Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 5, Ngày 19/12/2019, 11:00
Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư
19/12/2019
Ngày 19/12/2019, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Tại Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa chủ trì cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự hội nghị.

Long An 19-12-19.jpg

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Long An

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả tốt, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước giai đoạn hiện nay. Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL đã được nâng lên trên tinh thần xác định rõ hơn công tác PBGDPL là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở. Thể chế, chính sách của công tác PBGDPL được hoàn thiện, đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, toàn diện, chặt chẽ với văn bản có giá trị pháp lý cao. Số lượng, chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL từng bước được cải thiện, nâng cao, bảo đảm ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao trong quản lý cũng như các hoạt động chuyên môn. Nội dung PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhu cầu của xã hội, nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, địa phương, phù hợp  hơn với từng đối tượng, địa bàn. Việc huy động các nguồn lực tham gia công tác PBGDPL đã được chú trọng và ngày càng có hiệu quả thiết thực với nhiều phương thức và mô hình phong phú, linh hoạt…

Qua tổng kết cho thấy, thời gian qua, tình hình vi phạm pháp luật do không hiểu biết pháp luật có chiều hướng ngày càng giảm. Năm 2017, số vụ việc vi phạm hành chính bị phát hiện là 8.398.944 vụ (giảm 14,6% so với kỳ báo cáo năm 2016); tổng số đối tượng bị xử phạt là 7.791.015 đối tượng (giảm 20%). Năm 2018, tổng số vụ việc vi phạm bị phát hiện là 6.623.670 vụ (giảm 21,1% so với cùng kỳ năm 2017); tổng số đối tượng bị xử phạt là 6.544.491 đối tượng (giảm 16%). Nhờ việc triển khai tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nhiều xã trên toàn quốc đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Tính đến cuối năm 2018 đã có 8.804/11.147 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chiếm 79%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 15 năm triển khai Chỉ thị 32-CT/TW vẫn còn những tồn tại, hạn chế: công tác PBGDPL chưa được quan tâm đúng mức ở một số cơ quan, tổ chức; việc đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết để đúc rút kinh nghiệm, tìm giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác PBGDPL chưa được chú trọng; nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL ở các cấp, các ngành mặc dù đã được củng cố, kiện toàn và bồi dưỡng nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; việc định hướng nội dung PBGDPL đôi lúc chưa sát với nhu cầu thực tiễn; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ, nhân dân chưa chuyển biến rõ nét;…

Phó TT Trương Hòa Bình 19-12-19.jpg 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương và chúc mừng kết quả tích cực của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương đạt được trong công tác BPGDPL thời gian qua. Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương tiếp tục quán triệt đầy đủ, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản, chính sách mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của từng bộ, ngành, địa phương; tiếp tục đổi mới nội dung PBGDPL, đa dạng hóa các hình thức, cách thức triển khai thực hiện; đổi mới tổ chức bộ máy cán bộ thực hiện công tác PBGDPL; đẩy mạnh giáo dục pháp luật song song với phổ biến pháp luật; thực hiện tốt công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL; phát huy sức mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan thông tấn, báo chí; tăng cường chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về pháp luật;.../.

T.N​

Lượt người xem:   2442
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​