Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 2, Ngày 18/11/2019, 14:00
Chủ động thực hiện tốt công tác đối ngoại
18/11/2019
Tăng cường hợp tác với quân đội các nước nói chung, đặc biệt là Quân đội Hoàng gia Campuchia nói riêng theo đường lối đối ngoại của Đảng nhằm củng cố, xây dựng sự tin cậy giữa quân đội hai nước góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trên tuyến biên giới và nội địa, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Đại tá Trịnh Văn Xa - Phó chỉ huy trưởng  Bộ CHQS.jpg

Đại tá Trịnh Văn Xa - Phó chỉ huy trưởng  Bộ CHQS tỉnh trao kinh phí của Chính phủ hỗ trợ Ban chuyên trách tỉnh Battambang

Quán triệt Nghị quyết 806-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về "Hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo"; thực hiện Đề án đối ngoại quốc phòng của Quân ủy trung ương, Đề án đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2014-2020 của Bộ Tư lệnh QK7. Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lực lượng vũ trang tỉnh, nhất là các địa phương biên giới trong tỉnh tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc những nội dung nêu trên. Trên cơ sở đó, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc đường lối đối ngoại của Đảng thời kỳ mới; tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, những hiểu biết cần thiết về nghi lễ ngoại giao. Nhờ đó, trong mọi hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, góp phần xây dựng mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, láng giềng thân thiện với nhân dân và quân đội nước bạn. Việc tổ chức đón tiếp các đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Bộ CHQS tỉnh Long An; tổ chức các đoàn cán bộ của Bộ CHQS sang thăm và làm việc với các đơn vị lực lượng vũ trang nước bạn, nhất là các huyện, thị xã có biên giới tiếp giáp với tỉnh Long An, giúp bạn theo khả năng cả về vật chất và tinh thần là việc làm thường xuyên, nhằm giữ vững mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống lâu đời giữa nhân dân và lực lượng vũ trang hai nước. Đặc biệt, trong mối quan hệ ngoại giao với Tiểu khu quân sự và Bộ chỉ huy Hiến binh Svayrieng, Prayveng; lực lượng vũ trang Long An có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, ngày càng củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã ký kết hợp tác và kết nghĩa với 04 đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia (2 Tiểu khu quân sự và 2 Bộ chỉ huy hiến binh Svayrieng, Prayveng), Ban CHQS 15 huyện, thị, thành phố trong tỉnh cũng đã ký kết hợp tác, kết nghĩa với 13 Chi khu quân sự 2 tỉnh Svayrieng, Prayveng. lực lượng vũ trang 3 tỉnh và các xã biên giới trong tỉnh thường xuyên duy trì các hoạt động trao đổi tình hình với các đơn vị bạn. Giải quyết những vấn đề còn tồn tại về biên giới, thực hiện xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển. Trong quan hệ giữa Bộ CHQS tỉnh Long An và Tiểu khu quân sự tỉnh  Svayrieng, Prayveng/Campuchia luôn được thực hiện trên cơ sở hữu nghị, bình đẳng, hợp tác, tôn trọng lẫn nhau, tăng cường quan hệ kết nghĩa, giao lưu, phối hợp trên nhiều lĩnh vực, tạo sự hiểu biết, đoàn kết, góp phần làm cho tình hữu nghị giữa lực lượng vũ trang 3 tỉnh ngày càng gắn bó và phát triển ổn định. Thường xuyên duy trì chế độ giao ban, gặp gỡ định kỳ, đột xuất giữa các đơn vị lực lượng vũ trang  địa phương hai bên biên giới để trao đổi thông tin, thông báo tình hình, phối hợp bảo vệ mốc giới quốc gia, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự tuyến biên giới. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động ngoại giao như khám bệnh, cấp thuốc tặng quà cho nhân dân vùng biên giới của hai nước, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tọa đàm sỹ quan trẻ,… Riêng trong năm 2019, UBND tỉnh và Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức 02 đoàn tham dự lễ ký kết Hiệp đồng phối hợp tìm kiếm cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn tỉnh Battambang và tỉnh Pailin/Campuchia. Ban chỉ đạo 515 tỉnh Long An cũng đã tổ chức Hội nghị trao đổi, thống nhất kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ Quân tình nguyện hy sinh trên địa bàn tỉnh Battambang và tỉnh Pailin. Bộ CHQS tỉnh cũng đã tổ chức đoàn tham gia giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao giữa lực lượng vũ trang các tỉnh biên giới địa bàn Quân khu 7 và Bộ tư lệnh Hiến binh/Campuchia. Đoàn đại biểu Bộ tư lệnh Cảnh vệ Campuchia do Đại tướng Dieng Sarun - Phó tham mưu trưởng liên quân - Phó tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia dẫn đầu cũng đã đến thăm và làm việc tại Bộ CHQS tỉnh Long An.

Để thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng - một mặt trận quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thời bình, nhằm tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, công tác đối ngoại về quốc phòng năm 2020 và những năm tiếp theo, lực lượng vũ trang tỉnh Long An tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là: Xuất phát từ thực tế của địa phương và yêu cầu của công tác đối ngoại và đối ngoại quân sự, lực lượng vũ trang các địa phương trên tuyến biên giới chủ động tiến hành các hoạt động giao lưu, thực hiện cả 4 nội dung và hình thức đối ngoại là: đối ngoại của Đảng, đối ngoại chính quyền, đối ngoại quân sự và đối ngoại nhân dân, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong đối ngoại quân sự, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hợp tác, hiểu biết lẫn nhau, duy trì an ninh trật tự trên tuyến biên giới, góp phần xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Hai là: Trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy chế về tổ chức và quản lý các hoạt động đối ngoại quân sự trong quân đội của Bộ Quốc phòng, các cơ quan chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương khảo sát tình hình thực tế để xây dựng, hoàn thiện các quy định cụ thể, phân rõ trách nhiệm cho cơ quan quân sự địa phương các cấp, các đơn vị. Định kỳ 3 tháng hoặc 6 tháng tổ chức tổng hợp tình hình, nghiên cứu, đề xuất để Thường vụ Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo các hoạt động đối ngoại quân sự. Duy trì tốt chế độ giao ban đối ngoại, kịp thời thông báo, trao đổi tình hình, nhất là những vấn đề có liên quan đến quốc phòng, an ninh để cùng phối hợp giải quyết. Các địa phương trên tuyến biên giới, thực hiện có nền nếp chế độ "họp cụm biên giới" giữa ta và bạn (hằng tháng đối với cấp xã, hằng quý đối với cấp huyện, 6 tháng đối với cấp tỉnh). Thông qua chế độ giao ban, họp cụm biên giới, chủ động tuyên truyền chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, khẳng định quyết tâm củng cố quan hệ  láng giềng tốt đẹp, hữu nghị, hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài... trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau, bình đẳng cùng có lợi. Tập trung tuyên truyền chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước ta, tình hữu nghị láng giềng thân thiện giữa nhân dân hai nước, các hiệp định, hiệp ước, quy chế biên giới

Ba là: Tổ chức cho nhân dân hai bên biên giới qua lại mua bán, trao đổi hàng hoá, thăm hỏi lẫn nhau vào dịp Tết cổ truyền của Việt Nam và Tết Chuol-Chnăm-Thmây của Campuchia. Tăng cường giao lưu trao đổi đoàn; hợp tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị; mở rộng và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác phòng ngừa, kiểm soát nguy cơ xảy ra bất ổn, xung đột, giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, mở rộng đối ngoại quốc phòng, giao lưu sỹ quan trẻ giữa lực lượng vũ trang bạn và lực lượng vũ trang tỉnh nhà. Chủ động phối hợp với các cơ quan của Campuchia, tổ chức triển khai hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới theo sự thống nhất giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai chính phủ; thực thi các thỏa thuận sau phân giới cắm mốc; tổ chức tốt diễn tập tìm kiếm cứu nạn xuyên biên giới Việt Nam – Campuchia theo chỉ đạo của quân khu.

Với mục tiêu nhất quán là giữ vững và củng cố môi trường hoà bình và tạo điều kiện thuận lợi nhất để phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác đối ngoại quốc phòng của lực lượng vũ trang Long An đã được triển khai thực hiện một cách tích cực và hiệu quả giữ vững và củng cố môi trường hoà bình, tạo các điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước./.

​Đại tá Trịnh Văn Xa - Phó chỉ huy trưởng - Bộ CHQS tỉnh

Lượt người xem:   1095
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​