Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 3, Ngày 18/02/2020, 16:00
Ngành Nội vụ tỉnh tổng kết công tác năm 2019
18/02/2020
Ngày 17/02/2020, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Nội vụ tỉnh năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 với lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần dự và chỉ đạo hội nghị.

Long An chiều 17-02-20.jpg

Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2019, ngành Nội vụ tỉnh đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, kịp thời tham mưu ban hành và tổ chức triển khai các kế hoạch công tác thuộc lĩnh vực của ngành với những kết quả nổi bật: tiếp tục rà soát, thực hiện Đề án của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)"; triển khai Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh hoàn thành theo kế hoạch; tiếp tục triển khai thực hiện nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự đảm bảo kinh phí hoạt động của các hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp thẩm quyền; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, chính sách, việc phân cấp quản lý, sử dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức; tập trung triển khai thực hiện Đề án giải quyết tài liệu tích đống của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Long An; giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng của tôn giáo, xử lý tốt một số vấn đề về tôn giáo không để xảy ra điểm nóng; đôn đốc và nâng cao chất lượng xét thi đua, khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, công tác Nội vụ, nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ công vụ, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ;…

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Nội vụ tỉnh trong năm qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế: một số địa phương đơn vị triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy còn chậm, chưa đúng tiến độ; việc giải quyết chế độ tiền lương, kinh phí hoạt động của một số đơn vị sau khi sắp xếp còn chậm làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị; công tác cải cách hành chính trong chỉ đạo, điều hành có nơi, có lúc chưa thật sự quyết liệt; công tác thi đua, khen thưởng có nơi còn biểu hiện tính hình thức, chưa phát huy hiệu quả các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm; công tác thanh tra, kiểm tra tuy được tăng cường và nâng cao chất lượng nhưng thiếu kiên quyết đề xuất xử lý sau kiểm tra;…

 Chủ tịch chiều 17-02-20.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành Nội vụ đã đạt được trong năm 2019 và đề nghị trong thời gian tới, ngành cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: kịp thời tham mưu UBND tỉnh triển khai, cụ thể hóa các luật và văn bản hướng dẫn thực hiện liên quan đến công tác Nội vụ; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, cập nhật kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với pháp luật và thực tế của địa phương; tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính, đẩy mạnh công tác thông tin truyên truyền cải cách hành chính; tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính gắn với thanh tra, kiểm tra công vụ; tiếp tục rà soát các nội dung sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ; thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp cấp xã gắn với sắp xếp lại cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã; thực hiện sắp xếp lại các ấp, khu phố chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định; triển khai thực hiện hoàn thành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 gắn với Đề án công tác cán bộ của tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 và những năm tiếp theo; phối hợp giải quyết các nhu cầu chính đáng của tôn giáo theo đúng quy định pháp luật; giữ mối quan hệ tốt với chức sắc các tôn giáo; tham mưu triển khai thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2020 và giai đoạn 2016-2020tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ nhằm chấn chỉnh tinh thần, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh;…

T.N

Lượt người xem:   198
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​