Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức - Sự kiện

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắcXây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc
Khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Long An nằm trong hệ thống phòng thủ chung của Quân khu 7 và cả nước, giữ vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, quán triệt Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về KVPT. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Long An đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

XÂY DỰNG KHU VỰC PHÒNG THỦ  TINH NGÀY CÀNG VỮNG MẠNH 15102018.jpg

​Thực binh diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2016

Xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần

,Sức mạnh của KVPT là tổng hợp của nhiều yếu tố; trong đó, tiềm lực chính trị - tinh thần giữ vị trí cơ sở nền tảng. Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương trong tỉnh chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức chính trị, giữ vững niềm tin của cả hệ thống chính trị, LLVT và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Tập trung xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, hiện có 192/192 xã, phường, thị trấn có Đảng ủy. Các tổ chức chi bộ, tổ đảng, tổ trị an, tự quản, ấp đội, tổ hòa giải... cũng được xây dựng, củng cố, kiện toàn rộng khắp. Đã xây dựng 1017/1036 khu phố, ấp, 90% gia đình văn hóa. Toàn tỉnh có 67/166 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 114/192 xã đạt chuẩn xã văn hóa.

 LLVT, công an, biên phòng và các ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là ở khu vực biên giới, cửa sông ra biển và vùng trọng điểm về tôn giáo. Mở rộng đối tượng bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho chức sắc, chức việc các tôn giáo, chủ hộ dân biên giới, chủ tàu thuyền, chủ doanh nghiệp, chủ nhà nghỉ, nhà trọ, công nhân lao động các công ty xí nghiệp...

Xây dựng tiềm lực kinh tế, kết hợp kinh tế với quốc phòng.

Những năm qua, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã phát huy nội lực, tranh thủ nguồn vốn trong và ngoài nước phát triển kinh tế một cách toàn diện. Đầu tư phát triển các ngành nghề, các cơ sở công nghiệp lưỡng dụng (vừa sản xuất hàng hóa phục vụ cho nhu cầu dân sinh, vừa sẵn sàng chuyển sang sản xuất các mặt hàng phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng), các công trình hạ tầng cơ sở trọng điểm, nắm và quản lý chắc các loại phương tiện dự bị động viên, sẵn sàng huy động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh khi cần thiết. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh về xây dựng KVPT được nâng lên, thể hiện rõ nét trong các nghị quyết, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế-xã hội và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các địa phương, sở, ngành, đặc biệt là trong phương hướng, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ VIII, IX, X đã xác định; thực hiện tốt các biện pháp về xây dựng, bảo vệ tiềm lực quốc phòng của tỉnh; tham gia củng cố xây dựng LLVT, xây dựng thế trận QPTD, an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, theo chức năng, nhiệm vụ và khả năng của từng ngành, địa phương, thực sự là động lực chính trị to lớn trong nhiệm vụ xây dựng KVPT và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Xây dựng tiềm lực quân sự - an ninh 

Trong xây dựng lực lượng thường trực ưu tiên bảo đảm quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị làm nhiệm vụ tuyến biên giới, nhiệm vụ trực A2, cơ động phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đối với lực lượng DQTV, tổ chức theo phương châm "vững mạnh, rộng khắp", đạt 1,5% dân số, trong đó chú trọng xây dựng lực lượng DQ cơ động, DQ thường trực ở địa bàn trọng điểm. Xây dựng lực lương DBĐV đủ 43/43 đầu mối đơn vị, sắp xếp vào các đơn vị DBĐV đạt 98,91%. Triển khai xây dụng hoàn chỉnh hệ thống công trình nòng cụm điểm tựa LA-1, LA-2, LA-3, LA-4, trận địa Pháo 105mm trên hướng biên giới, hướng cửa sông ra biển.  Xây dựng công trình chiến đấu 10 đồn Biên phòng, 20 chốt dân quân biên giới cùng với các đài, trạm biên phòng. Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng phối hợp chặt chẽ trong quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình an ninh trên tuyến biên giới, nội địa, cửa sông ra biển, địa bàn giáp ranh.

Thực hiện cơ chế lãnh đạo quốc phòng - an ninh 

Thực hiện Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng KVPT  Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tham mưu chỉ đạo các địa phương tổ chức diễn tập KVPT cấp tỉnh, cấp huyện, diễn tập chiến đấu trị an cấp xã. Hằng năm tổ chức diễn tập KVPT cho 20% cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 25% số xã, phường, thị trấn; Từ năm 2008 đến nay đã diễn tập cấp tỉnh 04 lượt; cấp huyện: 30 lượt; cấp xã 500 lượt. Công an tỉnh xây dựng phương án phòng chống bạo loạn, biểu tình, khủng bố, đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, quần chúng nhân dân dã cung cấp hàng nghìn tin tố giác tội phạm cho công an địa phương xử lý, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Một số giải pháp trong thời gian tới

Tình hình thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh đã và đang đặt ra cho nhiệm vụ QP-AN nói chung, nhiệm vụ xây dựng KVPT nói riêng, những yêu cầu mới nặng nề hơn. Để tiếp tục thực hiện tốt trong thời gian tới, các địa phương, đơn vị LLVT cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức CB,CS và nhân dân về nhiệm vụ, tạo cơ sở để xây dựng và tăng cường tiềm lực chính trị, tinh thần của KVPT địa phương. Nâng cao chất lượng tham mưu của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương; trong đó: Cơ quan quân sự và cơ quan công an giữ vai trò nòng cốt và là trung tâm phối hợp hiệp đồng. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đồng thời, sẵn sàng các biện pháp chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng khi tình huống xảy ra, đánh bại các hành động xâm lược của địch.

Hai là, xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, thực sự làm nòng cốt để tăng cường tiềm lực quân sự, an ninh cho KVPT. Chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong đó, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức cho bộ đội về nhiệm vụ chính trị của của đơn vị. Tập trung kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng thường trực, DQTV, DBĐV, đảm bảo "tinh, gọn, mạnh". Đổi mới công tác huấn luyện, nâng cao trình độ và khả năng SSCĐ, nhất là khả năng cơ động, trình độ tác chiến độc lập, tác chiến tại chỗ, tác chiến hiệp đồng trong KVPT. Thường xuyên luyện tập, diễn tập các phương án tác chiến phòng thủ, sẵn sàng chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến khi có tình huống chiến tranh.

Ba là, Thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiến hành rà soát, hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án tác chiến, đảm bảo sát hợp với tình hình thực tiễn, mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ; tổ chức tốt công tác huấn luyện, diễn tập KVPT cấp tỉnh, huyện và diễn tập chiến đấu-trị an cấp xã (phường, thị trấn), nhất là diễn tập chống "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ; chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; động viên quốc phòng, bảo đảm hậu cần-kỹ thuật trong KVPT; xử lý các tình huống QS-QP, giải quyết những phức tạp còn tồn đọng, làm trong sạch địa bàn..., nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng trong KVPT.

Kịp thời khắc phục những thiếu sót, bất cập; bổ sung, hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án; nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy tác chiến của các cấp, các ngành, các lực lượng, xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc, đủ khả năng phòng thủ, bảo vệ địa phương trong mọi tình huống, góp phần củng cố thế trận phòng thủ của cả nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN.

Đại tá Trần Văn Trai

Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

15/10/2018 9:00 SAĐã ban hành
HĐND tỉnh Long An giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại Tân HưngHĐND tỉnh Long An giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại Tân Hưng
Tình hình công dân khiếu nại, tố cáo (KNTC) còn xảy ra tại huyện Tân Hưng, tỉnh Long An; nội dung chủ yếu trên lĩnh vực đất đai, đòi lại đất cũ, giá bồi thường, việc bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

HĐND tỉnh Long An thực hiện giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân tại huyện Tân Hưng

Ngày 06/9, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang làm trưởng đoàn có cuộc giám sát việc giải quyết KNTC của công dân tại huyện Tân Hưng từ đầu năm 2018 đến nay.

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Hưng, trong những năm qua, tình hình KNTC còn xảy ra. Nội dung KNTC chủ yếu trên lĩnh vực đất đai, đòi lại đất cũ, giá bồi thường, việc bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Từ ngày 01/01/2018 đến nay, toàn huyện tiếp nhận 39 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 6 đơn khiếu nại, 5 đơn tố cáo và 28 đơn kiến nghị, phản ánh, thẩm quyền thụ lý giải quyết là 36 đơn. So với năm 2017, đơn khiếu nại giảm 15 đơn, đơn kiến nghị, phản ánh giảm 39 đơn nhưng tăng 5 đơn tố cáo.

Việc tiếp nhận, xử lý đơn thư KNTC được Ban Tiếp công dân huyện xử lý bảo đảm theo đúng trình tự, quy trình của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo.

 

Các đại biểu trong đoàn giám sát nêu một số vấn đề cần làm rõ với huyện Tân Hưng

Đến thời điểm hiện tại, huyện giải quyết xong 5 đơn khiếu nại, 2 đơn tố cáo và 28 đơn kiến nghị, phản ánh. Qua kết quả giải quyết cho thấy, các vụ KNTC của công dân đa số là KNTC sai. Nội dung khiếu nại chủ yếu trên lĩnh vực đất đai và tố cáo về nội dung và những thông tin người tố cáo cung cấp không có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật hoặc tố cáo vụ việc mà người có thẩm quyền giải quyết tố cáo không đủ điều kiện để kiểm tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật, người vi phạm.

Bên cạnh đó, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng cũng tiếp nhận 10 đơn phản ánh, kiến nghị, 1 đơn khiếu nại và 1 đơn tố cáo. Đến thời điểm hiện tại đã giải quyết xong tất cả các đơn, không còn tồn đọng đơn thư của công dân.

Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Tân Hưng không xảy ra trường hợp KNTC đông người cũng như các vụ việc phức tạp, bức xúc còn tồn đọng.

Ngoài ra, từ ngày 01/01/2018 đến nay, trên địa bàn huyện tổ chức tiếp 787 lượt công dân. Trong đó, cấp xã tiếp 369 lượt, cấp huyện tiếp 418 lượt.

 

Các ngành chức năng của huyện giải đáp một số yêu cầu của đoàn giám sát

Theo đánh giá của UBND huyện Tân Hưng, công tác giải quyết KNTC của huyện luôn chấp hành theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật về KNTC như thẩm quyền, thời hiệu, thời hạn, việc tiếp nhận, xử lý đơn thư và thụ lý giải quyết.

Trong quá trình thẩm tra, xác minh luôn công khai, minh bạch, xác minh từ nhiều nguồn thông tin khác nhau, bảo đảm có chọn lọc để thu thập, kiểm tra, xác định tính chính xác, hợp pháp của các thông tin, tài liệu, bằng chứng có liên quan đến nội dung KNTC.

Đồng thời, để làm rõ các vấn đề liên quan đến KNTC, trong quá trình giải quyết, Chủ tịch UBND huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện còn tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân theo đúng quy định. Đối với các quyết định giải quyết khiếu nại hoặc kết luận nội dung tố cáo đều được huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, không để kéo dài gây mất thời gian.

Bên cạnh đó, công tác giải quyết KNTC tại huyện Tân Hưng cũng gặp những khó khăn như cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, nhất là ở cấp xã phải kiêm nhiệm nhiều công việc, trình độ giải quyết KNTC đôi lúc còn hạn chế nên chưa làm tốt việc giải thích, hướng dẫn khi tiếp công dân cũng như trong tham mưu, giải quyết; một số vụ việc khiếu nại liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và đòi lại đất cũ kéo dài qua nhiều thời kỳ gây khó khăn trong quá trình kiểm tra, xác minh. Mặc dù được giải quyết theo đúng quy định nhưng công dân vẫn tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến nhiều cấp hoặc sau khi khiếu nại không được chấp nhận đã chuyển sang tố cáo.

 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Nguyễn Thanh Cang phát biểu tại cuộc giám sát

Tại cuộc giám sát, các đại biểu cũng tập trung làm rõ một số vấn đề liên quan đến khó khăn, vướng mắc trong công tác tiếp dân cũng như giải quyết KNTC và đề nghị huyện Tân Hưng làm rõ thêm một số vụ việc KNTC của công dân.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát – Nguyễn Thanh Cang đánh giá cao công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của huyện Tân Hưng. Ông khẳng định, huyện Tân Hưng là một trong số đơn vị thực hiện tốt nhất trong công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC. Đặc biệt, đây là địa phương duy nhất của tỉnh không có tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài.

Đồng thời, ông đề nghị huyện Tân Hưng cần tập trung làm tốt công tác hòa giải tại cơ sở, trong quá trình giải quyết KNTC, người đứng đầu cấp huyện, cơ quan, đơn vị phải thường xuyên tổ chức đối thoại, tiếp công dân; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC cũng như một số nội dung khác liên quan đến công tác giải quyết KNTC.

Đối với một số khó khăn, vướng mắc của địa phương, đoàn sẽ ghi nhận để có những kiến nghị phù hợp với UBND tỉnh để điều chỉnh./.

Theo Báo Long An online

06/09/2019 5:00 CHĐã ban hành
10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới: Phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò, vị trí trong xã hội10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới: Phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò, vị trí trong xã hội
Thời gian qua, Long An thực hiện tốt việc đưa Luật Bình đẳng giới (BĐG) đi vào cuộc sống và đạt nhiều kết quả: Phụ nữ (PN) không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia vào công tác quản lý, làm chủ gia đình, tiếp cận các dịch vụ y tế, văn hóa,...

Đưa Luật Bình đẳng giới đi vào cuộc sống

Để triển khai Luật BĐG, UBND tỉnh ban hành nhiều quyết định, kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia về BĐG và vì sự tiến bộ PN. Trên cơ sở đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai thực hiện, xây dựng kế hoạch truyền thông về BĐG và hướng dẫn nghiệp vụ công tác BĐG cho các đơn vị, địa phương.

Sau thời gian triển khai, Luật BĐG được các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả. Điểm nổi bật trong việc thực hiện Luật BĐG của Long An là xây dựng được nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thay đổi nhận thức về giới, nhất là xóa dần quan niệm "trọng nam, khinh nữ", giảm dần tình trạng PN và trẻ em gái bị bạo lực gia đình.

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thi Tìm hiểu pháp luật về Luật Bình đẳng giới

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Nguyễn Thị Bạch Huệ chia sẻ: "Từ khi triển khai Luật BĐG, vai trò của PN ngày càng được nâng lên và xóa bỏ dần khoảng cách về giới trên các lĩnh vực: Chính trị, y tế, giáo dục, gia đình,... Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh tế, 10 năm qua, tỉnh đào tạo, bồi dưỡng 5.315/16.350 cán bộ nữ, chiếm 32,5%; giải quyết việc làm cho 332.503 lao động (nữ chiếm 53%), góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị xuống còn 3,55%; tuyển sinh đào tạo 115.098 lao động (nữ chiếm 38%), trong đó, dạy nghề cho lao động nông thôn có 13.560 nữ/40.180 người, chiếm 33,75%,...

Nhìn chung, khoảng cách về giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm giảm rõ rệt; PN nghèo ở nông thôn, PN vùng sâu, biên giới được tiếp cận các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình mới và được duy trì trên địa bàn dân cư trong lĩnh vực BĐG ".

Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo

Năm 2013, phường 3, TP.Tân An được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chọn làm điểm thành lập mô hình Câu lạc bộ (CLB) Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới và 9 địa chỉ tin cậy. Theo đó, CLB gồm 1 chủ nhiệm là phó chủ tịch UBND phường, 2 phó chủ nhiệm CLB là công chức văn hóa - xã hội và công chức lao động. CLB có sự tham gia của 15 cặp vợ chồng có nguy cơ bị bạo lực của 9 khu phố. Các thành viên tham gia sinh hoạt 1 lần/tháng, tìm hiểu về Luật BĐG, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình,... Ngoài ra, CLB còn tổ chức nhiều buổi nói chuyện chuyên đề về BĐG, thi hái hoa dân chủ, xử lý các tình huống mâu thuẫn trong gia đình,...

Phó Chủ tịch UBND phường 3 - Ngô Thanh Hùng cho biết: "CLB góp phần giúp người dân nâng cao nhận thức, có tinh thần trách nhiệm trong việc phòng, chống bạo lực gia đình. Nếu như năm 2012, toàn phường xảy ra 6 vụ bị bạo lực gia đình thì đến năm 2016 giảm còn 1 vụ". Điển hình là trường hợp của bà Phạm Thị Giàu, ngụ khu phố 3. Trước đây, chồng bà thường tổ chức tiệc nhậu, có hành vi bạo lực gia đình. Mỗi lần như vậy, bà Giàu phải sang nhà hàng xóm trốn. Nhờ sự can thiệp của địa phương và sự hỗ trợ từ CLB, chồng bà bỏ được nhiều tật xấu và biết thương yêu, chăm sóc gia đình.

Bên cạnh CLB Ngăn ngừa và giảm tác hại của bạo lực trên cơ sở giới, đến nay, toàn tỉnh có 714 CLB gia đình phát triển bền vững với 10.636 thành viên và 980 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Ngoài ra, mô hình "Nam giới điểm 10" tiếp tục được phát động góp phần tác động đến nhận thức và hành động của mọi người trong việc tạo điều kiện cho nữ tham gia các hoạt động xã hội, được tham gia giải trí, chia sẻ công việc gia đình, cải thiện điều kiện sống và làm việc của PN.

 

Anh Trần Văn Thông luôn biết chia sẻ công việc gia đình cùng vợ, từ đó, vợ chồng anh sống rất hạnh phúc

Anh Trần Văn Thông (giáo viên Trường THPT Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa) cho biết: "Vợ chồng tôi rất bình đẳng, chồng nói thì vợ nghe, vợ nói thì chồng nghe. Sau giờ làm việc, tôi sẵn lòng giúp vợ làm việc nhà, chăm sóc các con. Ngoài ra, tôi còn khuyến khích vợ tham gia các hoạt động bên ngoài xã hội để có thêm kinh nghiệm và vốn sống. Chính vì vậy, vợ chồng tôi luôn sống rất vui vẻ và hạnh phúc".

Sau 10 năm triển khai Luật BĐG, nhận thức của các cấp, các ngành và người dân được nâng lên, góp phần xóa dần khoảng cách về giới, giảm bạo lực gia đình. Đặc biệt, PN ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong xã hội./.

Theo báo cáo thống kê của các huyện, từ 2008-2016, chính quyền, các ngành chức năng và tổ hòa giải cơ sở hòa giải 2.033 vụ bạo lực gia đình (BLGĐ); đưa ra cộng đồng dân cư góp ý, phê bình 1.914 trường hợp BLGĐ; áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc 15 đối tượng có hành vi BLGĐ; áp dụng biện pháp giáo dục 89 đối tượng BLGĐ; xử phạt vi phạm hành chính 596 đối tượng BLGĐ; xử lý hình sự 69 đối tượng có hành vi BLGĐ nghiêm trọng.

Theo Báo Long An Online 

27/09/2017 9:00 SAĐã ban hành
Long An trao tặng học bổng và xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2019Long An trao tặng học bổng và xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2019
Chiều ngày 16-10-2019, tại Hội trường Thống Nhất, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ trao học bổng và xe đạp cho 225 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học giỏi năm 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa đến dự và trao học bổng.

qa.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Nhân dịp này, UBND tỉnh trao học bổng và xe đạp cho 225 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 20 quyển tập. 45 em đặc biệt khó khăn được tặng xe đạp trị giá 2 triệu đồng mỗi xe. Tổng kinh phí học bổng và quà tặng trên 300 triệu đồng, được trích từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.

qa2.jpg 

Trao xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa mong muốn các em học sinh nhận được học bổng luôn chăm ngoan, học giỏi, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, vượt khó trong học tập, rèn luyện để đạt thành tích tốt, luôn là con ngoan trò giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn./.

Ngọc Lan

17/10/2019 11:00 SAĐã ban hành
Đưa nước sạch về nông thônĐưa nước sạch về nông thôn
Thời gian qua, nhiều dự án, công trình cấp nước nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An được đầu tư xây dựng, nâng cấp, góp phần đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh còn thấp.

​ 

 

Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch vẫn còn thấp

Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch còn thấp

Tính đến đầu năm 2019, số hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 97,69%, nước sạch khoảng 36,44%. Nhu cầu nước sinh hoạt vào mùa khô rất lớn, nhất là các huyện vùng hạ như Cần Đước, Cần Giuộc. Qua thống kê của ngành chuyên môn, nhu cầu nước sạch tại huyện Cần Giuộc và Cần Ðước khoảng 400.000m3/ngày đêm.

Theo ông Nguyễn Văn Thạch, ngụ xã Long Trạch, huyện Cần Đước, hiện nay, người dân rất cần nguồn nước sạch sinh hoạt, nhất là vào mùa khô. Tuy nhiên, nguồn nước của tư nhân không đủ cung cấp, mỗi khi mất điện lại thiếu nước trầm trọng và chất lượng nước chỉ ở mức hợp vệ sinh. Nhiều năm qua, tại một số địa phương, người dân phải chịu cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt. Nguồn nước chủ yếu lấy từ các giếng khoan, trạm cấp nước tập trung hay nguồn nước mưa dự trữ không bảo đảm tiêu chuẩn. Có khi, người dân mua nước sinh hoạt với giá cao, có lúc lên đến 100.000 đồng/m3.

 

Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch vẫn còn thấp

Ông Trần Văn Hoàng, ngụ xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước, chia sẻ: "Vào mùa khô, gia đình tôi phải mua nước với giá cao gấp vài lần bình thường. Nhiều người trữ nước mưa để dùng nhưng sợ ảnh hưởng sức khỏe vì chất lượng nước không bảo đảm. Mặc dù địa phương cải tạo, nâng cấp các giếng nước phục vụ người dân nhưng không đủ cung cấp, trong khi nhu cầu rất lớn. Mong rằng, thời gian tới, nước sạch về với người dân nông thôn từ các dự án mà địa phương đang thực hiện".

Tại xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, người dân phấn khởi vì đã có nước sử dụng. Chị Nguyễn Thị Cai hồ hởi nói: "Nhiều năm trước, người dân ở đây thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, phải dùng lu hứng nước mưa trữ quanh năm, ngán nhất là lăng quăng, nếu xử lý không bảo đảm sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Sau nhiều năm chờ đợi, giờ chúng tôi được sử dụng nước hợp vệ sinh, nước sạch đúng nghĩa. Những tháng mùa khô cũng có nước để dùng, không bị gián đoạn như trước". Còn ông Nguyễn Thế Dũng, ngụ xã Tân Lập, huyện Cần Giuộc, bộc bạch: "Thời điểm vào mùa khô, thời tiết nắng nóng nên nhu cầu sử dụng nước tăng cao. Do đó, khi được Nhà nước đầu tư đường ống để cấp nước sinh hoạt, người dân rất vui mừng. Tuy nhiên, nước chỉ ở mức độ hợp vệ sinh. Hy vọng thời gian tới, 100% hộ dân ở địa phương sẽ có nước sạch sử dụng".

Hiện nay, nhu cầu đầu tư cung cấp nước hợp vệ sinh, nước sạch trên địa bàn tỉnh ước khoảng 100 tỉ đồng/năm. Theo đánh giá của ngành chức năng, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch còn thấp, nhiều nơi người dân chưa có nước sạch để sử dụng mà chỉ dừng lại ở mức hợp vệ sinh.

 

Công trình cung cấp nước vùng nông thôn giải quyết nhu cầu nước sạch cho người dân

Đầu tư nhiều dự án

Trước nhu cầu trên, UBND tỉnh đầu tư hơn 100 tỉ đồng cho 2 huyện Cần Đước và Cần Giuộc xây dựng các trạm tăng áp cấp nước sạch. Tại huyện Cần Giuộc, UBND huyện chỉ đạo Công ty Cổ phần đô thị Cần Giuộc ký hợp đồng mua nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco). Hiện tại, các trạm tăng áp và hệ thống ống dẫn nước đến nhà dân cơ bản hoàn thành. Trên địa bàn huyện hiện có 6 trạm tăng áp để cấp nước sạch xây dựng xong. Hiện nhu cầu nước trên toàn địa bàn khoảng 24.000m3/ngày đêm, riêng nhu cầu sử dụng nước của người dân thị trấn khoảng 3.000-3.500m3/ngày đêm. Trong đó, nguồn nước từ Công ty Nước và Môi trường Cần Đước khoảng 2.000m3/ngày đêm; Công ty Hà Lan khoảng 1.200m3/ngày đêm, cơ bản bảo đảm nguồn nước sạch cung cấp trên địa bàn thị trấn. Ngoài ra, huyện thực hiện các dự án cấp nước như Dự án cấp nước chung cho 2 huyện Cần Giuộc và Cần Đước do Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Cần Giuộc thực hiện; dự án cấp nước cho 5 xã vùng hạ của huyện Cần Giuộc; một số

công trình cấp nước trên cơ sở sử dụng nguồn nước được tiếp nhận từ Công ty Cấp nước Nhà Bè và Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bằng Tâm tại các xã: Phước Vĩnh Đông, Phước Lại, Đông Thạnh, Tân Tập và một phần xã Phước Vĩnh Tây.

Tại Cần Đước, dự án cấp nước 4 xã vùng hạ của huyện cơ bản hoàn thành và đưa vào vận hành, cung cấp nước cho khoảng 800 hộ dân ở 2 xã Mỹ Lệ, Tân Lân và gần 2.000 hộ dân của thị trấn Cần Đước, xã Phước Đông ở giai đoạn 1. Giai đoạn 2, hiện Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Cần Đước hoàn thành thi công tuyến ống Ø200mm theo Quốc lộ 50 về đến cầu Mỹ Lợi, xã Phước Đông và tiếp tục thi công tuyến ống về xã Long Hựu Đông (điểm đấu nối công trình Tuyến ống và Trạm bơm tăng áp cấp nước xã Long Hựu Đông). Hiện công trình Tuyến ống và Trạm bơm tăng áp cấp nước xã Long Hựu Đông hoàn thành, có thể cấp nước sinh hoạt cho hơn 1.700 hộ dân trong mùa khô. Công trình cấp nước xã Long Hựu Tây cấp cho hơn 200 hộ dân, tiếp tục mở rộng và chuẩn bị kết nối với Trạm tăng áp Long Hựu Đông để cung cấp cho các hộ dân trên địa bàn xã. Đối với các xã vùng thượng, UBND huyện Cần Đước làm việc với Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ tầng Hoàng Long về việc cung cấp nước cho các xã: Long Cang, Long Định, Long Sơn.

 

Lãnh đạo huyện Cần Đước kiểm tra các công trình nước tại địa phương

Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Huỳnh Văn Quang Hùng cho biết: "Huyện sẽ tập trung đôn đốc tiến độ, hỗ trợ thi công công trình tuyến ống cấp nước tại xã vùng thượng do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An thực hiện theo phân vùng cấp nước của tỉnh. Dự án cấp nước 4 xã vùng hạ huyện Cần Đước được UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư, Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Cần Đước làm chủ đầu tư, hiện dự án kéo tuyến ống cấp nước cho các xã: Mỹ Lệ, Tân Lân, Phước Đông và thị trấn Cần Đước; đã kết nối công trình tuyến ống và trạm bơm tăng áp cấp nước xã Long Hựu Đông, Long Hựu Tây và các trạm cấp nước tại các xã vùng dự án. Tuy nhiên, qua kiểm tra, Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Cần Đước kéo ống cấp nước cho huyện Cần Giuộc với lưu lượng 1.730m3/ngày đêm nên không bảo đảm lưu lượng cấp cho các xã vùng hạ của huyện Cần Đước, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo sở, ngành tỉnh kiểm tra, khắc phục nhằm bảo đảm lưu lượng cấp nước cho các xã vùng hạ của huyện Cần Đước. Dự án cung cấp nước từ Sawaco: (Giai đoạn 1) đã thi công hoàn thành 3.500/3.500m tuyến ống cấp nước HDPE Ø315mm. Tuy nhiên, đến nay, tuyến ống dẫn nước đến vị trí giáp ranh giữa huyện Cần Giuộc và huyện Bình Chánh (TP.HCM), Sawaco vẫn chưa thi công xong, tiến độ thực hiện của dự án rất chậm, kiến nghị tỉnh làm việc với UBND TP.HCM để giải quyết, sớm cấp nước cho địa bàn huyện Cần Đước; kiến nghị tỉnh có giải pháp sớm đưa nguồn nước từ Nhà máy Xử lý nước Nhị Thành - Thủ Thừa về phục vụ người dân trên địa bàn huyện Cần Đước".

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phan Văn Liêm cho biết: "Thời gian qua, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của người dân nông thôn về sử dụng nước sạch, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia cùng Nhà nước thực hiện các công trình cấp nước tại địa phương; tham mưu tỉnh và thực hiện nhiều công trình xây mới, cải tạo, nâng cấp các trạm cấp nước đạt tiêu chuẩn nước sạch của Bộ Y tế; phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến cuối năm 2019 có 40% và phấn đấu đến năm 2020 có 45% hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020)"./.

Theo Báo Long An online

31/10/2019 5:00 CHĐã ban hành
Qua 5 năm dạy và học theo chương trình Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục Qua 5 năm dạy và học theo chương trình Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục
Vài tuần qua, một số phụ huynh có con học lớp 1 tại một vài trường tiểu học (TH) trên địa bàn tỉnh Long An áp dụng dạy theo tài liệu Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục (TV1-CNGD) không đồng tình cho con em mình học theo tài liệu trên. Tuy nhiên, qua tìm hiểu ý kiến của nhiều phụ huynh có con theo học chương trình này, các thầy, cô giáo và các nhà quản lý chuyên môn, thì tài liệu TV1-CNGD đã và đang được các trường TH trên địa bàn tỉnh áp dụng trong dạy Tiếng Việt cho học sinh (HS) lớp 1 có nhiều ưu điểm vượt trội.

Học-sinh-Trường-Tiểu-học-Mai-Thị-Non-học-theo-chương-trình-Tiếng-Việtmới.jpg

Học sinh Trường Tiểu học Mai Thị Non học theo chương trình Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục

Đọc, viết thông thạo, đúng chính tả

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo - Huỳnh Thị Huệ: Tài liệu TV1-CNGD được một số trường TH trên địa bàn tỉnh áp dụng dạy cho HS lớp 1 từ năm học 2013-2014. Sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về triển khai dạy học tài liệu TV1-CNGD năm học 2013-2014, sở thí điểm dạy tại 32 trường TH với hơn 4.000 HS trên nguyên tắc tự nguyện của trường và phụ huynh. Đến hết học kỳ 1 năm học 2013-2014, đa số HS học chương trình này đã đọc, viết thông thạo. Đến năm học 2018-2019, có 96 trường với hơn 1.200 HS theo học chương trình TV1-CNGD.

Nội dung chính của tài liệu TV1-CNGD là một trong những phương án để các trường lựa chọn nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Trong quá trình dạy học, giáo viên phối hợp sử dụng kỹ thuật dạy học tích cực; tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học; rèn luyện kỹ năng nói cho HS, theo căn cứ chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT đã ban hành để thiết kế đề kiểm tra, đánh giá định kỳ theo yêu cầu của môn học.

Cũng theo bà Huỳnh Thị Huệ, việc dạy học theo tài liệu TV1-CNGD trên địa bàn tỉnh, có một số ưu điểm so với chương trình Tiếng Việt lớp 1 đại trà: Giúp HS nắm chắc kiến thức cơ bản về Tiếng Việt và hình thành các kỹ năng nghe - nói - đọc - viết một cách vững chắc, HS đọc, viết thông thạo, viết đúng chính tả và nắm vững hệ thống cấu trúc ngữ âm Tiếng Việt. Với chương trình này, HS chủ động, tự tin, thông qua các thao tác học, các em tự tìm ra và chiếm lĩnh tri thức, phát huy khả năng tư duy và năng lực của mỗi em. Đến cuối năm học, HS nghe, viết chính tả tốt. Do vậy, chất lượng dạy học theo tài liệu TV1-CNGD ngày càng tăng, đạt hiệu quả theo từng năm, tỷ lệ HS chưa hoàn thành môn học giảm nhiều. Cụ thể, năm học 2013-2014 HS học theo chương trình TV1-CNGD chưa hoàn thành chiếm 2,79% (trong khi đó, Tiếng Việt lớp 1 đại trà chiếm 2,85%); năm học 2017-2018 chiếm 2,11% (đại trà chiếm 2,62%).

Tại Trường TH Nguyễn Văn Siêu (xã Thạnh Phú, huyện Bến Lức), qua 5 năm triển khai thực hiện, chương trình được thầy, cô giáo và phụ huynh đón nhận, việc sử dụng tài liệu để nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt với HS lớp 1 mang lại những kết quả nhất định.

Phó Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Văn Siêu - Nguyễn Thị Mai Lan cho biết, ưu điểm của tài liệu TV1-CNGD thiên về dạy tiếng Việt theo khoa học ngữ âm, nên trong quá trình dạy học cả dạy chữ và dạy âm. Với cách dạy đánh vần như tài liệu thể hiện, HS nắm chắc kiến thức cơ bản về tiếng Việt. Đến giai đoạn học vần, các em HS đọc trơn tru và có thể nghe, viết chính tả tốt.

Để dạy tốt chương trình theo tài liệu TV1-CNGD, Trường TH Nguyễn Văn Siêu tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên về nội dung, phương pháp giảng dạy TV1-CNGD. Chọn giáo viên có năng lực, trách nhiệm, tâm huyết dạy Tiếng Việt lớp 1- CNGD và làm nòng cốt chuyên môn cho nhà trường và giáo viên dạy phải được tập huấn ở cấp tỉnh. Vào đầu các năm học, hiệu trưởng lấy ý kiến và họp phụ huynh để tuyên truyền, giải thích về chương trình công nghệ giáo dục; lập kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện dạy học TV1-CNGD ngay khi bước vào năm học.

Từ năm học 2013-2014 đến năm 2017-2018, Trường TH Nguyễn Văn Siêu có 100% HS hoàn thành chương trình TV1-CNGD. Các em đã biết đưa tiếng vào mô hình, nắm chắc ngữ âm học, đọc thông, viết thạo, nắm chắc luật chính tả. Phụ huynh hài lòng với hiệu quả từ chương trình.

Phụ huynh an tâm

Qua tìm hiểu ý kiến của các phụ huynh có con em từng học tài liệu TV1-CNGD, nhiều phụ huynh đồng tình và ủng hộ chương trình này. Theo anh Phạm Thanh Vinh - phụ huynh của HS Trường TH Mai Thị Non (thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức), con anh học chương trình này cách đây 4 năm. Năm nay, cháu đã học lớp 4 và có thành tích học tập tốt. Anh Ngô Văn Lợi có 2 con cùng học tại Trường TH Lý Tự Trọng (phường 4, TP.Tân An) và đều học tài liệu TV1-CNGD. Theo anh Lợi, con gái lớn năm nay học lớp 5, cháu đọc sách, viết văn tốt. Con nhỏ năm nay vào lớp 1, hầu như không có bài tập về nhà, con không bị áp lực nhiều, từ đầu năm học đến nay học tập tốt.

Trước khi cho con học chương trình TV1-CNGD, anh Lợi tìm hiểu rất kỹ về cách học theo tài liệu này. Anh cho biết, thời gian gần đây, trên mạng xã hội, có người không đồng tình về cách dạy ô vuông, hình tròn trong tài liệu TV1-CNGD. Anh cho rằng, những ô vuông, hình tròn đó là bài học đầu tiên của môn khi các con học từ mẫu giáo lên, các con hoàn toàn không có khái niệm về chữ. Để các con dễ nhận biết mỗi một tiếng phát âm được ghi lại bằng những chấm tròn, ô vuông hoặc tam giác, các con bước đầu làm quen với tiếng thể hiện qua các câu ca dao hoặc các bài đồng dao. Bài học ô vuông, hình tròn chỉ diễn ra trong vài tiết đầu, chứ không phải HS nhìn vào ô vuông, ô tròn mà đọc chữ trong suốt quá trình học.

Qua ý kiến của các bậc phụ huynh, các thầy, cô giáo và các nhà quản lý chuyên môn, tài liệu TV1-CNGD không có gì bất cập so với chương trình hiện hành. Đó cũng là lý do để các trường trên địa bàn tỉnh lựa chọn chương trình dạy theo tài liệu TV1-CNGD./.

Theo Báo Long An Online

26/09/2018 10:00 SAĐã ban hành
Tân Hưng: Ban Chỉ đạo 24 chi trả trợ cấp một lần cho 308 đối tượng chính sáchTân Hưng: Ban Chỉ đạo 24 chi trả trợ cấp một lần cho 308 đối tượng chính sách
Ngày 24/7, Ban Chỉ đạo 24 huyện Tân Hưng, tỉnh Long An tổ chức chi trả chế độ chính sách theo các Quyết định số 49, 62, 290 của Thủ tướng Chính phủ tại 3 cụm: UBND xã Vĩnh Đại, UBND xã Hưng Điền và Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Toàn cảnh chi trả trợ cấp tại cụm UBND xã Vĩnh Đại.jpg

Toàn cảnh chi trả trợ cấp tại cụm UBND xã Vĩnh Đại

Các đối tượng được chi trả là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đợt này, huyện Tân Hưng có 299 đối tượng thuộc Quyết định 49, 7 đối tượng thuộc Quyết định 62 và 2 đối tượng thuộc Quyết định 290 được chi trả chế độ chính sách.

Thượng tá Trần Văn Thăng - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Hưng cho biết, từ khi triển khai thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ đến nay, Tân Hưng đã đề nghị về trên hơn 700 hồ sơ, đã được chi trả 5 đợt cho 543 đối tượng với số tiền gần 1,151 tỉ đồng. Đây là việc làm có ý nghĩa sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, nhằm ghi nhận những người đã đóng góp công sức cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế.

 Nièm vui khi được nhận số tiền trợ cấp 1 lần theo Quyết định 49.jpg

Niềm vui khi được nhận số tiền trợ cấp 1 lần theo Quyết định 49

Các đối tượng được nhận chi trả chế độ chính sách theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ, khi qua đời còn được hưởng phí trợ cấp mai táng theo quy định./.

Theo Báo Long An online

26/07/2019 5:00 CHĐã ban hành
Công Vinh “mang ơn” xứ NghệCông Vinh “mang ơn” xứ Nghệ

<p style="background:white;margin:6pt 0in;text-align:justify">
<font style="font-size:10pt">
<span style="font-size:10pt;font-family:arial">SLNA là nơi đã phát hiện và đào tạo Công Vinh thành một cầu thủ giỏi, nhưng chớ trêu thay ở thời điểm này anh lại là ngôi sao có thể phá vỡ giấc mơ vô địch V-League 2011 của đội bóng xứ Nghệ.</span> </font>
</p>

Cuộc đua tới ngôi vô địch V-League 2011 đang diễn ra vô cùng kịch tính với màn “đấu súng tay đôi” giữa SLNA và Hà Nội T&T. Dù kém đối thủ 4 điểm nhưng cơ hội để Hà Nội T&T lật ngược thế cờ là rất lớn bởi đội bóng này còn trong tay một trận đấu bù với K.Khánh Hòa.

Trong cuộc đua tới ngôi vô địch này, Công Vinh là người có nhiều cảm xúc nhất bởi dù đang là "cánh chim đầu đàn" của Hà Nội T&T, anh vẫn giành một phần đặc biệt trong trái tim mình cho SLNA, nơi đã có công lớn giúp anh trở thành một ngôi sao trong làng bóng đá Việt.

“Vinh lớn lên và được SLNA đào tạo thành cầu thủ chuyên nghiệp. Vinh không bao giờ quên điều ấy và luôn khắc ghi trong lòng”, Công Vinh chia sẻ.

Trong trái tim mình hẳn Công Vinh cũng rất muốn đội bóng quê hương bước lên đỉnh vinh quang. Tuy nhiên, sẽ không vì thế mà chàng cầu thủ xứ Nghệ lơ là trong việc nỗ lực hết mình để cống hiến cho Hà Nội T&T: “Hiện tại Vinh là người của Hà Nội T&T, phải làm hết sức mình vì đội bóng”.

Hà Nội T&T đang có bước nước rút cực kỳ ấn tượng. Trong 7 vòng đấu gần đây nhất, các nhà đương kim vô địch là đội kiếm được nhiều điểm nhất (17 trong tổng số 21 điểm tối đa). Công Vinh chính là một trong những cầu thủ góp công lớn nhất trong chuỗi trận thành công vang dội vừa qua của Hà Nội T&T với 5 bàn thắng. Chỉ duy ở vòng 21 chân sút người xứ Nghệ không điền tên mình vào danh sách “dội bom”, nhưng anh lại là người tung ra đường chuyền dọn cỗ cho Gonzalo lập công, giúp Hà Nội T&T tránh khỏi một thất bại trên sân của V.Ninh Bình.

Kể từ khi HLV Falko Goetz đặt chân tới Việt Nam, Công Vinh bỗng dưng “vào phom” một cách lạ kỳ. Không chỉ “nổ súng” liên tục ở V-League, chân sút người xứ Nghệ còn bỏ túi tới 7 bàn thắng trong hai trận Việt Nam đụng độ Macau tại vòng loại World Cup 2014.

Mùa giải năm trước, Gonzalo liên tục ghi bàn ở cuối mùa, trở thành “gà son” giúp Hà Nội T&T có được chức vô địch quý giá. Chính vì vậy, người hâm mộ đội bóng thủ đô càng có thêm cơ sở để tin tưởng Công Vinh sẽ sắm vai “gà son” giúp đội bóng của bầu Hiển nuôi hi vọng bảo vệ thành công ngai vàng.

Theo VnExpress

21/07/2011 12:00 SAĐã ban hành
Tổ chức Phật đản và An cư Kiến hạTổ chức Phật đản và An cư Kiến hạ

<p style="margin:6pt 0in;text-align:justify">
<span style="font-size:10pt;font-family:arial">Nhằm tạo điều kiện tốt cho đồng bào theo đạo Phật trong tỉnh đón mừng lễ Phật đản PL.2554 – DL.2010 diễn ra từ ngày 21/5 – 28/5/2010 và An cư Kiến hạ từ ngày 16/4 – 16/7 âm lịch, động viên khích lệ Tăng ni, Phật tử thực hiện theo đường lối của Giáo hội Phật giáo Việt Nam “Đạo pháp – Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội”, ngày 14/5/2010, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1615/UBND – VX chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện và thành phố tổ chức Phật đản và An cư Kiến hạ  như sau:</span>
</p>

 

Sở Nội vụ phối hợp với Thường trực UBMTTQ tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo hướng dẫn Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Long An tổ chức lễ Phật đản với tinh thần “thiết thực – an toàn – trang trọng – đúng pháp luật” phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, các cấp chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào Phật giáo đón mừng lễ Phật đản theo thông lệ hàng năm.

Sở Y tế, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông cùng các Sở ngành có liên quan nhằm đảm bảo sức khoẻ cho đồng bào Phật tử trong thời gian tham gia lễ, hướng dẫn các hoạt động mang tính chất lễ hội, tổ chức trai đàn kỳ siêu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh - trật tự an toàn xã hội để đồng bào Phật giáo an tâm vui lễ.

Bên cạnh đó, UBND các huyện và thành phố phối hợp với UB Mặt trận TQ và các Đoàn thể tổ chức thăm hỏi, tặng quà chức sắc, chức việc tiêu biểu, nhà tu hành và các gia đình tín đồ Phật giáo thuộc diện gia đình chính sách nhằm động viên họ vui lễ, hăng hái thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, sống tốt đời - đẹp đạo”.

 

Hoàng Quân

18/05/2010 12:00 SAĐã ban hành
Cần Giuộc: Giải quyết 100% đơn tố cáoCần Giuộc: Giải quyết 100% đơn tố cáo
Chiều 24/9, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với UBND huyện Cần Giuộc về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn từ ngày 01/01/2018 đến hết tháng 7/2019. Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc – Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với đoàn.

Đoàn giám sát làm việc với huyện Cần Giuộc

Nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thời gian qua, cấp ủy và chính quyền từ huyện đến xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác này.

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/7/2019, huyện tiếp nhận 581 đơn. Trong đó, có 504 đơn yêu cầu, kiến nghị, phản ánh; 59 đơn khiếu nại và 18 đơn tố cáo. 

Trong số đó, đã giải quyết 48/59 đơn khiếu nại, đạt 81,3%; trong khi đó giải quyết 18/18 đơn tố cáo, đạt 100%; giải quyết 434/504 đơn kiến nghị, phản ánh, đạt 86,1%.

Đa số đơn phản ánh kiến nghị liên quan đến đất đai, xây dựng, giá bồi thường và hỗ trợ tái định cư. Bên cạnh đó, một số vụ việc mặc dù được giải quyết theo đúng quy định pháp luật, có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền nhưng công dân vẫn tiếp tục gửi đơn khiếu nại, tố cáo nhiều nơi hoặc sau khi khiếu nại không được giải quyết đã chuyển sang tố cáo.

Phát biểu kết luận tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của huyện trong thời gian qua.

Đồng thời, yêu cầu huyện trong thời gian tới tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, gắn với phòng, chống tham nhũng.

UBND huyện tăng cường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác hoà giải ở cơ sở gắn với công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết pháp luật của người dân tại địa phương,... góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn./.

Theo Báo Long An online

25/09/2019 5:00 CHĐã ban hành
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 10 tháng đạt hơn 33 tỉ USDXuất khẩu nông, lâm, thủy sản 10 tháng đạt hơn 33 tỉ USD
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản 10 tháng năm 2019 ước đạt 59,1 tỉ USD; trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 33,18 tỉ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngư dân vận chuyển cá ngừ đại dương khai thác được cung cấp cho Công ty TNHH Hải Hà, cảng cá Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản 10 tháng năm 2019 ước đạt 59,1 tỉ USD; trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 33,18 tỉ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái; nhập khẩu ước khoảng 25,9 tỉ USD, giảm 0,5%.

Như vậy, thặng dư thương mại nông, lâm, thủy sản đạt 7,3 tỉ USD, cao hơn 664 triệu USD so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, ngành nông nghiệp có 6 nhóm/sản phẩm có giá trị xuất khẩu trên 2 tỉ USD.

Trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 3,6 tỉ USD, tăng gần 17% so với tháng 9; trong đó, giá trị xuất khẩu nhóm nông sản chính đạt 1,4 tỉ USD, lâm sản chính đạt gần 1,05 tỉ USD, thủy sản đạt 834 triệu USD và chăn nuôi đạt 55 triệu USD…

Lũy kế 10 tháng, nhóm lâm sản vẫn duy trì sự tăng trưởng mạnh trong xuất khẩu đạt 9,04 tỉ USD, tăng 18,8% và chiếm 27,2% tỉ trọng xuất khẩu.

Bên cạnh đó, có một số mặt hàng xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước như cao su tăng 5,6%; chè tăng 14,3%; quế tăng 32%; mây tre, cói tăng 40,6%; các sản chăn nuôi tăng 3,9%...

Trong khi đó, nhóm nông sản chính vẫn giảm 7,4%, ước đạt 15,25 tỉ USD, chiếm 46% tổng kim ngạch xuất khẩu; thủy sản ước đạt 7,06 tỉ USD, giảm 2,4%, tỷ trọng chiếm 21,3%.

Nguyên nhân, một số mặt hàng nông sản mặc dù lượng xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2018 nhưng do giá xuất khẩu bình quân giảm mạnh nên giá trị xuất khẩu giảm như: hạt điều, hạt tiêu và gạo; riêng cà phê giảm cả về giá trị và lượng, giá trị xuất khẩu đạt 2,3 tỉ USD, giảm 22,3% (lượng giảm 14,6%).

Trong 10 tháng, mặt hàng rau quả xuất khẩu đạt 2,3 tỉ USD, giảm 1,3%. Rau quả giảm chủ yếu do xuất khẩu sang Trung Quốc giảm do nhiều mặt hàng nông sản trước xuất khẩu theo tiểu ngạch, nay việc chuyển sang xuất khẩu chính ngạch còn gặp nhiều khó khăn. Trung Quốc siết chặt quy định về dư lượng hóa chất, an toàn thực phẩm, yêu cầu về vật liệu đệm, lót, bao bì…

Về thị trường, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông sản Việt Nam, chiếm tỷ trọng 26,8% tổng kim ngạch xuất khẩu; tiếp đến là Hoa Kỳ chiếm 21,7%; EU chiếm 11,9%; ASEAN chiếm 10,3%.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo, thời gian tới thương mại toàn cầu sẽ tiếp tục suy giảm; cùng đó sự gia tăng các rào cản thương mại, nhất là từ thị trường Trung Quốc khiến xuất khẩu nông sản tiếp tục chịu áp lực cạnh tranh lớn; giá xuất khẩu một số nông sản chủ lực tiếp tục xu hướng giảm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ theo dõi tình hình tiêu thụ nông sản tại các cửa khẩu, khó khăn vướng mắc; đánh giá tác động chính sách của Trung Quốc về xuất khẩu chính ngạch, tạm nhập tái xuất tại cửa khẩu biên giới.

Bộ tiếp tục cập nhật tình hình Tổng cục Hải quan Trung Quốc về phê duyệt bộ hồ sơ đăng ký xuất khẩu chính ngạch yến sào Việt Nam; tổ chức đoàn xúc tiến thương mại nông sản tại Trung Quốc, Ấn Độ; chuẩn bị tổ chức đoàn xúc tiến thương mại tại Hà Lan, Nga.

Bên cạnh việc chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tích cực đàm phán mở cửa thị trường xuất khẩu, giữ ổn định các thị trường truyền thống, tìm kiếm và mở rộng các thị trường tiềm năng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ tích cực các doanh nghiệp triển khai tích cực, khai thác hiệu quả cơ hội của các hiệp định tự do thương mại đem lại, tăng cường các hoạt động phát triển thị trường./.

Theo TTXVN

29/10/2019 8:00 SAĐã ban hành
Không quy định cụ thể tính pháp lý trong mô hình đại học trong luật sẽ tạo ra một bộ máy hai cấp và sẽ làm tăng biên chế, tăng gánh nặng ngân sáchKhông quy định cụ thể tính pháp lý trong mô hình đại học trong luật sẽ tạo ra một bộ máy hai cấp và sẽ làm tăng biên chế, tăng gánh nặng ngân sách
Chiều ngày 12/06/2018, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Đã có 22 vị đại biểu Quốc hội phát biểu.

DB NGUYEN-TUAN-ANH-LONG-AN1362018.jpg

Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh - Đoàn Long An​ thảo luận tại Hội trường. Ảnh: Nguồn quochoi.vn 

Tham gia thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, đại biểu Nguyễn Tuấn Anh - Đoàn Long An cho rằng cần phải thể chế hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước (các Nghị quyết Trung ương 18, 19 khóa XII và Nghị quyết 56 của Quốc hội về tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập) vào trong dự thảo luật này như Tờ trình của Chính phủ. Tuy nhiên, trong dự thảo luật không có khoản nào, điều nào quy định về chủ trương này.

Trong thực tiễn việc quy định cụ thể về các chủ trương chính sách của luật không những không triển khai được mà còn để lại hậu quả lớn. Ví dụ, cụ thể việc Luật Giáo dục đại học qua nhiều lần sửa đổi không quy định cụ thể tư cách pháp lý của đại học vùng dẫn đến triển khai mô hình đại học vùng không đạt mục tiêu hay nói cách khác có thể nói là thất bại. Đó là, năm 1994 đại học vùng được thành lập với 3 mục tiêu, số 1 là giảm biên chế, số 2 là dùng chung nguồn lực, số 3 là tập trung đầu tư xây dựng. Thực tế 24 năm qua cho thấy các mục tiêu trên đều không đạt, cho đến nay chưa có đánh giá nào của Bộ Giáo dục và Đào tạo hay cơ quan chức năng về mô hình này. Đặc biệt, biên chế bộ máy quản lý tăng nhiều, có thể lấy ví dụ ước lượng như: Bộ máy quản lý ở đại học gồm 2 cấp, tăng khoảng 200 người, kinh phí chi cho bộ máy này là 40 tỷ/1 năm. Bộ máy cho quản lý các trường đại học thành viên đơn vị trực thuộc ước tính tăng khoảng 2.000 người, kinh phí là 120 tỷ/1 năm. Ngoài ra, mô hình đại học này đã làm tăng thủ tục hành chính, mở thêm nhiều đơn vị đào tạo, mở ngành học chồng chéo ngay trong đại học dẫn đến không tuyển sinh được, chất lượng sinh viên ra trường không đáp ứng được yêu cầu xã hội. Vì vậy, đề xuất một số ý kiến cụ thể như sau:

Thứ nhất về bất cập khi quy định hệ thống cơ sở giáo dục đại học trong dự thảo luật, khoản 3 Điều 7 quy định cơ sở giáo dục đại học gồm có trường đại học phân cấp như dự thảo luật thì đại học được xác định là hơn so với trường đại học do vậy có thể xảy ra 3 hệ lụy sau:

Một, tạo ra phân biệt đối xử giữa cơ sở giáo dục đại học, vì theo giải thích từ ngữ tại khoản 2 khoản 3 Điều 4 thì đại học hay trường đại học đều thực hiện nhiệm vụ đào tạo đại học như nhau. Trong khi đó hiện nay hệ thống giáo dục, đào tạo nước ta đang tồn tại hai hệ thống: trường đại học một lĩnh vực hoặc nhiều lĩnh vực và có 5 đại học trong đó có 3 đại học vùng, 2 đại học quốc gia. Hầu hết các đại học một lĩnh vực đều có lịch sử phát triển lâu đời và có chất lượng đào tạo khá tốt như Trường đại học Bách Khoa, Kinh tế quốc dân, Xây dựng, Ngoại thương, Giao thông, Nông nghiệp, Thủy lợi v.v... và quy định như trên sẽ gây thiệt thòi cho các trường này và những trường đại học truyền thống và  trong tương lai các trường này sẽ phát triển như thế nào.

Hai, tạo ra một cuộc chạy đua nếu mình quy định thế này thì từ việc chuyển từ trường đại học một lĩnh vực lên đại học, vì theo khoản 3 Điều 4, cho thấy tất cả các trường đại học một lĩnh vực có uy tín đều đủ điều kiện để lên đại học. Vấn đề này không những sẽ làm ngành thế mạnh của trường đại học này bị yếu đi, vì phải chia sẻ nguồn lực, trong khi ngành mới thì không thể đạt chất lượng tốt ngay được mà sẽ có nhiều đại học mới thành lập, dẫn đến việc không tuyển sinh được.

Ba, có thể gây phình biên chế, dàn trải nguồn lực và những đại học mới sẽ có các tổ hợp trường đại học như quy định trong dự thảo luật, việc này sẽ quy định bộ máy quản lý là hai cấp và sẽ xảy ra tình trạng phình bộ máy như đại học vùng. Do vậy, đề xuất phương án thứ nhất là bỏ mô hình đại học. Nếu như Điều 7 không phân biệt đại học và trường đại học chỉ quy định hệ thống cơ sở giáo dục đại học là đại học xác định cơ sở giáo dục đại học phải có vị thế bằng nhau, bình đẳng, có quyền lợi, nghĩa vụ như nhau, bổ sung Điều 12 là nhà nước có chính sách bình đẳng về quyền lợi, nghĩa vụ.

Phương án hai là giữ lại mô hình đại học: tại khoản 3 Điều 4 và Điều 15, quy định đại học là tổ hợp các trường đại học thì quy định như vậy có một số bất cập. Bất cập thứ nhất là Nghị quyết số 29 của Trung ương, khóa XI đã yêu cầu phải hoàn thiện mô hình đại học quốc gia, đại học vùng, nhưng cho đến nay Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa có tổng kết. Vấn đề này đặt ra không tổng kết thì làm sao có thể xây dựng được hệ thống giáo dục đại học như trong dự thảo luật. Không quy định cụ thể tính pháp lý trong mô hình đại học trong luật sẽ tạo ra một bộ máy hai cấp và sẽ làm tăng biên chế, tăng gánh nặng ngân sách. Do vậy, đề nghị quy định thống nhất một cấp trong hệ thống đại học, đó là sửa đổi khoản 3 khoản 4, đại học là cơ sở giáo dục đại học đa lĩnh vực bao gồm các trường đại học thành viên các đơn vị trực thuộc; bỏ cụm từ"tổ hợp" và thêm cụm từ "thống nhất tổ chức một cấp quản lý", bổ sung vào Điều 15 là "trường đại học thành viên học viện, viện và các đơn vị trực thuộc" và thêm cụm từ "chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp về mặt tổ chức bộ máy tài chính hoạt động của đại học". Do đó, đề nghị cần cụ thể hóa chủ trương này trong dự thảo Luật giáo dục đại học thì có thể giải quyết được những tồn tại trên, giúp cho bộ máy của cơ sở giáo dục đại học tinh gọn và phát triển tốt hơn.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ tiếp thu, giải trình những ý kiến mà các ĐBQH quan tâm.

Thay mặt Thường vụ Quốc hội Phó Chủ tịch Quốc hội - Tòng Thị Phóng báo cáo trước Quốc hội rằng: tới đây Thường vụ sẽ chỉ đạo tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách và mở rộng nhiều hội nghị để lấy ý kiến các chuyên gia và các nhà quản lý, đặc biệt các vị có kinh nghiệm trong quản lý giáo dục đại học, các nhà khoa học về nghiên cứu thêm cùng với việc góp ý và hoàn thiện Luật Giáo dục./.

Kim Hoa

13/06/2018 10:00 SAĐã ban hành
Vì sao phải ban hành Luật An ninh mạng?Vì sao phải ban hành Luật An ninh mạng?
Hiện nay, đã có hàng chục quốc gia ban hành văn bản quy định về an ninh mạng. Tình hình an ninh mạng ở Việt Nam cũng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng, ban hành Luật An ninh mạng. Vì vậy, Luật An ninh mạng được Quốc hội thông qua tại kỳ họp vừa qua đáp ứng yêu cầu thực tế và có ý nghĩa rất lớn đối với xã hội.

Những thách thức về an ninh mạng

Việt Nam đang phải đối mặt với 4 thách thức lớn về an ninh mạng: Một là, sự phát triển của mạng xã hội góp phần quan trọng phát triển KT-XH, song cũng tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động tác động, chuyển hóa chính trị, khủng bố.

Hai là, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đã và đang tạo ra những thành tựu khoa học - công nghệ vượt trội, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội nhưng cũng được dự báo sẽ gây nên "thảm họa" nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Ba là, các thiết bị kết nối Internet ngày càng phổ biến không chỉ mang lại những lợi ích to lớn cho cuộc sống con người, phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh mà còn có thể bị sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công mạng quy mô lớn.

Bốn là, các cuộc tấn công mạng có chủ đích (Advanced Peristent Threat - APT) không chỉ có thể phá hoại các mục tiêu, công trình quan trọng về an ninh quốc gia mà còn chiếm đoạt thông tin, tài liệu bí mật, chiếm đoạt để sử dụng các hệ thống dữ liệu lớn, dữ liệu nhanh phục vụ các ý đồ chính trị và hoạt động phạm tội.

 Luật-An-ninh-mạng.jpg

Luật An ninh mạng được ban hành tạo cơ sở pháp lý cần thiết giải quyết những thách thức an ninh mạng đang đặt ra

Trước bối cảnh trên, bảo vệ chủ quyền, lợi ích và an ninh quốc gia trên không gian mạng; phòng, chống tấn công mạng, tội phạm mạng, gián điệp mạng, khủng bố mạng, chiến tranh mạng và ứng phó với những nguy cơ mới từ không gian mạng trở thành vấn đề toàn cầu, được xác định là nội dung cốt lõi, sống còn trong bảo vệ và phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Sự cần thiết để ban hành luật

Việc xây dựng và ban hành Luật An ninh mạng xuất phát từ yêu cầu cấp thiết của tình hình an ninh mạng trong nước, yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bí mật Nhà nước, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định của Hiến pháp.

Trước hết, việc ban hành luật sẽ đáp ứng các yêu cầu cấp bách của tình hình an ninh mạng trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội như phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm chủ quyền, an ninh quốc gia, tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ, kích động biểu tình, bạo loạn phá rối an ninh, trật tự...; Phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, khắc phục hậu quả của các hoạt động tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, chống chiến tranh mạng; Bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia và áp dụng các biện pháp cần thiết, tương xứng.

Hai là, khắc phục những tồn tại, hạn chế cơ bản trong công tác bảo vệ an ninh mạng, đó là: Tồn tại cách hiểu chưa rõ ràng giữa an ninh mạng và an toàn thông tin mạng dẫn đến một số vấn đề còn chồng chéo, trùng giẫm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng giữa các bộ, ngành chức năng; Chưa có văn bản luật quy định về công tác an ninh mạng nên chưa đủ cơ sở pháp lý để lực lượng chức năng đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Ba là, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng về an ninh mạng.

Bốn là, bảo đảm sự phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền cơ bản của công dân và bảo vệ Tổ quốc.

Năm là, bảo đảm sự phù hợp với thông lệ quốc tế, khi đã có rất nhiều quốc gia trên thế giới ban hành Luật An ninh mạng.

Có thể nói, Luật An ninh mạng ban hành có ý nghĩa rất lớn, không chỉ đối với hoạt động bảo vệ an ninh mạng của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông mà còn đối với toàn xã hội, tạo ra cơ sở pháp lý cần thiết giải quyết những thách thức an ninh mạng đang đặt ra./.

 Theo Báo Long An online

02/08/2018 9:00 SAĐã ban hành
Dương Anh Vũ tham dự vòng loại Giải Agipi billiards Masters 2010 Dương Anh Vũ tham dự vòng loại Giải Agipi billiards Masters 2010

<p style="margin:0in 0in 0pt;text-align:justify">
<span style="font-size:10pt;font-family:arial">Hiện tại, cơ thủ Dương Anh Vũ của Việt Nam đang xếp ở vị trí thứ 20 và là niềm hy vọng Vàng của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 16 sắp tới.  </span> </p>

Theo thông tin từ Bộ môn Bi-a Snooker Việt Nam, tuyển thủ Bi-a carom 3 băng Dương Anh Vũ đã lên đường sang Pháp tham dự vòng loại Giải Agipi billiards Masters 2010 sẽ diễn ra từ ngày 04 - 06/11.

Đây là giải đấu dành cho các cơ thủ Carom 3 băng hàng đầu thế giới, được Ban tổ chức mời đích danh theo bảng xếp hạng của Liên đoàn Bi-a Carom thế giới.  

Vòng loại của giải được chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 người, thi đấu vòng tròn 1 lượt lấy 2 tay cơ đứng đầu mỗi bảng vào vòng 2 tranh tài với 8 tay cơ hạt giống theo kết quả thành tích ở giải năm ngoái.

Khu vực châu Á còn có 5 tay cơ thi đấu ở vòng bảng là Heo Jung Han, Kim Kyung Roul, Choi Song Won, Kim Huang Jik (Hàn Quốc) và Umeda Kyuuji (Nhật Bản).

Theo VOVNEWS

04/11/2010 12:00 SAĐã ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnhHội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh
Ngày 08/10/2019, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với UBND tỉnh để giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến ngày 30/6/2019. Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần cùng đại diện lãnh đạo Sở ngành có liên quan tiếp đoàn.
8-10-2019-giam-sat-HDND.jpg 

Quang cảnh cuộc làm việc

Tại cuộc làm việc, đoàn giám sát đã nghe đại diện UBND tỉnh báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh thời gian qua; kết quả giải quyết khiếu nại của một số vụ việc cụ thể.

Năm 2018 - 2019, UBND tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo nhằm tiếp tục tăng cường công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh góp phần giải quyết kịp thời các bức xúc của nhân dân, đặc biệt là đối với các vụ khiếu nại phức tạp, tồn đọng kéo dài.

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cơ bản thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, đảm bảo về thời gian, thời hạn, thời hiệu, đúng thẩm quyền, công khai, khách quan trong thẩm tra, xác minh; chú trọng tổ chức đối thoại để giải quyết các vụ khiếu nại, phát huy hiệu quả tác dụng thiết thực, góp phần giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, những vụ việc mâu thuẫn mới phát sinh trong nhân dân.

8-10-2019-giam-sat-HDND2.jpg 

Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần báo cáo, nêu rõ quan điểm của UBND tỉnh về các vấn đề liên quan công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh nói chung còn diễn biến phức tạp. Số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài vẫn còn. Một số vụ việc đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách, pháp luật nhưng chưa được công dân chấp hành nghiêm túc.

Tổng đơn khiếu nại, tố cáo năm 2018 toàn tỉnh là 1.270 đơn, so với cùng kỳ giảm 22,8 % (năm 2017 là 1.646 đơn). Tổng đơn khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2019 là 700 đơn, so với cùng kỳ số đơn khiếu nại, tố cáo tăng 20,8 % (6 tháng đầu năm 2018 là 579 đơn). Nội dung chủ yếu mà lượng đơn khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2019 tăng so với cùng kỳ là do đơn khiếu nại của một số hộ dân xã Bình Tâm, thành phố Tân An chưa đồng thuận với việc giải tỏa 20m của phân khu chức năng và giá bồi thường, hỗ trợ của đường vành đai thành phố.

8-10-2019-giam-sat-HDND1.jpg

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang phát biểu tại cuộc làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang đề nghị thời gian tới, UBND tỉnh và các ngành tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung khắc phục các khó khăn, hạn chế mà UBND tỉnh, các ngành đã nhìn nhận trong báo cáo và các vấn đề Đoàn giám sát đã nêu.

Trong đó, chú trọng và nâng cao chất lượng tiếp công dân gắn với xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tăng cường chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt chế độ tiếp công dân theo luật định; chủ động đối thoại, vận động, thuyết phục công dân để giải quyết, tháo gỡ triệt để khiếu kiện, bức xúc của nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất; thực hiện đúng các quy trình, thủ tục, công khai, minh bạch trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng để hạn chế khiếu nại, tố cáo./.

Anh Tuấn

09/10/2019 8:00 SAĐã ban hành
An Ninh Tây: Nơi gắn kết những tấm lòngAn Ninh Tây: Nơi gắn kết những tấm lòng

<p style="text-align:justify;line-height:normal;margin:6pt 0in;vertical-align:middle">
<span style="color:black;font-size:10pt">
<font face=Arial>Sáng nay 9-10-2014, Ban Tổ chức Về nguồn tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động Về nguồn lần thứ 8-2014 ở xã điểm An Ninh Tây, huyện Đức Hòa.</font>
</span>
</p>

Với chủ đề “Nhớ về cội nguồn, nghĩ đến trách nhiệm; Về với nhân dân, làm công tác xã hội và xây dựng nông thôn mới”, hoạt động Về nguồn năm nay tiếp tục được sự quan tâm chỉ đạo tập trung của Tỉnh ủy, sự quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ của các cấp, các ngành, các địa phương và sự hưởng ứng tích cực của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân. Kết quả nổi bật của hoạt động Về nguồn là tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; xây mới và sửa chữa nhiều công trình phục vụ nhu cầu sản xuất và dân sinh. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chính sách an sinh xã hội, công tác nhân đạo,... được thực hiện gắn với việc giáo dục truyền thống cách mạng và xây dựng nông thôn mới. Ban Chỉ đạo Về nguồn tỉnh đã chọn xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa và xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa làm điểm Về nguồn của tỉnh.

Tại xã điểm An Ninh Tây, bằng nhiều nguồn lực huy động của các cấp, các ngành và xã hội, đã vận động trên 58,646 tỉ đồng, trong đó có hơn 2,420 tỉ đồng là đóng góp của nhân dân để phục vụ cho công tác Về nguồn tại địa bàn xã. Về xây dựng hạ tầng nông thôn, Ban Tổ chức Về nguồn đã tiến hành xây dựng 14 công trình giao thông, thực hiện 3 công trình giáo dục, xây dựng Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Học tập cộng đồng, thi công 2 trạm cấp nước và 3 công trình điện, nạo vét kênh mương,... Ban Tổ chức cũng xây dựng 6 căn, sửa chữa 5 căn nhà tình nghĩa; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách. Trong xã có 39 gia đình khó khăn về nhà ở được xây tặng nhà đại đoàn kết, mái ấm Công đoàn, mái ấm nông dân, giúp xã cơ bản xóa được nhà dột nát. Nhiều học sinh nghèo hiếu học, hộ nghèo, người già được tặng quà, xe đạp, học bổng,... với tổng trị giá các hoạt động xã hội trên 1,4 tỉ đồng.

Hoạt động Về nguồn năm 2014 ở An Ninh Tây đã giúp cho xã hoàn thành 17/19 tiêu chí nông thôn mới, tạo cơ sở về đích nông thôn mới trong thời gian sớm nhất.           

Tấn Lộc

09/10/2014 12:00 SAĐã ban hành
Hội nghị triển khai thực hiện các quy định của Trung ươngHội nghị triển khai thực hiện các quy định của Trung ương
Chiều ngày 12/6/2018, Hội nghị triển khai thực hiện Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên do ông Đỗ Hữu Lâm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

0611b1.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị thông qua Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW của Ủy ban kiểm tra Trung ương về thực hiện một số Điều trong Quy định 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 48-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về "Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020" do ông Lê Thanh Nghiêm - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo.

Triển khai nội dung Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên do Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo.

0611b2.jpg
Ông Đỗ Hữu Lâm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Hữu Lâm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh các ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội cần nghiêm túc thực hiện các nội dung đã được triển khai. Ông nhấn mạnh việc triển khai cần gắn liền thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục thực hiện Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X); Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

LTV​

13/06/2018 10:00 SAĐã ban hành
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An”Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An”
Ngày 01/8/2018, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An do ông Trương Văn Nọ - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An”. Tiếp và làm việc với Đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Phạm Văn Cảnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất 182018 ảnh nền.jpg

Quang cảnh buổi giám sát

Theo đó, quá trình chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang công nghiệp đã tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ. Việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm đã giúp lao động bị thu hồi đất có điều kiện chuyển đổi nghề, có việc làm, ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. Nhiều đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, công bố công khai quy hoạch, chính sách bồi thường tái định cư, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong vùng, từ đó người dân có sự chuẩn bị và chủ động chuyển đổi nghề nghiệp hoặc tham gia học nghề để vào làm việc ở các doanh nghiệp ổn định cuộc sống.

Giai đoạn 2013-2017, hàng năm căn cứ kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất lồng ghép với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" (gọi tắt là Đề án 1956). Giai đoạn 2013-2017, toàn tỉnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho 26.821 lao động nông thôn theo chính sách Đề án 1956 (7.772 lao động được hỗ trợ đào tạo nghề, chiếm tỷ lệ 71,02%). Trong đó, có 228 lao động thuộc diện bị thu hồi đất được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, tiền ăn, tiền xe đi lại trong thời gian học.

Về hỗ trợ giải quyết việc làm: Từ năm 2010 đến nay Trung tâm Dịch vụ việc làm Long An đã tư vấn học nghề, tư vấn việc làm và giới thiệu việc làm trực tiếp hoặc thông qua sàn giao dịch việc làm cho hàng ngàn lao động bị thu hồi đất vào làm việc ở các doanh nghiệp để có thu nhập, ổn định cuộc sống.

Một số bất cập, tồn tại trong quá trình thực hiện là kết quả giải quyết các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh đạt thấp. Giai đoạn 2013-2017 số lao động tham gia học nghề ít (228 người). Nguồn kinh phí thực hiện chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất đến nay vẫn chưa có cơ chế vận hành. Hiện tại, tỉnh đang triển khai chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất lồng ghép với việc triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Mặt khác, lao động bị thu hồi đất thường thay đổi địa chỉ cư trú, nơi làm việc nên việc tiếp cận để hỗ trợ đào tạo, giải quyết việc làm gặp khó khăn, đa số ít tham gia học nghề, chuyển đổi nghề.

Ông Trương Văn Nọ Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu giám sát giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất 182018 mới.jpg

Ông Trương Văn Nọ - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trương Văn Nọ - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động rà soát lại Kế hoạch số 4576/KH-UBND ngày 08/11/2016 về thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho cho lao động bị thu hồi đất​​đến các địa phương, Sở ngành tỉnh để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền địa phương để vận động tuyên truyền cho người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất để nâng cao nhận thức của người dân trong vùng chuyển mục đích sử dụng đất, từ đó người dân có sự chuẩn bị, chủ động chuyển đổi nghề nghiệp hoặc tham gia học nghề để vào làm việc ở các doanh nghiệp ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, rà soát, lập danh sách lao động bị thu hồi đất có nhu cầu đào tạo nghề, giải quyết việc làm trong nước, ngoài nước để xây dựng kế hoạch hỗ trợ. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Lan Vy 

01/08/2018 5:00 CHĐã ban hành
Đoàn giám sát HĐND tỉnh Long An làm việc tại Đức Hòa về giải quyết khiếu nại, tố cáoĐoàn giám sát HĐND tỉnh Long An làm việc tại Đức Hòa về giải quyết khiếu nại, tố cáo
Chiều 27/9, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Long An do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang làm trưởng đoàn có cuộc làm việc tại huyện Đức Hòa về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện từ năm 2018 đến cuối tháng 7/2019.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh Long An làm việc tại Đức Hòa về giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện trong thời gian qua tương đối ổn định, không có điểm nóng phức tạp. Nội dung khiếu nại, tố cáo phần lớn liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất, chủ yếu về giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ, chế độ tái định cư, giá trị tài sản trên đất. Huyện đã tập trung giải quyết kịp thời, tránh gây bức xúc trong nhân dân. 

Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đã tiếp nhận là 758 đơn, trong đó đơn thư thuộc thẩm quyền là 451 đơn. Kết quả, đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền là 169 đơn, đã giải quyết lần 1 là 139 đơn; đơn tố cáo có 17 đơn, đã có kết luận nội dung tố cáo 6 đơn; đối với đơn kiến nghị, phản ánh là 265 đơn, đã xử lý 121 đơn. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu đã thực hiện xong đạt 82,9%; kết luận tố cáo đã thực hiện xong đạt 100%.

Bên cạnh đó, huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động, tổ chức tập huấn, triển khai pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác tiếp dân luôn được quan tâm, từ năm 2018 đến cuối tháng 7/2019, huyện tiếp được 483 lượt, trong đó Chủ tịch UBND huyện tiếp 110 lượt. 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang đánh giá cao sự nỗ lực của huyện Đức Hòa trong quá trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của người dân; công tác tuyên truyền vận động, đối thoại với người dân được phát huy tốt.

Bên cạnh đó, ông yêu cầu huyện cần có biện pháp căn cơ trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến giải phóng mặt bằng, tái định cư; phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, thực hiện hiệu quả hơn công tác hòa giải tại địa phương. Tập trung xử lý dứt điểm theo đúng lộ trình, quy định pháp luật các đơn khiếu nại, tố cáo liên quan các dự án kéo dài. Đồng thời đề nghị huyện bố trí thêm cán bộ tiếp dân; cần có đề xuất chính xác về giá đền bù các dự án, tạo điều kiện tái định cư cho người dân./.

Theo Báo Long An Online

28/09/2019 9:00 CHĐã ban hành
Họp triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 16 của HĐND tỉnh khóa IXHọp triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 16 của HĐND tỉnh khóa IX
Ngày 23/9/2019, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang chủ trì cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường) của HĐND tỉnh khóa IX. Dự kiến thời gian tổ chức vào ngày 30/10/2019 tại Hội trường Tỉnh ủy Long An.

Họp triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 16 của HĐND tỉnh khóa IX.jpg

Quang cảnh cuộc họp

Theo nội dungchương trình, UBND sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội: kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 -2020 và năm 2019; điều chỉnh chủ trương đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng đường Vành đai thành phố Tân An; quy hoạch chung xây dựng dọc trục động lực kết nối thành phố Hồ Chí Minh – Tiền Giang – Long An; dự án mua sắm thiết bị cho các trường đăng ký được chuẩn quốc gia năm 2020; chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh;…Về công tác nhân sự HĐND tỉnh sẽ miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với nguyên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang yêu cầu UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan phải có sự phối hợp chặt chẽ trong việc chuẩn bị nội dung trình lên HĐND tỉnh. Trong đó, nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết phải được chuẩn bị kỹ, sát thực tế, bảo đảm đủ cơ sở pháp lý và thực hiện đúng quy trình luật định. Khi làm việc tại các tổ, đại biểu HĐND cần tích cực thảo luận, xem xét về tất cả những vấn đề sẽ trình tại kỳ họp, để có cái nhìn đầy đủ, toàn diện hơn, từ đó đóng góp ý kiến sát thực, hiệu quả hơn.

NL

25/09/2019 5:00 CHĐã ban hành
Bóng đá Việt Nam: Mua bán... chuyên nghiệpBóng đá Việt Nam: Mua bán... chuyên nghiệp

<p style="background:white;margin:0in 0in 0pt;text-align:justify">
<span style="font-size:10pt;font-family:arial">Bunkong, anh bạn phóng viên người Thái Lan từng qua Việt Nam rong ruổi trên các sân cỏ với nhiệm vụ theo chân những người Thái Lan thi đấu và làm việc tại V-League lẫn giải futsal có lần tâm sự: “Giải chuyên nghiệp các bạn đi sau nhiều quốc gia ở Đông Nam Á nhưng ở mức độ thu hút các cầu thủ quốc tế đến thì các bạn đúng là số 1 khu vực”.</span> </p>

 

Để dẫn chứng, Bunkong đưa ra những so sánh khiến các cầu thủ Thái Lan thích tìm đến những CLB Việt Nam như lương của các tuyển thủ Thái Lan khoác áo CLB Muangthong khoảng 20.000 đến 30.000 baht/tháng (tương đương 660 đến 1.000 USD) nhưng sang đến Việt Nam thì lương cầu thủ lên đến 2.000 USD/tháng và hơn thế là bình thường.


Bunkong vốn rất thân với cầu thủ và các HLV làm việc tại Việt Nam nên anh thường xuyên nghe những câu chuyện về cầu thủ Thái Lan kháo nhau rời bến Bangkok tìm sang Việt Nam và thậm chí là nhập tịch Việt Nam. Họ bày nhau cách kiếm tiền ở Việt Nam đang sốt với cầu thủ ngoại với những công thức nằm lòng như lót tay vài trăm ngàn USD là chuyện nhỏ hay nhập tịch thì các ông chủ sẽ trả cao hơn bởi được ra sân với tư cách cầu thủ nội…

Lâu nay không thấy Bunkong sang Việt Nam thường xuyên và cũng không thấy anh nhờ chúng tôi cách làm thủ tục đăng ký thẻ hoạt động báo chí giải chuyên nghiệp nữa. Hỏi thăm thì Bunkong tâm sự: “Trước đây, tôi là đặc phái viên của Tập đoàn truyền thông Siam Sports, được cử qua theo dõi giải chuyên nghiệp Việt Nam để tìm hiểu, đồng thời đeo theo những hoạt động của cầu thủ Thái Lan tại Việt Nam. Nhưng nay thì các sếp nói không cần theo nữa bởi “người ta” tiêu tiền chứ không phải làm bóng đá chuyên nghiệp như Thái Lan đã và đang làm…”.

Với kiểu nhận xét tinh tế đấy có khác gì với suy nghĩ xem V-League như một cái chợ, nơi mà nhiều người bước vào đấy để tiêu tiền lẫn làm tiền.

Cái chợ đấy đang sản sinh nhiều đội bóng theo kiểu làm của nhiều doanh nghiệp hiện nay đó là cứ có tiền thì mua xác đội bóng cũ rồi nâng cấp và đổi tên giống như mua xe cũ ở tỉnh rồi độ xe và sang tên, chuyển vùng…

 

Như hoàn cảnh của bóng đá Sài Gòn là một minh chứng. Các đại gia làm ăn ở Sài Gòn hay có văn phòng ở Sài Gòn đang có khuynh hướng bỏ vài chục tỷ mua một đội bóng đang thiếu hụt và khó khăn rồi làm thủ tục nhận và đổi tên với phong trào gắn chữ Sài Gòn vào thế là ung dung làm ông chủ của một đội bóng Sài Gòn. Cách đây ba năm, một tuyến trẻ của lò bóng đá trẻ tư nhân VST ra đời rồi đổi tên thành Sài Gòn United đá hai mùa và bị xuống hạng bởi Quảng Nam bỏ cuộc, thế là tan một đội bóng. Sau lại đến Navibank đầu tư mua đội Quân khu 4 và làm mới bằng cái tên Navibank Sài Gòn. Một đội bóng mà người Sài Gòn chưa quen tên cầu thủ và hay đùa là đội Sài Gòn nói tiếng Nghệ. Nay lại thêm Xuân Thành Hà Tĩnh làm thủ tục đổi tên, đổi vùng và thành Xuân Thành Sài Gòn. Cứ thế bóng đá Sài Gòn không biết sẽ còn bao nhiêu đội bóng ở các vùng miền hội tụ về và gắn vào cái tên Sài Gòn hay TP.HCM theo kiểu trăm hoa đua nở.

Sau vụ Sài Gòn United chán và bất mãn thì không chơi bóng đá nữa, nhiều người rút ra kết luận ở Việt Nam lập một đội bóng dễ như mua xe hơi. Vấn đề là mua xe để làm gì? Chạy để lấy le hay mượn cái mẫu mã xe để khẳng định tư thế làm những chuyện khác ngoài bóng đá?

Chợ chuyên nghiệp ở Việt Nam giờ chỉ toàn cảnh mua, bán, giành, đấu và cũng là nơi thể hiện quyền lực lẫn nơi có rất nhiều “cò” sống khỏe từ núi tiền đổ vào.

Có ai lo khi từ ngày cái chợ ấy hoạt động thì bóng đá trẻ cứ ngày một teo tóp đi?

Có ai đi chợ mà trân trọng những người chăm chút từng cái cây ăn quả hay lo từng vụ lúa?

 

Theo 24h.com.vn

02/11/2010 12:00 SAĐã ban hành
Hội nghị TW 11: Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mớiHội nghị TW 11: Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới
Về dự thảo Báo cáo kinh tế-xã hội trình Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là báo cáo rất quan trọng, đi sâu vào lĩnh vực cơ bản, nhiệm vụ trung tâm của công cuộc đổi mới.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng 7/10, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên khai mạc.

Hội nghị đã thông qua chương trình làm việc. Theo đó, tại Hội nghị này, Trung ương tập trung thảo luận, cho ý kiến một bước về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: Dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược kinh tế-xã hội 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2021-2030; dự thảo báo cáo 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2016-2020, xây dựng Kế hoạch 2021-2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ khóa XII. Trung ương cũng sẽ cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019-2020 và một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ khóa XII và là năm sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2019-2020 cũng như cả nhiệm kỳ và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội, là căn cứ cơ bản để xây dựng các văn kiện khác. Cán bộ, đảng viên và nhân dân kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng có được một Báo cáo chính trị xứng tầm, đề ra được những chủ trương, quyết sách đúng đắn để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo.

Dự thảo Báo cáo chính trị đã được xây dựng, từng bước hoàn thiện, nâng cao, trên cơ sở tiếp thu, chắt lọc các kết quả nghiên cứu tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; khảo sát thực tiễn và làm việc với 34 địa phương, ban, bộ, ngành; tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý; đặc biệt là ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào ngày 27/9 vừa qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí Trung ương nghiên cứu kỹ, thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo; tập trung vào các vấn đề lớn thuộc về nội dung nêu trong Tờ trình như: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh, tập trung vào 10 năm gần đây; mục tiêu phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (100 năm thành lập Đảng) và đến năm 2045 (100 năm thành lập nước); định hướng tiếp tục đổi mới, phát triển các lĩnh vực trọng yếu; các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá chiến lược; nhận thức và giải quyết các mối quan hệ lớn trong quá trình phát triển...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải đặc biệt chú ý những vấn đề lớn, những nội dung quan trọng về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những chủ trương, chính sách, biện pháp đổi mới quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, có tính đột phá, khả thi cao và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần kế thừa, bổ sung, phát triển các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, chính sách, phương hướng, nhiệm vụ nào để tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ, phù hợp với thực tế trong nước và quốc tế nhằm tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước ta nhanh, bền vững hơn trong thời gian tới.

Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 là một trong những cơ sở quan trọng để xây dựng Báo cáo chính trị một cách bài bản, có hệ thống và tầm nhìn sâu rộng, xuyên suốt 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và định hướng xây dựng Đảng, xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước trong 5-10 năm tới, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Trung ương trong quá trình thảo luận cần chú ý những vấn đề mới, còn có ý kiến khác nhau để Bộ Chính trị nghiên cứu, tiếp thu, tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo, làm tài liệu nghiên cứu, phục vụ quá trình chuẩn bị, tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tăng trưởng nhanh và bền vững

Về dự thảo Báo cáo kinh tế-xã hội trình Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là một báo cáo rất quan trọng, đi sâu vào lĩnh vực cơ bản, nhiệm vụ trung tâm của công cuộc đổi mới.

Dự thảo Báo cáo đã được xây dựng trên cơ sở tổ chức nghiên cứu theo 42 nhóm chuyên đề; huy động sự tham gia rộng rãi, tích cực của các cơ quan, đơn vị trong nước và nước ngoài; tổ chức 7 hội nghị với đại diện lãnh đạo của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trao đổi lấy ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các chuyên gia, các nhà khoa học...

 

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cùng các Ủy viên Trung ương dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Trung ương căn cứ vào thực tế đất nước từ đầu nhiệm kỳ đến nay và kế hoạch 5 năm, Chiến lược 10 năm về phát triển kinh tế-xã hội, tập trung thảo luận, đánh giá một cách khách quan, khoa học tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và 10 năm 2011-2020 được đề ra tại hai kỳ Đại hội của Đảng; xác định rõ ràng, đúng đắn vị thế, động lực, nguồn lực của đất nước, sức mạnh của dân tộc trước khi bước vào nhiệm kỳ Kế hoạch 5 năm, Chiến lược 10 năm phát triển kinh tế-xã hội mới; chỉ rõ những nguyên nhân chủ quan, khách quan của những hạn chế, yếu kém và bài học kinh nghiệm được rút ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở, tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, dựa trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô; phát triển kinh tế phải gắn với phát triển văn hoá, xã hội, con người, bảo vệ môi trường một cách tương xứng, hài hòa; cần phải tập trung ưu tiên xây dựng, hoàn thiện có chất lượng, sát thực tế và tổ chức thực hiện thật nghiêm, thật tốt hệ thống luật pháp, chính sách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, Báo cáo kinh tế-xã hội cần xác định phương hướng, quan điểm, mục tiêu, các đột phá chiến lược, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 và 10 năm 2021-2030 sao cho thật đúng, thật sát với tình hình thực tế đất nước và bối cảnh quốc tế, khu vực.

Thích ứng với những diễn biến và tác động mới

Về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019-2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị xem xét, phân tích thật kỹ thực tế tình hình của các ngành, lĩnh vực, địa phương để thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm, dự báo cả năm 2019. Chỉ rõ những kết quả, thành tích nổi bật đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân, đối chiếu với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phân tích, dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước, từ đó xác định sát hợp mục tiêu tổng quát, dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu, cơ bản, quan trọng nhất cho năm 2020, các chính sách, biện pháp phù hợp, có tính khả thi cao, nhất là các chính sách, biện pháp đột phá để thích ứng với những diễn biến và tác động mới của tình hình thế giới, khu vực đối với kinh tế-xã hội nước ta trong năm 2020.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần chú ý đến những chính sách, biện pháp nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém còn tồn tại, đặc biệt là trong giải ngân vốn đầu tư công và triển khai xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng; đổi mới, sắp xếp lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; quản lý nhà nước về văn hóa, xã hội, nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng, thông tin, truyền thông; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; cải cách hành chính; bảo vệ tài nguyên môi trường, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công.

Làm rõ hạn chế, vướng mắc và đề xuất giải pháp xây dựng Đảng

Về dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Khóa XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: "Đây là báo cáo chuyên đề rất quan trọng của mỗi kỳ Đại hội, liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ then chốt của Đảng."

Dự thảo Báo cáo đã được Tiểu ban Điều lệ Đảng chuẩn bị công phu, nghiêm túc trên cơ sở nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, chắt lọc báo cáo tổng kết của 68/68 tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy và 70 đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương; 35 báo cáo chuyên đề; kết quả nghiên cứu, khảo sát tại 16 địa phương, cơ quan, đơn vị; 8 cuộc hội thảo của đại diện cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương; xin ý kiến trực tiếp của một số đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Trung ương thảo luận, cho ý kiến đánh giá kết quả đã đạt được; những hạn chế, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; những đề xuất về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng nhiệm kỳ Khóa XIII; những kiến nghị của các cấp ủy, tổ chức đảng về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Chú ý phân tích, chỉ rõ những nhiệm vụ, giải pháp đề ra đã sát thực tế, có tính khả thi, đúng trọng tâm, trọng điểm hay chưa, cần tập trung ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp gì; những hạn chế, vướng mắc nào do khâu tổ chức thực hiện chưa tốt, hướng dẫn chưa rõ; những hạn chế, vướng mắc nào do quy định của Điều lệ Đảng, mức độ đến đâu, đã cần phải bổ sung, sửa đổi Điều lệ chưa, hay chỉ cần điều chỉnh bằng quy định, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung trí tuệ nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo báo cáo và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác trong chương trình của kỳ họp.

Theo chương trình, Hội nghị tiếp tục làm việc đến ngày 13/10/2019./.

Theo TTXVN

07/10/2019 3:00 CHĐã ban hành
Kỷ niệm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2018)Kỷ niệm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2018)
Qua 88 năm hình thành và phát triển, ngành Tuyên giáo cả nước nói chung, Long An nói riêng góp phần quan trọng vào việc xác lập, truyền bá và phát triển hệ tư tưởng của Đảng; tuyên truyền, giáo dục, động viên đảng viên, tổ chức và nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng...

Ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam xuất bản tài liệu "Ngày Quốc tế đỏ 01/8", lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô-viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ ý nghĩa của sự kiện này, ngày 01/8/1930 trở thành Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua 88 năm hình thành và phát triển, ngành Tuyên giáo cả nước nói chung, Long An nói riêng góp phần quan trọng vào việc xác lập, truyền bá và phát triển hệ tư tưởng của Đảng; tuyên truyền, giáo dục, động viên đảng viên, tổ chức và nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng; đồng thời là vũ khí sắc bén tấn công lại sự phá hoại của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn hóa; góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Chất-lượng-học-tập.jpg

Chất lượng học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng ngày càng được nâng cao.

Có nhiều chuyển biến tích cực

Phát huy truyền thống cách mạng của ngành tuyên giáo, thời gian qua, nhất là từ khi thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác tuyên giáo của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, tuyên truyền, cổ vũ việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn và kịp thời sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị để rút kinh nghiệm. Phát huy tính tích cực, tự giác, hiệu quả của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp và cơ quan báo chí nhằm thông tin, tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư, các mặt của đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận xã hội, nhất là những vấn đề phức tạp, bức xúc. Đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; tuyên truyền nâng cao nhận thức nhằm tạo sức "đề kháng", phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Công tác báo chí, xuất bản được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các cơ quan báo chí luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thể hiện rõ vai trò là cầu nối giữa Đảng với dân, kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cơ chế của tỉnh đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Hoạt động văn hóa - văn nghệ ngày càng phong phú, đáp ứng phần lớn nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân. Công tác giáo dục truyền thống lịch sử được quan tâm, góp phần giữ gìn, bảo vệ và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam, truyền thống trung dũng, kiên cường trong giai đoạn cách mạng mới. Đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, công cuộc đổi mới và triển vọng phát triển tốt đẹp của đất nước. Lòng yêu nước, ý thức tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tính năng động, chủ động, sáng tạo trở thành xu hướng chủ đạo.

Tiếp tục phát huy truyền thống

Hiện nay, công tác tuyên giáo đứng trước nhiều thách thức lớn. Trong nước, tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân làm phát sinh một số vấn đề về tư tưởng, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Lợi dụng điều này, các phần tử cơ hội chính trị trong nước móc nối với thế lực thù địch, phản động ở nước ngoài xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Tiếp tục kế thừa và phát huy những truyền thống quý báu của ngành trong 88 năm qua, thời gian tới, công tác tuyên giáo tỉnh nhà tiếp tục tập trung thực hiện những nội dung sau nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của tình hình mới:

Nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác tuyên giáo. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; gắn kết chặt chẽ giữa triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời động viên, khuyến khích những việc làm hay, hiệu quả của công tác tuyên giáo. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tuyên giáo bảo đảm về đạo đức, phẩm chất và năng lực chuyên môn.

Tích cực, chủ động đổi mới công tác tuyên giáo theo hướng: Hiện đại, nhanh chóng, gần gũi, sâu sát thực tế. Phát huy những thành tựu khoa học - công nghệ hiện có để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động thông qua nhiều hình thức, nhất là thông tin, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng. Nhanh chóng đưa những thông tin chính thống và chính xác đến từng người dân, qua đó giúp người dân nắm vững những đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Công tác tuyên truyền cần đổi mới theo hướng gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ để các tầng lớp nhân dân nắm bắt được nội dung cốt lõi, quan trọng. Chủ động, tích cực nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn, kịp thời đề xuất cấp ủy và các ngành chức năng giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh. Tạo được nền tảng, niềm tin vững chắc trong nhân dân, góp phần đấu tranh hiệu quả hơn trước những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng, lý luận và văn hóa.

Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý báo chí; quản lý chặt chẽ thông tin trên mạng xã hội. Kịp thời định hướng thông tin, nhất là những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, bức xúc, nhằm nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền của các cơ quan báo chí, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển KT-XH.

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành tuyên giáo tiếp tục đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đưa Long An phát triển ngày càng nhanh, bền vững./.

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán

(Theo Báo Long An online)

01/08/2018 11:00 SAĐã ban hành
Nỗ lực thực hiện các công trình trọng điểm về giao thôngNỗ lực thực hiện các công trình trọng điểm về giao thông
Thời gian qua, tỉnh Long An tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020). Đến nay, Đường tỉnh(ĐT) 830 cơ bản thông tuyến, Đường Vành đai TP.Tân An đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng.

Đường tỉnh 830 đoạn qua địa bàn huyện Bến Lức hoàn thành, đưa vào sử dụng

Tiếp tục mở rộng Đường tỉnh 830

ĐT830 dài khoảng 55km, có tổng mức đầu tư, nâng cấp mở rộng trên 3.200 tỉ đồng và chia làm 3 đoạn: Đoạn 1 từ cầu An Thạnh (huyện Bến Lức) đến thị trấn Đức Hòa; đoạn 2 từ Bến Lức đến Quốc lộ (QL) 50; đoạn 3 từ QL50 đến Cảng Quốc tế Long An. Đây là tuyến đường quan trọng đi qua các huyện có nhiều khu, cụm công nghiệp: Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của tỉnh và kết nối vùng.

Theo Sở Giao thông Vận tải, đến thời điểm này, ĐT830 cơ bản thông tuyến từ Đức Hòa đến Cần Giuộc, trong đó, đoạn từ QL1 đến QL50 (giai đoạn 2) tiếp tục được nâng cấp từ đường cấp IV lên cấp III, 4 làn xe với quy mô nền đường rộng 18,5m, mặt đường rộng 14m láng nhựa; 4 cầu trên tuyến đường này, gồm cầu Long Sơn, Bà Tượng, Rạch Đào, Nha Ram cũng sẽ được mở rộng từ 10m lên 17,5m (mở rộng mỗi bên 3,75m) với tổng mức đầu tư 606,2 tỉ đồng. 

Trong số 7 gói thầu từ QL1 đến QL50, có 2 gói thầu đã hoàn thành, đưa sử dụng gồm: Gói thầu số 5 (đoạn từ QL1 đến ĐT830B) và gói thầu số 6 (đoạn từ ĐT830B đến QL1 và đoạn từ ĐT830B đến cầu Long Kim). Các đoạn còn lại gồm gói thầu số 7, 8, 9, 10 và 11, nhà thầu đang thi công rãnh dọc, hệ thống cống ngang, đắp cát nền đường, xây dựng cầu tạm, thi công cọc khoan nhồi,…

Theo Chỉ huy trưởng công trình thuộc gói thầu số 8 - Nguyễn Văn Khắc: "Hiện nay vào mùa mưa nên tiến độ thi công khá chậm. Bên cạnh đó, một số hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Chúng tôi gửi văn bản, địa phương đang khẩn trương giải quyết để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Tranh thủ lúc thời tiết thuận lợi, đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch".

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện Đường tỉnh 830, đoạn qua huyện Cần Giuộc 

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện Đường tỉnh 830, đoạn qua huyện Cần Giuộc

Đoạn từ QL50 đến Cảng Quốc tế Long An dài 12,7km, quy mô đầu tư mặt đường rộng 14m, nền đường rộng 18,5m - 24,5m (giai đoạn 1 mặt cắt ngang 4 làn xe, giai đoạn 2 mặt cắt ngang 6 làn xe); đồng thời xây dựng mới cầu Rạch Vộp, khổ cầu 12m, tải trọng HL93; tổng mức đầu tư công trình trên 1.495 tỉ đồng, cũng đang được thi công khẩn trương. Đoạn này gồm 2 gói thầu 7a (khởi công ngày 31/8/2018, dự kiến hoàn thành ngày 30/8/2020 và 7b, được gia hạn đến ngày 30/11/2019 do vướng giải phóng mặt bằng).

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Nguyễn Văn Học cho biết: "Ngày 18/4/2019, UBND tỉnh tổ chức họp giải quyết các vướng mắc mặt bằng còn lại của dự án. Thực hiện kết luận cuộc họp số 91/TB-UBND, ngày 19/4/2019, Huyện ủy, UBND huyện Cần Giuộc và Cần Đước khẩn trương triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Theo báo cáo của các địa phương, đến ngày 09/9/2019, huyện Cần Đước còn 35 hộ chưa chi trả, huyện Cần Giuộc còn 8 hộ và Khu dân cư Đồng Tâm chưa chi trả".

Việc hoàn thành các công trình trọng điểm về giao thông không chỉ tạo bộ mặt mới cho tỉnh nhà mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH. Trong đó, ĐT830 nói riêng là tuyến đường đóng vai trò rất quan trọng, trục giao thông huyết mạch mở ra nhiều cơ hội phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ và thu hút đầu tư cho các địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Do đó, ngành giao thông - vận tải phối hợp các sở, ngành, địa phương, nhà thầu tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công. 

Đường tỉnh 830, đoạn qua địa bàn huyện Cần Đước đang được mở rộng nền đường 

Đường tỉnh 830, đoạn qua địa bàn huyện Cần Đước đang được mở rộng nền đường

Bí thư Huyện ủy Cần Đước - Nguyễn Việt Cường cho biết: "ĐT830 đi qua 5 xã trên địa bàn huyện gồm: Long Định, Long Cang, Long Sơn, Tân Trạch và Mỹ Lệ, có 950 hộ dân nằm trong diện phải giải phóng mặt bằng. Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn do các hộ dân sửa nhà hoàn chỉnh sau khi giải phóng mặt bằng giai đoạn 1. Tuy nhiên, địa phương tập trung tuyên truyền, vận động để các hộ đồng thuận bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng kế hoạch".

Ngoài công trình ĐT830 cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra, dự án Đường Vành đai TP.Tân An (bao gồm cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây), Trục hạ tầng giao thông - đô thị kết nối TP.HCM - Long An và tỉnh Tiền Giang vẫn đang trong giai đoạn hoàn chỉnh công tác lập quy hoạch, phê duyệt gói thầu, đền bù, giải phóng mặt bằng. Trong đó, dự án đường Vành đai chưa nhận được sự đồng tình của nhiều hộ dân đối với việc giải tỏa thêm 20m ở mỗi bên đường. Từ đó, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công trình.

Theo UBND thành phố, dự án Đường Vành đai TP.Tân An dài hơn 23km, rộng 33m (bao gồm mặt đường và hành lang), điểm đầu giao với ngã tư Mỹ Phú (xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa), điểm cuối tại nút giao QL1 - ĐT833, TP.Tân An. Dự án đi qua xã Mỹ Phú (huyện Thủ Thừa); các xã: Lợi Bình Nhơn, An Vĩnh Ngãi, Bình Tâm, Nhơn Thạnh Trung, các phường: Khánh Hậu, Tân Khánh, phường 7, phường 5 (TP.Tân An).

 

Tuyến đường này sau khi hoàn thành sẽ giảm bớt áp lực trên các tuyến QL1, tuyến tránh QL1, đoạn qua TP.Tân An và trục đường Hùng Vương, chuyển hướng lưu thông vận tải ra các vùng ven ngoại thành. Từ đó, tránh ùn tắc giao thông vào các dịp lễ, tết; tạo trục giao thông liên hoàn xuyên suốt, nối liền giữa các khu đô thị trung tâm thành phố (phường 1, 2, 3, 4, 6, 7 và xã Bình Tâm) với khu đô thị phía Bắc (phường 5, xã Hướng Thọ Phú, Nhơn Thạnh Trung) và khu đô thị phía Nam (phường Tân Khánh, Khánh Hậu, xã Lợi Bình Nhơn, An Vĩnh Ngãi).

Theo Bí thư Thành ủy Tân An - Trần Kim Lân, thành phố tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp với người dân bị ảnh hưởng bởi công trình; thành lập các đoàn vận động của thành phố và các địa phương có đường Vành đai đi qua; phối hợp Mặt trận, đoàn thể tỉnh hỗ trợ trong công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận chủ trương của dự án. Đến nay, đã kiểm đếm xong 1.642 hộ, đạt 100%; tổng diện tích thu hồi 1.179.769m2; chi trả tiền bồi thường cho 1.093/1.331 hộ với số tiền gần 887 tỉ đồng, đạt 80%. 

"Hiện nay, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục phối hợp UBND các địa phương có dự án đi qua tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các nhà thầu thi công trong thời gian sớm nhất. Mặt khác, sở cũng chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác giám sát, đôn đốc nhà thầu thi công bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình" - Giám đốc Ban Quản lý dự án Công trình giao thông, Sở Giao thông Vận tải - Phạm Phương Nam thông tin./.

Theo Báo Long An online

18/09/2019 3:00 CHĐã ban hành
Ban Pháp chế HĐND tỉnh Long An giám sát công tác Thi hành án Dân sựBan Pháp chế HĐND tỉnh Long An giám sát công tác Thi hành án Dân sự
Chiều 10/10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Long An do Trưởng ban Pháp chế - Trần Minh Mẫn làm trưởng đoàn có cuộc giám sát tại Cục Thi hành án Dân sự (THADS) tỉnh về việc chấp hành pháp luật trong công tác THADS trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham gia cuộc giám sát tại Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Long An

Theo báo cáo của Cục THADS tỉnh, thời gian qua, công tác THADS luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng các ngành, địa phương. Từ đó, công tác THADS đạt nhiều kết quả tích cực. Trong năm 2018, công tác THADS đạt 75,3% về việc và đạt 33,79% về tiền.

Riêng trong năm 2019, tổng số việc các cơ quan THADS trong tỉnh thụ lý là 33.602 việc, tăng 1.278 việc so với năm 2018. Qua xác minh, phân loại có 23.626 việc có điều kiện thi hành chiếm 70,84%. Trong đó, đã thi hành xong 17.653 việc, đạt 74,72%, cao hơn so với chỉ tiêu Quốc hội giao. Trong số việc có điều kiện thi hành, các cơ quan THADS đã thi hành xong gần 1.120 tỉ đồng, đạt 36%, tăng hơn 192 tỉ đồng so với năm 2018 và cao hơn so với Quốc hội giao 3%.

Theo Cục THADS tỉnh, công tác xác minh điều kiện của người phải thi hành án (THA), phân loại án được thực hiện cơ bản chính xác, theo đúng quy định. Đối với các việc chưa có điều kiện THA chủ yếu do người phải THA không có tài sản, quyền tài sản, thu nhập để THA. Việc xác minh điều kiện THA hầu hết được thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng quy định.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, còn một số ít trường hợp Chấp hành viên xác minh chưa kịp thời, thường xuyên, chặt chẽ như việc chỉ tổ chức xác minh tại cấp xã nơi người phải THA cư trú mà không xác minh tại cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc nội dung xác minh ghi trong biên bản xác minh còn sơ sài, thiếu thông tin. Từ đó phân loại việc chưa có điều kiện không chính xác dẫn đến việc VKSND có kiến nghị.

Mặc dù kết quả THADS trong năm 2018 và năm 2019 có nhiều tích cực, song theo đánh giá chung của Cục THADS tỉnh thì số việc và tiền tính cả số có điều kiện và chưa có điều kiện THA chuyển kỳ sau còn nhiều, một số chỉ tiêu nhiệm vụ đạt chưa cao nhất là tiến độ giải quyết án liên quan đến tín dụng, ngân hàng; còn một số vụ việc THA phức tạp chưa được tổ chức thi hành xong dứt điểm;…

 

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến

Qua phân tích của Cục THADS tỉnh, những hạn chế còn tồn tại do hiện nay ngành còn thiếu 17 công chức và 35 Chấp hành viên nhưng khối lượng công việc và tiền phải thi hành lớn. Trung bình mỗi Chấp hành viên hiện nay phải thụ lý giải quyết 432 việc và giá trị hơn 91 tỉ đồng. Đặc biệt ở các địa phương như Bến Lức, Đức Hòa và TP.Tân An, mỗi Chấp hành viên phải thụ lý gấp đôi so với bình quân chung.

Bên cạnh đó, số việc và tiền phải THA tăng, trong đó có một số vụ án khó khăn, phức tạp, kéo dài, có vụ phải THA hàng tỉ đồng. Điển hình như vụ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và phát triển hạ tầng Phú An, vụ Công ty Cổ phần địa ốc Hồng Phát, vụ Công ty Dệt Long An, vụ Công ty Mía đường Hiệp Hòa, vụ Công ty TNHH Hoàng Gia Long An, vụ Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đầu tư bất động sản Tường Phong,… Về phía người phải THA còn nhiều trường hợp không tự nguyện THA và tìm mọi cách để cố tình không THA như việc chuyển dịch tài sản trước khi bản án có hiệu lực, cố tình lánh mặt, từ chối nhận các văn bản của các cơ quan THADS hoặc khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về tranh chấp tài sản,…

Ngoài ra, Cục THADS tỉnh cũng kiến nghị các ngành chức năng xem xét hỗ trợ xây dựng các kho tạm cho các Chi cục THADS để bảo đảm thực hiện công tác chuyên môn.

Tại cuộc giám sát, các đại biểu cũng tập trung làm rõ một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác THADS trên địa bàn tỉnh. Nhất là việc làm rõ những khó khăn trong THA đối với một số vụ việc phức tạp, số tiền phải THA lớn, kéo dài.

 

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh – Trần Minh Mẫn phát biểu tại cuộc giám sát

Tại cuộc giám sát, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh – Trần Minh Mẫn đánh giá cao công tác chấp hành pháp luật trong THADS trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời, ông đề nghị Cục THADS và các Chi cục THADS cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo, khắc phục các khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Theo Báo Long An online

11/10/2019 9:00 SAĐã ban hành
HĐND tỉnh triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 17 (kỳ họp lệ cuối năm 2019)HĐND tỉnh triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 17 (kỳ họp lệ cuối năm 2019)
Ngày 10/10/2019, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang chủ trì cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 17 (kỳ họp lệ cuối năm 2019) – Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX và giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.

Tại cuộc họp, đại diện UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện các công việc tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường); xác định nội dung, triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 17 (kỳ họp lệ cuối năm 2019).

10-10-2019-hop-hdnd.jpg

Quang cảnh cuộc họp

Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp lệ cuối năm 2019), HĐND tỉnh khóa IX dự kiến tổ chức trong 02 ngày, từ ngày 05 đến 06/12/2019 tại Hội trường Tỉnh ủy Long An.

Dự kiến tại kỳ họp thứ 17, Thường trực HĐND tỉnh trình báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh; báo cáo tổng hơp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa IX; báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh trước và sau kỳ họp thứ 15 (kỳ họp lệ giữa năm 2019), HĐND tỉnh khóa IX; tờ trình về đề nghị ban hành Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND tỉnh; tờ trình về đề nghị ban hành Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc chấp hành chính sách, pháp luật về chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh trình báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019; tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về phương án phân bổ chi ngân sách địa phương và bổ sung ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thị xã và thành phố năm 2020; tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang mục đích khác và danh mục dự án cần thu hồi đất trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh;…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang yêu cầu nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết phải được chuẩn bị kỹ, sát thực tế, đảm bảo đủ cơ sở pháp lý và đúng quy trình luật định. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị nội dung trình kỳ họp đúng tiến độ, đạt chất lượng./.

Anh Tuấn

10/10/2019 10:00 CHĐã ban hành
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Nguyễn Thanh Cang giám sát hoạt động cụm công nghiệp tại Cần ĐướcPhó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Nguyễn Thanh Cang giám sát hoạt động cụm công nghiệp tại Cần Đước
Ngày 17/10, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Nguyễn Thanh Cang, lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát hoạt động cụm công nghiệp trên địa bàn xã Long Sơn, huyện Cần Đước.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Nguyễn Thanh Cang (giữa) khảo sát thực tế khu tái định cư 

Trên địa bàn xã Long Sơn có 4 cụm công nghiệp, khu tái định cư với diện tích gần 200ha, nhà đầu tư tập trung thực hiện các thủ tục pháp lý, triển khai công tác kê biên, giải phóng mặt bằng,… Khó khăn của nhà đầu tư hiện nay là khu tái định cư cho 4 cụm công nghiệp đang chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chưa triển khai dự án, ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng các cụm công nghiệp. Thành viên đoàn giám sát có nhiều ý kiến trao đổi với nhà đầu tư trong thực hiện thủ tục đầu tư theo đúng quy trình.

Sau khi khảo sát thực tế và nghe đại diện các đơn vị báo cáo, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang biểu dương sự nỗ lực của nhà đầu tư trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng vẫn đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trong đó cụm công nghiệp Thiên Lộc Thành đã đưa nhà máy vào sản xuất.

Ông đề nghị sở, ngành tỉnh, lãnh đạo địa phương và doanh nghiệp cần phối hợp trong việc giải quyết thủ tục xây dựng các khu vực công nghiệp; Sở Tài nguyên và Môi trường cần hỗ trợ doanh nghiệp xử lý sai sót về vị trí của khu dân cư, hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư. Quá trình xây dựng khu tái định cư phải quan tâm đến kết cấu hạ tầng thiết yếu bảo đảm đời sống nhân dân./.

Theo Báo Long An online

18/10/2019 10:00 SAĐã ban hành
Nguyên Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang dự lễ bàn giao 6 cầu nông thôn tại Đức HòaNguyên Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang dự lễ bàn giao 6 cầu nông thôn tại Đức Hòa
Sáng 31/10, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang cùng đơn vị tài trợ dự lễ bàn giao 6 cầu giao thông nông thôn và 1 cống hộp tại xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Nguyên Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang dự lễ bàn giao cầu nông thôn tại Đức Hòa

Tổng kinh phí thực hiện các cầu và cống trong đợt này trên 6 tỉ đồng do nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang làm cầu nối vận động Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) hỗ trợ kinh phí. Các công trình này đều do Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà làm chủ đầu tư, quá trình triển khai thi công đúng trình tự, thủ tục quy định.

Tính đến thời điểm này, huyện Đức Hòa xã hội hóa xây dựng và khánh thành 50 cây cầu cùng 5 cống với tổng trị giá trên 37,6 tỉ đồng. Việc xây dựng các cây cầu giao thông nông thôn góp phần tạo đà phát triển kinh tế, xã hội địa phương, nâng cao đời sống của người dân./.

Theo Báo Long An online

31/10/2019 5:00 CHĐã ban hành
U19 Việt Nam vô địch Giải U21 Báo Thanh Niên 2010 U19 Việt Nam vô địch Giải U21 Báo Thanh Niên 2010

<p style="margin:0in 0in 0pt;text-align:justify">
<span style="font-size:10pt;font-family:arial">Chiều tối 31/10, trên sân Thống Nhất, thầy trò huấn luyện viên Triệu Quang Hà đã giành chiến thắng trước U21 Thái Lan với tỷ số 2-1, đoạt chức vô địch của Giải bóng đá U21 Báo Thanh Niên 2010.  </span> </p>

Trong trận tranh tranh giải 3 diễn ra trước đó, U21 Báo Thanh Niên đã đánh bại U21 Malaysia với tỷ số 1-0, giành Huy chương đồng.

Ngay từ những phút đầu tiên của hiệp 1, từ cú sút cực mạnh, cầu thủ Hải Duy đã mang lại bàn thắng đầu tiên cho U19 Việt Nam. Sớm bị dẫn trước, các cầu thủ U21 Thái Lan dâng cao đội hình và liên tục vây hãm khung thành của thủ môn Bửu Ngọc. Với phong độ xuất sắc, thủ môn Bửu Ngọc đã nhiều lần cứu thua cho U19 Việt Nam.

Tuy nhiên, phút 69 của trận đấu, cầu thủ Akaraphol đã có pha dứt điểm cận thành cân bằng tỷ số 1-1 cho U21 Thái Lan. Đến phút 79, khán giản sân vận động Thống Nhất một lần nữa vỡ òa hạnh phúc khi Hữu Quý nâng tỷ số lên 2-1 cho U19 Việt Nam từ một pha đệm bóng cận thành. Tỷ số này được giữ nguyên cho đến hết trận đấu.

Thắng U21 Thái Lan, lần đầu tiên U19 Việt Nam giành ngôi vô địch ở giải, nhận huy chương vàng cùng số tiền thưởng 10.000 USD. Thua U19 Việt Nam, U21 Thái Lan đành chấp nhận chiếc Huy chương bạc với tiền thưởng 7.000 USD.

Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải thuộc về Đội trưởng U19 Việt Nam Nguyễn Văn Quyết. Danh hiệu Vua phá lưới thuộc về tiền đạo Pattana Sokjoho và Danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải là thủ môn Suchin Yen-Arom của U21 Thái Lan. Giải phong cách thuộc về đội U21 Báo Thanh Niên.

Theo VOVNEWS

01/11/2010 12:00 SAĐã ban hành
Tổng kết công tác dân số - sức khỏe sinh sản năm 2017Tổng kết công tác dân số - sức khỏe sinh sản năm 2017
Sáng ngày 24/1/2018, Ban Chỉ đạo công tác dân số – Kế hoạch hóa gia đình tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân số và sức khỏe sinh sản năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018.

Được sự quan tâm của Cấp ủy, UBND các cấp trong chỉ đạo triển khai các hoạt động, cũng như sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban chỉ đạo công tác DS – KHHGĐ các cấp, sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động, năm 2017 nhiều chỉ tiêu về dân số – sức khỏe sinh sản đạt và vượt so với kế hoạch. Tỷ suất sinh thô là 13,07 o/oo, giảm 0,06 o/oo so với năm trước, trong đó có 10/15 đơn vị huyện thực hiện tốt chỉ tiêu giảm sinh, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 0,635%. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 2,75%, tất cả các đơn vị cấp huyện đều giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Tỷ số giới tính trẻ sinh là 106,53 trẻ sinh nam/100 trẻ sinh nữ.

27294671_872162739623079_186719414_n.jpg
Quang cảnh hội nghị

Công tác sàng lọc trước sinh, sơ sinh và khám sức khỏe tiền hôn nhân theo dân số mục tiêu đều vượt kế hoạch đề ra. trong đó, tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân cho gần 5.700 cặp kết hôn, hơn 18.000 trẻ được lấy máu gót chân, hơn 17.700 trẻ sinh ra được bà mẹ siêu âm sàng lọc đủ 2 lần.

Tình trạng nạo phá thai có giảm so với năm trước nhưng vẫn còn ở mức cao, đặc biệt là độ tuổi vị thành niên, các hoạt động cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân khu, cụm công nghiệp chưa đạt yêu cầu, một số địa phương tăng sinh, còn nhiều trường hợp sinh con lần thứ 4…

27394617_872162742956412_157805197_n.jpg

2 tập thể nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh

Trong năm 2018, nhằm nâng cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, duy trì mức sinh thấp hợp lý, giải quyết tốt những vấn đề về cơ cấu dân số và phân bổ dân cư, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh, Ngành y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao chất lượng dịch vụ dân số và sức khỏe sinh sản, chủ động kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, tăng cường đầu tư nguồn lực, bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được giao… Qua đó, hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể về quy mô dân số, cơ cấu và chất lượng dân số.

27153017_872162736289746_998852023_n.jpg

Các tác giả đạt giải trong cuộc thi sáng tác câu chuyện truyền thanh về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Dịp này, 2 tập thể nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, 17 tập thể và 52 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích tốt trong phong trào dân số – sức khỏe sinh sản năm 2017. Ngoài ra, 69 xã, phường, thị trấn đạt thành tích không có người sinh con thứ 3 trở lên được UBND tỉnh khen thưởng. Sở Y tế tỉnh cũng trao giấy khen cho 20 tác giả đạt giải trong cuộc thi sáng tác câu chuyện truyền thanh về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh./.

N.H

24/01/2018 5:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.​​​

​Chịu trách nhiệm chính: ông MAI VĂN NHIỀU - Chánh Văn phòng. 

Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​