Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 4, Ngày 23/10/2019, 10:00
Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020
23/10/2019
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 21 đến 22-10-2019 tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) tổ chức Hội nghị lần thứ 17 để thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy trong 9 tháng năm 2019, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm và cho ý kiến đối với dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Rạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị. Sau 2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

​​​1. Về tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 9 tháng năm 2019:

9 tháng năm 2019, trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2019 đạt những kết quả tích cực trên từng lĩnh vực như sau:

- Lĩnh vực kinh tế:

+ Sản xuất nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, cơ cấu cây trồng chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả; năng suất và sản lượng các cây trồng chủ lực của tỉnh phát triển tương đối khá; Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tiếp tục được chú trọng. Chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng trang trại, gia trại tiếp tục được khuyến khích; công tác phòng, chống dịch bệnh được tập trung triển khai quyết liệt và đồng bộ, nhất là đối với dịch tả heo châu Phi. Nuôi trồng thủy sản nước lợ phát triển ổn định, nông dân có lãi. Chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới được thực hiện theo lộ trình, hoàn chỉnh hồ sơ trình Trung ương công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới và TP.Tân An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 9 tháng năm 2019, đã công nhận thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 77 xã, chiếm 46,3% tổng số xã toàn tỉnh.

+ Công nghiệp - xây dựng duy trì phát triển khá tốt. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 15,2% so với cùng kỳ; 55/75 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ; 3 nhà máy điện năng lượng mặt trời đi vào hoạt động bước đầu phát huy hiệu quả. Công tác tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp được quan tâm, tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục đầu tư đối với các dự án lớn trên địa bàn tỉnh (Vingroup, Becamex-VSIP, Ecopark,...). Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt khá; tập trung rà soát tiến độ xử lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung đôn đốc, triển khai thực hiện, giải ngân theo kế hoạch. Chương trình Huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm và 3 công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đạt kết quả tích cực. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và kiểm tra, xử lý trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường tiếp tục được tập trung thực hiện.

+ Thương mại - dịch vụ phát triển khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng đạt 66.898,3 tỉ đồng (đạt 75,4% kế hoạch, tăng 14,9% so với cùng kỳ). Hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiếp tục được đẩy mạnh; các hệ thống chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi phát triển rộng khắp và hoạt động ổn định (Bách Hóa Xanh, Vinmart, San Hà,...). Công tác kiểm tra thị trường được quan tâm, ổn định được mặt bằng giá cả và phòng, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại,...

+ Quản lý, điều hành ngân sách nhà nước được tập trung chỉ đạo, tiến độ thu ngân sách đạt khá tốt. Tổng thu ngân sách nhà nước trong 9 tháng đạt 13.463 tỉ đồng, đạt 98,2% so với dự toán Trung ương và 97,8% so với dự toán HĐND tỉnh giao (tăng 26,2% so với cùng kỳ); chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, tiết kiệm, bám sát dự toán (tổng chi ngân sách 9 tháng là 9.354,5 tỉ đồng, đạt 80,7% dự toán Trung ương giao và 80,2% dự toán HĐND tỉnh giao). Hoạt động của các tổ chức tín dụng ổn định và có sự mở rộng, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát.

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Mạng lưới trường lớp tiếp tục được mở rộng gắn với việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ngành giáo dục, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, hiện có 301 trường học đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới, đạt 49,2%; tập trung thu hút các nguồn lực, đầu tư phát triển giáo dục, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp; chú trọng giáo dục toàn diện, giáo dục phổ cập và phân luồng học sinh. Công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe người dân được chú trọng thông qua việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và kiểm soát các dịch bệnh nguy hiểm, không xảy ra đột biến, nhất là dịch sốt xuất huyết; đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án xã hội hóa Trường Trung cấp Y tế và Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi; thực hiện tốt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế (90,4% số xã đạt bộ tiêu chí). Phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng đi vào thực chất. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, vui chơi, giải trí diễn ra sôi nổi và đạt nhiều thành tích cao, khai thác phát triển du lịch thu hút được nhiều du khách; hoạt động thông tin, tuyên truyền trên báo chí có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; hoạt động bảo đảm an ninh mạng được triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Chính sách người có công và chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Tiếp tục hoàn thiện đề án "Trung tâm công nghệ sinh học vùng Đồng Tháp Mười tại Long An"; triển khai đánh giá chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị của các doanh nghiệp và xác định chỉ số tăng năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) của tỉnh giai đoạn 2015-2018.

- Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính và đối ngoại tiếp tục được tăng cường. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện Vĩnh Hưng, Bến Lức; việc xây dựng chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới đất liền bảo đảm theo kế hoạch. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm, phương án bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự tuyến biên giới, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự. Các hoạt động tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, xử lý đơn, thư, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, điều tra, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực được quan tâm. Duy trì mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Long An và 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng (Campuchia); phối hợp giải quyết tốt các vấn đề nội biên, ngoại biên.

- Hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở có sự chuyển biến tích cực. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng, nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo", tổ chức các hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024. Tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh ổn định. HĐND các cấp tổ chức tốt các kỳ họp lệ kỳ và bất thường; ban hành và cụ thể hóa triển khai các nghị quyết quan trọng, cấp bách về KT-XH; tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri theo quy định. HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả mô hình Kỳ họp không giấy. UBND các cấp tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, quản lý, điều hành dự toán ngân sách đạt kết quả tích cực; quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản,... Các cấp ủy tập trung thực hiện nghị quyết cấp ủy năm 2019 gắn với quán triệt, cụ thể hóa thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm,... Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 116-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay các cấp ủy hoàn thành việc ban hành kế hoạch, thành lập các ban, tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ đại hội, chủ động xây dựng đề cương báo cáo chính trị. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ nguồn quy hoạch; triển khai thực hiện quy định cấp ủy viên tham gia sinh hoạt chi bộ ấp, khu phố và Hướng dẫn số 15-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về thực hiện phiếu nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tổ chức tốt các cuộc đối thoại giữa bí thư cấp ủy với nhân dân; triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên được quan tâm (đến ngày 27-9-2019 kết nạp được 1.191 đảng viên, đạt 74,4% kế hoạch năm).

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy trong 9 tháng năm 2019 còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung chỉ đạo: Sản xuất nông nghiệp chưa ổn định và bền vững, công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đôi lúc còn chủ quan, nhất là dịch tả heo châu Phi bùng phát trên địa bàn làm ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi; tình hình tiêu thụ nông sản còn khó khăn, giá đầu ra thấp so với cùng kỳ, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tự phát tự phát gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, dịch bệnh và tình trạng cung vượt cầu. Việc triển khai thực hiện Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn hạn chế trong việc liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Thu hút đầu tư chưa đạt yêu cầu, đa số dự án đầu tư có quy mô nhỏ, hoạt động sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư chưa có nhiều chuyển biến, tiến độ đầu tư công chưa đạt yêu cầu; 2 công trình trọng điểm (đường Vành đai TP.Tân An và trục động lực kết nối TP.HCM - Long An - Tiền Giang) tiến độ thực hiện còn chậm.

Công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, thị trường bất động sản, trật tự đô thị, bảo vệ hành lang an toàn giao thông, kiểm soát ô nhiễm môi trường, giải quyết vấn đề rác thải chưa đồng bộ, chặt chẽ. Công tác xúc tiến đầu tư hiệu quả chưa cao. Xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực văn hóa - xã hội còn nhiều hạn chế, tiến độ triển khai chậm. Chất lượng giáo dục toàn diện chưa chuyển biến rõ nét, công tác hướng nghiệp phân luồng học sinh hiệu quả chưa cao. Hoạt động y tế cơ sở và thu hút nhân lực y tế còn bất cập; dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp (tăng 3,4 lần so với cùng kỳ). Phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế. Công tác thông tin, tuyên truyền chưa đi vào chiều sâu. An ninh, trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là các loại tội phạm trật tự xã hội, ma túy, "tín dụng đen",... Công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự xã hội chưa tốt, đình công, lãn công vẫn còn xảy ra; công tác phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả chưa đạt yêu cầu. Việc lấy phiếu nhận diện các biểu hiện suy thoái ở một số nơi chưa được tập trung, còn chậm so với yêu cầu; công tác nắm bắt tâm trạng tư tưởng và dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa chủ động. Một số sai phạm của cán bộ, đảng viên chậm được phát hiện, chấn chỉnh, ngăn chặn và xử lý kịp thời. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở một số nơi còn hạn chế.

Về nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế: Bên cạnh những nguyên nhân khách quan như tình hình thời tiết, khí hậu; yêu cầu của thị trường, nguồn lực đầu tư của tỉnh còn hạn chế; việc giải quyết các hồ sơ, thủ tục của bộ, ngành Trung ương còn chậm;... còn có những nguyên nhân chủ quan: Một số ngành, địa phương chưa phát huy tốt sự chủ động, sáng tạo, chưa đeo bám giải quyết dứt điểm sự vụ, sự việc. Một số cấp ủy, sở, ngành, chính quyền địa phương, cơ sở thiếu giải pháp khả thi và đồng bộ để giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc, phát sinh ở địa phương, đơn vị. Công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc của người đứng đầu đôi lúc chưa sâu sát, quyết liệt; chưa kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân, địa phương để xảy ra sai phạm, sự việc tồn tại, vướng mắc kéo dài. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa thực sự chặt chẽ; một số cán bộ, công chức, viên chức chưa làm hết chức trách, nhiệm vụ, còn nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết hồ sơ hành chính.

2. Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019:

Trên cơ sở đánh giá, phân tích tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2019 trong 9 tháng qua, Tỉnh ủy thống nhất xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trong 3 tháng cuối năm 2019; trong đó, tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp:

- Trên lĩnh vực kinh tế: Tập trung chỉ đạo phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt vượt chỉ tiêu nghị quyết (9,6%). Khẩn trương rà soát, cập nhật, định hướng quy hoạch phát triển của ngành, địa phương đến năm 2030, đề xuất đưa vào quy hoạch tích hợp của tỉnh thời kỳ 2021-2030. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (tập trung đường Vành đai TP.Tân An và Đường tỉnh 830 đoạn Bến Lức - Cảng Long An). Triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên. Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ sản xuất nông nghiệp, chủ động ứng phó thiên tai và diễn biến phức tạp của thời tiết và các loại dịch bệnh, nhất là dịch tả heo châu Phi. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung xây dựng 4 hợp tác xã điểm; hướng dẫn người dân tổ chức sản xuất theo mô hình hợp tác xã điểm. Tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội trong xây dựng nông thôn mới, khắc phục tình trạng nợ tiêu chí.

Thường xuyên nắm tình hình, đối thoại, động viên, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư theo tinh thần Kết luận số 720-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hỗ trợ, tích cực giải quyết các thủ tục về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai để triển khai các dự án lớn, trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2019; đồng thời rà soát, kiên quyết xử lý các dự án đầu tư chậm; quyết tâm thực hiện 3 công trình trọng điểm và Chương trình Huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm và các dự án cấp nước sinh hoạt cho vùng hạ Cần Giuộc, Cần Đước; chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, bảo đảm hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, gắn với xây dựng thương hiệu, hàng hóa của tỉnh, tập trung định hướng xuất khẩu, mở rộng tiêu thụ trong nước, nhất là thị trường TP.HCM, hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động Cảng Quốc tế Long An và phát triển hoạt động logistics. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, hàng gian, hàng giả và gian lận thương mại.

Tập trung chỉ đạo thu, chi ngân sách nhà nước, phấn đấu đạt mức cao nhất, chú trọng nguồn thu cân đối, chống chuyển giá, trốn thuế, nợ thuế và thất thu thuế; kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; kiểm soát và giám sát các hoạt động tín dụng; chủ động giải quyết khó khăn về vốn cho doanh nghiệp.

- Về văn hóa - xã hội: Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, quan tâm giáo dục toàn diện và phòng, chống bạo lực học đường, chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm; thực hiện đề án sắp xếp Trường Cao đẳng Sư phạm Long An, xã hội hóa Trường Trung cấp Y tế và Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An, Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tăng cường đánh giá, công nhận kiểm tra và phúc tra các danh hiệu về văn hóa, bảo đảm đúng thực chất; tập trung phát triển các tour du lịch, điểm du lịch đặc trưng của tỉnh; chú trọng quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin, truyền thông và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Phát huy hiệu quả phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" và các hoạt động nhân đạo, từ thiện; kiểm tra, giám sát giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm, nhất là đào tạo nghề và xuất khẩu lao động; hỗ trợ, thu hút đầu tư các công trình nhà ở, giải trí cho công nhân, lao động; ứng dụng khoa học - công nghệ để nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

- Về quốc phòng, an ninh, nội chính: Tiếp tục thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương, rà soát, củng cố, bổ sung các phương án xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa, trấn áp tội phạm, nhất là các loại tội phạm về ma túy, tội phạm có tổ chức và tình trạng "bảo kê" tại các khu, cụm công nghiệp. Thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đình công, lãn công; tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp kéo dài, đồng thời xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng dân chủ để kích động khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp; hoạt động bổ trợ tư pháp và công tác điều tra, xử lý các vụ án theo tinh thần Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị; thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả các phương án bảo vệ biên giới, tổ chức các hoạt động đối ngoại theo quy định.

- Về xây dựng hệ thống chính trị: Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2019, nâng cao nhận thức bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo; theo dõi, nắm chắc tình hình an ninh nông thôn, công nhân,… không để xảy ra điểm nóng. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo", chủ động phòng, chống dịch bệnh trong trồng trọt, chăn nuôi; tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. HĐND các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng các kỳ họp, nhất là kỳ họp cuối năm 2019, tăng cường kiểm tra, giám sát và tiếp xúc cử tri. UBND các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện các công trình trọng điểm, chương trình đột phá, đầu tư xây dựng nông thôn mới, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành chính; xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách 2020; rà soát xử lý các khiếu nại, tố cáo của công dân. Các cấp ủy tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết của cấp ủy năm 2019, các công trình trọng điểm, chương trình đột phá của nhiệm kỳ, tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết cấp ủy năm 2019, xây dựng chương trình làm việc và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020; thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên năm 2019; tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề năm 2019 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung lãnh đạo chặt chẽ việc thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy; tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân, kịp thời giải quyết các kiến nghị ngay từ cơ sở; quán triệt thực hiện nghiêm Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; nâng cao đạo đức công vụ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

3. Về góp ý dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh:

Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình tại hội nghị; giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến đóng góp, chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, làm cơ sở xây dựng Báo cáo chính trị trong thời gian tới.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Long An tăng cường đoàn kết thống nhất, nỗ lực, phấn đấu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019./.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An

Lượt người xem:   705
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489.

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​