tỉnh, sự tranh thủ, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến nay, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác của cán bộ, công chức huyện Mộc Hóa được bảo đảm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa - Lâm Hòa Xứng phấn khởi: "Đến nay, toàn huyện có 97% văn bản được trao đổi dưới dạng điện tử. 7/7 xã và Trung tâm Hành chính công huyện sử dụng Phân hệ quản lý hồ sơ "một cửa" trong việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông". Hồ sơ giải quyết đúng hẹn trên phần mềm đạt 99,98%. Đồng thời, huyện triển khai, sử dụng chữ ký số đồng bộ cho lãnh đạo, văn thư cơ quan chuyên môn huyện và cấp chứng thư số cơ quan cho UBND cấp xã với 93 chứng thư. Đến nay, tỷ lệ sử dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước của huyện đạt trên 82%".

Nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, thời gian qua, bên cạnh ban hành nhiều quy chế, quy định, các kế hoạch giai đoạn, tỉnh còn phối hợp Cục Tin học hóa kết nối cơ bản thành công 6 dịch vụ liên quan đến Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, VNPOST; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; triển khai phát triển đô thị thông minh;... đặc biệt, hoàn chỉnh Dự án Xây dựng hạ tầng CNTT hướng tới Chính quyền điện tử Long An.

Trưởng phòng CNTT (Sở Thông tin và Truyền thông) - Tăng Thị Ngọc Em chia sẻ: "Dự án Xây dựng hạ tầng CNTT hướng tới Chính quyền điện tử Long An được UBND tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư 76 tỉ đồng. Qua đây, góp phần đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT và giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh; bộ phần mềm nền tảng tích hợp, chia sẻ cấp tỉnh (LGSP); nâng cấp hệ thống văn bản và điều hành".

Hiệu quả từ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Cùng với đẩy mạnh ứng dụng CNTT, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2008 theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ cũng được tỉnh quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh có 48/48 cơ quan hành chính nhà nước (đạt 100%) thực hiện đúng quy định và công bố hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008; phần lớn UBND cấp xã (đối tượng khuyến khích áp dụng) tham gia xây dựng, áp dụng, duy trì và thực hiện công bố phù hợp tiêu chuẩn quy định.

 

Thủ tục hành chính cấp xã đều được xây dựng, áp dụng theo ISO 9001:2008

Theo ông Trần Kỳ Đức, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2008 góp phần quan trọng hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật; tạo điều kiện giúp người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát tốt quá trình giải quyết công việc. Hiện nay, tỉnh đang tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch áp dụng tiêu chuẩn ISO điện tử nhằm chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 và ứng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị.

Vĩnh Thạnh là một trong những đơn vị đi đầu của huyện Tân Hưng làm tốt việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2008. Qua đó, tạo bước chuyển biến tích cực trong phối hợp giải quyết công việc giữa các bộ phận cùng một cơ quan và giữa các cơ quan với tổ chức, cá nhân khác. Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh - Võ Ngọc Nhồi cho biết, số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của xã là 30 lĩnh vực, 137 TTHC. Đến nay, số TTHC được xã xây dựng, áp dụng theo ISO 9001:2008 là 134 thủ tục. Để làm tốt công tác này, UBND xã xây dựng và ban hành chính sách, mục tiêu chất lượng, 6 quy trình bắt buộc trong ISO đúng theo quy định; đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng hệ thống ISO. Qua đó, góp phần giúp lãnh đạo kiểm soát, đánh giá cán bộ, công chức các bộ phận thực thi công việc công khai, minh bạch và khoa học, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công, cải cách TTHC.

Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng CNTT và áp dụng tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước về công tác CCHC của tỉnh. Qua đó, tạo sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính nhà nước cũng như nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (Par Index), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh (PAPI)./.​

Theo Báo Long An Online

05/11/2019 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc thực hiện Hồ sơ thủ tục hành chính theo Quy trình phối hợp liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long AnThông báo về việc thực hiện Hồ sơ thủ tục hành chính theo Quy trình phối hợp liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An
Thông báo về việc thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính theo Quy trình phối hợp liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An như sau:

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện cùng lúc nhiều TTHC thuộc thẩm quyền của nhiều sở, ngành khác nhau; giảm chi phí và thời gian đi lại nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC nhiều lần, kể từ ngày 17/9/2018, thực hiện Quyết định số 3277/QĐ-UBND (đính kèmQuy_trình_phối_hợp_giải_quyết_TTHC__12.9.doc.signed.pdf) ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về quy trình phối hợp giải quyết liên thông một số thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (viết tắt là Quyết định số 3277/QĐ-UBND), Trung tâm sẽ chính thức thực hiện việc phối hợp giải quyết liên thông (Quy trình 02 trong 01) đối với các TTHC sau:

1. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam và cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

2. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và đăng ký thành lập doanh nghiệp (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh) đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam.

3. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư và đăng ký thành lập doanh nghiệp (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh) đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam.

4. Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cụ thể:

- Đăng ký thay đổi vốn điều lệ (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần);

- Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (đối với trường hợp chủ sở hữu công ty tặng cho, chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ; thay đổi chủ sở hữu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước);

- Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp tiếp nhận thành viên mới; tặng cho, chuyển nhượng phần vốn góp);

- Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần (đối với trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất; cổ đông sáng lập tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng cổ phần);

- Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết theo quy định tại Khoản 3, Điều 32 Luật Doanh nghiệp.

5. Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình và cấp Giấy phép xây dựng.

6. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển nhượng, góp vốn quyền sử dụng đất (đất nông nghiệp) của hộ gia đình, cá nhân cho tổ chức và chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam và cấp lần đầu Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.

8. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam và cấp Chứng chỉ hành nghề Dược.

NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN (khoản 2, Điều 3 Quyết định số 3277/QĐ-UBND)

1. Quy trình phối hợp giải quyết liên thông một số thủ tục hành chính tại Trung tâm là quy trình tự nguyện, tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng;

2. Được quy định rõ ràng, tuân thủ pháp luật và mang lại hiệu quả;

3. Không làm phát sinh thành phần hồ sơ; thời gian giải quyết của một quy trình không vượt quá tổng thời gian giải quyết của từng thủ tục hành chính riêng lẻ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố;

4. Việc giải quyết hồ sơ theo quy trình phối hợp không làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính;

5. Tổ chức, các nhân được lựa chọn đăng ký nhận kết quả giải quyết một lần sau khi kết thúc quy trình hoặc nhận kết quả cho từng thủ tục hành chính theo quy định;

6. Quy trình phối hợp kết thúc ngay khi kết quả giải quyết của thủ tục đầu tiên theo quy trình không đủ điều kiện để giải quyết thủ tục hành chính tiếp theo; việc thu phí, lệ phí thủ tục hành chính (nếu có) được thực hiện trên cơ sở kết quả giải quyết từng thủ tục hành chính.​

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị hồ sơ: Khách hàng chuẩn bị cùng lúc hồ sơ theo quy định cho các TTHC được lựa chọn thực hiện phối hợp giải quyết liên thông; trong đó, thành phần hồ sơ không bao gồm thành phần hồ sơ là kết quả giải quyết của TTHC đầu tiên.

2. Nộp hồ sơ: Việc nộp hồ sơ có thể được thực hiện bằng cách nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm; trường hợp nộp trực tiếp đến Trung tâm thì khách hàng thực hiện nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận hồ sơ của TTHC đầu tiên theo quy trình.

3. Trả kết quả: Ngay khi có kết quả của từng hồ sơ TTHC, Trung tâm thông báo ngay đến khách hàng để nhận kết quả. Khách hàng có thể lựa chọn nhận kết quả 01 lần sau khi kết thúc quy trình hoặc nhận kết quả cho từng hồ sơ TTHC ngay khi được thông báo có kết quả.

Trường hợp kết quả giải quyết của hồ sơ TTHC đầu tiên theo quy trình không đủ điều kiện để giải quyết hồ sơ TTHC tiếp theo, quy trình phối hợp kết thúc.

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo quy định cho các TTHC được lựa chọn thực hiện phối hợp giải quyết liên thông và nộp tại Quầy tiếp nhận hồ sơ của TTHC đầu tiên theo quy trình.

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm tiếp nhận và lập Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho khách hàng.

Trung tâm phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ TTHC theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả

Khi có kết quả, chuyên viên tại Trung tâm thông báo ngay cho khách hàng thông qua hệ thống tin nhắn tự động của Trung tâm.

 


Thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 0272.3979299 hoặc địa chỉ website: http://hcc.longan.gov.vn để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An

10/10/2018 8:00 SAĐã ban hành
Luôn xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Nhân dânLuôn xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân
Qua 8 kỳ họp, HĐND tỉnh Long An tiếp tục thể hiện sự đổi mới, bám sát thực tiễn trong việc quyết định và giám sát các vấn đề quan trọng, xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần tích cực vào thành quả chung của tỉnh.

Đổi mới các Kỳ họp, giám sát có trọng tâm

Việc chuẩn bị nội dung, tổ chức các kỳ họp được thực hiện chặt chẽ, có nhiều đổi mới, nhất là tăng tính phản biện trong báo cáo thẩm tra của các ban của HĐND tỉnh và chú trọng hoạt động thảo luận của Tổ đại biểu HĐND tỉnh với chính quyền địa phương nơi đại biểu ứng cử trước kỳ họp. Qua đó, HĐND tỉnh lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp, sát thực tiễn; tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng có thời gian chuẩn bị tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo nghị quyết (NQ) được chu đáo, chất lượng hơn; tập trung thảo luận tại kỳ họp các vấn đề quan trọng, còn có ý kiến khác nhau; giảm thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ từ 3 ngày xuống còn 2 ngày nhưng nội dung, chương trình, chất lượng vẫn bảo đảm. 

Khảo-sát-nông-nghiệp-ứng-dụng-công-nghệ-cao-tại-huyện-Cần-Ðước1522018.jpg

Khảo sát nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Cần Ðước

Năm 2017, HĐND tỉnh tổ chức tốt 2 kỳ họp thường lệ và 2 kỳ họp bất thường, ban hành trên 70 NQ quan trọng, cấp bách thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. Trong đó, có các vấn đề về quyết toán, dự toán, phân bổ ngân sách, phí, lệ phí; đầu tư công; sử dụng đất; kêu gọi xã hội hóa; quy hoạch phát triển khoa học - công nghệ, thủy lợi, giao thông, khu, cụm công nghiệp; chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; kinh phí hoạt động và chế độ, chính sách cho các đối tượng liên quan,...

Hoạt động giám sát chuyên đề tiếp tục được đẩy mạnh, trọng tâm là các vấn đề liên quan đến phát triển đô thị, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chương trình giảm nghèo, việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu; đặc biệt, hiệu lực giám sát nâng lên rõ nét qua việc HĐND tỉnh thực hiện giám sát chuyên đề tại kỳ họp và ban hành 2 NQ về tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đầu tư công và xây dựng các khu tái định cư. Hình thức tổ chức các phiên chất vấn tại kỳ họp và giữa 2 kỳ họp được cải tiến, sinh động; nội dung chất vấn sát thực tiễn, có tính thời sự, "bắt mạch" trúng các vấn đề cử tri bức xúc trên lĩnh vực giao thông, sản xuất nông nghiệp, xử lý rác thải, mua sắm tài sản công, điện lực, bồi thường giải phóng mặt bằng, giáo dục, y tế, tư pháp.

Luôn xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân

Phát huy kết quả, thời gian tới, HĐND tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối, NQ của Đảng và tư tưởng dân là gốc; thực hiện đoàn kết, dân chủ, công khai, minh bạch, đổi mới trong tổ chức và hoạt động. Mỗi đại biểu HĐND tỉnh không ngừng nghiên cứu, nâng cao trình độ, kiến thức, rèn luyện kỹ năng; tỏ rõ bản lĩnh, chính kiến, chủ động nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời kiến nghị, phản biện, hiến kế trong hoạch định và tham gia quyết định, giám sát, chất vấn các vấn đề quan trọng, bức xúc của địa phương. 

Trong việc tổ chức các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục cùng UBND tỉnh, các cơ quan liên quan sớm xác định và chuẩn bị kỹ, bảo đảm quy trình, chất lượng các nội dung trình. Các ban của HĐND tỉnh chủ động khảo sát, giám sát, thu thập thông tin; tiếp cận và tham gia góp ý ngay từ đầu quá trình chuẩn bị các tờ trình, dự thảo NQ để thẩm tra có tính phản biện cao, sát thực tiễn. Về việc thảo luận nội dung kỳ họp, tiếp tục thực hiện phong phú về thành phần và hình thức tổ chức; nâng cao chất lượng công tác tổng hợp ý kiến thảo luận và việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo NQ. Song song đó, HĐND tỉnh lắng nghe đầy đủ, thấu đáo ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động của các quyết sách qua tiếp xúc cử tri theo chuyên đề hoặc tổ chức tham vấn ý kiến nhân dân. Xây dựng NQ với phương châm muốn đưa NQ vào cuộc sống nhanh, hiệu quả nhất thì trước hết phải đưa "hơi thở" cuộc sống vào NQ, có như vậy, khi ban hành sẽ "hợp ý Đảng, thuận lòng dân". Khi có NQ, sẽ phối hợp chặt chẽ, đồng bộ các cơ quan liên quan cụ thể hóa, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến để nhân dân biết, cùng thực hiện và giám sát; kiểm chứng tính phù hợp thực tiễn, tính khả thi để kịp thời kiến nghị các giải pháp phù hợp bảo đảm NQ được thực thi hiệu quả hoặc xem xét điều chỉnh, bổ sung.

Trong hoạt động giám sát, HĐND tỉnh tiếp tục "bắt mạch" trúng các vấn đề cử tri bức xúc. Tập trung giám sát toàn diện về KT-XH năm 2018 và các chuyên đề về bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, cải cách hành chính, quản lý đất đai và trật tự xây dựng, ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học vào sản xuất nông nghiệp, quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập, quản lý việc kinh doanh có điều kiện trên lĩnh vực văn hóa, công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, chú trọng giám sát việc cơ quan chức năng giải quyết các kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vấn đề bức xúc, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm để luôn xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.

Cùng nỗ lực thực hiện 

Năm 2018, năm thứ ba và cũng là năm bản lề thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng, NQ Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch phát triển KT-XH  5 năm 2016-2020. Để thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kế hoạch trên, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân phải quyết tâm chính trị với mức cao nhất cùng sự nỗ lực lớn, bắt tay vào triển khai thực hiện kế hoạch năm 2018 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Các cấp, các ngành, mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức phải làm việc với tinh thần tâm huyết, trách nhiệm, tư duy đổi mới, sáng tạo trong hành động, đem cả trái tim và khối óc phục vụ nhân dân, phục vụ tỉnh nhà; quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, NQ quan trọng, cấp bách của Trung ương và của tỉnh, nhất là nghị quyết về tổ chức bộ máy, chú trọng công tác tổ chức cán bộ, thu hút nhân tài nhưng phải mạnh dạn xử lý, loại ra khỏi bộ máy các cá nhân "nói nhiều, làm ít", "nói không đi đôi với làm", làm việc không hiệu quả, nhũng nhiễu, tiêu cực, là lực cản cho sự phát triển chung của tỉnh.

Trong thực hiện nhiệm vụ chung, HĐND tỉnh tiếp tục có những đóng góp tích cực, quyết tâm giữ vững đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh phát huy truyền thống trung dũng kiên cường, đi đầu trong đổi mới, vững tin vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng hòa vào xu thế phát triển chung, phấn đấu hoàn thành thắng lợi NQ Tỉnh ủy và NQ HĐND tỉnh năm 2018, tạo nền tảng vững chắc, khí thế mạnh mẽ cho các năm tiếp theo. 

Mừng xuân mới, niềm tin mới, khí thế mới, thắng lợi mới!

Nguyễn Thanh Cang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An

Theo Báo Long An Online​

15/02/2018 4:00 CHĐã ban hành
Doanh nghiệp dược phẩm I-ran tìm đối tác tại Việt Nam Doanh nghiệp dược phẩm I-ran tìm đối tác tại Việt Nam
Theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại I-ran, Công ty Dược phẩm Darudarman Salefcheghan của I-ran có nhu cầu tìm đối tác Việt Nam để đăng ký sản phẩm hoặc tạo dựng thương hiệu mới nếu đối tác đã có sẵn cơ sở vật chất để xử lý nguyên liệu, hoàn thành sản phẩm và phân phối tại thị trường Việt Nam.

​Bốn dòng sản phẩm chính của Công ty Darudarman Salefcheghan gồm:

- Thuốc mỡ thảo dược dùng trong việc xử lý các vết loét, vết thương do bệnh tiểu đường, bỏng, đau khớp, kem bôi cho trẻ em, trĩ;

- Nguyên liệu mỹ phẩm như Vaseline, kem chống nhăn;

- Hai loại kháng sinh thú y dạng xịt (OTC/Oxy Tetra Cyline và CTC/Choloro Tetra Cycline);

- Povodone iodine có thể dùng trong phẫu thuật.

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực y tế, dược phẩm trong tỉnh Long An có quan tâm, đề nghị truy cập vào website của Công ty Darudarman Salefcheghan: www.darudarmanco.com hoặc liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại I-ran để biết thêm thông tin chi tiết:

Đại sứ quán Việt Nam tại I-ran

Địa chỉ: No 54, corner of Borzou Alley, Ejazi St., (Asef), Zaferaniyeh, Tehran – Iran; Tel: (9821) 2241 1670; Fax: (9821) 2241 6045;

Email: vnemb.ir@mofa.gov.vn

Hoàng Việt-Trung tâm XTTM

18/09/2017 9:30 SAĐã ban hành
Tết về Long An dự lễ hộiTết về Long An dự lễ hội
Nhắc đến tết, không thể không nhắc đến các lễ hội. Đến Long An vào những ngày đầu xuân mới, các bạn sẽ được dự nhiều lễ hội thể hiện nét văn hóa tâm linh gắn với tín ngưỡng dân gian. Đây còn là sản phẩm du lịch "níu chân" du khách.

​Dù ai buôn bán bộn bề
Làm Chay mười sáu nhớ về Tầm Vu.

Có lẽ, người con Tầm Vu (huyện Châu Thành) nào cũng thuộc nằm lòng câu ca dao trên. Cứ đến ngày 15, 16 tháng Giêng, người dân thị trấn Tầm Vu lại nô nức đón cái tết thứ 2 của quê hương - Lễ hội Làm Chay. 

Làm Chay tưởng nhớ tiền hiền
Có công khai khẩn, hậu hiền khai cơ

 

Nghi lễ đốt ông Tiêu trong Lễ hội Làm Chay. Ảnh: Phạm Ngân

Đó là ý nghĩa mà Lễ hội Làm Chay hướng đến với các hoạt động: Thỉnh rước ông Tiêu (Tiêu diện Đại sĩ), thỉnh chư Phật, thỉnh thầy, cúng tế liệt sĩ, chiêu u, cúng chẩn tế cô hồn, xô giàn, đốt ông Tiêu,... Hàng năm, Lễ hội Làm Chay thu hút hàng ngàn lượt khách về dự. Sở dĩ, Lễ hội Làm Chay thu hút nhiều người bởi đây là dịp để người dân địa phương, người làm ăn xa xứ được về với nguồn cội, thắp nén hương tưởng nhớ tiền nhân, còn khách thập phương được hiểu thêm về vùng đất Long An giàu truyền thống văn hóa, lịch sử. Bà Trần Thị Hoa - người dân thị trấn Tầm Vu, cho biết: "Lễ hội Làm Chay là lễ hội lớn của quê hương. Do đó, dù có đi đâu, mọi người cũng cố gắng về bên gia đình và dự lễ hội".

 

Về đình Vạn Phước trong những ngày đầu xuân, chúng ta sẽ được đắm mình trong không gian nghệ thuật đặc sắc của nghệ thuật đờn ca tài tử

Sau Lễ hội Làm Chay, người dân xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước tất bật tổ chức lễ hội cầu an tại đình Vạn Phước và Lễ húy kỵ Đức nghệ nhân, nhạc sư Nguyễn Quang Đại. Được biết, Đức nghệ nhân, nhạc sư Nguyễn Quang Đại là nhạc quan tài hoa của triều đình nhà Nguyễn. Trên bước đường Nam tiến, ông dừng chân tại Chợ Đào, xã Mỹ Lệ. Tại đây, ông cải biên những bản nhạc cung đình và truyền dạy cho người dân địa phương. Nhằm ghi nhớ công ơn của Nhạc sư Nguyễn Quang Đại, lễ húy kỵ hàng năm còn kết hợp tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử Nam bộ. Về đình Vạn Phước trong những ngày đầu xuân để được hòa vào vùng quê yên bình, đắm mình trong không gian văn hóa đặc sắc của nghệ thuật đờn ca tài tử - Di sản văn hóa "độc nhất vô nhị" của nhân loại.

 

Múa, hát bóng rỗi

Không ai bảo ai, cứ đến ngày 18 - 21 tháng Giêng, người dân xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc lại tề tựu về miếu bà Ngũ hành Long Thượng cùng chung tay, góp sức để lễ hội diễn ra thành công tốt đẹp. Phó Hội Trưởng ban Hội hương miếu bà Long Thượng - Nguyễn Văn Công chia sẻ: "Miếu bà Ngũ hành Long Thượng ra đời trong công cuộc khai hoang lập làng của cư dân địa phương, nơi thờ 5 yếu tố vật chất: Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Lễ hội diễn ra với mục đích cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Đến dự lễ hội, du khách được chiêm ngưỡng nhiều nghi thức cúng miếu trang nghiêm: Lễ khai môn thượng kỳ, lễ mộc dục,... Ngoài ra, du khách còn được xem múa, hát bóng rỗi. Tất cả góp phần làm cho lễ hội có cả sự trang nghiêm và không khí sôi nổi của những buổi sinh hoạt cộng đồng".

 

Nhạc lễ trong Lễ hội Vía bà Ngũ hành Long Thượng

Một mùa lễ hội đầu xuân ở Long An lại đến! Điều này góp phần tạo không khí vui tươi cho những ngày tết thêm trọn vẹn, ý nghĩa./.

Theo Báo Long An Online

http://baolongan.vn/tet-ve-long-an-du-le-hoi-a88995.html

30/01/2020 10:00 CHĐã ban hành
Khai mạc Triển lãm ảnh “Long An - 90 mùa Xuân có Đảng”Khai mạc Triển lãm ảnh “Long An - 90 mùa Xuân có Đảng”
Ngày 31/01/2020, tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Long An, Triển lãm ảnh "Long An – 90 mùa Xuân có Đảng" chính thức khai mạc. Tham dự lễ khai mạc có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đoàn thể.
31-1-2020-trien-lam-anh1.jpg 

Cắt băng khai mạc triển lãm

Triển lãm ảnh là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ sâu sắc về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; qua đó, khơi dậy và bồi đắp niềm tin, lòng tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới của đất nước và thành tựu trên các lĩnh cực của địa phương tỉnh nhà, tạo động lực góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 31--1-90-nam-trien-lam-anh'.jpg

Các đại biểu tham quan triển lãm

Triển lãm ảnh trưng bày khoảng 200 ảnh màu phóng ép nhám và tư liệu, hiện vật được bố trí trong 20 gian trưng bày chính trong hội trường Trung tâm Văn hóa nghệ thuật, nội dung về: sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng, người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam suốt cả cuộc đời hy sinh vì dân vì nước; về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua với những mốc son chói lọi của Đảng, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách; về truyền thống quý báu và bài học kinh nghiệm trong suốt chặng đường cách mạng 90 năm qua của Đảng; về cuộc đời và hoạt động của các nhà lãnh đạo Đảng tiền bối tiêu biểu; thành tựu kinh tế - xã hội của địa phương sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của đất nước với chủ đề "Long An - Phát triển và Hội nhập", từ Đại hội Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lần VI năm 1986; Đại hội tỉnh Đảng bộ Long An lần thứ IV năm 1990 đến nay.

31-1-2020-trien-lam-anh.jpg

Triển lãm thu hút các em học sinh đến tham quan

Đồng thời, triển lãm còn có hơn 30 gian hàng ngoài trời của các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp triển lãm, trưng bày hình ảnh, hiện vật, sản vật về thành tựu kinh tế - xã hội của địa phương, của ngành và thành tựu về an ninh - quốc phòng.

31-1-2020-trien-lam-anhIMG_2940.jpg

31-1-2020-trien-lam-anhIMG_2940111.jpg

Trưng bày hình ảnh, hiện vật, sản vật về thành tựu kinh tế - xã hội của địa phương

​Triển lãm ảnh diễn ra từ ngày 31/01/2020 đến hết ngày 04/02/2020./.

Khả Tâm

31/01/2020 1:00 CHĐã ban hành
Long An – Họp mặt trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báoLong An – Họp mặt trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo
Chiều ngày 31/01/2020, Tỉnh ủy Long An tổ chức họp mặt trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020. Tham dự họp mặt có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa và gần 140 đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo trong tỉnh.

31-1-2020-hop-mat-IMG_8550.jpg

Các đại biểu dự họp mặt

Tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được thông tin một số nét nổi bật về tình hình kinh tế – xã hội tỉnh năm 2019 đến các đại biểu dự họp mặt. Năm 2019, với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của hệ thống chính trị và sự đồng  thuận của nhân dân, Long An đạt nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, hầu hết chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Tỉnh ủy đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 9,41%; GRDP bình quân đầu người đạt gần 73 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, nông - lâm - thủy sản. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 18.000 tỷ đồng.

31-1-2020-hop-matIMG_8544.jpg

Chương trình văn nghệ chào mừng

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, cơ bản gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, chất lượng cuộc sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện rõ rệt. Các chính sách người có công, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo và thực hiện hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn được khẳng định, đạt được kết quả trên là sự đoàn kết chung lòng, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong đó không thể thiếu vai trò hết sức quan trọng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo.

Thời gian qua, đội ngũ trí thức đã tham gia tích cực các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống; đề xuất nhiều giải pháp cải cách hành chính nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị. Đội ngũ văn nghệ sĩ có nhiều hoạt động sáng tác, biểu diễn đạt được nhiều giải thưởng cao tại các liên hoan, cuộc thi của tỉnh, khu vực, toàn quốc và nhất là hưởng ứng cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí với chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đội ngũ nhà báo, phóng viên đã làm tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, định hướng và tạo sự đồng thuận trong dư luận để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị địa phương.

31-1-2020-hop-matIMG_2979.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi họp mặt

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và những đóng góp đáng trân trọng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo vào thành tích chung của tỉnh. Ông mong muốn đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo tiếp tục phát huy khả năng, nghiên cứu, sáng tạo, cống hiến tài năng, trí tuệ, nhiệt huyết vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đảm bảo mọi điều kiện thuận lợi để các hoạt động khoa học kỹ thuật, báo chí, văn hóa tỉnh phát triển mạnh mẽ, đúng định hướng chính trị, tư tưởng của đảng.

31-1-2020-hop-matIMG_8558.jpg

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tại buổi họp mặt, đại diện các trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo đã phát biểu ý kiến, chia sẻ cảm xúc, niềm tin và quyết tâm nỗ lực đạt được nhiều thành công trong năm mới./.

Anh Tuấn

31/01/2020 7:00 CHĐã ban hành
Nhơn Thạnh Trung tập trung hoàn thiện các tiêu chí xã văn hóa - nông thôn mớiNhơn Thạnh Trung tập trung hoàn thiện các tiêu chí xã văn hóa - nông thôn mới
Từ đơn vị đứng hạng ba trong phong trào thi đua cụm xã năm 2018, đến cuối năm 2019, xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An, tỉnh Long An vươn lên dẫn đầu. Kết quả đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành của chính quyền và phối hợp của nhân dân.

​Làm tốt công tác vận động

Đến xã Nhơn Thạnh Trung, ấn tượng đầu tiên đối với chúng tôi là các cổng chào ấp văn hóa. Các cổng được xây dựng kiên cố, đẹp mắt. Hai bên đường dẫn vào các ấp đều trồng bông, cây xanh. "Hiện nay, trên địa bàn xã có 5 ấp thì hầu hết đều có các cổng chào văn hóa. Những công trình này được chúng tôi xây dựng trên kinh phí xã hội hóa, mỗi cổng từ 100-150 triệu đồng. Đây là công trình địa phương chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập TP.Tân An, chào mừng đại hội Đảng các cấp" - Phó Bí thư Đảng ủy xã - Nguyễn Thế Truyền nói. 

 

Từ nguồn vận động, Nhơn Thạnh Trung xây dựng cổng chào ấp văn hóa

Điểm nổi bật nữa của địa phương là năm qua, xã thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Theo đó, việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thực hiện chủ trương, chính sách liên quan đến các công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm được bảo đảm dân chủ.

Xã thực hiện tốt những nội dung công khai, minh bạch, niêm yết tại trụ sở UBND xã, các ấp để nhân dân được biết. Đó là các kế hoạch phát triển KT-XH ở địa phương, các khoản thu - chi từ ngân sách và các nguồn khác, các thủ tục, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, các công trình xây dựng trên địa bàn của từng ấp. Ngoài ra, tại các cuộc họp, trao đổi với người dân, địa phương tổ chức đóng góp dự thảo phát triển KT-XH ở địa phương, kế hoạch xây dựng các con đường bêtông vào các khu dân cư,...

Từ việc làm tốt công tác vận động quần chúng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Đảng bộ, chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng được các công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm. Xã nghiệm thu và đưa vào sử dụng 3/3 công trình, đó là công trình bêtông đường ấp Nhơn Trị 1, công trình đường từ Đường tỉnh 833 đến đường 10 Mậu và công trình sân bóng đá Trung tâm Văn hóa Thể thao và Học tập cộng đồng. Bên cạnh đó, hầu hết hộ dân trong dự án Đường Vành đai TP.Tân An và cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây đều đồng thuận với chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đây là nỗ lực rất lớn của xã trong việc phát huy dân chủ cơ sở.

Hoàn thiện các tiêu chí

Nếu như những năm trước đây, địa phương gặp khó về tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, đến nay, chỉ tiêu này "dễ thở" hơn. Đảng bộ, chính quyền Nhơn Thạnh Trung tiến hành nhiều cuộc đối thoại, phân công các đồng chí có liên quan, phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên, Ban Công tác Mặt trận ấp, tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, góp tiền cùng với chính quyền đầu tư xây dựng 6 công trình nước sạch,... Nhờ đó, từ một địa phương đạt rất thấp chỉ tiêu này sau khi được công nhận là xã văn hóa - nông thôn mới, đến nay, người dân sử dụng nước sạch trên địa bàn đạt hơn 80%.

 

Giếng nước được đầu tư

Gần 40 năm tuổi Đảng, ông Nguyễn Văn Lựa có đến 15 năm làm Bí thư Chi bộ ấp Nhơn Trị 2. Nhớ lại những ngày đầu tham gia công tác, ông không nghĩ mình gắn bó công tác Đảng và cống hiến cho xã hội đến ngày hôm nay. Ông đưa chúng tôi đi một vòng quanh ấp Nhơn Trị 2. Ông thông tin cho chúng tôi biết về những tuyến đường lầy lội năm xưa, nay được nâng cấp, mở rộng. Đó là đường Lê Minh Xuân, Trần Công Oanh,... Cũng tại những con đường này, qua sự vận động của ông cùng các đảng viên trong chi bộ, hệ thống đèn đường được thắp sáng và lắp thêm camera an ninh, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân. Ông không quên kể thêm về những tuyến đường dẫn vào khu dân cư được người dân góp với số tiền hàng trăm triệu đồng, xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa ấp,... Đặc biệt, chi bộ vận động thi công 1 giếng nước trị giá 170 triệu đồng để cung cấp nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân trên địa bàn ấp,... Tất cả những công trình trên đều có sự chung tay của Nhà nước và nhân dân.

Bí thư Đoàn Thanh niên xã - Lê Minh Thảo chia sẻ, phát huy sức trẻ trong xây dựng và phát triển quê hương, đặc biệt là góp phần cùng địa phương duy trì và nâng chất các tiêu chí xây dựng xã văn hóa - nông thôn mới, Đoàn xã trồng hoa, cây xanh trên tuyến đường; tổ chức ra quân "Ngày Thứ bảy tình nguyện", "Ngày Chủ nhật xanh", thực hiện các công trình thanh niên: Tuyến đường thanh niên tự quản, Tuyến đường thanh niên văn minh,... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, hành động của đoàn viên, thanh niên và người dân trong giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Song song đó, Đoàn xã ra quân nhặt rác, khơi thông dòng chảy và chăm sóc, vệ sinh tại nhà bia ghi danh liệt sĩ xã để tưởng nhớ công ơn của các anh hùng hy sinh vì nền độc lập của đất nước.

 

Đoàn viên, thanh niên vệ sinh khuôn viên nhà bia ghi danh liệt sĩ xã

Phó Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Thạnh Trung - Nguyễn Thế Truyền cho biết, Đảng bộ xã có 9 chi bộ với 129 đảng viên. Năm 2019 là năm thành công của địa phương khi xã hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết trong năm, các phong trào thi đua đều thuộc tốp đầu thành phố. Nhờ phát huy tinh thần dân chủ mà nhân dân địa phương tích cực tham gia cùng Đảng, Nhà nước trong tổ chức các hoạt động, nhiệt tình đóng góp công sức, tiền của làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, góp phần xây dựng xã văn hóa - nông thôn mới. Sự đoàn kết, thống nhất, vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu và tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên giúp Đảng bộ có những kết quả vượt bậc./.

Theo Báo Long An Online

http://baolongan.vn/nhon-thanh-trung-tap-trung-hoan-thien-cac-tieu-chi-xa-van-hoa-nong-thon-moi-a89990.html

08/02/2020 9:00 CHĐã ban hành
Lễ hội Làm Chay – Đốt Ông Tiêu từ ngày 15 âm lịchLễ hội Làm Chay – Đốt Ông Tiêu từ ngày 15 âm lịch
Nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trước dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, lễ hội Làm Chay (thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) năm nay chỉ tổ chức phần lễ theo tín ngưỡng của người dân. Phần hội gồm nhiều hoạt động như diễu hành xe hoa, trò chơi, chiêu u, đánh động, thả ghe đăng, xô giàn đốt Ông Tiêu,… đều tạm ngừng.

​Về thăm Tầm Vu ngày 16 Âm lịch - ngày tổ chức chính của lễ hội Làm Chay hàng năm, nhịp sống vẫn không có gì thay đổi. Đình Tân Xuân mở cửa đón người dân đến cúng.

 

Khu chợ trước Đình Tân Xuân vẫn bán buôn nhộn nhịp. Thời điểm này các năm trước, khu vực này được trưng dụng tổ chức các hoạt động múa lân, trò chơi,...

Mặc dù không có lễ hội rình rang, nhộn nhịp nhưng sự tín ngưỡng của người dân địa phương không hề thay đổi. Mọi người vẫn đến cúng viếng với lễ vật và lòng thành kính. Đình Tân Xuân không quá đông đúc nhưng vẫn được bày trí vật phẩm dâng cúng, không mất vẻ trang nghiêm cần có của một lễ hội truyền thống.

 

Người dân tín ngưỡng đến cúng, viếng tại đình

Người đến cúng đình cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cầu bình an cho gia đình trong năm mới rồi nhanh chóng ra về. Trưởng ban Quản trị Đình Tân Xuân - Lê Quang Trung cho biết: "Năm nay, đình không đãi ăn như các năm trước để tránh tập trung đông người. Tất cả phần hội đều không tổ chức. Ông Tiêu cũng được cúng và đốt từ trưa ngày 15 Âm lịch".

 

Ông Tiêu được đốt tại Chùa Linh Phước vào ngày 15 Âm lịch. Trong ảnh: Người dân đến cúng chùa trong lễ hội Làm Chay

Hoạt động chiêu u, một trong những hoạt động được chờ đợi nhất trong lễ hội Làm Chay cũng không diễn ra, các ngả đường Châu Thành yên ắng. "Động yêu quái" không được dựng. Tuy nhiên, tại các điểm chiêu u, người dân đều lập bàn thờ, thắp nhang như một cách giữ gìn hồn cốt của lễ hội.

Ông Đoàn Công Tập, ngụ thị trấn Tầm Vu, nói: "Đúng ra là trưa 16 Âm lịch hôm nay sẽ có hoạt động chiêu u. Nhưng do dịch bệnh, lễ hội tạm hoãn nên dân chỉ lập bàn cúng tại các điểm thôi. Không có lễ hội thì buồn một chút, nhưng vì tình hình dịch bệnh, không nên tập trung đông người".

 

Tại các điểm chiêu u đường bộ, người dân không lập động, chỉ lập bàn thờ, thắp nhang như một cách giữ gìn nét đẹp của lễ hội

 

Không rình rang ồn ào, không tập trung hàng ngàn người, không nhộn nhịp, xô bồ, lễ hội Làm Chay năm nay giản dị nhưng vẫn trang nghiêm và ý nghĩa. Người dân Châu Thành vẫn hướng về lễ hội!./.

Theo Báo Long An online

http://baolongan.vn/le-hoi-lam-chay-dot-ong-tieu-tu-ngay-15-am-lich-a90100.html

10/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
Dâng hương tưởng niệm đức nghệ nhân – nhạc sư Nguyễn Quang ĐạiDâng hương tưởng niệm đức nghệ nhân – nhạc sư Nguyễn Quang Đại
Ngày 11/02, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Long An - Nguyễn Thị Thủy cùng lãnh đạo huyện Cần Đước, xã Mỹ Lệ và Ban Hội hương Đình Vạn Phước dâng hương tưởng niệm đức nghệ nhân - nhạc sư Nguyễn Quang Đại.

​​​

Dâng hương tưởng niệm đức nghệ nhân - nhạc sư Nguyễn Quang Đại tại Đình Vạn Phước

Nghệ nhân - nhạc sư Nguyễn Quang Đại là vị quan nhạc của triều Nguyễn, có công lớn trong việc biên soạn và huấn luyện nhiều thế hệ nhạc công đờn ca tài tử đất Nam Bộ.

Mỗi năm, cứ đến ngày giỗ của ông vào 18 tháng Giêng, lãnh đạo tỉnh, huyện và xã Mỹ Lệ, Ban Hội hương Đình Vạn Phước tổ chức dâng hương tưởng niệm đức nghệ nhân - nhạc sư Nguyễn Quang Đại nhằm ghi nhớ công lao người đã có công khai sáng bộ môn đờn ca tài tử và nhạc lễ Nam Bộ, góp phần bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật được UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại./.

Theo Báo Long An Online

http://baolongan.vn/dang-huong-tuong-niem-duc-nghe-nhan-nhac-su-nguyen-quang-dai-a90212.html

12/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
Long An: Miếu Bà Ngũ Hành xã Long Thượng đóng cửa vào dịp Lễ hội Vía bàLong An: Miếu Bà Ngũ Hành xã Long Thượng đóng cửa vào dịp Lễ hội Vía bà
​​Dịp Vía Bà Ngũ Hành năm nay, Miếu Bà Ngũ Hành xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An không mở cửa cho khách hành hương đến cúng viếng như mọi năm.

 

Thông báo về việc không tổ chức lễ hội Vía Bà Ngũ Hành được đặt trước Miếu Bà Ngũ Hành

Vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona đang diễn biến phức tạp nên các hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh tạm ngưng tổ chức nhằm ngăn chặn mọi nguy cơ lây lan phát tán dịch bệnh trên diện rộng. Chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh, Lễ hội Vía Bà Ngũ Hành tại Miếu Bà Ngũ Hành xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc không tổ chức. Miếu Bà Ngũ Hành đóng cửa từ ngày 18 – 22 tháng Giêng. Khách hành hương sẽ không được vào Miếu thắp hương, cúng viếng như mọi năm để ngăn tình trạng tập trung đông người tại miếu.

 

Từ sáng ngày 18 tháng Giêng có nhiều khách hành hương đến Miếu Bà Ngũ Hành, nhưng không được vào bên trong Miếu nên mọi người lần lượt ra về. Trong ảnh: Một nhóm khách hành hương từ TP.HCM đến nhưng không thể vào cúng do Miếu Bà Ngũ Hành đóng cửa.

Lễ hội Vía Bà Ngũ Hành là lễ hội truyền thống của người dân xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, được công nhận là Di sản văn hóa cấp quốc gia. Lễ hội được tổ chức vào giữa tháng Giêng với nhiều nghi thức trang trọng thu hút hàng chục ngàn khách hành hương từ các địa phương khác đến cúng, viếng. Ngoài ra, Lễ hội Vía Bà Ngũ Hành còn là nơi lưu giữ nghệ thuật diễn xướng dân gian đặc sắc thông qua các tiết mục: Múa bóng rỗi, hát chập Địa nàng,..../.

Theo Báo Long An Online

http://baolongan.vn/long-an-mieu-ba-ngu-hanh-xa-long-thuong-dong-cua-vao-dip-le-hoi-via-ba-a90215.html

12/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
Hội Nông dân huyện Tân Trụ nâng cao vai trò, trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mớiHội Nông dân huyện Tân Trụ nâng cao vai trò, trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là một trong những chủ trương lớn của Ðảng và Nhà nước, cần có sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và người dân. Thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Tân Trụ, tỉnh Long An chỉ đạo các cấp hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội trong XDNTM.
Nông dân trồng thanh long ứng dụng công nghệ cao ở xã Bình Tịnh 

Nông dân trồng thanh long ứng dụng công nghệ cao ở xã Bình Tịnh

Xây dựng nông thôn mới từ sự đồng lòng

Huyện Tân Trụ hiện có 6/10 xã đạt chuẩn NTM. Kết quả này có sự chung tay, góp sức của HND huyện trong việc tuyên truyền, vận động hội viên (HV), ND tham gia.

Chủ tịch UBND xã Lạc Tấn - Nguyễn Văn Truyền cho biết: "Trong phong trào XDNTM, HND xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, HV, qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân. 100% chi hội, trên 80% HV đăng ký danh hiệu ND sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Mô hình sản xuất hiệu quả xuất hiện ngày càng nhiều, giúp nhiều hộ thoát nghèo, có điều kiện vươn lên trong cuộc sống".

Ở các xã: Mỹ Bình, Lạc Tấn, Bình Lãng,..., nhiều ND tích cực hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Ông Nguyễn Văn Đức (ấp 3, xã An Nhựt Tân), một trong những người tự nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn, cho biết: "Ngày trước, những con đường trên địa bàn xã thường lầy lội vào mùa mưa, mùa nắng thì bụi nên đi lại khó khăn. Nhưng nay, những tuyến đường này được đầu tư xây dựng, nâng cấp khang trang, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Ngoài ra, trạm y tế, trường mầm non, tiểu học đều đạt chuẩn quốc gia. Những đổi thay này đều nhờ XDNTM".

Từ sự hỗ trợ của hội, nhiều HV, ND phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Điển hình như hộ ông Lê Văn Luật (ấp Bình Đức, xã Bình Lãng) có thu nhập hơn 1,5 tỉ đồng/năm từ việc sản xuất và cung cấp lúa giống. Ngoài ra, ông còn tạo việc làm cho hơn 20 lao động tại địa phương. Hay hộ ông Nguyễn Văn Sô (ấp Bình Lợi, thị trấn Tân Trụ), nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, kết hợp trồng lúa với nuôi cá,... nên lãi hơn 250 triệu đồng/năm.

Nâng cao vai trò của hội

Thời gian qua, các cấp hội trong huyện luôn quan tâm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. HND xã Bình Lãng có mô hình Tổ hợp tác nhân giống lúa; xã Mỹ Bình với mô hình Hỗ trợ ND trồng bưởi da xanh; xã Bình Lãng với mô hình Nuôi gà theo hướng an toàn sinh học; mô hình Thanh long ứng dụng công nghệ cao ở xã Bình Tịnh;… đang được triển khai nhân rộng.

Là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua, HND huyện xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết về XDNTM, trong đó chú trọng tuyên truyền về vai trò chủ thể của ND, trách nhiệm của tổ chức hội trong XDNTM. Bên cạnh đó, hội còn tuyên truyền, vận động HV, ND chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, áp dụng khoa học - kỹ thuật, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tích cực góp công, góp của XDNTM.

Chủ tịch HND Việt Nam huyện Tân Trụ - Nguyễn Hữu Nghĩa chia sẻ: "Thời gian qua, HV, ND trong huyện đóng góp hơn 40,5 tỉ đồng, 11.585 ngày công lao động để thực hiện các công trình do hội phát động: Xây dựng, nâng cấp, bêtông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần cùng địa phương XDNTM. Góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong XDNTM, mỗi cơ sở hội đều có câu lạc bộ Bảo vệ môi trường, xây dựng mô hình điểm Xanh, sạch, đẹp, an toàn. Qua đó, môi trường nông thôn từng bước được cải thiện"./.

Theo Báo Long An Online

20/08/2018 2:00 CHĐã ban hành
Bộ Y tế nêu tiêu chí cho học sinh nghỉ học để phòng dịch nCoVBộ Y tế nêu tiêu chí cho học sinh nghỉ học để phòng dịch nCoV
Theo Bộ Y tế, đối với các địa phương không có dịch nCoV, có thể cho học sinh đi học sau khi đã tiêu độc, khử trùng lớp học, vệ sinh bàn ghế, lớp học, đảm bảo các điều kiện vệ sinh phòng bệnh.

Giáo viên Trường THPT Trương Định, Hà Nội tiến hành vệ sinh, khử khuẩn lớp học lần 2 trong ngày 08/02. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Bộ Y tế đã có ý kiến phúc đáp công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho ý kiến chuyên môn về các điều kiện, tiêu chí cho học sinh nghỉ học.

Theo Bộ Y tế, đối với các địa phương không có dịch, có thể cho học sinh đi học sau khi đã tiêu độc, khử trùng lớp học, vệ sinh bản ghế, lớp học, đảm bảo các điều kiện vệ sinh phòng bệnh cho học sinh (nước sạch và xà phòng), hướng dẫn cho học sinh, cha mẹ học sinh, các thầy cô giáo về cách thức phòng bệnh và ngăn ngừa lây nhiễm do nCoV, không để lây nhiễm nCoV trong trường học.

Bộ Y tế cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường đưa chương trình giảng dạy về nCoV vào chương trình dạy học giúp cho học sinh, sinh viên biết cách phòng bệnh.

Đối với các địa phương có báo cáo trường hợp bệnh, tiếp tục theo dõi tình hình và chỉ cho học sinh đi học trở lại sau khi đã tiến hành tiêu độc, khử trùng lớp học, vệ sinh bàn ghế, các điều kiện phòng bệnh cho học sinh và sau trường hợp nhiễm corona đã được cách ly 14 ngày, không phát sinh ca mới.

Kiểm dịch y tế đối với người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa

Bộ Y tế đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc kiểm dịch y tế đối với người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa.

Theo Bộ Y tế, người điều khiển phương tiện vận chuyển chuyên chở hàng hóa và người giao hàng (nếu có) chỉ được chở hàng đến khu vực giao hàng tại khu vực cửa khẩu, không đi sâu vào nội địa.

Người điều khiển phương tiện vận chuyển và người giao hàng phải thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh: mặc đồ phòng hộ, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng (hoặc dung dịch sát khuẩn); khi quay trở lại phải cởi bỏ các đồ phòng hộ, khẩu trang tại khu cách ly của cửa khẩu, thực hiện kiểm dịch y tế.

Người điều khiển phương tiện vận chuyển, người giao hàng không bị cách ly khi trở về, phải tự theo dõi sức khỏe và kịp thời báo ngay cho cơ quan y tế địa phương nơi cư trú khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở. 

Đối với lái xe, người giao hàng của Trung Quốc sang Việt Nam, thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn, đeo khẩu trang, chỉ chở hàng đến nơi giao hàng tại cửa khẩu không đi sâu vào nội địa.

Cơ quan quản lý cửa khẩu, Kiểm dịch Y tế tại cửa khẩu tiến hành phun khử trùng phương tiện vận chuyển cả hai chiều; hướng dẫn lái xe và người giao nhận hàng thực hiện các biện pháp vệ sinh và cách thức mặc, cởi bỏ áo quần phòng hộ và dụng cụ phòng hộ; cung cấp các trang bị phòng hộ cho lái xe và người giao nhận hàng; thành lập khu cách ly tạm thời tại cửa khẩu theo quy trình một chiều hoặc mở rộng khu cách ly đã có sẵn./.

Theo TTXVN

https://www.vietnamplus.vn/bo-y-te-neu-tieu-chi-cho-hoc-sinh-nghi-hoc-de-phong-dich-ncov/622300.vnp

11/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
Nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo nghềNỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo nghề
Phối hợp tốt các công ty, doanh nghiệp đưa học sinh, sinh viên đi thực tập; đầu tư cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng công nghệ 4.0; giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp;... là những việc Trường Cao đẳng Nghề Long An đã và đang làm, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề.
Trường Cao đẳng Nghề Long An - nơi đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao cho tỉnh nhà


Trường Cao đẳng Nghề Long An - nơi đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao cho tỉnh nhà

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Long An - Lê Quốc Hùng cho biết: "Năm 2019, trường tuyển sinh đào tạo được 7.648/5.105 học viên, đạt gần 150% kế hoạch. Để đạt kết quả trên, ngay từ đầu năm, trường đã xây dựng kế hoạch tuyển sinh sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, trong đó chú ý đến việc phân luồng học sinh THCS sang học nghề và các chính sách của Luật Giáo dục nghề nghiệp dành cho học sinh tham gia học nghề".

Thời gian qua, Trường Cao đẳng Nghề Long An là địa chỉ tin cậy trong việc đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề đáp ứng cuộc cách mạng công nghệ 4.0 của tỉnh. "Chìa khóa" nâng cao chất lượng đào tạo nghề của trường là liên kết tốt các công ty, doanh nghiệp đưa học sinh, sinh viên đi thực tập; đồng thời, liên kết đào tạo các ngành nghề công ty, doanh nghiệp đặt hàng. Theo đó, trường đã "biến" các công ty, doanh nghiệp thành ngôi trường thực hành lý tưởng cho học sinh, sinh viên.

Trần Huy Hoàng (sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Long An - cơ sở chính) chia sẻ: "Gần 3 năm học, tôi được trường tạo điều kiện tiếp cận nhiều thiết bị hiện đại, nhất là biết được quy tắc, tác phong làm việc của các công ty, doanh nghiệp. Từ đó, tôi ra trường không phải bỡ ngỡ trước môi trường làm việc mới; đồng thời, tay nghề rất "cứng" nên dễ dàng tìm được công việc tốt, mức lương ổn định".

Điểm nổi bật trong công tác đào tạo nghề của Trường Cao đẳng Nghề Long An là tạo điều kiện cho giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề. Cụ thể, năm 2019, trường tạo điều kiện cho 11 viên chức học sau đại học, nâng tổng số viên chức có trình độ sau đại học lên 60 người, chiếm 22,3%; cử 32 giáo viên tham dự đánh giá kỹ năng nghề quốc gia; tạo điều kiện cho tất cả giáo viên dạy nghề đi học tập kinh nghiệm tại các công ty, doanh nghiệp;... 

Thầy Nguyễn Văn Hòa (Trường Cao đẳng Nghề Long An - cơ sở chính) cho biết: "Có thể khẳng định, chất lượng dạy nghề của trường ngày càng được nâng lên, xóa dần quan điểm "trọng thầy hơn thợ". Bởi thực tế cho thấy, hàng năm, học sinh, sinh viên học nghề sau khi tốt nghiệp có việc làm trên 95%, trong khi đó, sinh viên đại học sau khi ra trường đang loay hoay tìm việc làm, thậm chí còn đứng trước tình trạng thất nghiệp rất cao. Nhìn thấy trường ngày càng phát triển, nhiều học sinh, sinh viên ra trường có việc làm ổn định, tôi rất phấn khởi".

Năm 2020, trường được UBND tỉnh giao tuyển sinh 5.620 chỉ tiêu; đồng thời, tuyển sinh cao đẳng bằng hình thức mới là "9+4". Theo đó, học sinh tốt nghiệp THCS thay vì trước đây chỉ đăng ký học trung cấp thì nay được chọn học cao đẳng. Tại đây, học sinh tốt nghiệp THCS sẽ học 4 năm là có thể nhận bằng cao đẳng nghề. Ngoài ra, trường còn mở các ngành nghề gắn với xuất khẩu lao động. Đặc biệt, năm 2020, trường mở các lớp đào tạo tiếng Nhật và tiếng Hàn nhằm tạo điều kiện cho người lao động có nhu cầu tham gia xuất khẩu lao động. Đây là điều kiện giúp học sinh, sinh viên vừa học nghề, vừa trang bị ngoại ngữ đáp ứng thị trường xuất khẩu lao động, từ đó có việc làm ổn định, thu nhập cao.

Với sự nỗ lực và quyết tâm, tin rằng Trường Cao đẳng Nghề Long An sẽ đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần tích cực trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh nhà./.

Theo Báo Long An online

http://baolongan.vn/no-luc-nang-cao-chat-luong-dao-tao-nghe-a90255.html

13/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND tỉnh cho học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch bệnh vi rút CoronaSở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND tỉnh cho học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch bệnh vi rút Corona
Ngày 13/02/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An có tờ trình UBND tỉnh về việc cho học sinh đi học lại sau thời gian tạm nghỉ 2 đợt từ 03/02/2020 đến 08/02/2020 và từ 10/02/2020 đến 15/02/2020 để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Theo văn bản, sau thời gian tạm nghỉ và thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng các phòng học, phòng làm việc, trang thiết bị dạy học đồng thời chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho việc phòng chống dịch bệnh khi học sinh trở lại trường như: hệ thống rửa tay, đảm bảo nhà vệ sinh, nước sạch,0...Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tạm ổn không có diễn biến mới phức tạp.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao đổi ý kiến và có sự thống nhất với Giám đốc Sở Y tế đề nghị UBND tỉnh cho tất cả học sinh từ cấp mầm non đến trung học phổ thông và sinh viên, học viên trên địa bàn toàn tỉnh đi học lại kể từ ngày 17/02/2020.

Khi các trường hoạt động trở lại, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nội dung phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và tổ chức dạy bù hợp lý, thường xuyên nắm bắt tình hình và có báo cáo kịp thời./.

TH

13/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
Long An: 1.501 thanh niên nhập ngũ năm 2020Long An: 1.501 thanh niên nhập ngũ năm 2020
Ngày 12/02/2020, 15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đồng loạt tiến hành tổ chức Lễ giao, nhận quân.

Tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ.jpg

Tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ

Trong tổng số 1.501 tân binh nhập ngũ năm 2020, có 01 nữ quân nhân, tỷ lệ đảng viên nhập ngũ đạt 3,06%; sức khỏe loại 1, 2 đạt tỷ lệ 77,28%; trình độ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học đạt tỷ lệ 29,58%; tuổi đời từ 18 đến 20 đạt tỷ lệ 54,56%; cán bộ đang công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước đạt tỷ lệ 0,6%; con cán bộ Đảng viên, công viên chức nhà nước đạt tỷ lệ 3,26%.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, thực hiện chủ trương của Quân khu 7, tỉnh Long An không tổ chức Hội trại tòng quân năm 2020 nhưng vẫn thực hiện đầy đủ công tác trang trí cổ động trực quan trong và xung quanh khu vực tổ chức Lễ giao, nhận quân; thể hiện quyết tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tạo khí thế thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ Quốc. 9 đầu mối đơn vị nhận năm 2020 ở tỉnh Long An gồm: Sư đoàn bộ binh 5, Sư đoàn bộ binh 367, Sư đoàn phòng không 370, Lữ đoàn 23 thông tin, Bộ đội biên phòng Long An, Trung đoàn bộ binh 738, các đơn vị cấp phân đội trực thuộc Bộ tư lệnh Quân khu đã chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất đón chiến sỹ mới về xây dựng đơn vị.

Vừa qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, như động viên, tổ chức tặng quà cho tân binh; quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự nhanh chóng ổn định cuộc sống; tổ chức tốt việc hướng nghiệp cho quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự; phối hợp với các trung tâm dạy nghề của Bộ quốc phòng của tỉnh tổ chức dạy nghề và giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ.

Công tác tuyển quân năm 2020 đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân quan tâm thực hiện bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, công khai, công bằng, tạo điều kiện cho công dân hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc./.

Trung Dũng

11/02/2020 3:00 CHĐã ban hành
Cải cách hành chính ở cơ sở có nhiều chuyển biếnCải cách hành chính ở cơ sở có nhiều chuyển biến
Năm qua, việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" ở cơ sở tiếp tục đi vào nề nếp. Hồ sơ (HS) của tổ chức, cá nhân ngày càng được giải quyết nhanh gọn, đúng pháp luật, hiệu quả được nâng cao.

​​

Bộ thủ tục hành chính cấp xã được niêm yết công khai, rõ ràng, tiện lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch

Tạo sự hài lòng của người dân

Năm qua, bộ phận "một cửa" của UBND xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An tiếp nhận và giải quyết trên 1.000 HS các loại, trong đó, HS thuộc lĩnh vực chứng thực, hộ tịch, hộ khẩu và chính sách xã hội đều được cán bộ, công chức giải quyết trước và đúng hạn đạt 100%. Chủ tịch UBND xã Bình Hòa Đông - Trịnh Thanh Thừa cho biết: "Đảng ủy, UBND xã xác định, công tác cải cách hành chính (CCHC) là khâu đột phá để thúc đẩy KT-XH của địa phương nên bố trí cán bộ có năng lực phụ trách, đi đôi với thường xuyên kiểm tra, đôn đốc. Đồng thời, địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông về cải cách TTHC thông qua hệ thống loa đài, các cuộc họp của chi bộ, ban công tác mặt trận, đoàn thể ấp.Qua đó, góp phần đưa công tác CCHC ngày càng đi vào nề nếp, phát huy hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân".

"Bộ phận "một cửa" của xã được bài trí khoa học, thoáng mát. Cán bộ, công chức làm việc tại đây luôn hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân làm HS rất nhiệt tình, chi tiết. Khi đến làm thủ tục, chúng tôi chỉ cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo quy định, sẽ được nhận kết quả nhanh, gọn" - ông Đoàn Văn Minh, ngụ ấp 3, xã Bình Hòa Đông, chia sẻ.

Năm 2019, việc giải quyết HS cho tổ chức, cá nhân được xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành kiểm soát chặt chẽ, nhiều HS được giải quyết sớm so với quy định. Tất cả các loại HS đều bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định về tiếp nhận HS, luân chuyển, xử lý và trả kết quả theo đúng quy trình. Theo thống kê của UBND xã, năm 2019, bộ phận "một cửa" tiếp nhận và giải quyết gần 1.500 HS các loại theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông". Chủ tịch UBND xã Thanh Vĩnh Đông - Đỗ Thành Hải cho biết: "Để làm tốt công tác CCHC, địa phương cử một số cán bộ chuyên trách tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, theo dõi, thực hiện các quyết định của UBND tỉnh về công bố TTHC mới ban hành nhằm kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, niêm yết công khai giúp các tổ chức, cá nhân thuận tiện khi giao dịch".

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động

Nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa trong CCHC, hiện nay, UBND cấp xã tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ tiến độ giải quyết TTHC; quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức đảm nhiệm đúng người, đúng việc.

 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính ở cấp xã

Theo Chủ tịch UBND xã Bình Hòa Đông - Trịnh Thanh Thừa, hiện nay, bên cạnh quán triệt, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thống kê về công tác CCHC nhà nước theo định kỳ, UBND xã còn thường xuyên rà soát, bổ sung quy trình, đề xuất sửa đổi kịp thời quy định giải quyết TTHC theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông". Đặc biệt, UBND xã đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ công việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC, sử dụng văn bản điện tử, hạn chế sử dụng văn bản giấy trong trao đổi công việc, bảo đảm tiết kiệm và nhanh, gọn.

"UBND xã tiếp tục đơn giản hóa hoặc loại bỏ những TTHC rườm rà, không cần thiết; tiếp tục thực hiện tốt cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" và các quy chế, quy định phối hợp; phổ biến rộng rãi và niêm yết công khai tại công sở các quy chế, quy trình và bộ TTHC. Ngoài ra, địa phương còn tăng cường tiếp nhận và giải quyết công dân khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai, vệ sinh môi trường theo đúng quy định của pháp luật" - Chủ tịch UBND xã Thanh Vĩnh Đông - Đỗ Thành Hải cho biết.

Xác định xây dựng chính quyền cơ sở giữ vị trí quan trọng trong bộ máy hành chính nhà nước, hiện nay, Đảng ủy, UBND cấp xã tiếp tục lãnh, chỉ đạo tăng cường công tác CCHC, nhất là chủ động xây dựng những giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế; duy trì, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đặc biệt là cải thiện các chỉ số thành phần./.

Theo Báo Long An Online

http://baolongan.vn/cai-cach-hanh-chinh-o-co-so-co-nhieu-chuyen-bien-a90172.html

Chia sẻ bài viết
12/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI bắt đầu ngày làm việc đầu tiênĐại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI bắt đầu ngày làm việc đầu tiên
Sáng 10/12, tại Hà Nội, 1.000 đại biểu thanh niên dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 đã tham dự lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Toàn cảnh khai mạc phiên thứ nhất Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022. (Nguồn: TTXVN)

Dự lễ viếng có đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn cùng đông đảo đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. 

Với lòng biết ơn vô hạn, Đoàn đại biểu đã thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại."

Tại lễ báo công, tuổi trẻ cả nước lên báo cáo với Bác những kết quả đã đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012-2017. Các hoạt động của Đoàn được đoàn viên, thanh niên đón nhận, cấp ủy Đảng và chính quyền đồng tình ủng hộ, các lực lượng xã hội đánh giá cao. 

Hai phong trào hành động cách mạng do Đoàn phát động trong nhiệm kỳ đã có bước phát triển mới, thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đóng góp tích cực vào quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, đồng thời tạo môi trường thực tiễn phong phú, rộng lớn để phát huy, rèn luyện đoàn viên, thanh niên. 

Đoàn đại biểu cũng đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, đường Bắc Sơn, Hà Nội. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sỹ." Đoàn đại biểu đã nghiêng mình tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sỹ - những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. 

Sau lễ viếng, các đại biểu tập trung tại Trung tâm Hội nghị quốc gia bắt đầu họp phiên thứ nhất của Đại hội do Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong điều hành. 

Đồng chí Lê Quốc Phong khẳng định Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam. 

Với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển," Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa XI. 

Trong phiên làm việc thứ nhất, các đại biểu đã biểu quyết, thống nhất thông qua Quy chế Đại hội, tiến hành bầu và ra mắt Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 19 đồng chí, bầu Đoàn Thư ký Đại hội gồm 5 đồng chí, bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 23 đồng chí. Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội hướng dẫn các đại biểu tham dự phiên thảo luận tại tổ, diễn ra ngày 11/12. 

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng trình bày dự thảo nội dung, chương trình làm việc tại Đại hội và được các đại biểu biểu quyết thông qua. Theo đó, Đại hội diễn ra trong 3,5 ngày, từ ngày 10-13/12 với 8 diễn đàn; có 20 tổ thảo luận về các nội dung của Đại hội.

 

​Theo TTXVN


11/12/2017 9:00 SAĐã ban hành
Tự hào bước vào quân ngũTự hào bước vào quân ngũ
Trong thời chiến hay thời bình, Bộ đội Cụ Hồ đều để lại những hình ảnh đẹp, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân. Tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, hôm nay, những chàng trai, cô gái lại lên đường tòng quân với một niềm tin, quyết tâm hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả bảo vệ Tổ quốc.

Huỳnh Như (giữa) trò chuyện cùng bạn bè trước ngày lên đường nhập ngũ

Cô gái tự tin gia nhập quân đội

"Để đất nước có ngày thanh bình, phát triển như hôm nay, biết bao thế hệ đi trước đã hy sinh, chịu bao mất mát, khổ cực. Chiến tranh đã lùi xa vào quá khứ nhưng nỗi đau và những minh chứng lịch sử vẫn còn hiện hữu. Vết thương bom đạn còn nằm lại trên thân thể nhiều cựu chiến binh, những nghĩa trang liệt sĩ trải dài từ Bắc vào Nam, những Mẹ Việt Nam Anh hùng ngày đêm mong nhớ con càng nhắc nhở người dân Việt sống có trách nhiệm với Tổ quốc", đó là lời chia sẻ của tân binh Võ Thị Huỳnh Như, 23 tuổi, ngụ ấp An Hòa 1, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Điều đặc biệt, Như là nữ tân binh duy nhất của tỉnh lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự (NVQS) đợt này. Trò chuyện cùng chúng tôi, em chia sẻ, từ nhỏ, thông qua những bài học lịch sử, xem tivi, Như đã yêu thích hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Từ đó, ước mơ được làm một nữ bộ đội trong em cứ lớn dần theo thời gian.

Nhưng có những lúc, vì nhiều lý do, cuộc đời lại rẽ sang một hướng khác. Sau khi tốt nghiệp THPT, em theo học ở một trường nghề. Năm 2018, tốt nghiệp, em làm kế toán cho một công ty gần nhà. Thời gian cứ thế trôi qua, sáng đi làm, chiều về nhà, thu nhập đủ nuôi sống bản thân và phụ giúp một ít cho gia đình.

Tưởng chừng ước mơ ngày nào mãi không thành hiện thực thì cách đây vài tháng, tình cờ qua một người quen, em biết đợt tuyển NVQS năm 2020 có chỉ tiêu tuyển nữ. Thế là, Như trình bày nguyện vọng được làm nữ quân nhân với gia đình. Ông Võ Văn Thắng - cha của Như, bộc bạch: "Dù hơi bất ngờ nhưng hiểu được mong muốn của con gái, hơn nữa cũng biết con có đức tính chịu khó, không ngại vất vả nên gia đình tôi ủng hộ".

Được người thân đồng ý, em viết đơn tình nguyện đi bộ đội. Sau khi trải qua những điều kiện, tiêu chuẩn, em nhận được giấy báo trúng tuyển NVQS. "Ước mơ làm bộ đội giờ đã trở thành hiện thực. Em sẽ cố gắng nỗ lực, phấn đấu để tiếp tục được phục vụ lâu dài trong quân đội" - Như thổ lộ.

Những ngày qua, tranh thủ thời gian, em đến công ty chia tay những đồng nghiệp. Về nhà, người thân và 2 đứa em nhỏ cứ gọi Như là "cô bộ đội". Câu nói đó càng làm Như háo hức và mong thời gian trôi nhanh để được khoác trên người màu áo xanh người lính, vai mang ba lô, tay cầm súng, bước đều răm rắp theo đội hình - Như xúc động nói.

 

Em Võ Thị Huỳnh Như lắng nghe chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thủ Thừa dặn dò trước khi lên đường làm nghĩa vụ quân sự

Hôm gặp gỡ, động viên Như đi NVQS, Thượng tá Trần Trọng Nhân - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thủ Thừa, kể cho em nhiều câu chuyện về lịch sử, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông cũng nói thêm về những con người ưu tú của vùng đất cách mạng Thủ Thừa, trong đó có nhiều người là nữ.

Trải lòng cùng Thượng tá Nhân, Như bày tỏ: "Tổ quốc là hai tiếng thiêng liêng trong trái tim con. Con đã sẵn sàng để lên đường làm NVQS. Con biết rằng, con gái sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng tự tin mình sẽ vượt qua, hòa nhập tốt với môi trường kỷ luật, kỷ cương của quân đội. Con sẽ cố gắng hết sức để rèn luyện, trưởng thành và góp sức mình vào gìn giữ bình yên của Tổ quốc".

Đi bộ đội là niềm tự hào

Cũng như nhiều thanh niên khác, dịp này, em Nguyễn Duy Khang ( 20 tuổi), ngụ ấp 2, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An cũng lên đường nhập ngũ. Những ngày qua, em tranh thủ thời gian phụ giúp gia đình một số công việc, cắt tỉa những nhánh thanh long bị sâu ở vườn nhà trước khi vào quân đội.

"Khoảng 700 gốc thanh long ở vườn đều do cha và em trồng từ 2 năm trước. Thời gian qua, ngoài đi làm công cho nhà kho thanh long, về nhà, em dành thời gian chăm sóc vườn thanh long của gia đình" - Khang chia sẻ với chúng tôi trước khi lên đường làm NVQS.

Ngoài phụ giúp gia đình một số công việc, gần đây, em thường lên mạng xem những bài viết, hình ảnh, video huấn luyện chiến sĩ mới. Qua đó, em hiểu hơn về môi trường, cuộc sống, sinh hoạt, luyện tập trong quân đội. "Qua những bài viết, hình ảnh về người lính, em càng tự hào khi được vào môi trường quân ngũ" - Khang tâm sự.

 

Em Nguyễn Duy Khang là một trong những tân binh lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự đợt này

Biết em lên đường làm NVQS, những ngày qua, căn nhà cấp 4 bao bọc bởi vườn thanh long xanh mướt của gia đình có nhiều người thân đến chúc mừng, động viên. Gia đình cũng làm mấy bàn tiệc mời hàng xóm, người thân đến liên hoan. "Nhớ chấp hành kỷ luật đơn vị, đoàn kết với đồng đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao..." là những lời người thân, đại diện chính quyền địa phương nhắn gửi đến Khang trước lúc gia nhập quân đội. Còn người bạn gái gửi đến Khang lời nhắn "anh đi chân cứng đá mềm. Thỉnh thoảng em sẽ đến đơn vị thăm anh".

Trò chuyện với chúng tôi, Khang bày tỏ, sẽ không ngại những vất vả của những khóa huấn luyện, lối sống kỷ luật, kỷ cương trong quân đội. "Dù là con một nhưng sinh ra trong gia đình làm nông nên lao động, dãi nắng, dầm mưa em quen rồi. Anh cứ nhìn làn da rám đen của em là biết dân lao động, hơn nữa vừa rồi khám sức khỏe, em còn đạt loại 1" - chàng trai trẻ cười tươi nói với tôi.

Nhìn chàng trai trẻ trung, rắn rỏi, cao 1,8m, nặng 68kg quả quyết như thế, chúng tôi tin rằng, em sẽ nhanh chóng thích nghi với môi trường quân đội.

Theo Khang, nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc không chỉ là nghĩa vụ mà còn là sự may mắn, niềm tự hào đối với bản thân. Ngoài làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước, Khang tin rằng, sẽ học được rất nhiều điều trong quân đội. Đó là tính kỷ luật, tinh thần đồng đội, sự yêu thương, chia sẻ, chân thành,... Như lời hứa với người thân trước ngày lên đường, Khang nói: "24 tháng trong quân đội, con tự tin sẽ trưởng thành hơn. Đó sẽ hành trang vững chắc cho con sau này trong cuộc sống".

Theo chính quyền địa phương, Khang là 1 trong 8 thanh niên ở xã Hòa Phú lên đường nhập ngũ đợt này. Hôm gặp gỡ các tân binh tại trụ sở UBND xã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú - Trần Tấn Vĩnh bộc bạch: Mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng rất vui khi phụ huynh đều ủng hộ, động viên con em đi bộ đội. Bản thân các em đều có chung lý tưởng của tuổi trẻ, thực hiện tốt nghĩa vụ của thanh niên và thể hiện quyết tâm ra sức học tập, phấn đấu rèn luyện, góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Hòa Phú là xã anh hùng, tỉnh Long An là vùng đất giàu truyền thống cách mạng đã được phong tặng 8 chữ vàng "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc". Tin tưởng rằng, thế hệ trẻ, những thanh niên lên đường thi hành NVQS sẽ tiếp nối truyền thống cha ông, quê hương, đất nước để ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, tô đẹp thêm hình ảnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ" - ông Vĩnh nhắn nhủ đến các thanh niên.

Hôm nay, những chiến sĩ khoác trên mình màu xanh áo lính, lên đường nhập ngũ. Thời gian rèn luyện trong môi trường mới sẽ mang đến cho những tân binh nhiều trải nghiệm để trưởng thành, chín chắn hơn./.

"Công tác tuyển quân năm 2020 được các cấp, các ngành, đơn vị triển khai thực hiện từ đầu năm 2019. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự từ tỉnh đến xã thực hiện đúng Luật Nghĩa vụ quân sự. Các cấp chính quyền địa phương đều chú trọng công tác chuẩn bị nguồn và tuyển chọn công dân lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Nhờ tuyên truyền, vận động tốt nên các thanh niên, gia đình có con em trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ đều chấp hành tốt. Nhiều thanh niên nêu cao ý thức, trách nhiệm với Tổ quốc nên tình nguyện làm đơn đăng ký lên đường làm nghĩa vụ quân sự".

Trung tá Trần Thanh Tú - Phó Trưởng ban Quân lực Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Sáng nay, ngày 12/02, 15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức lễ giao, nhận quân. Theo đó, có 1.501 thanh niên (TN) lên đường làm nghĩa vụ quân sự và 233 TN đi nghĩa vụ công an. Ngoài bảo đảm chỉ tiêu số lượng thì chất lượng tuyển quân cũng được chú trọng nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong thời kỳ mới. Trong số TN lên đường làm nghĩa vụ quân sự đợt này, có 46 đảng viên; trình độ trung cấp chiếm 8,2%, cao đẳng 14,2% và đại học 9,52%; sức khỏe loại 1 và 2 đạt 77%. Ngoài ra, còn những TN đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhưng tạm hoãn công tác để lên đường làm nghĩa vụ quân sự.

Theo Báo Long An online

http://baolongan.vn/tu-hao-buoc-vao-quan-ngu-a90231.html

13/02/2020 10:00 SAĐã ban hành
Tân Hưng tập trung Kỳ thi THPT Quốc giaTân Hưng tập trung Kỳ thi THPT Quốc gia
Đến thời điểm này, cùng với các trường THPT trên địa bàn tỉnh, các trường THPT tại huyện Tân Hưng tích cực chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng cho Kỳ thi THPT Quốc gia được diễn ra từ ngày 25 - 27/6.

Trường THCS - THPT Hưng Điền B tập trung ôn giai đoạn cuối cho học sinh

Năm học 2018 - 2019, Trường THPT Tân Hưng có tổng số 174 học sinh khối 12. Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho Kỳ thi THPT Quốc gia được triển khai cụ thể với quyết tâm giúp các em có đủ tự tin về kiến thức, thoải mái về tinh thần để đạt kết quả cao nhất.

Hiệu trưởng Trường THPT Tân Hưng - Phạm Thị Hồng Nhung cho biết, để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, trường tuyên truyền, phổ biến đầy đủ thông tin về phương án tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến toàn thể giáo viên và học sinh. Nhà trường đặc biệt quan tâm, chọn những giáo viên có trình độ, năng lực tốt, dày dạn kinh nghiệm để ôn luyện cho các em. Nội dung các kiến thức bám sát theo tài liệu hướng dẫn ôn thi của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo; truyền đạt các kiến thức, kỹ năng làm bài đối với các nhóm tổ hợp môn thi tốt nghiệp và thi đại học; giúp các em làm quen, giải các bài thi dạng trắc nghiệm.

Bên cạnh công tác ôn tập, trường cũng tổ chức thi thử nhằm đánh giá thực lực, giúp học sinh có thể tự đánh giá lại kiến thức của mình xem thiếu các kỹ năng, kiến thức nào để kịp thời bồi dưỡng, bổ sung và có phương pháp ôn tập phù hợp.

Kỳ thi đang đến rất gần, thời gian này, cùng với sự chuẩn bị của nhà trường, sự định hướng ôn tập của giáo viên thì học sinh cũng rất nghiêm túc học tập, ôn luyện, nỗ lực hết mình để đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

Em Trần Gia Bảo, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Tân Hưng, tâm sự: "Em đang tích cực ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Ngoài việc được các thầy, cô giáo hướng dẫn kỹ năng làm bài, hệ thống lại kiến thức, em cũng chủ động xây dựng đề cương ôn luyện, kết hợp giữa bài dạy của các thầy, cô giáo trên lớp với làm các dạng bài tập về nhà. Em đã sẵn sàng cho kỳ thi tới".

Còn tại Trường THCS - THPT Hưng Điền B, công tác chuẩn bị cho kỳ thi cũng được tập trung. Phó Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Hưng Điền B - Lê Văn Thắng cho biết, năm học 2018 - 2019, trường có 86 học sinh tham dự Kỳ thi THPT năm nay. Hiện tại, bên cạnh việc hệ thống lại các kiến thức đã học, giáo viên trường còn giúp học sinh rèn luyện kỹ năng và phương pháp giải các bài thi của những năm trước cũng như được làm quen với các dạng đề thi khác nhau, hướng dẫn học sinh biết cách phân tích đề thi, cách trình bày bài thi theo đặc thù từng môn thi, hình thức thi, trong đó tập trung vào những học sinh yếu.

Ngoài ra, trường phối hợp địa phương hỗ trợ kinh phí cho những em có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức phương tiện đưa rước, chỗ ăn, ở cho học sinh của trường đến địa điểm thi.

Em Đoàn Thị Thùy Trang, học sinh lớp 12A1, Trường THCS- THPT Hưng Điền B cho biết: "Thời gian từ nay đến ngày thi, em sẽ tích cực ôn bài nhiều hơn nữa để nâng cao thêm kiến thức, chuẩn bị tốt cho kỳ thi quan trọng sắp tới".

 

Các học sinh chia nhóm ôn tập

Năm học 2018 - 2019, toàn huyện Tân Hưng có 260 học sinh tham gia Kỳ thi THPT Quốc gia (có 4 em hệ Giáo dục thường xuyên), trong đó, Trường THPT Tân Hưng 174 em, trường THCS - THPT Hưng Điền B có 86 em.

Trong 260 học sinh đăng ký, có 123 học sinh đăng ký bài thi khoa học tự nhiên, 137 học sinh đăng ký bài thi khoa học xã hội; 226 học sinh đăng ký thi để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học, cao đẳng, 34 học sinh còn lại đăg ký thi chỉ để xét tốt nghiệp.

Kỳ thi năm nay diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 25 đến 27/6), học sinh của huyện Tân Hưng sẽ tham gia dự thi tại Hội đồng thi Trường THPT Tân Hưng. Đây là diều kiện thuận lợi cho các thí sinh không phải di chuyển xa, tạo tâm lý an tâm, thoải mái cho các em.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng - Huỳnh Thanh Hiền cho biết: "Ngoài việc chỉ đạo cho các trường trên địa bàn tập trung ôn tập cho học sinh, huyện tiến hành cho rà soát các học sinh có hoàn cảnh khó khăn để được hỗ trợ, các đoàn thể huyện tham gia tiếp sức mùa thi. Đồng thời, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể các ngành có liên quan để bảo đảm tốt cho Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay".

Theo quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh phải thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học), tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) đối với thí sinh học chương trình giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp; thí sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. Bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các bài thi khác đều thi theo hình thức trắc nghiệm.

Nhìn chung, đến thời điểm này, các trường THPT trên địa bàn huyện Tân Hưng cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho Kỳ thi THPT Quốc gia năm học 2018 - 2019. Các trường vẫn tiếp tục ôn tập giai đoạn cuối, làm công tác tư tưởng cho học sinh, kết hợp với cha mẹ học sinh tăng cường bồi dưỡng về thể chất và tinh thần, giúp các em hoàn thành tốt kỳ thi. Hy vọng rằng năm nay các em sẽ có được một kỳ thi nghiêm túc, an toàn và đạt kết quả cao như mong đợi.

Theo Báo Long An Online

15/06/2019 9:00 CHĐã ban hành
Dự báo triều cường ở Long An cao hơn mức báo động IIIDự báo triều cường ở Long An cao hơn mức báo động III
Theo Đài Khí tượng thủy văn Long An (KTTVLA), mực nước trên 2 sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây sẽ lên đỉnh điểm từ ngày 25-27/10. Đặc biệt, đỉnh triều tại Tân An sẽ cao hơn mức báo động III là 0,1m.

Mực nước sông Vàm Cỏ Tây đang lên cao25102018.JPG

Mực nước sông Vàm Cỏ Tây đang lên cao

Mực nước đỉnh triều có khả năng gây ngập tại những vùng trũng thấp 2 bờ sông, gây khó khăn cho việc giao thông và sinh hoạt của người dân.

Mực nước đỉnh triều tại các trạm vùng hạ đang lên, mực nước cao nhất trong ngày 24/10 như sau: Tại trạm Tân An trên sông Vàm Cỏ Tây vào lúc 4 giờ là 1,43m (cao hơn báo động III là 0,03m).Tại trạm Bến Lức trên sông Vàm Cỏ Đông lúc 4 giờ là 1,32m.

Dự kiến từ ngày 25/10 đến 27/10, tại Tân An lên mức 1,7m (cao hơn báo động III là 0,10 m). Trạm Bến Lức lên mức 1,6m.

Giám đốc Đài KTTVLA - Nguyễn Quang Ngọc cho biết: Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường trên các sông ở vùng hạ Long An có khả năng ở cấp độ III, vì vậy người dân và chính quyền các xã ven sông cần đề cao cảnh giác./.

 Theo Báo Long An Online

25/10/2018 11:00 SAĐã ban hành
Bế mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hộiBế mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình Phiên họp thứ 42.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chiều 11/2, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 42.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình Phiên họp thứ 42. Các nội dung Phiên họp đều được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thận trọng, thảo luận kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu.

Sau phiên họp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan nhanh chóng triển khai các kết luận đối với từng nội dung, khẩn trương tập trung nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp để chỉnh lý 2 dự án luật; thực hiện các bước tiếp theo và triển khai công tác chuẩn bị để tổ chức tốt cho Năm Chủ tịch AIPA 2020.

Các dự thảo Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại 6 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần hoàn thiện sớm, ký ban hành để các địa phương sớm ổn định tổ chức trước khi tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp.

Như vậy, đến thời điểm hiện nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cơ bản hoàn thành việc xem xét, quyết định Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (còn duy nhất Thành phố Hồ Chí Minh chưa trình Đề án).

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, chính quyền các địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết để bảo đảm các đơn vị hành chính mới được sắp xếp kịp thời tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp theo kế hoạch đề ra; đồng thời bảo đảm ổn định tình hình địa phương và đời sống của người dân những nơi sắp xếp lại, tiếp tục phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Dự kiến phiên họp tháng 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nhiều nội dung quan trọng, trong đó có 8 dự án luật và một số nội dung khác cần được cho ý kiến. Để các dự án luật, các nội dung trình tại phiên họp tới bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các cơ quan trình và cơ quan thẩm tra cần phối hợp chặt chẽ ngay từ bây giờ, bám sát tình hình chuẩn bị, thực hiện đúng kế hoạch đề ra, nếu có vấn đề phát sinh kịp thời báo cáo để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước khi vào phiên họp;

Chính phủ, các cơ quan tổ chức hữu quan, các cơ quan của Quốc hội cần tích cực chuẩn bị, cố gắng cao nhất để chương trình phiên họp tháng 3 được tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch, tránh dồn nội dung sang phiên họp tháng 4 và tháng 5. Bên cạnh đó, cần tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm để triển khai thực hiện tốt các hoạt động khác theo đúng chương trình làm việc.

Trước đó, với sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, các đại biểu cho ý kiến về việc ban hành Nghị định hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul.

Công ước Istanbul về tạm quản hàng hóa (gọi tắt là Công ước) được ký kết ngày 26/6/1990, có hiệu lực từ ngày 27/11/1993 dưới sự quản lý của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO). Theo quy định của Công ước, tất cả thành viên của WCO và tất cả thành viên Liên hợp quốc hoặc các cơ quan chuyên trách của Liên hợp quốc đều có thể trở thành thành viên của Công ước. Hiện nay, trên thế giới có 71 quốc gia/vùng lãnh thổ là thành viên Công ước (bao gồm cả Việt Nam).

Ngày 26/9/2017, Tổng Thư ký Quốc hội có thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung liên quan đến các Văn kiện hợp tác quốc tế tại Phiên họp thứ 14; nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc gia nhập Công ước Istanbul về tạm quản hàng hóa; giao Chính phủ thực hiện việc nội luật hóa các quy định của Công ước thành các quy định cụ thể của pháp luật Việt Nam theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Việt Nam chính thức là thành viên Công ước Istanbul từ ngày 3/7/2019.

Việt Nam tham gia Công ước ở mức độ tối thiểu theo quy định của Công ước, bao gồm Thân Công ước, Phụ lục A về Chứng từ tạm quản và phụ lục B.1 về hàng hóa dùng để trưng bày hoặc sử dụng tại triển lãm, hội chợ, hội nghị hay các sự kiện tương tự.

Trong xu thế tăng cường xuất khẩu và giao lưu thương mại với các nước và Chính phủ đang nỗ lực tiến hành cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan theo hướng áp dụng các chuẩn mực hải quan quốc tế, góp phần giảm thời gian, chi phí thủ tục nhằm mục đích tạo thuận lợi thương mại, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, việc áp dụng cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul được coi là một dịch vụ cao cấp trong lĩnh vực tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, góp phần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam ra thế giới và ngược lại.

Kết luận nội dung thảo luận này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, Chính phủ sẽ thực hiện theo khoản 1, Điều 6 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016; khoản 5 Điều 156 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (tức là thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết).

Sổ tạm quản ATA là tờ khai hải quan, là chứng từ để người khai hải quan và cơ quan hải quan thực hiện thủ tục hải quan và thông quan hàng hóa, cũng như để phục vụ các công việc liên quan khác như kiểm tra sau thông quan... Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ, về thu phí cấp sổ ATA theo quy định thống nhất coi đây là loại phí hải quan nằm trong danh mục phí và lệ phí ban hành kèm theo luật và do Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn, không phải ban hành danh mục phí mới nữa. Việc cấp sổ ATA thuộc thẩm quyền phân công của Chính phủ.

Trên cơ sở nhất trí của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ gửi thông báo ý kiến để Chính phủ ban hành nghị định này.

Chiều cùng ngày, với sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, các đại biểu tiếp tục tập trung thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội./.

Theo TTXVN

https://www.vietnamplus.vn/be-mac-phien-hop-thu-42-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi/622653.vnp

12/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
Dự thảo quy định cấm người lao động chưa đủ độ tuổi làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểmDự thảo quy định cấm người lao động chưa đủ độ tuổi làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Theo baochinhphu.vn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đang dự thảo Thông tư quy định danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi, nhằm cụ thể hóa theo quy định của Bộ Luật Lao động. Dự thảo Thông tư đang được lấy ý kiến đóng góp.

Cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm các công việc trên cao (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư của Bộ LĐ-TB&XH đề xuất cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm tại các nơi làm việc, chỗ làm việc mà phải tiếp xúc với các yếu tố vệ sinh lao động và các chất trong môi trường lao động (bao gồm: Điện từ trường, rung, ồn, nhiệt độ, bụi silic, bụi không chứa silic, bụi bông, bụi amiăng, bụi than, bụi tale; các loại chất, tia phóng xạ; bức xạ bởi tia X và các tia có hại khác) nằm ngoài giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh lao động.

 

Cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm các công việc trên tàu biển (Ảnh minh họa)

Những công việc mà người lao động phải tiếp xúc với các vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm; thời gian làm việc trên 4 giờ/ngày trong không gian làm việc gò bó, chật hẹp, công việc có khi phải quỳ gối, nằm, cúi khom; làm việc trên giá cao hay dây treo cao hơn 2m so với mặt sàn làm việc; địa hình đối núi dốc trên 300.

 

Cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm các công việc dưới hầm có tư thế gò bó (Ảnh minh họa)

Bộ LĐ-TB&XH cũng đề xuất cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm các công việc theo quy định tại điểm đ, Khoản 2, Điều 147 của Bộ Luật Lao động. Cụ thể, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm 88 công việc như: Cán kim loại nóng; nhuộm, hấp vải sợi; đãi, tuyển vàng, quặng, đá đỏ; vận hành lò đốt rác và xử lý nước thải; nấu, tẩy rửa bột giấy bằng clo; nhặt hoặc phân loại rác thải, chất thải, các chất thải hoặc phế liệu, đào gốc cây có đường kính lớn hơn 40cm bằng phương pháp thủ công, đốn hạ những cây có đường kính 35cm trở lên, cắt nhánh tỉa cành mà phải làm việc trên cao; lái máy kéo nông nghiệp; trực tiếp nuôi thú dữ hoặc động vật có nọc độc; các công việc trên tàu biển và trên máy bay; làm việc ở lò lên men, lò sấy thuốc lá, những công việc phải mang vác nặng vượt quá thể trạng…/.

Theo Báo Long An online

http://baolongan.vn/du-thao-quy-dinh-cam-nguoi-lao-dong-chua-du-do-tuoi-lam-viec-trong-moi-truong-nang-nhoc-doc-hai-ng-a90241.html

13/02/2020 10:00 SAĐã ban hành
Quản lý an toàn thực phẩm - Tăng hậu kiểm, giảm tiền kiểmQuản lý an toàn thực phẩm - Tăng hậu kiểm, giảm tiền kiểm
Thực phẩm an toàn là nhu cầu thiết yếu và đòi hỏi chính đáng của mọi người. Vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP) đang được xã hội đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước (QLNN) về ATTP còn nhiều khó khăn, bất cập.

Còn nhiều bất cập

Thực phẩm chính là nguồn duy trì sự sống cho mỗi người. Vì vậy, việc bảo đảm ATTP có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thực tế cho thấy, công tác bảo đảm ATTP luôn là nỗi trăn trở và trách nhiệm lớn của các cấp, các ngành. Nhằm tăng cường công tác QLNN về ATTP, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm được thành lập từ Trung ương đến địa phương.

Tháp tùng cùng Đoàn kiểm tra chuyên ngành về ATTP tỉnh Long An trong Tháng hành động Vì ATTP năm 2018, chúng tôi ghi nhận, công tác bảo đảm ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các bếp ăn tập thể cho công nhân, lao động và học sinh còn nhiều bất cập. Vi phạm chủ yếu vẫn là: Ghi sổ kiểm tra thực phẩm 3 bước không đầy đủ; không có biện pháp phòng, chống côn trùng, động vật gây hại; không thu gom rác thải. Đặc biệt, đầu vào nguyên liệu chế biến của các bếp ăn tập thể không quản lý được, không truy xuất được nguồn gốc, nhất là thực phẩm tươi sống. Việc lưu mẫu thực phẩm thức ăn chế biến tại các bếp ăn chưa đúng quy định. Các cơ sở sản xuất, chăn nuôi còn sử dụng chất cấm, thuốc kháng sinh,... Đoàn kiểm tra kịp thời phát hiện, hướng dẫn và lập biên bản xử lý các cơ sở vi phạm đúng theo quy định của pháp luật.

Cơ-quan-quản-lý-nhà-nước-về-an-toàn-thực-phẩm-sẽ-tăng-cường-hậu-kiểm,-giám-sát-chất-lượng-sản-phẩm.jpg

​Cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm sẽ tăng cường hậu kiểm, giám sát chất lượng sản phẩm. Ảnh: Ngọc Mận

Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh - bác sĩ Phạm Văn Luân thông tin: "Nhiều cơ sở do chạy theo lợi nhuận, không tuân thủ các điều kiện ATTP, mua và sử dụng nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng, sử dụng các chất phụ gia ngoài danh mục quy định của Bộ Y tế. Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng".

Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg, ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp", việc kiểm tra cũng gặp một số khó khăn. Theo Chỉ thị 20, khi xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 1 lần/năm đối với doanh nghiệp và báo trước khi đến kiểm tra. Trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chỉ ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm rõ ràng. Điều này dẫn đến các doanh nghiệp có sự chuẩn bị trước nên việc thanh tra, kiểm tra chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Còn đối với các cơ sở chế biến thực phẩm nhỏ, lẻ, điều kiện sản xuất, kinh doanh còn gắn với sinh hoạt gia đình, khó kiểm soát phụ gia dùng trong chế biến. Năng lực kiểm tra về phụ gia, chất bảo quản của cơ quan QLNN về ATTP còn hạn chế. Vì vậy, việc quản lý thức ăn đường phố chưa đạt hiệu quả cao.

Hiện, nhận thức của người tiêu dùng dù được nâng cao nhưng chưa đủ chuyên môn lựa chọn thực phẩm an toàn. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, rất nhiều ý kiến người dân phản ánh việc QLNN về ATTP. Bà Lê Thị Kim Loan, ngụ khu phố 5, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, mong muốn: "Ngành chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm đối với thực phẩm không an toàn, kém chất lượng nhằm bảo đảm sức khỏe cho người dân; đồng thời, có giải pháp tuyên truyền giúp người dân lựa chọn thực phẩm chất lượng".

Tình hình trên, nhất là việc không quản lý được nguồn gốc thực phẩm làm gia tăng nguy cơ dẫn đến ngộ độc thực phẩm. Ngộ độc thực phẩm không chỉ là các vụ ngộ độc cấp tính có thể phát hiện, xử lý ngay mà còn là ngộ độc mãn tính do tích tụ các chất độc hại từ nguồn thực phẩm không an toàn.

Tăng cường hậu kiểm

Nghị định 15/2018/NĐ-CP, ngày 02/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP. Nghị định này nhằm thay đổi căn bản cách quản lý về ATTP, được xây dựng theo hướng cắt giảm mạnh thủ tục đăng ký, công bố, kiểm tra chuyên ngành về thực phẩm, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Việc điều chỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn đặt vấn đề bảo đảm sức khỏe người dân lên hàng đầu. Theo đó, doanh nghiệp được tự công bố sản phẩm của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về công bố đó, thay vì gửi bản hồ sơ công bố đến các cơ quan nhà nước để xác nhận, chỉ trừ một số sản phẩm phải công bố tại Bộ Y tế và Sở Y tế.

Bác sĩ Phạm Văn Luân cho biết thêm: "Cơ quan QLNN về ATTP sẽ tăng cường hậu kiểm, tăng tần suất kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm. Mục đích cuối của hậu kiểm nhằm giúp doanh nghiệp điều chỉnh sản phẩm phù hợp quy phạm pháp luật".

 Các-cơ-sở-chế-biến,-cung-cấp-suất-ăn-sẵn-cần-tuân-thủ-các-quy-định-về-bảo-đảm-an-toàn-thực-phẩm.jpg

Các cơ sở chế biến, cung cấp suất ăn sẵn cần tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm

Có thể nói, để công tác QLNN về ATTP hiệu quả cao cần tập trung tuyên truyền; kiểm tra lấy mẫu nguyên liệu, giảm bớt kiểm tra thủ tục hành chính, phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh về ATTP tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đức Hòa là huyện có nhiều khu, cụm công nghiệp nên việc tăng cường, nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra, giám sát ATTP cấp huyện, xã luôn được quan tâm. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Hòa - bác sĩ Lê Văn Xành cho biết: "Bên cạnh việc xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm, chúng tôi tập trung tuyên truyền kịp thời những quy định về bảo đảm ATTP tại các khu tập trung đông dân cư, khu công nghiệp, các chợ,...; tăng cường triển khai hậu kiểm tại các bếp ăn tập thể, cơ sở chế biến thức ăn sẵn, dịch vụ ăn uống,...".

Vấn đề bảo đảm ATTP tại các trường học cũng được quan tâm thực hiện. Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hòa Bình (xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường) - Nguyễn Thị Kim Long chia sẻ: "Chúng tôi chú trọng vấn đề bảo đảm ATTP trong tất cả các khâu; thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra các quy trình chế biến từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra, lưu mẫu thức ăn, lập hồ sơ lưu mẫu,... không để xảy ra ngộ độc thực phẩm".

Bảo đảm ATTP cho cộng đồng là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, cần sự chung sức, chung lòng, phối hợp thực hiện nhịp nhàng và tham gia hưởng ứng tích cực của toàn xã hội. các cơ quan QLNN về ATTP và chính quyền các cấp cần thực tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả phòng, chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, lĩnh vực quản lý./.

Trong Tháng hành động Vì ATTP năm 2018, các đoàn thanh, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, xử lý nghiêm những vi phạm về bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Theo đó, đoàn kiểm tra chuyên ngành kiểm tra 4.325 cơ sở, có 887 cơ sở vi phạm, trong đó có 14 cơ sở vi phạm bị xử lý với tổng số tiền phạt trên 39 triệu đồng. Hiện, còn 15 cơ sở chưa có kết quả kiểm nghiệm.

Riêng Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP tỉnh tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại các huyện: Cần Đước, Cần Giuộc, Bến Lức, Đức Hòa, thị xã Kiến Tường và TP.Tân An. Kết quả, đoàn kiểm tra 23 cơ sở, trong đó có 2 cơ sở vi phạm bị xử lý với tổng số tiền phạt 20 triệu đồng.

Theo Báo Long An Online

28/05/2018 2:00 CHĐã ban hành
Dạy học qua mạng trên hệ thông tin của ngành giáo dục Long AnDạy học qua mạng trên hệ thông tin của ngành giáo dục Long An
Sáng 07/02, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Long An gửi văn bản đến các Trưởng Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở GD&ĐT về thực hiện dạy và học qua mạng trên Hệ thống thông tin của ngành giáo dục Long An (longan.edu.vn).

 

Sở GD&ĐT Long An yêu cầu các trường học, giáo án tiết học gần nhất phải được hoàn thành và đưa lên mạng muộn nhất là 12 giờ ngày 10/02

Nhằm bảo đảm việc ôn tập cho học sinh trong thời gian tạm nghỉ, Sở GD&ĐT cấp bách xây dựng hệ thống kho học liệu dùng để chứa giáo án Elearning trên mạng, giúp học sinh có thể tự ôn luyện tại nhà. Để thực hiện việc ôn luyện hiệu quả, Sở GD&ĐT chỉ đạo địa chỉ để học sinh và giáo viên có thể vào học tập và nghiên cứu: http://khohoclieu.longan.edu.vn.

Thực hiện bổ sung bài giảng vào hệ thống, Sở đề nghị Hiệu trưởng các trường chỉ đạo khẩn giáo viên của trường ở tất cả các bộ môn tự tạo ra các bài giảng elearning bằng cách: Dùng phần mềm Adobe Presenter để tạo ra giáo án (chuyển sang chuẩn SCORM) hoặc tổ chức dạy trực tiếp trên bảng đen, dùng máy quay phim hay điện thoại thông minh để quay lại giảng dạy sau đó chuyển đổi thành chuẩn SCORM.

Sở đề nghị ưu tiên thực hiện các bài giảng của các tiết học thuộc tuần hiện hành theo phân phối chương trình đã quy định từ đầu năm. Giáo án yêu cầu giao nhiều bài tập cho học sinh tự rèn luyện tại nhà. Ban giám hiệu tổ chức cho giáo viên tin học đưa giáo án lên khohoclieu.longan.edu.vn  và thông báo cho học sinh các lớp của trường vào http://khohoclieu.longan.edu.vn để tự học.

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường học, giáo án tiết học gần nhất phải được hoàn thành và đưa lên mạng muộn nhất là 12 giờ ngày 10/02. Các bài giảng của tiết học sau đó sẽ tiếp tục thực hiện ngay theo đúng phân phối chương trình cho đến khi có chỉ đạo tiếp theo./.

Theo Báo Long An Online

http://baolongan.vn/day-hoc-qua-mang-tren-he-thong-tin-cua-nganh-giao-duc-long-an-a90009.html

08/02/2020 9:00 CHĐã ban hành
Sẵn sàng lên đường nhập ngũ Sẵn sàng lên đường nhập ngũ
Mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân lên đường làm nghĩa vụ quân sự trên địa bàn tỉnh Long An đến nay cơ bản đã hoàn thành.

​​​​

Phun xịt phòng tránh dịch bệnh 

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An, sáng ngày 12/02, tất cả 15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh sẽ tiến hành lễ giao nhận quân, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020. Năm nay, toàn tỉnh có 1.501 thanh niên lên đường nhập ngũ. Ngoài ra, trong đợt này còn có 233 thanh niên đi nghĩa vụ công an.

Cùng với đó, việc tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ năm nay cũng tổ chức ngắn gọn trong vòng 25 phút để phòng ngừa lây lan virus corona. Cụ thể, sẽ không tổ chức hội trại tòng quân, không tổ chức đông thân nhân đưa đón. Cùng với đó, công tác phòng, chống dịch cũng được hết sức cẩn trọng.

Khảo sát tại Ban Chỉ huy Quân sự các huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa... công tác phòng chống dịch corona cũng được diễn ra hết sức khẩn trương. Ban Chỉ huy quân sự các huyện đều đã tiến hành hoàn thiện khâu kiểm tra sức khỏe của tân binh.

Các doanh trại quân sự, khu vực làm lễ tiễn quân cũng được phun xịt thuốc khử trùng sạch sẽ. Các tân binh sẽ được đo thân nhiệt, phát khẩu trang y tế trước lễ xuất quân. Những tân bình có sức khỏe bất thường, có dấu hiệu nhiễm virus corona sẽ được cách ly ngay để điều trị.

Ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Chủ tịch UBND huyện Cần Đước cho biết: "Trước tình hình dịch bệnh do virus corona, UBND huyện đã chủ trương phòng chống dịch hết sức tích cực và nghiêm túc. Đợt đưa tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ năm nay, UBND huyện cũng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức ngắn gọn, hạn chế tổ chức đông người. Các tân binh được kiểm tra sức khỏe kỹ hơn mọi năm nhằm phòng tránh sự lây lan của virus corona". 

Thượng tá Nguyễn Văn Định - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cần Đước cho biết, huyện năm nay có 161 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 90 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp. Huyện Cần Đước năm nay có 32 thanh niên tự nguyện nhập ngũ, trong đó 7 thanh niên có nguyện vọng phục vụ quân đội lâu dài. 

Thượng tá Nguyễn Văn Định - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cần Đước  

Thượng tá Nguyễn Văn Định - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cần Đước 

Em Nguyễn Hoàng Thanh Tuấn (SN 1996, ngụ huyện Cần Đước) chia sẻ: "Tôi được sinh ra ở quê hương trung dũng kiên cường trong thời kỳ chống giặc ngoại xâm cũng như thời bình. Với lý tưởng được phục vụ trong hàng ngũ quân đội tôi đã nộp đơn tự nguyện gia nhập quân đội. Tôi đã tốt nghiệp Đại học và kết nạp Đảng tháng 5/2019. Tôi mong muốn được gắn bó lâu dài trong hàng ngũ quân đội để thể góp phần nhỏ của mình vào việc bảo vệ, xây dựng Tổ quốc"./.

Theo Báo Long An Online

http://baolongan.vn/s-n-sang-len-duong-nhap-ngu-a90193.html

12/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
Hội nghị tập huấn Đổi mới công tác quản lý giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật cấp tiểu họcHội nghị tập huấn Đổi mới công tác quản lý giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật cấp tiểu học
Ngày 14/6/2018, Sở Giáo dục đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn Đổi mới công tác quản lý giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật cấp tiểu học do bà Huỳnh Thị Huệ - Phó Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo chủ trì, cùng các giáo viên tại các cơ sở, trung tâm, trường học dành cho trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh Long An về dự hội nghị.

0614c.jpg

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị thông tin đến cán bộ giáo viên công tác quản lý giáo dục học sinh khuyết tật cấp tiểu học trách nhiệm xác định mức độ khuyết tật, dạng tật, mức độ khuyết tật, giấy xác nhận khuyết tật, thủ tục xác định mức độ khuyết tật đối với trẻ khuyết tật cấp tiểu học.

Tuổi của học sinh cấp tiểu học từ sáu đến mười bốn tuổi; là trẻ em ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em trong diện hộ nghèo theo quy định của Nhà nước…có các dạng tật như khuyết tật vận động; khuyết tật nghe, nói, nhìn; khuyết tật thần kinh, tâm thần; khuyết tật trí tuệ; khuyết tật khác như tình trạng giảm hoặc mất những chức năng cơ thể khiến cho hoạt động lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn …

Trẻ em khuyết tật còn tùy thuộc vào dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật. Người có khuyết tật nhẹ khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận có khả năng tự phục vụ sinh hoạt, hoặc suy giảm khả năng lao động dưới 61%. Người có khuyết tật nặng khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận có khả năng tự phục vụ sinh hoạt, nếu có người, phương tiện trợ giúp một phần hoặc suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%. Người có khuyết tật đặc biệt nặng khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận không còn khả năng tự phục vụ hoặc suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Hội nghị tập huấn Đổi mới công tác quản lý giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật giúp giáo viên phát hiện, xác định được các hành vi của trẻ từ lúc sơ khai; kịp thời uốn nắn, giúp đỡ trẻ có những hành vi bất thường, trẻ chậm phát triển trí tuệ…từ đó có những giải pháp cụ thể, giúp trẻ được phát triển khả năng của bản thân, được hòa nhập và tăng cơ hội đóng góp cho cộng đồng; đồng thời đảm bảo quyền học tập bình đẳng, chất lượng và phù hợp với đặc điểm, khả năng của người khuyết tật.

LTV

​ 

15/06/2018 11:00 SAĐã ban hành
Ngành Giáo dục và Đào tạo Long An quyết liệt phòng, chống dịch bệnh do virus CoronaNgành Giáo dục và Đào tạo Long An quyết liệt phòng, chống dịch bệnh do virus Corona
Ngày 07/02, Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Long An do Phó Giám đốc Sở – Phan Thị Dạ Thảo làm Trưởng đoàn đến kiểm tra và nắm tình hình phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Thủ Thừa và Bến Lức.

Đoàn kiểm tra nghe báo cáo về công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra tại huyện Thủ Thừa

Tại các địa phương, Phòng GD&ĐT, các đơn vị trường học quyết liệt trong thực hiện công tác phòng, chống dịch. Theo đó, Phòng GD&ĐT huyện Thủ Thừa mở chuyên mục hướng dẫn phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên Website của phòng và thông báo rộng rãi cho hiệu trưởng các trường thường xuyên đăng nhập để cập nhật thông tin; đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như: Đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc nước khử khuẩn, thực hiện vệ sinh, tẩy trùng 100% trường lớp và các thiết bị dạy học, đồ chơi cho trẻ, lau mặt bàn, ghế, nền sàn thường xuyên,…

 

Các trường vệ sinh đồ dùng, đồ chơi của của trẻ

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thủ Thừa – Đỗ Văn Mười cho biết: "Phòng chỉ đạo thành lập các nhóm trên zalo giữa phòng với các trường, trường với giáo viên, giáo viên với học sinh. Nhờ vậy, những thông tin mới được cập nhật kịp thời".

Được biết, từ ngày 05 đến 07/02, Sở GD&ĐT Long An thành lập 4 đoàn đến 15 huyện, thị xã, thành phố để kiểm ra và nắm tình hình phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Theo đó, 100% trường học trên địa bàn tỉnh được phun thuốc diệt khuẩn, tẩy trùng gồm: 219 trường mầm non, 192 trường tiểu học, 139 trường THCS, 24 trường THPT, 1 trường cao đẳng, 2 trường đại học.

 

Đoàn kiểm tra, nắm tình hình thực tế tại các trường học

Ngoài ra, các trường triển khai các nội dung hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh về việc phòng, chống bệnh như: Đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc nước khử khuẩn, ăn uống đủ chất, hạn chế chỗ đông người,… đặc biệt là không giấu bệnh, khi cơ thể các biểu hiện bất thường nên đến khám ở các cơ sở y tế để được hướng dẫn và điều trị.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Long An - Phan Thị Dạ Thảo đề nghị: "Các đơn vị trường học cần phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, học sinh để duy trì thông tin 2 chiều. Đó là trường kịp thời cập nhật tình hình mới đến phụ huynh, học sinh và phụ huynh, học sinh thông tin về tình hình của học sinh đến nhà trường nếu khi cơ thể các biểu hiện bất thường"./.

Theo Báo Long An Online

http://baolongan.vn/nganh-giao-duc-va-dao-tao-long-an-quyet-liet-phong-chong-dich-benh-do-virus-corona-a90015.html

08/02/2020 10:00 CHĐã ban hành
Lớp tập huấn rèn luyện cán bộ luyện quânLớp tập huấn rèn luyện cán bộ luyện quân
Tại bãi tập, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 738, Bộ CHQS tỉnh Long An - Thiếu tá Đặng Quốc Thịnh thực hành bài giảng "Đại đội bộ binh tấn công-phòng ngự" cho gần 200 cán bộ là lãnh đạo chỉ huy, cán bộ phụ trách huấn luyện đến từ các huyện thị, thành phố và các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Long An.

Đây là lớp tập huấn quân sự, công tác Đảng công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật năm 2020 của lực lượng vũ trang Long An, được tổ chức nhằm thống nhất một số nội dung huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, tổ chức và phương pháp diễn tập chỉ huy cơ quan, một số nội dung về xây dựng chính quy, duy trì kỷ luật về công tác Đảng công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật làm cơ sở thực hiện thống nhất trong huấn luyện và xây dựng chính quy của lực lượng vũ trang Long An.

Lớp tập huấn tham quan trật tự nội vụ trong doanh trại.jpg 

Lớp tập huấn tham quan trật tự nội vụ trong doanh trại

Lớp tập huấn hướng dẫn huấn luyện 5 môn kỹ thuật chiến đấu bộ binh cấp đại đội, Đại đội bộ binh chiến đấu tiến công, phòng ngự và tham quan đội mẫu huấn luyện bắn mục tiêu UAV bay thấp, bố trí bãi xà tạ tập thể lực, tham quan trật tự nội vụ, cùng với chứng kiến, tham quan đội mẫu huấn luyện đội ngũ chiến thuật. Qua thực tế huấn luyện, luyện tập này đã giúp cho đội ngũ cán bộ huấn luyện toàn tỉnh trực tiếp tham quan thống nhất được quy trình huấn luyện đội ngũ chiến thuật, diễn tập chỉ huy cơ quan, hành động, động tác của cán bộ, chiến sỹ trong đội ngũ chiến thuật. Đó là tiền đề để các đơn vị bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch huấn luyện, phương án sẵn sàng chiến đấu trong thời gian tới.

Lớp tập huấn giới thiệu bố trí bãi tập xà.jpg 

Lớp tập huấn giới thiệu bố trí bãi tập xà, tạ tập thể lực của bộ đội

Nổi bật trong tập huấn lần này là đưa vào nhiều nội dung mới, rất cơ bản, sát với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng ở các đơn vị cơ sở; ban tổ chức đã xây dựng chương trình phù hợp, có nhiều nội dung mới, thiết thực trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện như: nội dung biện pháp chỉ huy và cơ quan đơn vị trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức phương pháp huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, một số nội dung về điều lệnh quản lý bộ đội và quy định mang mặc quân phục dã chiến. Cán bộ lực lượng vũ trang trong tỉnh dự tập huấn cũng tiếp thu cả về tổ chức, phương pháp để vận dụng vào tập huấn tại đơn vị sắp tới.

Trước yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, phù hợp với sự phát triển của cách đánh mới và điều kiện mới, đối tượng tác chiến mới, tập huấn quân sự, công tác đảng, công tác chính trị lần này là cơ sở quan trọng giúp các đơn vị và lực lượng vũ trang trong tỉnh thống nhất cao về nhận thức và hành động. Sau tập huấn của Bộ CHQS tỉnh, các đơn vị sẽ tổ chức tập huấn ngay cho đơn vị mình, nhằm đưa các nội dung tập huấn nhanh chóng thực hiện thống nhất ở các địa phương, đơn vị.

Trung Dũng

13/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
Tạm ngưng các loại xe có tổng tải trọng (xe+hàng hóa) 03 tấn trở lên lưu thông trên ĐT825 (đoạn từ ngã ba Hòa Khánh đến cầu Láng Ven) Tạm ngưng các loại xe có tổng tải trọng (xe+hàng hóa) 03 tấn trở lên lưu thông trên ĐT825 (đoạn từ ngã ba Hòa Khánh đến cầu Láng Ven)
Công trình ĐT825 (đoạn từ ngã ba Hòa Khánh đến Cầu Láng Ven) chuẩn bị triển khai thi công thảm bê tông nhựa nóng mặt đường. Trong thời gian tiến hành thảm bê tông nhựa nóng mặt đường sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông. Để đảm bảo an toàn giao thông, Sở Giao thông Vận tải thông báo:

​​​​Tạm ngưng các loại xe có tổng tải trọng (xe +hàng hóa) 03 tấn trở lên lưu thông trên ĐT825 (đoạn từ ngã ba Hòa Khánh đến cầu Láng Ven), thời gian từ 08 giờ đến 16 giờ trong ngày kể từ ngày 30/01/2018 đến ngày 10/02/2018. Trong thời gian tạm ngưng lưu thông qua đoạn tuyến trên, các loại xe có tổng tải trọng (xe + hàng hóa) 03 tấn trở lên đi theo các hướng sau:

- Hướng 1: từ ĐT824 đến cầu Sông Tra đến Quốc lộ N2 rẽ phải đến ngã ba Hòa Khánh và ngược lại.

- Hướng 2: từ ĐT824 đến ngã ba Tua 1 rẽ trái đi theo đường Đức Hòa Thượng đến đường Quốc lộ N2 rẽ trái đi theo đường Quốc lộ N2 đến ngã ba Hòa Khánh và ngược lại.

Riêng các xe vận chuyển vật tư phục vụ thi công công trình được phép lưu thông.

Các phương tiện khi lưu thông phải tuân thủ luật giao thông đường bộ hiện hành và thực hiện theo quy định của biển báo hiệu cầu, đường trên tuyến.

Ban Quản lý dự án công trình giao thông chịu trách nhiệm yêu cầu đơn vị thi công tổ chức, thực hiện đầy đủ phương án đảm bảo an toàn giao thông được duyệt và bố trí nhân lực, phương tiện điều tiết, lập hàng rào chắn, biển báo hiệu tại ngã ba Hòa Khánh và tại đường vào cầu Láng ven, lắp đặt biển chỉ dẫn tại ngã ba giao giữa ĐT824 và ĐT825 theo quy định để hướng dẫn các phương tiện tham gia lưu thông được thuận tiện, đảm bảo an toàn.

Thanh tra giao thông vận tải thường xuyên kiểm tra và xử lý những hành vi vi phạm, gây cản trở và gây mất an toàn giao thông trên ĐT825 (đoạn từ ngã ba Hòa Khánh đến cầu Láng Ven).

Sở Giao thông vận tải thông báo để đồng bào và cơ quan được biết.

TV

29/01/2018 1:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​