Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức - Sự kiện

Thông tin du học

Website

Tin tức - Sự kiện
Thứ 6, Ngày 12/07/2019, 15:40
Kết quả Hội nghị lần thứ 16, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2015 - 2020
12/07/2019
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An (khóa X) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 16 để thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2019 trong 6 tháng đầu năm, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, ngày 12/7/2019 tại hội trường Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An (khóa X) đã tổ chức hội nghị lần thứ 16 để thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2019 trong 6 tháng đầu năm, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng chí Phạm Văn Rạnh - UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị. Sau 01 buổi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã thảo luận và thống nhất đánh giá như sau: 

1. Về tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2019 trong 6 tháng đầu năm:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tiếp nối đà phát triển của những năm trước, việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy đã đạt nhiều kết quả tích cực, quan trọng trên các lĩnh vực:

- Kinh tế tiếp tục phát triển: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm 2019 đạt 9,89%; trong đó, khu vực I (nông, lâm, ngư nghiệp) tăng 2,17%; khu vực II (công nghiệp, xây dựng) tăng 14,65%; khu vực III (thương mại, dịch vụ) tăng 7,5%.

+ Sản xuất nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, cơ cấu cây trồng có sự chuyển dịch theo hướng hiệu quả hơn, năng suất, sản lượng và tình hình tiêu thụ tương đối khá, nhất là các loại cây trồng chủ lực của tỉnh (thanh long, chanh, rau). Công tác kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được tăng cường. Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp được chú trọng thực hiện, đạt được một số kết quả quan trọng. Chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới được thực hiện theo lộ trình đề ra (đã công nhận thêm 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã nông thôn mới lên 77 xã, chiếm 46,3% tổng số xã trong toàn tỉnh).

+ Công nghiệp - xây dựng duy trì mức tăng trưởng khá; chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng 15,12% so với cùng kỳ. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tại các địa bàn trọng điểm được tập trung lãnh đạo thực hiện, có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp được quan tâm, tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt khá (thành lập mới 898 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đầu tư là 14.184 tỷ đồng, tăng 16,3% về số lượng và 39,48% về vốn so với cùng kỳ; cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 58 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký là 208,6 triệu USD, tăng 14 dự án so với cùng kỳ). Đầu tư xây dựng cơ bản được triển khai theo kế hoạch; tiến độ thực hiện, giải ngân đạt cao hơn so với cùng kỳ (giá trị khối lượng thực hiện đạt 48,7%, giá trị giải ngân đạt 47,6% so kế hoạch năm). Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm và 3 công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực.

+ Thương mại - dịch vụ duy trì mức tăng trưởng ổn định, đạt mức tăng trưởng 7,5%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 42.200,7 tỷ đồng (đạt 49,8% tăng 15,9% so với cùng kỳ); một số hệ thống siêu thị đi vào hoạt động ổn định góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân. Công tác quản lý, kiểm tra thị trường được quan tâm, kịp thời xử lý các vi phạm.

+ Quản lý, điều hành ngân sách nhà nước được tập trung chỉ đạo, tiến độ thu ngân sách đạt khá: thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm đạt 9.430 tỷ đồng, đạt 68,9% so với dự toán Trung ương và 68,6% so với dự toán HĐND tỉnh giao (tăng 22,7% so với cùng kỳ); chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, bám sát dự toán (tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm là 6.390 tỷ đồng, đạt 55,2% dự toán Trung ương giao và 54,8% dự toán HĐND tỉnh giao). Hoạt động của các tổ chức tín dụng ổn định, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát.

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Giáo dục-đào tạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng; mạng lưới trường lớp được đầu tư, mở rộng gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp các đơn vị theo Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy; tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc kỳ thi THPT quốc gia và kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân được chú trọng; tiếp tục thực hiện đề án xã hội hóa Trường Trung cấp y tế, hoàn thiện Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi. Phong trào "toàn dân xây dựng đời sống văn hóa" ngày càng đi vào thực chất. Các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi, tạo môi trường văn hóa lành mạnh. Chính sách người có công và chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ và kịp thời.

- Lĩnh vực quốc phòng-an ninh, nội chính và đối ngoại tiếp tục được tăng cường; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm, phương án bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự tuyến biên giới, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự được đẩy mạnh. Các hoạt động tiếp dân, xử lý đơn thư được quan tâm; kịp thời phối hợp, giải quyết có hiệu quả các vụ đình công, lãn công và bảo đảm an toàn giao thông; duy trì thường xuyên hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở có sự chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tập trung thực hiện Đề án vị trí việc làm gắn với Đề án 02-ĐA/TU; các tổ chức đoàn thể có nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả; hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền bám sát kế hoạch đề ra; tổ chức tốt Đại hội MTTQVN nhiệm kỳ 2019-2024 ở cấp cơ sở và cấp huyện; tình hình dân tộc, tôn giáo ổn định. Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức tốt các kỳ họp lệ kỳ và bất thường, ban hành các nghị quyết quan trọng về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Hoạt động quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp bám sát nội dung, chương trình đề ra. Các cấp ủy tập trung thực hiện Nghị quyết cấp ủy năm 2019, lãnh đạo, tổ chức chặt chẽ việc tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch 116-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Tổ chức Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ đại hội; tổ chức các đoàn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với các địa phương, đơn vị nắm tình hình, chỉ đạo giải quyết các vấn đề tồn tại; triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, các chương trình, kế hoạch của tỉnh và Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên được quan tâm (6 tháng đầu năm kết nạp được 692 đảng viên, đạt 43,25% kế hoạch năm).

- Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2019 trong 6 tháng đầu năm còn một số khó khăn, hạn chế: mức tăng trưởng kinh tế đạt khá cao, nhưng mức tăng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018 (9,89% so với 10,22%). Sản xuất nông nghiệp chưa ổn định và bền vững. Việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn hạn chế trong việc liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Thu hút đầu tư chưa đạt yêu cầu cả về số lượng dự án và quy mô vốn; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tuy có chuyển biến nhưng chủ yếu tập trung cho các công trình vốn ngân sách, chưa thật sự quyết liệt đối với các công trình do doanh nghiệp đầu tư. Công tác quản lý nhà nước về thị trường bất động sản, đất công, trật tự đô thị, kiểm soát ô nhiễm môi trường tuy có sự chuyển biến nhưng vẫn còn bất cập, thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và các địa phương. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có mặt còn bất cập, nhất là việc phân luồng học sinh; đào tạo, sử dụng đội ngũ y, bác sĩ; xuất khẩu lao động. An ninh trật tự, an toàn xã hội có mặt chưa đảm bảo, tình trạng ma túy, buôn lậu,... diễn biến ngày càng phức tạp; số vụ tai nạn giao thông gây thiệt hại về người và tài sản còn ở mức cao.

Về nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, chủ yếu là các nguyên nhân chủ quan: một số ngành, địa phương chưa thật sự đổi mới phong cách làm việc, chưa phát huy tốt sự chủ động, sáng tạo, thiếu đeo bám giải quyết dứt điểm sự vụ, sự việc. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở chưa sâu sát, nắm chắc tình hình, thiếu giải pháp khả thi và đồng bộ để giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc, phát sinh ở địa phương, đơn vị. Công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc của người đứng đầu đôi lúc chưa sâu sát, quyết liệt; chưa kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân, địa phương để xảy ra sai phạm, sự việc tồn tại, vướng mắc kéo dài.

2. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019:

Trên cơ sở đánh giá, phân tích tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2019 trong 6 tháng đầu năm, Tỉnh ủy thống nhất xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm; trong đó, tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Trên lĩnh vực kinh tế:

+ Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ sản xuất nông nghiệp, chủ động ứng phó thiên tai và diễn biến phức tạp của thời tiết và các loại dịch bệnh, nhất là dịch tả heo Châu Phi, không để lây lan diện rộng. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Tăng cường lãnh đạo công tác định hướng, khuyến cáo người dân tổ chức sản xuất theo mô hình hợp tác xã điểm. Theo dõi chặt chẽ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của người dân theo hướng bền vững (nhất là việc nuôi tôm vùng hạ và cá tra bột vùng Đồng Tháp Mười). Tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội vào việc xây dựng nông thôn mới.

+ Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư theo tinh thần Kết luận 720-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thường xuyên nắm tình hình, đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; nhất là tăng cường chỉ đạo sớm giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện 3 công trình trọng điểm và các công trình thuộc Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm. Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý chặt chẽ về đất đai, xây dựng, thị trường bất động sản, hành lang an toàn đường bộ, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.  

+ Tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, gắn với xây dựng thương hiệu, hàng hóa của tỉnh, tập trung định hướng xuất khẩu, mở rộng tiêu thụ trong nước, nhất là thị trường thành phố Hồ Chí Minh, hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động Cảng Long An và phát triển hoạt động logistics. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, hàng gian, hàng giả và gian lận thương mại. Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2019.

+ Tập trung chỉ đạo thu-chi ngân sách nhà nước, chống thất thu thuế, nợ thuế, chuyển giá, gian lận thuế, đảm bảo kế hoạch thu và cân đối nguồn thu, kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách, giảm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn vay ưu đãi.

- Về văn hoá-xã hội: Tiếp tục tạo chuyển biến tích cực, tăng cường xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hoá-xã hội. Tập trung thực hiện Đề án chuyển Trường Cao đẳng sư phạm thành phân hiệu của Trường Đại học Cần Thơ, xã hội hóa Trường Trung cấp Y tế và Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Long An, phương án hoàn thiện Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tăng cường đánh giá, công nhận kiểm tra và phúc tra các danh hiệu về văn hóa, đảm bảo đúng thực chất; tập trung phát triển các tour du lịch; chú trọng quản lý hoạt động báo chí và công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Phát huy hiệu quả phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", các hoạt động "Về nguồn" và các hoạt động nhân đạo, từ thiện; kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho công nhân lao động và giải quyết vấn đề trường lớp và các dịch vụ vui chơi, giải trí cho con em công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp.

- Quốc phòng, an ninh, nội chính: Tập trung triển khai thực hiện Chương trình số 28-CTr/TU ngày 26/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển các xã biên giới. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tập trung triệt xóa các ổ, nhóm tội phạm có tổ chức, ma túy, hoạt động "tín dụng đen". Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị. Nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, thường xuyên trao đổi thông tin, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh.

- Về xây dựng hệ thống chính trị: Tập trung làm tốt công tác tư tưởng, tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh từ cơ sở; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội. Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, kiểm tra, giám sát và tổ chức các kỳ họp HĐND chất lượng, hiệu quả. Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; thực hiện có hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu ngành, lĩnh vực; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách và đầu tư công năm 2020. 

Các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ việc tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 18/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Chuyên đề năm 2019 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là tập trung lãnh đạo, khắc phục nghiêm túc những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân năm 2018. Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 90-KH/TU ngày 31/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Tiếp tục tập trung lãnh đạo chặt chẽ việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị theo tiến độ, lộ trình của Đề án số 02-ĐA/TU và các nội dung mới bổ sung.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Long An tăng cường đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019./.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY LONG AN

Lượt người xem:   806
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LONG AN​​

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Đơn vị quản lý: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​​Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Thành Vững - Chánh Văn phòng​​​

​Địa chỉ: 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Long An.

Email: webmaster@longan.gov.vn – ĐT: 02723. 552.489 (trực Cổng TTĐT).

​​​Giấy phép số: 01/GP.TTĐT-STTTT ngày 03/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông.​​

​​ ​