Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Từ ngày 01/01/2018 chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95Từ ngày 01/01/2018 chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95
Cho phép tồn tại 2 loại xăng: RON 92 và E5 RON 92 đến hết ngày 31/12/2017. Kể từ ngày 01/01/2018 chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95.

tu ngay 112018 chi cho phep ban xang 762017.jpg

Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Đó là một phần trong các nội dung chỉ đạo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc thực hiện "Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg ngày 20/11/2007 (Đề án 177) và Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống được ban hành theo Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ (Lộ trình 53).

Theo thông báo số 255/TB-VPCP ngày 06/6/2017 của Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp nêu trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đồng ý với kiến nghị của Bộ Công Thương về việc yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 177 và Lộ trình 53 theo mục tiêu đề ra, với bước đi phù hợp. Cho phép tồn tại 2 loại xăng: RON 92 và E5 RON 92 đến hết ngày 31/12/2017. Kể từ ngày 01/01/2018 chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 nhằm góp phần bảo đảm mục tiêu an ninh năng lượng, giảm dần sự lệ thuộc vào xăng khoáng, cải thiện môi trường, đồng thời thực hiện tốt các cam kết của Chính phủ Việt Nam với quốc tế về giảm khí thải nhà kính, góp phần tạo thu nhập bền vững cho khu vực nông nghiệp và thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng giao Bộ Công Thương tính toán lộ trình, bước đi phù hợp, khả thi để thay thế toàn bộ xăng khoáng RON 92 bằng xăng E5 RON 92, tiếp tục triển khai xăng E10, bảo đảm không gây ra ảnh hưởng đến hoạt động SX, KD của thương nhân và việc sử dụng của nhân dân. Chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các DN đầu mối kinh doanh xăng dầu bảo đảm nguồn cung xăng sinh học (E5 RON 92, E10) cho thị trường; tổ chức hệ thống phối trộn, phân phối, kinh doanh, dịch vụ cung ứng xăng E5 RON 92 bảo đảm chất lượng. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát hoạt động của các nhà máy SX ethanol nhiên liệu, kịp thời phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý khó khăn, vướng mắc; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đề xuất việc áp dụng các mức chất lượng sản phẩm xăng dầu bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn tương đương EURO 2, EURO 3, EURO 4 và EURO 5, đáp ứng quy định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô 2 bánh SX, lắp ráp, nhập khẩu mới và các quy định về kinh doanh xăng dầu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2017. Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan rà soát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; kết hợp với tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg bảo đảm đồng bộ; trên cơ sở đó đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg cho phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng giao Bộ Tài chính chủ trì theo dõi, kiểm tra, giám sát việc điều hành giá xăng dầu bảo đảm không làm tăng giá thành sản phẩm xăng sinh học (E5 RON 92, E10), tiến tới giá xăng E5 RON 92, E10 có giá ở mức hấp dẫn người sử dụng. Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển thôn, Bộ Công Thương nghiên cứu, xây dựng giá mua tối thiểu sắn nguyên liệu phục vụ SX ethanol; nghiên cứu xây dựng và ban hành chính sách thuế nhập khẩu ethanol nhiên liệu E100 phù hợp để chống độc quyền của các DN sản xuất ethanol trong nước; thuế xuất khẩu sắn nguyên liệu để bảo đảm nguồn cung cho các nhà máy SX nhiên liệu sinh học ethanol. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng mức thuế bảo vệ môi trường cho riêng sản phẩm nhiên liêu sinh học (E5 RON 92, E10; dầu diesel B5, B10), báo cáo Chính phủ trình Quốc hội.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành việc rà soát, xây dựng quy hoạch vùng nguyên liệu sắn, bảo đảm ổn định trong việc cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy SX nhiên liệu sinh học; chú trọng gắn kết chặt chẽ vùng nguyên liệu với các nhà máy SX, chế biến nhiên liệu sinh học có chiến lược đầu tư phát triển lâu dài, có ký hợp đồng cam kết tiêu thụ ổn định, hợp lý, bảo đảm lợi ích của người trồng sắn. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho SX nguyên liệu sinh khối phục vụ SX nhiên liệu sinh học.  Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện chương trình truyền thông cấp quốc gia nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học nói chung, xăng E5 RON 92, E10 nói riêng, trong đó làm rõ lợi ích của việc sử dụng xăng E5 RON 92, E10, khẳng định về chất lượng, kỹ thuật để người tiêu dùng yên tâm lựa chọn sử dụng xăng E5 RON 92, E10. Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn về nhiên liệu sinh học khi cần thiết; xây dựng kế hoạch kiểm tra, quản lý thiết bị đo lường và chất lượng nhiên liệu sinh học trong nhập khẩu, SX, lưu thông trên thị trường.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các DN đầu mối kinh doanh xăng dầu xây dựng và đẩy mạnh công tác truyền thông về nhiên liệu sinh học; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tạo điều kiện thuận lợi đề các DN sản xuất, kinh doanh xăng dầu. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu đảm bảo nguồn cung ethanol triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 21/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ; mở rộng thêm trạm phối trộn xăng E5 RON 92 trên địa bàn khu vực phía Bắc và các địa phương khác; xây dựng kế hoạch, phương án chuyển đổi mặt hàng, đáp ứng tiến độ, lộ trình thực hiện để bảo đảm kể từ ngày 01/01/2018 chỉ SXKD xăng  E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95./.

Thái Chuyên

08/06/2017 3:00 CHĐã ban hành
Đường dây nóng tiếp nhận và xử lý ý kiến doanh nghiệpĐường dây nóng tiếp nhận và xử lý ý kiến doanh nghiệp
Để kịp thời tiếp nhận và giải quyết các ý kiến của doanh nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh đã cử công chức làm đầu mối tiếp nhận ý kiến doanh nghiệp.

​Theo đó, cử đồng chí Trần Hải Tuấn – Phó Trưởng phòng Tổng hợp – Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh làm đầu mối tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp thông qua số điện thoại 0272 3826 205.

Ngoài ra, ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp với Chủ tịch UBND tỉnh còn được tiếp nhận thông qua địa chỉ thư điện tử là chutichubndlongan@gmail.com.

          Ban biên tập

08/03/2018 2:00 CHĐã ban hành
Mời doanh nghiệp tham gia Chương trình Khảo sát thị trường rau quả và thực phẩm tại Châu ÂuMời doanh nghiệp tham gia Chương trình Khảo sát thị trường rau quả và thực phẩm tại Châu Âu
Trung tâm Xúc tiến Thương mại & Đầu tư Tp HCM phối hợp với Hội Lương thực thực phẩm Tp HCM, Hiệp hội rau quả Việt Nam, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và các hội ngành nghề tổ chức và kính mời Quý doanh nghiệp tham gia Chương trình Khảo sát thị trường rau quả và thực phẩm tại Châu Âu.

​Đây là cơ hội giúp doanh nghiệp mở rộng mối quan hệ hợp tác kinh doanh cùng có lợi, tìm hiểu, tiếp cận thị trường, nghiên cứu xu hướng tiêu dùng, đặc điểm chung và riêng của Châu Âu so với các thị trường khác. Từ đó lập kế hoạch cụ thể thâm nhập và phát triển, đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường châu Âu, tìm kiếm cơ hội đầu tư, thương mại nhằm nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật về nuôi trồng và chế biến nguyên liệu thực phẩm, cụ thể là rau củ quả để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe cho người tiêu dùng.

- Thời gian: Từ ngày 26/11 - 03/12/2017

- Địa điểm: Paris –Pháp, Frankfurt – Đức, Warsaw –BaLan

- Ngành hàng sản phẩm: Rau quả tươi và chế biến (khô và đông lạnh), các loại sản phẩm đã qua sơ chế, thực phẩm chế biến – đóng hộp từ nguyên liệu nông sản (bao gồm thủy hải sản đông lạnh và chế biến), v.v…

- Nội dung chương trình:

+ Tham quan khảo sát hội chợ triển lãm tại châu Âu

+ Khảo sát thị trường tại các nước Đức, Pháp và Ba Lan

+ Tổ chức Hội nghị Xúc tiến Thương mại - Đầu tư – Du lịch và kết nối doanh nghiệp tại Pháp.

- Chi phí tham dự: 

+ Nhà nước hỗ trợ chi phí làm việc và vả kết nối với các tổ chức tại châu Âu bao gồm: Hội trường, phiên dịch tại 3 nước, in ấn tài liệu, phí vào cổng các chương trình triển lãm - tham quan - khảo sát tại các hội chợ triển lãm.

+ Doanh nghiệp đóng góp chi phí tham gia Đoàn: 70.900.000 đồng/người, bao gồm chi phí vé máy bay chặng quốc tế và nội địa, khách sạn 3 sao, ăn uống theo chương trình, xe đưa đón và phí tham quan chương trình, bảo hiểm du lịch, phí visa châu Âu nhập cảnh…

Thời hạn đăng ký: trước ngày 25/10/2017

Các doanh nghiệp trong tỉnh Long An có nhu cầu đăng ký tham gia, xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau:

Phòng Huấn luyện ITPC 

Địa chỉ: 51 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q.1, Tp HCM

Điện thoại: 028.39104730

Email: huanluyen@itpc.gov.vn    Website: www.itpc.gov.vn

Người liên hệ: Ms Xuân Trang – 0983.702829, Ms Quỳnh Trúc - 0902.623353./.

Hoàng Việt-Trung tâm XTTM

09/10/2017 9:30 SAĐã ban hành
Một số lưu ý trong sản xuất lúa vụ Hè – Thu 2016Một số lưu ý trong sản xuất lúa vụ Hè – Thu 2016
Trong tình hình thời tiết khí hậu đã được dự báo cho thấy vụ lúa Hè-Thu năm nay sẽ gặp nhiều khó khăn do không ít diện tích trồng lúa ít nhiều bị nhiễm mặn, đồng thời thời tiết sắp tới cũng có thể diễn tiến không suông sẻ. Riêng huyện Thủ Thừa hầu hết đất cũng có bất lợi do nhiễm phèn. Với tình hình như thế nên bà con nông dân trồng lúa vụ Hè - Thu năm nay rất cần lưu ý một số điểm như sau:

​Trước tiên, bà con không nên vội vả xuống giống, nên chờ cho lượng mưa tương đối đều và theo dõi thông báo nước sông đã hết nhiễm mặn.

Thứ hai, không đốt rơm rạ, tranh thủ cày phơi ải để cắt đường dẫn phèn và để rửa mặn khi có mưa.

Thứ ba, nên bón vùi vôi khi làm đất với liều lượng từ 500 - 1000 kg/ha tùy theo chân ruộng nhiễm phèn nhiều hay ít. Tăng cường bón phân hữu cơ hoai mục hoặc phân hữu cơ vi sinh.

Thứ tư, nên sử dụng loại phân urê chậm tan như vàng (urê 46A+) hoặc đạm xanh (urê + NEB 26) để giảm thất thoát đạm.

Thứ năm, nên bón bổ sung phân Sunphat Kali (K2SO4) để tăng cường sức chống chịu cho cây lúa trong điều kiện bất lợi.

Rất mong bà con nông dân lưu ý thực hiện để vụ Hè-Thu năm nay đạt kết quả cao./.

Nguyễn Văn Trí

Trạm Khuyến nông huyện Thủ Thừa

26/05/2016 9:00 SAĐã ban hành
Bế mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Long An khóa IX: 26 Nghị quyết quan trọng được thông quaBế mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Long An khóa IX: 26 Nghị quyết quan trọng được thông qua
Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, HĐND tỉnh khóa IX đã hoàn thành toàn bộ chương trình của kỳ họp thứ 12, chiều 7/12 kỳ họp thông qua 26 nghị quyết kinh tế - xã hội và tiến hành bế mạc kỳ họp.

bieu quyet thong qua nghi quyet 7122018.JPG

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Long An khóa IX đã xem xét kỹ, bám sát thực tiễn, phù hợp quy định, HĐND tỉnh đã thống nhất cao thông qua 26 Nghị quyết quan trọng về tài chính - ngân sách, đầu tư công, đất đai, chế độ chính sách, biên chế,… cụ thể: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh Long An năm 2017; Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của tỉnh Long An năm 2019; Nghị quyết về phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2019 và bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020; Nghị quyết về Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2019 của tỉnh Long An;Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2019; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường vào cầu Rạch Dơi, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.838C; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình cấp nước sạch nông thôn các xã xây dựng nông thôn mới kế hoạch năm 2019; Nghị quyết về việc thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 Khu công nghệ môi trường xanh, xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết về giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của HĐND tỉnh….

Đồng thời quyết định thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thành Văn phòng chung; tiến hành miễm nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Văn Bốn (nguyên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) để nhận nhiệm vụ mới.

be mac ky hop7122018.JPG

Ông Phạm Văn Rạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Phạm Văn Rạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh khẩn trương tổ chức tiếp xúc cử tri để thông báo với cử tri về kết quả kỳ họp; tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân cùng thông suốt, tham gia thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; nắm bắt tốt thực tiễn đời sống xã hội để phản ảnh, kiến nghị kịp thời với HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ngành, các cấp trong phạm vi, nhiệm vụ của mình tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm thực hiện hiệu quả các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua. Trong thực thi nhiệm vụ, mỗi cán bộ lãnh đạo và đội ngũ công chức, viên chức các cấp cần đề cao tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương, nhiệt huyết, có tư duy đổi mới và hành động mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

08/12/2018 10:00 CHĐã ban hành
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10: Thống nhất 21 chỉ tiêu chủ yếu năm 2018Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10: Thống nhất 21 chỉ tiêu chủ yếu năm 2018
Sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An (khóa X) bế mạc vào sáng ngày 05/12 và thông qua nhiều nội dung quan trọng.
 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Qua thảo luận tại các tổ, có 78 lượt ý kiến. Trong đó, có 33 lượt ý kiến phát biểu về các vấn đề chung, 45 lượt ý kiến phát biểu liên quan đến Đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 6, khoá XII (gọi tắt là Đề án về công tác cán bộ). Hầu hết các ý kiến đều cơ bản thống nhất với các nội dung dự thảo.

Đối với chỉ tiêu tăng trưởng GRDP, Hội nghị thống nhất phương án tăng trưởng 9,4%. Đồng thời, các đại biểu cũng đánh giá, phân tích sâu các tồn tại, hạn chế và đề xuất thêm các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khả thi để Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các vấn đề mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình tại hội nghị.

Đặc biệt, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp được nhiều đại biểu quan tâm đóng góp ý kiến. Năm 2017, khu vực I (nông, lâm, ngư nghiệp) tăng trưởng 1,19% nhưng từng nơi, từng lúc chưa thật sự đồng bộ, sản lượng lúa ở 3 vụ giảm so với năm 2016. Vì vậy, các đại biểu đề nghị, thời gian tới, tỉnh cần tập trung các giải pháp để bảo đảm khu vực I tăng trưởng đạt kế hoạch, nhất là phải quan tâm đến cây lúa, phải xây dựng được bộ giống tốt nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng gắn với việc quy hoạch lại sản xuất nông nghiệp để định hướng phát triển nông nghiệp bền vững.

Các đại biểu cho rằng, ngoài các cây, con chủ lực, tỉnh nên đánh giá thêm hiệu quả của một số loại cây khác như cây chanh, mía để định hướng người dân sản xuất (nhất là cây mía, hiện nông dân đang gặp rất nhiều khó khăn); định hướng cho người dân việc sản xuất lúa tại khu vực 219ha trên địa bàn huyện Tân Hưng dự kiến giao cho Công ty Vĩnh Hoàn (hiện nay đang xuống giống vụ Đông Xuân 2017-2018, nhưng công ty vẫn chưa triển khai dự án).

 

Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp được nhiều đại biểu quan tâm đóng góp ý kiến

Bên cạnh đó, cần cân nhắc, điều chỉnh giảm chỉ tiêu sản lượng lương thực năm 2018 dưới 2,7 triệu tấn, do thực tế từ việc chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng hiện nay từ cây lúa sang cây trồng, vật nuôi khác có hiệu quả kinh tế cao hơn như cây thanh long, chanh, nuôi thủy sản nước ngọt, nước lợ (cá tra, tôm); tăng chỉ tiêu sản lượng lúa chất lượng cao lên 1,4 triệu tấn, do điều kiện thuận lợi từ việc thực hiện Chương trình đột phá phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phù hợp với xu thế sản xuất nông nghiệp hướng vào chất lượng.

Đối với Đề án về công tác cán bộ, đây là những vấn đề quan trọng có tác động trực tiếp đến tâm tư, tình cảm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, vì vậy, Tỉnh ủy dành phần lớn thời gian tập trung thảo luận. Tại hội nghị, các đại biểu cũng phân tích, làm rõ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực và lộ trình để bảo đảm tính hiệu quả, khả thi trong quá trình triển khai thực hiện đề án.

Theo đó, hầu hết các ý kiến thống nhất cao với việc thực hiện Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã (mở rộng việc thực hiện mô hình này), cấp huyện (chọn từ 2-4 địa phương); thực hiện thí điểm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện; thực hiện thí điểm Văn phòng phục vụ chung Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

 

Đại biểu đóng góp ý kiến Đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh

Về sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức bên trong: Tỉnh đoàn, sáp nhập Văn phòng vào Ban Tổ chức - Kiểm tra; Ban Thanh niên nông thôn vào Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên; Liên đoàn Lao động tỉnh có lộ trình sắp xếp vì tổ chức bộ máy của Liên đoàn Lao động tỉnh do Tổng Liên đoàn Lao động quy định; Thanh tra tỉnh, sáp nhập Phòng Thanh tra, phòng chống tham nhũng vào Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra;... 

Về sắp xếp tinh gọn hệ thống tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp tỉnh, với Trường Cao đẳng Sư phạm Long An, lãnh đạo tỉnh đề nghị liên kết với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và trở thành phân hiệu của trường này. Đến đầu năm 2019, nếu không sắp xếp được theo hướng trên thì sáp nhập với Trường Cao đẳng nghề Long An;...

Đối với đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao, sáp nhập: Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An, Đoàn Xiếc nhân dân Long An vào Trung tâm Văn hóa tỉnh; Ban Quản lý di tích lịch sử - văn hóa, Thư viện tỉnh vào Bảo tàng tỉnh;... 

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh yêu cầu, các cấp ủy và tổ chức Đảng trực thuộc, căn cứ nhiệm vụ đề ra, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cụ thể hoá triển khai thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; giúp Tỉnh ủy lãnh đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm tháng cuối năm 2017 và thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018./.

Theo Báo Long An Online

06/12/2017 7:55 SAĐã ban hành
Lãnh đạo Sở Ngoại vụ tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Vương quốc CampuchiaLãnh đạo Sở Ngoại vụ tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Vương quốc Campuchia
Ngày 28/01/2018, Ông Đỗ Thành Sơn, Giám đốc Sở Ngoại vụ cùng công chức của Sở đã tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam năm 2017 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2018 tại Vương quốc Campuchia.

Đến dự Hội nghị còn có Ông Vũ Quang Minh, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia, UBND, Ủy ban MTTQ , Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh phía Nam, các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia, cùng Ban chấp hành Tổng hội Người Campuchia gốc Việt Nam tại Campuchia.

quang canh HN Tong hoi Hoi nguoi Campuchia goc Viet 28120181.jpg

 Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về kết quả hoạt động của Tổng hội trong năm 2017.​ Năm 2018, Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam sẽ xây dựng lại Ban Chấp hành một số tỉnh hội; phát huy vai trò của Hội Thầy thuốc và Hội phụ nữ trong hoạt động cộng đồng; xây dựng lại Hội doanh nghiệp người Việt Nam tại Campuchia, nhằm thực hiện tốt hơn vai trò làm cầu nối hợp tác Việt Nam – Campuchia.

ong Vu Quang Vinh đai su quan Viet Nam tai Campuchia 2812018.jpg

Ông Vũ Quang Minh, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Vũ Quang Minh nhấn mạnh Đại sứ quán sẽ phối hợp với Tổng hội nỗ lực bảo vệ quyền lợi chính đáng của bà con Việt kiều, góp phần giúp cộng đồng Việt kiều ổn định cuộc sống, lớn mạnh, phồn vinh, nâng cao trình độ hiểu biết về lịch sử văn hóa nước sở tại, góp phần tăng cường tình hữu nghị gắn bó giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Quang Vinh (Sở Ngoại vụ)

30/01/2018 10:00 SAĐã ban hành
Khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Long An khóa IXKhai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Long An khóa IX
Sáng ngày 06/12/2018, Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp lệ cuối năm 2018) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 chính thức được khai mạc trọng thể tại Hội trường Tỉnh ủy. Dự và chủ tọa kỳ họp có các đồng chí: Phạm Văn Rạnh–Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Cang–Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Lâm–Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Tham dự kỳ họp có các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; các đồng chí là Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy và các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố; đại diện cử tri tỉnh và 55/58 đại biểu HĐND tỉnh khóa IX.

Theo chương trình, kỳ họp 12 HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018; kết quả công tác năm 2018 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh; xem xét kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri năm 2018; xem xét, đánh giá kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018; nghe thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ảnh tại kỳ họp.

quan canh ky hophdnd 126122018.JPG

Quang cảnh kỳ họp

HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc chấp hành chính sách, pháp luật trong thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng công nghiệp và dân cư trên địa bàn tỉnh" để tổ chức giám sát trong 6 tháng đầu năm 2019; tiến hành giám sát tại kỳ họp và ban hành nghị quyết chuyên đề "Về đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Long An"; đồng thời xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Kết luận về phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 10 và tiến hành hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 12. Đặc biệt, HĐND tỉnh sẽ xem xét cho chủ trương thí điểm hợp nhất 03 Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND tỉnh thành Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Long An.

Đồng thời, HĐND tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu và miễm nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Văn Bốn do được phân công nhiệm vụ mới.

​Trong ngày làm việc thứ hai (07/12), Thường trực HĐND tỉnh sẽ trình tóm tắt Báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh trước và sau kỳ họp thứ 10 (kỳ họp lệ giữa năm 2018), HĐND tỉnh khóa IX. Chủ tịch HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh dự kiến chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Chiều cùng ngày, đại biểu HĐND tỉnh họp phiên thông qua nghị quyết và bế mạc kỳ họp thứ 12.

ong pham van ranh phat bieu khai mac.JPG

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Phạm Văn Rạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và các cơ quan có liên quan, nhất là UBND tỉnh cầu thị lắng nghe, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh và các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp để giải trình, tiếp thu thỏa đáng, hợp lý.

Được biết, phiên chất vấn và trả lời chất vấn vào sáng ngày 7/12/2018 sẽ được phát trực tiếp trên trên truyền hình và truyền thanh LA34./.

N.H

06/12/2018 11:00 SAĐã ban hành
Trả lại tên 'trạm thu phí' cho tất cả 'trạm thu giá' trước 20/7Trả lại tên 'trạm thu phí' cho tất cả 'trạm thu giá' trước 20/7
Ngày 10/7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản gửi các nhà đầu tư dự án BOT yêu cầu đổi tên “trạm thu giá” thành “trạm thu phí”. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/7.

tram-cao-bo-1172018.jpg​​

Trạm thu giá sẽ được đổi lại tên trạm thu phí như trước đây - Ảnh: Tuấn Phùng

Trong văn bản gửi các nhà đầu tư dự án BOT, các cơ quan, đơn vị liên quan, ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết việc đổi tên "trạm thu giá" thành "trạm thu phí" được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng và trên cơ sở ý kiến của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, chỉ đạo của Bộ giao thông vận tải.

Để thống nhất tên gọi dễ hiểu, đơn giản, được người dân và doanh nghiệp đồng tình chấp nhận, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị đổi tên "trạm thu giá" thành "trạm thu phí"; 

Thay thế từ "giá" bằng từ "phí" trong các cụm từ "trạm thu giá", "biểu giá", "mức giá" trên hệ thống biển tên trạm, biển chỉ dẫn, tên bảng niêm yết mức thu và trên vé thu tại các trạm thu phí.

Thời gian hoàn thành các công việc trên trước ngày 20/7/2018. 

Đối với vé đã in, Tổng cục đường bộ yêu cầu các đơn vị tiếp tục sử dụng hết đến khi phát hành vé mới.

Tổng cục Đường bộ yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ và Cục Quản lý đường bộ cao tốc kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị thuộc địa bàn quản lý, báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam kết quả trước ngày 25/7.

Theo tuoitre.vn​​

11/07/2018 10:00 SAĐã ban hành
Khánh thành công trình cống Cầu ChùaKhánh thành công trình cống Cầu Chùa
Ngày 26/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An phối hợp UBND huyện Cần Đước tổ chức lễ khánh thành công trình cống Cầu Chùa tại thị trấn Cần Đước. Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần đến dự.

Lãnh đạo tỉnh, huyện, cắt băng khánh thành công trình cống Cầu Chùa

Công trình cống Cầu Chùa (tại lý trình K29 + 140, Quốc lộ 50, khu phố 1A, thị trấn Cần Đước) khởi công xây dựng vào ngày 05/6/2018, sau hơn 6 tháng thi công, công trình đưa vào sử dụng. Tổng mức đầu tư hơn 14 tỉ đồng do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Mai Linh thi công.

 

Lãnh đạo tỉnh Long An tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong quá trình xây dựng công trình

Cống được nâng cấp nhằm phục vụ cấp nước, tiêu nước cho 1.700ha đất sản xuất và điều tiết chống ngập úng cho khu vực Tân Lân, Phước Đông, nâng cao mực nước phía Tân Ân và Phước Tuy phục vụ cho đồng ruộng vào mùa khô và góp phần chỉnh trang đô thị thị trấn Cần Đước./.

Theo Báo Long An Online

27/12/2018 7:00 SAĐã ban hành
Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nướcQuốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người duy nhất có tên trong danh sách để bầu Chủ tịch nước vừa được Quốc hội thông qua.

Sáng nay (23/10), Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng được tín nhiệm giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 23102018.jpg 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Quốc hội sau đó biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử và thành lập Ban kiểm phiếu.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Tờ trình của Chủ tịch Quốc hội về dự kiến nhân sự thành viên Ban kiểm phiếu.

Sau khi Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ bỏ phiếu, các đại biểu Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín.

 Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước 23102018.jpg

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước, sáng 23/10

Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố vào chiều nay./.

Theo Ngọc Thành/VOV.VN

23/10/2018 11:00 SAĐã ban hành
Đồng chí Phạm Văn Rạnh-Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015Đồng chí Phạm Văn Rạnh-Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015
Hôm qua ngày 3-6-2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Long An, nhiệm kỳ 2010-2015 đối với đồng chí Phạm Văn Rạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương - Nguyễn Tuấn Khanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương - Mai Văn Chính; Bí thư Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Nam Việt và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Pham Van Ranh pho bi thu tinh uy2.gif

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương - Mai Văn Chính (bên trái) trao Quyết định Phó Bí thư Tỉnh ủy cho đồng chí Phạm Văn Rạnh

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương - Mai Văn Chính đã trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Long An, nhiệm kỳ 2010-2015 đối với đồng chí Phạm Văn Rạnh. Đồng chí Phạm Văn Rạnh sinh năm 1960, Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp chính trị, quê quán xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Trước khi nhận nhiệm vụ Phó  Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí từng giữ nhiệm vụ chủ chốt ở huyện Đức Hòa và là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh hứa sẽ tận tụy, nỗ lực, phấn đấu hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng giao.

Mai Hùng Dũng

04/06/2015 4:30 CHĐã ban hành
Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Long An giai đoạn 2009-2012Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Long An giai đoạn 2009-2012
<p style="text-align:justify;margin:6pt 0cm"><span style="font-family:'arial','sans-serif';font-size:10pt">Ngày 15/11/2012, <span style="line-height:115%;font-family:'arial','sans-serif';font-size:10pt">lực lượng vũ tỉnh Long An</span><span style="line-height:115%;font-family:'calibri','sans-serif';font-size:11pt"> </span>tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2009-2012. Tham dự có Thiếu tướng Trần Văn Hùng - Phó chính ủy Quân khu, đồng chí Mai Văn Chính - Bí thư Tỉnh ủy, các đại biểu là những điển hình tiên tiến cá nhân tập thể, lãnh đạo các huyện thành phố, các ban ngành đoàn thể tỉnh, lãnh đạo Chỉ huy các địa phương đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh.</span> </p>
<p style="text-align:justify;margin:0cm 0cm 10pt"><font face=Cambria> </font></p>

Đồng chí Mai Văn Chính - Bí thư Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể đạt thành tích

trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2009-2012

Tại Đại hội, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) Long An năm 2009-2012 như sau: Quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò công tác thi đua từ năm 2009-20012 đã có 1.075 tập thể và 2.205 cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua quyết thắng LLVT Long An giai đoạn 2009-2012, góp phần tô thắm thêm truyền thống của Quân đội và LLVT địa phương trong thời kỳ mới. Thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, LLVT Long An đã không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chính trị. Gắn công tác giáo dục chính trị với đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có 45 tập thể, 108 cá nhân điển hình tiến tiến và được khen thưởng.

Thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, LLVT tỉnh luôn quán triệt thực hiện nghiêm mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của Bộ Tư lệnh Quân khu; chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn; tổ chức được 37.900 cuộc hoạt động tuần tra, SSCĐ với 137.292 lượt đồng chí tham gia. Công tác tổ chức huấn luyện sát kế hoạch, địa bàn hoạt động và yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị. Công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao ở 3 cấp với 7.320 thanh niên nhập ngũ; tỷ lệ đảng viên nhập ngũ đạt từ 3,66% - 4,65%.  Tổ chức tốt 131 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 10.200 đối tượng. Quy tập 302 hài cốt liệt sỹ, giúp nhân dân được 98.790 ngày công lao động, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 3.700 người dân nghèo số tiền trên 290 triệu đồng.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể và bằng khen cho 15 tập thể, 19 cá nhân và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng bằng khen cho 11 tập thể, 40 cá nhân vì có thành tích tốt trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2009-2012.

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Trần Văn Hùng - Phó chính ủy Quân khu đã đánh giá cao những thành tích của LLVT tỉnh đã đạt được trong 3 năm qua, chỉ ra một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục, phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tới. Bày tỏ tin tưởng, LLVT Long An sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, vươn lên giành được nhiều đỉnh cao hơn nữa trong phong trào thi đua quyết thắng trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Mai Văn Chính - Bí thư Tỉnh ủy đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích LLVT tỉnh đạt được trong phong trào thi đua quyết thắng 3 năm qua, đồng thời khẳng định: Những thành tích đó đã góp phần quan trọng củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.  Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị LLVT tỉnh cần phân tích sâu sắc, tìm rõ nguyên nhân - nhất là nguyên nhân chủ quan, của những hạn chế, tồn tại, có biện pháp thiết thực, khả thi để sớm khắc phục trong thời gian tới. Về phương hướng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và phong trào thi đua quyết thắng LLVT tỉnh trong những năm tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu 3 nhiệm vụ chủ yếu đồng thời nhấn mạnh yêu cầu: LLVT tỉnh phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm chiến đấu cao, thực sự là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, là điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Lan Vy

15/11/2012 12:00 SAĐã ban hành
Cần đầu tư thỏa đáng hơn cho Khu bảo tồn sinh thái Láng Sen- Long AnCần đầu tư thỏa đáng hơn cho Khu bảo tồn sinh thái Láng Sen- Long An
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Đỗ Hữu Lâm vừa có chuyến công tác đến thăm và làm việc với Ban Giám đốc Khu bảo tồn (KBT) Đất ngập nước Láng Sen tại huyện Tân Hưng, Long An; tham dự có đồng chí Lương Sơn Cầu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hưng.

quang canh lam viec tai KBT Lang Sen 1542017moi.jpg

Đoàn công tác nghe báo cáo về hoạt động của KBT Láng Sen

KBT Đất ngập nước Láng Sen với tổng diện tích 4.802ha, chia làm 12 tiểu khu, trong đó, riêng khu vực vùng lõi với diện tích khoảng 2.000ha được bảo vệ nghiêm ngặt, khu rừng tràm kinh tế với diện tích 1.200ha và vùng đa dạng sinh học nằm trong 3 xã: Vĩnh Đại, Vĩnh Lợi và Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Với hệ sinh thái đa dạng cùng hệ động, thực vật phong phú, mỗi năm vào mùa nước nổi, nơi đây chính là nơi trú ngụ của hàng trăm ngàn cá thể chim di trú. Trong đó, có nhiều loài quý hiếm như: Sếu đầu đỏ, quắm đen, điên điển,... và cả các loài cá hiếm khi xuất hiện ngoài tự nhiên như: Cá tra dầu, cá hô, cá éc mọi, cá chài,... Ngày 22-5-2015, KBT Đất ngập nước Láng Sen chính thức được công nhận là khu Ramsar thứ 2.227 trên thế giới và là khu Ramsar thứ 7 của Việt Nam. Chính vì vậy, công tác bảo tồn, gìn giữ môi trường sống của hệ động, thực vật tự nhiên trong KBT luôn được các cán bộ và người dân chung sức tham gia.Việc gìn giữ và phát huy KBT Láng Sen sẽ góp phần vào việc bảo vệ đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên vùng Đồng Tháp Mười, bảo vệ các nguồn gen quý hiếm cho nghiên cứu khoa học, thông qua các biện pháp bảo vệ như cấm săn bắt, phá rừng, từng bước nâng cao chất lượng sống của người dân trong vùng...​​

chup luu niem tai KBT Lang Senmoi.jpg

Chụp ảnh lưu niệm tại KBT Láng Sen

Tại buổi làm việc, Giám đốc KBT Trương Thanh Sơn và phó Giám Đốc Nguyễn Công Toại đã báo cáo với phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Khu trong việc phối hợp với chính quyền, nhân dân địa phương cùng chung tay bảo vệ, giữ gìn môi trường sống cho hệ động, thực vật, bảo tồn, lưu giữ, phục hồi cảnh quang, môi trường sinh thái và phát triển du lịch  nơi đây. Qua đó, lãnh đạo KBT cũng nêu một số khó khăn, bức xúc cần được lãnh đạo tỉnh quan tâm như: Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân nâng cao nhận thức về bảo vệ rừng và hệ sinh thái KBT; đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác nghiên cứu, lưu trữ mẫu động, thực vật, gen; công tác cán bộ; xây dựng hệ đài quan sát theo dõi hoạt động các loài chim từ xa, quan sát cháy rừng, trạm bơm phục vụ chống hạn trong mùa khô...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của cán bộ KBT đã vượt qua khó khăn để ổn định công tác, giúp cho hệ động thực vật KBT ngày càng được duy trì và phát triển, đây là niềm tự hào của tỉnh Long An; lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư thỏa đáng hơn cho việc duy trì và phát huy hiệu quả KBT láng Sen trong thời gian tới.

Thanh Hùng

16/05/2017 11:00 SAĐã ban hành
Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Long An khóa IX: Sôi nổi phiên chất vấn và trả lời chất vấnKỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Long An khóa IX: Sôi nổi phiên chất vấn và trả lời chất vấn
Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh khóa IX, sáng ngày 7/12/2018, Thường trực HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn trên hội trường với phần trả lời trực tiếp và tham gia giải trình của Giám đốc (hoặc phụ trách) các Sở, ngành: Nội vụ, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công an tỉnh và phần trả lời chung của Chủ tịch UBND tỉnh.

Mở đầu phiên chất vấn đại biểu HĐND tỉnh – Nguyễn Thị Thanh Vân (đơn vị huyện Thạnh Hóa) chất vấn các vấn đề liên quan về việc xét duyệt trình độ chuyên môn, xếp lương cán bộ cấp xã; tình trạng thừa thiếu giáo viên các cấp học hiện nay trên địa bàn tỉnh. Liên quan đến vấn đề này, Giám đốc đốc Sở Nội vụ - Nguyễn Văn Bon nêu rõ tình trạng thiếu giáo viên giữa các cấp học đã xảy ra từ nhiều năm trước nguyên nhân chính do số lượng học sinh từng cấp học có nhiều thay đổi nhưng việc tăng giảm giáo viên từng cấp học chưa theo kịp. Trong khi đó, Ủy ban nhân dân cấp huyện không thể điều chỉnh phân công lại Giáo viên giữa các cấp học do trình độ chuyên môn của mỗi cấp học là khác nhau, việc thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, đặc biệt là cấp Mầm non còn chậm. Thời gian qua, Sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban dân nhân tỉnh chỉ giải quyết đề nghị tuyển mới giáo viên mầm non, không giải quyết việc tuyển dụng mới giáo viên cấp trung học cơ sở; do đó số giáo viên thừa có giảm dần so với những năm trước việc thừa thiếu giáo viên giữa các cấp học đang từng bước khắc phục.

tra loi chat van Hoang 7122018.JPG

Ông Lê Văn Hoàng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời chất vấn

​Đại biểu Trương Ngọc Toàn (đơn vị TP.Tân An)  chất vấn  các vấn đề về liên quan đến hoạt động mua bán động vật hoang dã tại điểm bán nông sản trên chợ Thạnh Hóa. Về vấn đề này, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu rõ chợ nông sản Thạnh Hóa từ lâu là vấn đề dư luận rất bức xúc; ngày 27/9/2018 Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì với các sở ngành và Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Hóa để xử lý những bất cập về chợ động vật hoang dã ở Thạnh Hóa. Trên tinh thần chỉ đạo của tỉnh là di dời chợ động vật hoang dã vào phía trong, việc mua bán động vật phải tuân thủ quy định của pháp luật; phải thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường không gây ảnh hưởng xấu đối với người đi đường. Đến nay, thì tình trạng mua bán động vật, nông sản tại chợ nông sản hàng hóa có những chuyển biến so với trước đây, được bày bán trật tự, không còn bày bán các động vật hoang dã thuộc danh mục cấm săn bắn mua bán; không còn các hình ảnh phản cảm như báo chí đã nêu trước đây.

 Đại biểu Hồ Tấn Đức chất vấn vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự.JPG

Đại biểu Hồ Tấn Đức (đơn vị huyện Cần Đước) chất vấn về vấn đề an ninh trật tự

Bên cạnh những vấn đề nêu trên, Đại biểu Hồ Tấn Đức (đơn vị huyện Cần Đước) nêu vấn đề cử tri quan tâm về tình hình an ninh trật tự hoạt động của các đối tượng đòi nợ thuê, tín dụng đen, trộm, cướp trên địa bàn tỉnh,…. Trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Đức – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Tình hình, hoạt động cho vay, thuê, cầm cố tài sản với lãi suất cao của các tổ chức, cá nhân không thuộc các loại ngân hàng, quỹ tín dụng (tín dụng đen) đang có chiều hướng gia tăng. Thời gian qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện hiệu quả kế hoạch phối hợp thực hiện các cao điểm tấn công tội phạm, giải quyết kế hoạch chuyên đề phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới ngành công an tỉnh sẽ tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống tội phạm và các đợt cao điểm trong tấn công tội phạm triển khai quyết liệt các giải pháp kiểm soát kiềm chế tội phạm và tệ nạn xã hội.

Tại cuộc chất vấn, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần báo cáo tóm tắt về tiến độ, kết quả thực hiện Kết luận số 360/KL-HĐND ngày 31/7/2018 của HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10. Đồng thời, trả lời chất vấn đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX./.

N.H

07/12/2018 4:00 CHĐã ban hành
Thủ tướng yêu cầu tăng cường sử dụng vật liệu xây không nungThủ tướng yêu cầu tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung
<h1 style="text-align:justify;margin:0in 0in 0pt"><span style="font-family:arial;font-size:10pt;font-weight:normal">Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung.</span> </h1>

Chỉ thị nêu rõ, trong những năm qua, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo phát triểnvật liệu xây không nung (VLXKN) để từng bước thay thế gạch đất sét nung, hạn chế sử dụng đất sét và than - nguồn tài nguyên không tái tạo, góp phần bảo vệ an ninh lương thực, tiết kiệm năng lượng và giảm lượng khí thải CO2.

Ngoài ra, việc sử dụng phế thải của các ngành công nghiệp như tro, xỉ, mạt đá... để sản xuất VLXKN cũng góp phần giảm một lượng đáng kể các chất thải rắn ra môi trường. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều bất cập trong việc quản lý đầu tư, sản xuất, đặc biệt là việc sử dụng VLXKN thay thế gạch đất sét nung. Các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ cho việc đầu tư phát triển và sử dụng VLXKN chậm được ban hành. Tình hình sản xuất và tiêu thụ gạch đất sét nung bằng lò thủ công vẫn diễn ra phổ biến (chiếm 35 - 40% sản lượng gạch đất sét nung). Vì vậy việc tiêu thụ VLXKN, đặc biệt là gạch bê tông nhẹ gặp nhiều khó khăn.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển VLXKN, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau đây: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các chính sách của Chính phủ thuộc phạm vi quản lý của từng Bộ, ngành, địa phương, nhằm khuyến khích sản xuất và ưu tiên sử dụng VLXKN, kể cả các sản phẩm tấm tường thạch cao và tấm 3D. Hạn chế sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung, tiếp tục xây dựng lộ trình phù hợp với từng địa phương để sớm chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò vòng sử dụng nhiên liệu hoá thạch (than, dầu, khí).

Cùng với đó, Bộ Xây dựng phải trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành các cơ chế chính sách đồng bộ nhằm tăng cường sử dụng VLXKN theo hướng các công trình sử dụng vốn nhà nước như: trụ sở làm việc, bệnh viện, trường học... bắt buộc phải sử dụng VLXKN; các công trình nhà cao tầng không phân biệt nguồn vốn, ưu tiên sử dụng VLXKN, đặc biệt là VLXKN loại nhẹ tối thiểu phải đạt 30% trong tổng số vật liệu xây; đồng thời, khi phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, các chủ đầu tư phải chú ý việc ưu tiên sử dụng VLXKN.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải phối hợp với Bộ Xây dựng tiếp tục xây dựng lộ trình giảm dần việc sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung và chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò vòng sử dụng nhiên liệu hoá thạch phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương; Tích cực chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển VLXKN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2010; Xây dựng và rà soát Quy hoạch phát triển sản xuất vật liệu xây dựng tại địa phương phù hợp với Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó chú trọng việc phát triển VLXKN từng bước thay thế gạch đất sét nung; Rà soát trình HĐND quyết định nâng mức phí bảo vệ môi trường đối với việc khai thác đất sét làm gạch lên mức tối đa.

 Các Bộ, ngành và UBND các địa phương hàng năm hoặc đột xuất báo cáo Bộ Xây dựng tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao.

 N.D

25/04/2012 12:00 SAĐã ban hành
Mời doanh nghiệp tham gia Tuần lễ sản phẩm Lào tại Tp Hồ Chí Minh Mời doanh nghiệp tham gia Tuần lễ sản phẩm Lào tại Tp Hồ Chí Minh
Thời gian:  24/01/2018 -  28/01/2018.
Địa điểm: Công viên Lê Văn Tám.
Đơn vị tổ chức: Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC).
Thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và Lào gia tăng giao thương, quảng bá thương hiệu và hình ảnh đến người tiêu dùng hai quốc gia, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp với Tổng lãnh sự quán Lào tại TP.HCM tổ chức sự kiện Tuần lễ sản phẩm doanh nghiệp Lào tại thành phố Hồ Chí Minh 2018

Xuyên suốt tuần lễ sự kiện là các hoạt động đa dạng để người dân thành phố tiếp cận với các sản phẩm mang thương hiệu của nước bạn như giới thiệu sản phẩm, tư vấn sử dụng, tham gia chế biến và thực hiện các sản phẩm … cùng với những gian hàng giới thiệu về văn hóa, du lịch của nước bạn. Với sự phối hợp chặt chẽ của Tổng lãnh sự quán Lào tại TP.HCM, sản phẩm hàng hóa đến với sự kiện tuần lễ giới thiệu sản phẩm lần này được bảo đảm có nguồn gốc xuất xứ từ nước bạn, là những thương hiệu nổi bật, những sản phẩm độc đáo mà doanh nhân nước Lào anh em mang đến giới thiệu với bà con tiêu dùng thành phố mang tên Bác.

Bên cạnh các hoạt động chính, khu ẩm thực sẽ mang đến với người dân thành phố những đặc sản của đất nước triệu voi. Sân khấu ca nhạc hàng đêm sẽ là nơi trình diễn những tiết mục, những làn điệu đặc sắc của các dân tộc Lào. Trong các ngày diễn ra sự kiện, ITPC còn tổ chức các hội thảo chuyên về đầu tư nhằm giới thiệu các ưu đãi mà nước bạn đang mời gọi, cũng như giới thiệu các lĩnh vực tiềm năng, các khu vực ưu tiên mời gọi đầu tư của Lào.

Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Long An thông báo đến các doanh nghiệp trong tỉnh quan tâm tham gia sự kiện trên.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Phòng Xúc tiến Thương mại – ITPC

ĐC: 51 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, Tp.HCM                              

ĐT: (028) 3910 4565

Fax: (028) 3910 1303

Anh Lê Tấn Minh sẽ tiếp nhận thông tin và hỗ trợ quý doanh nghiệp qua số điện thoại 0968 740 701 và email minhlt@itpc.gov.vn Email: trade@itpc.gov.vn                                               

Website: www.itpc.gov.vn ./.

Hoàng Việt-Trung tâm XTTM​

06/12/2017 8:30 SAĐã ban hành
Xây dựng mô hình sản xuất dưa hấu đạt tiêu chuẩn VietGapXây dựng mô hình sản xuất dưa hấu đạt tiêu chuẩn VietGap

<p style="margin:6pt 0in 0pt;text-align:justify">
<span style="font-size:10pt;font-family:arial">Sở Khoa học và Công nghệ Long An vừa tổ chức hội nghị xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học <span style="text-shadow:auto">“</span>Xây dựng mô hình sản xuất Dưa Hấu đạt tiêu chuẩn ViệtGAP tại huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An” do Viện Cây Ăn Quả Miền Nam đăng ký thực hiện. Thạc sĩ Trần Kim Cương làm chủ nhiệm. Đề tài sẽ được thực hiện từ tháng 1/2012 đến tháng 12/2013 tại xã Thạnh An huyện Thạnh Hóa.</span>
</p>

Thị trường hiện nay cạnh tranh khốc liệt, nông dân phải đương đầu với những thách thức lớn, an toàn thực phẩm được đặt lên hàng đầu, kế đến là chất lượng sản phẩm, sản lượng phải lớn và thời gian giao hàng đúng hạn mới đáp ứng được những đơn đặt hàng lớn, và giá phải rẽ mới cạnh tranh được với các nước trong khu vực.

Dưa hấu, một loại cây mà kỹ thuật trồng là rau nhưng sử dụng là trái cây tươi, là một loại cây thế mạnh của Long An, với diện tích trồng hàng năm khoảng 1.000 ha được trồng luân canh với lúa, ở rãi rác nhiều huyện. Dưa hấu Long An đã nổi tiếng từ lâu nhưng đầu ra vẫn còn bấp bênh vì chưa áp dụng quy trình GAP; Trong xu hướng phát triển hiện nay đòi hỏi nhà cung cấp phải chứng minh được nguồn gốc sản phẩm để khách hàng tin cậy, do vậy việc thực thực quy trình sản xuất nông nghiệp khép kín từ sản xuất đến thị trường tức sản xuất theo quy trình GAP là con đuờng tất yếu để nông sản Việt Nam có thể tham gia thị trường thế giới.

Huyện Thạnh Hoá có diện tích canh tác lớn, tương đối tập trung riêng xã Thạnh An, huyện Thạnh Hoá có gần 100 hộ chuyên canh dưa hấu với khoảng 200 ha được trồng 2 vụ trong năm (một vụ xuống giống trước Tết và một vụ sau Tết nhưng có thời gian nghỉ 2 tháng giữa 2 vụ ) nhưng vẫn ở tình trạng bán trôi nổi “tự sản xuất- tự tiêu thụ”, chủ yếu bán cho thương lái, thiếu sự bao tiêu và qui hoạch vùng nguyên liệu.

Sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP là quản lý tốt chuỗi cung ứng, có sự liên kết giữa các đối tác tham gia, áp dụng đồng bộ các công nghệ tiên tiến trong sản xuất (giống, bón phân hợp lý giữa hữu cơ và vô cơ, sử dụng chế phẩm sinh học,… và giải pháp phòng trừ dịch hại theo IPM, ICM là thích hợp. Chứng nhận quá trình sản xuất đạt VietGAP là một trong những cách chứng minh sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và nâng cao giá trị canh tranh trên thị trường. GAP là tiêu chuẩn “Thực hành nông nghiệp tốt” chứng nhận cho chương trình kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm xuyên suốt của dây chuyền từ sản xuất đồng ruộng tới tay người tiêu dùng (bao gồm hướng dẫn thực hành VietGAP cho sản xuất, sơ chế và phân phối).

Đề tài sẽ tiến hành khảo sát hiện trạng sản xuất dưa hấu, điều kiện và môi trường làm việc, phân tích dinh dưỡng trong đất trồng, những yếu tố ảnh hưởng đến an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm xác định những tồn tại so với tiêu chuẩn VietGAP; Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp với vùng sản xuất, liều lượng phân hữu cơ - vô cơ để tăng năng suất và chất lượng trái, hiệu quả kinh tế và xác định đối tượng cụ thể gây hại nghiêm trọng; Biện pháp phòng trừ hiệu quả sâu bệnh quan trọng, nghiên cứu biện pháp giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoá học; Xây dựng mô hình sản xuất dưa hấu theo tiêu chuẩn VietGAP, lập kế hoạch hỗ trợ hướng dẫn thực hiện cơ sở vật chất, sơ đồ nông trại; tập huấn nông dân; kiểm tra giám sát thực hiện mô hình và thủ tục đánh giá chứng nhận.

Thông tin KHCN - Sở Khoa học và Công nghệ

12/12/2011 12:00 SAĐã ban hành
Long An họp khẩn về tình hình dịch bệnh do vi-rút ZikaLong An họp khẩn về tình hình dịch bệnh do vi-rút Zika
Chiều ngày 21/10, UBND tỉnh Long An tổ chức Họp khẩn Ban chỉ đạo Chăm sóc Sức khỏe ban đầu về tình hình dịch bệnh do vi-rút Zika trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Tấn Dũng chủ trì.

le tan dung virut zika.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Lê Tấn Dũng chỉ đạo công tác ứng phó dịch bệnh

Theo kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP.HCM, bé gái 4 tuổi (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) dương tính với vi-rút Zika. Trước đó, bệnh nhi có biểu hiện bị sốt, phát ban và đau khớp. Đây là trường hợp trẻ em đầu tiên được xác định mắc virus Zika tại Việt Nam.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP.HCM ngày 20/10, từ 10 giờ đến 20 giờ cùng ngày, ngành Y tế đã khẩn cấp triển khai các biện pháp dập dịch, phun xịt diện rộng trên địa bàn huyện Bến Lức. Đồng thời, chủ động điều tra ngoài cộng đồng, điều tra ca bệnh và các hộ xung quanh.

Được biết, khu vực phát hiện trường hợp nhiễm bệnh do vi-rút Zika gần các công ty, nhà xưởng, gần bãi đất trống nhiều vật chứa linh tinh, phế thải, người dân sử dụng nước máy, nhiều nhà trọ chứa vật dụng chứa nước, mật độ muỗi rất cao. Tại nhà bệnh nhân, muỗi vằn Ades truyền bệnh Zika và sốt xuất huyết cũng được phát hiện. Nếu không chủ động diệt lăng quăng, thực hiện các biện pháp phòng dịch thì nguy cơ bùng phát dịch rất lớn vì người dân hiện chưa có miễn dịch với bệnh do vi-rút Zika.

gd yt e du phong le van hoang.jpg

Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Long An – Bác sĩ Ngô Văn Hoàng báo cáo tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh

Đến ngày 21/10, cả nước ghi nhận 11 trường hợp dương tính với vi-rút Zika, trong đó, có 7 trường hợp được phát hiện tại miền Nam (TP.HCM 5 ca, Bình Dương 1 ca và Long An 1 ca)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Tấn Dũng chỉ đạo ngành Y tế tăng cường các biện pháp phòng dịch, chủ yếu là diệt lăng quăng; đồng thời, rà soát lại thành viên Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe ban đầu của các địa phương, đội phản ứng nhanh, chống dịch khẩn cấp, báo cáo nhanh để kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức đoàn giám sát tại tất cả các địa phương, đặc biệt là trên địa bàn huyện Bến Lức, nhất là đối tượng phụ nữ mang thai; đồng thời, chủ động giám sát ở các khu vực cửa khẩu, tư vấn, kiểm tra những người đi từ vùng dịch nếu có vấn đề gì có liên quan đến Zika thì sẽ báo ngay cơ sở y tế để có biện pháp ngăn chặn lây lan.

Thông tin tuyên truyền phòng bệnh cần chú ý không để cộng đồng hoang mang nhưng cũng không được chủ quan với bệnh do vi-rút Zika. Công tác phòng chống dịch bệnh cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong đó, bên cạnh vận động người dân diệt muỗi, lăng quăng truyền bệnh, ngành Y tế cần kêu gọi toàn xã hội cùng chung tay tập trung diệt muỗi và lăng quăng. Đây cũng là biện pháp đơn giản và hữu hiệu nhất nhằm ngăn chặn sốt xuất huyết và Zika trong cộng đồng./.

Theo Báo Long An Online

​ 

24/10/2016 8:00 SAĐã ban hành
HA.GL với kế hoạch 8 ngoại binh ra sân: “Bỗng dưng”… khủng hoảng thừa HA.GL với kế hoạch 8 ngoại binh ra sân: “Bỗng dưng”… khủng hoảng thừa

<span style="font-size:10pt;color:black;line-height:115%;font-family:'arial','sans-serif'">Với diễn tiến của sự việc, trong đó có sự siết chặt về vấn đề nhập tịch cầu thủ ngoại đang được xem xét, thì chắc chắn HA.GL sẽ rơi vào trạng thái khủng hoảng thừa ngoại binh, nếu họ vẫn cứ “thầu” hết những cái tên đang nhận lương thử việc tại phố núi.</span>
<span style="font-size:10pt;color:black;line-height:115%;font-family:'arial','sans-serif'">
<br>
<br>
</span>

1. Quy định mới mà VFF vừa đưa ra cho các CLB ở V-League và muốn thuyết phục để áp dụng, sẽ là “đăng ký 2 sử dụng 1” với các ngoại binh nhập tịch; cầu thủ Việt kiều sẽ ra sân với tư cách là nội binh, thì có thể HA.GL phải tạm hoãn các kế hoạch nhập tịch cho Benjamin, Toledo, Marcelo. Sự hiện diện của Đoàn Văn Nirut và Đoàn Văn Sakda là vừa đủ theo tiêu chí vừa được ban hành. Bất luận thế nào, HA.GL vẫn chắc có 5 Tây trong đội hình ở V-League 2010. So với rất nhiều các CLB chậm chân khác, “Gỗ” vẫn còn lời chán. Nhưng, do đã ký với Evaldo và Michal Shihavy, Thonglao vẫn còn hợp đồng…, nên HA.GL vẫn còn dư ra 1 Tây, so với quy định “đăng ký 5 dùng 3”. Một quan chức của “Gỗ” khẳng định, họ vẫn chưa ký với Benjamin, Toledo và Marcelo, nên không việc gì phải lo lắng?! Và nữa, thời hạn chốt danh sách đến đầu tháng 1/2010, nên cứ tà tà!

Cả Benjamin, Toledo và Marcelo đều đã hội quân cùng HA.GL, ngay từ ngày đầu CLB này tập trung (10/10). HA.GL đang khó xử, bởi những cái “nháy nháy” các điều khoản nhập tịch dự kiến trước đó. Nên không đơn giản là đội bóng sẽ chỉ phải trả tiền lương thử việc như thông báo! Bỏ thì thương, vương thì tội. HA.GL sẽ phải đưa ra được những phép tính hợp lý trong tương lai gần, nếu họ còn có ý định tìm thêm những tinh binh khác, ngoài những cái tên cũ.

2. Với việc đòi lại Anh Tuấn và Quý Sửu (bộ đôi tiền vệ U23 Việt Nam, thuộc biên chế HA.GL và từng chơi khá nổi bật khi biệt phái về TĐCS.ĐT mùa rồi), “Gỗ” sẽ đón chờ một cuộc khủng hoảng thừa khác ở khu giữa sân. Khi 2 vị trí gần vòng tròn trung tâm của Lee Nguyễn và Thonglao là bất khả xâm phạm, thì việc bố trí Anh Tuấn, Quý Sửu, Duy Quang, Thái Dương (hết thảy đều giữ thiên chức đá tiền vệ trung tâm) ở đâu, cũng là một bài toán khó giải. Đó là chưa kể đến “chuyên gia dọn dẹp” Sakda, trong tình huống “Gỗ” xếp trung vệ Nirut đá dự bị (theo tiêu chí chỉ 1 cầu thủ nhập tịch ra sân).

Hiện, tân HLV trưởng Kiatisuk vẫn đang phục vụ U23 Thái Lan, cho mục tiêu bảo vệ chiếc HCV SEA Games 25, vì thế mà công việc chuẩn bị cũng như những động thái lấy người, vẫn đang được các trợ lý HLV và quản lý CLB xoay sở.

Sớm nhất, cũng phải đợi đến trung tuần tháng 12/2009, tức là  chỉ nửa tháng trước ngày VFF chốt danh sách các  đội bóng dự V-League, “Sắc” mới trở lại cương vị, quá ngắn để đưa ra các quyết định lấy (hoặc bỏ) người, như những phát ngôn từ đại bảnh doanh HA.GL đưa ra (nguyên văn: “mọi quyết định tùy thuộc về HLV trưởng”). Chuyện lắp nghép đội hình chính để chạy thử, vì thế cũng phải chờ.

Theo TT&VH

18/11/2009 12:00 SAĐã ban hành
Bình Trinh Đông: Đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mớiBình Trinh Đông: Đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới
Đến thời điểm này, Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), đang chờ tỉnh thẩm định để công nhận.

​Những năm qua, phong trào xây dựng NTM trên địa bàn xã Bình Trinh Đông tiếp tục phát triển rộng khắp, từ đó, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Bên cạnh sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã chủ động huy động nguồn vốn xã hội hóa cùng với ngân sách xã đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Nhờ vậy, những tuyến đường liên ấp, liên xã trên địa bàn được đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng theo chuẩn NTM, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và trao đổi hàng hóa.

 

Hệ thống đường giao thông thông suốt

Ông Hồ Văn Phương, ngụ ấp Bình Hòa, chia sẻ: "Nhìn những con đường sạch sẽ, khang trang, chúng tôi vui lắm! Do đó, người dân chúng tôi thường nhắc nhau phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ từ nhà ra ngõ. Từ khi đường làng, ngõ xóm được bêtông, việc lưu thông dễ dàng, giao thương, buôn bán thuận lợi hơn".

Xác định nâng cao chất lượng đời sống người dân là điểm nhấn trong xây dựng NTM nên những năm qua, xã phối hợp các ngành chức năng tổ chức nhiều cuộc chuyển giao khoa học - kỹ thuật, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, hỗ trợ vốn để các hộ dân có thêm điều kiện phát triển sản xuất. Đến cuối năm 2017, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 42 triệu đồng/năm. Đây là một trong các tiêu chí khó nhưng Bình Trinh Đông đã phấn đấu hoàn thành.

Bình Trinh Đông đạt kết quả đáng ghi nhận là nhờ phát huy thế mạnh, huy động mọi nguồn lực, trong đó, sự ủng hộ của người dân là yếu tố quyết định. Trong công tác tuyên truyền, Bình Trinh Đông sử dụng nhiều hình thức linh hoạt để quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân nhằm tạo sự thống nhất cao trong quá trình thực hiện. Cùng với việc phát huy vai trò gương mẫu của người "cầm trịch" (bí thư, trưởng ấp), đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, ở mỗi ấp đều có cách triển khai phù hợp tình hình thực tế. Nhờ đó, hiệu quả công tác tuyên truyền đạt hơn mong đợi.

Ông Nguyễn Văn Nhờ, ngụ ấp Bình Tây, cho biết: "Để góp phần cùng địa phương xây dựng xã NTM, người dân trong xã luôn ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác đúng nơi quy định. Nhiều người tích cực hiến đất làm đường, đóng góp ngày công lao động để xây dựng giao thông thông suốt, thuận tiện cho người dân đi lại, sản xuất".

Bí thư đồng thời Chủ tịch UBND xã Bình Trinh Đông - Nguyễn Hồng Dũng phấn khởi cho biết: "Đạt kết quả trên là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, phát động các phong trào thi đua; đồng thời, phát huy quy chế dân chủ, công khai, minh bạch các nguồn lực để "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng""./.

Theo Báo Long An Online

22/11/2018 8:00 SAĐã ban hành
Chung tay xóa bỏ nạn xâm hại tình dục ở trẻ emChung tay xóa bỏ nạn xâm hại tình dục ở trẻ em
Hiện nay, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em (XHTDTE) ngày càng tăng. Đây là vấn đề nhức nhối được xã hội quan tâm. Xác định được mối nguy hại của vấn đề này, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các cấp, các ngành chung tay xóa bỏ nạn XHTDTE bằng nhiều biện pháp, như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức diễn đàn trẻ em, triển khai các luật liên quan đến trẻ em,...

Nguyên nhân dẫn đến trẻ bị xâm hại tình dục

Theo số liệu từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong 5 năm (từ 2011 đến 2015), cả nước có 5.300 vụ XHTDTE. Tính trung bình, cứ 8 giờ trôi qua, lại có 1 trẻ em Việt Nam bị xâm hại. Tuy nhiên, con số này chỉ là những vụ được báo cáo, còn nhiều vụ việc chưa được phát hiện. Nguyên nhân nạn XHTDTE ngày càng tăng là do công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Hôn nhân và Gia đình; luật về chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em,... còn nhiều hạn chế. Điều này dẫn đến một bộ phận trẻ em do thiếu hiểu biết và nhận thức không đầy đủ về quyền lợi của mình mà không dám phản kháng lại và chấp nhận cam chịu bạo lực tình dục. đặc biệt là sự xuống cấp về đạo đức ở một số người là nguyên nhân chính dẫn đến XHTDTE ngày càng tăng. Đa số những người gây ra nạn XHTDTE thường xem nhẹ pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác hoặc sử dụng các chất kích thích làm mất kiểm soát hành vi của bản thân dẫn đến phạm tội XHTDTE.

Chị Phan Thị Mỹ Duyên (xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh) cho biết: "Gia đình tôi có 2 cháu, trong đó, 1 cháu học lớp 5 và 1 cháu học lớp 7. Vì quá bận rộn với việc buôn bán nên tôi và chồng ít quan tâm đến các cháu; đồng thời, trước đây, tôi cứ nghĩ XHTDTE chỉ là hành động giao cấu với trẻ em và chưa hiểu những quyền lợi dành cho trẻ em. Từ đó, tôi luôn để mặc các cháu chơi đùa với những người xung quanh. Tuy nhiên, sau khi nghe nhiều vụ XHTDTE xảy ra và để lại hậu quả nặng nề, tôi mới tìm hiểu XHTDTE là gì và quan tâm đến con mình nhiều hơn".

Bên cạnh các nguyên nhân trên dẫn đến nạn XHTDTE ngày càng tăng thì một số địa phương còn chạy theo thành tích, báo cáo không trung thực về số lượng trẻ em bị XHTD. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của trẻ em mà còn để thủ phạm "nhởn nhơ" ngoài vòng pháp luật, nhất là tạo điều kiện cho họ gây ra nhiều vụ việc thương tâm. Trưởng phòng Bảo vệ  Chăm sóc trẻ em (trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) - Phan Thị Nguyệt nói: "Hầu hết, các địa phương không nắm được những vụ việc trẻ em bị XHTD hoặc có nắm cũng chỉ báo cáo khống - vì sợ mất thi đua.

Vì vậy, việc phát hiện các vụ việc trẻ em bị XHTD rất khó khăn. Thời gian tới, ngành tham mưu, đề xuất xử lý kiên quyết những địa phương còn chạy theo thành tích, không báo cáo đúng sự thật".

Dạy trẻ kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục

Tháng hành động Vì trẻ em năm 2017 với chủ đề "Phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em", ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức nhiều hoạt động: Truyền thông về Luật Trẻ em; Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; Nghị định quy định môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh, phòng, chống bạo lực học đường; Chương trình bảo vệ trẻ em (giai đoạn 2016-2020), đồng thời tổ chức các chiến dịch truyền thông và phổ biến cho cộng đồng, gia đình, nhà trường, trẻ em về mối nguy hiểm và hậu quả của các yếu tố, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, trách nhiệm thông tin, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em,...

tre em can đuoc bao ve cham soc 552017.jpg

Trẻ em là đối tượng cần được bảo vệ, chăm sóc

Ngoài ra, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền thường xuyên về vai trò của gia đình trong việc phòng ngừa nạn XHTDTE. Anh Ngô Thanh Sơn (phường 4, TP.Tân An) chia sẻ: "Thời gian qua, tôi biết được nhiều trường hợp XHTDTE rất thương tâm. Bản thân tôi có một con gái đang học lớp 3 nên luôn quan tâm đến việc dạy cho con những kiến thức để cháu tự bảo vệ bản thân, tôi muốn hình thành cho cháu thói quen để có thể nhận biết được những hành động xấu và biết cách tự vệ".

Hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em, Câu lạc bộ từ thiện Thiện Tâm (trực thuộc Thành đoàn Tân An) phối hợp Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội (trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức tuyên truyền kỹ năng tự bảo vệ bản thân, với chủ đề XHTD ở trẻ em tại các trường tiểu học trên địa bàn TP.Tân An: Tiểu học Ngãi Lợi (xã Lợi Bình Nhơn), Tiểu học An Vĩnh Ngãi (xã An Vĩnh Ngãi),... Em Nguyễn Huỳnh Hà Nghi (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Ngãi Lợi, xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An) cho biết: "Sau khi được tham gia buổi tuyên truyền kỹ năng tự bảo vệ bản thân, em nhận biết được các điểm nhạy cảm. Đặc biệt, em còn biết cách phòng ngừa và mạnh dạn bày tỏ ý kiến với cha mẹ, những người xung quanh khi cần được giúp đỡ".

Trưởng phòng Bảo vệ Chăm sóc trẻ em (trực thuộc Sở Lao động - Thương bình và Xã hội) - Phan Thị Nguyệt chia sẻ thêm: "Tháng hành động Vì trẻ em năm nay tập trung tuyên truyền kỹ năng phòng, chống và hậu quả của XHTD trẻ em, chú trọng tổ chức diễn đàn trẻ em. Qua đó, ngành sẽ nắm được tâm tư, nguyện vọng của các em mà có những biện pháp giải quyết phù hợp. Hy vọng với sự chung sức, đồng lòng của các cấp, các ngành sẽ tạo ra môi trường sống lành mạnh cho trẻ, nhất là hạn chế đến mức thấp nhất nạn XHTDTE trên địa bàn tỉnh."

Theo Báo Long An​​​​

08/05/2017 9:00 SAĐã ban hành
Thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết Chương trình số 09-CTr/TU ngày 22/7/2011 của Tỉnh ủy về huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước phục vụ phát triển công nghiệpThông qua dự thảo Báo cáo tổng kết Chương trình số 09-CTr/TU ngày 22/7/2011 của Tỉnh ủy về huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước phục vụ phát triển công nghiệp
Ngày 27/11/2014, UBND tỉnh tổ chức họp thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết Chương trình số 09-CTr/TU ngày 22/7/2011 của Tỉnh ủy về huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước phục vụ phát triển công nghiệp.

 

Quang cảnh cuộc họp

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Rạnh chủ trì cùng các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, điện, nước phục vụ phát triển công nghiệp.

Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước phục vụ phát triển công nghiệp được lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chương trình như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thị xã, thành phố trọng điểm phát triển công nghiệp tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức nắm rõ tầm quan trọng để triển khai thực hiện.

Tại cuộc họp, thường trực Ban chỉ đạo (Sở Kế hoạch và Đầu tư) báo cáo những kết quả thực hiện trên các lĩnh vực về giao thông, cấp điện, cấp nước, huy động vốn… Đồng thời, các thành viên Ban chỉ đạo cũng phân tích những nguyên nhân hạn chế và một số bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện Chương trình.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn chỉnh Báo cáo như: đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông phải đồng bộ hạ tầng xã hội, phân bổ nguồn lực còn dàn trải, cần bố trí cho phù hợp vào các công trình trọng điểm. Một số kiến nghị đề xuất của các thành viên cho rằng do việc thực hiện các mục tiêu của Chương trình còn hạn chế nên kiến nghị tiếp tục thực hiện Chương trình đến năm 2020. Đối với các dự án do Trung ương quản lý trên địa bàn, do tỉnh không thể chủ động được trong việc đầu tư nên kiến nghị không đưa ra mục tiêu đối với những dự án này. Đồng thời, tiếp tục kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương sớm triển khai đầu tư hoặc phân bổ vốn cho tỉnh đầu tư.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phạm Văn Rạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thường trực Ban chỉ đạo (Sở Kế hoạch và Đầu tư) tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Ban chỉ đạo. Đồng thời, cần rà soát lại số liệu về các lĩnh vực giao thông, điện, nước tổng hợp số liệu bổ sung đầy đủ nhằm hoàn chỉnh Báo cáo trong thời gian sớm nhất.

NT

28/11/2014 12:00 SAĐã ban hành
Phòng, chống và kiểm soát ma túyPhòng, chống và kiểm soát ma túy
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy gắn với chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy.

BTBộ Công An- To Lam.jpg

Bộ trưởng Bộ Công An - Tô Lâm đang phát biểu

Tiếp theo chương trình kỳ họp thứ tư, sáng ngày 06/11/2017, Quốc hội nghe các Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban Tư pháp, Thanh tra Chính phủ,... trình bày các Báo cáo công tác năm 2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Báo cáo công tác năm 2017 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017; Báo cáo về công tác thi hành án năm 2017; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp. Đây là các báo cáo quan trọng về công tác phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật và công tác tư pháp được các đại biểu Quốc hội và cử tri rất quan tâm. Quốc hội đã quyết định tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Tại phiên thảo luận, đóng góp Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017 của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, đại biểu Phạm Huyền Ngọc - tỉnh Ninh Thuận đồng tình và đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, với tinh thần vào cuộc mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng vượt bậc của các ngành, các cấp, các địa phương, doanh nghiệp, toàn quân và toàn dân, nền kinh tế đã vượt qua khó khăn, thách thức, củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Tuy nhiên, qua Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017 của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, cũng như từ thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm cho thấy tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp. Một số loại tội phạm nghiêm trọng như giết người tăng 1,44%, tội phạm ma túy tăng 10,13%, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em, hiếp dâm trẻ em tăng 5,19%, cưỡng dâm trẻ em tăng 14,29%. Tội phạm có tổ chức, nhất là băng nhóm bảo kê, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, tổ chức các hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, tranh giành địa bàn hoạt động, thanh toán lẫn nhau, gây rối trật tự công cộng, tình trạng hành hung y, bác sỹ và nhân viên y tế gia tăng, gây bức xúc trong nhân dân. Điều mà cử tri nhiều địa phương còn băn khoăn lo lắng là tình trạng buôn bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma tuý, người nghiện ma túy ngày càng gia tăng; hoạt động tội phạm ma túy diễn biến hết sức phức tạp cả về tính chất mức độ phạm tội với nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, trắng trợn, manh động, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng chống trả khi bị phát hiện, truy bắt. Đáng chú ý tội phạm và tệ nạn ma túy đã mở rộng địa bàn hoạt động ra vùng nông thôn, xâm nhập vào học đường, xuất hiện ma túy dạng tem giấy, lá khát, cỏ Mỹ, chứa chất gây nghiện được rao bán trên mạng khó kiểm soát và không xử lý được cả đối tượng bán và người mua. Nhiều loại tội phạm liên quan đến người nghiện ma túy và do người nghiện ma túy gây ra. Trong khi người nghiện ngoài xã hội còn nhiều, nhu cầu sử dụng nhiều, chủ yếu thanh nhiên hơn 48%. Công tác cai nghiện ma túy hiệu quả chưa cao, việc áp dụng những quy định của pháp luật còn nhiều khó khăn vướng mắc như giám định cỏ Mỹ nếu không phải chất được quy định trong Nghị định 82 và Nghị định 126 (sửa đổi) thì không coi là ma túy, không xử lý được đối tượng mua, bán nhưng đều là chất gây nghiện. Việc lập hồ sơ đề nghị người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và quản lý người nghiện ở các trung tâm không chỉ riêng ngành công an có thể làm được mà phải có sự phối hợp chặt chẽ và với trách nhiệm cao của các ngành liên quan, vì vậy rất khó khăn cho việc lập hồ sơ và quản lý người nghiện.

Để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trong thời gian tới, đại biểu đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo các cấp, các ngành trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, nguyên nhân tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy gắn với chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy.

Cơ quan báo, đài tăng cường phối hợp với các ngành có liên quan, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy với nhiều hình thức, nội dung phù hợp. Ngành công an tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp, nghị quyết liên tịch giữa Bộ Công an với các ngành, đoàn thể về phòng ngừa tội phạm ma túy trong thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; Phát huy và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,.. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành và công an để nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong việc lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, trung tâm cai nghiện bắt buộc. Thực hiện công tác dạy nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm đối với người sau cai nghiện, giúp họ hòa nhập cộng đồng, tránh nguy cơ tái nghiện; thường xuyên tồ chức hội nghị tập huấn, quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015; đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện một số luật và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, tạo hành lang pháp lý phù hợp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng - tỉnh Bình Dương chia sẻ mất mát của đồng bào miền Trung Tây Nguyên, nỗi buồn càng tăng lên khi nghe trên phương tiện thông tin đại chúng đưa tin ngày hôm qua tại ngõ số 31 phố Hàng Giấy, Hà Nội xảy ra vụ cháy làm 2 người chết và trước đó ít ngày tại Kiên Giang xảy ra vụ cháy làm 3 người chết. Đây là những nỗi lo của người dân, nhiều cử tri nói rằng đôi lúc cuộc sống và sự an toàn của người dân hết sức mong manh. Mặc dù, Chính phủ đã chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, trong quản lý phòng cháy, chữa cháy của chúng ta còn nhiều bất cập. Qua theo dõi đến nay hầu như đa số các địa phương chưa làm được việc này. Đây chính là một trong những nguyên nhân gây đến công tác phòng cháy, chữa cháy của chúng ta, nhất là chữa cháy, phòng cháy trong khu dân cư. (theo thống kê của Cục phòng cháy, chữa cháy Bộ Công an, 11 tháng đầu năm 2017, trong tổng số 3.594 vụ cháy thì có 1.817 cháy ở khu dân cư). Để khắc phục tình trạng trên, đại biểu đề nghị Chính phủ: cần chỉ đạo, yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm quy định của Điều 63 Luật phòng cháy, chữa cháy. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, rà soát các quy định về đảm bảo phòng cháy, chữa cháy ở khu dân cư và chỉ đạo ngành điện cần đánh giá lại việc thực hiện các quy định về an toàn trong sử dụng điện. Cần xem xét Báo cáo chuyên đề về phòng cháy, chữa cháy hàng năm, giống như công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đại biểu Hoàng Văn Hùng - tỉnh Thái Nguyên góp ý đối với Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo của các cơ quan tư pháp và nhất trí cao với Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp, đại biểu đánh giá sự nỗ lực của Chính phủ, các địa phương, các cơ quan tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Tuy nhiên, đại biểu còn băn khoăn về tình trạng phá rừng vi phạm quy định về bảo vệ rừng. Mặc dù Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã vào cuộc rất quyết liệt nhưng tình trạng phá rừng rất nghiêm trọng ở một số địa phương đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, là một trong những nguyên nhân gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Nhiều vụ phá rừng quy mô lớn diễn ra trong một thời gian dài nhưng chậm được phát hiện và xử lý. Tình trạng này cho thấy công tác bảo vệ rừng và quản lý còn yếu kém, bị buông lỏng, thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, quy rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân để có hình thức xử lý nhằm chặn đứng tình trạng này.

Thời gian gần đây xuất hiện tình trạng các nhóm côn đồ gây rối, truy sát nhau trong bệnh viện. Đáng lưu ý là tình trạng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hành hung y bác sỹ, nhân viên y tế đến mức báo động (Trường hợp của Trưởng trạm y tế xã Hương Long, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh; Phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện đa khoa Thạch Thất, Hà Nội; vụ bắt cóc điều dưỡng viên Viện Giám định pháp y tâm thần trung ương,..). Đây là một trong nhiều nguyên nhân nhưng trong đó có những nguyên nhân xuống cấp về đạo đức xã hội và bộ phận thanh thiếu niên bất chấp đạo lý và pháp luật. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế cần đánh giá thực trạng nguyên nhân và phối hợp với ngành công an để có giải pháp hữu hiệu, đảm bảo cho an toàn bệnh nhân, y bác sỹ, nhân viên các bệnh viện, chấm dứt tình trạng diễn ra như trong thời gian vừa qua./

                                                                                                               Kim Hoa

07/11/2017 11:00 SAĐã ban hành
Trung tâm Xúc tiến thương mại tổ chức “Phiên chợ hàng Việt về biên giới, huyện Tân Hưng”Trung tâm Xúc tiến thương mại tổ chức “Phiên chợ hàng Việt về biên giới, huyện Tân Hưng”
 Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, Sở Công Thương, Trung tâm XTTM  tổ chức “Phiên chợ hàng Việt về vùng biên giới tỉnh Long An” tại Công viên Trung tâm văn hóa huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, diễn ra từ ngày 04/7/2017 đến ngày 07/7/2017 (Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia).

phien cho hang Viet ve bien gioi 672017.jpg

Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh quảng bá hình ảnh, sản phẩm, tiếp cận với thị trường nông thôn tiềm năng, từng bước xây dựng mạng lưới kênh phân phối. Đồng thời, tạo điều kiện cho người dân huyện Tân Hưng, các huyện lân cận tiếp cận được hàng Việt Nam chất lượng cao, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Bộ Chính trị phát động và hưởng ứng chương trình kích cầu đầu tư, tiêu dùng của Chính phủ. Tham gia phiên chợ tại huyệ, có 14 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia với tổng cộng 30 gian hàng bao  gồm: Cty TNHH MTV - TM - DV - VT Nhã Thy, Cty TNHH TM DV SX Ri Pha, Cty TNHH SX May Việt Hưngg, Cty TNHH SX TM DV Hoàng Thanh Liên, Siêu thị Coopmart Bến Lức,...

Do phối hợp thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, bố trí địa điểm tổ chức phù hợp, công tác an ninh trật tự, vệ sinh, cung cấp điện đảm bảo… của Sở Công Thương và UBND thị xã Kiến Tường, cùng các ban, ngành thị xã, ngoài ra được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và của người dân nơi tổ chức phiên chợ, nên tại phiên chợ đã thu hút hàng trăm lượt khách đến tham quan, mua sắm. Ngoài ra, Ban Tổ chức phiên chợ cũng đã trao 10 phần quà cho các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại phường 1, thị xã Kiến Tường.

Kết thúc "Phiên chợ hàng Việt về biên giới, huyện thị xã Kiến Tường" tổng doanh thu đạt được của các doanh nghiệp là gần năm trăm triệu đồng./.

Hoàng Việt-Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Long An

07/07/2017 10:00 SAĐã ban hành
Một số thay đổi trong Quy chế thi Trung học phổ thông quốc giaMột số thay đổi trong Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/1/2017, theo đó, có một số quy định thay đổi được áp dụng ngay từ kỳ thi năm nay.

thi_hoc.jpg

Về việc chấm điểm bài thi tự luận, chấm thi theo hướng dẫn chấm, đáp án, thang điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bài thi được chấm theo thang điểm 10; điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. 

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông. 

Đối với thí sinh tự do, khi dự thi phải có thêm: giấy xác nhận của trường phổ thông nơi thí sinh học lớp 12 hoặc nơi thí sinh đăng ký dự thi về xếp loại học lực đối với những học sinh xếp loại kém về học lực; bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc Trung cấp (bản sao được chứng thực từ bản chính, bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu); giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do Hiệu trưởng trường Phổ thông nơi thí sinh đã dự thi năm trước xác nhận. 

Riêng đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp không có hoc bạ Trung học phổ thông hoặc học bạ Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông, khi đăng ký dự thi để lấy kết quả xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa trung học phổ thông theo quy định. 

Việc hủy kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật được áp dụng đối với những thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau: giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích; sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp; để người khác dự thi thay, làm bài thay dưới mọi hình thức; có hành động gây rối, phá hoại kỳ thi; hành hung cán bộ hoặc thí sinh khác; sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp. 

Thông tư cũng quy định việc thành lập đoàn cán bộ, giảng viên tham gia phối hợp tổ chức thi tại các hội đồng thi ở các địa phương theo điều động của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kinh phí cho cán bộ, giảng viên các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng được Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động về địa phương tham gia tổ chức thi do địa phương chi trả theo quy định hiện hành. 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ 15/4/2018./.

Theo TTXVN

12/03/2018 10:00 SAĐã ban hành
Quí I-2018: Long An thu hút 48 dự án đầu tưQuí I-2018: Long An thu hút 48 dự án đầu tư
Quí I-2018, Long An cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 48 dự án (DA) trong và ngoài nước, trong đó có 33 DA đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 1.194 tỉ đồng (bằng về số DA nhưng vốn giảm 3.363 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2017).
Đến nay, tổng số dự án đầu tư trong nước là 1.491 dự án, vốn đầu tư đăng ký 167.335 tỉ đồng (Ảnh chụp tại Nhà máy sản xuất thiết bị điện của Công ty Cổ phần Sản xuất thiết bị điện Vinasino, Khu công nghiệp Long Hậu) 

Đến nay, tổng số dự án đầu tư trong nước là 1.491 dự án, vốn đầu tư đăng ký 167.335 tỉ đồng (Ảnh chụp tại Nhà máy sản xuất thiết bị điện của Công ty Cổ phần Sản xuất thiết bị điện Vinasino, Khu công nghiệp Long Hậu)

Đến nay, tỉnh có 1.491 DA có vốn đầu tư trong nước với tổng số vốn đầu tư đăng ký 167.335 tỉ đồng. 

Về đầu tư nước ngoài, tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 15 DA, tổng vốn đăng ký 63,7 triệu USD. Bên cạnh đó, có 11 DA tăng vốn 21,46 triệu USD. Như vậy, tổng vốn cấp mới và tăng thêm 85,2 triệu US D. So với cùng kỳ năm 2017, giảm 4 DA nhưng số vốn đầu tư mtăng 48,39 triệu USD. Đến nay, tỉnh có 904 DA đăng ký với tổng số vốn đăng ký 5.717 triệu USD, trong đó, 545 DA đi vào hoạt động với tổng vốn thực hiện khoảng 3.572 triệu USD (đạt 62,4% tổng vốn đăng ký).

Tiếp tục thu hút đầu tư, Long An tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp thông qua nhiều hình thức: Tập trung rà soát các DA đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh./. 

Theo Báo Long An Online

04/04/2018 9:15 SAĐã ban hành
Gia cố đê bao phòng, chống lũ, bảo vệ sản xuấtGia cố đê bao phòng, chống lũ, bảo vệ sản xuất
Chủ động xây dựng, gia cố đê bao chống lũ góp phần giúp nông dân giảm lo lắng, bảo đảm sản xuất hiệu quả.

Theo dự báo, mùa lũ 2018 ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long có khả năng đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Nước lũ ở đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu và khu vực nội đồng dự báo cao hơn năm 2017 và xấp xỉ trung bình nhiều năm. Đỉnh lũ cao nhất năm 2018 tại khu vực đầu nguồn xuất hiện vào nửa đầu tháng 10, dao động mức báo động cấp 2 và trên cấp 2; còn đỉnh lũ cao nhất năm tại khu vực Đồng Tháp Mười xuất hiện vào giữa tháng 10, mức báo động cấp 2.

Chủ-động-gia-cố-đê-bao-phòng,-chống-lũ.jpg

Chủ động gia cố đê bao phòng, chống lũ

Trước dự báo trên, ngành chức năng đang triển khai nhiều giải pháp phòng, chống nhằm bảo đảm sản xuất, đời sống của người dân.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) - Lê Văn Hoàng Long An, cho biết: "Vụ lúa Hè Thu 2018, toàn tỉnh gieo sạ 223.126ha, đạt 100,5% kế hoạch, bằng 100,3% so cùng kỳ năm 2017. Vụ lúa Thu Đông 2018, toàn tỉnh gieo sạ 21.334ha, đạt gần 44% kế hoạch (48.500ha). Dự báo năm nay, mực nước lũ có khả năng cao hơn năm 2017. Để đề phòng nước lũ gây hại cho lúa, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân sản xuất ở những nơi có đê bao chống lũ triệt để, tuyệt đối không sản xuất tràn lan ngoài quy hoạch, không có đê bao bảo vệ,... nhằm bảo đảm thu hoạch an toàn. Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động kiểm tra và di dời những hộ dân ở khu vực có nguy cơ bị sạt lở nguy hiểm đến nơi an toàn; cắm biển cảnh báo sạt lở, tổ chức lực lượng trực đề phòng sạt lở diễn biến khó lường trong mùa mưa, lũ,...".

"Ngoài ra, ngành tập trung xử lý cấp bách sự cố công trình đê bị hư hỏng do bão, lũ năm 2017; lập phương án bảo vệ trọng điểm trong mùa lũ, bão năm 2018; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phát hiện và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc tu bổ, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng, chống xuống cấp hệ thống đê, bảo đảm chất lượng, kịp thời đưa công trình vào chống lũ năm 2018" - ông Lê Văn Hoàng cho biết thêm.

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An - Tô Văn Chảnh thông tin: "Qua khảo sát, toàn huyện có 135 ô đê bao chống lũ bảo vệ khoảng 28.600ha lúa, trong đó có 56 ô đê bao chưa bảo đảm an toàn chống lũ với hơn 11.100ha lúa. Huyện phối hợp địa phương vận động người dân cùng Nhà nước tiến hành gia cố đê bao, bảo vệ lúa Hè Thu nhằm bảo đảm sản xuất hiệu quả khi lũ về sớm".

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng - Trần Thanh Tâm cho hay: "Địa phương tiến hành tổng kiểm tra, đánh giá chất lượng hệ thống đê, kịp thời phát hiện những hư hỏng, xây dựng phương án hộ đê tương ứng với từng tuyến, từng khu vực trọng điểm. Toàn xã có 4 ô đê bao lớn cần gia cố để bảo vệ gần 300ha lúa Hè Thu 2018. Hiện, địa phương vận động người dân hiến đất để tiến hành gia cố đê bao".

 chủ động gia cố đê bao 2372018.jpg

Ông Nguyễn Văn Giáo (ấp Gò Cát, xã Vĩnh Trị) chia sẻ: "Gia đình tôi có 2,7ha lúa Hè Thu. Trước dự báo về tình hình lũ năm nay, địa phương tuyên truyền, vận động người dân tập trung phát triển hệ thống đê bao ngăn lũ, phòng, chống ngập úng trong sản xuất. Tôi mong, thời gian tới, địa phương làm tốt công tác quy hoạch, nạo vét, sửa chữa, nâng cấp, làm mới hệ thống kênh, mương, đê bao, cống, đập để chủ động phục vụ sản xuất nông nghiệp".

Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi - Võ Kim Thuần cho biết: "Nhằm bảo đảm sản xuất trong mùa mưa, lũ, chi cục xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra mức độ an toàn các công trình đê bao vùng Đồng Tháp Mười trước mùa mưa, lũ năm 2018 để kịp thời tham mưu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh trình UBND tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống lũ hiệu quả.

Theo đó, chi cục sẽ rà soát, điều chỉnh phương án ứng phó bão mạnh, siêu bão năm 2018; thành lập, củng cố lực lượng quản lý đê bao Vĩnh Hưng bảo đảm công tác phòng, chống lũ, bão; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trực ban phòng, chống thiên tai, theo dõi diễn biến khí tượng - thủy văn, mực nước lũ các huyện, thị xã vùng Đồng Tháp Mười, cập nhật thiệt hại do thiên tai gây ra, thông báo kịp thời phục vụ sản xuất nông nghiệp và công tác phòng, chống thiên tai.

Phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra và đề xuất phương án xử lý kỹ thuật các công trình thủy lợi bị sạt lở, hư hỏng để sửa chữa; tham mưu sở cấp và gia hạn giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; tiếp tục theo dõi, lập kế hoạch về kết cấu hạ tầng thủy lợi phục vụ vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao; kết hợp các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi và đê; thực hiện quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp, kiên cố hóa, bảo vệ, sử dụng đê và hộ đê; kế hoạch, giải pháp phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển thuộc phạm vi quản lý"./.

 Theo Báo Long An Online

23/07/2018 3:00 CHĐã ban hành
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số 26-CTr/TU ngày 26/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số 26-CTr/TU ngày 26/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công

<p style="margin:6pt 0in;text-align:justify">
<span style="font-size:10pt;color:black;font-family:'arial','sans-serif'">Thực hiện </span>
<span style="font-size:10pt;color:black;font-family:'arial','sans-serif'">Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2013 - 2020</span>
<span style="font-size:10pt;color:black;font-family:'arial','sans-serif'">; Chương trình số 26-CTr/TU ngày 26/4/2013 về việc thực hiện Nghị quyết </span>
<span style="font-size:10pt;color:black;font-family:'arial','sans-serif'">số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng</span>
<span style="font-size:10pt;color:black;font-family:'arial','sans-serif'">; ngày 20/6/2013 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2133/KH-UBND tổ chức triển khai thực hiện, nội dung chính như sau:</span>
</p>

MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU

Mục tiêu

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần chongười có công (NCC), phấn đấu đến năm 2015 cơ bản bảo đảm gia đình NCC có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn. Đến năm 2020 cơ bản bảo đảm an sinh xã hội toàn dân, bảo đảm mức tối thiểu về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin, truyền thông,… từng bước nâng cao thu nhập, bảo đảm cuộc sống an toàn, bình đẳng, hạnh phúc cho người dân.

Chỉ tiêu

Hộ gia đình NCC có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của dân cư trên địa bàn:

Năm 2015: đạt 80%.

Năm 2020: đạt 100%.

Giải quyết việc làm: bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 35.000 lao động.

Giảm nghèo:

Năm 2015: dưới 3%/tổng hộ dân (theo chuẩn nghèo 400.000 đồng/người/tháng - 540.000 đồng/người/tháng).

Năm 2020: 10%/tổng hộ dân (theo chuẩn dự kiến 1.000.000 đồng/người/tháng - 1.500.000 đồng/người/tháng).

Bảo hiểm y tế toàn dân:

Năm 2015: đạt 70%

Năm 2020: đạt trên 80%.

Phổ cập giáo dục trung học:

Năm 2015: 60% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn.

Năm 2020: 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn.

Trường đạt chuẩn quốc gia:

Năm 2015: đạt 50%.

Năm 2020: đạt 100%.

Y tế:

Năm 2015: đạt 100% Trạm y tế có bác sĩ; 07 bác sĩ/10.000 dân; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi còn dưới 11,2%.

Năm 2020 bố trí 08 bác sĩ/10.000 dân, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi còn dưới 10,2%.

Nhà ở:

Năm 2015: diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 22 m2/người, trong đó thành thị 26 m2/người, nông thôn 19 m2/người.

Năm 2020: diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 25 m2/người, trong đó thành thị 29 m2/người, nông thôn 22 m2/người.

Nước sạch:

Năm 2015: có 99% hộ dân thành thị, 95% hộ dân nông thôn sử sụng nước sạch.

Năm 2020: 100% hộ dân sử dụng nước sạch.

Thông tin, truyền thông:

Năm 2015 tỷ lệ hộ dân được xem truyền hình là 93%, tỷ lệ hộ được nghe đài tiếng nói Việt Nam là 90%.

Năm 2020 tỷ lệ hộ dân được xem truyền hình đạt 100%; tỷ lệ hộ được nghe đài tiếng nói Việt Nam đạt 100%.

Nâng dần mức trợ cấp xã hội cho một số đối tượng bảo trợ xã hội theo khả năng đáp ứng của ngân sách tỉnh.

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

Tăng cường công tác truyền thông - giáo dục, nâng cao nhận thức của toàn xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

Huy động các nguồn lực đầu tư, đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ trợ giúp cho người thụ hưởng chính sách, ổn định cuộc sống và phát triển

Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, công tác quản lý Nhà Nước và sự tham gia đóng góp tích cực của các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện chính sách xã hội

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thủ trưởng các Sở, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, đảm bảo thực hiện hiệu quả và kịp thời các chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và NCC.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm cơ quan đầu mối tiếp nhận, tổng hợp, báo cáo theo quy định; tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết hàng năm, giữa giai đoạn và tổng kết cuối giai đoạn vào năm 2020.

Định kỳ 6 tháng, hàng năm các Sở, Ngành, địa phương báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Trung ương theo quy định./.

DTh.

27/06/2013 12:00 SAĐã ban hành
Chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệpChấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 yêu cầu chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

chan chinh thanh tra kiem tra doanh nghiep 1752017moi.jpg

Ảnh minh họa. Nguồn: vov.vn

Nội dung Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển DN và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động của Chính phủ. Theo tinh thần đó, các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tích cực thực hiện với nhiều biện pháp cụ thể, đặc biệt là đổi mới công tác xây dựng, phê duyệt và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp, giảm thiểu phiền hà cho DN.

Tuy nhiên, qua theo dõi  tình hình và phản ánh của cộng đồng DN thấy rằng, hoạt động thanh tra nói chung và hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành nói riêng vẫn tồn tại những hạn chế, còn những vụ việc gây phiền hà, sách nhiễu DN; sự phối hợp giữa các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra chưa chặt chẽ; thời gian thanh tra kéo dài; nội dung tranh tra chưa rõ ràng, có khi vượt ra ngoài thẩm quyền quản lý; chậm ban hành kết luận thanh tra, chưa làm rõ được dấu hiệu vi phạm, kiến nghị xử lý chưa cụ thể…

Thực trạng nêu trên có nhiều nguyên nhân, trong đó nổi lên là sự phân công giữa các bộ, ngành ở Trung ương và sự phân cấp, ủy quyền giữa các Bộ, ngành ở Trung ương và chính quyền địa phương chưa rõ ràng. Nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc quán triệt và chỉ đạo chặt chẽ công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao theo đúng quy định của Luật Thanh tra, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra  Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra và đặc biệt là Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020.

Không để xảy ra tình trạng kiểm tra quá 1 lần/năm

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung chỉ đạo khi xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với DN; trường hợp kế hoạch thanh tra trùng lặp, chồng chéo với hoạt động kiểm toán nhà nước thì chủ động phối hợp, trao đổi với Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ để thống nhất phương án xử lý theo quy định hiện hành, đảm bảo sự kế thừa kết quả thanh tra, kiểm toán, không làm cản trở hoạt động bình thường của DN. Cần tiến hành rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt theo tinh thần trên.

Đồng thời, chỉ đạo tiến hành các cuộc thanh tra theo đúng định hướng, kế hoạch thanh tra đã phê duyệt; nội dung thanh tra phải giới hạn trong phạm vi quản lý nhà nước được giao; chủ động kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch thanh tra khi cần thiết theo hướng không làm tăng số cuộc thanh tra; ban hành kết luận thanh tra phải đúng thời hạn theo quy định.

Trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chỉ ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm rõ ràng; kết luận thanh tra, kiểm tra phải xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm. Người ra quyết định thanh tra, kiểm tra; trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra; công chức thanh tra chuyên ngành phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kết luận, làm rõ nguyên nhân, mức độ vi phạm và việc xử lý đối với cá nhân, tổ chức có liên quan theo các dấu hiệu đã được xác định là căn cứ để ra quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất. Không mở rộng phạm vi thanh tra, kiểm tra vượt quá nội dung của quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất.

Trường hợp phát hiện thấy nội dung, phạm vi thanh tra có chồng chéo, trùng lặp với cơ quan thực hiện chức năng thanh tra khác hoặc Kiểm toán nhà nước, Thủ trưởng cơ quan tiến hành thanh tra phải báo cáo ngay với Thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp, cơ quan thanh tra cấp trên và cơ quan, đơn vị có liên quan để có giải pháp phù hợp tránh chồng chéo, trùng lặp và đảm bảo tính kế thừa trong hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị.

Xử lý đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng trùng lặp, chồng chéo

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tăng cường kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý nhà nước của mình; kịp thời phát hiện, xử lý chồng chéo, trùng lặp theo thẩm quyền về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra, kiểm tra; xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng trùng lặp, chồng chéo.

Tổng Thanh tra Chính phủ phải tăng cường kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm kịp thời phát hiện, xử lý chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra theo thẩm quyền;  kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng trùng lặp, chồng chéo.

Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, Thủ trưởng cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra và các cá nhân có liên quan để xảy ra tình trạng chồng chéo, trùng lặp; quyết định thanh tra, kiểm tra thiếu căn cứ, không ban hành được kết luận thanh tra, kiểm tra theo các dấu hiệu vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này, thường xuyên thông báo và định kỳ hàng quý báo cáo kết quả về Thanh tra Chính phủ./.

Thái Chuyên (Nguồn: Chinhphu.vn) ​

18/05/2017 9:00 SAĐã ban hành
1 - 30Next

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng UBND tỉnh.​

​Chịu trách nhiệm chính: ông MAI VĂN NHIỀU - Chánh Văn phòng. 

Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 830 833 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.