Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Tinh giản ít nhất 2,5% biên chế hưởng lương Nhà nước năm 2018Tinh giản ít nhất 2,5% biên chế hưởng lương Nhà nước năm 2018
Năm 2018, giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2015, giảm tối thiểu 2,5% biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.

Mục tiêu của chương trình trong năm 2018 là tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

tinh gian bien che2322018.jpg

Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính để góp phần hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, nâng cao hiệu quả của hoạt động công vụ

Một trong những mục tiêu được nêu ra trong chương trình là dừng việc giao bổ sung biên chế.

Theo đó, trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động, quản lý chặt chẽ số lượng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp. Dừng việc giao bổ sung biên chế. Chấm dứt việc tự phê duyệt và giao biên chế vượt quá số đã được cấp có thẩm quyền giao. Có kế hoạch và giải pháp để giải quyết dứt điểm số biên chế vượt quá số biên chế được giao.

Các cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế được giao phải xem xét, cắt giảm phù hợp.

Trong năm 2018, giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2015, giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế, đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó; điều chỉnh dứt điểm các vấn đề còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan trong hệ thống tổ chức nhà nước; gắn với tinh giản biên chế nhằm nâng cao hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức viên chức. Tiến hành sáp nhập, giải thể đơn vị, bộ máy hoạt động không hiệu quả.

Đổi mới căn bản cách thức quản lý và thái độ làm việc của công chức nhà nước, phục vụ đi đôi với quản lý; minh bạch hóa quản lý nhà nước, tăng cường kỷ luật công vụ, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, cơ quan nhà nước. Xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ, có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ.

Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính để góp phần hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, nâng cao hiệu quả của hoạt động công vụ.

Vấn đề liên quan, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2018 của ban chỉ đạo.

Theo đó, Ban Chỉ đạo cũng xây dựng kế hoạch và giải pháp để giải quyết dứt điểm số biên chế vượt quá số biên chế được giao.

Các cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế được giao phải xem xét, cắt giảm phù hợp.

Giảm tối thiểu 2,5% biên chế được giao so với năm 2015; rà soát, hoàn thiện thể chế về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; thu gọn đầu mối bên trong của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng cục; giảm đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm mục tiêu giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập đến năm 2021./.

Theo V.Đức/VOV.VN

23/02/2018 9:00 SAĐã ban hành
Long An: Trao giải thưởng Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt VIIILong An: Trao giải thưởng Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt VIII
Ngày 21/5/2020, Tỉnh ủy Long An tổ chức Lễ trao giải thưởng Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt VIII (2019 – 2020). 19 giải thưởng được trao cho lĩnh vực sáng tác và 03 giải thưởng cho lĩnh vực quảng bá.

21-5-2020-IMG_8738.jpg

Các đại biểu tham quan các tác phẩm trưng bày tại buổi lễ

Sau gần 07 tháng phát động, Ban Tổ chức Cuộc vận động đã nhận được 168 tác phẩm của 76 tác giả tham gia. Hầu hết các tác giả dự thi ở thể loại ảnh nghệ thuật, thơ, ca cổ; số lượng tác giả thi thể loại công trình kiến trúc, tranh cổ động, ca khúc chưa nhiều.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm tham gia đã thể hiện sự quan tâm, hưởng ứng của đội ngũ văn nghệ sĩ và đội ngũ sáng tác không chuyên nghiệp đối với hoạt động sáng tác, quảng bá về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; thể hiện tình cảm, lòng kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hầu hết tác giả có sự đầu tư công sức, thời gian, bám sát chủ đề Cuộc vận động; một số thể loại có sự tiến bộ rõ nét so với các Cuộc vận động trước.

Tuy nhiên, dù có nhiều cố gắng nhưng một số thể loại không có tác phẩm đạt giải A (ca cổ, ca khúc, tranh cổ động) do chưa có cách nhìn mới và chưa có sự sáng tạo đúng mức để tìm ra cái riêng, cái mới trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

21-5-2020-IMG_8763.jpg

Ban tổ chức trao giải thưởng cho các tác giả đạt giải A

Tổng kết Cuộc vận động, về lĩnh vực sáng tác, có 19 tác phẩm được trao giải cấp tỉnh (03 giải A, 04 giải B, 05 giải C, 07 giải khuyến khích) và gửi 04 tác phẩm dự thi cấp Trung ương. Về lĩnh vực quảng bá, có 01 tập thể và 02 cá nhân được khen thưởng.

 21-5-2020-IMG_8768.jpg

Tập thể Báo Long An nhận khen thưởng ở lĩnh vực quảng bá

Cuộc vận động là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện cho đội ngũ sáng tác văn học, nghệ thuật thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ, sáng tạo thêm nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật; tuyên truyền, giáo dục mọi tầng lớp nhân dân học tập tư tưởng, noi theo gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật tỉnh nhà, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào từng lĩnh vực của đời sống xã hội./.

Khả Tâm

22/05/2020 11:00 SAĐã ban hành
Cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý I và chương trình công tác quý II năm 2020Cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý I và chương trình công tác quý II năm 2020
​Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 1665/CĐ-UBND ngày 31/3/2020 và Công điện số 2134/CĐ-UBND ngày 16/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; UBND tỉnh Long An sẽ không tổ chức họp báo thường kỳ để thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý I và chương trình công tác quý II năm 2020.

Để các cơ quan báo chí nắm biết, phối hợp thông tin tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội quý I và và chương trình công tác quý II năm 2020 của tỉnh Long An, UBND tỉnh Long An cung cấp thông tin như sau:

Cung cấp thông tin tình hình kinh tế xã hội quý I năm 2020.docx.signed.pdf

Tổng hợp cung cấp thông tin báo chí phản ánh quý I năm 2020.docx.signed.pdf

637229681888378940_Văn bản đính kèm.rar

TH

21/04/2020 7:00 SAĐã ban hành
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Quốc tế về Thực phẩm và Đồ uống hàng đầu Châu Á- THAIFEX – World of food Asia 2018 (WOFA)Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Quốc tế về Thực phẩm và Đồ uống hàng đầu Châu Á- THAIFEX – World of food Asia 2018 (WOFA)
Thaifex- World of Food Asia - là hội chợ thương mại hàng đầu Châu Á, chuyên ngành Thực phẩm và Đồ uống, Cung ứng thực phẩm & dịch vụ, Công nghệ và máy móc, Bán lẻ và nhượng quyền thương mại. Diễn ra từ 29/5/2018 – 02/6/2018 tại Trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế IMPACT, Bangkok, Thái Lan.

Thaifex 2018 là sự kiện hàng năm tại Thái Lan, là cơ hội tuyệt vời để các nhà sản xuất và xuất khẩu Việt Nam các ngành Thực phẩm & Đồ uống/ Nông sản/ Thủy sản/ Trà & Cà phê/ Bánh kẹo quảng bá, phát triển kinh doanh và thị trường nước ngoài; không chỉ tại Thái Lan hay Châu Á, mà còn tại nhiều nước khác trên thế giới.

Một số thay đổi tại Thaifex 2018:

Từ năm 2018, Thaifex sẽ được áp dụng cấu trúc dãy sản phẩm như mô hình tại Anuga (sẽ chỉ có một hội chợ và 11 dãy sản phẩm trưng bày tại 11 sảnh – thay vì các hội chợ chuyên ngành khác nhau như Thaifex - World of Food Asia, World of Seafood, World of Coffee and Tea và World of FoodService) Tất cả các công ty trưng bày phải tham dự đầy đủ cả 5 ngày (từ 29/5/2018 đến 02/6/2018)

Tham dự hội chợ THAIFEX sẽ giúp các doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận các khách mua hàng quốc tế, thông qua hiệu quả - hiệu ứng của các chiến dịch tiếp thị và truyền thông của nhà tổ chức - Koelnmesse, cũng như từ bản thân từng doanh nghiệp trưng bày trong gian hàng Quốc gia này.

Các doanh nghiệp được lựa chọn nhiều loại hình triển lãm:

- Đăng ký nguyên gian tiêu chuẩn (9m2): 100 triệu/gian

- Đăng ký không gian triển lãm diện tích nhỏ (tối thiểu 3m2, hoặc diện tích là bội số của ): 35 triệu/3m2

Nhóm khách thăm:

Khách sạn, Nhà hàng & Bar, siêu thị, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện ích, công ty cung ứng thực phẩm, nhà nhập khẩu, nhà phân phối, các công ty kinh doanh sỉ và lẻ, hãng sản xuất thực phẩm, cửa hàng thức ăn nhanh, cửa hàng dịch vụ, các hãng bánh mì, hãng hàng không, câu lạc bộ và khu nghỉ dưỡng, trung tâm đóng gói và phân phối, các tổ chức và hiệp hội thương mại

Vài con số thống kê về hội chợ THAIFEX 2017:

- Số công ty trưng bày: 2,169 công ty

- Số lượng khách thăm: 55,111 khách thăm thương mại

- Các nước có gian hàng quốc gia trưng bày tại THAIFEX: 46 - Argentina, Úc, Áo, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Campuchia, Canada, Chile, Trung Quốc, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hong Kong, Hungary, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Kosovo, Lào, Malaysia, Moldova, Myanmar, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Pakistan, Peru, Philippines, Phần Lan, Serbia, Singapore, Tây Ban Nha, Sri Lanka, Đài Loan, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Mỹ, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Anh (gồm cả Scotland) và Việt Nam.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Long An  thông báo đến doanh nghiệp. Thông tin đăng ký tham dự vui lòng liên hệ:Trung tâm Xúc tiến Thương mại Long An

112, Cách Mạng Tháng Tám, phường 1, Tp. Tân An, tỉnh Long An

ĐT: 0272 3 526809; Fax: 0272 3 553595./.

Hoàng Việt-Trung tâm XTTM

 

01/03/2018 8:00 SAĐã ban hành
Lãnh đạo UBND tỉnh dự Tết cộng đồng đón Xuân năm mới Bính Thân tại Đại sứ quán Việt Nam tại CampuchiaLãnh đạo UBND tỉnh dự Tết cộng đồng đón Xuân năm mới Bính Thân tại Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia
Tối 24/01/2016, nhận lời mời của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, đoàn công tác của UBND tỉnh Long An, do Ông Lê Tấn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo Sở Ngoại vụ đã tham dự buổi gặp mặt đón Tết cộng đồng Xuân năm mới Bính Thân 2016 do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức.

new_pa1 SONGOAI VU.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Lê Tấn Dũng tại buổi gặp mặt

Đến dự buổi gặp mặt, ngoài cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, còn có đại diện kiều bào ta tại Campuchia, lãnh đạo các tỉnh có chung đường biên giới với nước bạn Campuchia.

Tại buổi gặp mặt, đoàn công tác cùng các đại biểu đã được Đại biện lâm thời đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, ông Nguyễn Trác Toàn, thông tin về những kết quả kinh tế-xã hội của Việt Nam đạt được trong năm qua đến cộng đồng Việt kiều tại Campuchia.

Theo đó, năm 2015 dù tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nhưng Việt Nam vẫn đạt được những thành tựu đáng khích lệ, quốc phòng an ninh được đảm bảo, chủ quyền quốc gia được giữ vững, kinh tế đạt mức tăng trưởng 6,68%, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt được những kết quả quan trọng. Quan hệ hữu nghị hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam-Campuchia vẫn tiếp tục được tăng cường và ngày càng mang lại nhiều kết quả thiết thực.

 Đại biện lâm thời Nguyễn Trác Toàn tái khẳng định quan điểm trước sau như một của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi kiều bào ở nước ngoài, trong đó có Việt kiều ở Campuchia, luôn là một phần máu thịt không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Ông hy vọng bà con Việt kiều tại Campuchia tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tuân thủ pháp luật nước sở tại, cùng nhau đóng góp xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia ngày càng tốt đẹp.

Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị các địa phương có chung đường biên giới với nước bạn Campuchia cần tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác với địa phương của bạn đi vào các nội dung thiết thực, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển bền vững.

Cũng tại buổi lễ, Đại biện lâm thời Nguyễn Trác Toàn đã trao Bằng khen của Bộ Ngoại giao và Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài cho đại diện các tổ chức, cá nhân Việt kiều tại Campuchia đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển cộng đồng. Đồng thời Ông Nguyễn Trác Toàn cũng trao tặng quà cho bốn lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia có thành tích xuất sắc trong học tập.

                                                                                  Kim Tuyến - Sở Ngoại vụ

​​ 

27/01/2016 4:00 CHĐã ban hành
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18, phấn đấu năm 2020 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,5 – 9,6%Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18, phấn đấu năm 2020 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,5 – 9,6%
Chiều ngày 3/12/2019, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa X lần thứ 18 đã biểu quyết thông qua 21 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020; thống nhất thông qua điều chỉnh một số nội dung thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy và bầu bổ sung nhân sự Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

cac dong chi chu tri-3-12-2019.jpg

Chủ trì hội nghị

Hội nghị đã nghe các ý kiến phát biểu tại tổ thảo luận và ý kiến tham luận tập trung đánh giá kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020. Qua đánh giá tại hội nghị, năm 2019 có 18/21 tiêu chí đạt và vượt kế hoạch đề ra; kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, đạt 9,41%; GRDP bình quân đầu người đạt 72,67 triệu đồng/người/năm, tăng 7,14 triệu đồng so với năm 2018; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 17.000 tỷ đồng, vượt 24,5% so với dự toán Trung ương, vượt 23,9% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 11,3% so với cùng kỳ; các Chương trình đột phá, công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, từng bước đạt kết quả tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao; tình hình an ninh – trật tự được giữ vững.

dai bieu thao luan tai to-3-12-2019.jpg 

Đại biểu thảo luận tại tổ

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2019 vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: tăng trưởng kinh tế chưa ổn định; Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn nhiều hạn chế; sản xuất nông nghiệp thiếu bền vững, chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường; dịch tả heo Châu phi diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng không nhỏ đến ngành chăn nuôi và sức mua của thị trường; các công trình thuộc Chương trình đột phá về phát triển hạ tầng giao thông còn chậm tiến độ so với yêu cầu; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư vẫn chưa đáp ứng tiến độ đề ra; an ninh, trật tự, an toàn xã hội có mặt chưa đảm bảo.

 bo phieu-3-12-2019.jpg

Đại biểu bỏ phiếu thông qua chỉ tiêu Nghị quyết

Hội nghị xác định năm 2020 là năm có ý nghĩa quyết định trong lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020: tiếp tục tập trung tái cơ cấu kinh tế của tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng; huy động mọi nguồn lực triển khai thực hiện hiệu quả 02 Chương trình đột phá và 03 Công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; tăng cường xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa – xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ; tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; cũng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị; trật tự, an toàn xã hội.

Tỉnh ủy đã biểu quyết và thống nhất 21 chỉ tiêu, trong đó, xác định phải đảm bảo đạt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9,5-9,6%; phấn đấu GRDP bình quân đầu người đạt 80-85 triệu đồng/người/năm; giải quyết việc làm trên 30.000 lao động; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 95%; trong năm kết nạp 1.600 đảng viên mới; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%;…

chu ranh phat bieu-3-12-2019.jpg 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh

phát biểu kết luận hội nghị

Bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18 (khóa X), Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2019; đồng thời, đề nghị các Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương, tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Nghị quyết năm 2020; tiếp tục lãnh đạo chặt chẽ việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo tiến độ và lộ trình Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy; triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); các cấp ủy đảng tập trung làm tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo theo kế hoạch đề ra./.

Tiểu Lam

04/12/2019 8:00 SAĐã ban hành
Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật: Họp mặt mừng xuân Mậu Tuất 2018Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật: Họp mặt mừng xuân Mậu Tuất 2018
Chiều 28/02, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Long An tổ chức họp mặt mừng xuân Mậu Tuất 2018. Quan tâm đến dự có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh.

Buổi họp mặt có sự tham gia của hơn 300 hội viên các hội chuyên ngành thuộc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh trong không khí vui tươi, đầm ấm những ngày đầu xuân. 

van nghe hop mat Hoi LHVHNT 2822018.jpg 

Văn nghệ trong buổi họp mặt

Đây là dịp các hội viên thuộc nhiều lĩnh vực có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, thăm hỏi nhau. Trong năm qua, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh làm tốt vai trò và khẳng định vị thế của mình trong hoạt động văn học, nghệ thuật khu vực và cả nước.

Hội viên các chi hội được tạo điều kiện tham gia các cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật và biểu diễn cấp khu vực, toàn quốc, đoạt trên 100 giải thưởng. Trong đó, có nhiều giải nhất và bằng khen cấp Bộ. Đó là nỗ lực không ngừng của các văn, nghệ sĩ trong tỉnh dưới sự lãnh đạo, định hướng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

Hop mat Hoi LHVHNT 2822018.jpg

Các hội viên có thành tích tốt trong các cuộc thi cấp khu vực và quốc gia được nhận bằng khen

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho các văn nghệ sĩ có thành tích tốt trong các cuộc thi cấp khu vực và quốc gia. Các văn nghệ sĩ có nhiều năm gắn bó và đóng góp cho hoạt động nghệ thuật cũng được nhận kỷ niệm chương nhân buổi họp mặt đầu xuân.

 Theo Báo Long An Online

01/03/2018 9:00 SAĐã ban hành
Cần nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Quốc hội để phát triển toàn diệnCần nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Quốc hội để phát triển toàn diện
Nhân kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng ban "Vì sự tiến bộ của phụ nữ Văn phòng Quốc hội" đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc Văn phòng Quốc hội với tình cảm thân thiết cùng lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

CNVPQH Ong Nguyen Hanh Phuc 832018.jpg

​Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng ban "Vì sự tiến bộ của phụ nữ Văn phòng Quốc hội" 

Ông đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và đoàn kết, sáng tạo, toàn thể nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Quốc hội trong thời gian qua đã không quản ngại khó khăn, vất vả, không ngừng rèn luyện nâng cao trình độ, giữ vững phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị, sắp xếp công việc gia đình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; có nhiều sáng kiến, cải tiến trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp quan trọng vào thành công chung của Văn phòng Quốc hội, xứng đáng với danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang" của phụ nữ Việt Nam.

Ông cho rằng, năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển 5 năm. Khối lượng công việc của Quốc hội trong nhiệm ky này rất lớn, đòi hỏi Văn phòng Quốc hội phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. Chủ nhiệm VPQH tin tưởng, toàn thể nữ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp nối truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam, phát huy thành tích đạt được, đoàn kết, sáng tạo, chung vai sát cánh với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Quốc hội để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, để Văn phòng Quốc hội xứng đáng là cơ quan tham mưu, phục vụ tin cậy của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội.

Thay mặt Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phức ghi nhận và trân trọng cảm ơn những đóng góp, sự nỗ lực của toàn thể nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Quốc hội Đồng thời, đề nghị Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục làm hết sức mình vì sự tiến bộ của phụ nữ; nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần và tạo mọi điều kiện thuận lợi để nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát triển toàn diện và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến toàn thể chị em nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3.

                                                                                                                     Kim Hoa

08/03/2018 2:00 CHĐã ban hành
Phiên họp UBND tỉnh tháng 8 năm 2017    Phiên họp UBND tỉnh tháng 8 năm 2017   
Ngày 08/9/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Cảnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh lệ kỳ tháng 8 năm 2017 bằng hình thức trực tuyến với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Long An 08-9-17.jpg

Quang cảnh phiên họp

Trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực, trong đó: Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được tập trung chỉ đạo chặt chẽ; tình hình dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi được kiểm soát, không xảy ra dịch trên diện rộng. Tập trung thực hiện các giải pháp đối phó với tình hình lũ lụt đến sớm năm 2017. Công tác tuyên truyền Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn liền với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tiếp tục được tập trung thực hiện; công tác kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Đề án tại các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao được quan tâm; việc liên kết tiêu thụ nông sản được tập trung thực hiện. Công nghiệp, xây dựng tiếp tục phát triển; các chỉ số về sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng khá so với tháng trước và cùng kỳ; tăng cường hoạt động xúc tiến trong và ngoài nước, số lượng doanh nghiệp, dự án đầu tư nước ngoài tăng về số lượng và vốn đăng ký; tiếp tục tập trung kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhất là các công trình trọng điểm của tỉnh. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra, kiểm soát thị trường được thực hiện thường xuyên, xử lý nhiều vụ việc vi phạm. Công tác cải hành chính tiếp tục được tập trung thực hiện; Trung tâm hành chính công ngày càng hoạt động hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được tập trung, thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội; vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định…

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế xã hội vẫn còn những hạn chế, tồn tại trên các lĩnh vực như: một số nông sản hiệu quả đầu ra thấp, sức cạnh tranh hạn chế; tiến độ thực hiện các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của huyện còn chậm; chương trình xây dựng nông thôn mới còn nhiều bất cập, việc huy động các nguồn lực xã hội chưa hiệu quả; vướng mắc về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa giải quyết dứt điểm; đầu tư công triển khai còn chậm ở một số ngành, lĩnh vực, một số công trình tiến độ chậm; các công trình trọng điểm và chương trình đột phá của tỉnh được quan tâm chỉ đạo nhưng tiến độ chưa đạt yêu cầu; công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, kiểm soát ô nhiễm môi trường còn hạn chế;…

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Cảnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện các công việc trọng tâm cho những tháng còn lại của năm 2017: tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; tiếp tục theo dõi, thông tin kịp thời về thời tiết, khí hậu, thủy văn; triển khai thực hiện có hiệu quả những giải pháp phòng chống thiên tai để giảm thiệt hại do lũ sớm; chủ động ứng phó kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra trên cây trồng, vật nuôi không để xảy ra trên diện rộng; rà soát các dự án đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp, dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh; tăng cường thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp, các khu văn hóa, du lịch; tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, hỗ trợ giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác y tế dự phòng, đảm bảo phòng dịch trong mùa mưa, chú trọng công tác dân số, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo hiểm y tế; theo dõi, kiểm tra thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, giảm nghèo bền vững và các chương trình mục tiêu về an sinh xã hội; triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh - quốc phòng, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện các giải pháp quyết liệt đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn giao thông;…/.

T.N​


11/09/2017 3:00 CHĐã ban hành
Đường dây nóng tiếp nhận và xử lý ý kiến doanh nghiệpĐường dây nóng tiếp nhận và xử lý ý kiến doanh nghiệp
Để kịp thời tiếp nhận và giải quyết các ý kiến của doanh nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh đã cử công chức làm đầu mối tiếp nhận ý kiến doanh nghiệp.

​Theo đó, cử đồng chí Trần Hải Tuấn – Phó Trưởng phòng Tổng hợp – Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh làm đầu mối tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp thông qua số điện thoại 0272 3826 205.

Ngoài ra, ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp với Chủ tịch UBND tỉnh còn được tiếp nhận thông qua địa chỉ thư điện tử là chutichubndlongan@gmail.com.

          Ban biên tập

08/03/2018 2:00 CHĐã ban hành
Tuổi trẻ Long An xung kích, tình nguyện giúp dân gặt lúa chạy lũTuổi trẻ Long An xung kích, tình nguyện giúp dân gặt lúa chạy lũ
Trong những ngày qua, lũ về sớm với cường suất từ 2-9cm/ngày đêm, các huyện vùng Đồng Tháp Mười trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều biện pháp gia cố các tuyến đê bao bảo vệ lúa Hè Thu. Tuy nhiên, mực nước lũ tăng cao mỗi ngày, thêm phần gia cố còn mới nên một số nơi bị sạt lở gây ngập úng cục bộ.

ĐVTN Long An giup nhan dan chong lu 1082017.JPG

​ĐVTN huyện Vĩnh Hưng hỗ trợ dân gặt lúa chạy lũ tại xã Thái Trị

Trước tình trạng trên, Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) các huyện vùng Đồng Tháp Mười (Tân Hưng, Vĩnh Hưng) đã chủ động ra sức cùng các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, Bộ chỉ huy Quân sự hỗ trợ bà con nhân dân gặt lúa chạy lũ.

Những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8, mỗi ngày, gần 100 ĐVTN huyện Tân Hưng thay nhau dầm mình dưới nước gặt lúa giúp dân tại các xã Thạnh Hưng, Vĩnh Thạnh, đến Vĩnh Lợi, Vĩnh Đại,…

Từ ngày 08/8 đến nay, hơn 150 ĐVTN huyện Vĩnh Hưng, các chiến sĩ Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng và Bộ đội Biên phòng Long An phối hợp chính quyền địa phương xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, giúp dân thu hoạch lúa chạy lũ. Hơn 20ha lúa của người dân bị lũ nhấn chìm đang được ĐVTN và các chiến sĩ tích cực thu hoạch chạy lũ.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Hưng chia sẻ: "Mỗi ngày hơn 50 ĐVTN từ các Chi đoàn cơ quan huyện, thanh niên địa phương chia nhau hỗ trợ người dân gặt lúa. Với sức trẻ và tinh thần tình nguyện, ĐVTN,  người thì lo công tác hậu cần, nấu cơm cho hơn 150 ĐVTN, chiến sĩ; nhóm thì giúp dân gặt lúa, vừa phụ trách công tác vận chuyển, tuốt lúa, phơi phóng…"

Kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai, ngập lụt, BTV Tỉnh đoàn đã vận động các đơn vị, cá nhân hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bơi ngập lụt và ĐVTN đang giúp người dân thu hoạch lúa chạy lũ tại các địa phương ảnh hưởng bởi ngập lụt.

BTV Tinh doan giup nhan dan vung lu huyen Vinh Hung1082017.JPG

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi ngập lụt tại xã Vĩnh Trị

Ngày 10/8, Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn Long An đã trao 10 phần quà (mỗi phần trị giá 1.000.000 đồng) cho bà hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi ngập lụt tại các xã Thái Trị và Vĩnh Trị (huyện Vĩnh Hưng) và hỗ trợ thực thẩm gồm mì tôm, gạo và áo tình nguyện cho ĐVTN đang hỗ trợ nhân dân gặt lúa chạy lũ tại huyện Vĩnh Hưng. Trước đó, ngày 06/8, Đoàn khối các cơ quan tỉnh và Sở Ngoại vụ trao tặng 300 phần quà (mỗi phần gồm 1 thùng mì tôm và 10kg gạo) cho người dân tại huyện Vĩnh Hưng.

Những hoạt động trên dù nhỏ, nhưng đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ chung tay cùng chính quyền địa phương khắc phục khó khăn, giúp đỡ phần nào cho người dân trong thời điểm này.

Thời gian tới, Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thành lập các đội thanh niên tình nguyện tại chỗ, sẳn sàng cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người dân khi cần thiết. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị Đoàn khối trực thuộc Tỉnh đoàn huy động thanh niên tình nguyện chi viện, vận động hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu cho các địa phương khi có nhu cầu./.

XT

14/08/2017 8:00 SAĐã ban hành
Mời  doanh nghiệp tham gia Hội chợ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam - Bắc Ninh 2018 Mời  doanh nghiệp tham gia Hội chợ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam - Bắc Ninh 2018
Trung tâm Xúc tiến thương tỉnh Bắc Ninh tổ chức “Hội chợ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam - Bắc Ninh 2018”.

hang viet nam chat luong cao.jpg

1.Thời gian: Từ ngày 23/3/2018 đến ngày 30/3/2018

2. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh

3. Quy mô hội chợ: Dự kiến 350 gian hàng

4. Sản phẩm trưng bày chủ yếu : Hàng hóa sản xuất trong nước bao gồm: sản phẩm công nghiệp, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, nông sản thực phẩm chế biến, hàng dệt may, thiết bị điện – điện tử, sản phẩm công nghệ thông tin-viễn thông, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm văn hóa-du lịch, sản phẩm làng nghề truyền thống...

5. Giá thuê gian hàng tiêu chuẩn (3mx3mx2,5m/gian):

- Gian hàng của các đơn vị trong tỉnh: 2.000.000đ/gian.

- Gian hàng của các đơn vị ngoài tỉnh : 3.000.000đ/gian

(Ban tổ chức hỗ trợ 02 gian hàng miễn phí cho các Trung tâm XTTM các tỉnh).

Trung tâm XTTM Long An thông báo mời doanh nghiệp, HTX, cơ sở SXKD trong và ngoài tỉnh tham gia trưng bày sản phẩm hàng hóa tại "Hội chợ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam - Bắc Ninh 2018".

Thông tin đăng ký xin liên hệ :

Trung tâm xúc tiến thương mại Bắc Ninh

Số 7 Lý Thái Tổ - TP. Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh.

Tel: 3.826876/823226    Fax : 3.826876

Mobile : 0979.926.983(Chị Hiền) /0944.901.357 (Anh Mạnh)./.

Hoàng Việt-Trung tâm XTTM

07/03/2018 2:00 CHĐã ban hành
Mời doanh nghiệp tham gia “Thailand HORECA B2B”Mời doanh nghiệp tham gia “Thailand HORECA B2B”
Nhằm xúc tiến kết nối kinh doanh trong lĩnh vực KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG (HORECA), Cục xúc tiến thương mại Quốc tế, Bộ Thương mại Thái Lan, Văn phòng Thương vụ Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM, công ty VINEXAD phối hợp tổ chức sự kiện:

Tên sự kiện: Thailand HORECA B2B

Thời gian    : 9h-17h ngày 23/3/2018 (Thứ 6)

Địa điểm     : Khách sạn  Pullman Danang Beach Resort

                      Đường Võ Nguyên Giáp, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng   

                  "Thailand HORECA B2B" là sự kiện duy nhất tại Đà Nẵng nhằm xúc tiến việc tìm kiếm nguồn cung ứng hàng hóa, mở rộng giao lưu và kết nối mạng lưới kinh doanh. Với sự tham gia của các Công ty nhập khẩu, phân phối sản phẩm Thái Lan trong nước và các nhà xuất khẩu Thái Lan, Quý Công ty/ Doanh nghiệp sẽ có cơ hội khám phá sự đa dạng của các sản phẩm có chất lượng cao từ Thái Lan như: Thực phẩm và đồ uống, mỹ phẩm, sản phẩm và dịch vụ Spa, đồ gia dụng, thiết bị nhà bếp và nội thất, sản phẩm tiện nghi & sản phẩm dệt may dành cho khách sạn…

Thông tin của 20 Công ty Thái Lan được đăng tại file đính kèm.

Quý Công ty/ Doanh nghiệp trong tỉnh Long An có nhu cầu tham dự xin gửi Form đăng kí qua Fax hoặc email: phuongtm@vinexad.com.vn 

Thông tin chi tiết, doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

Ms. Trần Minh Phương  – Vietnam National Trade Fair & Advertising Company 9 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 84-24-38255546 ( Ext. 444)  Fax: 84-24-39363085

Mobile: 84-903407787; Email: phuongtm@vinexad.com.vn

phuong.vinexad1683@gmail.com

Website: www.vinexad.com.vn

Hoàng Việt-Trung tâm XTTM

07/03/2018 10:00 SAĐã ban hành
Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang khảo sát xây cầu giao thông nông thôn tại Đức HòaNguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang khảo sát xây cầu giao thông nông thôn tại Đức Hòa
Ngày 09/03, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang, lãnh đạo huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cùng đơn vị tài trợ tổ chức khảo sát hỗ trợ xây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn huyện.

09-03-2019--NGUYEN-CHU-TICH-NUOC-KHAO-SAT-CAU-GIAO-THONG-NONG-THON-4.jpg

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang (bìa phải) khảo sát hỗ trợ xây cầu giao thông nông thôn tại Đức Hòa

Đoàn khảo sát thực tế 9 cầu giao thông nông thôn tại xã Hòa Khánh Đông, Hựu Thạnh và Hòa Khánh Tây; đồng thời thống nhất quy mô các cây cầu với thiết kế rộng 3,5m, tải trọng trên 5 tấn. Tổng kinh phí đầu tư hơn 8,1 tỉ đồng do nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang vận động Tập đoàn đầu tư Sài Gòn (SGI) hỗ trợ.

Việc hỗ trợ xây dựng cầu giao thông nông thôn nhằm nối liền các tuyến đường, góp phần giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện./.

Theo Báo Long An Online 

09/03/2019 5:00 CHĐã ban hành
Đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Corona, bị xử phạt 12,5 triệu đồngĐăng tải thông tin sai sự thật về dịch Corona, bị xử phạt 12,5 triệu đồng
Ngày 05/02, Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với Lê Thị Bích Phương (SN 1987, ngụ đường Nguyễn An Ninh, khu phố 3, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh Corona trên trang Zalo cá nhân, gây hoang mang dư luận.

Thông tin sai sự thật đăng tải trên trang Zalo cá nhân của Lê Thị Bích Phương

Trước đó, ngày 01/02, Công an huyện phát hiện trang Zalo cá nhân tên "Le Phuong" đăng tải thông tin không đúng sự thật với nội dung: "Khách uống cafe thông cảm dùm em nha.e fai đeo khẩu trang vì Mỹ Lộc có 2 người mới phát hiện bị nhiễm Corona rồi".

Bài viết trên kèm theo hình ảnh cá nhân của Phương chụp tại quán cà phê trên đường Nguyễn An Ninh, khu phố 3, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc đã thu hút 18 lượt bình luận chỉ trong vòng 42 phút đăng tải. Điều này khiến nhân dân hoang mang, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn. Ngay sau đó, Công an huyện đã triệu tập Phương để làm rõ vụ việc.

 

Công an huyện Cần Giuộc làm việc với Lê Thị Bích Phương về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên trang Zalo cá nhân

Tại cơ quan Công an, Phương khai nhận thông tin của mình đăng tải là sai sự thật. Do thiếu hiểu biết, không nắm rõ thông tin về tình trạng dịch bệnh trên địa bàn nên đã chia sẻ lên trang Zalo cá nhân của mình.

Qua làm việc, Công an huyện yêu cầu gỡ bỏ bài viết nêu trên, cam kết không tái phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng về hành vi "đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận" - vi phạm điểm a, khoản 3, điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện./.

Theo Báo Long An online

http://baolongan.vn/dang-tai-thong-tin-sai-su-that-ve-dich-corona-bi-xu-phat-12-5-trieu-dong-a89886.html

06/02/2020 10:00 SAĐã ban hành
Chuẩn bị khai trương Trục liên thông văn bản Quốc giaChuẩn bị khai trương Trục liên thông văn bản Quốc gia
Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Trong thời gian vừa qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng cùng sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn để Trục liên thông văn bản Quốc gia sẽ được chính thức khai trương vào ngày 12/3/2019 tới đây.

53413520_996473320549560_355775896591794176_n.jpg

Lãnh đạo Văn phòng ĐĐBQH, HĐND & UBND tỉnh Long An tham dự hội nghị 

Trong bối cảnh các phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc của các bộ, ngành, địa phương được triển khai trên nhiều nền tảng kỹ thuật công nghệ khác nhau, phát triển trên các hệ điều hành khác nhau, chưa được kết nối với nhau; việc xây dựng Trục liên thông văn bản Quốc gia là giải pháp kỹ thuật, công nghệ có chức năng kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc được triển khai từ VPCP tới các bộ, ngành, địa phương để kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử là hết sức cần thiết. Năm 2019, với tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ trực tiếp, VPCP nỗ lực hoàn thành Trục liên thông văn bản quốc gia, tiến tới là nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu số quốc gia; vận hành Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (eCabinet); ra mắt Cổng dịch vụ công quốc gia được kết nối, liên thông với tất cả các cổng dịch vụ công của các bộ, địa phương để theo dõi tiến trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

Tại Long An, ngay khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, lãnh đạo UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong quyết định: Ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh theo Quy chuẩn quốc gia phục vụ trao đổi văn bản điện tử qua hệ thống Quản lý văn bản điều hành; Tiến hành rà soát, nâng cấp các chức năng phần mềm Quản lý văn bản điều hành đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về trạng thái gởi/nhận văn bản điện tử qua Trục liên thông văn bản quốc gia, triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng, tích hợp với phần mềm quản lý văn bản để tạo ra văn bản điện tử cơ bản đáp ứng yêu cầu theo Thông tư 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ sắp có hiệu lực khi gởi/nhận văn bản liên thông; Đã chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Ban Cơ yếu cài đặt máy chủ liên thông đặt tại địa phương để chủ động quản lý vận hành./.

 

T.N​


08/03/2019 5:00 CHĐã ban hành
'Triển khai ngay giải pháp giảm thiểu tác động kinh tế của dịch nCoV''Triển khai ngay giải pháp giảm thiểu tác động kinh tế của dịch nCoV'
Nhấn mạnh không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng cho rằng nhiệm vụ này là một thử thách lớn cần phải đối mặt và vượt qua để giữ vững các chỉ tiêu vĩ mô, nhất là lạm phát, tỷ giá, xuất khẩu.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2020. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2020. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Kết luận nội dung kinh tế-xã hội tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2020 chiều 5/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp, các ngành triển khai thực hiện ngay các đối sách, giải pháp để giảm thiểu tác động kinh tế của dịch bệnh nCoV; có kế hoạch, biện pháp, lộ trình cụ thể trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn với tinh thần phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đề ra trong năm 2020.

Diễn biến của dịch nCoV còn phức tạp, khó lường, mà theo một số nhận định có thể vào đỉnh dịch trong tuần tới và dịch có thể kéo dài. Trước tình hình dịch, Thủ tướng nêu rõ, tuyệt đối không chủ quan nhưng cũng không bi quan, không hoang mang, dao động; ổn định xã hội đồng thời chủ động, tích cực ứng phó trên tất cả các mặt trận từ y tế đến ngoại giao, quốc phòng, an ninh và kinh tế-xã hội. Chấp nhận hy sinh một số lợi ích kinh tế để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là quan điểm nhất quán của Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống, không được để dịch bệnh lây lan. Có kịch bản, phương án chủ động ứng phó trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường thông tin truyền thông, hướng dẫn người dân chủ động phòng chống dịch, không gây hoang mang, lo lắng cho nhân dân. Vừa chống dịch, ngăn ngừa lây nhiễm, vừa đẩy mạnh giao thương, thương mại, hàng hóa với Trung Quốc và các nước khác.

Các bộ có liên quan phải có kế hoạch chủ trương, biện pháp cụ thể để tái cơ cấu ngành, lĩnh vực mình phụ trách nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của dịch bệnh đến phát triển.

Ban Chỉ đạo quốc gia và ban chỉ đạo các địa phương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch; khuyến cáo, yêu cầu người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Tăng cường tiêu độc khử trùng nơi đông người, nhất là trường học, chợ, siêu thị, bến xe, nhà ga, chung cư. Tiếp tục hạn chế các cuộc họp, hội nghị đông người không cần thiết, trừ trường hợp phục vụ chống dịch.

Nhấn mạnh không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng cho rằng nhiệm vụ này là một thử thách lớn cần phải đối mặt và vượt qua để giữ vững các chỉ tiêu vĩ mô, nhất là lạm phát, tỉ giá, xuất khẩu.

Đi liền với đó là tái cơ cấu sản xuất, tiêu dùng, tín dụng. Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội theo kịch bản mới. Chủ động tìm kiếm thị trường. Chỉ đạo mạnh mẽ để người dân, doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh phát triển, không ngành nào được dừng lại. Tiếp tục phát huy nền tảng, cơ đồ và vị thế của Việt Nam trong năm 2019, nhất là phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Trên tinh thần đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu hệ thống hành chính cả nước, từ Trung ương đến địa phương tập trung cao độ thực hiện tốt các nhiệm vụ, các công việc đề ra, bám sát thực tiễn và các kịch bản tăng trưởng của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương theo quý và cả năm để có biện pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt, bảo đảm được mục tiêu tăng trưởng. Trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ, nỗ lực phấn đấu ngay từ đầu năm để thực hiện thành công toàn diện nhiệm vụ 2020.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác xây dựng pháp luật, cải cách hành chính năm 2020; tiếp tục sửa đổi, loại bỏ các chính sách, quy định pháp luật nào không còn phù hợp, cản trở bước phát triển kinh tế-xã hội.

Chính phủ khẳng định rõ quan điểm chỉ đạo, điều hành là cùng với việc thực hiện quyết liệt giải pháp phòng, chống dịch nguy hiểm, tiếp tục nhất quán mục tiêu ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, điều chỉnh, đưa ra các kịch bản tăng trưởng mới theo ngành, lĩnh vực hằng quý và cả năm 2020, có giải pháp mạnh mẽ, nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra. Điều hành, vận dụng linh hoạt chính sách vĩ mô, đặc biệt là về tài chính, tiền tệ, thương mại, đầu tư để ứng phó kịp thời những diễn biến bất lợi từ dịch nCoV.

Theo dõi chặt chẽ biến động giá cả thị trường để có giải pháp phù hợp, hạn chế sự tăng giá bất thường, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, nâng giá. Thủ tướng nhấn mạnh, không tăng giá điện, dịch vụ công. Đẩy mạnh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, xuất xứ hàng hóa.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy nhanh đầu tư công. Các Bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo đẩy nhanh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh triển khai việc đấu thầu công khai, minh bạch qua mạng. Sớm hoàn thiện trình Quốc hội thông qua dự án Luật Đầu tư theo hình thức PPP./.

Theo TTXVN

https://www.vietnamplus.vn/trien-khai-ngay-giai-phap-giam-thieu-tac-dong-kinh-te-cua-dich-ncov/621660.vnp

06/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
Họp báo thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019Họp báo thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Ngày 12/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp báo thường kỳ để thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh – Mai Văn Nhiều – Người phát ngôn của UBND tỉnh chủ trì họp báo.
Tham dự buổi họp báo gồm đại diện lãnh đạo Sở ngành tỉnh và các phóng viên, nhà báo, cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

Quang cảnh buổi họp báo

Theo báo cáo tại buổi họp báo, trong 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế của tỉnh duy trì phát triển, tăng trưởng kinh tế đạt khá cao, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 39.679,26 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), tốc độ tăng trưởng 9,89%. Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn liền với tái cơ cấu ngành nông nghiệp bước đầu đạt kết quả tích cực. Công nghiệp, xây dựng duy trì tăng trưởng cao; thu hút đầu tư tăng khá. Các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư được tổ chức thực hiện tốt Thương mại dịch vụ phát triển ổn định, kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá. Các Chương trình đột phá, Công trình trọng điểm của Đại hội X Đảng bộ tỉnh được tập trung lãnh đạo thực hiện có kết quả. Thu ngân sách đạt tốt so với dự toán; điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, chi tiêu công theo quy định. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt kế hoạch đề ra, đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh nội chính. Công tác đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Thời gian qua, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã quan tâm đưa tin về tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; đưa tin nhanh các sự kiện nổi bật, phản ánh nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh các tin, bài phản ánh tích cực, tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Long An, còn có các tin, bài phản ánh mặt trái thu hút sự quan tâm của dư luận, tập trung vào các vấn đề như: công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tình trạng ô nhiễm môi trường; tình trạng rao bán đất nền ở các khu cụm công nghiệp khi chưa đủ điều kiện; công tác thi hành án; an ninh trật tự; làm giả hồ sơ, chữ ký; thiếu nước sinh hoạt ở nông thôn; khiếu nại, khiếu kiện về đất đai; tình trạng bạo lực học đường…Các vấn đề báo chí phản ánh đều được Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan kiểm tra thông tin báo chí phản ánh, giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh kết quả và chủ động thông tin đến cơ quan báo chí bằng hình thức nhanh nhất.

Kết thúc buổi họp báo, đồng chí Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh – Mai Văn Nhiều – Người phát ngôn của UBND tỉnh đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ báo chí trong việc phản biện xã hội giúp cho hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước được tốt hơn. Thời gian tới, các nhà báo, phóng viên tiếp tục đồng hành cùng tỉnh kịp thời tuyên truyền, định hướng, tạo đồng thuận cao để phát huy sức mạnh tổng hợp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019. Đối với các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố, đồng chí đề nghị cần tổ chức theo dõi, nắm bắt thông tin báo chí đăng tải liên quan đến lĩnh vực ngành, địa phương quản lý; chủ động kiểm tra làm rõ, xử lý các thông tin nhạy cảm, phản ánh mặt trái, thu hút dư luận; kịp thời cung cấp thông tin chính thống đến báo chí, truyền thông trong và ngoài tỉnh để ổn định dư luận xã hội./.

Thùy Vân

13/07/2019 12:00 CHĐã ban hành
Dịch tả lợn châu Phi - Phòng bệnh là chínhDịch tả lợn châu Phi - Phòng bệnh là chính
Sau khi dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) bùng phát ở một số tỉnh phía Bắc, các địa phương chăn nuôi heo ở miền Trung, Nam nhanh chóng triển khai công tác phòng, chống nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của bệnh dịch. Long An là cửa ngõ vận chuyển heo vào các tỉnh, thành miền Tây. Vì vậy, tỉnh sớm có các phương án phòng, chống dịch trên địa bàn.

Để nhận biết heo nhiễm bệnh

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Đinh Thị Phương Khanh, DTLCP là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi-rút gây ra; lây lan nhanh qua tiếp xúc trực tiếp mầm bệnh và xảy ra ở mọi lứa tuổi, mọi loại heo. Bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế với tỷ lệ chết trên heo cao (lên đến 100%); heo khỏi bệnh vẫn có thể mang trùng và truyền lây bệnh suốt đời. Thời gian ủ bệnh 4-19 ngày, ở thể cấp tính thời gian ủ bệnh chỉ từ 3-4 ngày. Vi-rút có sức đề kháng cao với môi trường, tồn tại thời gian dài trong thịt đông lạnh (1.000 ngày), giăm bông (140 ngày). Vi-rút có thể bị tiêu diệt ở 600C trong 20 phút. Hiện nay, chưa có vắc-xin và thuốc điều trị bệnh DTLCP, vì vậy, giải pháp phòng bệnh bằng các biện pháp an toàn sinh học là chính. Đặc biệt, bệnh dịch tả heo không lây lan trên người và vi-rút gây bệnh có thể bị tiêu diệt sau khi xử lý bằng nhiệt (600C trong 20 phút).

Triệu chứng bệnh tích: Heo sốt, thân nhiệt cao hơn 400C, không ăn, nôn mửa, ủ rũ, lười vận động, nằm chồng đống; có thể hôn mê. Heo có biểu hiện đau vùng bụng. Vành tai, đuôi, cẳng chân, da phần dưới ngực và bụng,... có thể có màu đỏ sẫm, xanh, tím. Heo chết đột ngột; phủ tạng (tim, phổi, ruột, thận,...) xuất huyết. Hiện nay, con đường lây truyền chủ yếu: Vi-rút truyền lây qua chất tiết, dịch tiết, chất thải, xác động vật, thịt heo và các chế phẩm từ thịt heo như xúc xích, giăm bông,... Con người và phương tiện vận chuyển là 2 yếu tố quan trọng làm lây lan bệnh trên diện rộng.

 Chủ-động-phòng,-chống-bệnh-dịch-tả-lợn-Châu-Phi.jpg

Chủ động phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y và Thủy sản tỉnh - Phan Ngọc Châu thông tin: "Hiện nay chưa có vắc-xin và thuốc điều trị đặc hiệu bệnh DTLCP. Vì vậy, giải pháp phòng bệnh là chính, phát hiện và xử lý triệt để ổ dịch ngay từ khi ở phạm vi nhỏ và chưa lây lan; các biện pháp chủ yếu như kiểm dịch nhập khẩu, kiểm soát vận chuyển heo và chăn nuôi an toàn sinh học được nhiều nước đã và đang áp dụng".

… và phòng, chống hiệu quả

Để chủ động ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của vi-rút DTLCP vào Việt Nam thông qua việc buôn bán, vận chuyển heo và các sản phẩm của heo nhập lậu, giảm thiểu thiệt hại cho ngành chăn nuôi và thương mại quốc tế, vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo UBND các cấp và các ban, ngành liên quan tăng cường công tác chống buôn lậu heo và các sản phẩm của heo từ nước ngoài vào Việt Nam.

Tại Long An, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan cùng lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ lực lượng thú y và địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống bệnh DTLCP; thành lập ngay các chốt kiểm dịch, kiểm soát chặt chẽ 24/24 đối với heo và sản phẩm của heo ra vào địa bàn tỉnh; bố trí các lực lượng liên quan tổ chức, kiểm soát việc vận chuyển heo, không để bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Bà Đinh Thị Phương Khanh cho biết: "Để ngăn chặn bệnh DTLCP, hiện nay, các cấp, các ngành đang triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm và không thực hiện các biện pháp chống dịch dẫn đến dịch bệnh lây lan. Chính phủ cho phép hỗ trợ 80% giá thị trường đối với heo con, heo thịt và tăng gấp 1,5-1,8 lần đối với heo nái và heo đực giống buộc phải tiêu hủy, tránh tình trạng người dân bán chạy heo bệnh. Các địa phương cần tăng cường tuyên truyền người dân thực hiện "5 không": Không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển heo bệnh, heo chết; không giết mổ, tiêu thụ thịt heo bệnh, thịt heo chết; không vứt heo chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn dư thừa nuôi heo mà không qua xử lý. Riêng tuyến biên giới, tuyệt đối không cho phép buôn bán, vận chuyển heo và sản phẩm của heo bất hợp pháp qua biên giới, không rõ nguồn gốc, kể cả quà tặng, quà biếu của cư dân biên giới; phát hiện và kiên quyết xử lý tình trạng buôn lậu heo, sản phẩm của heo theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức giám sát chặt chẽ, tăng cường công tác kiểm dịch động vật; theo dõi, giám sát đàn heo tại địa phương, nếu phát hiện heo bệnh với các triệu chứng, bệnh tích điển hình của bệnh DTLCP thì báo ngay chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng, không bán chạy heo bệnh hoặc vứt xác ra môi trường làm lây lan dịch bệnh; thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh tại các cửa khẩu và các địa bàn có nguy cơ cao; tổ chức tuyên truyền đến cộng đồng dân cư để người dân không tham gia các hoạt động buôn bán, vận chuyển heo, sản phẩm của heo nhập lậu vào trong nước tiêu thụ; không mua bán heo, sản phẩm của heo không có nguồn gốc rõ ràng, chưa qua kiểm dịch thú y nhằm hạn chế phát sinh và lây lan dịch bệnh"./.

"  Các địa phương cần tăng cường tuyên truyền người dân thực hiện "5 không": Không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển heo bệnh, heo chết; không giết mổ, tiêu thụ thịt heo bệnh, thịt heo chết; không vứt heo chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn dư thừa nuôi heo mà không qua xử lý".  Phó Giám đốc  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Đinh Thị Phương Khanh.

Theo Báo Long An Online​

08/03/2019 3:00 CHĐã ban hành
Tạm dừng xuất khẩu gạo từ ngày 24/3 nhằm bảo đảm an ninh lương thựcTạm dừng xuất khẩu gạo từ ngày 24/3 nhằm bảo đảm an ninh lương thực
Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tạm dừng đăng ký, tiếp nhận và thông quan các lô hàng các loại gạo xuất khẩu từ 0 giờ ngày 24/3.
Bốc xếp gạo xuất khẩu tại cảng Cửa Lò (Nghệ An). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Bốc xếp gạo xuất khẩu tại cảng Cửa Lò (Nghệ An). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành vừa ký công văn hỏa tốc gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Cục Quản lý rủi ro và Cục Điều tra chống buôn lậu về vấn đề xuất khẩu gạo.

Theo đó, thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về bảo đảm an ninh lương thực trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19, Tổng cục Hải quan Việt Nam đã yêu cầu một số công việc.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tạm dừng đăng ký, tiếp nhận và thông quan các lô hàng các loại gạo xuất khẩu từ 0 giờ ngày 24/3. Tuy nhiên, các lô hàng gạo xuất khẩu đã đăng ký tờ khai hải quan trước thời điểm 0 giờ ngày 24/3 vẫn được giải quyết theo quy định.

Tổng cục Hải quan cũng giao Cục Quản lý rủi ro thiết lập tiêu chí đưa một số mặt hàng gạo các loại thuộc phân nhóm HS 1006.20, 1006.30 và 1006.40 vào diện cấm xuất khẩu.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Cục Điều tra chống buôn lậu chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường đấu tranh, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng gạo các loại qua biên giới và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 18/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 53 của Bộ Chính trị về Đề án "An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020."

Thủ tướng đã khẳng định phải đảm bảo an ninh lương thực một cách vững chắc trong mọi tình huống./.

Theo TTXVN

https://www.vietnamplus.vn/tam-dung-xuat-khau-gao-tu-ngay-243-nham-bao-dam-an-ninh-luong-thuc/630291.vnp

25/03/2020 9:00 SAĐã ban hành
“Giải thưởng chi hội phụ nữ tiêu biểu” - Tôn vinh đóng góp của phụ nữ“Giải thưởng chi hội phụ nữ tiêu biểu” - Tôn vinh đóng góp của phụ nữ
Năm 2013, lần đầu tiên trong tỉnh, “Giải thưởng Chi hội phụ nữ (PN) tiêu biểu” được phát động nhằm hướng về cơ sở. 6 năm qua, hàng loạt công trình có ý nghĩa được các chị thực hiện mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng.

Một trong những công trình ý nghĩa của Chi hội phụ nữ ấp Bàu Trai Thượng832019.jpg

Một trong những công trình ý nghĩa của Chi hội phụ nữ ấp Bàu Trai Thượng

Những việc làm ý nghĩa

Men theo con đường rải đá xanh thuộc xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, chúng tôi đến với Chi hội PN ấp Bàu Trai Thượng. "Trước đây, con đường này nhỏ, hẹp, nay được mở rộng, nâng cấp. Công sức ấy là của Chi hội PN ấp. Các chị không ngại khó khăn đi vận động, cùng góp tiền để làm đường. Không chỉ xây dựng công trình mang tên hội, các chị còn chăm lo đời sống hội viên (HV), PN. Bản thân tôi cũng được các chị hỗ trợ rất nhiều" - bà Dương Thị Riêng nói.

Được biết, bà Riêng sống một mình, không chồng con lại hay đau ốm. Bà lớn tuổi nên khó tìm việc làm thích hợp. Sự giúp đỡ của chi hội từ việc cho mượn vốn hay những phần quà nhân dịp lễ, tết khiến bà cảm thấy ấm lòng.

Bao đời nay, PN Tân Phú quanh quẩn bên đồng ruộng. Mấy năm gần đây, cuộc sống của các chị đỡ vất vả hơn nhờ đi làm tại các công ty, xí nghiệp. Vì vậy, việc tập hợp, sinh hoạt tổ, nhóm thường diễn ra vào buổi trưa hoặc ngày nghỉ. Cảm nhận của chúng tôi khi đến địa bàn này là sự niềm nở, thân thiện của các chị, nhất là Chi hội trưởng Nguyễn Thị Tư.

Khoảng 30 năm tham gia công tác hội, bà Tư làm được rất nhiều việc có ý nghĩa cho địa phương: Xây dựng mái ấm tình thương cho PN nghèo, hỗ trợ vốn cho PN, xây dựng và quản lý tốt các tổ tiết kiệm tín dụng (hơn 100 triệu đồng), tặng hàng trăm phần quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp 01/6, Tết Trung thu, nuôi heo đất, giúp đỡ các hộ nghèo do PN làm chủ vươn lên thoát nghèo,... Chừng ấy năm tham gia công tác, phần lớn thời gian bà Tư dành cho công việc.

Bà đến từng nhà động viên PN tham gia tổ chức hội rồi đi vận động mạnh thường quân tài trợ các chương trình an sinh xã hội. Bà luôn suy nghĩ, phải làm sao thay đổi hình thức sinh hoạt ở các chi, tổ hội để thu hút HV PN,... Đằng sau những công việc của bà luôn có sự hỗ trợ, động viên rất lớn từ chồng, con. Căn nhà với mảnh sân rộng của gia đình bà thường là nơi diễn ra các hoạt động của ấp.

"Tôi cho rằng đây là việc thiện, mình vui khi thấy nhiều người không còn khó khăn chứ không nghĩ làm để đoạt giải thưởng. Tôi quan niệm rằng, nơi nào có PN, nơi đó có tổ chức hội. Tuy gần đây không còn phụ cấp nhưng tôi nghĩ khi nào mình còn sức khỏe thì còn tham gia công tác hội" - bà chia sẻ.

Còn đối với Chi hội PN ấp 1, xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, điểm nổi bật chính là vận động người dân hiến đất làm đường, kênh, mương phục vụ sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn 2016 - 2018 lên đến hơn 170 triệu đồng. Từ đó, góp phần cùng địa phương hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã văn hóa - nông thôn mới. Ngoài ra, chi hội còn quản lý tốt nguồn vốn, thành lập các mô hình tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt gia đình; nuôi heo đất, quyển vở tình thương,... giúp học sinh nghèo có điều kiện được đến trường.

Đóng góp cho cộng đồng

 Chi hội xã Thanh Phú832019.jpg

Chi hội Phụ nữ ấp 1B, xã Thanh Phú lắp bóng đèn chiếu sáng vào ban đêm trên các tuyến đường

Tính đến thời điểm hiện tại, Chi hội PN ấp 1B, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức là chi hội đầu tiên và duy nhất trong tỉnh đoạt giải nhì "Giải thưởng chi hội PN tiêu biểu" giai đoạn 2016-2018. Công sức ấy là của tập thể, trong đó có vai trò lớn của Chi hội trưởng Huỳnh Thị Hồng Huệ. 60 tuổi đời với hơn 15 năm tham gia công tác, bà Huệ cùng các chị hoàn thành các tiêu chí, góp phần cùng địa phương xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020.

Chi hội có nhiều việc làm hay, cách làm sáng tạo. Mỗi chiều thứ năm hàng tuần, từ 17 giờ 30 phút, các chị trong ấp lại cùng nhau đi nhặt rác trên Đường tỉnh 830C. Hay đó còn là việc đóng góp tiền để lắp đèn chiếu sáng vào ban đêm, giữ gìn an ninh, trật tự địa phương; cùng nhau trồng hoa và chăm sóc tuyến đường hoa; thành lập câu lạc bộ nhà trọ văn minh, thành lập tổ hợp tác khu vườn mẫu,... và rất nhiều mô hình mang tính cộng đồng khác.

Bà Huệ thông tin, trước đây, việc tập hợp chị em còn khó nhưng nay đã đi vào nề nếp. Sự tín nhiệm, tin yêu của chị em là động lực để bà hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chủ tịch Hội Liên hiệp PN Việt Nam tỉnh - Nguyễn Thị Hồng Phúc cho biết, thời gian qua, các chi hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, cụ thể hóa các chỉ tiêu thi đua thành các phong trào thi đua sâu, rộng, liên tục trên nhiều lĩnh vực, thu hút sự tham gia của đông đảo HV, PN. Từ đó, không chỉ bảo đảm lợi ích thiết thực của HV PN mà còn thực hiện các Điểm neonhiệm vụ chính trị, KT-XH địa phương.

Các chi hội đề xuất nhiều công trình mang tên hội: Hiến đất làm đường, xây cầu, thắp sáng đường giao thông nông thôn, lắp đặt camera an ninh, xây dựng cột cờ, thực hiện tuyến đường xanh, sạch, đẹp, xây mái ấm tình thương,... và nhiều công trình khác phát huy tinh thần nhân ái của cộng đồng, trong đó có nhiều công trình thực hiện với trị giá hàng trăm triệu đồng, huy động đông đảo cán bộ, HV, PN tham gia thực hiện với rất nhiều ngày công.

Nhiều cách làm hay, sáng tạo, mô hình thiết thực, hiệu quả được hình thành và phát triển ở các chi hội, có tính tập hợp cao tại cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới: Tổ PN cùng tiến; tổ PN thoát nghèo bền vững; nuôi heo đất tình thương; tổ PN giúp nhau trợ táng; góp vốn xoay vòng mua bảo hiểm y tế; thu gom rác ở khu dân cư; gia đình cán bộ, HV không vi phạm pháp luật; chi hội không có người sinh con thứ 3 trở lên,...

Hàng năm, các chi hội tập trung thực hiện việc khảo sát nắm chắc hộ nghèo do PN làm chủ và có giải pháp giúp thoát nghèo bằng nhiều hình thức: Hỗ trợ vốn vay sản xuất, phát triển kinh tế gia đình; giới thiệu việc làm; giới thiệu HV, PN dự các lớp dạy nghề, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, cung cấp kiến thức, vận động PN phát huy tinh thần vượt khó vươn lên thoát nghèo,... Xây dựng các tổ tiết kiệm tín dụng, các quỹ tương trợ giúp nhau do chi hội quản lý; phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội xét cho các hộ nghèo được vay vốn với lãi suất thấp, qua đó hỗ trợ nhiều HV, PN có điều kiện làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Qua 6 năm phát động với 4 giai đoạn tổng kết (2013-2015, 2014-2016, 2015-2017, 2016-2018), toàn tỉnh có 18 chi hội được UBND tỉnh tặng "Giải thưởng Chi hội phụ nữ tiêu biểu" (1 chi hội đoạt giải nhì, 5 chi hội đoạt giải ba, 5 chi hội đoạt giải tư, 7 chi hội đoạt giải năm), tổng trị giá giải thưởng hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh cũng tặng bằng khen cho 10 chi hội tích cực tham gia thực hiện phong trào./.​

Theo Báo Long An Online

08/03/2019 2:00 CHĐã ban hành
Nâng cao trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩmNâng cao trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Cùng với sự phát triển KT-XH, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân ngày càng gia tăng. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng phát triển ngày càng nhiều. Theo đó, an toàn thực phẩm (ATTP) là một trong những vấn đề luôn được xã hội quan tâm.

mới Đoàn-chuyên-ngành-an-toàn-thực-phẩm-tỉnh-thanh-tra,-kiểm-tra-cơ-sở-sản-xuất-nước-uống-đóng-chai.jpg

6 tháng đầu năm 2018, Long An thành lập 549 đoàn liên ngành và chuyên ngành ATTP

Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Long An - bác sĩ Phạm Văn Luân cho biết: "Toàn tỉnh có 2.985 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm do Sở Y tế, Sở Công Thương và Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Những năm qua, công tác bảo đảm ATTP được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý về ATTP ngày càng chặt chẽ, hiệu quả".

Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, các đoàn kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm về bảo đảm ATTP. Qua đó, nhắc nhở các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ; xác nhận kiến thức ATTP cho người quản lý và nhân viên trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm; việc bảo quản thực phẩm. Đồng thời phổ biến đến các cơ sở những văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh ATTP.

6 tháng đầu năm 2018, Long An thành lập 549 đoàn liên ngành và chuyên ngành ATTP từ tỉnh đến xã thanh tra, kiểm tra 7.706 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Theo đó, phát hiện 1.464 cơ sở vi phạm bị xử phạt hành chính với tổng số tiền phạt trên 800 triệu đồng.

Riêng ngành y tế, 6 tháng đầu năm, tổ chức thanh tra, kiểm tra 7.611 lượt cơ sở, trong đó 80,46% lượt cơ sở đạt yêu cầu (số lượt cơ sở đạt tăng 8,39% so cùng kỳ). Số lượt cơ sở đạt tăng là nhờ sự vào cuộc của chính quyền địa phương từ lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền đến thanh tra, kiểm tra. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tuân thủ các quy định về ATTP không những của cơ sở sản xuất, kinh doanh mà cả người tiêu dùng.

Nhân viên quản lý Công ty (Cty) TNHH Thủy Song Linh (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa) - Nguyễn Thị Mỹ Linh chia sẻ: "Cty sản xuất nước uống đóng chai hơn 2 năm nay, trung bình 400-500 bình nước (20 lít/bình)/ngày. Cty chú trọng chất lượng, vệ sinh nhằm tạo uy tín và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Vì vậy, tôi luôn tuân thủ các yêu cầu, điều kiện theo quy định của Thông tư 15/2012/TT-BYT của Bộ Y tế".

 2072018Đoàn-chuyên-ngành-an-toàn-thực-phẩm-tỉnh-thanh-tra,-kiểm-tra-cơ-sở-sản-xuất-nước-uống-đóng-chai-tại-huyện-Đức-Hòa.jpg

Đoàn chuyên ngành an toàn thực phẩm tỉnh thanh tra, kiểm tra cơ sở sản xuất nước uống đóng chai tại huyện Đức Hòa

Tại Điều 5 (Thông tư số 15/2012/TT-BYT, ngày 12/9/2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm) quy định cơ sở sản xuất, kinh doanh phải đủ diện tích bố trí các khu vực bày bán, chứa đựng, bảo quản thực phẩm; không bị ngập, đọng nước; không bị ảnh hưởng bởi động vật, côn trùng, vi sinh vật gây hại; không bị ảnh hưởng đến ATTP từ các khu vực ô nhiễm bụi, hóa chất độc hại, các nguồn gây ô nhiễm khác. Các cơ sở phải có đủ dụng cụ thu gom chất thải, rác thải. Khu vực vệ sinh của cơ sở phải được bố trí ngăn cách với khu vực kinh doanh thực phẩm. Thực phẩm kinh doanh phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng,...

Thông tư cũng quy định đối với người trực tiếp kinh doanh thực phẩm. Theo đó, chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP, giấy xác nhận đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế. Người trực tiếp kinh doanh thực phẩm phải mặc trang phục bảo hộ riêng; không hút thuốc, khạc nhổ trong khu vực kinh doanh thực phẩm,... hàng hóa kinh doanh phải để cách biệt, từng loại có giá kệ.

ATTP luôn là vấn đề nóng vì liên quan đến sức khỏe và tính mạng con người. Do đó, các đoàn liên ngành và chuyên ngành ATTP từ tỉnh đến xã tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, lấy mẫu giám sát, cảnh báo và điều tra, truy xuất, xử lý tận gốc đối với sản phẩm, cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh vi phạm các quy định về ATTP nhằm tẩy chay thực phẩm bẩn, thực phẩm không an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng./.​

Theo Báo Long An Online

20/07/2018 3:00 CHĐã ban hành
Ông Dương Văn Tuấn được điều động giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Mộc HóaÔng Dương Văn Tuấn được điều động giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Mộc Hóa
Chiều 24/3, tại Hội trường Huyện ủy Mộc Hóa, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh chủ trì Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Dương Văn Tuấn (bên trái) nhận quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động ông Dương Văn Tuấn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa đến nhận công tác tại Huyện ủy Mộc Hóa, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, kể từ ngày 01/4/2020.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Dương Văn Tuấn hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ tại đơn vị mới; đồng thời phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Bên cạnh đó, ông mong muốn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm đầu tư cho huyện Mộc Hóa vì đây là huyện mới thành lập, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, đặc biệt là đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, tạo điều kiện cho huyện phát triển, phục vụ tốt cuộc sống người dân.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh đánh giá, đồng chí Dương Văn Tuấn là cán bộ có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước và công tác xây dựng Đảng, đã trải qua các vị trí lãnh đạo chủ chốt của huyện Thủ Thừa. Trên cương vị mới, mong rằng đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo địa phương ngày càng phát triển./.

Theo Báo Long An online

http://baolongan.vn/ong-duong-van-tuan-duoc-dieu-dong-giu-chuc-vu-bi-thu-huyen-uy-moc-hoa-a92380.html

25/03/2020 9:00 SAĐã ban hành
Long An: Khai mạc Triển lãm “70 năm Công an nhân dân làm theo lời Bác”Long An: Khai mạc Triển lãm “70 năm Công an nhân dân làm theo lời Bác”
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy về Tư cách người Công an cách mệnh (11/3/1948-11/3/2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), ngày 6/6/2018, tại Nhà thiếu nhi tỉnh Long An, Tổng Cục Chính trị Công an nhân dân - Bộ Công an tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm “70 năm Công an nhân dân làm theo lời Bác”.

Đai bieu cat bang khai mac Trien lam 70 nam Cong an nhan dan lam theo loi Bac662018.jpg

Đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm

Tham dự Lễ khai mạc có Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được cùng các đồng chí Công an lão thành, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nhân chứng lịch sử, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh.

Sự kiện này là dịp để giới thiệu đến công chúng về lịch sử, truyền thống vẻ vang; tôn vinh và quảng bá rộng rãi các giá trị đạo đức, văn hóa và nhân văn của lực lượng Công an nhân dân, góp phần khẳng định những cống hiến, đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân và quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; đồng thời tri ân đến các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và nhân dân đã giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 70 năm qua. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ và quần chúng nhân dân, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đai bieu tham quan Trien lam 70 nam Cong an nhan dan lam the loi Bac 662018.jpg

Đại biểu tham quan Triển lãm

Với gần hơn 500 hình ảnh và tài liệu hiện vật, được lựa chọn tiêu biểu, trong đó có nhiều tư liệu, hiện vật lần đầu được công bố; Triễn lãm được kết cấu gồm: Phần thứ nhất: Bác Hồ với Công an nhân dân, thể hiện sự quan tâm chăm lo giáo dục, rèn luyện và tình cảm của Bác Hồ dành cho lực lượng Công an nhân dân; Phần thứ hai: Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, giới thiệu những hoạt động và thành tựu tiêu biểu qua 70 năm, lực lượng Công an nhân dân học tập và thực hiện theo Sáu điều dạy của Bác Hồ kính yêu; Phần thứ ba: Vinh dự và tự hào - "người Công an cách mệnh", ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân cùng những phần thưởng cao quý Bác Hồ dành tặng cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân.​

Bui Minh Giam Pho tong cuc truong Tong cuc Chinh tri Cong an nhan dan 662018.jpg

Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân cho rằng Triển lãm được tổ chức tại thành phố Tân An, nơi có truyền thống cách mạng, yêu nước và giàu lòng mến khách, Triển lãm nhằm tuyên truyền, khơi gợi niềm vinh dự, tự hào về sự quan tâm, giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng Công an nhân dân cùng những thành tựu tiêu biểu qua 70 năm lực lượng Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. Qua đó, Triển lãm "70 năm Công an nhân dân làm theo lời Bác" là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, gắn kết với việc thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thời gian tổ chức tham quan, triển lãm từ ngày 6/6/2018 đến ngày 15/6/2018 tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Long An, số 02 Võ Văn Tần, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.​​

Lan Vy

06/06/2018 2:00 CHĐã ban hành
Bối cảnh mới và Hội nghị đặc biệt giữa Thủ tướng với 800 nghìn doanh nghiệpBối cảnh mới và Hội nghị đặc biệt giữa Thủ tướng với 800 nghìn doanh nghiệp
Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp lần này được tổ chức trong bối cảnh hết sức đặc biệt, khi đại dịch một mặt tác động nghiêm trọng chưa từng có tới kinh tế thế giới, mặt khác đặt các quốc gia trước những thay đổi lớn về cách sống và vận hành nền kinh tế, đời sống xã hội.
"Trạng thái bình thường mới" càng đòi hỏi sự đồng lòng nhất trí cao hơn, quyết tâm phát triển lớn hơn, các giải pháp cải cách mạnh mẽ hơn.

Ít ngày sau khi nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp lần đầu tiên. Thông điệp của Hội nghị đó, như được thể hiện trong tên gọi, "Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế của đất nước", đồng thời cũng là thông điệp xuyên suốt của Chính phủ trong suốt nhiệm kỳ.

Sau đó, Thủ tướng nhiều lần chủ  trì các hội nghị với các doanh nghiệp và thường xuyên gặp gỡ, trao đổi về các khó khăn, vướng mắc. Thủ tướng nhiều lần nhấn mạnh, công tác xây dựng thể chế, pháp luật, cơ chế chính sách cần được đặc biệt chú trọng và phải coi là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, ngay cả trong năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh tác động nghiêm trọng tới tình hình kinh tế - xã hội. Cơ chế, chính sách, quy định pháp luật nào không còn phù hợp, cản trở đối với phát triển kinh tế - xã hội thì cần phải sửa đổi, bổ sung ngay, không được chậm trễ.

Mới nhất, lần đầu tiên, Thủ tướng đã quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ rà soát các quy định của pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển; kiến nghị sửa đổi, bổ sung để giải phóng nguồn lực tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội.

Về tình hình kinh tế xã hội, Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế Việt Nam chịu tác động nghiêm trọng từ đại dịch COVID-19, sau những năm đầu nhiệm kỳ phát triển mạnh mẽ với nhiều kỷ lục mới được thiết lập.

Mặc dù về cơ bản, Việt Nam đã giành thắng lợi trước đại dịch và nhận được sự đánh giá rất cao của cộng đồng quốc tế, đồng thời vẫn duy trì được mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng so với thế giới trong quý I, nhưng khó khăn trong thời gian tới là rất lớn. Kết quả khảo sát 126.565 doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy có tới 85,7% số doanh nghiệp trên cả nước bị tác động của dịch COVID-19.

Điều này là không thể tránh khỏi trong bối cảnh chung của thế giới. Tất cả các tổ chức  quốc tế đều  tỏ ra  bi quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2020, trong đó IMF dự báo kinh tế toàn cầu sẽ ở mức (-3%) và có thể phải trải qua cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ cuộc đại suy thoái diễn ra vào những năm 1930. 

Không chỉ có vậy. Nhiều ý kiến đã nhận định rằng đại dịch lần này sẽ làm đổi thay mạnh mẽ, nếu không nói là vĩnh viễn, cách thức nhân loại sống và vận hành, tổ chức nền kinh tế - xã hội, đặt các quốc gia đứng trước yêu cầu nhìn lại, tư duy lại về các nền tảng tồn tại và phát triển.

 Trong bối cảnh đặc biệt đó, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp được tổ chức với quy mô lớn chưa từng có. Ngoài 6.000 đại biểu tham dự tại các điểm cầu, khoảng 800.000 doanh nghiệp, trên 5 triệu hộ kinh doanh và nhân dân cả nước có thể theo dõi trực tiếp qua các kênh tường thuật

 Nhiều ý kiến cho rằng, Việt Nam đã vừa tận dụng được "thời gian vàng" để chống dịch và giờ chính là "thời điểm vàng" để phục hồi kinh tế và bắt kịp, chuyển sang "trạng thái bình thường mới" của phát triển.

 Để làm được điều đó, như lịch sử đã nhiều lần chứng minh, điều kiện tiên quyết là phải huy động được sự vào cuộc, sự chung sức, đồng lòng của cả nước. Hàng triệu người dân không chỉ có thể theo dõi trực tiếp hội nghị qua kênh truyền hình, mà còn có thể đóng góp ý kiến, đề xuất, hiến kế với Chính phủ, Thủ tướng qua các kênh khác nhau thông qua mạng internet. Như thế, phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" được mở rộng chưa từng có về cách thức thực hiện.

 Nhìn lại nhiệm kỳ này, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, năng động, sáng tạo của Chính phủ, Thủ tướng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân và doanh nghiệp, mỗi lần gặp khó khăn, thách thức lớn, chúng ta đều mạnh mẽ vượt qua và tiến bước mạnh mẽ hơn.

Lần này, bên cạnh những khó khăn, thách thức chưa từng có, chúng ta cũng có những thuận lợi rất cơ bản và vẫn còn đó những tín hiệu cho thấy sức sống mạnh mẽ, bền bỉ của các doanh nghiệp. Khảo sát mới nhất của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy, 55% doanh nghiệp sẽ tiếp tục duy trì quy mô kinh doanh như hiện nay trong quý III năm nay, 22% có ý định mở rộng quy mô sản xuất, chỉ có 21% có khả năng thu hẹp quy mô và hoạt động. Kết quả này tốt hơn nhiều so với cuối quý I vừa qua, khi 80% doanh nghiệp thừa nhận không thể trụ được nếu dịch bệnh kéo dài.

Cũng theo VCCI, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đã đạt mức cao nhất trong suốt 15 năm qua và niềm tin của người dân, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục được khơi dậy. Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao các giải pháp hỗ trợ của Chính phủ, với gói tín dụng và tài khóa với quy mô chưa từng có, trong bối cảnh nguồn tài chính còn hạn hẹp.

Trên thế giới, làn sóng chuyển dịch nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã bắt đầu và nhiều chuyên gia đánh giá, Việt Nam sẽ là một điểm đến an toàn, hấp dẫn hàng đầu sau đại dịch. Trong bảng xếp hạng sức khỏe tài chính của 66 nền kinh tế mới nổi của  The Economist, Việt Nam đứng thứ 12, thuộc nhóm an toàn sau dịch COVID-19 nhờ các chỉ số tài chính ổn định. Còn Ngân hàng Thế giới đánh giá, kinh tế Việt Nam có thể sẽ khởi sắc trở lại sau khi nới lỏng các biện pháp cách ly xã hội.

Dù muốn hay không, đất nước và nền kinh tế đang đứng trước một thời kỳ mới, rất khác so với trước đây. Bối cảnh bình thường cũ vốn đã  đòi hỏi cải cách mạnh mẽ, trạng thái bình thường mới càng đòi hỏi sự đồng lòng nhất trí cao hơn, quyết tâm phát triển lớn hơn, các giải pháp cải cách mạnh mẽ hơn.

Theo Chinhphu.vn

http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Boi-canh-moi-va-Hoi-nghi-dac-biet-giua-Thu-tuong-voi-800-nghin-doanh-nghiep/395158.vgp

09/05/2020 2:00 CHĐã ban hành
Giao lưu doanh nghiệp, tạo cơ hội phát triển kinh doanhGiao lưu doanh nghiệp, tạo cơ hội phát triển kinh doanh
Ngày 02/6, Chi hội Doanh nhân trẻ huyện Bến Lức, tỉnh Long An giao lưu với Hội Doanh nghiệp Quận 8, TP.HCM. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được, đại diện lãnh đạo UBND huyện Bến Lức và UBND Quận 8.

PCT UBND tinh giao luu doanh nhan Ben Luc262018.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được giới thiệu những thế mạnh, tiềm năng phát triển kinh tế của Long An

Tại buổi giao lưu, lãnh đạo địa phương giới thiệu những thế mạnh về phát triển kinh tế, tiềm năng, lợi thế trong kinh doanh, cơ hội thu hút đầu tư và mong muốn ký kết hợp tác trong thời gian tới. 

Buoi giao luu doanh nhan Ben Luc262018.jpg

Buổi giao lưu mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp trong tương lai

Đại diện các doanh nghiệp cũng chia sẻ về ngành nghề, lĩnh vực hoạt động; trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh.

Buổi giao lưu mang lại những kết quả thiết thực, tạo sự gắn bó giữa các doanh nghiệp, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương./.

Theo Báo Long An Online

02/06/2018 7:00 CHĐã ban hành
Đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Bộ CHQS tỉnh Long An và  Bộ Tư lệnh Hiến binh tỉnh Svayrieng, Prayveng - Campuchia Đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Bộ CHQS tỉnh Long An và  Bộ Tư lệnh Hiến binh tỉnh Svayrieng, Prayveng - Campuchia
Tại Bộ CHQS tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị ký kết biên bản hợp tác giữa Bộ CHQS tỉnh Long An và Bộ Tư lệnh Hiến binh tỉnh Svayrieng, Prayveng - Quân đội Hoàng gia Campuchia. Đại tướng Prak Sath - Phó Tư lệnh - Bộ Tư lệnh Hiến binh Campuchia và Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đỗ Hữu Lâm dự và chứng kiến lễ ký.

day manh-td.JPG

Ký kết biên bản hợp tác giữa Bộ CHQS tỉnh Long An và Bộ Tư lệnh Hiến binh tỉnh Svayrieng, Prayveng - Quân đội Hoàng gia Campuchia

Tại hội nghị, hai bên đã trao đổi cho nhau về tình hình những vấn đề cụ thể liên quan đến hợp tác, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Tỉnh Long An có chiều dài đường biên giới 133 km, qua địa bàn 05 huyện và 01 thị xã, tiếp giáp với 03 huyện cùa tỉnh Svay Rieng, 01 huyện cùa tỉnh Prey Veng. Năm 2018, Lực lượng biên phòng hai bên tổ chức tuần tra song phương với 75 đội/430 cán bộ. Chính quyền hai bên tổ chức 140 cuộc họp giao ban đối ngoại, tổ chức 806 cuộc/3.240 lượt cán bộ tham gia tuần tra bảo vệ an toàn biên giới... Hai bên đã thống nhất và ký kết biên bản hợp tác thực hiện các nội dung thỏa thuận, hoạt động trao đổi đoàn; hoạt động kết nghĩa; hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; hợp tác giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tăng cường trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội... trên khu vực biên giới; tiếp tục tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác truyền thống, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, Đại diện Bộ CHQS tỉnh Long An nhấn mạnh, chuyến thăm và làm việc của Đoàn góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa quân đội hai nước nói chung và giữa Bộ CHQS tỉnh Long An và Bộ chỉ huy Hiến binh Svayrieng, Prayveng/Campuchia nói riêng. Đại diện Bộ tư lệnh Hiến binh 2 tỉnh Svayrieng, Prayveng đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa 3 tỉnh trong thời gian qua, mong rằng tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc, quân đội hai nước, LLVT Long An, Svayrieng, Prayveng ngày càng bền chặt trên tinh thần hợp tác cùng phát triển.

Trung Dũng​

21/03/2018 10:00 SAĐã ban hành
TP.Tân An: Đảng bộ phường 2 tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVTP.Tân An: Đảng bộ phường 2 tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XV
Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ phường 2, TP.Tân An, tỉnh Long An lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với khẩu hiệu hành động "Đoàn kết - Dân chủ - Văn minh - Phát triển" hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc chiều 08/5. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy - Trần Kim Lân dự.

Lãnh đạo TP.Tân An chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ phường 2 nhiệm kỳ mới

ĐH đại biểu Đảng bộ phường 2 là ĐH điểm cấp cơ sở của TP.Tân An. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Đảng bộ và nhân dân phường 2 đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Nổi bật là xây dựng phường văn minh đô thị; thu ngân sách nhà nước bình quân hàng năm đạt trên 100%; duy trì 8 khu phố đạt chuẩn "khu phố văn hóa"; hộ nghèo giảm còn 0,44% so với đầu nhiệm kỳ 2,39%; nhiều năm liền, Đảng bộ đạt "Trong sạch vững mạnh";…

ĐH xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ mới là tiếp tục và phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ qua; tăng cường xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh; phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội; giải quyết các vấn đề bức xúc và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tập trung nâng chất các tiêu chí phường văn minh đô thị.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.Tân An nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Phát biểu tại ĐH, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy - Trần Kim Lân đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức ĐH của Đảng bộ phường 2. Nhiệm kỳ mới, ông đề nghị phường tập trung huy động mọi nguồn lực, phát huy lợi thế, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, tăng thu ngân sách. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục đổi mới công tác xây dựng Đảng,...

ĐH bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại ĐH. Đồng chí Hồ Phong Vũ tái cử Bí thư Đảng ủy phường 2 nhiệm kỳ mới. ĐH bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự ĐH Đảng bộ TP.Tân An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 29 đồng chí chính thức, 2 đồng chí dự khuyết./.

Theo Báo Long An Online

http://baolongan.vn/tp-tan-an-dang-bo-phuong-2-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-dai-bieu-lan-thu-xv-a95084.html

09/05/2020 2:05 CHĐã ban hành
Cần Giuộc: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Phạm Tấn Hòa kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh virus CoronaCần Giuộc: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Phạm Tấn Hòa kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh virus Corona
Ngày 03/02, tại huyện Cần Giuộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa kiểm tra công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Phạm Tấn Hòa kiểm tra công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của virus Corona gây ra

Theo Giám đốc Bệnh viện (BV) đa khoa khu vực Cần Giuộc - bác sĩ Trần Văn Tám: "Để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, BV thành lập Ban Chỉ đạo và 2 Đội Phản ứng nhanh; bố trí 2 phòng khám tại Khoa Cấp cứu và 1 khu vực cách ly 8 phòng, khoảng 30 giường bệnh. Trường hợp đặc biệt, bệnh viện sẽ trưng dụng Khoa Nhiễm làm khu cách ly hoặc khu cải tạo để làm bệnh viện dã chiến. Trang thiết bị, vật tư, hóa chất của BV có nhưng rất hạn chế. Đơn vị đã đặt 1 máy X-quang di động và bố trí nhân viên lấy máu xét nghiệm tại phòng khám để thực hiện khám bệnh tại chỗ. Đặc biệt, BV đã phun hóa chất diệt khuẩn tại phòng khám và Khoa Cấp cứu".

Theo báo cáo, đến nay, trên địa bàn huyện Cần Giuộc chưa phát hiện trường hợp nhiễm bệnh. Tuy nhiên, xác định đây là dịch bệnh nguy hiểm nên huyện chủ động tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện, xã, thông tin lưu động, pano, phát tờ rơi và mạng xã hội để nhân dân chủ động nắm bắt, phòng tránh hiệu quả. Thông báo cho học sinh nghỉ học và tổ chức tiêu độc khử trùng tại 59 trường và 79 nhóm trẻ. Kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc và xử phạt 2 trường hợp vi phạm. Phát hiện và xử phạt 1 đối tượng thông tin không đúng về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Vận động kiểm tra sức khỏe người Trung Quốc tại doanh nghiệp.

Qua đây, UBND huyện cũng kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ trang phục, vật tư cho BV và Trung tâm y tế huyện; chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với huyện trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại các khu công nghiệp do không thuộc thẩm quyền của huyện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng, chống dịch của huyện Cần Giuộc. Ông cũng đề nghị huyện tiếp tục tuyên truyền trên các phương tiện thông tin để người dân biết về tác hại và cách phòng tránh dịch bệnh; tạm dừng tổ chức hoạt động Lễ hội Miếu Bà Ngũ hành; sử dụng nguồn kinh phí dự phòng của huyện để phục vụ công tác phòng, chống dịch; làm tốt công tác khám bệnh phân luồng; cung cấp khẩu trang cho nhân viên y tế và cán bộ, công chức tiếp xúc trực tiếp với người dân; tổ chức phun thuốc tiêu độc khử trùng trường học trước khi học sinh đi học trở lại./.

Theo Báo Long An online

http://baolongan.vn/can-giuoc-pho-chu-tich-ubnd-tinh-long-an-pham-tan-hoa-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-dich-benh-vi-a89765.html

04/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Long An (22/8/1945-22/8/2019) - Anh hùng thời chiến, vững mạnh thời bìnhKỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Long An (22/8/1945-22/8/2019) - Anh hùng thời chiến, vững mạnh thời bình
Cách đây 74 năm, hoà trong khí thế cách mạng sục sôi của cả nước, sáng ngày 22/8/1945, trên 4.000 quần chúng cách mạng, với tầm vông giáo mác, khẩu hiệu, cờ đỏ sao vàng từ Châu Thành, Thủ Thừa đổ về dinh tỉnh trưởng. Trước rừng cờ, rừng người, Ủy ban cách mạng lâm thời do đồng chí Nguyễn Văn Trọng làm chủ tịch ra mắt đồng bào. Cùng thời điểm đó những tổ chức tiền thân của lực lượng vũ trang Long An cũng nhanh chóng được thành lập để bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ. Ngày 22/8/1945 được chọn làm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Long An.

Sinh ra và lớn lên trong phong trào cách mạng của quần chúng, được Đảng lãnh đạo, nhân dân nuôi dưỡng, từ những đội du kích trong cuộc khởi nghĩa Nam kỳ năm 1940, với vũ khí thô sơ, lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng phát triển các đại đội, tiểu đoàn chủ lực trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp. Từ chỗ đánh nhỏ lẻ tiêu diệt từng toán, tốp, tiểu đội địch, tiến lên đánh vừa và đánh lớn tiêu diệt gọn từng đại đội, tiểu đoàn địch ở Láng Le (năm 1948).

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng vũ trang tỉnh đã hình thành và phát triển nhiều tiểu đoàn chủ lực cơ động mạnh và phát triển rộng khắp, tạo thành thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp, liên tục tiến công địch trên khắp chiến trường, hỗ trợ đắc lực cho các lực lượng khác đấu tranh. Thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, lực lượng vũ trang tỉnh cùng nhân dân đẩy mạnh 3 mũi giáp công, giải phóng hàng loạt xã, ấp cùng phong trào toàn dân đánh giặc. Chiến thắng Đức Hòa, Đức Lập, Hiệp Hoà đã tạo ra những cơn lốc làm sụp đổ nhanh chóng hệ thống ấp chiến lược mà địch dày công xây dựng, giải phóng nhân dân khỏi sự kìm kẹp của địch, tạo đà cho thế trận chiến tranh nhân dân phát triển, đẩy địch vào thế bị động, lúng túng. Vành đai diệt Mỹ ở Rạch Kiến là biểu hiện sinh động hình ảnh lực lượng vũ trang làm nòng cốt cho phong trào toàn dân đánh giặc của Long An.

Do vị trí chiến lược của tỉnh, có giai đoạn lực lượng địch ở Long An lên đến 2 sư đoàn chủ lực (sư đoàn 25 Mỹ và sư đoàn 25 ngụy), hàng chục tiểu đoàn biệt động, bảo an, hàng ngàn tên dân vệ. Trước kẻ thù hùng mạnh, áp đảo cả về lực lượng và vũ khí trang bị, lực lượng vũ trang Long An luôn tỏ ra vô cùng mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, đánh thắng địch trong mọi tình huống chiến thuật. Trong chiến đấu, lực lượng vũ trang tỉnh mà tiêu biểu là Tiểu đoàn 1 anh hùng, trong 5 ngày cơ động hàng trăm cây số, đánh 3 trận tiêu diệt 2 tiểu đoàn địch ở Hoà Khánh và Cầu Tài - Hựu Thạnh, đánh bồi, đánh nhồi liên tiếp 3 lần vào Đức Lập, diệt 3 tiểu đoàn địch.

Trong tổng tiến công năm 1968, chấp hành tuyệt đối mệnh lệnh của cấp trên, Tiểu đoàn 1, Tiểu đoàn 2 Long An vừa hành quân vừa đánh mở đường, kiên quyết tiến công vào quận 8 Sài Gòn đúng thời gian quy định của mặt trận. Tại cầu Chữ Y, Tiểu đoàn 1 đã chiến đấu với quân địch đông gấp chục lần, chiếm ưu thế tuyệt đối về máy bay và xe bọc thép, suốt 7 ngày đêm cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn đã anh dũng mưu trí đẩy lùi hàng chục đợt tiến công của địch, giữ vững trận địa, diệt hàng trăm tên địch, bắn rơi nhiều máy bay, phá huỷ nhiều xe bọc thép.

Trong tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, lực lượng vũ trang Long An vinh dự có Tiểu đoàn 1 là đơn vị bộ đội địa phương được trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, tiến công và đánh chiếm các mục tiêu chiến lược trong Sài Gòn.

Trải qua 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, từ trong máu lửa 2 cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và 10 năm làm nghĩa vụ quốc tế vẻ vang, lực lượng vũ trang tỉnh nhà xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng và Nhà nước trao tặng, xứng đáng là lực lượng vũ trang của quê hương Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc (riêng Tiểu đoàn 1 Long An 3 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân).

 

Năm 2018, lực lượng vũ trang Long An vinh dự được Thủ tướng chính phủ tặng cờ thi đua "Đơn vị xuất sắc nhất"

Phát huy truyền thống anh hùng, trong những năm qua lực lượng vũ trang Long An đã làm tốt vai trò làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng nên đã tạo sự chuyển biến toàn diện trên tất cả các mặt công tác, chất lượng thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng được nâng cao, tiềm lực quốc phòng được củng cố tăng cường, khu vực phòng thủ được xây dựng vững mạnh, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng có nền nếp, chất lượng hiệu quả. lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục được quan tâm, chăm lo xây dựng vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu ngày càng cao, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, kiên cường, dũng cảm trong chiến đấu, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất; thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập các phương án tác chiến sát với yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của địa phương. Đặc biệt là tích cực bám nắm cơ sở, giúp đỡ nhân dân địa phương phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới và làm nòng cốt trong ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ ổn định đời sống.

Cấp ủy, tổ chức đảng trong lực lượng thường xuyên được củng cố, kiện toàn, rèn luyện về mọi mặt; năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên. Hàng năm, 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt trong sạch vững mạnh; 97% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% tổ chức quần chúng đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc; thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, chấp hành nghiêm chế độ, quy định về bảo vệ bí mật quân sự, xây dựng 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị. 

Lực lượng vũ trang luôn duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; kịp thời điều chỉnh, bổ sung quyết tâm, kế hoạch tác chiến phòng thủ, xây dựng các phương án và tổ chức luyện tập sát tình huống, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện, vũ khí trang bị theo quy định. Chất lượng công tác huấn luyện đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Hằng năm, 100% các nội dung đạt yêu cầu, trên 75% đạt khá, giỏi. Các cấp chủ động phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền, xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đúng quy định, chất lượng được nâng lên. Công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm 100% các chỉ tiêu, gắn công tác tuyển quân với tạo nguồn cán bộ cơ sở. Cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh các cấp lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh với nhiều phương pháp, cách làm mới, mang tính đột phá, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực. 

Phát huy truyền thống 74 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, trong thời gian tới lực lượng vũ trang tỉnh cần quán triệt và thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị - tư tưởng trong lực lượng vũ trang tỉnh,  quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Trên cơ sở đó, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm, trách nhiệm chính trị, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ cho mọi cán bộ, chiến sỹ; bảo đảm cho mọi cán bộ, chiến sỹ luôn thống nhất về ý chí và hành động, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Hai là: Tập trung xây dựng các tổ chức Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, đạo đức tốt, không ngừng đổi mới và nâng cao phương pháp, tác phong công tác, tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ",

Ba là: Nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng Công an, Biên phòng theo nghị định số 77 của Thủ tướng Chính phủ, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bốn là: Tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, nền nếp chính quy ở cả 3 cấp, triển khai thực hiện xây dựng điểm Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vững mạnh toàn diện về công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương, đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ huyện-thành phố và tỉnh vững chắc.

Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Long An, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang Long An không ngừng nâng cao trình độ khả năng SSCĐ, phát huy truyền thống anh hùng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới. 

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Chính ủy - Bộ CHQS tỉnh

22/08/2019 9:00 SAĐã ban hành
1 - 30Next

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​