Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 6, Ngày 09/08/2019, 08:00
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII
09/08/2019
Sáng ngày 8/8/2019, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, cùng đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố tham dự.

Quang cảnh hội nghị

Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được các cấp ủy Đảng tập trung đẩy mạnh với nhiều biện pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, nhất là trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận có bước được nâng lên; việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận được nhiều cấp ủy quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện thường xuyên, có nhiều đổi mới, nội dung chương trình, kế hoạch cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giám sát thường xuyên. Việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân được duy trì nề nếp, kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc của nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều quy định, kế hoạch cụ thể hóa các quy định của Trung ương về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và chặt chẽ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và điều lệ Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống có nơi chưa thường xuyên; định hướng công tác tư tưởng có lúc chưa kịp thời; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế; công tác cán bộ có lúc còn bị động, chậm kiện toàn tổ chức bộ máy ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có mặt chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới;…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm trong việc triển khai thi hành điều lệ Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng, đồng thời đề xuất một số giải pháp, phương hướng thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh đề nghị các cấp ủy Đảng thực hiện công tác xây dựng Đảng, thi hành điều lệ Đảng phải đảm bảo tính toàn diện và tiếp tục nâng cao hiệu quả; thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy; chú trọng nâng cao chất lượng lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên; củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các Nghị quyết, quy định của Đảng về công tác xây dựng Đảng, trong đó tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội; trước mắt quan tâm việc hoàn thành mục tiêu kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019 gắn với các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ bằng những giải pháp cụ thể; quan tâm tập trung cho công tác triển khai Đại hội Đảng các cấp sắp tới./.

NL

Lượt người xem:   292
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​